Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008."

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Umeå School Of Education Kansliet Conny Saxin Till Rektor vid Umeå universitet Umeå School of Educations ansvar för fristående kurser Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni Enligt detta beslut ska USE, förutom programutbildningar, ansvara för: Fristående kurser som bedöms relevanta som fort och vidareutbildning Vidare har rektor den 12 maj 2009 (Dnr: UmU ) beslutat att USE:s utbud av fristående kurser ska vägledas av ett antal principer. Redovisningen nedan, relaterad till rektors beslut, presenteras i form av bilagor som beskriver det av USE planerade preliminära fristående kursutbudet. Komplettering av ett antal nya kurser inom ramen för generella examina redovisas i september/oktober i enlighet med beslutet. Det totala fristående kursutbudet (exkl. Lärarlyftet och ännu ej fastställda nya kurser) beräknas omfatta 645,4 Hst.

2 REKTORS BESLUT USE ansvarar för de ordinarie kurser i USE:s utbildningsprogram som även ges som fristående kurs. Planeringsramen som USE förfogar över är beroende av antalet platser, vilka beslutas i USE:s styrelse Kurser som bedöms fylla en central roll för fortbildning avseende arbetet inom skolområdet. Vissa beställningskurser som bedöms fylla en väsentligt central roll för fortbildning avseende arbete inom skolområdet Till fortbildning redovisas också uppdragsutbildningen inom Lärarlyftet. Kurser inom ramen för generella examina a. Kurser kompletterande en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde PREL.KURSUTBUD Bilaga 1 Omfattning HST: 251 Bilaga 2 Omfattning HST: 351 (Exkl Lärarlyftet 60,5 Hst) Bilaga 3 Omfattning HST: 43,4 b. Fördjupningskurser i anslutning till program Beslut om nya fristående kurser. c. Kurser kompletterande AUO 90, framför allt för studerande på det s.k. korta programmet, samt d. Kurser utvecklade i samråd mellan avnämare och universitetet och som syftar till skolutveckling. Beslutas i september/oktober inför läsåret /2011

3 Bilaga 1 Programidentiska kurser Kurskod Benämning Institution Poäng Hst totalt Beräknat antal 6EN006 Engelska för blivande gymnasielärare, Etapp Inst för språkstudier EN002 Engelska för blivande senarelärare och gymnasielärare, Etapp Inst för språkstudier EN005 Engelska för blivande senarelärare, Etapp Inst för språkstudier EN010 Teaching and Learning of English II för blivande gymnasielärare 1620 Inst för språkstudier EN011 Teaching and Learning of English II för blivande senarelärare 1620 Inst för språkstudier FA001 Franska B med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier FA002 Franska C med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier SA004 Spanska A3 med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier SA000 Spanska B3 med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier SA001 Spanska C3 med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier TY002 Tyska A med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier TY001 Tyska B med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet 1620 Inst för språkstudier PE021 Barnomsorg och skola i ett omvärldsperspektiv 2180 Pedagogiska inst 7, ID005 Naturvetenskap, friluftsliv och hälsa 2180 Pedagogiska inst 7, PE002 Yrkesstudier med inriktning mot grundläggande yrkesutbildning 2180 Pedagogiska inst ST000 Politik och samhälle 2340 Statsvetenskapliga institutionen ST001 Utbildning och arbetsmarknad I 2340 Statsvetenskapliga institutionen 7, KN000 Hem och konsumentkunskap Inst för kostvetenskap KN001 Hem och konsumentkunskap Inst för kostvetenskap KN002 Hem och konsumentkunskap III, 30 hp 2750 Inst för kostvetenskap MA007 Problemlösning i matematik 5730 Inst för MA och MA statistik

4 6PE031 Identitet, samlevnad och sexualitet 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7, PE025 Ämnesdidaktik 1 naturvetenskapliga ämnen och matematik 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv NO008 Utomhuspedagogik Från fjäll till hav 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv NO010 Utomhuspedagogik Sommar 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7, NO009 Utomhuspedagogik Vinter 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7, IT015 IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT015 IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT016 IT och lärande I:1: Webbdesign och nätbaserat lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT029 IT och lärande: Digital kompetens 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande PE040 Livskvalitet 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7, PE034 Ämnesdidaktik 1 samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SH004 Makt och pedagogisk verksamhet 7,5 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7, ES008 Glas, design och skulptur 6530 Inst för estetiska ämnen ES007 Grafisk form 6530 Inst för estetiska ämnen ES010 Skapande bild 6530 Inst för estetiska ämnen ES011 Bild och perception 6530 Inst för estetiska ämnen ES012 Bild, kropp och rum 6530 Inst för estetiska ämnen ES013 Bild, kultur och samhälle 6530 Inst för estetiska ämnen MU014 Lärandeprocesser i musik 6530 Inst för estetiska ämnen MU000 Musik kultur och didaktik 6530 Inst för estetiska ämnen MU001 Musik skolämnet 6530 Inst för estetiska ämnen SL006 Lärandeprocesser i slöjd, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL005 Skolämnet slöjd, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL003 Slöjd i samhällsperspektiv, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL004 Slöjd kultur och estetik, trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen SL009 Trä och metall design 6530 Inst för estetiska ämnen TX010 Lärandeprocesser i slöjd, textil 6530 Inst för estetiska ämnen TX004 Slöjd i samhällsperspektiv, textil 6530 Inst för estetiska ämnen TX008 Slöjd kultur och estetik, textil 6530 Inst för estetiska ämnen

5 6TX002 Textila uttryck I 6530 Inst för estetiska ämnen TX003 Textila uttryck II 6530 Inst för estetiska ämnen TX003 Textila uttryck II 6530 Inst för estetiska ämnen SL007 Kreativt skapande från idé till produkt 6530 Inst för estetiska ämnen SL008 Kreativt skapande trä och metall 6530 Inst för estetiska ämnen PE082 Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, SP013 Socioemotionella svårigheter, vägledning och konflikthantering 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP006 Specialpedagogens profession 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, SY008 Studie och yrkesval och karriärutveckling I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SY015 Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SY010 Vägledning rehabilitering 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7,5 1 8 Summa helårsstudieplatser (Hst) 251

6 Bilaga 2 Fortbildning Kurskod Benämn Institution Poäng Hst totalt Planerat antal stud 6EN009 Engelska. Children s World of English II. Engelska för lärare i grundskolans år Inst för språkstudier SV008 Pedagogiskt arbete med flerspråkiga barn i förskola och skola 1620 Inst för språkstudier PE022 Alternativa pedagogiska inriktningar 2180 Pedagogiska inst PE070 Att vara lärare för särskolans elever 30 hp 2180 Pedagogiska inst PE079 Handledarpedagogutbildning för lärande i arbetslivet 2180 Pedagogiska inst 7, PE018 Specialpedagogik med tonvikt på förberedande och grundläggande läsundervisning 2180 Pedagogiska inst PE003 Yrkesutbildning och arbetsliv 15 hp 2180 Pedagogiska inst 15 2,5 10 6PE031 Identitet, samlevnad och sexualitet 7,5 hp 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7,5 1, NO000 Naturvetenskap och teknik i barnets värld 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 15 0,25 1 6IT040 Action Research Project 2.0 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT031 Datorspel och lärande I 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT043 Datorspel och lärande II, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 3, IT038 Digital kompetens och lärande, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 3, IT036 Digital kompetens och lärande: Praktisk tillämpning, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 3, IT037 Digital kompetens och lärande: Teoretisk fördjupning 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 3, IT005 Digitala bilder 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT005 Digitala bilder 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT009 Digitala kulturer 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, ÖÄ007 Genuspedagogik och lärande 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande LÄ013 Genuspedagogik och lärande I, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6LÄ015 Genuspedagogik och lärande II, 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10

