Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400"

Transkript

1 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400

2 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av en effektiv transaktionshantering och med Nets Technology har ni alltid en uppdaterad programvara i betalterminalen. Om ni har frågor om hur betalterminalen ska användas, eller om fel uppstår, har ni tillgång till marknadens kanske bästa kundsupport. Vi kan ge er snabb och professionell assistans via telefon, samt via e-post på På vår webbsida,, hittar ni svaren på de vanligaste frågorna som brukar ställas till vår kundsupport. Lycka till med affärerna!

3 1 Snabbguide Betalterminaltyper... 5 Mobil i Stationär i Integrerad i Installera i5100 via bredband (CC-4.0)... 9 Installera i5100 seriellt via kassasystemet (CC-4.3) Installera i6400 seriellt via kassasystemet (CC-5.0) Installera i7910 via SIM-kort (CC-8.0) Menyfunktioner Köp Manuell inmatning av kortuppgifter Makulering av senaste transaktion Retur S&F Dricks Skapa nota Köp med dricks (totalbelopp) Fleranvändare Val av användare Kopia Kopia av senaste transaktion Kopia av senaste dagsavslut Kassör Ny kassör Ta bort kassör Förteckning över kassörer Kassör ID kan användas på fem olika sätt Inställningar Rapporter Transaktionslista X-Total och Z-Total Kassör X-Total och Z-Total Dagsavslut Manuell programuppdatering Byte av kvittorulle Menyöversikt Felsökning Service Garanti Rengöring Bankversion Utskrift av dataset Felmeddelande

4 1 Snabbguide Det här kapitlet innehåller en kortfattad förklaring på de mest använda funktionerna i betalterminalen. Funktion Utför Kommentar Starta i7910 Tryck OK i5100 startar när nätadaptern kopplas Köp Ange belopp och tryck OK Be kunden sätta i/dra sitt kort Be kunden ange kod och tryck OK Vänta på kvitto Köp används för att betala varor och tjänster med kort. Skärmen visar godkänt. På kvittot står det köp. Makulering Tryck MENU, 3 och 6 Dra LÖSENKORTET Bekräfta belopp Vänta på kvitto Retur Tryck MENU, 3 och 7 Dra LÖSENKORTET Ange returbelopp och tryck OK Be kunden ange kod och tryck OK Sätt i/dra kortet Vänta på kvitto Funktionen används för att makulera den senaste transaktionen. På kvittot står det makulerat. Funktionen används vid retur av varor och tjänster som är betalade med kort. På kvittot står det retur. Manuell inmatning av kortuppgifter Signaturköp Vid köp eller retur där manuell inmatning av kortuppgifter är nödvändig, tryck på? tangenten när betalterminalen visar SÄTT I/DRA KORT och följ sedan anvisningarna på sid 16 Ange belopp och tryck OK Be kunden sätta i/dra sitt kort Tryck Stop när betalterminalen frågar efter PIN-kod SIGNATURBASERAT? Tryck OK Vänta på signaturkvitto Funktionen används när kortet är oläsligt. Signaturköp används om kunden glömt koden. På kvittot står det köp. Manuellt dagsavslut Tryck MENU och 6 Vänta på utskrift Dagsavslutskvitto skrivs ut. Kopia av senaste transaktion Tryck MENU, 5 och 1 Vänta på kvitto Kopia av kvitto från senaste transaktion skrivs ut. Kopia av senaste dagsavslut Tryck MENU, 5 och 2 Vänta på kvitto Kopia av kvitto från senaste dagsavslut skrivs ut. För beställning, vid frågor eller vid problem ring Nets kundtjänst på telefon

5 2 Betalterminaltyper Mobil i7910 En mobil betalterminal med GPRS-kommunikation. Teckenfönster Kvittot skrivs ut här. Navigationsknappar för bläddring i menyer. Siffertangenter används för inmatning av siffror och bokstäver Dra magnetremsen här med magnetremsen vänt mot betalterminalen. Används för att komma in i huvudmenyn. Används för: manuell inmatning av kortuppgifter. Växling mellan stora och små bokstäver eller från bokstäver till siffror Avbryter pågående funktion och återgår till huvudmenyn. Korrigera felaktig inmatning eller återgå till föregående meny. Används för: Inmatning av öre. Punkt (.) vid manuell inmatning av data Bekräfta inmatning eller val av meny. Används även för att starta i7910. Sätt i chipkortet här, med chippet vänt uppåt. Betalterminalen levereras med: Integrerat SIM-kort Laddare Kvittorulle Användarhandbok Lösenkort 5

6 Batteri För optimal batterihantering ska betalterminalen efter leverans kopplas till laddaren och startas med den gröna OK-tangenten! Om batteriet är helt urladdat tar det cirka 15 minuter innan betalterminalen kan användas. Betalterminalen bör vara på och kopplad med laddaren hela tiden, speciellt varje natt. Batteriet mår bäst av detta och för att säkerställa att automatiska dagsavslut genomförs. Standbytid: upp till 14 timmar. Kapacitet: upp till 200 transaktioner med fulladdat batteri. För att kontrollera batteriet: Tryck MENU, 7 och 9. Batterikapaciteten visas i procent. Strömsparläge Om betalterminalen inte är kopplad till laddaren går den automatiskt i viloläge efter en minut och stängs av efter en timmes inaktivitet, detta för att batteriet ska räcka så länge som möjligt. I viloläge ser betalterminalen ut att vara avstängd, men ett tryck på någon tangent aktiverar betalterminalen igen. Är betalterminalen avstängd startar man den genom att trycka OK. Betalterminalen startar på cirka sekunder. För att stänga av betalterminalen, tryck Menu-tangenten, bläddra till Stäng av och tryck OK, eller tryck Menu och 9. Betalterminalen drar ström tills den stängs av. Täckning/signalstyrka För att kontrollera signalstyrkan: Tryck MENU, 7 och 9. Signalstyrkan visas från 1-6, där 6 är max. 6

7 Stationär i5100 En betalterminal som kommunicerar via GPRS, Ethernet eller via telefonjacket Betalterminalen levereras med: Integrerat Ethernet- och PSTN-kort Nätadapter Kommunikationskabel Kvittorulle Användarhandbok Lösenkort Installera i5100 Kommunikationskablarna ska alltid kopplas i och ur med nätadaptern urkopplad! Koppla den medföljande kommunikationskabeln i kommunikationsporten som betalterminalen ska använda sig av enligt avtal. Koppla sedan nätadaptern och betalterminalen startar upp. Ethernetport Ethernetadapter Nätadapterkabel Seriell port (kassakoppling) Analog telefonport (PSTN) Seriell port (GPRS) Strömkontakt Ethernet adapterport 7

8 Integrerad i6400 En stationär betalterminal avsedd för integration med ett kassasystem. Den levereras utan skrivare och är därför beroende av skrivaren i kassasystemet. Betalterminalen kommunicerar via kassasystemet. Används för manuell inmatning av kortuppgifter. Navigationsknappar för bläddring i menyer. Avbryter pågående funktion och återgår till huvudmenyn. Korrigera felaktig inmatning eller återgå till föregående meny. Bekräfta inmatning eller val av meny. Betalterminalen levereras med: Nätadapter Kabel för integration Användarhandbok Lösenkort Integrerad betalterminal När betalterminalen är integrerad utförs normalt alla funktioner i butikens kassasystem och överförs till betalterminalen. Kvitton skrivs ut på skrivaren som är ansluten till kassasystemet. Vissa system stöder inte administrativa funktioner. Rapporter kan då tas ut direkt från betalterminalen. 8

9 Installera i5100 via bredband (CC-4.0) 1. Koppla in Ethernet-adaptern i den ensamma ingången (utan färg) på baksidan av betalterminalen. 2. Koppla in ena änden av nätverkskabeln i ditt internetuttag och andra änden i Ethernet-adaptern. 3. Koppla in strömadaptern till det lokala strömuttaget. Den runda strömkabeln kopplas till den runda ingången på baksidan av betalterminalen. 4. Gör ett dagsavslut genom att trycka MENU och 6. Strömkablage inkl. transformator i5100 Ethernetadapter i5100 Nätverkskabel Cat 5 (RJ45 - RJ45) 9

10 Installera i5100 seriellt via kassasystemet (CC-4.3) 1. Koppla in ECR-kabeln till den gröna ingången i betalterminalen. 2. Koppla in andra änden av ECR-kabeln till kassans COM-port. 3. Koppla in strömadaptern till det lokala strömuttaget. Den runda strömkabeln kopplas till den runda ingången på baksidan av betalterminalen. 4. Gör ett dagsavslut genom kassasystemet. Strömkablage inkl. transformator i5100 ECR-kabel seriell i5100 (RS232 - RJ11) 10

11 Installera i6400 seriellt via kassasystemet (CC-5.0) 1. Koppla in ECR-kabeln till betalterminalen. 2. Koppla in andra änden av ECR-kabeln till kassans COM-port. 3. Koppla in strömadaptern till det lokala strömuttaget. Den runda strömkabeln kopplas till RS232-kontakten på ECR-kabeln. 4. Gör ett dagsavslut via kassasystemet. Strömkablage inkl. transformator i6400 ECR-kabel seriell i6400 (RS232 - RS232) 11

12 Installera i7910 via SIM-kort (CC-8.0) 1. Anslut strömkabeln till betalterminalen. 2. Anslut andra änden av strömkabeln till det lokala strömuttaget. 3. Håll in OK-knappen för att starta betalterminalen. 4. Gör ett dagsavslut genom att trycka MENU och 6. Strömkablage inkl. transformator i7910 SIM-kort 12

13 3 Menyfunktioner Det här kapitlet innehåller detaljerade beskrivningar av betalterminalens funktioner. För integrerade betalterminaler utförs funktionerna i kassasystemet och inte direkt på betalterminalen. Betalterminalens huvudmeny har följande alternativ: 1 Köp 3 Korttjänster (Makulering, Retur och Efterregistrering) 5 Kopiameny Köp 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny 8 Adminmeny 9 Stäng av (gäller endast i7910) Starta med att ange belopp. ANGE BELOPP ANGE MOMS 0,00 0,00 Ange belopp och tryck OK. Bekräfta momssatsen genom att trycka OK, ändra genom att trycka på den gula Clear-tangenten för att sedan ange önskad momssats. * SÄTT I/DRA KORT SEK 198,00 1 VÄLJ KONTO 2 VÄLJ KREDIT SEK 198,00 KOD + OK KÖP PÅGÅR VÄNTAR 1 Be kunden sätta i/dra kortet i betalterminalen. Chipkort sätts i chipläsaren. Om kortet ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering: Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Välj konto och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Välj kredit och tryck OK. Be kunden ange koden och trycka OK. Har kunden ej kod, tryck på den röda Stop-tangenten för signaturköp. Kontroll pågår. Väntar på godkännande från kortutgivaren. GODKÄNT RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Om köpet är godkänt, visar skärmen GODKÄNT och ett kvitto skrivs ut. Vid signaturköp, notera körkortsnummer eller ID-kortsnummer på butikens kvitto. Be därefter kunden att signera butikens kvitto. Riv av kundens exemplar och tryck OK. * När parametern «Moms» är inställd på «Ändra moms», se sidan 32.. När parametern «Beloppsläge» är inställd på «Kronor», tryck F1-tangenten för att ange ören. 13

14 Godkända kvitton: Köp: magnetspår med kod BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: KÖP SEK 100,00 VARAV MOMS 20,00 Personlig kod GODKÄNT BUTIKENS EX RIV AV HÄR Köp: chipkort med kod BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: KÖP SEK 100,00 VARAV MOMS 20,00 Personlig kod GODKÄNT BUTIKENS EX RIV AV HÄR KUNDENS EX Köp: signaturbaserat BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: KÖP SEK 100,00 VARAV MOMS 20,00 GODKÄNNES FÖR DEBITERING AV KONTO ENLIGT OVAN LEG: SIGN: GODKÄNT BUTIKENS EX RIV AV HÄR

15 Ej godkända transaktioner: Om transaktionen inte blir godkänd visas ett felmeddelande på betalterminalens skärm och ett kvitto med felorsaken skrivs ut. Möjliga felorsaker är: Kommunikationsproblem Avvisad av kortutgivaren Fel på kundens kort Terminalfel Köp: magnetspår med kod Terminalen är online Giltighetstiden har löpt ut BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :25 REF: RESP: 54 MEDGES EJ OGILTIGT KORT Köp: chipkort med kod Terminalen är online Ej kontakt med kortutgivaren BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: RESP: 91 MEDGES EJ EJ KONTAKT MED KORTUGIVARE Köp: chipkort med kod Terminalen är offline Offlineköp för kortet ej godkänt BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr BUTIKSNR: TERM: VISA ***********0883 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: RESP: Z3 IAC: FC MEDGES EJ UPPKOPPLING MISSLYCKAD 15

16 Manuell inmatning av kortuppgifter Funktionen manuell inmatning av kortuppgifter kan utföras vid köp och returer av varor. Det vill säga att kortuppgifter matas in på betalterminalen i stället för att kunden drar sitt kort. Starta med att ange belopp. ANGE BELOPP ANGE MOMS 0,00 0,00 Ange belopp och tryck OK. Bekräfta momssatsen genom att trycka OK, ändra genom att trycka på den gula Clear-tangenten för att sedan ange önskad momssats. * SÄTT I/DRA KORT Tryck?-tangenten för manuell inmatning av kortnumret. ANGE KORTNUMMER Ange kundens kortnummer som är präglat på framsidan av kundens kort och tryck OK. GILTIGHETSTID: MM/ÅÅ ANGE CVC SEK 400,00 1 VÄLJ KONTO 2 VÄLJ KREDIT SEK 400,00 OK eller STOP KÖP PÅGÅR VÄNTAR 1 Ange kortets giltighetstid MM/ÅÅ och tryck OK. Ange kortets CVC/CVV-nummer och tryck OK. Det är de tre sista siffrorna i numret som finns på baksidan av kortet vid kundens signatur. ** Om kortet ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering: Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Välj konto och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Välj kredit och tryck OK. Beloppet verifieras genom att trycka OK. Transaktionen avbryts genom att trycka på den röda Stop-tangenten. Kontroll pågår. Väntar på godkännande från kortutgivaren. GODKÄNT RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Om köpet är godkänt, visar skärmen GODKÄNT och ett kvitto skrivs ut. Notera körkortsnummer eller ID-kortsnummer på butikens kvitto. Be därefter kunden att signera butikens kvitto. Riv av kundens exemplar och tryck OK. * När parametern «Moms» är inställd på «Ändra moms», se sidan 32. När parametern «Beloppsläge» är inställd på «Kronor», tryck F1-tangenten för att ange ören. ** Måste endast anges vid distanshandel ex telefon- eller postorder, där avtal har tecknats för detta med inlösande bank. För att fortsätta utan att ange CVC/CVV-nummer, tryck OK. 16

17 Makulering av senaste transaktion Makulering kan endast göras på senast godkända transaktion. Tryck MENU Huvudmeny 1 Köp 3 Korttjänster 5 Kopiameny Korttjänster 6 Makulering 7 Retur 8 Efterregistrer DRA LÖSENKORTET Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Korttjänster och tryck OK. Tryck siffertangent 6 eller bläddra till Makulering och tryck OK. Dra LÖSENKORTET. SEK 500,00 OK eller STOP Tryck OK för att bekräfta makulering, eller tryck på den röda Stop-tangenten för att avbryta. MAKULERING PÅGÅR VÄNTAR 1 Kontroll pågår GODKÄNT Om makuleringen är godkänd, visar skärmen GODKÄNT och ett kvitto skrivs ut. RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Riv av kundens exemplar och tryck OK. Exempel på godkänt kvitto visas på sidan

18 Retur Används vid retur av varor som har betalats med kort. Tryck MENU Huvudmeny 1 Köp 3 Korttjänster 5 Kopiameny Korttjänster 6 Makulering 7 Retur 8 Efterregistrer DRA LÖSENKORTET Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Korttjänster och tryck OK. Tryck siffertangent 7 eller bläddra till Retur och tryck OK. Dra LÖSENKORTET. ANGE RETURBELOPP 0,00 Ange beloppet som står på kundens kvitto och tryck OK. ANGE MOMS 0,00 Bekräfta momssatsen genom att trycka OK, ändra genom att trycka på den gula Clear-tangenten för att sedan ange önskad momssats. * SÄTT I/DRA KORT SEK 400,00 1 VÄLJ KONTO 2 VÄLJ KREDIT KÖP PÅGÅR VÄNTAR 1 Be kunden sätta i kortet eller tryck?-tangenten för manuell inmatning av kortnumret. Chipkort sätts i chipläsaren. Om kortet ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering: Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Välj konto och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Välj kredit och tryck OK. Kontroll pågår. GODKÄNT RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Om returen är godkänd, visar skärmen GODKÄNT och ett kvitto skrivs ut. Kassören signerar och skriver sitt namnförtydligande på kundens kvitto. Riv av kundens exemplar och tryck OK. Exempel på godkänt kvitto visas på sidan 16. * När parametern «Moms» är inställd på «Ändra moms», se sidan 32. När parametern «Beloppsläge» är inställd på «Kronor», tryck F1-tangenten för att ange ören. 18

19 Godkända kvitton: Makulering Retur RESTAURANGEN AB RESTAURANGVÄGEN 1 STADEN Tel Org.nr RESTAURANGEN AB RESTAURANGVÄGEN 1 STADEN Tel Org.nr Kortinlösen BUTIKSNR: TERM: Kortinlösen BUTIKSNR: TERM: VISA****************8175 AID: A TVR: TSI: F :54 REF: IB1 MAKULERAT SEK 78,00 VARAV MOMS 15,60 GODKÄNT BUTIKENS EX RIV AV HÄR KORTNUMMER ****************8175 AID: A TVR: TSI: :54 REF: IC5 RETUR SEK 78,00 VARAV MOMS 15,60 GODKÄNT BUTIKENS EX RIV AV HÄR

20 S&F Om det uppstår kommunikationsproblem kan en transaktion lagras temporärt i betalterminalen och detta kallas för S&F (Store & Forward). Beloppen överförs automatiskt när betalterminalen åter får kontakt. Transaktioner som kan lagras temporärt: Köp Makulering av senaste transaktion Retur Efterregistrering S&F med chipkort Köp med chipkort och kod kan godkännas och lagras i betalterminalen om chipkortet tillåter det. Förfarandet skiljer sig inte från ett vanligt köp. Om köp med chipkort och kod ej godkänns kan köp med chipkort och signatur godkännas. Signaturköp fås genom att trycka på den röda Stoptangenten när koden efterfrågas och sedan trycka OK. Betalterminalen skriver då ut ett kvitto med en legitimationsrad och en signaturrad. S&F med magnetkort Köp med magnetkort och signatur kan godkännas och lagras i betalterminalen. Betalterminalen skriver då ut ett kvitto med en legitimationsrad och en signaturrad. Banken skall då kontaktas på telefonnumret som visas i displayen för auktorisation av beloppet. Exempel på S&F med signatur MANUELL KONTROLL RING xxxxxxxxxxx BUTIK DRA LÖSENKORT ANGE KONTROLLNR 123 GODKÄNNES MED SIGNATUR RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Kundtjänst ska kontaktas på det nummer som visas i displayen för auktorisation av beloppet. Dra därefter lösenkortet. Mata in kontrollkoden på betalterminalen som kundtjänst anger. Endast siffror och stora bokstäver ska matas in. Använd?-tangenten för att bläddra mellan siffror och stora bokstäver. Om köpet är godkänt, visar skärmen GODKÄNNES MED SIGNATUR och ett kvitto skrivs ut. Kontrollera kortinnehavarens identitet, notera körkorts-nummer eller ID-kortsnummer på butikens kvitto. Be därefter kunden att signera butikens kvitto. Riv av kundens exemplar och tryck OK. Butikens exemplar av kvittot ska förvaras tillsammans med kassaredovisningen. Kvittot skiljer sig endast från ett signaturkvitto med tillägget RESP: Y1 eller Y3. Hur man ser att betalterminalen har lagrade transaktioner. Pricken på skärmen anger att det finns minst en lagrad transaktion. Beloppen överförs automatiskt när betalterminalen åter får kontakt och då försvinner pricken. Undantag existerar då S&F är beroende på kortet och beloppet. 20

21 4 Dricks Dricksfunktionaliteten är en tilläggstjänst. Funktionen används på ett av dessa två sätt: Med nota; kortkunden skriver total inklusive dricks på notan och baserat på notan matar servitören in belopp och total på betalterminalen. Utan nota; servitören matar in belopp på betalterminalen och därefter matar kortkunden in total inklusive dricks. Ett annat alternativ är att välja Extra där kortkunden knappar in hur mycket dricks man vill ge och trycker OK. Betalterminalen summerar köpebeloppet och dricksen till ett enda totalbelopp. Skapa nota Funktionen används för att skriva ut en nota med en rad för beloppet som kunden ska betala, en rad för dricks och en rad för totalbeloppet. Tryck MENU. Huvudmeny 1 Köp 2 Nota 3 Korttjänster ANGE BELOPP 0,00 Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Nota och tryck OK. (Nota visas när tilläggstjänsten dricksfunktionaliteten är inställd). * Ange belopp och tryck OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på utskrift. Nota NOTA Belopp = 42,00 Extra =... Total =... 21

22 Köp med dricks (totalbelopp) Funktionen används vid köp med dricks. Tryck OK för Köp. (När «Kassör ID» är inställd på «Alltid», se sidan 28). KASSÖR ID: ANGE BELOPP 450,00 Ange kassör ID. Tryck?-tangenten om du istället vill välja kassör ur en lista. Bläddra med navigationsknapparna till önskad kassör och tryck därefter OK. Ange belopp och tryck OK. ANGE MOMS 12,00 Bekräfta momssatsen genom att trycka OK, ändra genom att trycka på den gula Clear-tangenten för att sedan ange önskad momssats. * BELOPP = 450,00 TOTAL = 500,00 Ange total inklusive dricks och tryck OK. Om nota inte används kan butiken istället be kunden ange total på betalterminalen. ** SÄTT I/DRA KORT Chip uppåt SEK 500,00 1 VÄLJ KONTO 2 VÄLJ KREDIT SEK 500,00 KOD + OK DÖLJ INMATNING KÖP PÅGÅR VÄNTAR 1 Be kunden sätta i kortet eller tryck?-tangenten för manuell inmatning av kortnumret. Chipkort sätts i chipläsaren. Om kortet ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering: Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Välj konto och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Välj kredit och tryck OK. Be kunden ange koden och trycka OK. Har kunden ej kod tryck på den röda Stop-tangenten för signaturköp. Kontroll pågår. Väntar på godkännande från kortutgivaren. GODKÄNT RIV AV KVITTOT OCH TRYCK OK Om köpet är godkänt, visar skärmen GODKÄNT och ett kvitto skrivs ut. Vid signaturköp, notera körkortsnummer eller ID-kortsnummer på kvittot. Be därefter kunden att signera kvittot. Riv av kundens exemplar och tryck OK. * När parametern «Moms» är inställd på «Ändra moms», se sidan 32. När parametern «Beloppsläge» är inställd på «Kronor», tryck F1-tangenten för att ange ören. ** Inmatningskontroll av total sker för att säkra mot felinmatning. Betalterminalen godkänner endast ett totalbelopp som är minst lika stort som beloppet. Maximalt kan totalbeloppet vara 50 procent över beloppet. Denna kontroll görs endast om total är över 100 kronor. 22

23 5 Fleranvändare För att kunna utföra funktionerna i detta kapitel krävs att din betalterminal är försedd med en speciell uppsättning av inställningar, s.k. fleranvändarfunktionalitet. Med fleranvändare kan ett försäljningsställe ha en betalterminal med upp till tio användare som var och en motsvarar en egen logisk betalterminal. En betalterminal med Fleranvändare skiljer sig från normal funktionalitet på nedanstående punkter: Vid start av ny transaktion eller menyval anges alltid användare (1-10) I en kassaintegrerad miljö (sid 8 i bruksanvisningen) anges användaren från kassan Varje användare har ett eget lösenkort till betalterminalen (se nedan) Rapporter (sid 33 i bruksanvisningen) skrivs ut för varje användare i betalterminalen med undantag för O-rapport (sid 31 i bruksanvisningen) som skrivs ut gemensamt för samtliga användare Om betalterminalen har en automatisk dagsavslutningstid (sid 37 i bruksanvisningen) så görs detta samtidigt för samtliga användare Lösenkort Med betalterminalen följer ett lösenkort per användare. Vid leverans är dessa lösenkort inte knutna till någon användare utan de aktiveras ihop med användaren första gången de används. Var noga med att märka lösenkorten med vilken användare de tillhör så att de inte blandas ihop. Tillämpningsområden En betalterminal med fleranvändarfunktionalitet lämpar sig för användning i följande miljöer: Butiker med flera olika företag men bara en kassaplats (t ex frisörsalonger, tandläkarmottagningar mm) Butiker där flera olika valutor hanteras (en valuta per användare) Gränshandelsbutiker där inlösen med flera länder hanteras (ett inlösenavtal (land) per användare) Lägga till/ta bort användare Man kan maximalt ha 10 samtidiga användare i en betalterminal med fleranvändarfunktionalitet. För att lägga till, ändra eller ta bort användare vänligen fyll i en s k ändringsblankett, den finns att hämta på. 23

24 Val av användare När betalterminalen används för kortbetalning och andra funktioner visas nedanstående display som tillåter dig att välja vilken användare för åtgärden: Användare Frisör Anna Frisör Johan Frisör Yasmin Frisör Anna ID 01 TID OK eller STOP Välj andvändare med piltangenterna ock tryck OK. Bekräfta användarval med OK. Skriv ut lista över användare För att skriva ut en lista över de användare som för närvarande finns i betalterminalen, följ nedanstående rutin: Tryck MENU. Användare Frisör Anna Frisör Johan Frisör Yasmin Frisör Anna ID 01 TID OK eller STOP Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 5 Kassör Z-total 7 Dagsavslut 9 Användare UTSKRIFT PÅGÅR Välj användare och tryck OK. Bekräfta användarval med OK. Tryck siffertangent 7 eller bläddra till Kassörmeny och tryck OK. Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Rapporter och tryck OK. Tryck siffertangent 9 eller bläddra till Användare och tryck OK. Vänta på utskrift. Följande information skrivs ut på kvittot: Användare Användare Frisör Anna TID: Frisör Johan TID: Frisör Yasmin TID:

25 6 Kopia Kopia av senaste transaktion Funktionen används för att ta ut en kopia av den senaste godkända transaktionen. Tryck MENU. Huvudmeny 1 Köp 3 Korttjänster 5 Kopiameny Kopiameny 1 Senaste kund 2 Senaste dagsav Tryck siffertangent 5 eller bläddra till Kopiameny och tryck OK. Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Senaste kund och tryck OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvitto. Kopia av senaste dagsavslut Funktionen används för att ta ut en kopia av den senaste dagsavslutskvittot. Tryck MENU. Huvudmeny 1 Köp 3 Korttjänster 5 Kopiameny Kopiameny 1 Senaste kund 2 Senaste dagsav Tryck siffertangent 5 eller bläddra till Kopiameny och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Senaste dagsavslut och tryck OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på utskrift. En kvittokopia skrivs alltid ut med texten kopia, före all annan kvittoinformation. ************************* KOPIA ************************* RESTAURANGEN AB Restaurangvägen 1 STADEN Org.nr

26 7 Kassör Funktionen används för att registrera och ta bort kassörer som ska använda betalterminalen. Varje kassör registreras med ett unikt Kassör-ID (upp till 9 siffror kan anges) och namn. Varje kassör måste registreras och avregistreras i varje betalterminal som ska användas. Menyn har alternativen: Lägg till ny Radera Skriv ut lista Ny kassör Används för att registrera en ny kassör i betalterminalen. Detta används huvudsakligen av de som vill ha kassörspecifierade rapporter, speciellt de som använder sig av dricksfunktionaliteten t. ex. restauranger. Dra LÖSENKORTET. Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Kassöradmin och tryck OK. Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Lägg till ny och tryck OK KASSÖR ID: Ange kassör ID och tryck OK. Upp till 9 siffror kan anges. KASSÖR NAMN: ABC Ange kassörens namn och tryck OK. Använd?-tangenten för att bläddra mellan små/stora bokstäver och siffror. KASSÖR ADDERAD Kassören är nu registrerad. 26

27 Ta bort kassör Används för att ta bort kassör som redan är registrerad. Notera, för att ta bort huvudkassören måste alla underliggande kassörer tas bort. Dra LÖSENKORTET. Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Kassöradmin och tryck OK. Tryck siffertangent 2 eller bläddra till Radera och tryck OK. KASSÖR ID: Ange kassör ID och tryck OK. Upp till 9 siffror kan anges. TA BORT <Pelle>? Tryck OK för att bekräfta borttagning av kassör. KASSÖR RADERAD Kassörens ID har tagits bort från betalterminalen. 27

28 Förteckning över kassörer Används för att skriva ut en förteckning över alla kassörer som är registrerade i betalterminalen. Dra LÖSENKORTET. Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista UTSKRIFT PÅGÅR Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Kassöradmin och tryck OK. Tryck siffertangent 3 eller bläddra till Skriv ut lista och tryck OK. Betalterminalen skriver ut en översikt över alla kassörer som är registrerade i betalterminalen. Utskrift av kassörsöversikt: BUTIKEN AB BUTIKSGATAN 1 STADEN Org.nr TERM: :54 VALUTA: SEK AVST. PERIOD: 123 KASSÖRER Donald 101 Dolly

29 Kassör ID kan användas på fem olika sätt 1. Utan kassör: betalterminalen ber aldrig om kassör ID 2. Z-Total: betalterminalen ber om kassör ID efter varje Z-Total 3. O-Rapport: betalterminalen ber om kassör ID efter varje Kassör X- och Z-Total 4. Dagsavslut: betalterminalen ber om kassör ID efter varje dagsavslut 5. Alltid: betalterminalen ber om kassör ID vid varje transaktion Ändra användning av kassör ID Dra LÖSENKORTET. Adminmeny 2 S&F 3 Kassöradmin 6 Inställningar Inställningar 1 Ändra 2 Skriv ut Ändra 1 Funktion 2 Kommunikation 3 Kassa TERMINAL ID XXXXXXXX Tryck siffertangent 6 eller bläddra till Inställningar och tryck OK. Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Ändra och tryck OK. Tryck siffertangent 1 eller bläddra till Funktion och tryck OK. Bläddra tills skärmen visar Ändra kassör på första raden. ÄNDRA KASSÖR* UTAN KASSÖR ÄNDRA KASSÖR* <Z-TOTAL> Tryck OK-tangenten för att ändra. Bläddra till önskat alternativ och bekräfta med OK. Betalterminalen skriver ut det nya valet om parametern blir ändrad. Tryck på den röda Stop-tangenten två gånger i följd så gör betalterminalen en omstart med den nya inställningen. Betalterminalen har fler inställningsmöjligheter än det som beskrivs ovan. Nästa kapitel visar de vanligaste inställningsparametrarna. 29

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl250g iwl250b. Integrerad ipp350. Stationär ict250e

Bruksanvisning. Mobil iwl250g iwl250b. Integrerad ipp350. Stationär ict250e Bruksanvisning Stationär ict250e Integrerad ipp350 Mobil iwl250g iwl250b Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Xenta. Handbok - 1 -

Xenta. Handbok - 1 - Xenta Handbok - 1 - Inledning... 3 Presentation... 4 Installation... 5 Åska... 6 Testa kommunikationen samt korrigera tid... 6 Transaktioner... 7 Köp... 7 Retur... 10 Makulering... 11 Efterregistrering...

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 VERSION 1.1.1 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Betalterminal GPRS Version 1.1 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Innehåll Sidan Översikt Yomani 4 Byte av kvittorulle 4 Inkoppling av kortterminal 5 Underhåll och skötsel 5 Rengöring av terminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

användarmanual S90GPRS

användarmanual S90GPRS användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS S90GPRS Information Viktig information 3 Skötsel 3 Strömförsörjning 3 Support 3 Snabbkommandon 3 Terminalens tangenter 4 Byta kvittorulle 4 Köpfunktioner Kortköp

Läs mer

användarmanual S90GPRS S80GPRS kortterminal kortterminal ETH CDMA Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04

användarmanual S90GPRS S80GPRS kortterminal kortterminal ETH CDMA Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04 användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS kortterminal S90GPRS Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04 458555 143435354 435456466 4454564564 5446546456 545444564 45446 45645645646 456456456456454

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Fristående betalterminal Version 1.2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Självtest för kassaintegratörer

Självtest för kassaintegratörer Självtest för kassaintegratörer.docx Tomas Gerdin 2015-03-24 Självtest för kassaintegratörer Kanalvägen 14 19461 Upplands Väsby Sverige Tel: +46 (0)8 470 03 00 Fax: +46 (0)8 506 684 99 info@westint.se

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER ARTEMA I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER DESK DECT GSM Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 2. FUNKTIONSÖVERSIKT 5 3. KÖP 8 3.1 Kort läses i kortläsaren 8 3.2 Kortnummer

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Innehåll Sidan Översikt VX 680 4 Följande ingår i ett Vx680 kit: Terminalmått Ladda batteriet Så här byter du kvittorulle Symboler och texter 5 Inkoppling

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System

Manual. OpenSolution Mobile System VERSION 2.0 Manual OpenSolution Mobile System OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 info@opensolution.se www.opensolution.se Rev. 2012-09-20 INNEHÅLL Terminalen Översikt... 1

Läs mer

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva 1.0 690912-MC1 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN...

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 4 2.1 ALLMÄNNA TIPS... 5 2.2 SÄKERHETSTIPS... 5 3. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 6 3.1 ÖVERSIKT... 6 3.2 HUR TERMINALEN

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

TellerAvtal Användarhandbok

TellerAvtal Användarhandbok Juli 2011.1 TellerAvtal Användarhandbok Teller is a part of the Nets group Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Självbetjäningsautomater... 3 4. Internethandel... 4 5. Post- och telefonorder...

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Elite 510 Användarhandbok, restaurangversion. Innehållsförteckning

Elite 510 Användarhandbok, restaurangversion. Innehållsförteckning _ Ingenico AB 0 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning...2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Allmänna tips... 3 Säkerhetstips... 4 Logon... 5 Ändra lösenord/behörighetskort... 6

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen... 6 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8

Läs mer

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE izettle Handbok SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE Det är dessa modeller (och operativsystem) som vi har testat izettle med och vet att det fungerar. Finns inte din enhet med på listan nedan,

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211)

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100211) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

POSICA. Version 11.03.01

POSICA. Version 11.03.01 Version 11.03.01 Page 2 / 11 1. Allmänt om POSICA 11.03 3 2. Nyheter i Kassan 3 2.1. Inloggning 3 2.2. Inmatning av bokstäver för rekvisitionsreferens 4 2.3. Automatisk retur av EPP artiklar vid kvittotrassel,

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande av

Läs mer

Samarbete Paxess PayZone

Samarbete Paxess PayZone Sida 1 av 5 Samarbete Paxess PayZone Fr.o.m. 1 januari 2011 kommer betalningar med betalkort i Turbo, att förmedlas via PayZone s Spectracard. Därmed upphör samarbetet med Strålfors och integreringen med

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

ELISA BETALTERMINALTJÄNST

ELISA BETALTERMINALTJÄNST TJÄNSTEBESKRIVNING 1 (5) ELISA BETALTERMINALTJÄNST Elisa Betalterminaltjänst är en komplett service för mottagning av kortbetalningar och erbjuder företagare och småföretag snabb, säker och smidig hantering

Läs mer

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen Nya Kassalagen 1 Ad Manus Manual för nya Kassalagen Upprättad den 8 December, 2009 Nya Kassalagen 2 Ad Manus AB levererar denna manual i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk LAN EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt... 4 1.2 Betalterminalens delar... 5 1.3 Anslutning av kablar... 6 1.4

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt... 4 1.2 Betalterminalens delar... 5 1.3 Anslutning av kablar... 6 1.4

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 120601 RELEASE 5.7. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V5R07

LETTER OF NET CHANGES 120601 RELEASE 5.7. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V5R07 LETTER OF NET CHANGES 120601 RELEASE 5.7 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V5R07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 3 2 Nya

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Point Transaction Systems Oy

Point Transaction Systems Oy Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D 01670 Vanda www.point.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Våra öppettider är vardagar från 8-16. Försäljning: 09 477 433 40 myynti@point.fi

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Spectracard Web Report

Spectracard Web Report Filename: Webrapport user guide v1.0 Page: 1(9) Spectracard Web Report Revision history Date Version Changes Changed by 2014-01-07 0.1 First draft 2014-01-09 1.0 Approved version AB Payzone Nordic AB,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt... 4 1.2 Betalterminalens delar... 5 1.3 Anslutning av kablar... 6 1.4

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Butiksföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort med

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

AdmiApp Handhållen Kassa

AdmiApp Handhållen Kassa AdmiApp Handhållen Kassa Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehåll Introduktion... 3 Hämtning av AdmiApp... 4 Första uppstarten... 4 Övriga Inställningar... 5 Inloggning... 6 Bordsplanen... 6 Försäljning... 7

Läs mer

Felsökning Evolis Pebble/Dualys

Felsökning Evolis Pebble/Dualys Felsökning Evolis Pebble/Dualys 1. Skrivaren lyser inte överhuvudtaget, den är död Kolla: att sladden är i vägguttag och är sladden sitter ordentligt i strömadaptern (vanligt fel) Strömadaptern OBS, viktigt

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Point Transaction Systems Oy

Point Transaction Systems Oy VeriFone VX510 Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D 01670 Vanda www.point.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Våra öppettider är vardagar från 8-16. Försäljning:

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer