5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare"

Transkript

1 Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: kl Närvarande: Styrelse Monica Martens-Seppelin (vice ordf.) Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anställda KarNorrbom Pia Sevón Jessica Lerche PROTOKOLL OKTOBER Mötets öppnandes av vice ordförande kl Mötets laglighet och beslutförhet konstateras Beslut: Mötets behörighet konstaterades 3. Godkännande av föredragningslistan Beslut: Mötet godkände föredragningslistan 4. Godkännande av senaste mötesprotokoll Beslut: Mötet konstaterade mötesprotokollet från september 5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare 6. Information om beviljade understöd, aktuella ansökningar och avslag Föreningen har lämnat in följande ansökningar: - Aktiastiftelsen Vanda, verksamhetsunderstöd, e - Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla, verksamhetsunderstöd, e - Finlands svenska omsorgsstiftelse, öronslinga till centret, e - RAY, verksamhetsbidrag för Luckans lågtröskel- och integrationsverksamhet, e - Werner Hacklin, föräldratid, UngInfo, e - Helsingfors stad, bidrag för konst- och kultur, e Luckan har erhållit följande stöd: - Forums företagarförening, för utveckling av en digitaltjänst för företag, e - Nordisk Kulturfond, för barnkultur, e - Hackmans stiftelse, för specialbarnkultur, e Förslag: Informationen antecknas för kännedom. Beslut: Mötet beslöt enligt förslag 7. Mellanrapport för Luckans barnkulturverksamhet om BMR och 2012 Se bilaga ärende 7 Platschef Karl Norrbom informerar. Förslag: Rapporten antecknas för kännedom.

2 Beslut: Mötet beslöt enligt förslag och uppmanade Luckan att framöver anhålla om medel för barnkultur till fler Luckan orter. Detta har gjorts i en anhållan till Nylands konstkommission , gällande konstverkstäder i de fyra nyländska Luckorna. 8. Personalärenden 9. Rapport över läget för biljett Se bilaga ärende 9 Förslag: Rapporten antecknas för kännedom. Beslut: Mötet beslutade att bordlägga ärendet till mötet den 9 november då beslutsförslag över vilket biljettsystem Luckan / Luckorna bör välja ska tas. 10. Avstämning av verksamhetsplan Se bilaga ärende 10, strategiska tyngdpunktsområden VL redogör för var vi står i förhållande till de strategiska målsättningarna för 2011 och konstaterar att vi arbetat rätt målinriktat för att uppnå målsättningarna. Förslag: Mötet har tagit del av uppföljningen av de strategiska tyngdpunkterna för Beslut: Mötet tog del av tyngdpunktsområdena och noterade arbetet för att nå målsättningarna. 11. Förslag till verksamhetsplan 2012 Se bilaga VP2012_utkast VL och platschef redogör Förslag: Mötet godkänner verksamhetsplanen för 2012 Beslut: VL gick igenom de märkbara förändringarna från föregående år. Mötet beslutade att behandla verksamhetsplanen 2012 under mötet den 9 november. 12. Förslag till budget för 2012 Se bilaga ärende 12 Budget Ekonom Pia Sevón redogör. Förslag: Mötet godkänner budgeten för Beslut: Mötet beslöt enligt förslag 13. Meddelanden: - Luckans projekt Produforum riks hade EU granskning 22.9, granskningen gick väl. - Luckan firade sin sedvanliga kräftskiva Luckornas VL träffades för att diskutera gemensamma planer för 2012 och gå igenom aktuellt (se bilaga 13a), Sebastian Weckman deltog i en utbildning om hur man gör goda ansökningar och som ordnades av den sk. Proffsgruppen på Nylands Elycentral, Luckan har inbjudit Marcus Österlund från Folktinget för en presentation av Luckan, Luckan höll introduktionsdagar för nyanställda Produforum riks höll styrgruppsmöte i Åbo, Produforum Nyland höll styrgruppsmöte i Hfors, Produforum riks arrangerade en nordisk kulturproducentträff NordMatch 2011 i Helsingfors med ca. 120 deltagare.

3 - Situation vad gäller digital tjänst för företagare: VL har varit i kontakt om ärendet med VD Anne Berner och dir. Kari Rantala (företagarna i Finland) om behov av understöd - Föreningen Luckan har undertecknat ett samarbetsavtal kring ESF projektet Eduvuxen (YH Arcada fungerar som huvudman) from Luckan insats är att erbjuda handledningen för potentiella vuxenstuderande 10 h i veckan (se bifogat avtal, ärende 12b) - Diplommottagarna har erhållit information om utvecklingen av den nya företagsportalen - Luckans första vårplanering hölls VL höll ledigt vecka 40, Pia Sevón hade semester vecka 41 - Platschefen och centeransvarig har diskuterat annonsavtal för 2012 med KSF-media - revision påbörjas VL besöker Luckan-Grand styrelse i Borgå, avtackar samtidigt f.d. verksamhetsledaren Förslag: Meddelandena antecknas för kännedom. Beslut: Mötet antecknade meddelandena. 14. Övriga ärenden - Uppdaterad rapport över integrationstjänsten BRIDGE ekonomiska läge, se bilaga ärende 14. VL informerar. - Valberedningen inför höstmötet 2012, styrelsesammansättning (Mats Löfström) Beslut: Styrelsen tog del av informationen, men valberedningen sköts upp till behandling den 9 november då Löfström var frånvarande från dagens möte. 15. Mötet avslutades av vice ordförande kl Monica Martens-Seppelin vice ordförande Karl Norrbom sekreterare Protokolljusterare: Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter

4 BILAGA ÄRENDE 7 Kort lägesrapport om barnkulturen på Luckan hösten 2011 Barnkulturevenemangen nystartade med full fart på Konstens natt den 26 augusti, och erbjuder att större utbud än någonsin tidigare. Under hösten erbjuder Luckan sammanlagt 43 kreativa och konstnärliga verkstäder för barn, språkbadsbarn och barn med olika specialbehov. Luckan försöker dessutom tillgodose verkstadskoncept som enkelt kan erbjudas barn och pedagoger i de andra Luckorna med koordineringshjälp från Luckan i huvudstadsregionen. Luckan i Borgå och Kyrkslätt har redan planerat in kulturverkstäder (konceptet Busklubb) i sin höstverksamhet. Under hösten erbjuder Luckan sju stycken professionella teaterföreställningar Saftsalonger varav tre spelas två gånger till följd av det stora publiktrycket. Målet är att ge en lättillgänglig och bred variation av barnteater och Saftsalongen är ofta barnens första möte med professionella teaterkonst. Ökningen av barnkulturaktiviteter i Luckan syns inte minst i de nya Familjelördagarna (tre st.), Saftsalongen riktad enbart till multihandikappade barn, ett nordiskt samarbetsprojekt tillsammans med Nifin samt det nya samarbetet med handikapporganisationer och föreningar. Luckan särskiljer inte på barn, och i förlängningen försöker man hellre integrera alla barn oberoende funktionskapacitet. Ett exempel som startas upp i september är Kultur på Rastis ("Luckan goes Rastis") i samarbete med Helsingfors kulturcentral, Rastis Ungdomsgård och ungdomsinformationen Ung Info. Konceptet planeras starta upp i andra kommuner i huvudstadsregionen, först ut är Esbo Centrum. Under hösten har samarbeten inletts kring barnkultur och konstfostran med Nifin, föreningar för barn med funktionsnedsättning (Folkhälsan, Cp-föreningen, Asperger och Autism föreningen, FDUV och LL-center) samt med de kommunala kulturtjänsterna i huvudstadsregionen och Sydkustens Landskapsförbund (där den nyanställda barnkulturkoordinatorn kommer att vara en viktig samarbetspart). Den nya barnträdgårdslärarutbildningen, Arcada och TEAK (Teaterhögskolan) vill börja samarbeta med Luckans barnkulturtjänster rörande barnkulturfrågor och handledarverksamhet. Luckans producent föreläser på barnträdgårdslärarutbildningen och i Arcada om lek, kreativitet och konstfostran. Genom utökade medel från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har det varit möjligt att bygga ut det svenska och tvåspråkiga barnprogramsutbudet i regionen. Behov av och intresse för barnkultur verkar inte ha någon övre gräns i dags datum. Än viktigare är möjligheten medlen skapat för en barnkulturproducentstjänst i Luckan som arbetar över kommun- och regiongränsrena. Producenten har som beskrivet inte enbart producerat och koordinerat högaktuell barnkultur, utan också kunnat inleda samarbeten kring utbildning och konstfostran tvärsektoriellt i samhället. Något som kommer att vara till stor gagn för allas vår gemensamma framtid, barnen.

5 BILAGA ÄRENDE 9 Luckans verksamhetsledare tillsatte i september en biljettutvecklingsgrupp bestående av Reidun Manderbacka (Karleby), Anneli Hytönen (Borgå), Annette Ström (Raseborg) och Jenny Österman (Helsingfors). Gruppen gick igenom de offerter till samarbete som vi fått av Piletti och NetTicket. Utgångspunkten på första mötet var att vi fortsätter att undersöka möjligheter att utveckla tjänsten Luckans Biljett. Vår grupp analyserade både NetTickets och Pilettis offerter på huvudbiljettförmedlingssystem i Luckan, alltså det vi matar in evenemang i. Vi kom fram till att Annette och Jenny föredrar ett samarbete med Piletti medan Anneli föredrog NetTicket och Reidun inte ännu kommit med sin åsikt. SKYPEMÖTE gruppen (närvarande Jenny och Annette) kom fram till följande: Vi föredrar Piletti på grund av - Pilettis kostnader för kunder, arrangörer och Luckan är betydligt lägre än vad NetTicket erbjuder. Detta resulterar i att små arrangörers kostnader är större med NetTicket. - Pilettis biljettförmedlingssystem verkar modernare och är webb-baserat vilket gör det enklare att använda eftersom systemet inte är bundet till en viss dator. - Pilettis inställning till samarbete var mera flexibelt än Nettickets. - Piletti äger domän namnet som de var villiga att ta i bruk som Luckans svenskspråkiga biljettförmedling Vi föredrar NetTicket på grund av: -Nettickets webbutik verkar mera proffsig -NetTicket säljer biljetter till flera svenskspråkiga evenemang och är själva ett finlandssvenskt företag -flera svenskspråkiga teatrar större och mindre anlitar redan NetTicket SKILNADER OCH KOSTNADER -huvudspråket i företaget är svenska hos NetTicket och finska hos Piletti -kostnader för kunder, arrangörer och Luckan enklare upplaggda hos Piletti än hos NetTicket -att utveckla Luckan Biljett går säker bättre med Piletti då de intä är lika måna om att marknadsföra sin logo vilket NetTicket är -nätbutiken och nätförsäljningen är olika upplagda och kanske mera användarvänliga hos NetTicket medan själva biljettprogrammet över disk är enklar hos Piletti NetTicket -kund 1 /1,50 nätet/över disk -arrangör 25 /50 / evenemang ( engångskostnader första gången kunden kommer med )

6 -Luckan 25 /50 / evenemang + moms. -kostnad månatlig för skrivare, kan köpas för 290 inkl. installation eller hyras för 10 /månad Piletti -kund 1 /1,50 nätet/över disk -arrangör 0,20 /förmedlad biljett -Luckan 0,20 + moms./förmedlad bilejtt (alla biljetter även nätförsäljning) -kostnad månatlig för skrivare 80 LÄGE NU - BESLUT I GRUPPEN Nu matar vi in våra evenamang i Lippupiste -kund 0,50-4,00 disk /nätet -arrangör 0,60 /förmedlad biljett(alla) -Luckan 0,56 /förmedlad biljett Vi anser att kostnaden för kunden i förhållande till de vanligaste biljettpriset 5-15 är för stor och Lippupistes service för kunden är dyr och inte alltid svenskspråkig förutom i Luckorna -alla Luckor har inte Lippupiste dvs vi har inte förutsättningar för en gemensam biljettförmedling Beslut i gruppen Skcka iväg beredning till alla VL som sedan talar med sina styrelser och gör ett beslut om vad Luckornas linje med biljettförmedlingen är. Styrelser och VL bör besluta om följande: Skall vi utveckla ett Luckan Biljett system eller skall vi samarbeta och marknadsföra ett redan befintligt system? Detta inverkar på vårt beslut av samarbetspartner. Beslutet är brådskande då Kimitoön inte har något biljettsystem pga av MIR-services konkurs.

7 BILAGA ÄRENDE 10 Strategiska tyngdpunktsområden för 2011 Luckans övergripande tyngdpunktsområden under året är: I. LUCKANS INTERNA ORGANISATION MODERNISERAS Eftersom Luckan under de senaste åren expanderat märkbart och såväl personal som verksamhet har ökat, bör nuvarande organisationsmodell och ledning utvecklas och moderniseras. En ny struktur för organisation och ledning görs upp under året som ett resultat av en konsultutredning som utfördes av företaget Interpersona under 2010 samt styrelsens reflektioner. Möjligheterna utreds för att kunna erhålla mera yta för att erbjuda den växande personalen större och bättre arbetsutrymmen samt mer personal för upprätthållande av Luckan som center samt Luckans många webbtjänster. Handlingsplan I: - En ledningsgrupp utses och en ny organisationsstruktur utarbetas för att effektivera arbetet som stöd för Luckans styrelse och föreningens verksamhetsledare. - Möjligheterna att erhålla mer kontorsutrymme inom Forumkvarteret utreds. - Mer resurser skapas för upprätthållandet av webbtjänster genom att en gemensam webbmaster på deltid för alla Luckor gemensam webbmaster på anställs på deltid. - Med hjälp av förhoppningsvis mer biljettintäkter kunde föreningen ha råd att anställa ytterligare en person för försäljning och skötsel av rutiner på centret. II. UTREDNING SOM GRUND FÖR ATT STÄRKA LUCKAN SOM KONCEPT Målsättningen är att utifrån Kjell Herberts utredning (som finansierats av Svenska Kulturfonden) av Luckorna göra upp en handlingsplan för hur nätverket ska effektiveras och samordningen mellan Luckorna förbättras så att servicenivån för kunderna höjs och samma typ av bastjänster kan erbjudas i hela landet. Möjligheterna till fusion av de regionala Luckorna och inrättandet av en för Luckorna gemensam paraplyorganisation utreds. Kriterierna för Luckornas verksamheter moderniseras, så att de svarar på dagens krav och säkrar en god kvalitet. Ett gemensamt IT-informationsprojekt fortsätter med uppgift att konsolidera tredje sektorns utbud av tjänster på svenska i landet. Gemensamma webbtjänster, som Luckan i Helsingfors ansvarar för, tas i bruk. Handlingsplan II: a) Utifrån den utvärderingsrapport som sammanställs i februari görs en handlingsplan för stärkandet av Luckorna och för att kunna utarbeta en modell för en eventuell Luckan konsolidering (paraplyorganisation, regionala Luckan kontor som har en gemensam ägarstruktur), b) Minimikriterier uppgörs för att tydliggöra den servicenivå som är gemensam för alla Luckorna och de nya Luckan kriterierna fastställs under ett gemensamt möte i maj, c) VL i Luckan i Helsingfors frigörs från dagliga sysslor för att ha tid för att resa i landet och träffa alla Luckan förtroendevalda och anställda med målet att komma med förslag för en mer hållbar och enhetligare Luckan struktur. d) Luckorna inleder tillsammans ett projekt för

8 att förbättra informationen om svenska IT-tjänster för den tredje sektorn (utvidgning av svensk servicekatalog för hela Svenskfinland). En gemensam webbmaster för Luckan utses på deltid. III. TRYGGANDE AV DEN OFFENTLIGA FINANSIERINGEN Luckan strävar till att trygga den offentliga finansieringen för Luckans svenska invånarservice, integrationsverksamheten som för fram det finlandssvenska samhäller samt, i egenskap av ansedd kulturaktör på svenska i regionen, produktion av barnkultur. Luckan försöker skapa en stabil grund för finansieringen i form av kontinuerliga verksamhetsunderstöd från kommuner och statliga verk för att kunna erbjuda adekvat service och aktiviteter för invånarna i alla åldrar. En utmaning är att trygga den offentliga finansieringen för Luckan genom kontinuerliga verksamhetsunderstöd och stats- och projektbidrag från statliga myndigheter samt utökad finansiering från städerna inom huvudstadsområdet främst för ändamålet finlandssvenskt kontaktcenter, infotjänster på svenska samt integrationsservice om den svenska servicen för invandrare. De understöd från fonder och stiftelser som berör den offentliga servicen bör successivt ersättas av kontinuerliga bidrag från det offentliga. Arbetet har inletts under tidigare år och fortsätter. Handlingsplan III a): Med hjälp av kommunala bidrag skall Luckan fortsättningsvis kunna arbeta för utveckling av ett svenskt medborgarkontor i huvudstadsregionen (inkl. utveckling av svenska IT-tjänster) i samarbete med städerna i huvudstadsregionen. Luckan försöker finna en lämplig finansieringsbas för detta. Eventuellt startar Luckan ett treårigt ESF-projekt var syfte är att främja utvecklingen av välfärdstjänster inom den tredje sektorn i samarbete med kommuner (för utveckling av bl.a. svenska IT-tjänster om tredje sektorns utbud av svensk service). Handlingsplan III b) För att trygga Luckans integrationsservice strävar Luckan att kunna få till stånd ett treårigt samarbetsavtal tillsammans med städerna i huvudstadsregionen. Luckan har även anhållit om verksamhetsunderstöd från RAY för att stärka föreningarnas roll i regionen vad gäller deras beredskap av att integrera invandrare i deras verksamhet. Luckan strävar även att medverka som en tredje sektor aktör inom ramen för inrikesministeriets projekt, delaktig i Finland. Handlingsplan III c): Luckan utreder möjligheter för erhållandet av offentlig finansiering för att råda bot på den bristande koordineringen av barnkultur och för produktion av barnkultur på svenska i regionen. Detta i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och andra samarbetspartners. IV FÖRBÄTTRA DEN SVENSKSPRÅKIG SERVICEN I REGIONEN SAMT SYNLIGGÖRA SVENSKFINLAND Luckan deltar i att förbättra den svenska servicen för olika målgrupper i regionen genom att fortsätta arbetet för att erhålla statusen som medborgarkontor för det svenska i huvudstadsregionen. Handlingsplan IV a)-> Möjligheter för att äntligen erhålla kommunalfinansiering för ändamålet fortsätter att utredas. Informationen om den svenska servicen för invandrare och utlänningar i regionen förbättras genom att projektet Bridges verksamhet utgör en del av Luckans informationstjänst (med hjälp av olika finansieringsmöjligheter). Handlingsplan IV b) -> Genom ett treårigt samarbetsavtal med kommunerna.

9 Luckan bidrar till att förbättra den svenska kundservicen i huvudstadsregionen med att fortsätta informationsspridningen av Luckandiplom för företag och serviceproducenter. Handlingsplan- IV c) -> Arbetet fortskrider genom att kunna erbjuda nya förmåner och bättre synlighet, gärna i samarbete med företagarföreningar och intresseorganisationer Luckan har i samarbete med företaget Mir services utarbetat ett modernt biljettförmedlingssystem som skall kunna betjäna kunden och kulturaktören på svenska. Tjänsten skall marknadsföras under året för att så många svenska aktörer som möjligt ser mervärdet att lägga in sina evenemang till försäljning via Luckans biljettförmedling (över disk, på internet och via mobiltelefon). Handlingsplan IV d) --> Förmedlingssystemet testas och utvecklas i samarbete med Mir och med hjälp av utvärdering och feedback av arrangörer och kunder Genom att förstärka den svenska ungdomsrådgivningen Ung Info och koordinera arbetet vad gäller den tredje sektorn och det kommunala samt upprätthålla riksomfattande nättjänster för de unga medverka till att förbättra den svenska ungdomsinformationen. Handlingsplan IV e) -> fortsätta utvecklingsarbetet av frågaportalen i samarbete med Ung Info aktörer och de olika medverkande samarbetspartners. Utveckla ung infos service och verksamhet med hjälp av offentligt understöd. Luckan synliggör och presenterar Svenskfinland i form av en modern infoportal riktad till invandrare på. engelska, ryska och även finska. Handlingsplan- IV f)-> Arbetet fortskrider i samarbete med andra finlandssvenska organisationer och invandrarföreningar. Produforums lanserar ett kulturforum på webben för att synliggöra konst och kulturfloran på svenska i Finland i bl.a. kulturexportsyfte. Handlingsplan IV g), forumet verkställs med hjälp av medel från Undervisnings- och kulturministeriet samt projektet Produforum, se punkt 6. Genom att utvidga databasen, svenska servicekatalog till att omfatta hela Svenskfinland på sikt strävar Luckan att främja utvecklingen av IT-tjänster på svenska som informerar om tredje sektorns utbud av tjänster (även för invandrare genom förhoppningsvis RAY understöd). Även portalen FYRK bör moderniseras och inbegrips i sammanhanget. Handlingsplan IV h) -> Med hjälp av projektmedel från Svenska Kulturfonden, RAY:s verksamhetsunderstöd samt de nya planerade ESF-projektet, för främjande av välfärdstjänster, kan arbetet inledas i samarbete med de andra Luckorna och föreningsfältet. V. ATT STÄRKA OCH IMPLEMENTERA KONCEPTET PRODUFORUM Luckan verkar för ett utökat tvärsektoriellt samarbete mellan kulturfältet, kommunerna, företagssektorn, högskolorna och utvecklingsorganisationer i Svenskfinland samt för att förbättra synligheten och förutsättningarna för nationell och internationell synlighet för det finlandssvenska kulturutbudet. Det sker genom kompetensutveckling i nätverkan och kulturexportfärdigheter. Som ett verktyg för detta utvecklas ett riksomfattande virtuellt kulturforum via projektet Produforum riks. Kulturforumet blir en bestående

10 plattform för det svenska kulturfältet i Finland. Genom kulturforumet kan aktörerna synliggöra sitt kunnande och sina tjänster till olika sektorer och över språkgränserna. Projekten medverkar i arbetet att utarbeta regionala kulturutvecklingsstrategier så att de betjänar Svenskfinlands kulturfält och stöder Luckorna i deras utvecklingsarbete, t.ex. gällande självutvärdering och kompetenshöjning. Under året är den centrala målsättningen att implementera Produforum-modellen i Östra Nyland och i Österbotten och inbegripa de verksamma Luckorna mer i arbetet. Handlingsplan V: Genomförandet av projekten Produforum Nyland och Produforum riks.

11 BILAGA ÄRENDE 13a) PLANERINGSTRÄFF FÖR VERKSAMHETEN 2012 PROTOKOLL kl Sydkustens landskapsförbund, Georgsgatan 29 A 3 Närvarande: Lotta Lindström, Jessica Lerche, Annette Ström (sekr.), Vivan Lygdbäck, Timo Rajakaltio och Solveig Friberg 1. Mötet öppnades kl Luckan Biljett Jenny Österman berättar om nuläget med AXS-biljettsystemet efter att leverantören bakom systemet gått i konkurs. Systemet borde tillfalla Luckorna, man har skickat in en anmodan på systemet till konkursboet. Gällande fortsättningen då alla var eniga om att Luckan biljett bör utvecklas finns tre olika modeller: - fortsätta med biljettförmedlingen helt i egen regi och använder gamla systemet - fortsätta med gamla systemet via programleverantören Piletti som även är fader till dagens program, de sålde en version till AXS för flera år sen som de har ändrat i viss mån. - fortsätta sälja Luckornas biljetter med Netticket som programleverantör Jenny sammankallar till möte och bereder mötet genom att skicka alla anbudsförfrågan och offerterna man fått av Piletti och Netticket gällande samarbetet. En grupp bestående av Reidunn, Anneli, Jenny och Annette utreder ärendet och kommer med en tidtabell och förslag före julen. Vivan utreder vad det är för biljettsystem Karleby UF och Lipputoimisto i Kaustby har. 3. Genomgång av sammanfattningen från Kristinestad Ett kompendium har sammanställts från träffen i Kristinestad och finns på Luckan.fi. I sammanfattningen finns samarbetet, värderingar, vision och mission samt framtidsplaner etc. nerskrivna. På nästa möte går man mera ingående igenom kriterier, marknadsföringen av Luckan varumärket. 4. Luckan kriterier Ärendet bordlades till nästa möte, men alla bör tills nästa möte komma med förslag och synpunkter gällande Luckan kriterierna. 5. Aktuellt från Luckorna Borgå: - Annika Lindroos har anställts som ny verksamhetsledare av 16 sökande. Hon är violinist och har arbetat med liknande uppgifter tidigare och börjar arbeta man går som bäst igenom huset gällande vad som bör förnyas, ett nytt wlan har tagits i bruk - samarbetet med Produforum har tagit fart, man har gjort en ny broschyr, läget är bra mitt i stan men det finns mycket jobb - Man försöker få mera intäkter från möteslokalerna i huset och förnyar samarbetskontrakten, men den nya Konstfabriken äter av inkomsterna och kan även komma att inverka på stadens understöd på sikt. Österbotten: - Eventuellt kan Luckan i Karleby vid årsskiftet flytta in i ett eget rum i biblioteket vilket skulle betyda större utrymme 12 m2 -> 30 m2 - man har bra samarbete med städerna; informatörerna i Karleby och Sydösterbotten sitter t.ex. med i lokala arbetsgrupper för Svenska veckan och Svenska dagen-fester

12 - man har fört förhandlingar med Karleby stad om att utveckla samarbetet bl.a. genom hur man ska få fram svenskan till ungdomarna och kulturen etc. - man breddar synligheten mot de nya österbottningarna som invandrare ex. inom Närpes stad utvecklas en språkstrategi där Luckan ska bli en stödfunktion. Sydösterbotten är en svenskspråkig del av projektet Delaktig i Finland - Luckan i Sydösterbotten fick inte ökat understöd från Kulturfonden för år 2011, det betyder fortsättningsvis knappa resurser för att utveckla verksamheten Kyrkslätt: - efter beskedet i våras om understödet från Kulturfonden, beslöt styrelsen vid behov att permittera personalen, men det behövdes aldrig eftersom man fått besked om att man får hyran betald i två år, flyttkostnaderna betalda - Nya verksamhetsformer måste utformas pga nya utrymmet, men lite svårt då verksamhetsbidraget blev ca hälften mindre än förut - man har dock bra samarbete med kommunen och de kommer med många nya förslag vad göra och betalar för det ss. Julkalender på svenska, Kulturdesign-året och Produforum till Kyrkslätt. Personalen har fullt upp och flera anställda behövs på lång sikt. Kimito: - man har ännu samma sits mellan kommunen/aktiebolaget/luckan, dvs att de går in på varann - ser ut som om biblioteket flyttar till Villa Lande 2013 medan isf turistinfon flyttar ut, Luckan blir isf kulturaktören i huset Helsingfors: - Helsingfors har utnämnt en ny ledningsgrupp bestående av Jessica, Pia Sevon (ekonomen) och Karl Norrbom för att underlätta Jessicas arbete som verksamhetsledare - Älven projektet misslyckades pga uteblivet understöd, men man har nu gjort en ny ansökan FIKA som också inbegriper integration och invandring samt en databas om tredje sektorn på flere språk - Björneborg har varit i kontakt gällande en Lucka och Kulturfonden har visat intresse - Man är med i projektet Delaktig i Finland och har fått kommunala pengar för Bridge, men det är ett stenhårt arbete bakom. - Luckan Helsingfors har fått ett understöd för utvecklandet av Luckan-diplom, företagarprojektet från Nylands ELY-central på e. Det fattas e egenfinansiering och bidraget kan inte användas före denna summa erhållits från annat håll. - Från Brita Maria Rehnlunds stiftelse erhölls bidrag för ett år för en kulturproducent gällande barnprogram, Suzan Söderström arbetar med det 80 % - Datum för att diskutera barnkultur med bl.a. Sydkustens landskapsförbund har beslutits - Jessica har diskuterat med Kulturfonden gällande hur man går vidare med Herberts utredning och de ska väl komma med ngn sorts riktlinjer gällande Luckornas roll, men ännu vet man inget - Servicekatalogen gav Svenska Kulturfonden ingen finansiering för, men gällande förnyelse av databasen Fyrken kan de tänka sig ett treårigt projekt. Raseborg: - Raseborg har samma trängda sits med att utrymmet är för litet och personalen sitter på olika orter, nytt försök att diskutera med Kulturfonden gällande nya utrymmen i Tryckeriteatern ska föras. - Verksamhetsbidraget steg minimalt så ex. verksamhetsledaren sköter också ett annat projekt för Bildningsforum på sidan om verksamhetsledartjänsten 6. Ekonomi - Alla var eniga om att en lista på vad en webbredaktör gör bör göras, eftersom alla bör uppdatera sina hemsidor själva. Man utreder även en reklambyrå som kunde göra en ny layout för bl.a. annonser och den gemensamma broschyren.

13 En arbetsgrupp bestående av en representant från varje Lucka beslutar gemensamt om utseende gällande webben och övrig marknadsföring - Ung Infos ekonomi gås igenom på ett gemensamt UngInfo möte senare - Produforum har fått stöd från Kyrkslätts kommun och ska även börja ha verksamhet i Kyrkslätts Lucka. Där finns ypperliga nya utrymmen med en ny scen till förfogade. Förslaget att koordinatorn för västra Nyland skulle ha hand om även Kyrkslätt fick negativ feedback då området Raseborg-Hangö redan är stort för en person. 7. Tyngdpunkter för verksamheten 2012 Fjolårets tyngdpunkter gällande Luckornas samarbete gicks igenom och uppdaterades enligt bilaga. 8. Övriga ärenden Karl Norrbom förevisade ett förslag hur en ny gemensam Luckan hemsida kunde se ut med bl.a. en lokal blogg på alla framsidor etc. En del av företagarprojektets pengar kan användas för hela uppbyggnaden av Luckornas gemensamma hemside-lay-out eftersom denna ska göras enhetlig med Luckornas sidor. Layout förslagen gällande den grafiska linjen måste vara färdiga för pamfletten för utställningen, Chiara ber offerter och förslag av grafiska designers. 9. Nästa möte Nästa möte beslöts hållas i Kyrkslätt 16.1 gällande Luckornas kriterier, biljettsystemet och marknadsföring 10. Mötet avslutades kl

14 BILAGA ÄRENDE 14 Ekonomisk lägesrapport Bridge till Luckans styrelsemöte oktober 2011 Bridge har i september ansökt om riktat verksamhetsunderstöd om från RAY för 2012 för ändamålet upprätthållande av lågtröskel mötesplats med information om tredje sektorns tjänster och rådgivning för invandrare. Beslut innan årsskiftet. I november ansöks medel från Helsingfors stads personalcentral för sysselsättningsbefrämjande och kompetenshöjande kurser (CV-verkstäder). Arbetet med att teckna ett samarbetsavtal med kommunerna har fortskridit som följer: JL och AJ har den 8 september träffat Helsingfors stads socialverk (chef Helinä Hulkkonen och controller Tapio Melander). Efter mötet fick Hulkkonen och Melander ett nytt utkast till samarbetsavtal (uppsägningsparagraf tillades och avtalets giltighetstid ändrades från tre till ett år och en intention om ett tot. 3-årigt samarbete skrevs in). Hulkkonen och Melander ska enligt uppgift ha haft en palaver den 4 oktober där de bl a diskuterat vårt förslag, samarbetet och finansiering av verksamheten. De har inte hört av sig. Bridge har kontaktat socialverket den 11 oktober och frågat om läget. Gun Söderlund, stadssekreterare i Grankulla har den 15 september meddelat att hon förnakrat frågan hos stadsdirektören och att de inte ser anledning att göra bilaterala avtal i denna fråga. Söderlund hänvisar till det att Grankulla är med i pks-kommunernas gemensamma projektet Delaktig i Finland (DiF). Hon har vidare diskuterat frågan med Esbo, som har enligt henne samma uppfattning som Grankulla, nämligen att Luckans integrationstjänst köps via nämnda projekt DiF. Detta är felaktigt då Delaktig i Finland inte kan finansiera existerande verksamheter, vilket ju Bridge är. Det råder alltså fortfarande en stor förvirring om vad DiF är och vad som är skillanden mln DiF och Bridge. Den 13 oktober kommer JL och AJ att träffa Piia Rantala, chef för fria bildningen inom Esbo stad för att presentera Luckans Bridge-verksamhet och för att höra om det, trots ett tidigare nej, finns en öppning för samarbete. Motiverat också att kort redogöra för skillnaderna mln Bridge och Delaktig i Finland.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två)

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två) Protokoll från Luckans styrelsemöte april 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 17.4.2012 kl 8.00 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11)

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11) Protokoll från Luckans styrelsemöte november 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, våning 3, Helsingfors Tid: 21.11.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Anställda Fredrik Karlsson (ordf.) Sebastian Weckman Monica

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter Protokoll från Luckans styrelsemöte Tid: 5.5.2011 kl.8.30-10.30 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Närvarande: Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Läs mer

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10)

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10) Protokoll från Luckans styrelsemöte januari 2012 Plats: SFPs kansli, Simonsgatan 8, vån 6, Helsingfors Tid: 25.1.2012 kl 9.00-11.30 Närvarande: Styrelse Anställda Monica Martens-Seppelin Karl Norrbom Maria

Läs mer

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4

INNEHÅLL. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar 2.2 Vision sid 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden sid 4 3. Personal sid 7 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet LLuckorna i Svenskfinland PM från Luckornas möte 10 11.3.2016 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare Mötet började kl. 14 Ordförande: Sebastian Weckman dag 1, Lotta Lindström dag 2 Sekreterare: Larrie

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte oktober 2012 Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo Tid: 25.10.2012 kl 8.30 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

Barnkultur för alla barn

Barnkultur för alla barn Barnkultur för alla barn Barnkultur i huvudstadsregionen Sedan år 2003 har Luckan erbjudit barnkulturaktiviteter. År 2007 inleddes arbetet med konst- och kulturverkstäder (Busklubbar). Från 2008 eskalerade

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan.

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. VUXENUTBILDNINGSSERVICE PÅ LUCKAN I HELSINGFORS Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. Bakgrund EDU-vuxen projektet (2009-2012)

Läs mer

2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner

2. Luckans roll för dagens och morgondagens Svenskfinland verklighet, värden & visioner LUCKORNAS STORMÖTE DAG 1 24.5.2010 kl.12-17.30 1. Välkommen Björn Wallén från Svenska studiecentralen (SSC) hälsade alla välkomna och belyste vikten av mötet, som en manifestation för finlandssvenskt samarbete.

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte augusti 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 23.8.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 FÖRENINGEN LUCKAN R.F. Reg.nr 181.018 FO-nummer: 1637159-4 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLL 1. Inledning sid 3 2. Värderingar, vision och strategi sid 3 3. Personal sid 6 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

I N S T R U K T I O N

I N S T R U K T I O N L u c k a n i H e l s i n g f o r s Simonsgatan 8 00100 H ELSINGFORS w w w.l u c k a n. f i/ h e l s i n g f o r s I N S T R U K T I O N FÖR FÖRENINGEN LUCKAN I HELSINGFORS r.f. s. 2 2 4 5 7 7 8 8 9 10

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Protokoll från föreningens höstmöte

Protokoll från föreningens höstmöte Finlandssvenskt samarbetsforum r.f. Protokoll från föreningens höstmöte Tidpunkt: 11.11.2013 kl. 17.05-18.35 Plats: Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors Närvarande: Ann Sandelin, Olav Melin,

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick av året sid 3 2. Organisation sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sid 9 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 6. Verksamheter sid 12 6.1 Informationstjänsten sid 12

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3 ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 7 3. Personal

Läs mer

PROTOKOLL 1/ STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET. Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene

PROTOKOLL 1/ STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET. Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene Sida 1(5) PROTOKOLL 1/ 24.8.2016 STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene Tid: 24.8.2016 kl. 9.30-10.53 Ordförande : Mäkelä Michael Sekreterare:

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Årsrapport 2010 1 FÖRENINGEN LUCKAN I HUVUDSTADSREGIONEN R.F. 1. ALLMÄN ÖVERBLICK sid. 3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING sid. 5 3. PERSONAL sid. 6 4. EKONOMI

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Protokoll från Styrgruppsmöte 2 för projekt SeaGIS Videomöte den 16 oktober 2012

Protokoll från Styrgruppsmöte 2 för projekt SeaGIS Videomöte den 16 oktober 2012 Protokoll från Styrgruppsmöte 2 för projekt SeaGIS Videomöte den 16 oktober 2012 1. Mötets öppnande och konstaterande av styrgruppsmedlemmar samt deltagare. Mötet öppnades klocka 09.10 av projektledare

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 11 Plats: Kommunhuset i Norsjö Tid: 17 december 2009, kl. 15 ca 17.30 Närvarande: Roland Lundqvist, ordf. Birgitta Marklund Marjet Gustavsson Britt-Inger Olofsson Mikael

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2008 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Torsdag 10.01.2008 kl. 09.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 20.05.2009 1 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 09.00 Observera tiden!! Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 31 Laglighet och beslutförhet 32

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ Kunskap får alltid rum Kommunikation & påverkansarbete i OAJ NLS Helsingfors 3 4.12. 2014 1 Sommaren 2013 var tidningen och informationen åtskilda Ordförande Informationschef Styrelse Arbetsgrupp för kommunikationen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. VERKSAMHETSPLAN 2012 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna riktlinjer sida 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sida 3 2.1 Värderingar sida 3 2.2 Vision

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer Författare, utredare och arbetsgrupp: Torbjörn Stoor, Ann Backman och

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Godkänd av direktionen 13.6.2012 Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 INLEDNING Målsättningen

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef Integrationsverksamhet i praktiken 21.1.2016 Jenny Asplund, enhetschef Disposition Immigrationsgrunder och antal Integration och centrala aktörer Luckan Integration Samarbete med bibliotek Varför till

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Hannu Härö och Christel Lax. Samarbetskommissionens protokoll 4/ läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Hannu Härö och Christel Lax. Samarbetskommissionens protokoll 4/ läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar, och det är beslutfört när mer än

Läs mer

Tankesmedjan Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors

Tankesmedjan Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors Tankesmedjan 9.3.2016 Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors Malin Eriksson, Svenska enheten för bildningsväsendet 9.3.2016 1 Läget i Svenskfinland En

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN

KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN MIKA HELANDER PD, akademilektor (forskningsledig fr.o.m. 1.9.2015) Åbo Akademi sociologiska enheten Kan vi stå till tjänst? 2

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av LUCKANS INSTRUKTION (REV. aug 2008, okt 2008, jan 2010, mar 2011, mars 2012, feb 2013) I. ALLMÄNT 1 Upprätthållare och instruktionens tillämpningsområde Luckan upprätthålls av Föreningen Luckan r.f. Denna

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 05-2011 Tid: Onsdagen den 15 juni 2011 kl 18:00 Plats: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Närvarande: Jan Lindgrén, Ordförande Kristian Aller, Vice ordf. Johan Mansnerus Sten-Göte Nyman

Läs mer