7 6IT003 IT för utbildning 4,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 4,5 0, IT010 IT stödd verksamhetsutveckling för skolor i glesbygd I: 1, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT024 IT stödd verksamhetsutveckling för skolor i glesbygd I: 2, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT004 IT stödda prov och provkonstruktion, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT044 IT ämnen 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6IT045 IT ämnen: Praktisk tillämpning 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6IT046 IT ämnen: Teoretisk fördjupning 15 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6ÖÄ009 Mobbning i lärandemiljöer I 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, LÄ014 Mobbning i lärandemiljöer II, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 2,5 20 6IT042 Mobilt lärande, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 15 2,5 10 6IT002 Multimedia 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT029 New Technologies of e Learning 2.0, 5,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 5,5 0, IT006 Pedagogisk dokumentation med IT stöd I 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT041 Personliga lärmiljöer, 7,5 hp 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7,5 1, IT000 Social Software and Web Inst. för interaktiva medier och lärande IT001 Tillämpad IT i skolan 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, IT008 Webbdesign, Användbarhet och tillgänglighet 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT014 Webbdesign, Dynamiska webbplatser 6511 Inst. för interaktiva medier och lärande IT012 Webbdesign, grund 6512 Inst. för interaktiva medier och lärande 7, LÄ009 Företagsamt lärande och pedagogisk entreprenörskap II 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen LÄ008 Företagsamt lärande och pedagogiskt entreprenörskap I 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen LÄ011 Läs skriv och språkutveckling II 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 3, SH005 Människan omgivningen och historien 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 2,5 10 6SH006 Samhälle etik och livsfrågor 15 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 2,5 10 6SH008 Samhällsdidaktik 7.5 hp 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7,5 1, ES009 Bild för barn i tidigare åldrar 6530 Inst för estetiska ämnen ES014 Bildkommunikation, 15 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 15 7,5 30 6ES005 Dans, lek och rörelse 6530 Inst för estetiska ämnen MU018 Musik skapande kommunikation 30 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 30 7,5 15

8 6MU005 Musik för barn i tidigare åldrar 6530 Inst för estetiska ämnen 15 0,25 1 6MU015 Musik i samhällsperspektiv 15 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 15 3, SL010 Slöjd för barn i tidigare åldrar 6530 Inst för estetiska ämnen ES020 Ämnesdidaktik i estetiska ämnen 15 hp 6530 Inst för estetiska ämnen 15 2,5 10 6SP011 Att möta barn/elever i sociala och emotionella svårigheter 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP002 Autism, Aspergers syndrom, DAMP, ADHD ur ett pedagogiskt perspektiv 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP001 Funktionshinder med fokus på utvecklingsstörning 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, LÄ032 Handledarskap och bedömning i pedagogisk praktik 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, PE051 Konflikthantering i skolan 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, PE062 Lärares ledarskap 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, SY001 Professionella samtal inom skola vård och omsorg 15 hp 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 3, SP005 Specialpedagogik för studie och yrkesvägledare 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP012 Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP012 Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning 30 hp 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled Specialpedagogik med inriktning mot tal, språk och kommunikation utveckling 6SP010 och hinder 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP004 Specialpedagogik och tal, läs och skrivsvårigheter utveckling och hinder 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP008 Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP009 Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv II 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled SP003 Svåra samtal i professionella möten Sommarkurs 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 7, LÄ010 Läs, skriv och språkutveckling I 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen Summa helårsstudieplatser (Hst) 351

9 Lärarlyftet Kurskod Benämn Institution Poäng Hst totalt Planerat antal stud 6NS004 Att läsa, skriva och tala svenska i dagens språksamhälle. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier EN012 Engelska: Teaching English to Young Learners. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier LI000 Språk och talutveckling under skoltiden. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier 15 0,5 2 6SA005 Språkdidaktik moderna språk i fokus. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier TY007 Språkdidaktik språk och språkundervisning 1620 Inst för språkstudier NS003 Svenska som andraspråk i grundskolan. Lärarfortbildning 1620 Inst för språkstudier PE066 Verksamhetsförlagd utbildning med didaktisk inriktning för yrkeslärare. Lärarfortbildning 2180 Pedagogiska inst PE067 Vuxenpedagogisk utbildning: förändringar och nya utmaningar 2180 Pedagogiska inst MA003 Att möta utmaningar i matematikundervisningen i år 7 9, gymnasiet svårigheter och möjligheter. L 5730 Inst för MA och MA statistik MN002 Att skapa goda förutsättningar för matematiklärande i förskoleklass till år 6. Lärarfortbildning 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv SV011 Läs och skrivundervisning i språkutvecklande miljöer. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SV010 Läs, skriv och språkutveckling. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SV013 Läsa Språka Lära. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen LÄ033 Politik, religion, pedagogik. Lärarfortbildning 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen SP021 Specialpedagogik. Lärarfortbildning 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled Summa helårsstudieplatser (Hst) 60,5

10 Bilaga 3 Kurser inom ramen för generella examina a) Kurser kompletterande en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde Kurskod Benämn Institution Poäng Hst totalt Beräknat antal 6MN001 Lärande och undervisning i matematik I 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 7,5 3,1 25 6MN005 Lärande och undervisning i matematik II varav VFU 7,5 hp 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 15 1,8 7 6LÄ006 Barns tal, skriv och läsinlärning I 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7,5 2,0 16 6LÄ007 Barns tal, skriv och läsinlärning II 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 7,5 2,0 16 6ES015 Vidgat språkbegrepp 6530 Inst för estetiska ämnen 7,5 1,4 11 6LÄ024 Fritidshemmets kultur och didaktik I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 1,0 4 6LÄ023 Fritidshemmets kultur och didaktik II 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 2,0 8 6LÄ027 Kultur och vardagslärande i fritidshemmet 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 0,3 1 6LÄ020 Förskolans och Förskoleklassens kultur och uppdrag 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 0,8 3 6LÄ022 Förskolans pedagogiska verksamhet I 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 2,0 8 6LÄ026 Förskolans pedagogiska verksamhet II VFU (15 hp) 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 2,0 8 6LÄ026 Förskoleklassens pedagogiska verksamhet, 15 hp 6550 Inst för barn / ungd / specped o vägled 15 5,0 20 Summa helårsstudieplatser (Hst) 23,3

11 b) Fördjupningskurser i anslutning till program Kurskod Benämn Institution Poäng 6ÖÄ000 Examensarbete för magisterexamen i språkdidaktik 1620 Inst för språkstudier 15 0,5 2 6PE038 Kvalitetsarbete och bedömning (avancerad nivå) 2180 Pedagogiska inst 15 0,8 3 6PE038 Kvalitetsarbete och bedömning (avancerad nivå) 2180 Pedagogiska inst 15 0,5 2 6PE037 Vetenskaplig teori och metod (avancerad nivå) 2180 Pedagogiska inst 15 1,5 6 6PE012 Det specialpedagogiska forskningsfältet Pedagogiska inst 7,5 0,3 2 6SP016 Examensarbete i specialpedagogik (masterkurs) 2180 Pedagogiska inst 15 1,8 7 6ST004 Utbildningsledarskap I, Ledarskap i en förändrad skola (avancerad nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 15 1,4 6 Utbildningsledarskap IIa, Förändringsledning och kvalitetsutveckling i skolan (avancerad 6ST005 nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 15 1,8 7 Utbildningsledarskap III, Teori och analys inom området utbildningsledarskap (avancerad 6ST006 nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 7,5 2,4 19 6ST007 Utbildningsledarskap IV, Forsknings och utredningsmetodik (avancerad nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 7,5 2,1 17 6ST008 Utbildningsledarskap V, Uppsats (avancerad nivå) 2340 Statsvetenskapliga institutionen 15 0,9 4 6PE023 Magisteruppsats 6510 Inst. för matematik, teknik och naturv. 15 2,3 9 6PE036 Undervisning och lärande 6520 Inst för sv o samh vetenskapl ämnen 15 0,8 3 6ES016 Forskning och utvecklingsarbete (avancerad nivå) 6530 Inst för estetiska ämnen 15 2, Inst för barn / ungd / specped o 6PE063 Elever med utvecklingsstörning (avancerad nivå) vägled 7,5 0, Inst för barn / ungd / specped o 6SP015 Specialpedagogisk forskning och kvalitetsarbete (avancerad nivå) vägled 7,5 0,6 5 Hst totalt Summa helårsstudieplatser (Hst) 20,1 Beräknat antal

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Lärarutbildningsnämnden Dnr: 478/2008-515 UTBILDNINGSPLAN Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Eller: Finns det en framtid för lärarutbildningar i moderna språk? Bakgrund

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och YPG10F YPA100 UB120F LIN134 ENAEV0 UB108F Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Att möta barn och unga i svåra livssituationer Att studera kommunikation Avancerad akademisk engelska

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

föreläsningar och kurser

föreläsningar och kurser 141111 Kompetensinventering PeDi- föreläsningar och kurser Elisabeth A Föreläsningar: Elevhälsa Kurser: Uk1 ÄLP, UK2, Uk3 F-6 Fritids, Specialpedagogisk verksamhet, Barn som utmanar skolan: Specialpedagogprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Inventering med avseende på vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Dokumentet är ett försök att strukturera de krav som ställs av lärarutbildningsutredningen inför en ansökan av examensrätt. Varje

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan Dnr CF 52-31/2008 Sida 1 (20) LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 210-330 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat den 7 juni 2001 av fakultetsnämnden

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Förskollärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: LGFLP Förskollärarprogrammet Early Years Education Programme

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Antal svar Antal enkäter som skickades ut till Ma/No-lärare 500 Antal svar 390 Antal ämnesansvariga av ovanstående 49 (12,5% av 390)

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Dnr 248/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Teacher Education for Pre-school, Pre-school

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Utbildningsplan

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan www.monsteras.se Aktuella Lärartjänster inför höstterminen

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan.

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan. HÖGSKOLAN I GÄVLE Protokoll, Institutionsstyrelsen Institutionen för Pedagogik, didaktik 4(6) 2007-06-12 och psykologi /agf Tid Tisdagen den 12 juni Plats Högskolan i Gävle, 31:470 klockan 09:00-12.00

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke Matematiklyftet Malmöbiennetten 2013 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet Anette Jahnke #malyft Matematiklyftet Matematiklyftet Fortbildning av alla lärare som undervisar i

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Dnr: FAK 2012/480 Beslutad genom ordförandebeslut 2012-12-17 Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Minnesanteckningar från RUC-konferens den 21-22 maj 2007. Från PUX deltog Margareta Högberg, ordförande och Margareta Bäckström, samordnare.

Minnesanteckningar från RUC-konferens den 21-22 maj 2007. Från PUX deltog Margareta Högberg, ordförande och Margareta Bäckström, samordnare. 1(5) Bilaga 28:2 2007-05-28 Bilaga 2 Minnesanteckningar från RUC-konferens den 21-22 maj 2007. Från PUX deltog Margareta Högberg, ordförande och Margareta Bäckström, samordnare. Skolverkets regeringsuppdrag

Läs mer

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Gäller fr.o.m. höstterminen 2007 Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng pééåá~ä=bçìå~íáçå~ä=qé~åüéê=mêçöê~ããéi=vm=üáöüéê=éçìå~íáçå=åêéçáíë= hìêëåáî W=^î~åÅÉê~Ç=åáî = péåçåç=åóåäék=

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011

Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011 LINNÉUNIVERSITETET FÖRORDNANDE 1 (8) Institutionen för språk och litteratur Institutionsstyrelsen 2012-03-15 Dnr SOL 2011/158 Examinatorer på institutionens kurser med start ht 2011 ENGELSKA 1EN01U Engelska

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 2 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer