Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008."

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Umeå School Of Education Kansliet Conny Saxin Till Rektor vid Umeå universitet Umeå School of Educations ansvar för fristående kurser Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni Enligt detta beslut ska USE, förutom programutbildningar, ansvara för: Fristående kurser som bedöms relevanta som fort och vidareutbildning Vidare har rektor den 12 maj 2009 (Dnr: UmU ) beslutat att USE:s utbud av fristående kurser ska vägledas av ett antal principer. Redovisningen nedan, relaterad till rektors beslut, presenteras i form av bilagor som beskriver det av USE planerade preliminära fristående kursutbudet. Komplettering av ett antal nya kurser inom ramen för generella examina redovisas i september/oktober i enlighet med beslutet. Det totala fristående kursutbudet (exkl. Lärarlyftet och ännu ej fastställda nya kurser) beräknas omfatta 645,4 Hst.

2 REKTORS BESLUT USE ansvarar för de ordinarie kurser i USE:s utbildningsprogram som även ges som fristående kurs. Planeringsramen som USE förfogar över är beroende av antalet platser, vilka beslutas i USE:s styrelse Kurser som bedöms fylla en central roll för fortbildning avseende arbetet inom skolområdet. Vissa beställningskurser som bedöms fylla en väsentligt central roll för fortbildning avseende arbete inom skolområdet Till fortbildning redovisas också uppdragsutbildningen inom Lärarlyftet. Kurser inom ramen för generella examina a. Kurser kompletterande en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde PREL.KURSUTBUD Bilaga 1 Omfattning HST: 251 Bilaga 2 Omfattning HST: 351 (Exkl Lärarlyftet 60,5 Hst) Bilaga 3 Omfattning HST: 43,4 b. Fördjupningskurser i anslutning till program Beslut om nya fristående kurser. c. Kurser kompletterande AUO 90, framför allt för studerande på det s.k. korta programmet, samt d. Kurser utvecklade i samråd mellan avnämare och universitetet och som syftar till skolutveckling. Beslutas i september/oktober inför läsåret /2011

3 Bilaga 1 Programidentiska kurser Kurskod Benämning Institution Poäng Hst totalt Beräknat antal 6EN006 Engelska för blivande gymnasielärare, Etapp Inst för språkstudier EN002 Engelska för blivande senarelärare och gymnasielärare, Etapp Inst för språkstudier EN005 Engelska för blivande senarelärare, Etapp Inst för språkstudier EN010 Teaching and Learning of English II för blivande gymnasielärare 1620 Inst för språkstudier EN011 Teaching and Learning of English II för blivande senarelärare 1620 Inst för språkstudier FA001 Franska B med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier FA002 Franska C med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier SA004 Spanska A3 med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier SA000 Spanska B3 med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier SA001 Spanska C3 med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier TY002 Tyska A med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier TY001 Tyska B med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier PE021 Barnomsorg och skola i ett omvärldsperspektiv 2180 Pedagogiska inst 7, ID005 Naturvetenskap, friluftsliv och hälsa 2180 Pedagogiska inst 7, PE002 Yrkesstudier med inriktning mot grundläggande yrkesutbildning 2180 Pedagogiska inst ST000 Politik och samhälle 2340 Statsvetenskapliga institutionen ST001 Utbildning och arbetsmarknad I 2340 Statsvetenskapliga institutionen 7, KN000 Hem och konsumentkunskap Inst för kostvetenskap KN001 Hem och konsumentkunskap Inst för kostvetenskap KN002 Hem och konsumentkunskap III, 30 hp 2750 Inst för kostvetenskap MA007 Problemlösning i matematik 5730 Inst för MA och MA statistik

4 6PE031 Identitet, samlevnad och sexualitet 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7, PE025 Ämnesdidaktik 1 naturvetenskapliga ämnen och matematik 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv NO008 Utomhuspedagogik Från fjäll till hav 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv NO010 Utomhuspedagogik Sommar 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7, NO009 Utomhuspedagogik Vinter 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7, IT015 IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT015 IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT016 IT och lärande I:1: Webbdesign och nätbaserat lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT029 IT och lärande: Digital kompetens 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande PE040 Livskvalitet 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7, PE034 Ämnesdidaktik 1 samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SH004 Makt och pedagogisk verksamhet 7,5 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7, ES008 Glas, design och skulptur 6530 Inst för estetiska ämnen ES007 Grafisk form 6530 Inst för estetiska ämnen ES010 Skapande bild 6530 Inst för estetiska ämnen ES011 Bild och perception 6530 Inst för estetiska ämnen ES012 Bild, kropp och rum 6530 Inst för estetiska ämnen ES013 Bild, kultur och samhälle 6530 Inst för estetiska ämnen MU014 Lärandeprocesser i musik 6530 Inst för estetiska ämnen MU000 Musik kultur och didaktik 6530 Inst för estetiska ämnen MU001 Musik skolämnet 6530 Inst för estetiska ämnen SL006 Lärandeprocesser i slöjd, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL005 Skolämnet slöjd, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL003 Slöjd i samhällsperspektiv, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL004 Slöjd kultur och estetik, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL009 Trä och metall design 6530 Inst för estetiska ämnen TX010 Lärandeprocesser i slöjd, textil 6530 Inst för estetiska ämnen TX004 Slöjd i samhällsperspektiv, textil 6530 Inst för estetiska ämnen TX008 Slöjd kultur och estetik, textil 6530 Inst för estetiska ämnen

5 6TX002 Textila uttryck I 6530 Inst för estetiska ämnen TX003 Textila uttryck II 6530 Inst för estetiska ämnen TX003 Textila uttryck II 6530 Inst för estetiska ämnen SL007 Kreativt skapande från idé till produkt 6530 Inst för estetiska ämnen SL008 Kreativt skapande trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen PE082 Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, SP013 Socioemotionella svårigheter, vägledning och konflikthantering 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP006 Specialpedagogens profession 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, SY008 Studie och yrkesval och karriärutveckling I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SY015 Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SY010 Vägledning rehabilitering 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7,5 1 8 Summa helårsstudieplatser (Hst) 251

6 Bilaga 2 Fortbildning Kurskod Benämn Institution Poäng Hst totalt Planerat antal stud 6EN009 Engelska. Children s World of English II. Engelska för lärare i grundskolans år Inst för språkstudier SV008 Pedagogiskt arbete med flerspråkiga barn i förskola och skola 1620 Inst för språkstudier PE022 Alternativa pedagogiska inriktningar 2180 Pedagogiska inst PE070 Att vara lärare för särskolans elever 30 hp 2180 Pedagogiska inst PE079 Handledarpedagogutbildning för lärande i arbetslivet 2180 Pedagogiska inst 7, PE018 Specialpedagogik med tonvikt på förberedande och grundläggande läsundervisning 2180 Pedagogiska inst PE003 Yrkesutbildning och arbetsliv 15 hp 2180 Pedagogiska inst 15 2,5 10 6PE031 Identitet, samlevnad och sexualitet 7,5 hp 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7,5 1, NO000 Naturvetenskap och teknik i barnets värld 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 15 0,25 1 6IT040 Action Research Project 2.0 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT031 Datorspel och lärande I 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT043 Datorspel och lärande II, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 3, IT038 Digital kompetens och lärande, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 3, IT036 Digital kompetens och lärande: Praktisk tillämpning, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 3, IT037 Digital kompetens och lärande: Teoretisk fördjupning 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 3, IT005 Digitala bilder 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT005 Digitala bilder 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT009 Digitala kulturer 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, ÖÄ007 Genuspedagogik och lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande LÄ013 Genuspedagogik och lärande I, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6LÄ015 Genuspedagogik och lärande II, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10

7 6IT003 IT för utbildning 4,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 4,5 0, IT010 IT stödd verksamhetsutveckling för skolor i glesbygd I: 1, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT024 IT stödd verksamhetsutveckling för skolor i glesbygd I: 2, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT004 IT stödda prov och provkonstruktion, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT044 IT ämnen 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6IT045 IT ämnen: Praktisk tillämpning 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6IT046 IT ämnen: Teoretisk fördjupning 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6ÖÄ009 Mobbning i lärandemiljöer I 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, LÄ014 Mobbning i lärandemiljöer II, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 2,5 20 6IT042 Mobilt lärande, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6IT002 Multimedia 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT029 New Technologies of e Learning 2.0, 5,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 5,5 0, IT006 Pedagogisk dokumentation med IT stöd I 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT041 Personliga lärmiljöer, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT000 Social Software and Web Inst. för interaktiva medier och lärande IT001 Tillämpad IT i skolan 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT008 Webbdesign, Användbarhet och tillgänglighet 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT014 Webbdesign, Dynamiska webbplatser 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT012 Webbdesign, grund 6512 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, LÄ009 Företagsamt lärande och pedagogisk entreprenörskap II 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen LÄ008 Företagsamt lärande och pedagogiskt entreprenörskap I 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen LÄ011 Läs skriv och språkutveckling II 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 3, SH005 Människan omgivningen och historien 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 2,5 10 6SH006 Samhälle etik och livsfrågor 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 2,5 10 6SH008 Samhällsdidaktik 7.5 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7,5 1, ES009 Bild för barn i tidigare åldrar 6530 Inst för estetiska ämnen ES014 Bildkommunikation, 15 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 15 7,5 30 6ES005 Dans, lek och rörelse 6530 Inst för estetiska ämnen MU018 Musik skapande kommunikation 30 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 30 7,5 15

8 6MU005 Musik för barn i tidigare åldrar 6530 Inst för estetiska ämnen 15 0,25 1 6MU015 Musik i samhällsperspektiv 15 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 15 3, SL010 Slöjd för barn i tidigare åldrar 6530 Inst för estetiska ämnen ES020 Ämnesdidaktik i estetiska ämnen 15 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 15 2,5 10 6SP011 Att möta barn/elever i sociala och emotionella svårigheter 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP002 Autism, Aspergers syndrom, DAMP, ADHD ur ett pedagogiskt perspektiv 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP001 Funktionshinder med fokus på utvecklingsstörning 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, LÄ032 Handledarskap och bedömning i pedagogisk praktik 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, PE051 Konflikthantering i skolan 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, PE062 Lärares ledarskap 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, SY001 Professionella samtal inom skola vård och omsorg 15 hp 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 3, SP005 Specialpedagogik för studie och yrkesvägledare 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP012 Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP012 Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning 30 hp 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled Specialpedagogik med inriktning mot tal, språk och kommunikation utveckling 6SP010 och hinder 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP004 Specialpedagogik och tal, läs och skrivsvårigheter utveckling och hinder 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP008 Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP009 Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv II 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP003 Svåra samtal i professionella möten Sommarkurs 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, LÄ010 Läs, skriv och språkutveckling I 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen Summa helårsstudieplatser (Hst) 351

9 Lärarlyftet Kurskod Benämn Institution Poäng Hst totalt Planerat antal stud 6NS004 Att läsa, skriva och tala svenska i dagens språksamhälle. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier EN012 Engelska: Teaching English to Young Learners. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier LI000 Språk och talutveckling under skoltiden. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier 15 0,5 2 6SA005 Språkdidaktik moderna språk i fokus. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier TY007 Språkdidaktik språk och språkundervisning 1620 Inst för språkstudier NS003 Svenska som andraspråk i grundskolan. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier PE066 Verksamhetsförlagd utbildning med didaktisk inriktning för yrkeslärare. Lärarfortbildning 2180 Pedagogiska inst PE067 Vuxenpedagogisk utbildning: förändringar och nya utmaningar 2180 Pedagogiska inst MA003 Att möta utmaningar i matematikundervisningen i år 7 9, gymnasiet svårigheter och möjligheter. L 5730 Inst för MA och MA statistik MN002 Att skapa goda förutsättningar för matematiklärande i förskoleklass till år 6. Lärarfortbildning 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv SV011 Läs och skrivundervisning i språkutvecklande miljöer. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SV010 Läs, skriv och språkutveckling. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SV013 Läsa Språka Lära. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen LÄ033 Politik, religion, pedagogik. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SP021 Specialpedagogik. Lärarfortbildning 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled Summa helårsstudieplatser (Hst) 60,5

10 Bilaga 3 Kurser inom ramen för generella examina a) Kurser kompletterande en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde Kurskod Benämn Institution Poäng Hst totalt Beräknat antal 6MN001 Lärande och undervisning i matematik I 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7,5 3,1 25 6MN005 Lärande och undervisning i matematik II varav VFU 7,5 hp 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 15 1,8 7 6LÄ006 Barns tal, skriv och läsinlärning I 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7,5 2,0 16 6LÄ007 Barns tal, skriv och läsinlärning II 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7,5 2,0 16 6ES015 Vidgat språkbegrepp 6530 Inst för estetiska ämnen 7,5 1,4 11 6LÄ024 Fritidshemmets kultur och didaktik I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 1,0 4 6LÄ023 Fritidshemmets kultur och didaktik II 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 2,0 8 6LÄ027 Kultur och vardagslärande i fritidshemmet 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 0,3 1 6LÄ020 Förskolans och Förskoleklassens kultur och uppdrag 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 0,8 3 6LÄ022 Förskolans pedagogiska verksamhet I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 2,0 8 6LÄ026 Förskolans pedagogiska verksamhet II VFU (15 hp) 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 2,0 8 6LÄ026 Förskoleklassens pedagogiska verksamhet, 15 hp 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 5,0 20 Summa helårsstudieplatser (Hst) 23,3

11 b) Fördjupningskurser i anslutning till program Kurskod Benämn Institution Poäng 6ÖÄ000 Examensarbete för magisterexamen i språkdidaktik 1620 Inst för språkstudier 15 0,5 2 6PE038 Kvalitetsarbete och bedömning (avancerad nivå) 2180 Pedagogiska inst 15 0,8 3 6PE038 Kvalitetsarbete och bedömning (avancerad nivå) 2180 Pedagogiska inst 15 0,5 2 6PE037 Vetenskaplig teori och metod (avancerad nivå) 2180 Pedagogiska inst 15 1,5 6 6PE012 Det specialpedagogiska forskningsfältet Pedagogiska inst 7,5 0,3 2 6SP016 Examensarbete i specialpedagogik (masterkurs) 2180 Pedagogiska inst 15 1,8 7 6ST004 Utbildningsledarskap I, Ledarskap i en förändrad skola (avancerad nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 15 1,4 6 Utbildningsledarskap IIa, Förändringsledning och kvalitetsutveckling i skolan (avancerad 6ST005 nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 15 1,8 7 Utbildningsledarskap III, Teori och analys inom området utbildningsledarskap (avancerad 6ST006 nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 7,5 2,4 19 6ST007 Utbildningsledarskap IV, Forsknings och utredningsmetodik (avancerad nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 7,5 2,1 17 6ST008 Utbildningsledarskap V, Uppsats (avancerad nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 15 0,9 4 6PE023 Magisteruppsats 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 15 2,3 9 6PE036 Undervisning och lärande 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 0,8 3 6ES016 Forskning och utvecklingsarbete (avancerad nivå) 6530 Inst för estetiska ämnen 15 2, Inst för barn / ungd / specped o 6PE063 Elever med utvecklingsstörning (avancerad nivå) vägled 7,5 0, Inst för barn / ungd / specped o 6SP015 Specialpedagogisk forskning och kvalitetsarbete (avancerad nivå) vägled 7,5 0,6 5 Hst totalt Summa helårsstudieplatser (Hst) 20,1 Beräknat antal

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A.

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Lärarhögskolans sammanträdesrum, Naturvetarhuset Ärende Anmärkning Föredragande 67 Beslut

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Angående skrivelser rörande beställningsprocessen

Angående skrivelser rörande beställningsprocessen Angående skrivelser rörande beställningsprocessen I skrivelser har det framhållits problem vad gäller möjligheten att på institutionsnivå svara upp mot de olika förfrågningar om kurser som USE ställt till

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Efterled som används i examensbevisen

Efterled som används i examensbevisen som används i examensbevisen I tabellerna nedan framgår vilket kompetensområde respektive inriktning inom Lärarprogrammet ger i efterledet på examensbeviset. Om man läser två inriktningar kommer båda kompetensområdena

Läs mer

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp (11FK11) Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp (11FK20) Barn, kultur och kommunikation

Läs mer

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16 Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16 Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp (11FK20) Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Tryck: US-AB 2012 Grafisk form: Cecilia Österholm, Stockholms universitet Producerat av och för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet Lärare är ett

Läs mer

Förskollärare Antagna Höst 2011

Förskollärare Antagna Höst 2011 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2014/2015 Förskollärare Antagna Höst 2011 BESLUTSDATUM 2012-11-22 BESLUTSFATTARE Chef för Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Studiegång Lärande i förskolan, 210 hp

Studiegång Lärande i förskolan, 210 hp 1 (5) BESLUT 2012-03-22 Dnr SU 318-29-0074-12, 210 hp Studiegångens upplägg terminsvis. Gäller för studenter till Lärarprogrammets profil Förskoledidaktik, studiegång Lärande i förskolan, inriktning Pedagogiskt

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Studiegång Lärande i förskolan, 210 hp

Studiegång Lärande i förskolan, 210 hp 1 (6) BESLUT 2012-03-22 Dnr SU 318-29-0074-12, 210 hp Studiegångens upplägg terminsvis, reviderad 2012-03-22. Gäller för studenter till Lärarprogrammets profil Förskoledidaktik, studiegång Lärande i förskolan,

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Special Teacher Education Programme Utbildningsplanen avser uppdragsutbildning inom ramen för Skolverkets

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp 4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp gå in i handledande och vägledande uppgifter på ett reflekterande sätt. 4PE154 Tutoring and Developing Professional Skills within

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet GR 16 mars 2011 Anna Brodin och Mats d Hermansson Lärarutbildningsnämnden (LUN) 1 Förändringsarbete inom lärarutbildningen Vad händer inom lärarutbildningen?

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV Information till BLÄRP/FLÄRP (Antagen ht01 vt08)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV  Information till BLÄRP/FLÄRP (Antagen ht01 vt08) Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV www.buv.su.se Information till BLÄRP/FLÄRP (Antagen ht01 vt08) Självständigt arbete inom ämnet Barn- och ungdomsvetenskap kurskod: UB402A Barnperspektiv

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Sida 1 av 5 GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2013-05-30 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Tryck: US-AB 2012 Grafisk form: Cecilia Österholm, Stockholms universitet Producerat av och för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet Lärare är ett

Läs mer

Förslag till rambeskrivning för institution 1

Förslag till rambeskrivning för institution 1 Förslag till rambeskrivning för institution 1 Namnförslag: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Department of Education 1. Teman och centrala kunskapsområden Institutionens kunskapsområden

Läs mer

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen Preliminär utbildningsplann för Grundlärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar P-inst. Bil24:4

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar P-inst. Bil24:4 Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar P-inst. Bil24:4 Grundläggande utbildningsvetenskaplig kompetens (de 8 först uppräknade kurserna är utredningens förslag därefter

Läs mer

Förslag till fördelning av medel för fortbildningskurser VT-09 inom Lärarlyftet (Dnr Skolverket :1948)

Förslag till fördelning av medel för fortbildningskurser VT-09 inom Lärarlyftet (Dnr Skolverket :1948) Dnr SU 50-3146-08 1 (2) 2009-03-18 Bilaga punkt 19 Charlotte Rossland Utredare Regionalt utvecklingscentrum, RUC Lärarutbildningsnämnden, LUN Förslag till fördelning av medel för fortbildningskurser VT-09

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Studera vid Lärarhögskolan 2015/16

Studera vid Lärarhögskolan 2015/16 Version 5, 2015 Studera vid Lärarhögskolan 2015/16 Bli lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog eller speciallärare Lärarhögskolan www.lh.umu.se 1 Innehållet i denna broschyr ger en översiktlig

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research, 120

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Lärarutbildningar vid Stockholms universitet 1 2 Tryck: DanagårdLITHO AB, 2014 Grafisk form: Cecilia Österholm och Nataliya Hulusjö, Stockholms universitet Foton: Eva Dalin (sid. 16, 30 och 36); Matton

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

LYS inriktning 90 högskolepoäng efter eller

LYS inriktning 90 högskolepoäng efter eller LYS Ingår som inriktning 90 högskolepoäng i Lärarprogrammet totalt 180 hp Yrke, skola arbetsliv 90 hp ( LYS ) Studenterna ansluter efter LYS 90 hp till Allmänt utbildningsområde AUO 90 hp i Lärarprogrammet

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr. Styrelsen uppdrar åt Agneta Hult att jämte ordföranden justera protokollet.

Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr. Styrelsen uppdrar åt Agneta Hult att jämte ordföranden justera protokollet. Umeå School of Education Styrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2011-01-20--21 Sid 1 (32) Närvarande ledamöter Eskil Franck Anders Bergström Anders Eriksson Carina Granberg Peter Hedberg Agneta Hult Lars

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:541 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 12 maj 2010. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen

Läs mer

PROGRAMKURSER LÄRARUTBILDNINGARNA V17 (senast uppdaterat ) Termin 2. Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp

PROGRAMKURSER LÄRARUTBILDNINGARNA V17 (senast uppdaterat ) Termin 2. Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp KULL H16 LGFÖR 16h LGFÖR 16h1 PROGRAMKURSER LÄRARUTBILDNINGARNA V17 (senast uppdaterat 20170109) Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp 11FK20 CAPE + ANBO fre: vfu vfu

Läs mer

Legitimation för lärare och förskollärare

Legitimation för lärare och förskollärare Legitimation för lärare och förskollärare Var är vi nu? Antal beslutade legitimationer 1 mars 2013 80 000 Varför tar handläggningen tid? stor spännvidd; många examenstyper fördelade över drygt fyrtio års

Läs mer

LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng

LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng Kursplan LAU270 Gäller från och med vt 16 LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng General Education Field

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

RESULTAT URVAL II - KURSER VÅRTERMINEN 2011 Anmkod Kurs Urvalsgrupp Lägsta meritvärde HB Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv II HSKP

RESULTAT URVAL II - KURSER VÅRTERMINEN 2011 Anmkod Kurs Urvalsgrupp Lägsta meritvärde HB Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv II HSKP RESULTAT URVAL II - KURSER VÅRTERMINEN 2011 Anmkod Kurs Urvalsgrupp Lägsta meritvärde HB-11011 Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv II HSKP 80 SA 995 HB-11311 Idrott och hälsa ALE 60 BI 12.00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

UTBILDNINGVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,

Läs mer

Inst för Pedagogik didaktik och psykologi/lt 2007-08-22. Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Inst för Pedagogik didaktik och psykologi/lt 2007-08-22. Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor Inst för Pedagogik didaktik och psykologi/lt 2007-08-22 Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor Datum: onsdag 22 augusti 2007 Tid: 13:00-16:00 Plats: Hemma hos Åsa Morberg Skissen för utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017 Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot skolans årskurs för läsåret 2016/2017 Master programme in Primary Education, teaching in grades of the compulsory school Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-22

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G 2017/407 SAMORDNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng The Special Subjects Teacher Programme

Läs mer

H15 (senast uppdaterad 20150708) Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning) Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I

H15 (senast uppdaterad 20150708) Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning) Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I KULL H15 H15 (senast uppdaterad 20150708) Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I LGFÖR15h Delkurs 1: Utbildningssystemets framväxt, nutida villkor och demokratiska grunder, 15 hp 11FK11:1

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Att organisera för, värdera och bedöma lärande (UDA02L) Att vara lärare i Sverige - kurs inom ULV-projektet (US902U)

Att organisera för, värdera och bedöma lärande (UDA02L) Att vara lärare i Sverige - kurs inom ULV-projektet (US902U) Att organisera för, värdera och bedöma lärande (UDA02L) v 39 må, ti Att vara lärare i Sverige - kurs inom ULV-projektet (US902U) 75% BLA (1) Barn- och ungdomsvetenskap (UB203A) v 37 ti v 38 to 100% DAG

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Senast reviderad av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2016-12-06 Dnr LiU-2016-02623 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen i Pedagogiskt arbete/yngre barns

Läs mer

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng)

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-1952-09 Sid 1 (5) LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) 1. Fastställande Examensbeskrivningen

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Lärarutbildningar vid Stockholms universitet 1 2 Tryck: Danagårds LITHO AB, 2016 Foton: Eva Dalin (sid 16, 30 och 36); Matton (sid 26) Producerad av och för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

Läs mer

Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 hp samt Sen ingång (program som startade vt-07 eller tidigare)

Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 hp samt Sen ingång (program som startade vt-07 eller tidigare) Programschema för Lärarprogrammet 210/240/270/00/0 hp (program som startar ht-10) Programkod: USE20 Lärarprogrammet 210/240/270/00/0 hp (program som startade ht-07 vt-10) Programkod: USE20 Lärarprogrammet

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter SKOLOMRÅDETS SÄRSKILDA pedagogiska verksamheter består av Särskolan, Ledviks

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6.

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6 Omfattning: 240 högskolepoäng Programkod: LYGRM Nivå: Grund/Avancerad

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Bilaga till IS 2009/6 Institutionen för Pedagogik Institutionsstyrelsen 2009-09-04 1 (6) Sekreterare Hanna Hallnäs

HÖGSKOLAN I BORÅS Bilaga till IS 2009/6 Institutionen för Pedagogik Institutionsstyrelsen 2009-09-04 1 (6) Sekreterare Hanna Hallnäs Institutionsstyrelsen 2009-09-04 1 (6) Kursplaneutskottet anmäler till institutionsstyrelsen beslut angående fastställande av kursplan och litteratur för kurser som inte ingår i Lärarutbildningen. Kursplaneutskottets

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

Välkommen till Att undervisa i F-3, 6,0 hp! Ht 16

Välkommen till Att undervisa i F-3, 6,0 hp! Ht 16 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Helena Eckeskog 090-786 6467 helena.eckeskog@sprak.umu.se Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 2014 - Kurskod:6LÄ048 Anmkod:

Läs mer