Kan valet av anestesimedel påverka överlevnaden efter cancerkirurgi? Fysisk inaktivitet och risk för hjärtinfarkt och död

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan valet av anestesimedel påverka överlevnaden efter cancerkirurgi? Fysisk inaktivitet och risk för hjärtinfarkt och död"

Transkript

1 Jd9v 1. ' Ansg RFR hösten 2013 (74 st) Dirie I Söknde II Arbetspts II Ansökns tite RFR- Jnssn Mri RFR- Erikssn Mts RFR- Jhnssn Emi ----I RFR- 01 d CI eru es Enund Mts RFR- Cis Fredrik RFR- Skkidu Akistis RFR- Erikssn Guni RFR- Gusby Krin Kvinnkiniken Akdemisk sjukhuset Upps Effekten v ett internetbsert sjävhjäpsprgrm efter trumtisk erfrenheter inm kvinnsjukvården Örebr äns ndsting, Vårdvetenskpigt Prktivt teefnstöd ti mmnde mmmr ti för tidigt född frskningscentrum smt Brn- brn: en rndmiserd kntrerd studie ch ungdmskiniken Integrerd PET-MR vbidning v typ-2 dibetes: Medicinsk Fysik ch Teknik metdutvecking ch ppiktin rtpedkiniken, Akdemisk pertiv vs. knservtiv behnding v densfrktur typ II hs sjukhuset, Upps ptienter över 75 års åder Centrum för Kinisk Frskning Krdigkiniken Universitetssjukhuset Örebr Kvinnkiniken Upps Akdemisk Sjukhus ch Institutinen för Kvinnr ch Brns Häs Upps Univ Akdemisk sjukhuset, ArbetsterpiIUpps uni versi tetkrinsk Institutet Gäve sjukhus, Kinisk mikrbigi Kn vet v nestesimede påverk överevnden efter cncerkirurgi? Fysisk inktivitet ch risk för hjärtinfrkt ch död Emb-U-CARE: en internet-bserd infrmtinsptfrm för vuvdyni ptienter Persncentrerd rbetsivsinriktd rehbiitering för återgång i rbete efter strke Screening v mkridresistens smt mekyär typning v svensk ptientprver med Mycpsm pneumnie fynd Besutt Åskt I bepp I' bepp(kr) :,.{kr)

2 RFR - vn Unge Mgnus ÖNH-kin ch CKF, Lndstinget Västmnnd Krtäggning ch ktivering v regenertiv centr i trumhinnn - en grund för utvecking v ny behndingsmetd vid krnisk örninfmmti n RFR- Tuvem Jhnsn :::...:...:::...:::...:c...:.. Susnn Geritrikens sjukgyrnnstikvdening Fpreventin för ädre i rdinärt bende RFR- Bering Ktrin RFR Bergmn Ev Centrsrettet Västerås, ÖNH-kiniken Kvinnkiniken Akdemisk 'kh t U ' SJU use, pps Smkstörning vid örnsjukdm ch efter örnpertin,, ", Svensk Intrutenn hvxtkurvr fr fster ch brn Brn- ch k' 'k k' 'k Sensitivitet ch specificitet hs två ik skttningsfrmuär för Snnby Knn ' V" ung dmspsy d mtns 1m en, symtm p d epressin 'h s ung d rnr; versiner '''', r sj ''' vs k ttmng ' stmn n s h~" "Id 'kh V" t SJU us, s ers c r rrpprt Thuressn RFR- Ann Kinisk Genetik, Akdemisk Förbättrd dignstik v brn med utveckingsstörning ch Chrtte sjukhuset medfödd missbidningr eer epiepsi RFR- Jönsn Ring Ingrid ~ RFR- Sgerrs Mrcus RFR- Pet-Piri Veikk RFR - Mttssn Eisbeth RFR- Iscssn Görn Tndregeringskiniken FTV Upps Län H dk', k k' 'k US" n rurgs mi en Örebr Ledningsstöd, Psykitrin, Örebr äns ndsting Hjärtmttgningen för brn ch ungdmr, Akdemisk brnsjukhuset Västmnnd s sjukhus Västerås Sängvätning sm behnds med gmvidgning-iångtidseffekt, prgnstisk vriber, sömn ch ivskvitet Studier v hndfunktin efter hndedsprteskirurgi, En '" "', d k ' d' I B' R ' U' II h Jmrn e prspe hv stu e me n mx, emtin, ni c Mestrprtesern, Ht ch våd i den psykitrisk sutenvården - Ptienter m etik, bemötnde ch säkerhet HertLink - Infrmtin vi internet ti grvid kvinnr ch ders prtner efter upptäckt v kmpicert hjärtfe hs fstret: En interventins studie Smärtindring efter en intr-rtikuär injektin v metyprednisn vs, pceb på ptienter med rtrgi i käkeden, En RCT muticenter studie,

3 RFR- U mrk Göst RFR- Umrk Göst M. K. n evm C r ss n E v Umrk Göst Umrk Göst K E r ss n v Händre Fredrik RFR- Nissn Kenneth RFR Svmg Ev RFR- Tvihti Jni RFR- Lipcsey rtped kin. Gäve rtped kin. Gäve Sektinen för kärkirurgi, Verksmhetsmråde Kirurgi, Akdemisk sjukhuset Lindesbergs srett ch Vårdvetenskpigt.. frskningscentrum rebr äns ndsting rtped kin. Gäve rtped kin. Gäve Centrsjukhuset Krstd, nkgen Psykitriskt frskningscentrum, Örebr äns ndsting Avd för Kinisk Mikrbigi Ak d. k. kh t U ems t SJU M kr use b pps sm 10 gen F u sre tt L V KTC Lndstinget Gävebrg Fu srett Käkkirurgisk kiniken Bne fnning t prsthetic surfces. A rndmized c1inic F PET /CT study Densumb vid cementerd höftprtes. En rndmiserd dubbebind pcebkntrerd studie med DXA,PET/CT ch bikemisk mrkörer för benmsättning. ptimering v behndingsresutt hs ptienter med bukrtneurysm Aspekter v ätnde, murthäs, sväjning ch vårdkvitet bnd ädre sm vårds på krttidsbende - före ch efter en interventin Bne metbism djcent t hip prsthetic surfces. A rndmized c1inic F-PET/CT study. Långtidsuppföjning vseende benmetbism vid ik höftimpntt nyserd med Furid-PET/CT DCI.~ ch förä~dring v hnnnreceptrer ch HER2 sttus under tumrprgressn Smtidig sci ångest ch krnisk smärt - En studie v gemensmm fktrer ch en rndmiserd prövning v ny behndingsstrte gier... Retr- ch prspektv sergisk studie hs brn ch vuxn v R IC k ettsi.. m f e k hnens. f re k mst, kr is. k b d c hd gnst! k. f fi B r re n rre Evidensbserd trycks års preventin ti ptienter med risk tt utveck trycksår - en interventinsstudie i Lndstinget Gävebrg Kirurgisk käkförfyttning för behnding v bstruktiv sörnnpne syndrm Anestesikiniken, Akdemisk Betydesen v förpckningsvym vid vätsketerpi v

4 Miks sj ukhuset, Upps in tensi vvårdspti en ter RFR- Lindström Annik Undersökning v prevens v högrisk humnt ppimvirus Gyn Mttgning Bjursås (HR-H PV) smt utredning v förekmst v förstdier ti cervixcncer hs kvinnr år. RFR- Kerstis CKF V" C 11 Fthers pstprtum depressive symptms sscitin t bnding ster s entr srett 'th th. f: t Birgitt W emn RFR- Cstegren Anestesikiniken, Prspektiv jämförese men primär, sekundär ch tertiär sepsis Mrkus Märsj ukhuset, Eskistun på IV A med hänsyn ti sjukdmsgrd, behnding ch mrtitet. Upps Akdemisk RFR- Minvschi Vik är de bäst verktygen för tt identifier KL ptienter med sjukhuset, A vd. för kinisk Andrei risk för excerbtiner? - frtsättningsnsökn fysigi RFR- Petersn Gunne Sjukgymnstiken, Nckmuskers ktiveringsmönster ch effekt v specifik träning Kubergsk sjukhuset, vid ångvrig nckbesvär efter whipshskd. En prspektiv Ktrinehm rndmiserd studie. Sjävprvtgning för nys v HR-HPV (Humnt Ppimvirus ~4~~ Snner Krin Hudkiniken Gäve sjukhus v högrisktyp) - frmtidens screeningmetd för tt minsk förekmsten v cervixcncer. RFR- Kzwski Akut ymftisk eukemi hs ädre i Sverige. Pputins bserd Medicinsk kiniken USÖ Pitr studie. The imprtnce f pregncny pnning - A prspective chrt Fd Heen Kvinnkiniken USÖ study f Swedish nd immigrnt wmen' s ifestye befre, during nd fter pregnncy KNTINUERLIG HUD-MT-HUD vård EFTER RFR- Akdemisk Sjukhuset, FÖRLSSNINGEN HS FULLGÅNGNA CH SENT rs P Kvinnkiniken UNDERBURNA BARN: BETYDELSE FÖR AMNING, AMNINGSMÖNSTER CH BINDNING Kntinuerig guksmätning (CGM)ch khydrtintg under, Dibetes ch RFR - M S. d kr'. smt efter ttssn tig en mmttgnmgen, fysisk ktivitet hs persner med typ dibetes för minskning v medicinkinik, Fu srett hypgykemier

5 . k S kh Effekter ven kstmäggning på kmpiktiner från trmen hs RFR- Jhnssn AkdemS JU uset Sivi nk kiniken mn.med prst~tcncer sm strbehnds - en rndmiserd g muticenterstudie. Medicinkiniken ch -- RFR- A s t" rm M n. L b rtneme. d" cms k " k"k / K bus" ns mi en em Amänäkrmttgning, RFR- W II Rådhustrget 5A, Th mn Eskistun, Lndstinget rne Sörmnd FU Centrum, Eskist RFR Ab Ann Ak d. k. kh Cri~~fn /Ge~:t~~ SJU uset RFR- Björksved Speciisttndvården, vd. för Mrgith rtdnti. F ktndvården. RFR- Mtteb b Cpi vårdcentr, k tt' M mmrs em gmngen, gd en V.. t s ers RFR- G dh Brnsjukhuset, Akdemisk; ~: Akutvårdsvdeningen för brn ch ungdm RFR Nring --- Hermnssn rt edteknik L' tt P se e RFR- Kinisk Ptgi Micke Ptrick Rudbeckbrtriet Upps Akdemisk Sjukhuset F'b b k'd '~' ' d 1..' r sters genuttryc VI mye pr ertv nep Ser me srskit fkus p HLA kss I systemet ch reterde mekyer MEDiTUNA - Rehbiitering v ung kvinnr män med psykisk häs - hur förändrs häs ch ivskvitet före, under ch efter ktiv interventin? Impementeringsstrtegier för vrdgig nvändning v ITbserd f~örebyggnde bnsträning för ädre: En pitstudie i ebns-prjektet Öppen resp. suten kirurgi v hörntänder sm igger fe i gmmen; behndingsresutt,önsmhetsn ys, ptienterfrenheter. Muticenter prspektiv RCT p rngr fi d ' h h" E. d' I 1, ung rnr, sexu tet c s. n ngtu me k h rt tud' s e. PREVENTIN F HUMAN PAPILLMAVIRUS (HPV) ASSCIATED CANCER BY INTERVENTIN STUDIES IN TEENAGERS ATTENDING SCHL HEALTH V'k ~ k... d " k' h' d 1 tre.~ 1 mgvmngen un er ~~.respe tve m.rr ~tt persner nvnder ch får nytt v de hjpmede sm frsknvs? RSI, ERK nd ALK-rerrgments in ung cncer: Vidtin f di~gnstic methds nd chrcteriztin f ptients in the Upps-rebr regin

6 RFR Srh Ln K vinnäkrn AB, ndstinget Västmnnd, Livssti ch reprduktiv häs i det mångkuture Sverige - en Västerås/ prspektiv studie reprduktinscentrurn, v kvinnr sm söker hjäp för infertiitet kvinnkiniken kdemisk Regint Cncercentrum RFR- Upps Örebr ch Inst f Lmbe Mts Medicinsk Epidemigi ch Bisttistik, Krinsk RFR- Iscssn Västmnnds sjukhus Görn Västerås Kn stdium vid digns, behndingsintensitet ch nnn sjukighet förkr bserverde könsskinder i cnceröverevnd? r pprtur vid behnding v bstruktiv sörnnpne. En rndmiserd kntrerd bindd muticenter studie sm jämför effekten v 2 knstruktiner RFR C t fr kr. k:f kn' Psychitric cmrbidity, substnce buse nd ng tenn utcme; N' 1 ssn K ent C en t rum 11 r tt 1ms t V" t rs mg,. mterctn. b etween psyc h' sc1 I f: ctrs n d b'. I gc en r sre e s ers vu ner btt 11 y. RFR- ssn Sektinen för Hemtgi, Behnding v AML-återf11 - en pputins bserd studie med Richrd Märsj ukhuset fkus på den ädre pputinen RFR- Nissn Rdigisk undersökning v vymförändringr i rbit efter Fktndvården Västertrg Jhnn kirurgisk reknstruktin. Hemtgisektinen, RFR- Högund Kinisk ch tumörbigisk studier v hemtgisk Akdemisk Sjukhuset; Mrtin migniteter Upps Lndstinget i Värmnd, Gruppinterventin inm Primärvården för tt förbättr symtm RFR- Thender primärvårdens fu enhet ch ch funktinshntering ch dektighet bnd ptienter med KL Kersti Krstd universitet, /e hjärtsvikt. vdening för mvårdnd Prediktin v förtidsbörd: Screening v cervix med vgint Fd Heen Kvinnkiniken USÖ utrjud hs symptmtisk kvinnr - en svensk muti center bservtinsstudie RFR- Crssn Per- ÖNH-kiniken Grv hörsenedsättning i kmbintin med ndr funktinshinder

7 RFR- Jhnssn ' S VI. k S kh Ak d ems ~u uset nk k" k g m en Effekter ven kstmäggning på kmpiktiner från trmen hs.. mn med prsttcncer sm strbehnds - en rndmiserd mu t' cen t ers tud' e RFR- Å.. M. -- strm n RFR- W Th mn rne RFR Åb Ann -11 C.etr~ 3868 ns m RFR- Björksved Mrgith L Medicinkiniken b. d" ch rtneme cms k " ns k"k mi en / K em bus" Amänäkrmttgning, Rådhustrget 5A, Eskistun, Lndstinget Sörmnd FU Centrum, Eskist Ak d. k. kh t /G. e~ks SJU use entn Speciisttndvården, vd. fr rtdnti. Fktndvården. F'b r b sters genuttryc k'd VI mye pr 'C:' ertv nep ' SIer me d..' srsktt fkus p HLA kss II systemet ch reterde mekyer MEDiTUNA - Rehbiitering v ung kvinnr män med psykisk häs - hur frändrs häs ch ivskvitet före, under ch efter ktiv interventin? Impementeringsstrtegier fr vrdgig nvändning v ITbserd ffrebyggnde bnsträning fr ädre: En pitstudie i. ebns-prjektet Öppen resp. suten kirurgi v hörntänder sm igger fe i gmmen; behndingsresutt,önsmhetsnys,ptienterfrenheter. Muticenter prspektiv RCT RFR- Mtteb Mgd en RFR- G d h M~ r Cpi b vårdcentr, k tt' V.. mmrs em gnmgen, sters Brnsjukhuset, Akdemisk; Akutvårdsvdeningen fr brn ch ungdm p rngr fi, ung d rnr, sexu ' tet c h h" s. E n ngtu. d' me I k h rt s tud' e. PREVENTIN F HUMAN PAPILLMAVIRUS (HPV) ASSCIATED CANCER BY INTERVENTIN STUDIES IN TEENAGERS ATTENDING SCHL HEAL TH RFR Nring H ermnssn tt L se e rt d kn'k pe te Kinisk Ptgi Micke Ptrick Rudbeckbrtriet Upps Akdemisk Sjukhuset V'k c: k trer. mgvnmgen.. un d er " ttr respe k' bve h' m d rr tt.. d h c:1'. d h"' d 0' kr'? persner nvn er c r nytt v e J pme e sm rs VS. RSI, ERK nd ALK-rerrgments in ung cncer: Vidtin f di~gnstic methds nd chrcteriztin f ptients in the Upps-rebr regin

8 Inge RFR- Wiberg Ås RFR - Lennerstrnd Jhn Käkkirurgi, Västmnnds RFR - C r ssn _p tt 'ukh V" SJ us sters, Anders e er V" t s ers RFR- Ersryd Smue RFR - Lnnsj ö Mrinne RFR- Krssn Mthis RFR- Frsund Anders RFR- Månssn Emei RFR- Jsefsn Ann RFR - W ånggren Kje RFR- Kuinger Merit RFR- Lnnergård Centrsjukhuset Krstd K vrnsvedens Vårdcentr, Bränge Kinisk mikrbigi, Akdemisk sjukhuset Kirurgkiniken, Gäve Sjukhus Länskiniken för rehbiiteringsmedicin Kinisk kemi Akdemisk Brnsjukhuset, brnmedicin Infektinskiniken Västmnnds sjukhus Västerås Hudkiniken USÖ Kvinnkiniken, Akdemisk sjukhuset, Upps / Inst Kvinnrs ch brns häs, Upps universitet Kvinnkiniken Infektinskiniken, Livskvitet, psyksci knsekvenser ch rehbiitering. The reevnce f metbism fpevic extrceur mtrix fr disbing pregnncy-induced pevic pin Studier v resistens hs Heptit-C infekterde ptienter före ch under behnding med ny ntivir äkemede PET/CT used t cmpre ery bne frmtin in edentus ptients treted with dent impnts with tw different surfces. A cinic study. pen repir f bdmin rtic neurysm in the endvscur er - with speci emphsis n bdmin cmprtment nd hypperfusin syndrmes Prgnstisk studier vid diffus trumtisk hjärnskd med mgnetresnnsmetder ch detjerd mutidimensinei uppföjning Ptientnär detektin v hemys i Akutsjukvård. L.äkemede ch ivstisinterventin i kmpen mt fetm ch typ 2 dibetes hs brn Krppens infmmtrisk svr på Stphycccus epidermidis bkterier iserde från edprtesinfektiner Hndeksem. Vd betyder det sci stödet för ptientens häsreterde ivskvitet vid hndeksem? R~.geri~g v trnsprten, utveckingen ch impnttinen v det mnskig pre-embryt Utrjudsdtering v grviditetsängd ch perint mrbiditet ch mrtitet i Sverige -när dteringen inte stämmer. En kinisk retrspektiv undersökning m mdem

9 Anders Akdemisk sjukhuset i Upps RFR- Heström Pigg Mritt Summ Akdemisk sjukhuset, Kinisk genetik trippebehnding vid Heptit C, gentyp 1, i en mensvensk khrt Kinisk ch genetisk krkterisering v thrkt rt neurysm med dissektin smt ndr rterie sjukdmr med genetisk bkgrund

- l SIIVIJdish UFO reports Page 12 - r

- l SIIVIJdish UFO reports Page 12 - r , arbetsrppen för ufi bx 5046 5 05 södertäje 5 Nyhetsbad 4 sept dec 97 statistisk studie av 602 svenska rapprter AFU Newsetter Enish reprt = A statistica study f 602 SIIVIJdish UFO reprts Pae 2 r 50 :!

Läs mer

j Kjell Jonsson S" riges

j Kjell Jonsson S riges ISSN 0347-3872 _a_-:!:!! a ny! etgbad,0 _Uti ;;-bx 6 aptiih =JJ"uni 9-5 05 adar ja 5 BIBLIOTEK OCH ARKIV FJR UFO-LITTERATUR BIBLIOTEKSSERVICE; BIBLIOGRAFISK FORSKNING INFORMATION - DOKUMENT )pn _I e e_i

Läs mer

Ensam när det blåser. Vi återinför årliga lönekartläggningar. Gruvboomen som kom av sig vi besöker Pajala

Ensam när det blåser. Vi återinför årliga lönekartläggningar. Gruvboomen som kom av sig vi besöker Pajala För dig som vi få u mer v di rbesiv Nr 16 2014 vision.se Gruvboomen som kom v sig vi besöker Pj JÄMSTÄLLDHETSMINISTERN Vi åerinför årig önekräggningr Ensm när de båser Fcke hr svår få fofäse i brnsch med

Läs mer

Obetald tv-licens kan bli dyr historia. Kronofogden varnar obetald tv-licens kan snabbt leda till en skuldfälla.

Obetald tv-licens kan bli dyr historia. Kronofogden varnar obetald tv-licens kan snabbt leda till en skuldfälla. Ny tjänst på oktidningen.se Ingen schger Smörsångre fixr show KULTUR & NÖJE AKTUELLT Obetd tv-icens kn bi dyr histori Kronofogden vrnr obetd tv-icens kn snbbt ed ti en skudfä. Motorko Snåjåp i fokus MOTOR

Läs mer

Fotledsdistorsioner hos kvinnliga truppgymnaster

Fotledsdistorsioner hos kvinnliga truppgymnaster Institutinen för neurbilgi, vårdvetenskap ch samhälle Grundutbildning i fysiterapi 180 hp Examensarbete i fysiterapi, 15 högsklepäng Vårterminen 2015 Ftledsdistrsiner hs kvinnliga truppgymnaster - En retrspektiv

Läs mer

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott.

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott. Ksttillsktt i träningssyfte - En enkätstudie m gymmedlemmars användande av, samt attityder till ksttillsktt. Supplements fr training purpses - A questinnaire study abut gym members use f, and attitudes

Läs mer

Diarie Sökande Arbetsplats Ansökans titel. kognitiv beteendeterapi för ätstörningspatienter- en 138611. 150 000 494 100 Norling

Diarie Sökande Arbetsplats Ansökans titel. kognitiv beteendeterapi för ätstörningspatienter- en 138611. 150 000 494 100 Norling Diarie Sökande Arbetsplats Ansökans titel Äskat Beslut belopp Hälskydd för trycksårsprevention - från ambulans till Muntlin Athlin Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde utskrivning. En randomiserad kontrollerad

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uker i kun + Srvik, Gäsrike-Hrby, Sjärnsund & Lånshyn Bde Crn 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfbde.se nnns@hfbde.se Ansvri uivre: Tbbe Jhnssn Wece Cp Finnd POENS GRUPP- FÖRSÄNDELSER Veck 7 11

Läs mer

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f. - --_------- AFU Newsletter paes 10-1! l l l l ----- ------ Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

Forsnäs 228, 924 94 SORSELE 1 STÅNK 2 STÅNK Toppchark + pant Coop Bonjour

Forsnäs 228, 924 94 SORSELE 1 STÅNK 2 STÅNK Toppchark + pant Coop Bonjour Blttnickseles 20k ISFESTIVAL 2014 Veternkmpen 1 STÅNK 2 STÅNK Till Årsmodell 1982 Anmäln till: LindMri Forsgren 070-579 73 76 Anmälningsvgift: 100kr/p 8 mrs Strt vid Eljusspåret i Blttnicksele Anmvg: 100kr/p

Läs mer

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95 FISKERIVERKET RAPPORT (1998) 1: 77-105 Från sediment ti fisk - en översiktig studie av Vmbsjöns eksystem 1994-95 Stean F. Hamrin1>, Teresa Ser, Marie Erikssn2>, Jnas Svenssn2, Henric Linge2>, Gertrud Crnberg2>

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Murray,

Läs mer

Barn och Fritidsprogrammet. Addisons Sjukdom. Projektarbete 2008/2009. Carina Dahlgren & Bente Einarsson Marjianovic

Barn och Fritidsprogrammet. Addisons Sjukdom. Projektarbete 2008/2009. Carina Dahlgren & Bente Einarsson Marjianovic Författare Klass Barn ch Fritidsprgrammet Sandra Anderssn BF3D Addisns Sjukdm Prjektarbete 2008/2009 Ämne PA1201 Handledare Carina Dahlgren & Bente Einarssn Marjianvic Sammanfattning Jag har skrivit m

Läs mer

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 9 1968 KUN GL ORLO GSMANNASÄLLSKAPET Meddeande Nr 3/1968 O rdinarie sammanträde i Karskrna den 19 februari 1968 (Utdrag ur prtk) Föredrag edamten Agernn utdrag ur sin årsberättese

Läs mer

FORMGIVNING OCH GRAFISK PRODUKTION ROBIN & BJÖRK AB

FORMGIVNING OCH GRAFISK PRODUKTION ROBIN & BJÖRK AB Å R S R E D OV IS N IN G 2014 FORMGIVNING OCH GRAFISK PRODUKTION ROBIN & BJÖRK AB Innehållsförteckning Innehåll. 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 21 22 24 26 28 30 34 36 38 42 44 52 53 55 56 58 73 76 Följ med

Läs mer

Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden

Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden Undersökningar över rötskadr i den hebarkade sufitveden under ika huggnings- ch agringsförhåanden Investigatins n decay darnages in whe barked sufite pupwd under different cutting and strage cnditins av

Läs mer

V0M 0< National Library of Sweden

V0M 0< National Library of Sweden V < Ntnl Lbrry f Sweden Denn bk dgtlserdes på Kungl. bblteket år 22 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN 92 94 EN STTISTISK UNDERSÖKNING V Sverker Grth FÖRSTE KTURIE

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka! Allt du behöver vet för tt plner din nnonsering 0! ill ll vrje veck! okl nnonsering ger ökd försäljning! Kungsbck-Nytt dels ut grtis vrje torsdg till ll hushåll i Kungsbck kommun. Här skildrs intressnt

Läs mer

Akuta tarminfektioner hos vuxna

Akuta tarminfektioner hos vuxna REGIONALT VÅRDPROGRAM Akuta tarminfektiner hs vuxna reviderad upplaga 2014 författare B Svenungssn REGIONALT VÅRDPROGRAM Akuta tarminfektiner hs vuxna reviderad upplaga 2014 författare B Svenungssn ISBN

Läs mer

Svalget, farynx, utgör förbindelsen mellan

Svalget, farynx, utgör förbindelsen mellan Svlgfunktionen Videordiogrfisk undersökning under sväljning och tl smmnfttt Ett svårförståeligt tl är ett socilt hndikpp som kn misstolks som tt individen hr en intellektuell funktionsnedsättning. Sväljningssvårigheter

Läs mer

Innehållsförteckning, Rinosinuit

Innehållsförteckning, Rinosinuit Innehållsförteckning, Rinsinuit Sid Syfte 2 Omfattning 2 Ansvar 2 Berör 2 Kvalitetsindikatr 2 Definitin 2 Symptm 3 Prevalens, epidemilgi 3 Kmplikatiner 3 Förebyggande 4 Handläggning 4 Diagns 4 Differentialdiagns

Läs mer

HANDBOK ÖReBRORegiONeN. RegiONeN i MiTT HJÄRTA. i SVeRigeS HJÄRTA. i Vintros, vid foten v de blånnde bergen, hr jg min skrivrly. genom fönstret kn jg iblnd upptäck rådjur, eller se en räv promener

Läs mer

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7 937. 00:e årgången. Häfte N:r 7 -425- Arsberättese i navigation och sjöfart för år 936. A.vgiven vid Kung. örogsmannasäskapets sammanträde een 3 mars 937 av edamoten C. A. Simonsson. (Forts. från häft.

Läs mer