5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare."

Transkript

1 Protokoll från Luckans styrelsemöte augusti 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Markus Österlund Anställda Jessica Lerche Karl Norrbom Pia Sevón Sebastian Weckman PROTOKOLL AUGUSTI Mötets öppnandes av ordförande kl Mötets laglighet och beslutförhet konstateras Beslut: Mötets behörighet konstaterades. 3. Godkännande av föredragningslistan Beslut: Mötet godkände föredragningslistan. 4. Godkännande av senaste mötesprotokoll Beslut: Mötet konstaterade mötesprotokollet från mars Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Markus Österlund till protokolljusterare. 6. Aktuella ansökningar Föreningen lämnade in en projektanhållan till social- och hälsovårdsministeriet i juni som vill erbjuda kulturaktiviteter på svenska för barn med funktionshinder, se bifogad skrivelse av projektet Inklusive. Summan är sammanlagt euro och projektet är treårigt. Från Helsingfors stads socialverk erhölls euro för rådtorgsverksamhet och familjestöd samt euro för verksamheten Bridge. Förslag: Mötet antecknar informationen för kännedom. Beslut: Mötet beslöt enligt förslag. 7. Personal Shopansvariga har anhållit om tjänsteledighet pga. av studier under tiden ( se bilaga). Förslag: Styrelsen antecknar tjänsteledigheten för kännedom. Beslut: Mötet beslöt enligt förslag. 8. Ekonomiuppföljning för perioden När bokföringen är gjort t.o.m. sista juni ligger Luckan (exkl. ESF-projekten och andra projekt med öronmärkta bidrag) euro (ca 6,5%) över budget. Prognosen för hur det kommer att se ut vid årets slut om ingenting görs visar att Luckan skulle göra ett minusresultat på ca euro. Ekonomen kommer att ha möte med ledningsgruppen och sedan de olika verksamhetsansvariga för att se vilka kostnader som kan skäras ned lite för att göra ett resultat närmare noll. Ekonomen föreslår att Luckan skulle försöka göra ett resultat på ca minus euro. Luckan har ett resultatöverskott från tidigare år på ca euro.

2 Se bilaga för ekonomisk uppföljning. Ekonom Pia Sevón presenterar. Förslag: Mötet antecknar informationen för kännedom och godkänner åtstramningen. 9. Hyresavtal Simonsgatan 8 Föreningen har tecknat på ett hyresavtal med Forum Fastighets Kb. Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare med sex månaders uppsägningstid. Avtalet kan sägas upp tidigast Utrymmet är totalt 209 kvm och hyran för hela utrymmet är 4385 euro per månad. Luckan hyr utrymmena för eget bruk. Förutom hyran som är 1000e för Luckans eget behov så tillkommer utgifter för städning (280e i månaden) internetkoppling (49e) samt utgifter för hygienartiklar (ca 100 euro/månad) Denna kostnad delas mellan aktörerna. Fem personer delar de två rummen som Luckan disponerar. Det ena rummet fungerar delvis som mötesrum. Avsikten är att finna hyresgästar för de två rymmen som ännu är outhyrda. Ett rum kostar ca 800e i månaden. De utrymmen som Luckan för närvarande inte behöver hyr Luckan vidare till följande intressenter. 1. Produforum Nyland hyr arbetsrum 3 under tiden Produforums vänner r.f. hyr arbetsrum 3 fr.o.m tillsvidare, euro/månad 3. Labbet hyr arbetsrum 1 fr.o.m tillsvidare (betalar 1000e/månad) 4. Luckan r.f. brukar arbetsrum 4 och 5 för eget bruk 5. Arbetsrum 2 och 6 är för tillfället inte i bruk. Luckan r.f. söker underhyresgäst(er) för dessa utrymmen. Så länge de står oanvända beviljas Luckan r.f. en motsvarande reducering av hyran (826 euro/månad). Denna rätt till reducerad hyra upphör Utrymme Storlek Brukare Syfte Kök 18,4 Gemensamt Socialt utrymme/mötesrum Mörkerrum 4,2 Gemensamt Mörkerrum WC 2,9 Gemensamt WC 4,2 Gemensamt Korridor 33,5 Gemensamt Kopierings- och andra gemensamma maskiner? Arbetsrum 1 23,2 Labbet Labbet Arbetsrum 2 14,7 Saknas Ledigt Arbetsrum 3 54,9 PfN/PUV Kollektivt arbetsutrymme Arbetsrum 4 18,2 Luckan Luckan Arbetsrum 5 18,1 Luckan Luckan Arbetsrum 6 11,8 Saknas Ledigt Produforum Nyland Projektet har hyrt arbetsutrymmen i Kulturfabriken Korjaamo. Hyra: 2400 euro/månad. Detta hyresavtal har upphört Under perioden hyr projektet arbetsutrymmen från Luckan. Hyra: euro.

3 2. Under perioden hur projektet arbetsutrymmen från Produforums vänner r.f. för euro/månad. 3. Härutöver har projektet köpt en administrativ tjänst gällande arbetsutrymmena från Produforums vänner r.f. Kostnad: 1000 euro. Projektets planerade/budgeterade hyreskostnad för arbetsutrymmen i Helsingsfors för perioden är euro. Denna utgift ersätts med en total kostnad på euro. Förfarandet motiveras av dessa orsaker: 1. Kulturfabriken Korjaamo har renoverat sina lokaler och kan inte erbjuda projektet arbetsutrymmen efter utgången av juli månad. 2. Projektet har hittat ersättande utrymmen och vill samtidigt överföra ansvaret för administration, hyra, mm till medlemmarna i nätverket, kulturaktörerna. Detta som ett led i att trygga projektets resultat efter det att projektet har upphört. Förslag: Styrelsen noterar med tillfredsställelse att föreningen löst utrymmesproblemet och att personalen nu har skäliga arbetsutrymmen. Styrelsemedlemmarna använder aktivt sina kanaler för att finna hyresgäster för de två outhyrda rummen. 10. Information om integrationsprojektet FIKA Projektpersonalen Anna Litonius och Jenny Asplund ger en presentation för styrelsen. ESF-projektet FIKA pågår under perioden och sysselsätter idag två personer heltid, projektledare Anna Litonius och projektkoordinator Jenny Asplund. Jenny är placerad i Västra- Nyland och ansvarar för verksamheten i Raseborg och Kyrkslätt. För att verkställa projektet har vi valt att indela det i två delar, FIKA-mentor och FIKA-förening. I FIKAmentor är det yrkesinriktade mentorskapet i fokus och inom FIKA-förening arbetar vi med att stärka föreningars möjligheter att delta i ett lyckat integrationsarbete. Mentorprogrammet FIKA-mentor kör igång i september då de första mentorsutbildningarna ordnas i Helsingfors, Kyrkslätt och Raseborg. Vår målsättning är att inleda liknande verksamhet i Borgå våren 2013 utgående från de erfarenheter vi får från de första utbildningarna och mentorsgrupperna. Intresset för mentorprogrammet har redan nu varit stort och vi hoppas på många deltagare. Inom FIKA-förening ordnar vi i början av september en kväll för aktiva Marthor i Helsingfors och deltar i arrangemangen av en föreningsmässa inom ramen för Helsinki Region Welcome Weeks. FIKA-förening kommer även att presenteras under nästa organisationskonferens våren Pressen har även visat ett stort intresse för projektet och vi har haft tio direkta träffar i nio olika medier. Då mentorsverksamheten är igång kommer ett reportage att göras bland annat i HBL, HT och 6degrees. Som bäst förbereder vi även artiklar till Kirkkonummen sanomat och Verkko-Nummi Förslag: Styrelsen tar del av projektet Fika och konstaterar att projektet kommit väl igång och ger mervärde åt Luckans integrationsverksamhet. 11. Lägesrapport Bridge Informatör Liselott Sundbäck har sammanställt följande lägesrapport. Bridge program hösten 2012: Under Helsinki Region Welcome Weeks ( ) har Luckan en infopunkt för

4 internationella studerande och nyanlända i huvudstadsregionen. Bridge är med och arrangerar Engage Yourself evenemanget under HRWW i Sello, vilket ger stort mervärde i form av synlighet för Luckans integrationsverksamhet eftersom samarbetspartner är ETNO (etnisten suhteiden neuvottelukunta, underställt inrikesministeriet) och Moniheli (Moniheli ry, pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto). Under hösten fortsätter vi att fokusera på att göra invandrarna mera kompetenta för den finska arbetsmarknaden och ordnar sju evenemang kring hur man skriver sin CV, hur man förbereder sig för en arbetsintervju eller grundar sitt eget företag. Tillsammans med rådgivningsservicen Ne-Rå erbjuder vi en CV workshop där Luckans barnkulturkoordinator ordnar program för barnen vilket gör att även hemmamammor kan delta. Bridge samarbetar med Luckans barnkultur för att locka engelskspråkiga föräldrar och barn. Genom Bridges marknadsföringskanaler och broschyren marknadsför vi engelskspråkiga evenemang samt evenemang där engelskspråkiga kan delta. Kulturella evenemang för invandrare ordnas i samarbete med FIKA och Eduvuxen, bland annat rådtorg om den fria bildningen och företagsbesök efter infotillfället om hur man startar ett företag. Förutom att intensifiera vårt samarbete och skapa synergier med Luckans andra verksamhet kommer vi även att intensifiera samarbetet med andra aktörer: I oktober ordnar Bridge en nätverksträff för representanter från de kommunala rådgivningspunkterna och representanter från rådgivningspunkter i den tredje sektorn. Ändamålet är att klargöra vem som är specialiserad på att ge information om vad och diskutera framtida samarbete i form av eventuella gemensamma evenemang. Luckan bjuder även in representanter från Hanaholmens kulturcenter, Nifin och Hallå Norden för att diskutera samarbete i oktober. Bridge anställda: Sedan juni 2012 arbetar Liselott Sundbäck som heltidsanställd på Bridge och Mirjam Malik deltid med 40 %. I praktiken jobbar Mirjam två dagar I veckan, måndag och fredag med Bridge. Till Miriams ansvarsområden hör PR sidan (utveckling av broschyrer, posters etc.) samt den elektroniska informationen (hemsidan, infobrev, facebook). Rådgivning: Luckan integration har en egen facebooksida, lättillgänglig för kunderna Infopunktens öppethållningstider har förlängts enligt följande: o Må 11-16, ti 11-19, ons 11-16, to Finansiering: Kommunal finansiering: Vi jobbar vidare för att säkerställa en fortlöpande kommunal finansiering för Bridge. Vanda har skrivit under ett fortlöpande avtal (3800 euro/år), från Esbo har vi fått ett positivt utlåtande från bildningsdirektören men oklart vem/vilken sektor som ska finansiera. Helsingfors stad har beviljat verksamhetsstöd på euro i juni. Vi strävar till att få Helsingfors stad att skriva under ett fortlöpande avtal så fort som möjligt och har bjudit in dem till Luckan (Helinä Hulkko, Ulla Lindblad, Jaana Karvonen). Grankulla torde skriva under ett fortlöpande avtal. För att på ett kommunöverspännande plan diskutera finansieringen av Bridgeverksamheten kommer vi att göra en skrivelse till huvudstadsregionens stads-/bildningsdirektörsmöte i september. Där presenteras dels Bridgeverksamheten och statistik men framförallt försöker vi öppna en diskussion kring problematiken runt den oenhetliga finansieringsstrukturen från kommunernas sida. Projektet delaktig i Finland stöder att Luckans Bridgeverksamhet skall få

5 kontinuerligt kommunalt stöd pga av saknad av integrationsvägar, och integrationsutbildning på svenska. Under hösten bereds en ny ansökan till RAY för att erhålla fortsatt verksamhetsunderstöd, dels för Luckan centret (mötesplats och samlingspunkt), dels för Bridgeverksamheten. Ansökan kommer i det stora hela inte att ändras eftersom den är enhetlig med RAYs styrelses tidigare godkännande för fortsatt finansiering. Tyngdpunkter kommer att ligga på att poängtera betydelsen av vår lågtröskelverksamhet och intensifiera samarbetet med andra aktörer. Även Nylands NMT-central kontaktas för att utreda möjligheter för statlig finansiering ty ELY försummar den svenska dimensionen. Även en anhållan till personalsektionen vid Helsingfors stad lämnas in (enligt samma praxis som tidigare, fokus på kompetenshöjning) Förslag: Styrelsen tar del av lägesrapporten för Bridge samt utnyttjar sina kontakter för att trygga den kommunala finansieringen. 12. Produforum information PRODUFORUM NYLAND LÄGESRAPPORT EKONOMI Projektet håller sig inom sina budgetramar och har per outnyttjade medel från perioden på totalt euro. Projektet har anhållit om och fått tillstånd att göra följande förändringar i budgeten, dessa ska projektet bekräfta genom att lämna in en förändringsansökan: 1. Från "Personalkostnader" totalt euro till - "Resekostnader" euro och till - "Inköp av tjänster, Köp av tjänster för sem och producentverkstäder" euro 2. Omgruppering inom kostnadsslaget "Inköp av tjänster". Från "Köp av tjänster (utvärdering, kompetensportfolio och dokumentation)" till "Köp av tjänster för seminarium och producentverkstäder", belopp: euro. Den 16 augusti kommer projektet att tillsammans med Luckans ekonom formulera en förändringsansökan och samtidigt ställa frågan om outnyttjade projektmedel får användas efter att projekttiden löpt ut för att fullfölja projektets målsättningar Frågan har tidigare fått ett nekande svar. En inventarieförteckning görs upp för att säkra att alla anskaffningar som gjorts för projektets räkning tillfaller huvudmannen. EXTERN UTVÄRDERING Projektet utvärderas externt under ledning av FM Päivi Korhonen, Creadora Oy. Utvärderingen finansieras av Svenska kulturfonden. En preliminär slutrapport föreligger den 13 september. PROJEKTETS FORTSÄTTNING Projektet har pågått i fem år. Det har dock startat i östra Nyland med ca 18 månaders fördröjning. Ett projekt får ytterst sällan finansiering för längre tid än fem år. Det skulle vara möjligt om utvärderingen gav resultat som skulle motivera en fortsättning för projektets verksamhet. Efter att ha hört ett flertal sakkunnigas kommentarer tvivlar undertecknad på möjligheten till förlängning.

6 Vi arbetar vidare utgående från att projektet inte fortsätter efter eventuellt ändå så att projektet skulle få använda oanvända projektmedel på nästa års sida. Projektets personal är informerad. ANSÖKAN OM KLUMPSUMMA (LUMP SUM) Eftersom projektet inte hunnit verka lika länge i östra Nyland och det inte hunnit lika långt i denna del av Nyland är det motiverat att lämna in en s k klumsumme-ansökan (Arbetsnamn: Lev på kultur ) för att utveckla och fördjupa några av Produforums målsättningar: - sektoröverskridande samarbete (kultur & barn, kultur & vård) - plattform för samarbete mellan regionens kulturhus - finansiering för att arbeta fram en modell för en kulturproducent inom ramen för Grands verksamhet - skapande av en gemensam marknadsföringsstrategi för Östra Nylands många kulturhus En ansökan av detta slag kan lämnas in och NTM-centralen ordnar ett informationstillfälle 3.9. Ett nämnt takbelopp är euro, osäkert om det är så, kan vara högre. ANSÖKAN TILL NYLANDS FÖRBUND För att trygga att resultaten av projektet kan leva vidare, utvecklas och spridas avser Luckan att lämna in en ansökan till Nylands Förbund som omfattar: - entreprenörskap; Artist goes Business - konceptutveckling; beställning av metoder för sektoröverskridande inom olika kultursektorer - sektoröverskridande verksamhet (kultur & näringsliv) - samarbetsmodell för unga människors (konstnärer, kulturproducenter, studerande) möjligheter till praktik, förvärvs- och karriärmöjligheter Möjliga samarbetsparter: Arcada, Pro Arts & Business Fortlöpande ansökningsförfarande. Vår deadline för inlämning av ansökan: 9.11 VERKSAMHET Projektets semiarier och workshops under hösten fokuserar på entreprenörskap, kultur & näringsliv och sociala medier. Samarbete med Produforum Åboland. Marknadsföring och synlighet. Projektet lyfter fram och ökar användningen av kulturpost och kulturforum. Annonsering i dagspress, insticksbilaga planeras. Välj Kultur! Upplaga: Samarbete med Åboland Produforum. Produforum Riks internationella seminarium i Talliin den oktober engagerar projektets koordinator Calle Lindgren under ca en månad och trettio av projektets aktörer erbjuds kostnadsersättning för resa och logi. Slutseminarium FRAMTID Fortfarande utreds möjligheter att ändamålsenligt fördela bestämda funktioner inom PF verksamheten i Nyland mellan Luckan (samt Luckorna i Vnyl och Önyl) samt bilda en organisation där de medverkande i projektet, såväl finansiärer, huvudman, högskolor, kulturaktörerna bildar ett gemensamt non profit aktiebolag eller motsvarande för att kunna bevaka målgruppens intressen Luckan kommer brutalt att känna av att Produforum Nyland upphör och detta kommer att leda till såväl ekonomiska som personella förluster. Målsättningen för föreningen att from 2014 kunna erhålla ett nytt EU- projekt som stöder huvudmannens utvecklingsintressen. Därför försöker man delvis vinna tid genom att erhålla Lump sum medel för 2013, trots att summorna är mycket små. PF riks fortsätter att bevaka att PF som koncept kan kvarstå och stödas med hjälp av offentliga medel. Förslag: Mötet antecknar Nylands läge för kännedom och noterar att i budgeten för 2013 bör beaktas avsaknad av Produforum och att detta kommer att påverka personalstrukturen inom föreningen. Avsikten är att försöka undvika ytterligare personalnedskärningar men detta kan dock inte uteslutas.

7 PRODUFORUM RIKS LÄGESRAPPORT EKONOMI Produforum riks fortlöper i enlighet med projektplan och budget. För styrelsens kännedom meddelas att vi detta år har euro budgeterat för vår största satsning NordMatch. Det är en mindre summa än föregående år, och ändå ordnar vi konferensen i Tallinn och inte i Helsingfors. Detta är ekonomiskt möjligt pga att vi har flera starka samarbetsparter; Finlandsinstitutet i Estland (goda avtal gällande utrymmen, hotell, stadens medverkan osv.), TAKU (synlighet via deras tidning, de bekostar en talare), Osaattori (bekostar en talare och en advisoryring ledare), Luova Suomi (bekostar filmning av deltagarnas pitch), KULT-nordiskt nätverk för kulturproducentutbildningar (bekostar medverkande lärares och studerandes resor och logi), Svenska kulturfonden (bekostar kulturaktörers resekostnader enligt skild ansökan om 3000euro), To Culture With Love (synlighet bland europeiska kulturproducenter), Tekijä (teaterdemo). Vi samarbetar också med de regionala Pf-projekten som gör arbetsinsatser för och hämtar aktörer till konferensen. VERKSAMHET Höstens verksamhet NordMatch - Facilitate Nordic and Baltic Culture exempel på goda sektoröverskridande samarbeten mellan kultur och andra samhällssektorer, idéutveckling, feedback av panel av finansiärer, studiebesök - Framtidsarbete med scenarier och handlingsplaner för tiden efter Produforumprojekten - Uppföljning av träff för verksamma inom Arts & Business i samband med Helsingforsmötet för NABA - Nordisk Allians för Arts & Business Stöd till de regionala Produforumprojekten, bl.a. genom gemensamma planeringsdagar, det första 29.8 i Tammerfors - Vidareutveckling av de digitala verktygen kulturforum.fi och kulturpost.fi Förslag: Mötet antecknar informationen för kännedom. 13. Luckans evenemang Kultur och program hösten 2012 Under hösten erbjuder Luckan allmänheten över femtio programpunkter varav ena hälften är kulturevenemang och andra hälften sociala programpunkter, (samhälleliga inlägg, aktualiteter, typ Rådtorg), fördelat på målgrupperna barn, ungdom och vuxen. Utöver det öppna allmänna programutbudet ges över trettio konst- och kulturverkstäder för barn och barn med särskilda behov. För familjer ges sex professionella Saftsalonger och för de allra minsta genomförs Babykafé i samarbete med Svenska kvinnoförbundet. Luckan erbjuder också fortbildningstillfällen för pedagoger samt utbildar invandrare i integrationsprocessen. För att få en bättre överblick över det stora programutbudet trycker Luckan en evenemangsbroschyr inkluderande alla program, såväl svenska som engelska och finska. Se broschyrer och webbplatsen för programinformation. Förslag: Mötet antecknar informationen för kännedom. 14. Meddelanden - Konstens natt firas med familjeprogram, karneval från Luckan till konsert vid Kiasma, Personalen håller tykydag Zusan Söderstrom och Jessica Lerche deltar i en kulturkonferens och träffar kulturproducenter i Norden och Norge, Ett stipendium från Finland-Norge kulturfonden för ändamålet har erhållits. - VL har gjort en skrivelse till projektet eduvuxen (Arcada huvudman) för att förädla Luckans handledningstjänster och utvidga resurserna för handledning, se bilaga Eduvuxen. - Luckan tar in en Erasmusstuderande från universitetet i Brno, för arbete med Luckan integration, information samt marknadsföring, från

8 - En hörselslinga finns nu i Luckancentret tack vare stöd för SAMS. - Leader stad informationsmöte arrangeras 23.8 i SFV Salen, JL deltar - Produforum har styrgruppsmöten 22.8 (nyland) och 29.8 (riks) - Luckan har öppnat en ny FB-blogg för Luckan Integration ( - A H-S, AD och KN deltar i informationstillfället om EAKR och ESF 2013-, som arrangeras av ELY-centralen, Luckan och delaktig har gett ut en skrift över kurser och tredje sektor aktiviteter för invandrare i regionen för hösten 2012-våren Luckan har gett ut ett handledningsmaterial, Unga rötter, som riktar sig till dagis och skolpersonal, med finansiering från Nordiska kulturfonden. UNG INFO MEDDELANDEN: - Alla kommuner utom Helsingfors har skrivit på ett förnyat treårigt avtal för UngInfos lokalverksamhet, dvs Helsingfors stads ungdomscentral har problem med att skriva på ett treårigt avtal pga. av att summan då överskrider , och tjänsten bör konkurrensutsättas vilket lär vara besvärligt och tidskrävande. Kari Naalisvaara är dock villig att skriva på avtalet för ett år framåt, vilket föranleder problem för Luckan eftersom Helsingfors stad är den största finansiären och gör det svårt för oss att planera verksamhet på sikt, och skapar osäkerhet för personalen pga. av tidsbunden finansiering. - En skrivelser har riktats till UKM för erhållande av en resurs i form av regional koordinator(er) för Östra Nyland och Åboland för utveckling av den svenska ungdomsverksamheten och stöd från kommunernas sida, se bilaga Resurs för regionala koordinatorer. - Ung Info har tillsänt en skrivelse till Koordinaatti i Uleåborg vad gäller bättre samordning an webbtjänster för unga, se bilaga Skrivelse webbtjänsten Fråga. Förslag: Mötet antecknar meddelandena för kännedom. 15. Följande möte Följande styrelsemöten hålls 20.9 kl. 8.30, kl. 8.30, kl och kl Föreningen håller höstmöte kl efter ordinarie styrelsemöte. 16. Mötets avslutande

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11)

Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anders Derefalk (deltog under ärende 11) Protokoll från Luckans styrelsemöte november 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, våning 3, Helsingfors Tid: 21.11.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Anställda Fredrik Karlsson (ordf.) Sebastian Weckman Monica

Läs mer

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två)

Ank Hellberg-Sågfors (deltog till punkt två) Greta Storlund (deltog till punkt två) Anders Derefalk (deltog till punkt två) Protokoll från Luckans styrelsemöte april 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 17.4.2012 kl 8.00 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte mars 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.3.2012 kl 8.45 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Samuel

Läs mer

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30

Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Protokoll från Luckans styrelsemöte september 2012 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, vån 3, Helsingfors Tid: 20.9.2012 kl 8.30 Närvarande Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare.

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Monica Martens-Seppelin och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare. Protokoll från Luckans styrelsemöte oktober 2012 Plats: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, Esbo Tid: 25.10.2012 kl 8.30 Närvarande: Styrelse Fredrik Karlsson (ordf.) Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell

Läs mer

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter Protokoll från Luckans styrelsemöte Tid: 5.5.2011 kl.8.30-10.30 Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Närvarande: Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Samuel Reuter

Läs mer

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10)

Samuel Reuter Sebastian Weckman (deltog i punkt 10) Protokoll från Luckans styrelsemöte januari 2012 Plats: SFPs kansli, Simonsgatan 8, vån 6, Helsingfors Tid: 25.1.2012 kl 9.00-11.30 Närvarande: Styrelse Anställda Monica Martens-Seppelin Karl Norrbom Maria

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef

Integrationsverksamhet i praktiken Jenny Asplund, enhetschef Integrationsverksamhet i praktiken 21.1.2016 Jenny Asplund, enhetschef Disposition Immigrationsgrunder och antal Integration och centrala aktörer Luckan Integration Samarbete med bibliotek Varför till

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA Mentorskap-ett komplement till vägledning 30.10.2014 Jenny Asplund, projektledare, FIKA! Disposition Vad är mentorskap? Luckan Integration Projektet FIKAs mentorskapskoncept Hur stöder mentorskapet vägledningen?

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Samuel Reuter och Maria Björnberg-Enckell till protokolljusterare Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 18.10 kl 9.30-11.00 Närvarande: Styrelse Monica Martens-Seppelin (vice ordf.) Maria Björnberg-Enckell Samuel Reuter Anställda KarNorrbom

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3

ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick sid 3 ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSRAPPPORT 2013 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 7 3. Personal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 FÖRENINGEN LUCKAN R.F. Reg.nr 181.018 FO-nummer: 1637159-4 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014 INNEHÅLL 1. Inledning sid 3 2. Värderingar, vision och strategi sid 3 3. Personal sid 6 4. Ekonomi och projektfinansiering

Läs mer

Barnkultur för alla barn

Barnkultur för alla barn Barnkultur för alla barn Barnkultur i huvudstadsregionen Sedan år 2003 har Luckan erbjudit barnkulturaktiviteter. År 2007 inleddes arbetet med konst- och kulturverkstäder (Busklubbar). Från 2008 eskalerade

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet

Information om Luckornas kommande verksamheter finns längst ner o protokollet LLuckorna i Svenskfinland PM från Luckornas möte 10 11.3.2016 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare Mötet började kl. 14 Ordförande: Sebastian Weckman dag 1, Lotta Lindström dag 2 Sekreterare: Larrie

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13

1. Allmänt s. 2-3. 2. Verksamhet s. 3-13 VB2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. INNEHÅLL 1. Allmänt s. 2-3 2. Verksamhet s. 3-13 Infotjänster s. 3-4 Främjande av svensk service s. 4 Den virtuella Luckan

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan.

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. VUXENUTBILDNINGSSERVICE PÅ LUCKAN I HELSINGFORS Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. Bakgrund EDU-vuxen projektet (2009-2012)

Läs mer

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 2 ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Regionförbundet Östsam/Länsbibliotek Östergötland Ansökan

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 1 ADMINISTRATIVA KOSTNADER inkomster utgifter 5 Verksamhetsledare /personalkostnader Personalens lön -6630 Pensionskostnader -1190 Lagstadgade personalkostnader

Läs mer

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Överblick av året sid 3. 2. Organisation sid 5. 3. Personal sid 6. 4. Ekonomi sid 9. 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick av året sid 3 2. Organisation sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi sid 9 5. Marknadsföring och synlighet sid 11 6. Verksamheter sid 12 6.1 Informationstjänsten sid 12

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERBLICK 2014...3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING...7 3. PERSONAL...9

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Svenska Österbottens 4H distrikt r.f. INLEDNING Ekonomi är A och O, utan pengar ingen verksamhet Vem kan 4H samarbeta med? m.a.o.

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

PROTOKOLL 1/ STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET. Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene

PROTOKOLL 1/ STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET. Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene Sida 1(5) PROTOKOLL 1/ 24.8.2016 STYRGRUPPSMÖTE STORA KOMET Plats : Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, H:fors Mötesrum: Vene Tid: 24.8.2016 kl. 9.30-10.53 Ordförande : Mäkelä Michael Sekreterare:

Läs mer

KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN

KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN KAN VI STÅ TILL TJÄNST? ORGANISERINGEN AV DEN SVENSKSPRÅKIGA INTEGRATIONEN MIKA HELANDER PD, akademilektor (forskningsledig fr.o.m. 1.9.2015) Åbo Akademi sociologiska enheten Kan vi stå till tjänst? 2

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Föreningen Luckan i huvudstadsregionen Årsrapport 2010 1 FÖRENINGEN LUCKAN I HUVUDSTADSREGIONEN R.F. 1. ALLMÄN ÖVERBLICK sid. 3 2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING sid. 5 3. PERSONAL sid. 6 4. EKONOMI

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÅRSRAPPPORT 2012 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 3 2. Organisation, styrelse och förvaltning sid 5 3. Personal sid 6 4. Ekonomi

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr Fokus Integration Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. Projektägare: Hedemora Röda Kors-krets Projektledare: Gunborg Morén Kommun: Hedemora Dnr: 140 Jnr: 2013-5038 Projekttid:

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer