Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1"

Transkript

1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva MC1

2 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx Revisionsdatum: Copyright Halda AB. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, kopiering eller utlämnande till tredje man får icke ske utan skriftligt medgivande från ägaren.

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Manualens uppbyggnad Beskrivning av systemet ANVÄNDA TERMINALEN Starta upp systemet Genomföra ett köp med PIN-kod Genomföra ett signaturköp / Ej kod Genomföra ett köp med Manuell kontroll (Ringsvar) Avbryta ett köp Nekat köp Avsluta körpass / Dagsavslut Byta språk i terminalen UNDERHÅLL OCH UPPDATERING Kommunikationstest (Logon) Uppdatera parametrar i terminalen Utskrift av terminalinställningar Skicka E-Log Ändra bakgrundsbelysning APPENDIX Om det inte fungerar Vanliga frågor / FAQ Varför skrivs det bara ut ett kvitto till kunden och inget till mig? Hur gör jag för att göra en kortkontroll innan resan? Varför stämmer inte mina dagstotaler med inbetalningarna till mitt bankkonto? Varför kan jag inte ta emot t ex Amex- eller Dinerskort? Varför får jag Manuell kontroll på alla kortköp? Varför står det EJ ÖVERFÖRDA, GÖR LOGON på dagsavslutet? Varför visar terminalen TERMINAL STÄNGD fast taxametern är i ett körpass? Varför visas inte betaltypen för min betalterminal i Halda M1/C Det står PARAMETERLADDNING KRÄVS i terminalens display Det står DAGSAVSLUT KRÄVS i terminalens display Det står DAGSAVSLUT MISSTÄMMER vid dagsavslut Det står BETALTERMINAL EJ TILLGÄNGLIG i Halda M1:s display Vad betyder uppgifterna på kvittot?

4 1 Inledning 1.1 Manualens uppbyggnad Denna manual är menad att vara en översiktlig beskrivning om hur man hanterar konto och kreditkortstransaktioner från Halda M1/C1 via en integrerad onlineterminal VeriFone Vx810.(I fortsättningen kallad terminalen) 1.2 Beskrivning av systemet Terminalen är ansluten till Halda C1 via ethernet och kommunicerar till bankens inlösningscentral via Halda PC:s inbyggda GPRS-modem. Ett krav är dock att GPRS-abonnemanget är kopplat via ett av Halda tillhandahållet APN (Access Point Name). Detta för att kortinformationen måste vara krypterad hela vägen till inlösningsstället och får inte sändas via en öppen Internetanslutning. När en betalning ska genomföras skickar taxameter Halda M1 via Halda C1 priset till terminalen. Efter detta tar terminalen över och hanterar all kommunikation samt genomför köpet till den inlösande banken. När ett kvitto ska skrivas ut använder terminalen skrivaren kopplad till Halda M1. F1 F4 funktionstangenter. Aktuell funktion visas i displayen Numeriska tangenter för inmatning av t ex PINkod. STOP. Avbryter pågående aktivitet Menyknappar. 4 st lila och en rund grå. Den aktuella funktionen visas i displayens nedre rad. Kortläsare för magnetkort OK. Används för att bekräfta val CORR. Korigerar inmatning Kortläsare för chipkort 4

5 2 Använda terminalen 2.1 Starta upp systemet När man startar Halda M1/C1 så startas även terminalen upp automatiskt. Efter de inledande självtesterna så kommer terminalen att visa texten TERMINAL STÄNGD i displayen. Logga in med ditt förarnummer på Halda M1 NÄTVERK #_._# ERK #_._# Efter ca: sekunder visar terminalen texten NY KUND. NY KUND Nu är terminalen redo att användas. ENG : Genomföra ett köp med PIN-kod En kreditresa avslutas på vanligt sätt på Halda M1 och man väljer den betaltyp som är konfigurerad för terminalen. Kontakta den ansvariga för laddupplägget på ditt företag om du inte vet vilken betaltyp som skall användas. I terminalens display visas nu texten SÄTT I/DRA KORT. Lämna terminalen till kunden. Kunden sätter i sitt kort med chippet uppåt eller drar kortet i läsaren med magnetremsan till vänster in mot terminalen. Observera att om chip används måste kortet sitta i terminalen under hela köpet. När köpet är klart visas texten TA KORT på terminalens display. Terminalens display visar nu texten AVVAKTA BELOPP. Chauffören matar in det slutgiltiga beloppet, inklusive eventuell dricks, som ska dras från kortet och bekräftar med Enterpil. Med vissa kort finns möjligheten att välja om köpet ska belasta anslutet konto eller kortkredit. Då visas texten VÄLJ KONTO F3 KREDIT F4. I det läget måste kunden välja ett av alternativen med motsvarande funktionstangent. I displayen på terminalen och i Halda M1 visas nu det belopp som skall betalas och texten KOD + OK. Kunden bekräftar köpet genom att mata in sin personliga PIN-kod och avsluta med den gröna OK -knappen på terminalens tangentbord. Ett kvitto på transaktionen skrivs nu ut på printern. Detta ska lämnas till kunden. 5

6 2.3 Genomföra ett signaturköp / Ej kod Om kunden inte har PIN-kod till sitt kort kan man genomföra ett så kallat signaturköp. Det går till på samma sätt som vid ett köp med PIN-kod. Fram till att kunden ska mata in sin PIN-kod. Då trycker kunden istället på funktionstangenten F4 på terminalen. Terminalen skriver nu ut två kvitton. Det första ska kunden signera och detta exemplar ska chauffören behålla. Det andra ska ges till kunden. Observera att för vissa typer av kort är det inte tillåtet att genomföra signaturköp. I dessa fall visas inte heller texten SIGNATUR F4 på terminalen. 2.4 Genomföra ett köp med Manuell kontroll (Ringsvar) Om terminalen av någon anledning inte kan kommunicera med inlösande bank kan inte ett online-köp genomföras. Beroende vad kortutgivaren kräver kan man i vissa fall bli uppmanad att genomföra en manuell kontroll så kallat ringsvar. Detta kan även ske för kort som normalt tillåter offlineköp om beloppet på det specifika köpet överstiger det maxbelopp som kortutgivaren satt för offlinetransaktioner. Detta belopp kallas floor limit Om inte online-kontrollen kan genomföras visas texten MANUELL KONTROLL VAR GOD VÄNTA i terminalens display och på Halda M1 visas en uppmaning att ringa ett telefonnummer för kortkontroll. När man ringer det anvisade numret kommer en telefonsvarare att ge instruktioner om hur man ska gå till väga. Dialogen skiljer lite beroende på vilken bank inlösenavtalet är tecknat hos. De uppgifter som kommer att efterfrågas är: Redovisningsnummer (Hos Babs kallat Babsnummer) Kortnummer Kortets giltighetsdatum Det belopp som köpet avser Om köpet godkänns av banken får man ett kontrollnummer uppläst. Detta kontrollnummer matas in i Halda PC och avslutas med OK Kontrollnumret kan bestå av 2 6 tecken och vara blandat bokstäver och siffror. Därefter skrivs två kvitton ut. Det första ska kunden signera och detta exemplar ska chauffören behålla. Det andra ska ges till kunden. 6

7 2.5 Avbryta ett köp Kunden kan avbryta ett köp ända tills terminalen signalerar med tre korta pipsignaler och det står KÖP GODKÄNT i terminalens display. Köpet avslutas antingen genom att ta ur kortet (endast chipkort) eller att trycka på den röda knappen märkt STOP på terminalen. Chauffören kan avbryta genom att trycka ett längt tryck på Enterpilen fram till och med att beloppet bekräftats. Om köpet avbryts skrivs ett avbrottskvitto ut. Se exempel: Företag Adress Postnummer Ort Telefonnummer ORG. Nr: SWEDBANK AVTALSNR TERM. ID SE KÖP SEK1000 VARAV MOMS 0 TOTALT SEK1000 ************1234 TRANSAKTION AVBRUTEN C 5 1 SWE 075 REF.NR: AID A TVR TSI 0000 SLUT 7

