Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket."

Transkript

1 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att operatören/na fyller kompetenskraven och antal gjorda operationer för korsbandskirurgi, armbågsartroskopi och axelkirurgi. Övriga delar av det dagkirurgiska uppdraget (gällande multiligamentära knäskador, broskkirurgi knä eller menisktransplantationer knä) ingår inte i sådant godkännande. För att kunna utföra dessa operationer inom uppdraget måste i så fall kompetenskraven för nämnda områden uppfyllas/kompletteras. En sådan förändring kräver ett skriftligt godkännande av oss efter att en sådan komplettering inkommit. Registrering/fakturering av sådana operationer utan vårt godkännande ersätts ej. Måste man ange den opererande doktorns namn i ansökan? Ja, operatörens namn anges i den specifikationen som kompletterar ansökan gällande de dagkirurgiska tilläggsuppdragen. Hur ersätts kostnader för medicinsk service? Vårdgivaren ansvarar för samtliga kostnader för medicinsk service. I alla ersättningarna ingår ersättning för medicinsk service. Detta innebär att varje ersättning innehåller en liten summa som skall täcka mottagningens totala kostnader för medicinsk service. Kan ni förtydliga vad som skiljer läkarbesök och läkarbesök resurskrävande gällande barn? I rapporteringsanvisningen står det vilka koder som leder till de olika ersättningsnivåerna. Patientens ålder påverkar inte ersättningen. Kan ni förtydliga vilka krav som ställs på utförarna av de barnortopediska patienterna då enkel barnortopedi ingår i vårdval ortopedi? Tillgång i förekommande fall till barnanestesiologisk kompetens.

2 2 (5) Om det inte är artroskopisk kirurgi i form av ledstädning med meniskresektion som behandling av artros, utgår ersättning 2A även om man gör åtgärd av menisken? Artroskopisk partiell meniskresektion hamnar i 2B. Sjuksköterskebesök och handarbetsterapi inte ingår i vårdvalet. För att säkerställa att patienterna får en korrekt vård undrar vi vart dessa patienter ska remitteras? Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. Arbetsterapi för handrehabilitering ingår i vårdval Primärvårdsrehabilitering och sjukgymnastik för handrehabilitering ingår i vårdval Sjukgymnastik. Här bör samverkansöverenskommelse upprättas med vårdgivare inom dessa vårdval eller ansökan göras om eget vårdvalsavtal. Ingår sedvanlig ortopedi beskrivet i uppdraget på barn i vårdvalet eller avser uppdraget enbart vuxna? I uppdraget ingår ortopedi på barn som inte kräver specialistkompetens i barnortopedi. Om implantat används står det att faktura ska bifogas över kostnader. Finns det någon förteckning över vilka implantat som får användas? Vid val av implantat ska vårdgivaren väja det som uppfyller minst samma kvalitetskrav som i de av SLL s upphandlade avtal gällande implantat. Samtliga implantat ska ha dokumenterade fleråriga goda resultat. Nya implantat utan sådan dokumentation förbehålls utprovning på universitetssjukhus eller i samverkan med sådant sjukhus. (Uppdraget punkt sid 24) Utgår det då någon extra ersättning om operation görs med anestesi? Vad gäller för ersättning vid artroskopi med åtgärd (meniskresektion, avlägsnande av främmande kropp m.m)?

3 3 (5) Undantag från uppdraget är artroskopisk kirurgi i form av ledstädning med meniskresektion som behandling av artros. (Uppdraget punkt 3 sid 21) Inom handkirurgi finns några DRG som förekommer både inom basuppdrag och tilläggsuppdrag. Tacksam för förtydligande. Samma DRG kan förekomma inom olika uppdrag och därmed ersättas olika. Tilläggsuppdrag förutsätter att särskilda krav uppfylls, se förfrågningsunderlaget punkt 3.4, sidorna 23 och 24. Observera punkt 3.1.2, fjärde stycket, att i basuppdraget ingår enkel kirurgi på hand som inte kräver specialistkompetens i handkirurgi exempelvis Karpaltunnelsyndrom, De Quervains tendovaginit, Triggerfinger, Dorsalt handledsganglion. Ges det inom basuppdraget ingen särskild ersättning för anestesin när den ges av operatören själv? Kan operation av Dupuytrens kontraktur eller Xiapexbehandlig av Dupuytrens kontraktur utföras inom basuppdraget? Det utgår ersättning för operation av Dupyutrens kontraktur i basuppdrag ortopedi och basuppdrag handkirurgi. Tilläggsersättning för Xiapexbehandling utgår inom basuppdraget handkirurgi. Ersätts carpaltunnelklyvning olika i "basuppdrag i allmän ortopedi eller handkirurgi"(kirurgiska ingrepp A :-) gentemot "tilläggsuppdrag handkirurgi"(dagkirurgiska ingrepp nivå :-)? Nej, den felaktiga informationen i rapporteringsanvisningarna korrigeras. Omfattar uppdraget i detta vårdval även subspecialiteten Barnortopedi? Kan en ansökan omfatta en specifik lokal (adress) för mottagningsverksamhet och en annan specifik lokal (adress) för operationsverksamhet?

4 4 (5) Den dagkirurgiska verksamheten kan bedrivas på ett annat ställe men efter prövning av geografiskt avstånd mellan mottagning och operationslokal i varje enskild fall. Hur ersätts besök till sjuksköterska, handarbetsterapeut och sjukgymnast i vårdvalen Ortopedi och Handkirurgi? Ersättning utgår bara för läkarbesök eller operationer utförda av läkare. Var ska det anges vilka bas- respektive tilläggsuppdrag vi söker? I ansökningsblanketten finns inget angivet om vilka uppdrag man ansöker om. Var ska det anges vilka bas- respektive tilläggsuppdrag vi söker? Ett nytt, tydligare ansökningsformulär publiceras vecka 29 (15-19 juli), Är det någon teknisk förändring i GVR-filen som krävs för Vårdval eller är det samma specifikation som tidigare? Det är samma specifikation. Vad ingår i ett konsultationsbesök som ersätts med kr? I alla ersättningarna ingår ersättning för medicinsk service. Detta innebär att varje ersättning innehåller en liten summa som skall täcka mottagningens totala kostnader för medicinsk service. Var hittar man informationen om ersättningsnivåer? Information om vilka koder som leder till vilken ersättning finns i Rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning. Vilken ersättning ges för tillgång till sjukgymnast? Tillgång till kompetent rehabliteringspersonal för postoperativ träning kan tillgodoses genom att teckna ett samarbetsavtal med en mottagning som kan tillhandahålla dessa tjänster. Dessa tjänster ersätts inte i vårdvalet ortopedi och vårdval handkirurgi utan skall rapporteras och ersättas enligt de villkor som rehabiliteringsmottagningen har med SLL.

5 5 (5) Kommer GVR-koder att användas? Nej, den informationen som skall sändas in finns med GVR-specifikationen på rapportera/informationshantering-och-rapportering/vardadministrativtsystemstod-vass1/ Vilket system används för att rapportera nivåerna till ersättningssystemet? Det finns inga krav på vilket patientadministrativt system vårdgivaren använder, däremot finns det krav hur filerna skall vara utformade så att kassainformationen och den medicinska informationen kan sändas korrekt både till DRG-grupperaren och därefter till GVR. Mer information finns både i kapitel 8 Informationshantering och på Uppdragsguiden: rapportera/informationshantering-och-rapportering/ Frågor av teknisk karaktär kan ställas till SLL IT Servicedesk Kontakta er systemleverantör så kan de svara på om ert kassasystem kan byggas om så att ni kan sända filerna till GVR på korrekt sätt.

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primärvårdsrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 SIDA 2 AV 20 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat

Läs mer

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-06 HSN 1311-1221 Handläggare: Gabriele Radler Liljeberg Cecilia Matzon Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, p 5 Förslag till revidering

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst?

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst? Sida: 1 av 6 Leverantörer Vad händer med vår ersättning? Svar: Ni fortsätter att leverera tjänsten enligt avtal under uppsägningstiden, med bibehållen ersättning. Innan ni skickar in den sista månadsrapporten

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Flerårsavtal Akutsjukvård. Danderyds sjukhus AB

Flerårsavtal Akutsjukvård. Danderyds sjukhus AB Sidan 1 (16) Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusspecifik del Sidan 2 (16) I dokumentet redovisas de för leverantören specifika villkoren Kapitel 1. Avtal 2. Verksamhetsuppdrag 3. Ersättningar 4. CVR-rapportering

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Flerårsavtal Akutsjukvård. Sjukhusgemensamma villkor 2012-2015

Flerårsavtal Akutsjukvård. Sjukhusgemensamma villkor 2012-2015 Sidan 1 (95) Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusgemensamma villkor 2012-2015 Sidan 2 (95) I dokumentet redovisas de för leverantörer av akutsjukvård gemensamma villkoren. I kapitlet Allmänna villkor beskrivs

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande

Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande Mellan, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande 1 Avtal 1.1 Avtalstid Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper tillsvidare

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge

Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge 2015-06-02 1 (23) Kommunförvaltningen Åsa Lindberg Kvalitetsansvarig Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge Dnr: On 2015/75

Läs mer