Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400"

Transkript

1 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400

2 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av en effektiv transaktionshantering och med Nets Technology har ni alltid en uppdaterad programvara i betalterminalen. Om ni har frågor om hur betalterminalen ska användas, eller om fel uppstår, har ni tillgång till marknadens kanske bästa kundsupport. Vi kan ge er snabb och professionell assistans via telefon, samt via e-post på På vår webbsida,, hittar ni svaren på de vanligaste frågorna som brukar ställas till vår kundsupport. Lycka till med affärerna!

3 1 Snabbguide Betalterminaltyper... 5 Mobil i Stationär i Integrerad i Installera i5100 via bredband (CC-4.0)... 9 Installera i5100 seriellt via kassasystemet (CC-4.3) Installera i6400 seriellt via kassasystemet (CC-5.0) Installera i7910 via SIM-kort (CC-8.0) Menyfunktioner Köp Manuell inmatning av kortuppgifter Makulering av senaste transaktion Retur S&F Dricks Skapa nota Köp med dricks (totalbelopp) Fleranvändare Val av användare Kopia Kopia av senaste transaktion Kopia av senaste dagsavslut Kassör Ny kassör Ta bort kassör Förteckning över kassörer Kassör ID kan användas på fem olika sätt Inställningar Rapporter Transaktionslista X-Total och Z-Total Kassör X-Total och Z-Total Dagsavslut Manuell programuppdatering Byte av kvittorulle Menyöversikt Felsökning Service Garanti Rengöring Bankversion Utskrift av dataset Felmeddelande

4 1 Snabbguide Det här kapitlet innehåller en kortfattad förklaring på de mest använda funktionerna i betalterminalen. Funktion Utför Kommentar Starta i7910 Tryck OK i5100 startar när nätadaptern kopplas Köp Ange belopp och tryck OK Be kunden sätta i/dra sitt kort Be kunden ange kod och tryck OK Vänta på kvitto Köp används för att betala varor och tjänster med kort. Skärmen visar godkänt. På kvittot står det köp. Makulering Tryck MENU, 3 och 6 Dra LÖSENKORTET Bekräfta belopp Vänta på kvitto Retur Tryck MENU, 3 och 7 Dra LÖSENKORTET Ange returbelopp och tryck OK Be kunden ange kod och tryck OK Sätt i/dra kortet Vänta på kvitto Funktionen används för att makulera den senaste transaktionen. På kvittot står det makulerat. Funktionen används vid retur av varor och tjänster som är betalade med kort. På kvittot står det retur. Manuell inmatning av kortuppgifter Signaturköp Vid köp eller retur där manuell inmatning av kortuppgifter är nödvändig, tryck på? tangenten när betalterminalen visar SÄTT I/DRA KORT och följ sedan anvisningarna på sid 16 Ange belopp och tryck OK Be kunden sätta i/dra sitt kort Tryck Stop när betalterminalen frågar efter PIN-kod SIGNATURBASERAT? Tryck OK Vänta på signaturkvitto Funktionen används när kortet är oläsligt. Signaturköp används om kunden glömt koden. På kvittot står det köp. Manuellt dagsavslut Tryck MENU och 6 Vänta på utskrift Dagsavslutskvitto skrivs ut. Kopia av senaste transaktion Tryck MENU, 5 och 1 Vänta på kvitto Kopia av kvitto från senaste transaktion skrivs ut. Kopia av senaste dagsavslut Tryck MENU, 5 och 2 Vänta på kvitto Kopia av kvitto från senaste dagsavslut skrivs ut. För beställning, vid frågor eller vid problem ring Nets kundtjänst på telefon

5 2 Betalterminaltyper Mobil i7910 En mobil betalterminal med GPRS-kommunikation. Teckenfönster Kvittot skrivs ut här. Navigationsknappar för bläddring i menyer. Siffertangenter används för inmatning av siffror och bokstäver Dra magnetremsen här med magnetremsen vänt mot betalterminalen. Används för att komma in i huvudmenyn. Används för: manuell inmatning av kortuppgifter. Växling mellan stora och små bokstäver eller från bokstäver till siffror Avbryter pågående funktion och återgår till huvudmenyn. Korrigera felaktig inmatning eller återgå till föregående meny. Används för: Inmatning av öre. Punkt (.) vid manuell inmatning av data Bekräfta inmatning eller val av meny. Används även för att starta i7910. Sätt i chipkortet här, med chippet vänt uppåt. Betalterminalen levereras med: Integrerat SIM-kort Laddare Kvittorulle Användarhandbok Lösenkort 5

6 Batteri För optimal batterihantering ska betalterminalen efter leverans kopplas till laddaren och startas med den gröna OK-tangenten! Om batteriet är helt urladdat tar det cirka 15 minuter innan betalterminalen kan användas. Betalterminalen bör vara på och kopplad med laddaren hela tiden, speciellt varje natt. Batteriet mår bäst av detta och för att säkerställa att automatiska dagsavslut genomförs. Standbytid: upp till 14 timmar. Kapacitet: upp till 200 transaktioner med fulladdat batteri. För att kontrollera batteriet: Tryck MENU, 7 och 9. Batterikapaciteten visas i procent. Strömsparläge Om betalterminalen inte är kopplad till laddaren går den automatiskt i viloläge efter en minut och stängs av efter en timmes inaktivitet, detta för att batteriet ska räcka så länge som möjligt. I viloläge ser betalterminalen ut att vara avstängd, men ett tryck på någon tangent aktiverar betalterminalen igen. Är betalterminalen avstängd startar man den genom att trycka OK. Betalterminalen startar på cirka sekunder. För att stänga av betalterminalen, tryck Menu-tangenten, bläddra till Stäng av och tryck OK, eller tryck Menu och 9. Betalterminalen drar ström tills den stängs av. Täckning/signalstyrka För att kontrollera signalstyrkan: Tryck MENU, 7 och 9. Signalstyrkan visas från 1-6, där 6 är max. 6

7 Stationär i5100 En betalterminal som kommunicerar via GPRS, Ethernet eller via telefonjacket Betalterminalen levereras med: Integrerat Ethernet- och PSTN-kort Nätadapter Kommunikationskabel Kvittorulle Användarhandbok Lösenkort Installera i5100 Kommunikationskablarna ska alltid kopplas i och ur med nätadaptern urkopplad! Koppla den medföljande kommunikationskabeln i kommunikationsporten som betalterminalen ska använda sig av enligt avtal. Koppla sedan nätadaptern och betalterminalen startar upp. Ethernetport Ethernetadapter Nätadapterkabel Seriell port (kassakoppling) Analog telefonport (PSTN) Seriell port (GPRS) Strömkontakt Ethernet adapterport 7

8 Integrerad i6400 En stationär betalterminal avsedd för integration med ett kassasystem. Den levereras utan skrivare och är därför beroende av skrivaren i kassasystemet. Betalterminalen kommunicerar via kassasystemet. Används för manuell inmatning av kortuppgifter. Navigationsknappar för bläddring i menyer. Avbryter pågående funktion och återgår till huvudmenyn. Korrigera felaktig inmatning eller återgå till föregående meny. Bekräfta inmatning eller val av meny. Betalterminalen levereras med: Nätadapter Kabel för integration Användarhandbok Lösenkort Integrerad betalterminal När betalterminalen är integrerad utförs normalt alla funktioner i butikens kassasystem och överförs till betalterminalen. Kvitton skrivs ut på skrivaren som är ansluten till kassasystemet. Vissa system stöder inte administrativa funktioner. Rapporter kan då tas ut direkt från betalterminalen. 8

9 Installera i5100 via bredband (CC-4.0) 1. Koppla in Ethernet-adaptern i den ensamma ingången (utan färg) på baksidan av betalterminalen. 2. Koppla in ena änden av nätverkskabeln i ditt internetuttag och andra änden i Ethernet-adaptern. 3. Koppla in strömadaptern till det lokala strömuttaget. Den runda strömkabeln kopplas till den runda ingången på baksidan av betalterminalen. 4. Gör ett dagsavslut genom att trycka MENU och 6. Strömkablage inkl. transformator i5100 Ethernetadapter i5100 Nätverkskabel Cat 5 (RJ45 - RJ45) 9

10 Installera i5100 seriellt via kassasystemet (CC-4.3) 1. Koppla in ECR-kabeln till den gröna ingången i betalterminalen. 2. Koppla in andra änden av ECR-kabeln till kassans COM-port. 3. Koppla in strömadaptern till det lokala strömuttaget. Den runda strömkabeln kopplas till den runda ingången på baksidan av betalterminalen. 4. Gör ett dagsavslut genom kassasystemet. Strömkablage inkl. transformator i5100 ECR-kabel seriell i5100 (RS232 - RJ11) 10

11 Installera i6400 seriellt via kassasystemet (CC-5.0) 1. Koppla in ECR-kabeln till betalterminalen. 2. Koppla in andra änden av ECR-kabeln till kassans COM-port. 3. Koppla in strömadaptern till det lokala strömuttaget. Den runda strömkabeln kopplas till RS232-kontakten på ECR-kabeln. 4. Gör ett dagsavslut via kassasystemet. Strömkablage inkl. transformator i6400 ECR-kabel seriell i6400 (RS232 - RS232) 11

12 Installera i7910 via SIM-kort (CC-8.0) 1. Anslut strömkabeln till betalterminalen. 2. Anslut andra änden av strömkabeln till det lokala strömuttaget. 3. Håll in OK-knappen för att starta betalterminalen. 4. Gör ett dagsavslut genom att trycka MENU och 6. Strömkablage inkl. transformator i7910 SIM-kort 12

13 3 Menyfunktioner Det här kapitlet innehåller detaljerade beskrivningar av betalterminalens funktioner. För integrerade betalterminaler utförs funktionerna i kassasystemet och inte direkt på betalterminalen. Betalterminalens huvudmeny har följande alternativ: 1 Köp 3 Korttjänster (Makulering, Retur och Efterregistrering) 5 Kopiameny Köp 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny 8 Adminmeny 9 Stäng av (gäller endast i7910) Starta med att ange belopp. ANGE BELOPP ANGE MOMS 0,00 0,00 Ange belopp och tryck OK. Bekräfta momssatsen genom att trycka OK, ändra genom att trycka på den gula Clear-tangenten för att sedan ange önskad momssats. * SÄTT I/DRA KORT SEK 198,00 1 VÄLJ KONTO 2 VÄLJ KREDIT SEK 198,00 KOD + OK KÖP PÅGÅR VÄNTAR 1 Be kunden sätta i/dra kortet i betalterminalen. Chipkort sätts i chipläsaren. Om kortet ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering: Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Välj konto och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Välj kredit och tryck OK. Be kunden ange koden och trycka OK. Har kunden ej kod, tryck på den röda Stop-tangenten för signaturköp. Kontroll pågår. Väntar på godkännande från kortutgivaren. GODKÄNT RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Om köpet är godkänt, visar skärmen GODKÄNT och ett kvitto skrivs ut. Vid signaturköp, notera körkortsnummer eller ID-kortsnummer på butikens kvitto. Be därefter kunden att signera butikens kvitto. Riv av kundens exemplar och tryck OK. * När parametern «Moms» är inställd på «Ändra moms», se sidan 32.. När parametern «Beloppsläge» är inställd på «Kronor», tryck F1-tangenten för att ange ören. 13

14 Godkända kvitton: Köp: magnetspår med kod BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: KÖP SEK 100,00 VARAV MOMS 20,00 Personlig kod GODKÄNT BUTIKENS EX RIV AV HÄR Köp: chipkort med kod BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: KÖP SEK 100,00 VARAV MOMS 20,00 Personlig kod GODKÄNT BUTIKENS EX RIV AV HÄR KUNDENS EX Köp: signaturbaserat BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: KÖP SEK 100,00 VARAV MOMS 20,00 GODKÄNNES FÖR DEBITERING AV KONTO ENLIGT OVAN LEG: SIGN: GODKÄNT BUTIKENS EX RIV AV HÄR

15 Ej godkända transaktioner: Om transaktionen inte blir godkänd visas ett felmeddelande på betalterminalens skärm och ett kvitto med felorsaken skrivs ut. Möjliga felorsaker är: Kommunikationsproblem Avvisad av kortutgivaren Fel på kundens kort Terminalfel Köp: magnetspår med kod Terminalen är online Giltighetstiden har löpt ut BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :25 REF: RESP: 54 MEDGES EJ OGILTIGT KORT Köp: chipkort med kod Terminalen är online Ej kontakt med kortutgivaren BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: RESP: 91 MEDGES EJ EJ KONTAKT MED KORTUGIVARE Köp: chipkort med kod Terminalen är offline Offlineköp för kortet ej godkänt BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: RESP: Z3 IAC: FC MEDGES EJ UPPKOPPLING MISSLYCKAD 15

16 Manuell inmatning av kortuppgifter Funktionen manuell inmatning av kortuppgifter kan utföras vid köp och returer av varor. Det vill säga att kortuppgifter matas in på betalterminalen i stället för att kunden drar sitt kort. Starta med att ange belopp. ANGE BELOPP ANGE MOMS 0,00 0,00 Ange belopp och tryck OK. Bekräfta momssatsen genom att trycka OK, ändra genom att trycka på den gula Clear-tangenten för att sedan ange önskad momssats. * SÄTT I/DRA KORT Tryck?-tangenten för manuell inmatning av kortnumret. ANGE KORTNUMMER Ange kundens kortnummer som är präglat på framsidan av kundens kort och tryck OK. GILTIGHETSTID: MM/ÅÅ ANGE CVC SEK 400,00 1 VÄLJ KONTO 2 VÄLJ KREDIT SEK 400,00 OK eller STOP KÖP PÅGÅR VÄNTAR 1 Ange kortets giltighetstid MM/ÅÅ och tryck OK. Ange kortets CVC/CVV-nummer och tryck OK. Det är de tre sista siffrorna i numret som finns på baksidan av kortet vid kundens signatur. ** Om kortet ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering: Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Välj konto och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Välj kredit och tryck OK. Beloppet verifieras genom att trycka OK. Transaktionen avbryts genom att trycka på den röda Stop-tangenten. Kontroll pågår. Väntar på godkännande från kortutgivaren. GODKÄNT RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Om köpet är godkänt, visar skärmen GODKÄNT och ett kvitto skrivs ut. Notera körkortsnummer eller ID-kortsnummer på butikens kvitto. Be därefter kunden att signera butikens kvitto. Riv av kundens exemplar och tryck OK. * När parametern «Moms» är inställd på «Ändra moms», se sidan 32. När parametern «Beloppsläge» är inställd på «Kronor», tryck F1-tangenten för att ange ören. ** Måste endast anges vid distanshandel ex telefon- eller postorder, där avtal har tecknats för detta med inlösande bank. För att fortsätta utan att ange CVC/CVV-nummer, tryck OK. 16

17 Makulering av senaste transaktion Makulering kan endast göras på senast godkända transaktion. Tryck MENU Huvudmeny 1 Köp 3 Korttjänster 5 Kopiameny Korttjänster 6 Makulering 7 Retur 8 Efterregistrer DRA LÖSENKORTET Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Korttjänster och tryck OK. Tryck siffertangent 6 eller bläddra till Makulering och tryck OK. Dra LÖSENKORTET. SEK 500,00 OK eller STOP Tryck OK för att bekräfta makulering, eller tryck på den röda Stop-tangenten för att avbryta. MAKULERING PÅGÅR VÄNTAR 1 Kontroll pågår GODKÄNT Om makuleringen är godkänd, visar skärmen GODKÄNT och ett kvitto skrivs ut. RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Riv av kundens exemplar och tryck OK. Exempel på godkänt kvitto visas på sidan

18 Retur Används vid retur av varor som har betalats med kort. Tryck MENU Huvudmeny 1 Köp 3 Korttjänster 5 Kopiameny Korttjänster 6 Makulering 7 Retur 8 Efterregistrer DRA LÖSENKORTET Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Korttjänster och tryck OK. Tryck siffertangent 7 eller bläddra till Retur och tryck OK. Dra LÖSENKORTET. ANGE RETURBELOPP 0,00 Ange beloppet som står på kundens kvitto och tryck OK. ANGE MOMS 0,00 Bekräfta momssatsen genom att trycka OK, ändra genom att trycka på den gula Clear-tangenten för att sedan ange önskad momssats. * SÄTT I/DRA KORT SEK 400,00 1 VÄLJ KONTO 2 VÄLJ KREDIT KÖP PÅGÅR VÄNTAR 1 Be kunden sätta i kortet eller tryck?-tangenten för manuell inmatning av kortnumret. Chipkort sätts i chipläsaren. Om kortet ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering: Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Välj konto och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Välj kredit och tryck OK. Kontroll pågår. GODKÄNT RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Om returen är godkänd, visar skärmen GODKÄNT och ett kvitto skrivs ut. Kassören signerar och skriver sitt namnförtydligande på kundens kvitto. Riv av kundens exemplar och tryck OK. Exempel på godkänt kvitto visas på sidan 16. * När parametern «Moms» är inställd på «Ändra moms», se sidan 32. När parametern «Beloppsläge» är inställd på «Kronor», tryck F1-tangenten för att ange ören. 18

19 Godkända kvitton: Makulering Retur RESTAURANGEN AB RESTAURANGVÄGEN 1 STADEN Tel Org.nr RESTAURANGEN AB RESTAURANGVÄGEN 1 STADEN Tel Org.nr Kortinlösen BUTIKSNR: TERM: Kortinlösen BUTIKSNR: TERM: VISA****************8175 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: IB1 MAKULERAT SEK 78,00 VARAV MOMS 15,60 GODKÄNT BUTIKENS EX RIV AV HÄR KORTNUMMER ****************8175 AID: A TVR: TSI: :54 REF: IC5 RETUR SEK 78,00 VARAV MOMS 15,60 GODKÄNT BUTIKENS EX RIV AV HÄR

20 S&F Om det uppstår kommunikationsproblem kan en transaktion lagras temporärt i betalterminalen och detta kallas för S&F (Store & Forward). Beloppen överförs automatiskt när betalterminalen åter får kontakt. Transaktioner som kan lagras temporärt: Köp Makulering av senaste transaktion Retur Efterregistrering S&F med chipkort Köp med chipkort och kod kan godkännas och lagras i betalterminalen om chipkortet tillåter det. Förfarandet skiljer sig inte från ett vanligt köp. Om köp med chipkort och kod ej godkänns kan köp med chipkort och signatur godkännas. Signaturköp fås genom att trycka på den röda Stoptangenten när koden efterfrågas och sedan trycka OK. Betalterminalen skriver då ut ett kvitto med en legitimationsrad och en signaturrad. S&F med magnetkort Köp med magnetkort och signatur kan godkännas och lagras i betalterminalen. Betalterminalen skriver då ut ett kvitto med en legitimationsrad och en signaturrad. Banken skall då kontaktas på telefonnumret som visas i displayen för auktorisation av beloppet. Exempel på S&F med signatur MANUELL KONTROLL RING xxxxxxxxxxx BUTIK DRA LÖSENKORT ANGE KONTROLLNR 123 GODKÄNNES MED SIGNATUR RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Kundtjänst ska kontaktas på det nummer som visas i displayen för auktorisation av beloppet. Dra därefter lösenkortet. Mata in kontrollkoden på betalterminalen som kundtjänst anger. Endast siffror och stora bokstäver ska matas in. Använd?-tangenten för att bläddra mellan siffror och stora bokstäver. Om köpet är godkänt, visar skärmen GODKÄNNES MED SIGNATUR och ett kvitto skrivs ut. Kontrollera kortinnehavarens identitet, notera körkorts-nummer eller ID-kortsnummer på butikens kvitto. Be därefter kunden att signera butikens kvitto. Riv av kundens exemplar och tryck OK. Butikens exemplar av kvittot ska förvaras tillsammans med kassaredovisningen. Kvittot skiljer sig endast från ett signaturkvitto med tillägget RESP: Y1 eller Y3. Hur man ser att betalterminalen har lagrade transaktioner. Pricken på skärmen anger att det finns minst en lagrad transaktion. Beloppen överförs automatiskt när betalterminalen åter får kontakt och då försvinner pricken. Undantag existerar då S&F är beroende på kortet och beloppet. 20

21 4 Dricks Dricksfunktionaliteten är en tilläggstjänst. Funktionen används på ett av dessa två sätt: Med nota; kortkunden skriver total inklusive dricks på notan och baserat på notan matar servitören in belopp och total på betalterminalen. Utan nota; servitören matar in belopp på betalterminalen och därefter matar kortkunden in total inklusive dricks. Ett annat alternativ är att välja Extra där kortkunden knappar in hur mycket dricks man vill ge och trycker OK. Betalterminalen summerar köpebeloppet och dricksen till ett enda totalbelopp. Skapa nota Funktionen används för att skriva ut en nota med en rad för beloppet som kunden ska betala, en rad för dricks och en rad för totalbeloppet. Tryck MENU. Huvudmeny 1 Köp 2 Nota 3 Korttjänster ANGE BELOPP 0,00 Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Nota och tryck OK. (Nota visas när tilläggstjänsten dricksfunktionaliteten är inställd). * Ange belopp och tryck OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på utskrift. Nota NOTA Belopp = 42,00 Extra =... Total =... 21

22 Köp med dricks (totalbelopp) Funktionen används vid köp med dricks. Tryck OK för Köp. (När «Kassör ID» är inställd på «Alltid», se sidan 28). KASSÖR ID: ANGE BELOPP 450,00 Ange kassör ID. Tryck?-tangenten om du istället vill välja kassör ur en lista. Bläddra med navigationsknapparna till önskad kassör och tryck därefter OK. Ange belopp och tryck OK. ANGE MOMS 12,00 Bekräfta momssatsen genom att trycka OK, ändra genom att trycka på den gula Clear-tangenten för att sedan ange önskad momssats. * BELOPP = 450,00 TOTAL = 500,00 Ange total inklusive dricks och tryck OK. Om nota inte används kan butiken istället be kunden ange total på betalterminalen. ** SÄTT I/DRA KORT Chip uppåt SEK 500,00 1 VÄLJ KONTO 2 VÄLJ KREDIT SEK 500,00 KOD + OK DÖLJ INMATNING KÖP PÅGÅR VÄNTAR 1 Be kunden sätta i kortet eller tryck?-tangenten för manuell inmatning av kortnumret. Chipkort sätts i chipläsaren. Om kortet ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering: Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Välj konto och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Välj kredit och tryck OK. Be kunden ange koden och trycka OK. Har kunden ej kod tryck på den röda Stop-tangenten för signaturköp. Kontroll pågår. Väntar på godkännande från kortutgivaren. GODKÄNT RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Om köpet är godkänt, visar skärmen GODKÄNT och ett kvitto skrivs ut. Vid signaturköp, notera körkortsnummer eller ID-kortsnummer på kvittot. Be därefter kunden att signera kvittot. Riv av kundens exemplar och tryck OK. * När parametern «Moms» är inställd på «Ändra moms», se sidan 32. När parametern «Beloppsläge» är inställd på «Kronor», tryck F1-tangenten för att ange ören. ** Inmatningskontroll av total sker för att säkra mot felinmatning. Betalterminalen godkänner endast ett totalbelopp som är minst lika stort som beloppet. Maximalt kan totalbeloppet vara 50 procent över beloppet. Denna kontroll görs endast om total är över 100 kronor. 22

23 5 Fleranvändare För att kunna utföra funktionerna i detta kapitel krävs att din betalterminal är försedd med en speciell uppsättning av inställningar, s.k. fleranvändarfunktionalitet. Med fleranvändare kan ett försäljningsställe ha en betalterminal med upp till tio användare som var och en motsvarar en egen logisk betalterminal. En betalterminal med Fleranvändare skiljer sig från normal funktionalitet på nedanstående punkter: Vid start av ny transaktion eller menyval anges alltid användare (1-10) I en kassaintegrerad miljö (sid 8 i bruksanvisningen) anges användaren från kassan Varje användare har ett eget lösenkort till betalterminalen (se nedan) Rapporter (sid 33 i bruksanvisningen) skrivs ut för varje användare i betalterminalen med undantag för O-rapport (sid 31 i bruksanvisningen) som skrivs ut gemensamt för samtliga användare Om betalterminalen har en automatisk dagsavslutningstid (sid 37 i bruksanvisningen) så görs detta samtidigt för samtliga användare Lösenkort Med betalterminalen följer ett lösenkort per användare. Vid leverans är dessa lösenkort inte knutna till någon användare utan de aktiveras ihop med användaren första gången de används. Var noga med att märka lösenkorten med vilken användare de tillhör så att de inte blandas ihop. Tillämpningsområden En betalterminal med fleranvändarfunktionalitet lämpar sig för användning i följande miljöer: Butiker med flera olika företag men bara en kassaplats (t ex frisörsalonger, tandläkarmottagningar mm) Butiker där flera olika valutor hanteras (en valuta per användare) Gränshandelsbutiker där inlösen med flera länder hanteras (ett inlösenavtal (land) per användare) Lägga till/ta bort användare Man kan maximalt ha 10 samtidiga användare i en betalterminal med fleranvändarfunktionalitet. För att lägga till, ändra eller ta bort användare vänligen fyll i en s k ändringsblankett, den finns att hämta på. 23

24 Val av användare När betalterminalen används för kortbetalning och andra funktioner visas nedanstående display som tillåter dig att välja vilken användare för åtgärden: Användare Frisör Anna Frisör Johan Frisör Yasmin Frisör Anna ID 01 TID OK eller STOP Välj andvändare med piltangenterna ock tryck OK. Bekräfta användarval med OK. Skriv ut lista över användare För att skriva ut en lista över de användare som för närvarande finns i betalterminalen, följ nedanstående rutin: Tryck MENU. Användare Frisör Anna Frisör Johan Frisör Yasmin Frisör Anna ID 01 TID OK eller STOP Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 5 Kassör Z-total 7 Dagsavslut 9 Användare UTSKRIFT PÅGÅR Välj användare och tryck OK. Bekräfta användarval med OK. Tryck siffertangent 7 eller bläddra till Kassörmeny och tryck OK. Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Rapporter och tryck OK. Tryck siffertangent 9 eller bläddra till Användare och tryck OK. Vänta på utskrift. Följande information skrivs ut på kvittot: Användare Användare Frisör Anna TID: Frisör Johan TID: Frisör Yasmin TID:

25 6 Kopia Kopia av senaste transaktion Funktionen används för att ta ut en kopia av den senaste godkända transaktionen. Tryck MENU. Huvudmeny 1 Köp 3 Korttjänster 5 Kopiameny Kopiameny 1 Senaste kund 2 Senaste dagsav Tryck siffertangent 5 eller bläddra till Kopiameny och tryck OK. Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Senaste kund och tryck OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvitto. Kopia av senaste dagsavslut Funktionen används för att ta ut en kopia av den senaste dagsavslutskvittot. Tryck MENU. Huvudmeny 1 Köp 3 Korttjänster 5 Kopiameny Kopiameny 1 Senaste kund 2 Senaste dagsav Tryck siffertangent 5 eller bläddra till Kopiameny och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Senaste dagsavslut och tryck OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på utskrift. En kvittokopia skrivs alltid ut med texten kopia, före all annan kvittoinformation. ************************* KOPIA ************************* RESTAURANGEN AB Restaurangvägen 1 STADEN Org.nr

26 7 Kassör Funktionen används för att registrera och ta bort kassörer som ska använda betalterminalen. Varje kassör registreras med ett unikt Kassör-ID (upp till 9 siffror kan anges) och namn. Varje kassör måste registreras och avregistreras i varje betalterminal som ska användas. Menyn har alternativen: Lägg till ny Radera Skriv ut lista Ny kassör Används för att registrera en ny kassör i betalterminalen. Detta används huvudsakligen av de som vill ha kassörspecifierade rapporter, speciellt de som använder sig av dricksfunktionaliteten t. ex. restauranger. Dra LÖSENKORTET. Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Kassöradmin och tryck OK. Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Lägg till ny och tryck OK KASSÖR ID: Ange kassör ID och tryck OK. Upp till 9 siffror kan anges. KASSÖR NAMN: ABC Ange kassörens namn och tryck OK. Använd?-tangenten för att bläddra mellan små/stora bokstäver och siffror. KASSÖR ADDERAD Kassören är nu registrerad. 26

27 Ta bort kassör Används för att ta bort kassör som redan är registrerad. Notera, för att ta bort huvudkassören måste alla underliggande kassörer tas bort. Dra LÖSENKORTET. Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Kassöradmin och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Radera och tryck OK. KASSÖR ID: Ange kassör ID och tryck OK. Upp till 9 siffror kan anges. TA BORT <Pelle>? Tryck OK för att bekräfta borttagning av kassör. KASSÖR RADERAD Kassörens ID har tagits bort från betalterminalen. 27

28 Förteckning över kassörer Används för att skriva ut en förteckning över alla kassörer som är registrerade i betalterminalen. Dra LÖSENKORTET. Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista UTSKRIFT PÅGÅR Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Kassöradmin och tryck OK. Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Skriv ut lista och tryck OK. Betalterminalen skriver ut en översikt över alla kassörer som är registrerade i betalterminalen. Utskrift av kassörsöversikt: BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr TERM: :54 VALUTA: SEK AVST. PERIOD: 123 KASSÖRER Donald 101 Dolly

29 Kassör ID kan användas på fem olika sätt 1. Utan kassör: betalterminalen ber aldrig om kassör ID 2. Z-Total: betalterminalen ber om kassör ID efter varje Z-Total 3. O-Rapport: betalterminalen ber om kassör ID efter varje Kassör X- och Z-Total 4. Dagsavslut: betalterminalen ber om kassör ID efter varje dagsavslut 5. Alltid: betalterminalen ber om kassör ID vid varje transaktion Ändra användning av kassör ID Dra LÖSENKORTET. Adminmeny 2 S&F 3 Kassöradmin 6 Inställningar Inställningar 1 Ändra 2 Skriv ut Ändra 1 Funktion 2 Kommunikation 3 Kassa TERMINAL ID XXXXXXXX Tryck siffertangent 6 eller bläddra till Inställningar och tryck OK. Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Ändra och tryck OK. Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Funktion och tryck OK. Bläddra tills skärmen visar Ändra kassör på första raden. ÄNDRA KASSÖR* UTAN KASSÖR ÄNDRA KASSÖR* <Z-TOTAL> Tryck OK-tangenten för att ändra. Bläddra till önskat alternativ och bekräfta med OK. Betalterminalen skriver ut det nya valet om parametern blir ändrad. Tryck på den röda Stop-tangenten två gånger i följd så gör betalterminalen en omstart med den nya inställningen. Betalterminalen har fler inställningsmöjligheter än det som beskrivs ovan. Nästa kapitel visar de vanligaste inställningsparametrarna. 29

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Installationshandledning MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Installationshandledning MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Installationshandledning 2 optimail 30 (MMI version) Installationshandledning Komma igång en översikt Följande översikt visar de olika arbetsstegen när du första

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer