Förslag på verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på verksamhetsplan 2015-2016"

Transkript

1 Förslag på verksamhetsplan I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning som verksamhetsplanen ger, samt de mål som är uppställda, för att sedan redovisa utfallet i en verksamhetsberättelse i slutet av verksamhetsåret. UFS som förbund i sin nuvarande form har stått inför utmaningar som rör kontinuitet och förankring. Målen med denna verksamhetsplan är att möjliggöra för styrelsen att jobba långsiktigt, tillsammans med sina medlemsföreningar, för att kunna skapa en gemensam syn kring vad förbundet är och mot vilka långsiktiga mål man bör sträva. Större vikt än brukligt läggs på organisatoriska träffar, förbundsstyrelsen och medlemsföreningarna emellan, samt att styrelsen skall ha tid att utveckla sina egna arbetsformer. Detta ger möjlighet att stärka kontinuiteten och förankringen bland medlemsföreningarna vilket ger möjlighet att bygga en tillit i organisationen. Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar där den ena beskriver de mål som är kopplade till förvaltningen av förbundet och den andra delen är kopplad till utvecklingsarbete för förbundet. Förbundets förvaltning ska under verksamhetsåret fokusera på (1) att träffa och samtala med en majoritet av medlemsföreningarnas styrelser rörande Utrikespolitiska Förbundets framtid. II. Organisationsstöd och utbildning Inom förbundet finns en enorm bredd med avseende på kompetens och erfarenheter. Kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan medlemmar gynnar såväl medlemmarna själva som medlemsföreningarna, och bidrar till att förbundet kan växa och utvecklas. Förbundet kan medverka till detta utbyte 1 (5)

2 på flera olika sätt. Förbundet kan skapa plattformar där medlemmarna kan träffas, såsom forumhelger, och andra förbundsgemensamma projekt. Ett annat sätt förbundet kan bidra till medlemsföreningarnas utveckling är genom att samla in know-how från medlemsföreningarna som sedan sammanställs och kan spridas vidare till andra föreningar. Förbundet kan även erbjuda medlemmarna utbildningar och erfarenheter från andra relevanta aktörer. Förbundet ska under verksamhetsåret fokusera på (2) att arrangera minst två forumhelger i syfte att samla så många verksamhetsansvariga och aktiva medlemmar från så många medlemsföreningar som möjligt för utbildningar, workshops och förankring av förbundsstyrelsens arbete, samt samkväm. (3) att erbjuda medlemsföreningarna verksamhetsutbildning, separat eller via forumhelgerna. (4) att bistå interimistiska föreningar med den hjälp de behöver för att kunna uppnå status som fullvärdiga medlemsföreningar. (5) att sprida information om de utbildningsmöjligheter som erbjuds genom LSU och andra samarbetspartners. III. Organisation En fungerande organisation med tydliga rutiner är viktigt för förbundets trovärdighet och effektivitet. Förbundet bör fortsätta arbetet med att etablera och synliggöra befintliga riktlinjer och styrdokument, samt utvärdera och utöka dessa vid behov. Förbundet bör även ställa upp långsiktiga mål för verksamheten, för att arbetet ska bli långsiktigt hållbart. Den interna kommunikationen är central för att samarbetet mellan förbundet och medlemsföreningarna ska fungera. Tydliga rutiner för hur man kommunicerar med och mellan medlemsföreningarna bör etableras, och hemsidan, och de sociala medier via vilka förbundet kommunicerar bör regelbundet uppdateras för att information ska finnas tillgänglig för såväl medlemmar som utomstående intressenter. Då förbundet har många internationella medlemmar är det också viktigt att all information finns 2 (5)

3 tillgänglig på engelska. Förbundet ska under verksamhetsår fokusera på (6) att fortsätta göra verksamhet och dokumentation tillgänglig på engelska. (7) att bistå de medlemsföreningar som önskar övergå till förbundets grafiska profil. IV. Plattform för utrikespolitiska frågor och internationella samarbeten Förbundet har under ett antal år haft utåtriktade aktiviteter i form av ett projekt under Almedalsveckan samt det utrikespolitiska konventet. Utrikespolitiska förbundet strävar efter att vara det främsta forumet för utrikespolitisk debatt samt att lyfta den internationella politiken i Sverige, och för detta kan ett fortsatt projekt i Almedalen fylla ett viktigt syfte. Konventets placering på våren har dock vållat organisatoriska problem, trots att det, från medlemsföreningarnas sida varit ett populärt projekt. En utvärdering av konventet och ett tydligare syfte med Almedalen skulle stärka förbundets strävan efter att stödja sina medlemsföreningar samt att lyfta den utrikespolitiska debatten, samt att de internationella banden med systerföreningar kan fortsätta stärkas. Förbundet ska under verksamhetsåret fokusera på (8) att arbeta fram ett tydligt syfte och målformulering för ett eventuellt projekt i Almedalen 2016, för att sedan om styrelsen finner lämpligt, tillsätta en projektgrupp senast under oktober (9) att tillsammans med medlemsföreningarna tydliggöra ett syfte med ett utrikespolitiskt konvent, därefter tillsätta en projektgrupp senast sista oktober 2015 för att arrangera ett konvent, i enlighet med det fastställda syftet, hösten (10) att ge det internationella utskottet uppdrag att fortsätta stärka kontakterna med internationella systerföreningar för att på sikt skapa samarbetsprojekt. 3 (5)

4 V. Ekonomiska medel Förbundet ska söka och administrera ett antal bidrag för att säkra och utöka medlemsföreningarnas tillgångar och verksamhet. Detta är en av förbundets viktigaste uppgifter. Det är av största vikt att hanteringen och administrationen av dessa bidrag sköts på ett bra och korrekt sätt. Att man lyckas med detta bygger på tydlig information inom organisationen, bra kommunikation och gedigen planering. Förbundet ska under verksamhetsåret 2015/2016 fokusera på (11) att i enlighet med den ekonomiska policyn genomföra korrekta ansökningar om bidrag till myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och samt till Forum Syds informationsbidrag (12) att fortsätta påbörjat arbete med att implementera tydliga rutiner och strukturer gentemot medlemsföreningarna angående bidragshantering. VI. Utveckling av förbundet Då förbundet växer både vad gäller antalet medlemsföreningar och medlemmar krävs det att förbundets organisation anpassas till den expanderande verksamheten. Utmaningar finns både vad gäller styrelsens storlek, problem med kontinuitet i en organisation primärt bestående av studenter, olika föreningskultur i olika föreningar, och så vidare. Under verksamhetsåret 2014/2015 ägnades mycket av styrelsens tid till visionsarbete, utredning kring förbundets förvaltning med fokus på arvodering eller anställning eller andra lösningar, på kommunikationsarbete och stadgeöversyn. Mot denna grund finns möjligheter för förbundet att ta fler kliv mot en transparent, stabil organisation där kontinuiteten stärks, år till år. Förbundets utvecklingsarbete ska under verksamhetsåret fokusera på (13) att fortsätta förankra och implementera visionsarbetet och 4 (5)

5 långsiktiga målsättningar inom förbundet, genom förankring tillsammans förbundets medlemsföreningar. (14) att vidareutveckla förbundsstyrelsens interna arbetsstruktur, genom att arbeta fram långsiktig strategi för styrelsens struktur och arbetssätt. (15) att utvärdera den interna kommunikationen med mål att upprätthålla en tydlig strategi för hur kommunikationen ska se ut med och mellan medlemsföreningarna. (16) att undersöka möjliga lösningar på problemen kopplade till kontinuitet mellan verksamhetsår, genom att fastställa en långsiktig strategi för förbundets verksamhet (17) att styrelsens första möte innehåller en styrelseutbildning samt team-building. (18) att styrelsen anordnar en överlämning för den avgående och nyvalda styrelsen innan verksamhetsårets slut. 5 (5)

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning ABF- Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer