Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan."

Transkript

1

2 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum Sid 1 (1) Tid: Kl Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll och studieavbrott Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Maria Löfgren FS IT-stöd för handledarutbildning 20 Beviljade medel för forskarutbyte inom det utbildningsvetenskapliga området, 2014 Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Bilaga p 19 B Offertsvar, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Bilaga p 19 C. Offertsvar, pedagogiska institutionen. Bilaga 19 D. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 20 A. Sammanställning ansökningar. Bilaga p 20 B. Marie Oskarsson FS Carina Rönnqvist Pedagogiskt pris 2014 Anmälan av beslut. Beslut om pedagogiskt pris Bilaga p 21. Annika Kjellsson Lind FS Överenskommelse mellan LH och TUV gällande kursuppdrag i FU 2014 Anmälan av beslut. Överenskommelse. Bilaga p 22. Carina Rönnqvist

3 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Anmälan av beslut Dnr FS Sid 1 (1) Bilaga p 18 Ärende p: 18 Ärende: Studieuppehåll och studieavbrott Föredragande: Maria Löfgren Bakgrund: Information om fattade beslut om studieuppehåll och studieavbrott. Beredning: Förslag till beslut: Ad acta. Motivering till beslut: Beslut: enligt förslag. Bilagor: Förteckning över fattade beslut av studievägledaren. Expedieras till: Diariet Kopia för kännedom till: Anders Råberg

4 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Beslutsförslag Dnr FS Sid 1 (1) Bilaga p 19 A Ärende p: 19 Ärende: IT-stöd för handledarutbildning Föredragande: Marie Oscarsson Bakgrund: Lärarhögskolan (LH) erbjuder handledarutbildning för lokala VFU-handledare. För att tillmötesgå kommunernas önskemål om att öka tillgängligheten till utbildningen utvecklas nu en digital variant av handledarutbildningen, där deltagarna ska kunna ta del av utbildningsmaterial i form av presentationer via en lärplattform. För att upprätta utbildningsplattformen och digitalisera utbildningsmaterialet behöver kansliet tekniskt stöd. Beredning: Offertförfrågan och offertsvar enligt bilagor. Förslag till beslut: Godkänna Pedagogiska institutionens offert. Motivering till beslut: Offertsvaret från Pedagiska institutionen förordas eftersom det svarar i större utsträckning för en helhetslösning mot de behov som Lärarhögskolan efterfrågar. Beslut: Enligt förslag. Bilagor: Offertförfrågan, bilaga 19 B. Offertsvar TUV, bilaga 19 C. Offertsvar Pedagogiska institutionen, bilaga 19 D. Expedieras till: Prefekterna vid TUV och Pedagogiska institutionen, Marie Oscarsson, Birgitta Wilhelmsson, Annika Kjellsson Lind Kopia för kännedom till: Maria Löfgren, Jan Mannberg

5 Lärarhögskolan Offertförfrågan Sid 1 (1) Bilaga p 19 B Till - Pedagogiska institutionen - Tillämpad utbildningsvetenskap (Interaktiva medier och lärande) Offertförfrågan Lärarhögskolan (LH) utvecklar en handledarutbildning för lokala VFU-handledare. Handledarutbildningen kommer att bestå av ett antal powerpointbaserade presentationer. LH:s kansli ansvarar för två stycken presentationer och de övriga presentationerna utformas av NMD och TUV. NMD och TUV ansvarar själva för produktionen av sina filmer i Camtasia. Presentationerna ska anslås på hemsida eller via lärplattform. Lärarhögskolan önskar offert på följande: 1. Produktion Kostnadsförslag för inspelning och redigering av 2 st presentationer (12-15min/st) i Camtasia (de filmer som LH:s kansli ansvarar för) Inspelningarna ska vara klara 1 april. 2. Distribution Lämna förslag på hantering och kostnad för att distribuera/sprida samtliga presentationer (ca 10 stycken) via - hemsida eller - lärplattform Filmerna ska vara klara för distribution den 1 maj. Emotser ert offertsvar senast den 17 mars. Vid frågor vänligen kontakta Marie Oskarsson, eller Umeå Annika Kjellsson Lind Kanslichef Lärarhögskolan

6 Tillämpad utbildningsvetenskap (Interaktiva medier och lärande) Svar på Offertförfrågan Sid 1 (1) Bilaga p 19 C Till - Lärarhögskola Svar på Offertförfrågan Pris för Produktion Kostnader för inspelning och redigering av presentationerna debiteras med en engångsavgift av 1400kr per presentation. Pris för Distribution Vi kommer att kunna erbjuda att ta emot presentationerna, konvertera de till olika streambara format så att man kan distribuera filmerna på olika sätt: Antingen via en hemsida (som vi tillhandahåller eller er egen) eller via vår lärplattform Moodle alternativt Cambro om ni så önskar. Som startavgift debiteras: 2000kr (engångsavgift) Beroende på hur länge filmerna ska vara tillgängliga debitera vi: 200kr / månad Umeå Dag Österlund Studierektor

7 Pedagogiska institutionen Bilaga p 19 D Offert enligt förfrågan gällande produktion och distribution av filmer 1. Produktion Kostnadsförslag för inspelning och redigering av 2 presentationer minuter. Efter samtal med Birgitta Wilhelmsson har vi tillsammans kommit fram till att Pedagogiska institutionen kan erbjuda hjälp till lärare som ska spela in powerpoint med ljud via telefon och, om så behövs och tid finns, en kort introduktion på plats när filmerna ska spelas in. Mer hjälp än så kommer inte att behövas då lärarna själva spelar in presentationerna och dom inte kommer att behöva redigeras. Ifall ni kommer fram till att ni vill ha mer avancerade filmer kan vi skriva en ny offert. Se till exempel: 2. Distribution Förslag på hantering och kostnad för att distribuera/sprida samtliga presentationer via hemsida eller lärplattform. Pedagogiska institutionen kan erbjuda att sätta upp en kurs till ett kurstillfälle på en befintlig lärplattform där lärarna enkelt kan kommunicera med sina studenter och själva lägga upp de presentationer de spelat in och övrigt kursmaterial. Vi lägger in studenterna enligt en Excelfil, med namn och e-post i tre olika kolumner, som lärarna skickar till oss innan kursstart. Uppläggning av en kurs 1 h 946 Administration av användare 3 h 1419 Hjälp till lärare och support 6 h 2360 = 4730 IT-pedagog kostar 473 kr/h inkl Igem.

8 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 1 (2) Bilaga p 20 A Ärende p: 20 Ärende: Beviljande av medel för forskarutbyte inom det utbildningsvetenskapliga området, första utlysning Föredragande: Carina Rönnqvist Bakgrund: Den 23 november 2013 utlyste Lärarhögskolan kr i medel för forskarutbyte inom det utbildningsvetenskapliga området (Dnr ) med sista ansökningsdag den 7 januari. Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist. Fyra ansökningar har inkommit. Inkomna ansökningar finns förtecknade i bilaga 20 B. Beviljat belopp är ett bruttobelopp som inkluderar OH-påslag. Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan. Senast den 28 november 2014 ska den som beviljats medel inkomma med en rapport över genomförd aktivitet i detta webbformulär: https://www.aktivitet.db.umu.se/signup/default.aspx?eventid=405 Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande berättelse som så skulle behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den som beviljats medel får resekostnader som måste betalas privat ska reseräkning skickas till ansvarig institution/enhet.

9 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Sid 2 (2) Bilaga p 20 A Förslag till beslut: Rektor beslutar att tilldela medel för forskarutbyte inom det utbildningsvetenskapliga området till Mikaela Nyroos Oleg Popov Tor Söderström Mats Deutschman kr kr kr kr Motivering till beslut: Ansökningstexten fastslog: Ansökningarna rangordnas utifrån beskrivna vinster för utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet avseende förstärkning av internationella forskningsnätverk, ökad internationell publicering, förstärkt forskarutbildning och förstärkt forskningsanknytning i Lärarhögskolans grundutbildningar. Samtliga ansökningar kunde beviljas medel utifrån ovanstående kriterier. Då medel fortfarande fanns kvar vid årsskiftet från LH:s förra fördelning av medel till Mikaela Nyroos för Korhonens besök, har den beviljade summan i denna fördelning reducerats med motsvarande summa. Beslut: Beslut fattat av rektor Exp Bilagor: Kontering: (fördelas ut). Expedieras till: Prefekter vid aktuella institutioner, samtliga sökande Kopia för kännedom till: Carina Rönnqvist, Annika Kjellsson Lind, Eva Alenius, Anna Sjöberg, Agnetha Simm, ekonomiansvarig vid aktuella institutioner

10

11

12

13

14

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Närvarande ledamöter: Rasmus Åkesson Linda Engström Lina Boberg Karin Melbin Närvarande tjänstemän: Jobjörn

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer