Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje"

Transkript

1 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m

2 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Introduktion till registreringsrutin Registrera en vårdkontakt Kort om ersättningsmodellen (ERSMO) Patientavgifter Reservnummer Taxekoder, besökstyper, vårdgivarekoder, KVÅ och diagnos Taxekoder Taxekoder för personer folkbokförda i Stockholms läns landsting samt utomlänspatienter Taxekoder för personer bosatta utomlands Taxekod för asylsökande Taxekod för papperslösa och gömda personer Övriga taxekoder Besökstyper Vårdgivarkoder KVÅ-koder Diagnoskoder Registrering av vårdkontakter Enskilt nybesök Enskilt återbesök Hembesök Enskilt hembesök Teambesök i hemmet Besök på annan plats Vårdhändelse utan patient (konferens) Gruppbesök på mottagning Gruppteambesök på mottagning Särskilda ersättningar Tolk Ersättning för hembesök i perifert belägna område Tilläggstjänster Lymfödembehandling Grupp bassäng Kiropraktor Tilläggsuppdrag - Neuroteam Första teambesök på mottagning Första teambesök i hemmet Uppföljande Teambesök på mottagning... 23

3 3 (28) Uppföljande teambesök i hemmet Enskilt hembesök Besök på annan plats Mottagningsbesök Nybesök/Återbesök Gruppbesök Tolk medverkar vid besök Ersättning för hembesök i perifert belägna område Behandlingsserie om minst 8 besök Övriga patientkategorier Asylsökande, gömda, utländska personer Uteblivet besök/sent återbud Produkter... 27

4 4 (28) 2 Introduktion till registreringsrutin I dokumentet redovisas registreringsrutiner gällande regelbok för primärvårdsrehabilitering inklusive tilläggstjänster och tilläggsuppdrag. Registreringsrutinerna ska användas fr.o.m Registrera en vårdkontakt Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Vårdkontakt kan vara vårdtillfälle, öppenvårdbesök, hemsjukvårdsbesök, telefonkontakt och indirekt vårdkontakt. I samband med registrering av vårdkontakter måste verksamheten ta hänsyn till ett antal olika variabler. Dessa är bl.a. taxekod, besökstyp och vårdgivare. Med vårdgivare menas i detta dokument hälso- och sjukvårdspersonal. Information om de olika variablerna följer av detta dokument. Registrering av vårdkontakt bör ske samma dag som besöket sker. För att en registrering av en vårdkontakt ska bli fullständig ska den kompletteras med kvåoch/eller diagnosregistrering. I de fall som det finns mer än en kombikakod knuten till verksamheten är det viktigt att rätt kombikakod används vid registrering av vårdkontakten. 2.2 Kort om ersättningsmodellen (ERSMO) Ersättning enligt modellen ges för patienter som är folkbokförda i Stockholms län. Frågor om ersättningar hänvisas till ansvarig avtalshandläggare vid sjukvårds- och omsorgskontoret. 2.3 Patientavgifter Regler om avgifter finns i Avgiftshandboken på Uppdragsguiden. Regler om personer från andra länder (ej asylsökande) finns i Turisthandboken på Uppdragsguiden. Regler för asylsökande återfinns i Avgiftshandboken, kapitel 7.

5 5 (28) 2.4 Reservnummer För att kunna registrera ett besök för en person som inte har ett giltigt svenskt personnummer används istället ett reservnummer. Om personen inte redan har ett reservnummer ska vårdgivaren ta ut ett nummer från PU-registret. Kontakta Servicedesk på SLL-IT för ytterligare information. E-post: Telefon:

6 6 (28) 3 Taxekoder, besökstyper, vårdgivarekoder, KVÅ och diagnos 3.1 Taxekoder Taxekoden har olika funktioner och används bl.a. för hantering av patientavgifter, frikort och för att särskilja olika patientkategorier från varandra t.ex. asylsökande och utomlänspatienter. Taxekoder som är gemensamma för samtliga patientkategorier redovisas under övriga taxekoder Taxekoder för personer folkbokförda i Stockholms läns landsting samt utomlänspatienter Nedan redovisas de förekommande taxekoderna som ska tillämpas för patienter folkbokförda i Stockholms läns landsting och för personer folkbokförda i annat landsting. Tidigare koder som använts vid registrering av utomlänspatienter utgår. Taxa Namn Vårdgivare/besökstyp Användningsområde 01 Primärvård och geriatrik Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L 06 Avgiftsbefriad Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 4, 8, A, B, H, L 08 SLL Frikort Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Vårdkontakt i primärvård, betalande patient. Vårdkontakt med patient som inte ska betala någon avgift. Patient som har frikort 10 Resterande avgift till frikort 25 Återbetalning enligt 30-minuters regeln Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L 60 Patient yngre än 18 år Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L Vårdkontakt när avgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsbeloppet. Planerat besök då patient väntat mer än 30 minuter efter bokad tid. Besök på mottagning av patient som är under 18 år.

7 7 (28) Taxekoder för personer bosatta utomlands I samband med registrering av vårdkontakt ska reservnummer användas. För personer med ett avaktiverat hos Skatteverket ska reservnummer också användas. Beroende på vilken patientavgift patienten ska betala varierar valet av taxekod. Nedan redovisas aktuella taxekoder. Avgiftsreglerna för denna personkrets varierar bl. a beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap mm. Fullständigt regelverk om avgifter finns i Turisthandboken på Uppdragsguiden. Taxa Namn Vårdgivare/besökstyp Användningsområde 04 EU/EES- och Konventionspatient Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L EU/EES- och konventionspatient Vårdkontakt när sjukförsäkringskort/ E106/E112 finns. Nordisk medborgare visar leg, konventionspatient visar pass. Fakturering av faktisk kostnad sker till försäkringskassan eller beställaren (privata vårdgivare). 08 SLL Frikort Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 10 Resterande avgift till frikort Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L 19 Fullbetalande patient Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L Används också för akut vård av utlandssvensk bosatt i andra länder än EU/EES-land. Patient som har frikort. Vårdkontakt när besöksavgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsgränsen. Vårdkontakt när patienten betalar hela kostnaden själv t ex vissa utländska och utlandssvenska patienter.

8 8 (28) Taxekod för asylsökande Vid registrering av besök ska vårdgivaren använda en särskild taxekod. I samband med registrering av vårdkontakt ska reservnummer användas. Asylsökande som kan uppvisa ett giltigt LMA kort har rätt till reducerad patientavgift, se avgiftshandboken kapitel 7 på Uppdragsguiden för fullständigt regelverk. Taxa Namn Vårdgivare/besökstyp Användningsområde 12 Asylsökande Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L Asylsökande - Vårdkontakt när patienten kan uppvisa giltigt LMA-kort. OBS! Telefonrecept för denna patientkategori registreras på aktuell vårdgivare, besökstyp 6 och taxa Taxekod för papperslösa och gömda personer Riktlinjer för omhändertagandet på hälso- och sjukvårdsinrättningar av papperslösa eller gömda personer finns sedan 1 januari I riktlinjerna framgår också att denna personkrets inte har rätt till subventionerad hälso- och sjukvård. Riktlinjerna finns tillgängliga på Uppdragsguiden. I samband med registrering av besök ska reservnummer och nedan nämnda taxekod användas. Taxa Namn Vårdgivare/besökstyp Användningsområde 70 Bevispersoner Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L 71 Gömda Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 0, 1, 2, 8, A, B, H, L Avser personer som tidigare varit asylsökande som nu undviker avvisning.

9 9 (28) Övriga taxekoder Nedan redovisas taxekoder som inte tidigare har redovisats i dokumentet men som fortfarande kan vara aktuella. Taxa Namn Vårdgivare/besökstyp Användningsområde 09 Avgift enl. taxan för intyg, vaccinationer, hälsokontroller mm 13 Tekniska hjälpmedel Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 7 Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 7 15 Övriga avgifter Vårdgivare: Enligt lista över vårdgivare Samtliga patientkategorier - Registrering av momsbefriade intyg, vaccinationer, provtagningar, hälsokontroller som inte ingår i landstingets ordinarie åtagande. Årliga vaccinationskampanjen registreras på taxekod 86. Kryckor, käppar mm från hjälpmedelscentralen eller vårdgivare som lånas ut till patienter (korttidslån). Se även hjälpmedelsguiden. Andra hjälpmedel som exempelvis hörapparater ingår också. Stämplas i högkostnadskortet för hjälpmedel. Försäljning av träningskort, böcker m.m. Besökstyp: 7 20 Uteblivet besök Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Besökstyp: 5 Registrering av momsbelagda intyg Samtliga patientkategorier - Uteblivet besök på mottagning när återbud inte lämnas senast 4 timmar före besöket.

10 10 (28) 3.2 Besökstyper Definition: Klassificering av besök. Kod Besökstyp Beskrivning *Ingår endast i tilläggsuppdrag 0 Nybesök Öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande 1 Återbesök Öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande 2 Hembesök Öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande 3 Ej vård I mån av behov används Ej vård för försäljning av t ex träningskort mm. Kombineras med taxa 15. Koden är inte ersättningsgrundande 4 Vårdhändelse utan patient Konferens med extern hälso- och sjukvårdspersonal/aktörer om patient, utan att patienten är närvarande. 5 Uteblivet besök Patient som uteblir eller avbokar ett besök senare än 4 tim före ett planerat besök 7 Tekn hjälpm mm. Ej vård Ej vård - Registrering av intyg, hyresavgift hjälpmedel 8 Gruppbesök Flera patienter möter en hälso- och sjukvårdspersonal Med flera menas med två eller flera. Assisterande personal räknas inte som självständig hälso- och sjukvårdspersonal. Samtliga patienter skall registreras vid gruppbesök. A Teambesök * En patient möter två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal på mottagning. B Gruppteambesök Flera patienter möter två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal. Med flera menas med två eller flera. Assisterande personal räknas inte som självständig hälso- och sjukvårdspersonal. Samtliga patienter skall registreras vid gruppbesök. H Teambesök i hemmet Ett personligt möte i patientens hem mellan en patient och två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal. L Besök på annan plats Använd när besöket inte utförs på mottagningen eller i patientens hem.

11 11 (28) 3.3 Vårdgivarkoder Definition: Hälso- och sjukvårdspersonal är person som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. Självständig hälso- och sjukvårdspersonal har självständigt behandlingsansvar och gör kvalificerad bedömning av patientens vårdbehov samt planerar och genomför den vårdinsats som behövs. För att definieras som självständig hälso- och sjukvårdspersonal ska man vara skyldig att föra patientjournal enligt patientdatalagen (2008:355). Assisterande personal räknas inte som självständig hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdgivare Kod Logoped* 72 Kurator* 75 Sjukgymnast 77 Arbetsterapeut 78 Dietist 79 Kiropraktor** A3 * Ingår endast i tilläggsuppdrag ** Ingår endast i tilläggstjänst 3.4 KVÅ-koder Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en klassifikation för att beskriva åtgärder som utförs i hälso- och sjukvården. Klassifikationen möjliggör uppföljning av vårdinnehållet och sekundärt till detta vårdtyngd och resursåtgång. Vissa KVÅ-koder är ersättningsgrundande, vilket framgår av anvisningarna 4. Vårdgivaren bör registrera för besöket relevanta åtgärder enligt KVÅ. Fullständig förteckning över koder nås via nedanstående länk: Vårdinformatik KVÅ-kod ZV201 ZV202 ZV203 Namn minuter minuter minuter

12 12 (28) ZV204 ZV205 ZV206 ZV211 UX025 DP005 DP006 DV200 UW011 UW013 ZX608 XS007 XS008 XS013 XV001 ZV020 ZV021 ZV022 ZV023 ZV043 QT minuter minuter minuter minuter 90 minuter eller mer Kompressionsbehandling Manuellt lymfdränage Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FAR) Behandlingsserie, påbörjad Behandlingsserie, avslutad 8 åtgärder med samma kod, ej samma tillfälle Konferens med patient Konferens om patient Avstämningsmöte med försäkringskassan Bassängträning Tolk Arbetsplatsbesök Besök hjälpmedelscentralen Besök inom barnomsorg, skola Övriga besök utanför vårdenheten Närståendestöd 3.5 Diagnoskoder Sedan 2007 finns ett politiskt beslut om att införa diagnosregistrering för primärvårdsrehabilitering och enskild sjukgymnastik i SLL. Syftet är att i ett första steg beskriva patientpanoramat som besöker verksamheterna genom att använda känd klassificering och terminologi inom sjukvården. ICD-10 är ett av WHO utarbetat internationellt system för statistisk klassifikation av sjukdomstillstånd, symtom, hälsoproblem och orsaker till kontakt med hälso- och sjukvård. Systemet har uppdaterats och den aktuella versionen ICD-10-SE (1) skall användas. Det finns ingen reglering av vem som kan ställa diagnos. All sjukvårdspersonal kan göra det inom ramen för sin yrkeskompetens (2). Man skiljer på att ställa diagnos och att klassificera diagnoskoder. I första hand skall diagnos ställas och registreras utifrån yrkeskunskapen och avse det problem som behandlas vid aktuellt besök. Fokus skall vara

13 13 (28) här och nu och diagnoskod skall registreras vid alla besök. I möjligaste mån skall också, som bidiagnos, tidigare känd diagnos, t ex från remiss eller ur journal, registreras om den haft betydelse för besöket. Den bästa beskrivningen av innehållet i ett besök får man som regel med en ICD-10 kod för ett sjukdomstillstånd eller ett symtom (3, 4). Diagnoskoder ur kapitel XXI (Z-koder) kan också användas. Stockholms läns landsting har tagit fram ett regelverk för rapportering av vårdkontakter då ett nationellt regelverk saknas (5). Som stöd kan användas den lathund (6), som arbetats fram. Målet för den första tiden är att kunna se hur stor andel besök som kodas och hur många som ligger inom de olika kategorierna/kapitlen i ICD-10-SE-systemet. Andel diagnosregistrerade besök är också en uppföljningsparameter inom uppdraget primärvårdsrehabilitering. Referenser: 1. ICD-10-SE, version Socialstyrelsen Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården och tandvården, Socialstyrelsen Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård, Socialstyrelsen Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos, Socialstyrelsen Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2012, SLL 6. Lathund för diagnosregistrering i primärvårdsrehabilitering, Stockholms läns landsting, version 1, februari Registrering av vårdkontakter Vid registrering av vårdkontakter är vissa variabler obligatoriska. Till dessa hör taxekod, besökstyp och vårdgivare. Dessa måste alltid anges i samband med registrering av vårdkontakter. Vidare måste verksamhetens kombikakod användas. Har verksamheten mer än en kombikakod är det viktigt att rätt kombikakod används vid registrering. Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning, eller omvårdnad. Vårdkontakt kan vara vårdtillfälle, öppenvårdbesök, hemsjukvårdsbesök, telefonkontakt och indirekt vårdkontakt.

14 14 (28) 4.1 Enskilt nybesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). Besökstyp: 0 (nybesök) Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 77, 78, 79 KVÅ-kod: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren ska registrera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. 4.2 Enskilt återbesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). Besökstyp: 1 (återbesök) Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 77, 78, 79 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning. Registrera en av de angivna KVÅ-koderna för tid. I övrigt ska vårdgivaren registrera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. ZV minuter Kort besök ZV minuter Kort besök ZV minuter Normal besök ZV minuter Normal besök ZV minuter Normal besök ZV minuter Normal besök ZV211* minuter Resurskrävande besök * Vid denna registrering utgår en extra ersättning för arbetsterapeuter och dietister.

15 15 (28) 4.3 Hembesök Enskilt hembesök Öppenvårdsbesök i patientens bostad eller motsvarande där patienten möter en hälsooch sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar Besökstyp: 2 (hembesök) Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 77, 78, 79 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning. Registrera en av nedanstående KVÅ-koder för tid. I övrigt ska vårdgivaren registrera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. ZV minuter Normal hembesök ZV minuter Normal hembesök ZV minuter Normal hembesök ZV minuter Normal hembesök ZV211* minuter Resurskrävande hembesök * Vid denna registrering utgår en extra ersättning för arbetsterapeuter och dietister Teambesök i hemmet Ett personligt möte i patientens hem mellan en patient och två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal. Den som har den huvudsakliga patientkontakten skall registrera ett teambesök. Övriga personalkategorier som deltar i vårdteamet skall inte registrera sin medverkan som besök i patientadministrativa systemet (PAS). De vårdgivare som deltar vid besöket anger detta med vårdgivarkoder vid besöksregistreringen. Besökstyp: H (teambesök i hemmet) Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 77, 78, 79 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning. Registrera en av nedanstående KVÅ-koder för tid. I övrigt ska vårdgivaren registrera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. ZV minuter Normal hembesök ZV minuter Normal hembesök ZV minuter Normal hembesök ZV minuter Normal hembesök

16 16 (28) ZV minuter Resurskrävande hembesök Besök på annan plats Besök på hjälpmedelscentral, funktionsbedömning/träning i närmiljö etc, patienten närvarar vid besöket. Besökstyp: L (besök på annan plats) Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 77, 78, 79 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning. Registrera en av nedanstående KVÅ-koder för tid samt en KVÅ-kod för utförd åtgärd: KVÅ för att ange tidsåtgång ZV minuter Normalbesök ZV minuter Normalbesök ZV minuter Normalbesök ZV minuter Normalbesök ZV211* minuter Resurskrävande besök KVÅ för att ange åtgärd XS007 XS013 ZV021 ZV022 ZV023 ZV043 Konferens med patient Avstämningsmöte med försäkringskassan Arbetsplatsbesök Besök hjälpmedelscentralen Besök inom barnomsorg, skola Övriga besök utanför vårdenheten * Vid denna registrering utgår en extra ersättning för arbetsterapeuter och dietister.

17 17 (28) 4.4 Vårdhändelse utan patient (konferens) Konferens med extern hälso- och sjukvårdspersonal/aktörer om patient, utan att patienten är närvarande Besökstyp: 4 (Vårdhändelse utan patient) Taxa: 06 Hälso- och sjukvårdspersonal: 77, 78, 79 KVÅ-kod: obligatoriskt för ersättning XS008 XS013 Konferens om patient Avstämningsmöte med försäkringskassan 4.5 Gruppbesök på mottagning Öppenvårdsbesök på mottagning där flera patienter i grupp möter en hälso- och sjukvårdspersonal. Minst två och maximalt tio personer per grupp. Besökstyp: 8 (gruppbesök) Taxa Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 77, 78, 79 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning, Besöksregistrera med en KVÅ-kod för tid. I övrigt bör vårdgivaren registrera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. ZV minuter Normalbesök ZV minuter Normalbesök ZV minuter Normalbesök ZV minuter Normalbesök ZV211-ZV221 Grupp tidskrävande (60 min-w)

18 18 (28) 4.6 Gruppteambesök på mottagning Öppenvårdsbesök på mottagning där flera patienter i grupp möter två eller fler hälsooch sjukvårdspersonal. Minst två och maximalt tio personer per grupp. Besökstyp: B (gruppteambesök) Taxa Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 77, 78, 79 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning, Besöksregistrera med en KVÅ-kod för tid. I övrigt bör vårdgivaren registrera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. ZV minuter Normalbesök ZV minuter Normalbesök ZV minuter Normalbesök ZV minuter Normalbesök ZV211-ZV221 Grupp tidskrävande (60 min-w) 4.7 Särskilda ersättningar Tolk När tolk medverkar vid ett besök ska KVÅ-kod ZV020 registreras i samband med registreringen av vårdkontakten.

19 19 (28) Ersättning för hembesök i perifert belägna område Vårdgivaren får en extra ersättning för hembesök i perifert belägna basområden enligt tabellen nedan. Basområden är de minsta områden som används för geografisk indelning av länet. Ett basområde kan utgöras av ett bostadsområde, ett arbetsplatsområde eller ett restområde, se även Uppdragsguiden. Ersättning /besök 106kr Ersättning /besök 159 kr Ersättning /besök 212 kr Basområde nr: Basområde nr: Basområde nr: Norrtälje södra: Norrtälje norra: Rimbo: Hallstavik Väddö: Bergshamra/Blidö

20 20 (28) 4.8 Tilläggstjänster Avser de enheter som ansökt om tilläggstjänst kiropraktik, kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) eller behandling i bassäng och godkänts av Beställaren. Kräver godkännande i avtal Lymfödembehandling Besökstyp: 0 (nybesök) eller 1 (återbesök) Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 77, 78 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning. Besöksregistrera med en KVÅ-kod för tid samt en KVÅ-kod för utförd åtgärd enligt nedan: KVÅ för att ange tidsåtgång ZV minuter Kort besök ZV minuter Kort besök ZV minuter Normal besök ZV minuter Normal besök ZV minuter Normal besök ZV minuter Normal besök ZV211* minuter Resurskrävande besök UX minuter eller mer Extra resurskrävande besök KVÅ för att ange utförd åtgärd DP005 Kompressionsbehandling DP006 Manuellt lymfdränage * ZV211 används för besök minuter Grupp bassäng Minst två och maximalt tio personer per grupp. Besökstyp: 8 (gruppbesök) Taxa Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 77, 78 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning, Besöksregistreringen kompletteras med åtgärds- KVÅ. XV001 Bassängträning

21 21 (28) Kiropraktor Enskilt nybesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). Besökstyp: 0 (nybesök) Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: A3 KVÅ-kod: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren ska registrera lämpliga åtgärdskoder enligt KVÅ där så är möjligt. Enskilt återbesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). Besökstyp: 1 (återbesök) Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: A3 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning. Besöksregistrera med en KVÅ-kod för tid. Vårdgivaren bör registrera KVÅ-kod för utförd åtgärd där så är möjligt. ZV minuter Kort besök ZV minuter Kort besök ZV minuter Normal besök ZV minuter Normal besök ZV minuter Normal besök ZV minuter Normal besök ZV211* minuter Resurskrävande besök * Vid denna registrering utgår ingen extra ersättning.

22 22 (28) 4.9 Tilläggsuppdrag - Neuroteam Avser de enheter som blivit godkända att bedriva tilläggsuppdraget Första teambesök på mottagning Besök som inte har medicinskt samband med tidigare besök inom samma vårdenhet. Inga tidsmässiga preciseringar. En patient möter två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal på mottagning. Den som har den huvudsakliga patientkontakten skall registrera ett teambesök (besökstyp A). Övriga personalkategorier som deltar i vårdteamet skall inte registrera sin medverkan som besök i patientadministrativa systemet (PAS). Besökstyp: A Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 72, 75, 77, 78 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning. Besöksregistrera KVÅ-kod enligt nedan. I övrigt ska vårdgivaren välja lämliga KVÅ koder. UW011 Behandlingsserie, påbörjad Första teambesök i hemmet Besök som inte har medicinskt samband med tidigare besök inom samma vårdenhet. Inga tidsmässiga preciseringar. Ett personligt möte i patientens hem mellan en patient och fler hälso- och sjukvårdspersonal. Den som har den huvudsakliga patientkontakten skall registrera ett teambesök (besökstyp H). Övriga personalkategorier som deltar i vårdteamet skall inte registrera sin medverkan som besök i patientadministrativa systemet (PAS). De vårdgivare som deltar vid besöket anger detta med vårdgivarkoder vid besöksregistreringen. Besökstyp: H Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 72, 75, 77, 78 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning. Besöksregistrera KVÅ-kod enligt nedan. I övrigt bör Vårdgivaren välja lämliga KVÅ koder där så är möjligt.

23 23 (28) UW011 Behandlingsserie, påbörjad Uppföljande Teambesök på mottagning En patient möter två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal på mottagning. Den som har den huvudsakliga patientkontakten skall registrera ett teambesök (besökstyp H). Övriga personalkategorier som deltar i vårdteamet skall inte registrera sin medverkan som besök i patientadministrativa systemet (PAS). De vårdgivare som deltar vid besöket anger detta med vårdgivarkoder vid besöksregistreringen. Besökstyp: A Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 72, 75, 77, 78 KVÅ-kod: KVÅ-kod: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren bör registrera KVÅ-kod för utförd åtgärd där så är möjligt. I samband med det sista besöket ska KVÅ-kod enligt nedan användas. UW013 Behandlingsserie, avslutad Uppföljande teambesök i hemmet Ett personligt möte i patientens hem mellan en patient och fler hälso- och sjukvårdspersonal. Den som har den huvudsakliga patientkontakten skall registrera ett teambesök (besökstyp H). Övriga personalkategorier som deltar i vårdteamet skall inte registrera sin medverkan som besök i patientadministrativa systemet (PAS). De vårdgivare som deltar vid besöket anger detta med vårdgivarkoder vid besöksregistreringen. Besökstyp: H Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 72, 75, 77, 78 KVÅ-kod: KVÅ-kod: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren bör registrera KVÅ-kod där så är möjligt. I samband med det sista besöket ska KVÅ-kod enligt nedan användas. UW013 Avslutad behandlingsserie

24 24 (28) Enskilt hembesök Öppenvårdsbesök i patientens bostad eller motsvarande där patienten möter en hälsooch sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar Besökstyp: 2 (hembesök) Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 72, 75, 77, 78 KVÅ-kod: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren bör registrera KVÅ-kod för utförd åtgärd där så är möjligt. I samband med det första/sista besöket ska KVÅ-kod enligt nedan användas. UW011 UW013 Behandlingsserie, påbörjad Behandlingsserie, avslutad Besök på annan plats Besök på hjälpmedelscentral, funktionsbedömning/träning i närmiljö etc Besökstyp: L (besök på annan plats) Hälso- och sjukvårdspersonal: 72, 75, 77, 78 KVÅ-kod: Obligatorisk för att få ersättning. Komplettera besöksregistreringen med en KVÅ-kod enligt nedan: XS007 XS013 ZV021 ZV022 Konferens med patient Avstämningsmöte med försäkringskassan Arbetsplatsbesök Besök hjälpmedelscentralen I samband med det första/sista besöket ska KVÅ-kod enligt nedan användas. UW011 UW013 Behandlingsserie, påbörjad Behandlingsserie, avslutad

25 25 (28) Mottagningsbesök Nybesök/Återbesök Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar (Socialstyrelsen). Besökstyp: o eller 1 Taxa: Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 72, 75, 77, 78 KVÅ-kod: Inte obligatoriskt för ersättning. Vårdgivaren bör registrera KVÅ-kod för utförd åtgärd där så är möjligt. I samband med det första/sista besöket ska KVÅ-kod enligt nedan användas. UW011 UW013 Behandlingsserie, påbörjad Behandlingsserie, avslutad Gruppbesök Öppenvårdsbesök på mottagning där flera patienter i grupp möter en hälso- och sjukvårdspersonal. Besökstyp: 8 (gruppbesök) Taxa Se tabell Hälso- och sjukvårdspersonal: 72, 75, 77, 78 KVÅ-kod: Inte obligatorisk för att få ersättning. Vårdgivaren bör registrera KVÅ-kod för utförd åtgärd där så är möjligt. I samband med det sista besöket ska KVÅ-kod nedan användas. UW013 Behandlingsserie, avslutad Tolk medverkar vid besök För att visa att tolk har medverkar vid ett besök ska man i samband med registrering av vårdkontakten ange KVÅ-kod ZV020.

26 26 (28) Ersättning för hembesök i perifert belägna område Vårdgivaren får en extra ersättning för hembesök i perifert belägna basområden se punkt Behandlingsserie om minst 8 besök Ersättning ges för en behandlingsserie som innehåller minst 8 besök. I samband med det sista besöket måste följande KVÅ-koder anges. UW013 ZX608* Behandlingsserie, avslutad 8 åtgärder med samma kod, ej samma tillfälle * Avser behandling om minst 8 besök. Kan endast rapporteras en gång. 5 Övriga patientkategorier 5.1 Asylsökande, gömda, utländska personer Registrering av besök av dessa patientkategorier är identisk med punkt 4 och punkt 5 med undantag för valet av taxekod. Se kap 3 för detaljerad information om taxekod. 5.2 Uteblivet besök/sent återbud Patient som uteblir från ett besök eller som lämnar sent återbud, senast 4 tim före besöket Besökstyp: 5 (uteblivet besök) Vårdgivare: 72, 75, 77, 78, 79, A3 Taxa: 20 (uteblivet besök)

27 27 (28) 6 Produkter Nedan redovisas aktuella produkter i vårdvalet. Prod Pris Produktnamn 2PV Enskilt nybesök 2PV Enskilt återbesök, kort 2PV Enskilt återbesök, normal 2PV Enskilt återbesök, Resurskrävande 2PV Enskilt hembesök, normal 2PV Enskilt hembesök, resurskrävande 2PV Besök på annan plats, normal 2PV Besök på annan plats, resurskrävande 2PV Indirekt kontakt 2PV Gruppbesök, mottagning, Normal 2PV Gruppbesök, mottagning, resurskrävande 2PV Gruppbesök, bassäng 2PV Lymfödem behandling nybesök, 0-59 min 2PV Lymfödem behandling nybesök, min 2PV Lymfödem behandling nybesök, 90- min 2PV Lymfödem behandling återbesök, 0-59 min 2PV Lymfödem behandling återbesök, min 2PV Lymfödem behandling återbesök, 90 - min 2PV Tolk 2PV Neuroteam, första teambesök 2PV Neuroteam, uppföljande teambesök 2PV Neuroteam, hembesök/besök på annan plats, första besök 2PV Neuroteam, hembesök/besök på annan plats, uppföljande 2PV Neuroteam, hembesök/besök på annan plats,avslutande besök 2PV Neuroteam, mottagningsbesök (ny/åter), första besök 2PV Neuroteam, mottagningsbesök (ny/åter), uppföljande 2PV Neuroteam, mottagningsbesök (ny/åter), avslutade besök

28 28 (28) 2PV Neuroteam, gruppbesök 2PV Neuroteam, Behandlingsserie minst 8 besök 2PV Neuroteam, mottagningsbesök, ej behandlingsserie 2PV Neuroteam, avslutande teambesök 2PV Teambesök i hemmet 2PV Gruppteambesök

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Rapportera en vårdkontakt...

Läs mer

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnavårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 1 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Registrera en vårdkontakt... 3 1.2 Kort om ersättningsmodellen...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom 1 (23) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom -

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (27) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatrienheten Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET REGISTRERINGSHANDBOK FÖR Husläkarverksamhet

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL Tidigare ordnades en halvdagsutbildning av IT-avdelningen för primärvård, som handlade om primärvårdens specifika uppdrag och ersättningssystem. Den utbildningen

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Bilaga 1 SOSFS Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Postbeskrivning Variabel Antal tecken Vårdkontakts-id 7 Personnummer 12 Kön 1 Folkbokföringsort 6 Sjukhus 6 Klinik

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE 1 ALLMÄNT OM BESÖKSREGISTRERING I MOBIL KLINIK... 3 ALLMÄNT OM MOBIL KASSA... 3 REGISTRERING I MOBIL KASSA... 3 BESÖKSREGISTRERING, STEG 1,2,3...

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Registreringsrutiner för Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms läns landsting (0-17 år)

Registreringsrutiner för Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms läns landsting (0-17 år) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Enheten för Barn, Kvinnor, unga, asyl Registreringsrutiner för Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms läns landsting (0-17 år) Gäller fr.o.m. 2010-12-01

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (22) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Diagnosregistrering i primärvården. Repetition januari-februari 2013

Diagnosregistrering i primärvården. Repetition januari-februari 2013 Diagnosregistrering i primärvården Repetition januari-februari 2013 Syften med förändringen För att ha möjlighet att söka ut data om olika patientgrupper/diagnosgrupper på aggregerad nivå För att tydligare

Läs mer

Användning av vårdkontakter i Cosmic

Användning av vårdkontakter i Cosmic Användning av vårdkontakter i Cosmic 1. SYFTE MED DOKUMENTET... 3 2. OPLANERAD OCH PLANERAD VÅRDKONTAKT... 3 3. AKUT OCH EJ AKUT VÅRDKONTAKT... 4 4. KONSULTATIONER... 5 KONSULTATION I SAMBAND MED ÖPPENVÅRDSBESÖK...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Registreringsrutiner för psykiatrisk verksamhet för patienter med komplicerade depressions- och ångesttillstånd

Registreringsrutiner för psykiatrisk verksamhet för patienter med komplicerade depressions- och ångesttillstånd 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Psykiatri Registreringsrutiner för psykiatrisk verksamhet för patienter med komplicerade depressions- och ångesttillstånd Gäller fr o m 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-11-19

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Kassaregistrera olika patienttyper i Cosmic- Användarmanual

Kassaregistrera olika patienttyper i Cosmic- Användarmanual Kassaregistrera olika patienttyper i Cosmic- Användarmanual INSTRUKTION 2 (11) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 TURIST... 3 2.1 EU/EES...3 2.2 Utland med konvention...4 2.3 Utland utan konvention...4 3 ASYLSÖKANDE...

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (32) Somatisk specialistvård Specialistenhet Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning 2017 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska... 3 Distriktssköterska...

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017 Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017 sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-01-01 Diarienummer: HSN 2016-4711 sjukvårdsförvaltningen Utvecklingsavdelningen Vårdinformatik vardinformatik@sll.se

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Cosmic Vårdval fysioterapi/ sjukgymnastik inom primärvårdsrehabilitering

Cosmic Vårdval fysioterapi/ sjukgymnastik inom primärvårdsrehabilitering Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Division hälsa habilitering rehabilitering 1.1 16 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Caisa Hedlund Jan Hultbäck 2015-05-01

Läs mer

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Cosmic R8.0 Vårdval fysioterapi/ sjukgymnastik inom primärvårdsrehabilitering

Cosmic R8.0 Vårdval fysioterapi/ sjukgymnastik inom primärvårdsrehabilitering Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Division hälsa habilitering rehabilitering 2.1 15 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna Egardsson Jan Hultbäck 2015-11-13

Läs mer

ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING. Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg

ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING. Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg Det varierar! Översikt ersättning inom vårdval ffa primärvården Lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd

Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd 1 (14) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd

Läs mer

Bilaga Ersättning 2015

Bilaga Ersättning 2015 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2015 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer