Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, Lärarhögskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se"

Transkript

1 Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan 1

2 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet grundskolans åk 4 6, 240 hp Ämneslärarprogrammet åk 7-9, 270 hp...12 Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan, 330 hp

3 Nya lärarprogram vid Umeå universitet Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. En framgångsrik skola bygger på lärarnas utbildning och kompetens det har vi tagit fasta på! Lärarutbildningen i Umeå har en central roll vid universitetet. Här får du som student möta de utmaningar som krävs för att kunna utveckla de färdigheter som lärare behöver i skolan idag. 3

4 Förskollärarprogrammet, 210 hp Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig en bra plattform att stå på som förskollärare och du får möjlighet att använda både din kreativa och praktiska sida då jobbet innefattar många skapande och praktiska moment. Utbildningen handlar bland annat om barns utveckling och lekens betydelse för barns lärande. Du förbereds på hur du bäst möter det enskilda barnets behov av omsorg och stimulans. Förutom teoretiska studier får du även ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med förskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området vid Umeå universitet och ger dig fördjupade kunskaper om förskolans verksamhet. Du får även kunskap om den svenska förskolan ur ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Som lärare i förskolan är ledarskapet ytterst centralt och därför ger programmet dig möjlighet att också utveckla din personliga förmåga att leda andra. Så läser du Utbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du studerar även ämnesområden som är specifikt koppade till arbete i förskolan. Ett återkommande inslag i utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, eller praktiken, som du genomför på en förskola under handledning. Det är även möjligt att förlägga en del av studierna utomlands. Det här kan du jobba med Efter utbildningen kan du arbeta som förskollärare på förskola. 4

5 T1 kärna I, 28,5 hp Kunskap, undervisning och lärande I (UK I), 10 hp Demokrati, individ och samhälle (UK I), 10 hp Att vara lärare, 1,5 hp (VFU I) Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering (UK I), 8,5 hp T2 T3 utbildning, 1,5 hp Lärande, lek och utveckling i förskolan I, 20 hp utbildning II, 10 hp Lärande, lek och utveckling i förskolan I, 30 hp Barns lärande och omsorg, 15 hp Förskolans uppdrag och arbetssätt I, 5 hp Att undervisa i förskolan, 10 hp (VFU II) Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolan, 15 hp Matematik för förskolan, 7,5 hp Skapande och lek i förskola I, 7,5 hp T4 Lärande, lek och utveckling i förskolan I, 10 hp kärna II, 20 hp Förskolans uppdrag och arbetssätt II, 10 hp Kunskap, undervisning och lärande i förskolan II, 10 hp (UK II) Bedömning för lärande i förskolan I:I, 10 hp (UK II) T5 kärna II, 4 hp utbildning III, 11 hp Lärande, lek och utveckling i förskolan II, 15 hp Bedömning för lärande i förskolan I:II, 4 hp (UK II) Läraryrkets dimensioner i förskolan I:I, 11 hp (VFU III) (Möjlighet att studera utomlands) Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp T6 Lärande, lek och utveckling i förskolan II, 15 hp Lärande, lek och utveckling i förskolan III, 15 hp Barnet och samhället, 15 hp Skapande och lek i förskolan, 15 hp T7 utbildning III, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp kärna III, 7,5 hp Läraryrkets dimensioner i förskolan I:II, 7,5 hp (VFU III) Examensarbete i förskolan, 15 hp (Möjlighet att studera utomlands) Profession och vetenskap i förskolan, 7,5 hp (UK III) 5

6 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp Som grundlärare på ett fritidshem arbetar du med barn före, under och efter skoldagen. Programmet handlar om hur du genom estetiska och praktiska fritidsaktiviteter kan stötta barn att lära sig skriva, räkna och läsa. I utbildningen läggs stor vikt läggs vid hur du som blivande lärare kan skapa förutsättningar för det enskilda barnet att lära och utvecklas. Du tränar även din förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet. Förutom teoretiska studier får du även ta del av praktiska erfarenheter från fritidshemmen i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med fritidshemmens vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Du får även kunskap om den svenska skolan ur ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området och ger dig fördjupade kunskaper om fritidshemmets verksamhet. Så läser du Utbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du fördjupar dig även i ämnen som är specifikt kopplade till arbete i fritidshem. Ett återkommande inslag i utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, eller praktiken, som du genomför i ett fritidshem. Det är även möjligt att förlägga en del av studierna utomlands. Det här kan du jobba med Efter utbildningen kan du arbeta som grundlärare i ett fritidshem. 6

7 T1 kärna I, 28,5 hp Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp (UK I) Demokrati, individ och samhälle, 10 hp (UK I) Att vara lärare, 1,5 hp (VFU I) Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 8,5 hp (UK I) T2 utbildning, 1,5 hp Lärande och utveckling i fritidshem, 30 hp Barnet och omvärlden, 15 hp Barns lärande och utveckling ur ett fritidshemsperspektiv, 15 hp T3 T4 Lärande och utveckling i fritidshem, 7,5 hp utbildning, 6 hp Lärande och utveckling i fritidshem, 7,5 hp kärna II, 9 hp kärna II, 15 hp utbildning III:I, 15 hp Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp Att undervisa i fritidshem, 6 hp (VFU II) (Möjlighet att studera utomlands) Barns behov av stöd och stimulans ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp Kunskap, undervisning och lärande i fritidshem II, 9 hp (UK II) Bedömning för lärande I fritidshem, 15 hp (UK II) Läraryrkets dimensioner i fritidshem I, 15 hp (VFU III:I) Praktiska estetiska ämnen i fritidshem, 30 hp T5 Valbart praktiskt estetiska ämnen 30 hp T6 utbildning III:II, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Läraryrkets dimensioner I fritidshem II, 7,5 hp (VFU II:II) Examensarbete I fritidshem, 15 hp (Möjlighet att studera utomlands) Profession och vetenskap I fritidshem, 7,5 hp (UK III) kärna III, 7,5 hp 7

8 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1 3, 240 hp Programmet fokuserar på de första skolårens stora utmaning - att låta alla elever erövra basfärdigheterna: läsa, skriva och räkna. I utbildningen läggs stor vikt läggs vid hur du som blivande lärare kan skapa förutsättningar för det enskilda barnet att lära och utvecklas. Du tränar även din förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet. Förutom teoretiska studier får du även ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med grundskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Du får även kunskap om den svenska skolan ur ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området och ger dig fördjupade kunskaper om skolans verksamhet. Så läser du Utbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du fördjupar dig även i ämnen som är specifikt kopplade till arbete i förskoleklass och grundskolans första år. Ett återkommande inslag i utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, eller praktiken, som du genomför i förskoleklass och/eller i någon av grundskolans årskurser 1 3. Det är även möjligt att förlägga en del av studierna utomlands. Det här kan du jobba med Efter utbildningen kan du arbeta som grundlärare i förskoleklass och/eller grundskolans årskurs

9 T1 T2 kärna I, 28,5 hp utbildning, 1,5 hp Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp (UK I) Demokrati, individ och samhälle, 10 hp (UK I) Att vara lärare, 1,5 hp (VFU I) Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 8,5 hp (UK I) Svenska, 30 hp Engelska, 15 hp Matematik, 30 hp Specialpedagogik, 15 hp T3 Ämnesstudier i svenska, matematik, engelska samt specialpedagogik, 90 hp T4 T5 T6 kärna II, 24 hp utbildning II, 6 hp Ämnesstudier i samhälls- och naturorientering och teknik, 30 hp Kunskap, undervisning och lärande i F-3 II, 10 hp (UK II) Bedömning för lärande i F-3, 14 hp (UK II) Att undervisa i F-3, 6 hp (VFU II) (Möjlighet att studera utomlands) Samhällsorientering i F-3, 15 hp Naturorientering och teknik i F-3, 15 hp T7 utbildning III, 22,5 hp Läraryrkets dimensioner i F-3, 22,5 hp avancerad nivå (VFU III) (Möjlighet att studera utomlands) Examensarbete i F-3, 7,5 hp avancerad nivå T8 Examensarbete, 30 hp kärna III, 7,5 hp Examensarbete i F-3, 22,5 hp (forts) avancerad nivå (forts.) (Möjlighet att studera utomlands) Profession och vetenskap, 7,5 hp avancerad nivå (UK III) 9

10 Grundlärarprogrammet grundskolans åk 4 6, 240 hp Under årskurserna 4 6 introduceras flera nya ämnen i skolan. Som student på programmet fördjupar du dig dels i skolans grundläggande ämnen, dels väljer och studerar du en profil där de nya ämnena ingår. I utbildningen läggs stor vikt vid hur du som blivande lärare kan skapa förutsättningar för det enskilda barnet att lära och utvecklas. Du tränar även din förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet. Förutom teoretiska studier får du även ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med grundskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Du får även kunskap om den svenska skolan ur ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området och ger dig fördjupade kunskaper om skolans verksamhet. Så läser du Utbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du fördjupar dig även i ämnen som är specifikt kopplade till arbete i årskurserna 4 6. Ett återkommande inslag i utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, eller praktiken, som du genomför i någon av grundskolans årskurser 4 6. Det är även möjligt att förlägga en del av studierna utomlands. Det här kan du jobba med Efter utbildningen kan du arbeta som grundlärare i grundskolans årskurs

11 T1 T2 kärna I, 28,5 hp utbildning, 1,5 hp Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp Demokrati, individ och samhälle, 10 hp Att vara lärare 1,5 hp Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 8,5 hp Svenska, 30 hp Engelska, 30 hp Matematik, 30 hp T3 Ämnesstudier i svenska, matematik och engelska, 90 hp T4 T5 T6 kärna II, 24 hp utbildning II, 6 hp Valbart andra ämne, 30 hp Kunskap, undervisning och lärande för åk 4 6 II (UK II), 10 hp Bedömning för lärande för åk 4 6 II (UK II), 14 hp Att undervisa i åk 4 6 II (VFU II), 6 hp (Möjlighet att studera utomlands) Samhällsorientering, 30 hp alt. naturorientering och teknik alt. praktiskt-estetiska ämnen för åk 4 6, 30 hp T7 utbildning III, 22,5 hp Läraryrkets dimensioner för åk 4 6(VFU III), 22,5 hp avancerad nivå Examensarbete för inriktning åk 4 6, 30 hp, avancerad nivå T8 Examensarbete, 30 hp kärna III, 7,5 hp Examensarbete för åk 4 6, 30 hp (forts) avancerad nivå (forts.) (Möjlighet att studera utomlands) Profession och vetenskap för åk 4 6 (UK III), 7,5 hp avancerad nivå 11

12 Ämneslärarprogrammet åk 7 9, 270 hp En utbildning för dig som vill handleda och undervisa unga människor och samtidigt jobba med favoritämnena. Programmet ger en yrkesmässig förberedelse för arbete i årskurserna 7 9. Under utbildningen väljer och fördjupar du dig i de ämnen du kommer att undervisa i. Programmet handlar även om hur du i en framtida yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Förutom teoretiska studier får du även ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med grundskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Som ämneslärare möter du elever som står på gränsen mot vuxenlivet. Frågorna är ofta många och ibland tar känslorna överhand. För att kunna hantera heta diskussioner eller bråk får du träna upp förmågan att ta upp konflikter och föra dialog om värdegrunder med eleverna. Du får även kunskap om den svenska skolan ur ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området vid Umeå universitet. Så läser du Utbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du studerar även de valda ämnenas uppkomst och utveckling samt metoder och teorier för undervisning och lärande i ämnet. Ett återkommande inslag i utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, eller praktiken, som du genomför i årskurs 7 9. Det är även möjligt att förlägga en del av studierna utomlands. Det här kan du jobba med Efter utbildningen kan du jobba som ämneslärare i årskurs

13 T1 T2 kärna I, 28,5 hp utbildning, 1,5 hp Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp Demokrati, individ och samhälle, 10 hp Att vara lärare 1,5 hp (VFU I) Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 8,5 hp Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Engelska, Svenska Idrott och hälsa, Matematik, Hem och konsumentkunskap, Musik, Bild, Slöjd trä och metall, Slöjd textil T3 Ingångsämne, 60 hp Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Engelska, Svenska, Idrott och hälsa, Matematik, Hem och konsumentkunskap, Musik, Bild, Slöjd trä och metall, Slöjd textil T4 Andraämne, 30 hp Geografi, Samhällskunskap (90 hp)*, Bild, Slöjd tm, Slöjd tx, Matematik, Religionskunskap, Historia, Biologi, Fysik T5 utbildning II, 6 hp kärna II, 24 hp Kunskap, undervisning och lärande II, 10hp Att undervisa, 6 hp (VFU II) (Möjlighet att studera utomlands) Bedömning för lärande, 14 hp T6 Tredjeämne, 30 hp Religionskunskap, Historia, Slöjd tm, Slöjd tx, Matematik, Kemi, Fysik, Geografi T7 Tredjeämne, hp Andraämne, hp Fortsatta studier i valda andra- respektive tredjeämnen T8 utbildning III, 22,5 hp Läraryrkets dimensioner, 22,5 hp avancerad nivå (VFU III) Examensarbete, 7,5 hp avancerad nivå T9 Examensarbete, 30 hp kärna III, 7,5 hp Examensarbete, 22,5 hp avancerad nivå (forts.) (Möjlighet att studera utomlands) Profession och vetenskap, 7,5 hp avancerad nivå 13

14 Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan, hp En utbildning för dig som vill handleda och undervisa unga människor och samtidigt jobba med favoritämnena. Programmet ger en yrkesmässig förberedelse för arbete i gymnasieskolan. Under utbildningen väljer och fördjupar du dig i de ämnen du kommer att undervisa i. Programmet handlar även om hur du i en framtida yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Förutom teoretiska studier får du även ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med gymnasieskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Som ämneslärare möter du elever som står på gränsen mot vuxenlivet. Frågorna är ofta många och ibland tar känslorna överhand. För att kunna hantera heta diskussioner eller bråk får du träna upp förmågan att ta upp konflikter och föra dialog om värdegrunder med eleverna. Du får även kunskap om den svenska skolan ur ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Så läser du Utbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du studerar även de valda ämnenas uppkomst och utveckling samt metoder och teorier för undervisning och lärande i ämnet. Ett återkommande inslag i utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, eller praktiken, som du genomför på gymnasiet. Det här kan du jobba med Efter utbildningen kan du jobba som ämneslärare på gymnasiet. 14

15 T1 T2 kärna I, 28,5 hp utbildning, 1,5 hp Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp Demokrati, individ och samhälle, 10 hp Att vara lärare, 1,5 hp (VFU I) Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 8,5 hp Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Engelska, Svenska, Idrott och hälsa, Matematik, Musik, Bild, Bild m. fördjupning T3 Ingångsämne, 90 hp T4 T5 utbildning II, 6 hp kärna II, 24 hp Kunskap, undervisning och lärande II, 10 hp Att undervisa, 6 hp (VFU II) (Möjlighet att studera utomlands) Bedömning för lärande, 14 hp T6 Samhällskunskap, Religionskunskap, Geografi, Historia, Engelska, Spanska, Tyska, Franska, Svenska som andraspråk, Svenska, Idrott och hälsa, Matematik, Musik, Bild, Bild m. fördjupning, Fysik*, Kemi, Biologi T7 Andraämne, 90 hp T8 T9 utbildning III, 22,5 hp * För att studera Fysik krävs Matematik som ingångsämne Läraryrkets dimensioner, 22,5 hp avancerad nivå (VFU III) Examensarbete, 7,5 hp avancerad nivå T10 Examensarbete, 30 hp kärna III, 7,5 hp Examensarbete, 22,5 hp avancerad nivå (forts.) (Möjlighet att studera utomlands) Profession och vetenskap, 7,5 hp avancerad nivå 15

16 Välkommen till lärarutbildningen vid Lärarhögskolan, Umeå universitet! Innehållet i denna broschyr ger en översiktlig information om de program som du kan välja och som leder fram till en lärarexamen med inriktning mot olika verksamheter; förskola, grundlärare (fritidshem, förskoleklass åk 1 3, åk 4 6) och ämneslärare (åk 7 9, gymnasieskolan). Behörighetskraven till våra utbildningar skiljer sig och mer information om detta hittar du på vår hemsida ( program). För ämneslärare krävs det särskild behörighet i vissa ämnen och antagningsprov gäller i estetiska ämnen. Väljer du ämneslärarprogrammet kommer du vid programstarten att få information om och möjlighet att välja andra- och tredjeämne beroende på vilken inriktning (gymnasieskolan eller åk 7 9) du valt och vilken behörighet du har. Studier utomlands Möjlighet till studier utomlands antingen under vfu, eller när du gör ditt examensarbete finns. Inom respektive programöversikt kan du ta del av de terminer där detta är möjligt. Om utlandsförlagd del ska genomföras och ingå i din examen så är det av vikt, att detta är sanktionerat via ansvarig utbildningsledare vid lärarhögskolan i Umeå. Om du har funderingar på utlandsförlagd del i din utbildning så bör du inledningsvis ta del av den information vi har på vår hemsida enligt under rubriken Res Ut, sedan kontakta den ansvarige (utbildningsledare, studievägledare eller kursansvarig institution) som ger dig ytterligare information om hur du ska planera för detta. Portfolio i lärarprogrammet Vilken ny kunskap har denna kurs tillfört? Hur tänker jag kring detta? Vilken användning ser jag för denna kunskap i mitt framtida yrke? Vad behöver jag lära mig ytterligare inom detta kunskapsområde? Det är exempel på centrala frågeställningar som utmanar dig att reflektera och dokumentera 16 Lärarhögskolan Umeå universitet, Umeå Telefon din utveckling till lärare. Professionell utvecklingsplan (PUP) och portfolio är viktiga begrepp i detta sammanhang men också användbara verktyg som du kommer att möta och arbeta med under utbildningen. Under respektive programs hemsida finns en meny med mer information. Studiestöd och studenthälsa Inom Lärarhögskolan undersöker vi om du är intresserad av att få särskilt stöd för att klara studierna innan eller sedan du påbörjat ett lärarprogram. Du blir därefter kontaktad av studievägledare för vidare hjälp med dina frågor. Det kan handla om att få kontakt med Studieverkstaden som bland annat ger våga talakurser, hjälp vid dyslexi, beställning av talböcker och mycket annat. Inom universitet finns Studentcentrum, www. studentcentrum.umu.se/, som arbetar med studiestöd på bred front. Även studenthälsan ingår här. Studenthälsan finns för alla studenter vid Umeå universitet, oavsett studie- eller bostadsort och har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete och är ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård. Idrott och studier Umeå centrum för idrottsvetenskap samordnar all idrottsrelaterad utbildning och forskning samt organiserar samtliga elitidrottande studenter inom Umeå universitet. Förkortas vanligen UCIV. Det finns mycket goda möjligheter att bedriva idrott och studier vid såväl lärarprogrammet som andra program vid Umeå universitet. Antingen är du på elitidrottsnivå och kan skriva ett särskilt aal med UCIV och få bra och god möjlighet till kombination studier och din idrott, eller så idrottar du på något lägre nivå men även då ta del av bra möjligheter att både plugga och idrotta. Vid IKSU finns en mycket modern anläggning där stor del av studenterna har fysiska aktiviteter i såväl kurser som på sin fritid. Print & Media, Umeå universitet, 2012/ Foto: Mattias Pettersson

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Studera vid Lärarhögskolan 2015/16

Studera vid Lärarhögskolan 2015/16 Version 5, 2015 Studera vid Lärarhögskolan 2015/16 Bli lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog eller speciallärare Lärarhögskolan www.lh.umu.se 1 Innehållet i denna broschyr ger en översiktlig

Läs mer

Version 4, Studera vid Lärarhögskolan 2014/15. Lärarhögskolan

Version 4, Studera vid Lärarhögskolan 2014/15. Lärarhögskolan Version 4, 2014 Studera vid Lärarhögskolan 2014/15 Lärarhögskolan www.lh.umu.se 1 Innehållet i denna broschyr ger en översiktlig information om de program som du kan välja vid Lärarhögskolan. Förskollärarprogrammet...4

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Angående skrivelser rörande beställningsprocessen

Angående skrivelser rörande beställningsprocessen Angående skrivelser rörande beställningsprocessen I skrivelser har det framhållits problem vad gäller möjligheten att på institutionsnivå svara upp mot de olika förfrågningar om kurser som USE ställt till

Läs mer

Studera vid Lärarhögskolan 2016/17

Studera vid Lärarhögskolan 2016/17 Version 6, 2016 Studera vid Lärarhögskolan 2016/17 Bli lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog eller speciallärare Lärarhögskolan www.lh.umu.se 1 Innehållet i denna broschyr ger en översiktlig

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå 2015-06-03 RIKTLINJER-VFU Innehållsligt fokus i de skilda VFU-perioderna Sid 1 (11) Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

Efterled som används i examensbevisen

Efterled som används i examensbevisen som används i examensbevisen I tabellerna nedan framgår vilket kompetensområde respektive inriktning inom Lärarprogrammet ger i efterledet på examensbeviset. Om man läser två inriktningar kommer båda kompetensområdena

Läs mer

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14 Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM Tillägg: antagning HT13-VT14 UTAN LÄRARE - INGEN FRAMTID Var med och påverka Sverige år 2100! Cancerforskare, bilmekaniker, barnmorskor, musiker eller brandmän vilka skulle

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot grundskolan årskurs 7-9 läser tre ämnen, 90 högskolepoäng i ingångsämnet och sedan

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Tryck: US-AB 2012 Grafisk form: Cecilia Österholm, Stockholms universitet Producerat av och för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet Lärare är ett

Läs mer

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9 Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kansliet 2013-12-11 senast uppdaterad 1 ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Inriktning 7-9 Med hjälp av denna beskrivning får du en översikt över dina möjligheter att välj andra ämne

Läs mer

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16 Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16 Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp (11FK20) Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Förskollärare Antagna Höst 2011

Förskollärare Antagna Höst 2011 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2014/2015 Förskollärare Antagna Höst 2011 BESLUTSDATUM 2012-11-22 BESLUTSFATTARE Chef för Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Kalmar och Växjö den 6 mars 2013 Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Nedan följer information om behörighetskrav

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G 2017/407 SAMORDNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng The Special Subjects Teacher Programme

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

hp LUN DNR G 2011/40

hp LUN DNR G 2011/40 Utbildningsplan för ÄMNESLärarprogrammet 270 330 hp Lärarutbildningsnämnden LUN 2011-08-24 DNR G 2011/40 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudsakligt område för utbildningen (huvudområde)...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT ÄMNESLÄRARPROGRAMMET HP LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT ÄMNESLÄRARPROGRAMMET HP LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Utningsplan för ÄMNESLärarprogrammet 270 330 hp HT 2012 Lärarutningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utningen...2 2. Allmänna mål för högskole utning enligt högskolelagen...

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet 2013-09-12 Programrådet för ämneslärarexamen inom nämnden för lärarutbildning Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet Syftet med detta dokument är att på ett kortfattat sätt beskriva

Läs mer

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Tryck: US-AB 2012 Grafisk form: Cecilia Österholm, Stockholms universitet Producerat av och för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet Lärare är ett

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A.

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Lärarhögskolans sammanträdesrum, Naturvetarhuset Ärende Anmärkning Föredragande 67 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet hp. Gäller från och med Utbildningsplan för ÄMNESLärarprogrammet 270 330 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden 1 Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU 2012-00259 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13 och 2013-05-16. Reviderad 2014-03-20. Senast reviderad 2015-04-08 av Grundutbildningsnämnden på

Läs mer

Lärarprogrammet. 2. Utbildningens mål. Teacher Education Programme. Nationella mål för aktuell examen. Se Högskolelagen 1 kap 8-9.

Lärarprogrammet. 2. Utbildningens mål. Teacher Education Programme. Nationella mål för aktuell examen. Se Högskolelagen 1 kap 8-9. Fakultetsnämnden för lärarutbildning Utbildningsplan lärarprogrammet Lärarprogrammet Teacher Education Programme 1. Basdata Omfattning: 180/210/270/300/330 högskolepoäng Examen: Lärarexamen. Examensbeskrivningen

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6.

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6 Omfattning: 240 högskolepoäng Programkod: LYGRM Nivå: Grund/Avancerad

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet.

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Bilaga 1 Nationella krav Allmänt krav För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Förskollärare Sökandes utbildning ska vara en utbildning med förskollärarinriktning i utbildningslandet.

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå Ämneslärarprogrammet Programkod: LGÄYY Inriktningskod: Enma/Enre/Maen/Mare/Reen/Rema Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2011-02-18 Ämneslärarprogrammet

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång 2017-09-18 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Förskollärarprogrammet. 210 hp

Förskollärarprogrammet. 210 hp Förskollärarprogrammet 210 hp studieort Uppsala Sökanvisningar och kursutbud vt 2016 Detta material vänder sig till dig som läser på förskollärarprogrammet och med studieort Uppsala. För dig som läser

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng)

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-1952-09 Sid 1 (5) LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) 1. Fastställande Examensbeskrivningen

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp (11FK11) Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp (11FK20) Barn, kultur och kommunikation

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Inventering med avseende på vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Dokumentet är ett försök att strukturera de krav som ställs av lärarutbildningsutredningen inför en ansökan av examensrätt. Varje

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen Preliminär utbildningsplann för Grundlärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Välkommen till Att undervisa i F-3, 6,0 hp! Ht 14

Välkommen till Att undervisa i F-3, 6,0 hp! Ht 14 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Helena Eckeskog 090-786 6467 helena.eckeskog@sprak.umu.se Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 2014 - Kurskod:6LÄ048 Anmkod:

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning Dnr: 2016/5 3.1.1.3 Utbildningsplan Nämnden för lärarutbildning Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School,

Läs mer

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp 2011-03-10 Delegationsbeslut Dnr LiU-2009-00438 OSU-GUN del 11/06 1(1) Fastställande av ämnesområden som anges i anvisningar för Påbyggnadsutbildning till lärare, grundskolans senare år och gymnasieskolan,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G 2017/407 SAMORDNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng The Special Subjects Teacher Programme directed

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (9) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess

Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess Förskola 1-5 år I förskolan kommer du arbeta tillsammans med barnskötare, förskollärare och specialpedagoger. Varje förskolaområde har en ansvarig förskolechef. Förskolorna

Läs mer

Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013

Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013 Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013 Allmänt utbildningsområde 3 En skola för alla i en värld för alla 15 högskolepoäng (4 veckor VFU) Examensarbete inom valt kunskapsområde 15

Läs mer

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17 Tranängskolans fritidshem Kvalitetsanalys 16/17 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 2 Resultatet av årets verksamhet... 5 2.1 Verksamhetens resultat... 5 2.1.1 Förändrat

Läs mer

Välkommen. till lärarutbildningarna höstterminen 2014

Välkommen. till lärarutbildningarna höstterminen 2014 Välkommen till lärarutbildningarna höstterminen 2014 Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet! Vi är glada att du har valt Stockholms universitet och hoppas att du blir nöjd med din

Läs mer

UTBILdNINGSpLAN För VT FörSKOLLärArprOGrAmmET Hp LärArUTBILdNINGSNämNdEN

UTBILdNINGSpLAN För VT FörSKOLLärArprOGrAmmET Hp LärArUTBILdNINGSNämNdEN Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp VT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1 Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH). UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram i dans - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp Teacher Education Programme in Dance - in Upper Secondary Education, 300 credits Programkod: ÄMLÄR Fastställd

Läs mer

Välkommen. till lärarutbildningarna vårterminen 2015

Välkommen. till lärarutbildningarna vårterminen 2015 Välkommen till lärarutbildningarna vårterminen 2015 Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet! Vi är glada att du har valt Stockholms universitet och hoppas att du blir nöjd med din

Läs mer