8 2.6 Nekat köp Ett köp kan bli nekat av många olika orsaker. Om detta sker skrivs ett avbrottskvitto med en förklarande text ut på skrivaren. Exempel på dessa texter är: MEDGES EJ KONTAKTA DIN KORTUTGIVARE Exempel på orsaker: kortets giltighetsdatum har gått ut kortet saknar teckning för köpet Kortet är spärrat MEDGES EJ ENDAST ONLINE Exempel på orsaker: Terminalen kan inte kommunicera med den inlösande banken och kortets servicekod kräver att transaktionen genomförs online. Exempel på sådana kort är Electron och Maestro TRANSAKTION AVBRUTEN Företag Adress Postnummer Ort Telefonnummer ORG. Nr: SWEDBANK AVTALSNR TERM. ID SE KÖP SEK1000 VARAV MOMS 0 TOTALT SEK1000 ************1234 FÖRKLARANDE TEXT C 5 1 SWE 075 REF.NR: AID A TVR TSI 0000 SLUT Exempel på orsaker: Transaktionen har avbrutits av kunden. Transaktionen har avbrutits av chauffören. Terminalen har kontakt med banken men kommunikationen har avbrutits eller det dröjer för lång tid innan banken svarar. (Timeout) MEDGES EJ FÖRSÖK MED SIGNATUR Exempel på orsaker: Kunden har slagit fel PIN-kod för många gånger och köpet kan därför inte verifieras med PIN utan signatur krävs. Observera att inte alla kort godkänner detta förfarande utan att efter för många felaktiga PIN-försök spärras kortet. 8

9 2.7 Avsluta körpass / Dagsavslut Taxameterns körpass avslutas som vanligt. I samband med att taxameterns körpass avslutas genomförs även ett så kallat dagsavslut för terminalen. Resultatet skrivs ut direkt efter körpassrapporten. Ett exempel på hur det kan se ut: DAGSAVSLUT Företag Adress Postnummer Ort Telefonnummer ORG. Nr: FROM TOM HANDELSBANKEN SAMMANSTÄLLNING NETTOTOTALER BATCH NR. 001 TERM. ID SE Antal transaktioner HB KÖP RETUR TOTALT KÖP RETUR DAGSAVSLUT OK SLUT Totalsumma. Observera att de två sista siffrorna är ören. 9

10 2.8 Byta språk i terminalen Terminalens dialog med kunden kan ske på antingen svenska eller engelska. För att växla mellan språken trycker man på den lila menyknappen längst till vänster. NÄTVERK #_._# ETHERNET #_._# NÄTVERK #_._# NY KUND NEW CUSTOMER ENG :44 SVE :44 10

11 3 Underhåll och uppdatering 3.1 Kommunikationstest (Logon) En kontroll av kommunikationen mellan online-terminalen och inlösande bank kan genomföras antingen via Halda M1/C1:s eller terminalens gränssnitt. Från Halda M1/C1 1. Se till att Halda M1/C1 är startad och GPRS-kommunikationen är OK. 2. På Halda M1/C1 tryck på knappen FN och välj funktion 95 (Välj betalterminal) och bekräfta med Enterpil 3. Välj alternativ 1 (Komunikationstest Logon) och bekräfta med Enterpil 4. Texten VAR GOD VÄNTA visas i terminalens display. 5. Om överföringen lyckas visas texten LOGON OK på Halda M1:s display Från Terminal Vx Se till att Halda PC är startad och GPRS-kommunikationen är OK, samt att Halda PC är utloggad och det står TERMINAL STÄNGD i terminalens display. 2. Tryck tangenten F4 på terminalen. 3. Välj menyalternativet LOGON genom att trycka på den lila menyknappen längst till vänster. 4. Nu kopplar terminalen upp mot banken och genomför en inloggning och kommunikationskontroll. 5. Om kontrollen lyckas visas texten LOGON OK på terminalens display och efter några sekunder går terminalen tillbaka till TERMINAL STÄNGD 11

12 3.2 Uppdatera parametrar i terminalen Om man förändrar sitt inlösenavtal, t ex genom att lägga till eller ta bort korttyp er (Amex, Diners), behöver man uppdatera terminalens parametrar. Detta sker på följande vis: 1. Se till att Halda M1/C1 är startad och GPRS-kommunikationen är OK samt att Halda M1/C1 är utloggad och det står TERMINAL STÄNGD i terminalens display. 2. Tryck tangenten F4 på terminalen. 3. Välj menyalternativet PARAM genom att trycka på den lila menyknappen längst till höger. 4. Nu kopplar terminalen upp mot banken och laddar ner aktuella parametrar: 5. När laddningen är klar visas följande på terminalen NÄTVERK #_._# PARAMETERLADDNING OK! TRYCK EN TANGENT.. ENG :44 6. Nu är parameterladdningen klar. 12

13 3.3 Utskrift av terminalinställningar På Halda M1 Tryck på knappen FN (Funktioner) och välj funktion 95 (Välj betalterminalfunktion) och bekräfta med enterpil. Välj alternativ 2 (Terminalinställningar) och bekräfta med enterpil. Terminalens konfiguration skrivs nu ut på taxameterns printer. Till höger visas ett exempel på en utskrift. FÖRETAG ADRESS TELEFONNUMMER ORGANISATIONSSNUMMER :14:00 APP. VER.: P DCAPP MASPAR DCPAR BINPAR CAPUB Term. Id: SE TSP.Id: DHCPStatus 0 IP.adress: Gateway: ComType: ETHERNET PEDId: PEDHW PEDSW:0008 Verix 01 Minne totalt: B Minne ledigt: B Auth. Ip: Auth. Port: 443 Param. Ip: Param. Port: 443 SLUT 13

14 3.4 Skicka E-Log Om man har problem med terminalen kan Points supportavdelning behöva information från logfilerna i terminalen. Dessa kan skickas in till Points system via GPRS-nätet. Observera att detta endast ska ske på uppmaning av Points supportpersonal. 1. Se till att Halda M1/C1 är startad och GPRS-kommunikationen är OK samt att Halda M1/C1 är utloggad och att det står TERMINAL STÄNGD i terminalens display. 2. Tryck tangenten F4 på terminalen. 3. Välj menyalternativet ELOGG genom att trycka på den runda gråa menyknappen mitt på terminalen. 4. Nu kopplar terminalen upp mot Points system och för över logg.informationen från terminalen 5. När överföringen är klar frågar terminalen RADERA LOGFIL? Svara ja genom att trycka på den lila menyknappen längst till vänster. 6. Gå ur menyläget på terminalen genom att trycka på den röda knappen märkt STOP. 3.5 Ändra bakgrundsbelysning Bakgrundsbelysningen går att ställa in i tre olika lägen: AUTO = Bakgrundsbelysningen tänds automatiskt när man trycker på en knapp på terminalen eller att ett köp startas från Halda PC, för att sedan slockna efter ca: 60 sekunders inaktivitet. ALLTID PÅ = Bakgrundsbelysningen är alltid tänd ALLTID AV = Bakgrundsbelysningen är alltid släckt 1. Se till att Halda PC är startad och GPRS-kommunikationen är OK (Grön), samt att Halda PC är utloggad och det står TERMINAL STÄNGD i terminalens display. 2. Tryck tangenten F1 på terminalen. ANGE LÖSENORD: visas på displayen 3. Tryck följt av OK 4. Tryck F4 KONFIGURATION 5. Tryck F2 DISPLAY 6. Tryck F2 DISPLAYBELYSNING 7. Välj det alternativ som önskas genom att trycka F1, F2 eller F3 14

15 4 Appendix 4.1 Om det inte fungerar 1. Kontrollera att Halda C1 har programversion eller högre. På Halda M1 Tryck på knappen FN (Funktioner) och välj funktion 97 (Skriv programversion) och bekräfta med enterpil En sammanställning av systemets programversioner skrivs ut på printern. Programversioner HaldaC HaldaCom HaldaSystem PointC1PayApp PointAEFT RTpatch 8 Db2Hex Windows CE NK.bin UTC :10:02 Loadfile 1300_ _235959_ _235959_217.HPT Kontrollera att det finns en betaltyp konfigurerad för online-terminal. 3. Om ovanstående är OK men problemen kvarstår var vänlig kontakta ditt bolags superbrukare eller din installatör. 15

16 4.2 Vanliga frågor / FAQ Varför skrivs det bara ut ett kvitto till kunden och inget till mig? Svar: Vid onlineköp skrivs bara ett kvitto som kunden ska ha ut. Detta enligt reglerna från PCI-DSS. Om man däremot genomför ett ringsvarsköp eller kunden trycker F4 SIGNATUR skrivs två kvitton ut. Ett till chauffören som kunden ska signera och ett till kunden Hur gör jag för att göra en kortkontroll innan resan? Svar: Enligt leverantören av onlineterminalen är det i dagsläget inte möjligt att genomföra kortkontroller innan köpet slutförs. Detta på grund av PCI-DSS regler Varför stämmer inte mina dagstotaler med inbetalningarna till mitt bankkonto? Svar: Taxametern genomför automatiskt ett dagsavslut gentemot inlösaren varje gång ett körpass avslutas. Inlösencentralerna betalar normalt ut pengar varje bankdag, och då betalar de ut de pengar som är inkörda från senaste utbetalningstillfället till och med dagens första dagsavslut. Detta kan innebära att om man har flera dagsavslut, (flera avslutade körpass), under ett kalenderdygn så kommer de pengar som är inkörda efter dygnets första körpassavslut att betalas ut nästkommande bankdag Varför kan jag inte ta emot t ex Amex- eller Dinerskort? Svar: Amex och Diners kräver separata avtal förutom det inlösenavtal som tecknats i samband med hyresavtalet av terminalen. Kontakta din inlösencentral för mer information. Om avtal med Amex och/eller Diners finns men korten i alla fall blir avvisade kan det bero på att online-terminalens parametrar behöver uppdateras. Hur detta går till beskrivs under punkt 3.2 Uppdatera parametrar i terminalen 16

17 4.2.5 Varför får jag Manuell kontroll på alla kortköp? Svar: Kontrollera om terminalen har kontakt med inlösande bank genom att genomföra ett kommunikationstest. Hur detta går till beskrivs under punkt 3.1 Kommunikationstest. Om det inte fungerar kan orsaken vara att fel Operatör är inställd. Se punkt 4.1Om det inte fungerar för instruktioner om hur detta kontrolleras Varför står det EJ ÖVERFÖRDA, GÖR LOGON på dagsavslutet? Svar: Det beror på att terminalen inte hade kontakt med banken när körpasset avslutades. För att tömma terminalen på transaktioner, gör förjande: Från Halda M1/C1 6. Se till att Halda M1/C1 är startad och GPRS-kommunikationen är OK. 7. På Halda M1/C1 tryck på knappen FN och välj funktion 95 (Välj betalterminal) och bekräfta med Enterpil 8. Välj alternativ 1 (Komunikationstest Logon) och bekräfta med Enterpil 9. Texten VAR GOD VÄNTA visas i terminalens display. 10. Om överföringen lyckas visas texten LOGON OK på Halda M1:s display Från Terminal Vx Se till att Halda PC är startad och GPRS-kommunikationen är OK (Grön), samt att Halda PC är utloggad och det står TERMINAL STÄNGD i terminalens display. 2. Tryck tangenten F4 på terminalen. 3. Välj menyalternativet LOGON genom att trycka på den lila funktionstangenten längst till vänster. 4. Nu kopplar terminalen upp mot banken och genomför en inloggning och kommunikationskontroll. 5. Om kontrollen lyckas visas texten LOGON OK på terminalens display och efter några sekunder går terminalen tillbaka till TERMINAL STÄNGD Varför visar terminalen TERMINAL STÄNGD fast taxametern är i ett körpass? Svar: Om kommunikationen mellan terminalen och Halda M1/C1 av någon anledning bryts visar terminalen TERMINAL STÄNGD. För att återställa kontakten tryck på knappen FN och välj funktion 95 (Välj betalterminal) och bekräfta med Enterpil Välj alternativ 1 (Återanslut terminal) och bekräfta med Enterpil 17

18 4.2.8 Varför visas inte betaltypen för min betalterminal i Halda M1/C1 Svar: Om Halda M1/C1, när den startar upp, inte kan kommunicera med terminalen visas inte betaltypen som är kopplad till terminalen. Om detta inträffar kontrollera följande: Att terminalen är igång och visar texten TERMINAL STÄNGD på displayen Att kabeln till terminalen inte är skadad. Försök återställa kontakten med terminalen genom att trycka på knappen FN och välj funktion 95 (Välj betalterminal) och bekräfta med Enterpil Välj sedan alternativ 1 (Återanslut terminal) och bekräfta med Enterpil Om inget av detta hjälper kontakta ditt bolags superbrukare eller din installatör Det står PARAMETERLADDNING KRÄVS i terminalens display. Lösning: Terminalen har detekterat att en uppdatering av parameterlistan krävs. Detta kan antingen ha initieras av inlösande bank eller av terminalen själv. Då på grund av att det gått för lång tid sedan den senaste uppdateringen. Genomför en uppdatering manuellt. Se 3.2 Uppdatera parametrar i terminalen Det står DAGSAVSLUT KRÄVS i terminalens display. Lösning: Avsluta körpasset på Halda M1/C1. Därigenom kommer terminalen att genomföra ett dagsavslut Det står DAGSAVSLUT MISSTÄMMER vid dagsavslut. Lösning: Avstämningen av dagsavslutet är inte korrekt. Kontakta Point Support 18

19 Det står BETALTERMINAL EJ TILLGÄNGLIG i Halda M1:s display Lösning: Kommunikationen mella haldam1/c1 och terminalen är bruten. Försök återställa kontakten med terminalen genom att trycka på knappen FN och välj funktion 95 (Välj betalterminal) och bekräfta med Enterpil Välj sedan alternativ 1 (Återanslut terminal) och bekräfta med Enterpil Om inget av detta hjälper kontakta ditt bolags superbrukare eller din installatör. 19

20 4.3 Vad betyder uppgifterna på kvittot? 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> 8-> 9-> 10-> 11-> 12-> 13-> KREDIT SEK 10,00 BETALNING ONLINE KORTTYP MASTERCARD KONTO ************1111 INLÖSARE SWEDBANK AVTALSNR BELASTAT BANKKONTO :00 Ca2 1 SWE 111 L12345 REF.NR TERM.ID SE AID A TVR TSI F800 SPARA KVITTOT,KUNDENS EX 1. Namnet på den betaltyp som använts 2. Kortutgivare 3. Maskerat kortnummer. Visar de fyra sista siffrorna. 4. Den bank som löser in betaltransaktionen 5. Avtalsnumret hos den inlösande banken 6. I de fall kunden kan välja mellan konto och kredit visas valt alternativ här. Annars finns inte raden med. 7. Datum och klockslag för transaktionen. 8. Diverse information om godkännandet av köpet. 9. Transaktionens unika identifikationsnummer. 10. Terminalens identifikationsnummer 11. Chipets programvaras identifikationsnummer 12. Terminalens verifikationsresultat 13. Transaktionens status 20

21 21

22 22

23 23

24 Halda AB Stansargränd VÄSTERÅS Sweden Kundsupport Huvudväxel Tel Tel Fax Fax