Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download " Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet"

Transkript

1 DIGITAL Förstudieansökan <Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att finna och utveckla metoder för att underlätta för författare i regionen att nå läsarna, och för läsarna att nå författarna. Sådana möten bidrar både till att författarskap utvecklas och/eller startar upp, och till ett ökat läsintresse. Vi har genom åren genomfört ett flertal uppmärksammade litteraturprojekt, alltid med en mångkulturell prägel eller ambition. På ett möte för bibliotekscheferna i Västerbottens kommuner i februari 2013 ställde en av bibliotekscheferna frågan: Är ni intresserade av att arrangera fler litterära aktiviteter på/runt biblioteket än i dag, på egen hand eller i samarbete? Ett av svaren var extra spännande: Utställning om skrivarprocessen på biblioteket. Att allmänheten får följa processen som en lokal författare går igenom, en utställning som visar alla steg på vägen. En sådan utställning kan också väcka intresse för den färdiga produkten. Denna idé vill vi nu utveckla genom att placera in den i ett digitalt sammanhang och tillföra nyskapande digitala lösningar, och genom att låta idén möta och befruktas av den nordiska dimensionen. Vi kommer att samarbeta med HUMlab på Umeå universitet, som har all den digitala kompetens som krävs. HUMlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. (www.humlab.umu.se) 2. Syfte Vi vill i en förstudie undersöka möjligheterna att låta en författare från respektive Västerbotten i Sverige, Österbotten i Finland, Nordnorge och Island bjuda in sina nuvarande läsare, blivande läsare och andra intresserade i sina författarprocesser, från den första idén till det att boken finns utgiven. I förstudien läggs grunden för ett projekt där vi kan se hur nyskapande interaktiv digital teknik kan användas för att fördjupa och bredda författarens dialog med bokens kommande läsare, och ge dessa läsare insyn i hur en författarprocess - en skaparprocess - kan se ut och själva inspireras till eget skapande av den. Vi vill också lägga grunden för att undersöka hur författaren genom att tillägna sig avancerad digital teknik kan pröva hur hans/hennes författarprocess förändras (förhoppningsvis berikas) av ett under processen fortgående interaktivt möte med en stor grupp av litterärt

2 och konstnärligt intresserade, och hur det påverkar hans/hennes författarskap som helhet, intresset för det och antalet läsare. Vi vill genom förstudien stärka vårt nordiska nätverk, och i samarbetet med aktuella författarorganisationer i Sverige, Österbotten i Finland, Nordnorge, och Island utarbeta riktlinjerna för ett nordiskt författarprojekt som låter fyra nordiska författare lära av varandra, genom att ta del av varandras författarprocesser, se skillnader och likheter i sina författarskap och förstå villkoren och förutsättningarna för dem. Förstudien ska också visa på hur det kommande projektet kan ge medverkande författare nya läsare från i projektet ingående nordiska länder, och öka dessa läsares möjligheter att upptäcka den nordiska litteraturens variation och rikedom, och deras möjligheter att genom projektet dela sina läsupplevelser med varandra. Vi inser att vi inför det kommande projektet måste finna fyra författare med stark vilja att interagera med sin läsare och andra litterärt och konstnärligt intresserade. Författare som öppet vågar utforskar sin egen kreativa process och låta andra ha synpunkter och tankar om den och på texterna han/hon sliter med. Författare som är nyfikna på hur interaktiv digital teknik kommer att påverka hans/hennes skrivande och den bok som växer fram. Författare som går före sina kollegor och visar hur den digitala tekniken på ett nyskapande och närmast revolutionerande sätt kan synliggöra författarskap och ge möjlighet till nya läsare i hela Norden. 3. Mål Länsbiblioteket i Västerbotten ska tillsammans med HUMlab på Umeå universitet som medarrangör genomföra ett seminarium runt det påtänkta projektet om författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet, till vilket inbjuds representanter för författarorganisationer i Sverige, Österbotten i Finland, Nordnorge och Island, och universitetsinstitutioner i dessa länder (exklusive Sverige) som HUMlab har ett samarbete med, eller med utgångspunkt i förstudien vill bygga upp ett samarbete med. Seminariet ska resultera i att ett nordiskt nätverk för genomförandet av ett fullstort projekt inom Nordisk Kulturfond runt författarprocessen (se ovan) kan bildas. Seminariet ska vidare resultera i en överenskommelse om projektets närmare innehåll och utformning, och riktlinjer för arbetet med att nå ytterligare finansiering. 4. Målgrupper Representanter för författarorganisationer i Sverige, Österbotten i Finland, Nordnorge och Island, och universitetsinstitutioner i dessa länder (exklusive Sverige) som HUMlab har ett samarbete med, eller med utgångspunkt i förstudien vill bygga upp ett samarbete med.

3 Dessa bjuds in till ett seminarium som arrangeras i de lokaler som HUMlab-X förfogar över vid Umeå universitets Konstnärliga campus (KC). 5. Nyttoaspekt Länsbiblioteket i Västerbotten bidrar till bibliotekens roll och funktion som skärningspunkt mellan författare och läsare. Länsbiblioteket i Västerbotten anser att förstudien <Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet är helt i linje med den verksamhet som vi bedriver och ska bedriva enligt de mål som finns för vår verksamhet, tydligt uttryckta i Västerbottens läns kulturplan och Regional biblioteksplan för Västerbottens län (se bilagor). Det är dock viktigt att konstatera att vi genom förstudien får möjlighet att pröva och utveckla former för hur vi med hjälp av digital teknik som bygger på interagerande och interaktivitet på ett nyskapande sätt kan verka för att främja litteraturen som konstform, stärka författarnas villkor och öka intresset för litteratur och läsning, inte bara ur ett västerbottniskt perspektiv utan ur ett större perspektiv det nordiska. Förstudien lägger grunden för ett större projekt som visar hur nyskapande interaktiv digital teknik kan användas för att fördjupa och bredda författarens dialog med bokens kommande läsare, och ge dessa läsare insyn i hur en författarprocess - en skaparprocess - kan se ut och själva inspireras till eget skapande av den. Förstudien lägger grunden för ett större projekt om hur författaren genom att tillägna sig avancerad digital teknik kan pröva hur hans/hennes författarprocess förändras av ett under processen fortgående interaktivt möte med en stor grupp av litterärt och konstnärligt intresserade, och hur det påverkar hans/hennes författarskap som helhet, intresset för det och antalet läsare. Förstudien lägger grunden för ett större projekt som låter fyra nordiska författare lära av varandra, genom att ta del av varandras författarprocesser, se skillnader och likheter i sina författarskap och förstå villkoren och förutsättningarna för dem. Förstudien lägger grunden för ett större projekt som kan ge de medverkande författare nya läsare från i projektet ingående nordiska länder, och öka dessa läsares möjligheter att upptäcka den nordiska litteraturens variation och rikedom, och deras möjligheter att genom projektet dela sina läsupplevelser med varandra. 6. Marknadsföring Förstudien kommer att marknadsföras via Länsbiblioteket i Västerbottens och Region Västerbottens webbplatser, Umeå universitets/humlabs webbplatser. Återkommande kontakter med media främst genom rikligt med pressmeddelanden till lokala och regionala tidningar i respektive region/land. Löpande information till samarbetspartners.

4 Förstudiens resultat kommer spridas, förutom ovan nämnda metoder, genom respektive samarbetspartners kontaktnät och marknadsföringskanaler. 7. Samarbetspartners Länsbiblioteket i Västerbotten har ett brett kontaktnät och avser samarbeta med länsbibliotek/motsvarande i Österbotten i Finland, Nordnorge och Island. HUMlab, Umeå Universitet, och de universitetsinstitutioner i Österbotten i Finland, Nordnorge och Island, och universitetsinstitutioner i dessa länder (exklusive Sverige) som HUMlab har ett samarbete med, eller med utgångspunkt i förstudien vill bygga upp ett samarbete med. Författarorganisationer i Sverige, Österbotten i Finland, Nordnorge och Island. Bland dessa kan nämnas: Sverige: Sveriges Författarförbund - forfattarforbundet.se Österbotten i Finland: Finlands svenska författareförening - forfattarna.fi Nordnorge: Den norske Forfatterforening - forfatterforeningen.no Island: Rithöfundasamband Islands - rsi.is Eventuella pågående projekt med anknytning till förstudien i Sverige, Österbotten i Finland, Nordnorge och Island. 8. Organisation Länsbiblioteket i Västerbotten svarar för sökande av finansiering, genomförande, marknadsföring, rapportering och räkenskaper. En planeringsgrupp bildas tillsammans med HUMlab, författarorganisationer och bibliotek. 9. Tidsschema Förberedelse 1/7 8/ Förstudien inleds den 1 juli 2013, med förberedelser för seminariet kring författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet. Förnyade kontakter tas med seminariets deltagare, en första preliminär inbjudan skickas ut, seminariets program sätts samman, en formell inbjudan skickas ut, kontakter med media tas. Genomförande 9 10/ Seminariet genomförs preliminärt vecka 41, 2013 under två dagar den 9 10 oktober (alternativt den 8 9 oktober), i de lokaler som HUMlab-X förfogar över vid Umeå universitets Konstnärliga campus (KC). Uppföljning 11/10 31/ Materialet från seminariet sammanställs och skickas ut till deltagarna. Slutrapport skrivs. Projektansökan till den store bevilling i 2014 (ansøgningsfristen den 15. februar 2014) förbereds.

5 10. Budget (Alla belopp är i DKK Forex ) Intäkter Nordiska kulturfonden Egen investering: HUMlab, Umeå universitet: Personalresurser Lokal och teknik Länsbiblioteket i Västerbotten: Personalresurser Egen investering utöver personal Summa (Alla belopp är i DKK Forex 04-02) Utgifter Lön Honorar Administration Transport Resor Boende/Hotell Kost Material/utrustning Produktion Marknadsföring Tryckt material Hyra Utvärdering av projektet Revisor Övrigt Summa Belopp DKK (sökta) DKK (säkra) DKK (säkra) DKK (säkra) DKK (säkra) DKK Belopp DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK LÄNK TILL ANSÖKNINGSFILM: BILAGOR: Västerbottens läns kulturplan Regional biblioteksplan för Västerbottens län

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg

Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg Hur det hela började Vintern 2004 samlades Länsbiblioteket och alla länets bibliotekschefer i Haparanda för att diskutera vilken

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER

BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete på Bollebygds bibliotek Pernilla Wakman Sjögren Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer