Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008."

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Umeå School Of Education Kansliet Conny Saxin Till Rektor vid Umeå universitet Umeå School of Educations ansvar för fristående kurser Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni Enligt detta beslut ska USE, förutom programutbildningar, ansvara för: Fristående kurser som bedöms relevanta som fort och vidareutbildning Vidare har rektor den 12 maj 2009 (Dnr: UmU ) beslutat att USE:s utbud av fristående kurser ska vägledas av ett antal principer. Redovisningen nedan, relaterad till rektors beslut, presenteras i form av bilagor som beskriver det av USE planerade preliminära fristående kursutbudet. Komplettering av ett antal nya kurser inom ramen för generella examina redovisas i september/oktober i enlighet med beslutet. Det totala fristående kursutbudet (exkl. Lärarlyftet och ännu ej fastställda nya kurser) beräknas omfatta 645,4 Hst.

2 REKTORS BESLUT USE ansvarar för de ordinarie kurser i USE:s utbildningsprogram som även ges som fristående kurs. Planeringsramen som USE förfogar över är beroende av antalet platser, vilka beslutas i USE:s styrelse Kurser som bedöms fylla en central roll för fortbildning avseende arbetet inom skolområdet. Vissa beställningskurser som bedöms fylla en väsentligt central roll för fortbildning avseende arbete inom skolområdet Till fortbildning redovisas också uppdragsutbildningen inom Lärarlyftet. Kurser inom ramen för generella examina a. Kurser kompletterande en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde PREL.KURSUTBUD Bilaga 1 Omfattning HST: 251 Bilaga 2 Omfattning HST: 351 (Exkl Lärarlyftet 60,5 Hst) Bilaga 3 Omfattning HST: 43,4 b. Fördjupningskurser i anslutning till program Beslut om nya fristående kurser. c. Kurser kompletterande AUO 90, framför allt för studerande på det s.k. korta programmet, samt d. Kurser utvecklade i samråd mellan avnämare och universitetet och som syftar till skolutveckling. Beslutas i september/oktober inför läsåret /2011

3 Bilaga 1 Programidentiska kurser Kurskod Benämning Institution Poäng Hst totalt Beräknat antal 6EN006 Engelska för blivande gymnasielärare, Etapp Inst för språkstudier EN002 Engelska för blivande senarelärare och gymnasielärare, Etapp Inst för språkstudier EN005 Engelska för blivande senarelärare, Etapp Inst för språkstudier EN010 Teaching and Learning of English II för blivande gymnasielärare 1620 Inst för språkstudier EN011 Teaching and Learning of English II för blivande senarelärare 1620 Inst för språkstudier FA001 Franska B med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier FA002 Franska C med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier SA004 Spanska A3 med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier SA000 Spanska B3 med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier SA001 Spanska C3 med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier TY002 Tyska A med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier TY001 Tyska B med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier PE021 Barnomsorg och skola i ett omvärldsperspektiv 2180 Pedagogiska inst 7, ID005 Naturvetenskap, friluftsliv och hälsa 2180 Pedagogiska inst 7, PE002 Yrkesstudier med inriktning mot grundläggande yrkesutbildning 2180 Pedagogiska inst ST000 Politik och samhälle 2340 Statsvetenskapliga institutionen ST001 Utbildning och arbetsmarknad I 2340 Statsvetenskapliga institutionen 7, KN000 Hem och konsumentkunskap Inst för kostvetenskap KN001 Hem och konsumentkunskap Inst för kostvetenskap KN002 Hem och konsumentkunskap III, 30 hp 2750 Inst för kostvetenskap MA007 Problemlösning i matematik 5730 Inst för MA och MA statistik

4 6PE031 Identitet, samlevnad och sexualitet 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7, PE025 Ämnesdidaktik 1 naturvetenskapliga ämnen och matematik 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv NO008 Utomhuspedagogik Från fjäll till hav 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv NO010 Utomhuspedagogik Sommar 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7, NO009 Utomhuspedagogik Vinter 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7, IT015 IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT015 IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT016 IT och lärande I:1: Webbdesign och nätbaserat lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT029 IT och lärande: Digital kompetens 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande PE040 Livskvalitet 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7, PE034 Ämnesdidaktik 1 samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SH004 Makt och pedagogisk verksamhet 7,5 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7, ES008 Glas, design och skulptur 6530 Inst för estetiska ämnen ES007 Grafisk form 6530 Inst för estetiska ämnen ES010 Skapande bild 6530 Inst för estetiska ämnen ES011 Bild och perception 6530 Inst för estetiska ämnen ES012 Bild, kropp och rum 6530 Inst för estetiska ämnen ES013 Bild, kultur och samhälle 6530 Inst för estetiska ämnen MU014 Lärandeprocesser i musik 6530 Inst för estetiska ämnen MU000 Musik kultur och didaktik 6530 Inst för estetiska ämnen MU001 Musik skolämnet 6530 Inst för estetiska ämnen SL006 Lärandeprocesser i slöjd, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL005 Skolämnet slöjd, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL003 Slöjd i samhällsperspektiv, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL004 Slöjd kultur och estetik, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL009 Trä och metall design 6530 Inst för estetiska ämnen TX010 Lärandeprocesser i slöjd, textil 6530 Inst för estetiska ämnen TX004 Slöjd i samhällsperspektiv, textil 6530 Inst för estetiska ämnen TX008 Slöjd kultur och estetik, textil 6530 Inst för estetiska ämnen

5 6TX002 Textila uttryck I 6530 Inst för estetiska ämnen TX003 Textila uttryck II 6530 Inst för estetiska ämnen TX003 Textila uttryck II 6530 Inst för estetiska ämnen SL007 Kreativt skapande från idé till produkt 6530 Inst för estetiska ämnen SL008 Kreativt skapande trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen PE082 Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, SP013 Socioemotionella svårigheter, vägledning och konflikthantering 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP006 Specialpedagogens profession 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, SY008 Studie och yrkesval och karriärutveckling I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SY015 Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SY010 Vägledning rehabilitering 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7,5 1 8 Summa helårsstudieplatser (Hst) 251

6 Bilaga 2 Fortbildning Kurskod Benämn Institution Poäng Hst totalt Planerat antal stud 6EN009 Engelska. Children s World of English II. Engelska för lärare i grundskolans år Inst för språkstudier SV008 Pedagogiskt arbete med flerspråkiga barn i förskola och skola 1620 Inst för språkstudier PE022 Alternativa pedagogiska inriktningar 2180 Pedagogiska inst PE070 Att vara lärare för särskolans elever 30 hp 2180 Pedagogiska inst PE079 Handledarpedagogutbildning för lärande i arbetslivet 2180 Pedagogiska inst 7, PE018 Specialpedagogik med tonvikt på förberedande och grundläggande läsundervisning 2180 Pedagogiska inst PE003 Yrkesutbildning och arbetsliv 15 hp 2180 Pedagogiska inst 15 2,5 10 6PE031 Identitet, samlevnad och sexualitet 7,5 hp 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7,5 1, NO000 Naturvetenskap och teknik i barnets värld 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 15 0,25 1 6IT040 Action Research Project 2.0 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT031 Datorspel och lärande I 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT043 Datorspel och lärande II, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 3, IT038 Digital kompetens och lärande, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 3, IT036 Digital kompetens och lärande: Praktisk tillämpning, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 3, IT037 Digital kompetens och lärande: Teoretisk fördjupning 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 3, IT005 Digitala bilder 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT005 Digitala bilder 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT009 Digitala kulturer 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, ÖÄ007 Genuspedagogik och lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande LÄ013 Genuspedagogik och lärande I, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6LÄ015 Genuspedagogik och lärande II, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10

7 6IT003 IT för utbildning 4,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 4,5 0, IT010 IT stödd verksamhetsutveckling för skolor i glesbygd I: 1, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT024 IT stödd verksamhetsutveckling för skolor i glesbygd I: 2, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT004 IT stödda prov och provkonstruktion, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT044 IT ämnen 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6IT045 IT ämnen: Praktisk tillämpning 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6IT046 IT ämnen: Teoretisk fördjupning 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6ÖÄ009 Mobbning i lärandemiljöer I 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, LÄ014 Mobbning i lärandemiljöer II, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 2,5 20 6IT042 Mobilt lärande, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6IT002 Multimedia 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT029 New Technologies of e Learning 2.0, 5,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 5,5 0, IT006 Pedagogisk dokumentation med IT stöd I 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT041 Personliga lärmiljöer, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT000 Social Software and Web Inst. för interaktiva medier och lärande IT001 Tillämpad IT i skolan 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT008 Webbdesign, Användbarhet och tillgänglighet 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT014 Webbdesign, Dynamiska webbplatser 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT012 Webbdesign, grund 6512 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, LÄ009 Företagsamt lärande och pedagogisk entreprenörskap II 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen LÄ008 Företagsamt lärande och pedagogiskt entreprenörskap I 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen LÄ011 Läs skriv och språkutveckling II 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 3, SH005 Människan omgivningen och historien 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 2,5 10 6SH006 Samhälle etik och livsfrågor 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 2,5 10 6SH008 Samhällsdidaktik 7.5 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7,5 1, ES009 Bild för barn i tidigare åldrar 6530 Inst för estetiska ämnen ES014 Bildkommunikation, 15 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 15 7,5 30 6ES005 Dans, lek och rörelse 6530 Inst för estetiska ämnen MU018 Musik skapande kommunikation 30 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 30 7,5 15

8 6MU005 Musik för barn i tidigare åldrar 6530 Inst för estetiska ämnen 15 0,25 1 6MU015 Musik i samhällsperspektiv 15 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 15 3, SL010 Slöjd för barn i tidigare åldrar 6530 Inst för estetiska ämnen ES020 Ämnesdidaktik i estetiska ämnen 15 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 15 2,5 10 6SP011 Att möta barn/elever i sociala och emotionella svårigheter 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP002 Autism, Aspergers syndrom, DAMP, ADHD ur ett pedagogiskt perspektiv 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP001 Funktionshinder med fokus på utvecklingsstörning 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, LÄ032 Handledarskap och bedömning i pedagogisk praktik 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, PE051 Konflikthantering i skolan 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, PE062 Lärares ledarskap 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, SY001 Professionella samtal inom skola vård och omsorg 15 hp 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 3, SP005 Specialpedagogik för studie och yrkesvägledare 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP012 Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP012 Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning 30 hp 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled Specialpedagogik med inriktning mot tal, språk och kommunikation utveckling 6SP010 och hinder 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP004 Specialpedagogik och tal, läs och skrivsvårigheter utveckling och hinder 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP008 Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP009 Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv II 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP003 Svåra samtal i professionella möten Sommarkurs 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, LÄ010 Läs, skriv och språkutveckling I 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen Summa helårsstudieplatser (Hst) 351

9 Lärarlyftet Kurskod Benämn Institution Poäng Hst totalt Planerat antal stud 6NS004 Att läsa, skriva och tala svenska i dagens språksamhälle. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier EN012 Engelska: Teaching English to Young Learners. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier LI000 Språk och talutveckling under skoltiden. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier 15 0,5 2 6SA005 Språkdidaktik moderna språk i fokus. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier TY007 Språkdidaktik språk och språkundervisning 1620 Inst för språkstudier NS003 Svenska som andraspråk i grundskolan. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier PE066 Verksamhetsförlagd utbildning med didaktisk inriktning för yrkeslärare. Lärarfortbildning 2180 Pedagogiska inst PE067 Vuxenpedagogisk utbildning: förändringar och nya utmaningar 2180 Pedagogiska inst MA003 Att möta utmaningar i matematikundervisningen i år 7 9, gymnasiet svårigheter och möjligheter. L 5730 Inst för MA och MA statistik MN002 Att skapa goda förutsättningar för matematiklärande i förskoleklass till år 6. Lärarfortbildning 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv SV011 Läs och skrivundervisning i språkutvecklande miljöer. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SV010 Läs, skriv och språkutveckling. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SV013 Läsa Språka Lära. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen LÄ033 Politik, religion, pedagogik. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SP021 Specialpedagogik. Lärarfortbildning 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled Summa helårsstudieplatser (Hst) 60,5

10 Bilaga 3 Kurser inom ramen för generella examina a) Kurser kompletterande en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde Kurskod Benämn Institution Poäng Hst totalt Beräknat antal 6MN001 Lärande och undervisning i matematik I 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7,5 3,1 25 6MN005 Lärande och undervisning i matematik II varav VFU 7,5 hp 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 15 1,8 7 6LÄ006 Barns tal, skriv och läsinlärning I 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7,5 2,0 16 6LÄ007 Barns tal, skriv och läsinlärning II 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7,5 2,0 16 6ES015 Vidgat språkbegrepp 6530 Inst för estetiska ämnen 7,5 1,4 11 6LÄ024 Fritidshemmets kultur och didaktik I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 1,0 4 6LÄ023 Fritidshemmets kultur och didaktik II 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 2,0 8 6LÄ027 Kultur och vardagslärande i fritidshemmet 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 0,3 1 6LÄ020 Förskolans och Förskoleklassens kultur och uppdrag 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 0,8 3 6LÄ022 Förskolans pedagogiska verksamhet I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 2,0 8 6LÄ026 Förskolans pedagogiska verksamhet II VFU (15 hp) 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 2,0 8 6LÄ026 Förskoleklassens pedagogiska verksamhet, 15 hp 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 5,0 20 Summa helårsstudieplatser (Hst) 23,3

11 b) Fördjupningskurser i anslutning till program Kurskod Benämn Institution Poäng 6ÖÄ000 Examensarbete för magisterexamen i språkdidaktik 1620 Inst för språkstudier 15 0,5 2 6PE038 Kvalitetsarbete och bedömning (avancerad nivå) 2180 Pedagogiska inst 15 0,8 3 6PE038 Kvalitetsarbete och bedömning (avancerad nivå) 2180 Pedagogiska inst 15 0,5 2 6PE037 Vetenskaplig teori och metod (avancerad nivå) 2180 Pedagogiska inst 15 1,5 6 6PE012 Det specialpedagogiska forskningsfältet Pedagogiska inst 7,5 0,3 2 6SP016 Examensarbete i specialpedagogik (masterkurs) 2180 Pedagogiska inst 15 1,8 7 6ST004 Utbildningsledarskap I, Ledarskap i en förändrad skola (avancerad nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 15 1,4 6 Utbildningsledarskap IIa, Förändringsledning och kvalitetsutveckling i skolan (avancerad 6ST005 nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 15 1,8 7 Utbildningsledarskap III, Teori och analys inom området utbildningsledarskap (avancerad 6ST006 nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 7,5 2,4 19 6ST007 Utbildningsledarskap IV, Forsknings och utredningsmetodik (avancerad nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 7,5 2,1 17 6ST008 Utbildningsledarskap V, Uppsats (avancerad nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 15 0,9 4 6PE023 Magisteruppsats 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 15 2,3 9 6PE036 Undervisning och lärande 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 0,8 3 6ES016 Forskning och utvecklingsarbete (avancerad nivå) 6530 Inst för estetiska ämnen 15 2, Inst för barn / ungd / specped o 6PE063 Elever med utvecklingsstörning (avancerad nivå) vägled 7,5 0, Inst för barn / ungd / specped o 6SP015 Specialpedagogisk forskning och kvalitetsarbete (avancerad nivå) vägled 7,5 0,6 5 Hst totalt Summa helårsstudieplatser (Hst) 20,1 Beräknat antal

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIKLÄRARE KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKESLÄRARE

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH DISTANS 2011-2012 lärarutbildningen

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2015 Utbildningsplan Kursplaner Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Ansökan om examensrätt för förskollärarutbildning vid Stockholms universitet

Ansökan om examensrätt för förskollärarutbildning vid Stockholms universitet Ansökan om examensrätt för förskollärarutbildning vid Stockholms universitet Arbetsgruppen: Professor Inge Johansson, Inst. för didaktik och pedagogiskt arbete (DOPA) Professor Gunilla Dahlberg, Inst.

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

Från förskolepedagogik till nanoteknik

Från förskolepedagogik till nanoteknik 1 Från förskolepedagogik till nanoteknik Utbildning och forskning i Sverige 2 Europas länder måste våga investera i framtiden. I globaliseringens tidevarv spelar medborgarnas kunskaper en allt större roll.

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

(U2009/2114/G, U2009/5688/G)

(U2009/2114/G, U2009/5688/G) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning 1 (64) Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) Skolverket mottog den 1 oktober

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Utbildningskatalog 2015

Utbildningskatalog 2015 Utbildningskatalog 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer