Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A."

Transkript

1

2 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum Sid 1 (1) Tid: Kl Plats: Lärarhögskolans sammanträdesrum, Naturvetarhuset Ärende Anmärkning Föredragande 67 Beslut angående ersättning för styrelsearbete 68 Komplettering av tidigare fastställt beslut om fristående kursutbud för 2014 Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A. Uppdaterad matris om fristående kursutbud för Bilaga p 68 B. Birgitta Wilhelmsson Birgitta Wilhelmsson

3 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Beslutsförslag Dnr Sid 1 (1) Ärende p: 67 Ärende: Beslut fattat angående ersättning för styrelsearbete. Föredragande: Annika Kjellsson Lind Bakgrund: Det har uppdagats att Lärarhögskolan tillämpar andra tolkningar än vad fakulteterna gör när det gäller prolongeringsdagar vid nämnds eller styrelsearbete. För att underlätta administrationen kring detta, föreslås Lärarhögskolan förtydliga sina direktiv. Förslag till beslut: Rektor beslutar att Lärarhögskolan vid Umeå universitet följer följande ersättning gällande prolongering för doktorander för styrelseuppdrag i Lärarhögskolans styrelse (i enlighet med UmUs direktiv): Ordinarie post i styrelse Suppleanter 10 dagar/år 5 dagar/år Beslut: Enligt förslag att gälla från och med Bilagor: Kontering: 6000 Expedieras till: Kopia för kännedom till:

4 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Beslutsförslag Dnr Sid 1 (1) Ärende p: 68 Ärende: Komplettering av tidigare fastställt beslut om fristående kursutbud 2014 justering av antal studenter i kursen 6PE122 Teaching and Learning within the Swedish School System Föredragande: Birgitta Wilhelmsson Bakgrund: Vid rektors beslutsmöte togs beslut om komplettering av sent inkomna äskanden bl a från Pedagogiska institutionen gällande fristående kursutbud för 2014 (vilket fattades av Lärarhögskolans styrelse ). Vid expediering av ärendet upptäcktes att institutionen äskat fel antal studerande. Förslag till beslut: Att rektor beslutar om ändring från äskade 3 studenter till 30. Motivering till beslut: Beslut: Enligt förslag. Bilagor: Uppdaterad matris med antal studenter Fristående kurser 2014 Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: 6000 Utbetalning till: (institution/enhet) Utbetalningssätt: (faktura/fördela ut/omkontering lön) Expedieras till: Mårten Almerud, Lars Hübinette, Birgitta Wilhelmsson Kopia för kännedom till: Agnetha Simm

5 Fristående kurser 2014 (vt och ht) Sammanställning OBS!! Inför nästa omgång lägg till distributionsform = campus/distans i kolumn 1 Fortbildningskurser för ökad ämneskompetens enligt Skolverkets rekommendationer för lärare utbildade i 2001 år lärarprogram, 2 Kurser på avancerad nivå för behörighet till forskarnivå och/eller för att utvidga behörighet/kompetens inom ramen för ett/flera skalprogram på avancerad nivå 3 Fristående kurser i praktiskt-estetiska ämnen 4 Programspecifika fortbildningskurser på grundnivå för utvidgad behörighet 5 Internationella kurser för inresande studenter Kurskod Benämning Inriktning Poäng Termin vt / ht (se ovan) 2013 studenter HST Inst VFU Dagar Kommentarer 6KN009 Hem- och konsumentkunskap A distans HK vt Kostvetenskap 6KN012 Hem- och konsumentkunskap C HK vt Kostvetenskap VFU 25 5 veckor 6KN011 Hem- och konsumentkunskap B distans HK ht Kostvetenskap 6MN018 Matematik för lärande och undervisning F-3,4-6 del 1 15 vt ,25 NMD 6MN018 Matematik för lärande och undervisning F-3,4-6 del 1 15 ht ,25 NMD 6MN021 Matematik för lärande och undervisning F-3 del 2 15 vt NMD 6MN021 Matematik för lärande och undervisning F-3 del 2 15 ht 1? 12 3 NMD 6MN022 Matematik för lärande och undervisning 4-6 del 2 15 vt NMD 6MN022 Matematik för lärande och undervisning 4-6 del 2 15 ht NMD 6NO023 NO och teknik för lärande och undervisning F-3, vt NMD 6NO023 NO och teknik för lärande och undervisning F-3, ht 1? 12 3 NMD 6NO031 NO och teknik för lärande och undervisning 4-6 del 2 15 vt NMD 6NO031 NO och teknik för lärande och undervisning 4-6 del 2 15 ht 1? 12 3 NMD 6NO033 Utomhuspedagogik i förskolan, fritidshem och grundskola II 7,5 vt ,125 NMD 6NO018 Utomhuspedagogik i förskola, fritidshem och grundskolan 7,5 ht 5? 25 3,125 NMD 6NO010 Utomhuspedagogik sommar 7,5 vt ,75 NMD 6TE004 Teknik 7,5 ht ,5 NMD 6MN029 Matematik, påbyggnadskurs 7,5 vt 1? 20 2,5 NMD Komplettering upp till 30hp för de studenter som har gamla utbildningen med 22,5hp matematik. 6MN029 Matematik, påbygnadskurs 7,5 ht 1? 20 2,5 NMD 6PE083 Didaktisk analys 15 vt ,25 NMD VFU 25 Söker några fristående platser eftersom det är sista gången kursen ges (gamla utbildningen). 6LÄ039 Ledarskap i förskola och förskoleklass och fritidshem 15 vt 1,2, ,5 TUV Avancerad nivå. Förslag till utveckling av nya kurser våren 2014 för LH. Avsedda som valbara inom program eller som kompetensutveckling för "skolpersonal" Ny Dokumentation och bedömning 7,5 vt 4,5? 30 3,75 TUV Som ovan (6LÄ039) Ny Att sätta betyg 7,5 vt 4,5? 30 3,75 TUV Som ovan (6LÄ039) Ny Vägledning i specialpedagogiska sammanhang 7,5 vt 1,4,5? 30 3,75 TUV Som ovan (6LÄ039) Ny Digital didaktik 7,5 vt 1,4,5? 30 3,75 TUV Som ovan (6LÄ039) Ny Förskollärar - kurspaket om 2 kurser om totalt 30 hp 30 vt 2? TUV VFU Enligt dialog mellan Inst och Maria L Ny Förskollärar - kurspaket om 2 kurser om totalt 30 hp 30 ht 2? TUV VFU Enligt RBM beslut ? Skoljuridik för verksamma i förskola, skolbarnomsorg och skola 7,5 vt?? 40 5 Juridiska inst Utdrag ur mejl: Det är en ny kurs under utveckling, så därför finns det ännu ingen kurskod. Vi tänker oss i första hand vt 2014, men är även öppna för att ge den ht Vi kan ta emot upp mot 40 studenter på kursen. 6MA022 Matematiska metoder gy 7,5 vt ,625 MatMatstat 6MA023 Funktionslära och grundläggande analys gy 7,5 vt ,625 MatMatstat Som ovan (6MA022) 1 (3)

6 Kurskod Benämning Inriktning Poäng Termin vt / ht (se ovan) 2013 studenter HST Inst VFU Dagar Kommentarer 6MA001 Matematikdidaktik gy 7,5 vt ,625 MatMatstat Som ovan (6MA022) 6MA018 Algebra gy 7,5 vt ,625 MatMatstat Som ovan (6MA022) 6MA029 Introduktion till diskret matematik gy 7,5 vt ,375 MatMatstat Som ovan (6MA022) 6MA021 Matematikdidaktik gy 7,5 vt ,375 MatMatstat Som ovan (6MA022) 6MA025 Analys fördjupning gy 7,5 vt ,625 MatMatstat Som ovan (6MA022) 6MA027 Differentialekvationer och flervariabelanalys gy 7,5 vt ,625 MatMatstat Som ovan (6MA022) 6MA020 Matematikdidaktik gy 7,5 ht 1? 3 0,375 MatMatstat Som ovan (6MA022) 6MA019 Linjär algebra gy 7,5 ht 1? 3 0,375 MatMatstat Som ovan (6MA022) 6MA007 Problemlösning i matematik gy 15 ht 1? 3 0,75 MatMatstat VFU 35 Som ovan (6MA022) 6MA026 Geometri och matematikens historia gy 7,5 ht 1? 7 0,875 MatMatstat Som ovan (6MA022) 6MS001 Statistik för lärare gy 7,5 ht 1? 3 0,375 MatMatstat Som ovan (6MA022) 6ES052 Bild, 2b distans Bild 15 vt ,5 Estetiska ämnen 6TX022 Kläddesign II Slöjd 15 vt ,75 Estetiska ämnen 6SL008 Kreativt skapande trä och metall Slöjd 15 vt Estetiska ämnen 6ES055 Magisterarbete för examen i pedagogiskt yrkesarb. Magister 15 vt Estetiska ämnen 6MU020 Musik 1b Musik 15 vt Estetiska ämnen 6MU034 Musik 2b, distans Musik 15 vt Estetiska ämnen 6TX015 Slöjd, textil 1b Slöjd 15 vt Estetiska ämnen 6SL013 Slöjd, trä- och metall 1b Slöjd 15 vt ,5 Estetiska ämnen 6SL022 Slöjd, trä- och metall 2b, distans Slöjd 15 vt ,75 Estetiska ämnen 6TX020 Slöjd, textil 2b, distans Slöjd 15 vt ,5 Estetiska ämnen 6ES053 Vetenskaplig teori och metod Magister 15 vt Estetiska ämnen 6TX000 Vävdesign Slöjd 15 vt Estetiska ämnen 6ES029 Bild 1a Bild 15 ht 1? 20 5 Estetiska ämnen 6ES016 Forskning och utvecklingsarbete Magister 15 ht 2? 10 2,5 Estetiska ämnen 6ES054 Ämnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupn. Magister 15 ht 2? 8 2 Estetiska ämnen 6ES026 Skapande bild, distans, 30 hp Bild 15 ht 1? 20 5 Estetiska ämnen Kursen ges med 15 hp ht-14 och 15 hp vt-15 6ES051 Bild, 2a distans Bild 15 ht 1? 20 5 Estetiska ämnen 6MU033 Musik 2a, distans Musik 15 ht 1? 10 2,5 Estetiska ämnen 6MU018 Musik & skapande, kommunikation, 30 hp Musik 15 ht 1? 15 3,75 Estetiska ämnen Kursen ges med 15 hp ht-14 och 15 hp vt-15 6MU019 Musik 1a Musik 15 ht 1? 10 2,5 Estetiska ämnen 6SL021 Slöjd, trä- och metall 2a, distans Slöjd 15 ht 1? 18 4,5 Estetiska ämnen 6SL007 Kreativt skapande från idé till produkt Slöjd 15 ht 1? 10 2,5 Estetiska ämnen 6SL012 Slöjd, trä- och metall 1a Slöjd 15 ht 1? 24 6 Estetiska ämnen 6TX003 Textila uttryck II, 30 hp Slöjd 15 ht 1? 12 3 Estetiska ämnen Kursen ges med 15 hp ht-14 och 15 hp vt-15 6TX014 Slöjd, textil 1a Slöjd 15 ht 1? Estetiska ämnen 6TX011 Kläddesign Slöjd 15 ht 1? 12 3 Estetiska ämnen 6TX016 Slöjd, textil 2a, distans Slöjd 15 ht 1? 32 8 Estetiska ämnen 6TX021 Vävdesign, fördjupning Slöjd 15 ht 1? 12 3 Estetiska ämnen 6ID301 Idrott och hälsa 1 30 vt 5 2,5 Pedagogiska inst. Kompletteringsäskande 6ID302 Idrott och hälsa II Idrott 30 ht 1? 5 2,5 Pedagogiska inst. Kursen redan beslutad av styrelsen ID303 Idrott och hälsa 3 30 vt 0 5 2,5 Pedagogiska inst. Kompletteringsäskande 6ID311 Lek, rörelseglädje och hälsa II 15 vt ,75 Pedagogiska inst. Kompletteringsäskande 6ID313 Leda rörelse för lärande II 15 vt ,75 Pedagogiska inst. Kompletteringsäskande 6PE120 Democracy, human rights and gender (distans) 4-6, gymn 7,5 vt ,75 Pedagogiska inst. Kompletteringsäskande 6PE120 Democracy, human rights and gender (campus) 4-6, gymn 7,5 vt ,25 Pedagogiska inst. Kompletteringsäskande 6PE121 Education teaching and learning in an int. Context (v 4-8) 4-6, gymn 7,5 vt ,125 Pedagogiska inst. VFU Kompletteringsäskande 6PE121 Education teaching and learning in an int. Context v(13-18) 4-6, gymn 7,5 vt ,875 Pedagogiska inst. VFU Kompletteringsäskande 6PE122 Teaching and learning within the swedish school system 7,5 vt ,75 Pedagogiska inst. Kompletteringsäskande 6ID310 Lek, rörelseglädje och hälsa 15 ht 0 5 1,25 Pedagogiska inst. Kursen redan beslutad av styrelsen ID312 Leda rörelse för lärande I 15 ht 0 5 1,25 Pedagogiska inst. Kursen redan beslutad av styrelsen PE120 Education teaching and learning in an int. Context 4-6, gymn 7,5 ht ,125 Pedagogiska inst. VFU 5 1 vecka - Kursen redan beslutad av styrelsen PE121 Democracy, human rights and gender (distans) 4-6, gymn 7,5 ht ,75 Pedagogiska inst. Kursen redan beslutad av styrelsen ID314 Idrott och hälsa 2 gymn (22) 7-9 (9) 30 ht 0 5 2,5 Pedagogiska inst. Kompletteringsäskande 6EN020 Engelska I för ämneslärare med inriktning mot åk vt Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 2 (3)

7 Kurskod Benämning Inriktning Poäng Termin vt / ht (se ovan) 2013 studenter HST Inst VFU Dagar Kommentarer 6EN019 Engelska I för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet 30 vt Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6EN026 Engelska II för ämneslärare med inriktning mot åk ht Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6EN027 Engelska II för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet 30 ht Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6EN029 Engelska III för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet 30 vt Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6FA004 Franska I för ämneslärare 30 vt Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6FA005 Franska II för ämneslärare 30 ht Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6TY012 Tyska I för ämneslärare 30 vt Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6TY013 Tyska II för ämneslärare 30 ht Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6SA008 Spanska I för ämneslärare 30 vt Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6SA009 Spanska II för ämneslärare 30 ht Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6SV020 Svenska I för ämneslärare 30 vt Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6SV027 Svenska II för ämneslärare 30 ht Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6SV030 Svenska som andraspråk I för ämneslärare 30 vt Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6SV031 Svenska som andraspråk II för ämneslärare 30 ht Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6SD001 Examensarbete för lärarexamen: Språkdidaktisk inriktning 30 ht ,5 Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6SD000 Examensarbete för lärarexamen: Språkdidaktisk inriktning 15 ht ,25 Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6SD001 Examensarbete för lärarexamen: Språkdidaktisk inriktning 30 vt ,5 Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 6SD000 Examensarbete för lärarexamen: Språkdidaktisk inriktning 15 vt ,25 Inst för språkstudier Kompletteringsäskande 3 (3)

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008.

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008. UMEÅ UNIVERSITET Umeå School Of Education Kansliet Conny Saxin 2009 05 27 Till Rektor vid Umeå universitet Umeå School of Educations ansvar för fristående kurser Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 26 A. Principer för fristående kursutbud Bilaga p 26 B.

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 26 A. Principer för fristående kursutbud Bilaga p 26 B. Föredragningslista Sammanträdesdatum Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset Ärende Anmärkning Föredragande 26 Principer för fristående kursutbud 2017 27 om idébidrag

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Angående skrivelser rörande beställningsprocessen

Angående skrivelser rörande beställningsprocessen Angående skrivelser rörande beställningsprocessen I skrivelser har det framhållits problem vad gäller möjligheten att på institutionsnivå svara upp mot de olika förfrågningar om kurser som USE ställt till

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Beslut. Bilaga p 40. Anmälan av beslut. Beslut. Bilaga p 41. Anmälan av beslut.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Beslut. Bilaga p 40. Anmälan av beslut. Beslut. Bilaga p 41. Anmälan av beslut. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 214-9-22 Sid 1 (1) Tid: Kl 13. Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 4 Studieuppehåll och

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp (11FK11) Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp (11FK20) Barn, kultur och kommunikation

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet GR 16 mars 2011 Anna Brodin och Mats d Hermansson Lärarutbildningsnämnden (LUN) 1 Förändringsarbete inom lärarutbildningen Vad händer inom lärarutbildningen?

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16 Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16 Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp (11FK20) Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Beslut. Bilaga p 29 A. Sammanställning sökande. Bilaga p 29 B. Anmälan av beslut.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Beslut. Bilaga p 29 A. Sammanställning sökande. Bilaga p 29 B. Anmälan av beslut. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-13 Sid 1 (2) Plats: Tid: Kl 13.00 Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset Ärende Anmärkning Föredragande 29 Kompletterande beslut om bidrag för utlandsstudier/-

Läs mer

LGÄYY.RELI Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300 hp

LGÄYY.RELI Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300 hp Översikt kursval HT07/VT08 07-05- LGÄYY.RELI Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 00 hp Antagningstermin ht 07 0 Religion för ämneslärare (-0)

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp Översikt kursval HT07/VT08 07-05- LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 00 hp Antagningstermin ht 07 5 Engelska för ämneslärare (-0) 0 hp ENG06

Läs mer

LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300 hp

LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300 hp Översikt kursval HT06/VT07 07-0- LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 00 hp Antagningstermin ht 06 89 Gävle Distans Halvfart Geometri med

Läs mer

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp Översikt kursval HT06/VT07 07-0- LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 00 hp Antagningstermin ht 06 507 Gävle Campus Helfart Engelska för ämneslärare

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Ärende p 74 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar: Bilaga p 74 A Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-09-22 Bilaga p 74 A Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden

Läs mer

Efterled som används i examensbevisen

Efterled som används i examensbevisen som används i examensbevisen I tabellerna nedan framgår vilket kompetensområde respektive inriktning inom Lärarprogrammet ger i efterledet på examensbeviset. Om man läser två inriktningar kommer båda kompetensområdena

Läs mer

LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300 hp

LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300 hp Översikt kursval HT06/VT07 06-06-9 LGÄYY.MATE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 00 hp Antagningstermin ht 06 80 Gävle Campus Halvfart Algebra och

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14 Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM Tillägg: antagning HT13-VT14 UTAN LÄRARE - INGEN FRAMTID Var med och påverka Sverige år 2100! Cancerforskare, bilmekaniker, barnmorskor, musiker eller brandmän vilka skulle

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet åk 7-9, 270 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM01.

Programschema för Ämneslärarprogrammet åk 7-9, 270 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM01. Programschema för Ämneslärarprogrammet åk 7-9, 270 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp

LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300 hp Översikt kursval HT05/VT06 05-0-6 LGÄYY.ENGE Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 00 hp Antagningstermin ht 05 5 Engelska för ämneslärare (-0) 0 hp ENG0

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation Programschema för Kompletterande pedagogisk utbildning, 0 hp Programkod: Gäller för läsåret 2017/2018 Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning,

Läs mer

Förskollärare Antagna Höst 2011

Förskollärare Antagna Höst 2011 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2014/2015 Förskollärare Antagna Höst 2011 BESLUTSDATUM 2012-11-22 BESLUTSFATTARE Chef för Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Minnesanteckningar Möte samverkan

Minnesanteckningar Möte samverkan Sid 1 (6) Tid: 10.00 15.00 Lokal: Umeå universitet, UB 337 Innehåll Beslut/anteckning 1. Inledning Annika Kjellsson Lind, kanslichef vid Lärarhögskolan, redogjorde för Lärarhögskolans organisation för

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Legitimation för lärare och förskollärare

Legitimation för lärare och förskollärare Legitimation för lärare och förskollärare Var är vi nu? Antal beslutade legitimationer 1 mars 2013 80 000 Varför tar handläggningen tid? stor spännvidd; många examenstyper fördelade över drygt fyrtio års

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G 2017/407 SAMORDNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng The Special Subjects Teacher Programme

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

H15 (senast uppdaterad 20150708) Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning) Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I

H15 (senast uppdaterad 20150708) Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning) Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I KULL H15 H15 (senast uppdaterad 20150708) Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I LGFÖR15h Delkurs 1: Utbildningssystemets framväxt, nutida villkor och demokratiska grunder, 15 hp 11FK11:1

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens.

Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens. Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens. Rapport mars 2014 Beslutad av förvaltningschefen 2014-03 - 18 1 Inledning I direktiv

Läs mer

PROGRAMKURSER LÄRARUTBILDNINGARNA V17 (senast uppdaterat ) Termin 2. Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp

PROGRAMKURSER LÄRARUTBILDNINGARNA V17 (senast uppdaterat ) Termin 2. Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp KULL H16 LGFÖR 16h LGFÖR 16h1 PROGRAMKURSER LÄRARUTBILDNINGARNA V17 (senast uppdaterat 20170109) Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp 11FK20 CAPE + ANBO fre: vfu vfu

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Din utbildning och lärarlegitimationen

Din utbildning och lärarlegitimationen Din utbildning och lärarlegitimationen Lärarlegitimationen - uppdraget Kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten Bidra till professionalism genom tydligare krav Öka yrkets status fler ska bli lärare

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Sida 1 av 5 GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2013-05-30 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång 2017-09-18 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som

Läs mer

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11:

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11: Elever som ht11 inte nådde kunskapskraven Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån skolornas inskickade underlag sammanställt andel och antal elever som i år 8 och 9 inte nådde kunskapskraven Då

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studera vid Lärarhögskolan 2015/16

Studera vid Lärarhögskolan 2015/16 Version 5, 2015 Studera vid Lärarhögskolan 2015/16 Bli lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog eller speciallärare Lärarhögskolan www.lh.umu.se 1 Innehållet i denna broschyr ger en översiktlig

Läs mer

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9 Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kansliet 2013-12-11 senast uppdaterad 1 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9 Med hjälp av denna beskrivning får du en översikt över dina möjligheter att välj andra ämne

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 hp samt Sen ingång (program som startade vt-07 eller tidigare)

Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 hp samt Sen ingång (program som startade vt-07 eller tidigare) Programschema för Lärarprogrammet 210/240/270/00/0 hp (program som startar ht-10) Programkod: USE20 Lärarprogrammet 210/240/270/00/0 hp (program som startade ht-07 vt-10) Programkod: USE20 Lärarprogrammet

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Tryck: US-AB 2012 Grafisk form: Cecilia Österholm, Stockholms universitet Producerat av och för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet Lärare är ett

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6.

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6 Omfattning: 240 högskolepoäng Programkod: LYGRM Nivå: Grund/Avancerad

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

LÄRARLYFTET - MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK HT 2010

LÄRARLYFTET - MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK HT 2010 LÄRARLYFTET - MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK HT 2010 Det finns fortfarande många poäng att söka för tidigarelärare! För att underlätta valet i lärarlyftet har vi gjort ett urval av de kurser som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Kursplan. Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01

Kursplan. Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01 Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kursplan Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Inriktning matematik/matematikdidaktik för de

Läs mer

Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013

Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013 Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013 Allmänt utbildningsområde 3 En skola för alla i en värld för alla 15 högskolepoäng (4 veckor VFU) Examensarbete inom valt kunskapsområde 15

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startar ht-10)

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startar ht-10) Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startar ht-10) Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-08 vt-10) Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare

Läs mer

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål Utbildningsplan Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT05. Utbildningens mål Se studiehandbok lå 05/06

Läs mer

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen Preliminär utbildningsplann för Grundlärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Denna informationsskrift innehåller viktig information till Dig som ska börja studera till förskollärare. Här har vi försökt att beskriva lite kort hur

Läs mer

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp 4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp gå in i handledande och vägledande uppgifter på ett reflekterande sätt. 4PE154 Tutoring and Developing Professional Skills within

Läs mer

Välkommen till Att undervisa i F-3, 6,0 hp! Ht 16

Välkommen till Att undervisa i F-3, 6,0 hp! Ht 16 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Helena Eckeskog 090-786 6467 helena.eckeskog@sprak.umu.se Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 2014 - Kurskod:6LÄ048 Anmkod:

Läs mer

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017 Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot skolans årskurs för läsåret 2016/2017 Master programme in Primary Education, teaching in grades of the compulsory school Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-22

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Beslutsprotokoll 2015-05-27 Fakulteten för konst och humaniora Prefektens beslutsmöte Närvarande: Frånvarande: Anders Åberg, prefekt, sekreterare Studeranderepresentant Ärende Beslut 7 8 9 10 Redovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

210 hp. Gäller från och med

210 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp Gäller från och med HT14 Lärarutbildningsnämnden 3 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål för högskoleutbildning

Läs mer

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng)

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-1952-09 Sid 1 (5) LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) 1. Fastställande Examensbeskrivningen

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning Arbetsmaterial inför gällande Nämnden för lärarutbildning senaste versionen finns på Medarbetare, Lärarutbildningens kansli Byggnad Kalmar Byggnad Växjö Lärarutbildningens kansli Storken M Helårsstudenter

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (9) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer