Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350"

Transkript

1 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350

2 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av en effektiv transaktionshantering och med Nets Technology har ni alltid en uppdaterad programvara i betalterminalen. Om ni har frågor om hur betalterminalen ska användas, eller om fel uppstår, har ni tillgång till marknadens kanske bästa kundsupport. Vi kan ge er snabb och professionell assistans via telefon, samt via e-post på På vår webbsida,, hittar ni svaren på de vanligaste frågorna som brukar ställas till vår kundsupport. Lycka till med affärerna!

3 1 Komma igång... 4 I kartongen... 4 Installera ict220e... 5 Installera ict220eg... 6 Installera ipp Installera iwl Byta kvittorulle i ict220e/eg eller iwl Daglig användning Snabbmeny Knappsats ict220e/eg och ipp iwl Använda kort Betalterminalens menystruktur Betalterminalens funktioner Köp Köp med manuell inknappning av kortuppgifter Köp + kontanter Retur Makulering av senaste transaktion Kopia av senaste transaktion Dricks Skapa nota Köp med dricks Fleranvändare (för EMV) Köp med Fleranvändarfunktionen Daglig redovisning Dagsavslut Manuellt dagsavslut Automatiskt dagsavslut Kopia av det senaste dagsavslutet Kassörer Lägg till ny kassör Radera kassör Skriva ut lista Använda kassör-id Rapporter Transaktionslista X-Total Z-Total Kassör X-Total Kassör Z-Total Administration Betalterminalens kortavtal Hämta kortavtal Hämta ny programvara Betalterminalens parametrar Felsituationer och problemlösning Frågor och svar Problem och lösningar S&F (store and forward) Skriva ut S&F Skicka S&F Servicegrader Lösenkortet Insändning av betalterminal

4 1 Komma igång! Ni måste genomföra ett dagsavslut innan betalterminalen används för första gången. I kartongen Betalterminalen levereras med följande utrustning: ict220e ict220eg ipp350 iwl220 Strömkablage Strömkablage Lösenkort Strömkablage Magic box ict220 Nätverkskabel Lösenkort Kvittorulle Bruksanvisning Magic box ict220 SIM-kort Lösenkort Kvittorulle Bruksanvisning Integrationskabel (USB) Bruksanvisning SIM-kort Laddstation Lösenkort Kvittorulle Bruksanvisning 4

5 Installera ict220e Gör så här för att installera ict220e med ethernetkommunikation (bredband):! Betalterminalen och ert modem/router till Internet måste vara avstängda när ni ansluter nätverkskabeln. Anslut nätverkskabel och strömkabel till Magic box ict220. Magic box ict220: 5

6 Installera ict220eg Gör så här för att installera ict220 med GPRS-kommunikation (mobil kommunikation): Anslut strömkabel till Magic box ict220. Magic box ict220: 6

7 Installera ipp350 Gör så här för att ansluta ipp350 med en integrationskabel (USB): Anslut integrationskabeln och lås fast den med bygeln. Gör så här för att ansluta en ipp350 med en Magic Box: Anslut nätverkskabel och strömkabel till Magic box ipp350. Magic box ipp350: 7

8 Installera iwl220 Gör så här för att komma igång med iwl220: Anslut strömkabeln. Lägg betalterminalen i laddstationen. Betalterminalen startas och är klar att användas.! Batteriet är inte fulladdat när betalterminalen är ny. Den måste först laddas för att få maximal effekt. 8

9 Byta kvittorulle i ict220e/eg eller iwl220 Nets rekommenderar att endast kvittorullar som är särskilt avsedda för betalterminalen används. Så här sätter ni i/byter ni en kvittorulle i betalterminalen: Öppna luckan för pappersbehållaren genom att lyfta klaffen i pilens riktning. För därefter luckan nedåt i pilens riktning för att öppna luckan. Sätt i papperet i betalterminalen så som visas på bilden och stäng sedan luckan i pilens riktning. Betalterminalen är nu klar för användning.! Kvittorullar och andra tillbehör kan beställas på Nets webshop till extra förmånliga priser. Adressen till Nets webshop hittar ni på. 9

10 2 Daglig användning I det här kapitlet hittar du enkla förklaringar av de vanligaste funktionerna i betalterminalen. Om du följer dessa instruktioner behöver du inte flytta runt i menyer och bekräfta med OK utan kan gå direkt till önskat alternativ. När Dra lösenkortet visas på betalterminalens display drar du kortet med magnetremsan till vänster. Enskilda funktioner beskrivs mer i detalj i respektive kapitel. På integrerade betalterminaler: Du startar alla kommandon genom att trycka på knapppen MENU eller genom att dra lösenkortet. Inne i menyn kan du trycka på siffror för att gå direkt till det alternativ som du önskar eller använda pilknapparna. Snabbmeny Funktion Sifferknappar och funktioner för fristående betalterminal Köp Ange beloppet i hela kronor Köp + kontanter Tryck på MENU och 2 Dagsavslut Tryck på MENU och 6 Makulering av senaste transaktion Tryck på MENU och Retur Tryck på MENU och 3 +7 Kopia av senaste transaktion Tryck på MENU och Transaktionslista, översikt Tryck på MENU och X-Total Tryck på MENU och Z-Total Tryck på MENU och Kassör X-Total Tryck på MENU och Kassör Z-Total operatör Tryck på MENU och Skriva ut S&F (lagrade transaktioner) Dra lösenkortet, tryck på

11 Knappsats ict220e/eg och ipp350 Nedan visas knappsatsen till ict220e/eg med en beskrivning av dess olika knappar. Denna beskrivning gäller även ipp350. OBS! Knapparna på ipp350 ser något annorlunda ut men funktionerna är desamma. Navigeringsknappar för att gå upp och ned i menyer. Används för manuell inknappning av kortuppgifter. Den används även för att växla mellan stora och små bokstäver eller mellan bokstäver och siffror. Används för att gå till huvudmenyn. Avbryter en funktion och återgår till huvudmeny. Korrigerar felaktig inknappning eller återgår till föregående meny. Bekräftar inknappning eller val i meny. 11

12 iwl220 Nedan visas knappsatsen till iwl220 med en beskrivning av de olika knapparna. Navigeringsknappar för att gå upp och ned i menyer. Används för manuell inknappning av kortuppgifter. Den används även för att växla mellan stora och små bokstäver eller mellan bokstäver och siffror. Används för att gå till huvudmenyn. Avbryter en funktion och återgår till huvudmeny. Korrigerar felaktig inknappning eller återgår till föregående meny. Bekräftar inknappning eller val i meny. Använda kort Med magnetremsa: Dra kortet i jämn hastighet med magnetremsan till vänster. Med chip: Stick in kortet i kortläsaren framtill med chipet uppåt.! Stick aldrig in ett skadat kort i chipläsaren. Skadade kort kan fastna i betalterminalen och orsaka skador som medför att den blir obrukbar och måste repareras. 12

13 3 Betalterminalens menystruktur Menystrukturen kan skilja något beroende på betalterminalmodell, men i grunden ser den ut enligt nedan. Rapporter 1 Transaktionslista 2 X-Total 3 Z-Total 4 Kassör X-Total 5 Kassör Z-Total 7 Dagsavslut Inlösare 1 Skriv ut 2 Skicka in Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny 8 Adminmeny 9 Stäng av Korttjänster 6 Makulering 7 Retur 8 Efterregistrering Kopiameny 1 Senaste kund 2 Senaste transaktion Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus 4 Send error logs 9 Batteri och signal Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin 6 Inställningar 7 Kommunikation 8 Programvara 9 Systemmeny Terminalstatus 1 Skriv ut 2 Skicka Batteri: 100 % Signal: 5 Inlösare 1 Hämta avtal 2 Skriv ut S&F 1 Skriv ut 2 Skicka in 3 Radera Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista Inställningar 1 Ändra 2 Skriv ut Kommunikation 1 Ta bort spärr 2 Ping host Programvara 1 Hämta programvara Systemmeny 1 Töm printerbuffer 2 Systemlogg 5 Felrättning 6 Test 7 Nollställ lösenkort 9 Reboot 13

14 4 Betalterminalens funktioner Det här kapitlet innehåller detaljerade beskrivningar av betalterminalens funktioner. Köp Ange beloppet. Belopp + OK 100,00 Tryck på OK. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig Belopp = 100,00 Kod + OK Dölj knapptryckningarna Be kunden sätta i/dra kortet. Be kunden ange PIN-kod och därefter trycka på OK. Vid användning av kort med signatur ska kunden endast trycka på OK för att bekräfta beloppet. GODKÄNT Om köpet godkänns visas GODKÄNT på betalterminalens display och på kvittot som skrivs ut. 14

15 Köp med manuell inknappning av kortuppgifter Funktionen används vid köp eller retur av varor. Detta innebär att kortuppgif terna knappas in på betalterminalen istället för att kunden drar sitt kort. Tjänsten är endast möjlig för kort med signaturkontroll. Tryck på MENU. Huvudmeny 1. Köp 2. Köp + kontanter 3. Korttjänster Tryck på OK för Köp. Belopp + OK 0,00 Ange köpbeloppet och tryck på OK. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig Tryck på knappen (märkt med F4). Ange kortnr: Ange kundens kortnummer (siffrorna är upphöjda och finns på framsidan av kortet) och tryck på OK. Ange förfallodatum: / Ange CVC: Belopp = 100,00 OK eller STOP Ange kortets giltighet (mm/åå) och tryck på OK. Ange kortets CVC-nummer och tryck på OK. CVC är de tre sista siffrorna i numret som står på baksidan av kortet, bredvid kundens signatur (se bild nedan). Tryck på OK för att verifiera beloppet. Tryck på STOP för att avbryta transaktionen. GODKÄNT Om köpet godkänns visas GODKÄNT på betalterminalens display och på kvittot som skrivs ut. 15

16 Köp + kontanter Den här funktionen används för att genomföra köp med kontantuttag. Om dricksfunktionen har aktiverats ligger Köp + kontanter som alt. 2 under korttjänster. Tryck på MENU. Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till Köp + kontanter och tryck på OK. Belopp + OK 100,00 Ange köpbeloppet och tryck på OK. Kontanter + OK 200,00 Ange kontantbeloppet och tryck på OK. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig Totalt = 300,00 Kod + OK Dölj knapptryckningarna Be kunden sätta i/dra kortet. Be kunden att verifiera det totala beloppet genom att ange PINkod + trycka på OK. GODKÄNT Om beloppet godkänns visas GODKÄNT på betalterminalens display och på kvittot som skrivs ut. 16

17 Retur Funktionen varuretur används vid retur av varor som har betalats med kort. Tryck på MENU. Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster Korttjänster 5 Uttag 6 Makulering 7 Retur DRA LÖSENKORTET Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Korttjänster och tryck på OK. Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Retur och tryck på OK. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Ange Belopp = 0,00 Ange beloppet som står på kundens kvitto och tryck på OK. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig (marke- Be kunden sätta i/dra kortet eller tryck på knappen rad med F4) för att ange kortnumret manuellt. GODKÄNT Om returen (beloppet) godkänns visas GODKÄNT på betalterminalens display och på kvittot som skrivs ut. Ett godkänt kvitto fungerar som ett inköpskvitto. 17

18 Makulering av senaste transaktion En makulering kan endast genomföras för det senast godkända köpet. Tryck på MENU. Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster Korttjänster 4 Insättning 5 Uttag 6 Makulering DRA LÖSENKORTET Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Korttjänster och tryck på OK. Tryck på siffran 6 eller flytta markeringen ned till Makulering och tryck på OK. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Annullerat = 0,00 OK eller STOP Tryck på OK för att bekräfta makuleringen eller på STOP för att avbryta. GODKÄNT Vänta på kvittot. 18

19 Kopia av senaste transaktion Den här funktionen används för att ta ut en kopia av den senast godkända transaktionen. Tryck på MENU. Huvudmeny 3 Korttjänster 4 Extratjänster 5 Kopiameny Kopiameny 1 Senaste kund 2 Senaste transaktion Tryck på siffran 5 eller flytta markeringen ned till Kopiameny och tryck på OK. Tryck på siffran 1 eller på OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. 19

20 5 Dricks Dricksfunktionen är en funktion som ingår i Nets Trygghetspaket. Funktionen kan användas på två sätt: Skriva ut en nota där kortkunden skriver på ett totalbelopp som inkluderar dricks. Kortkunden knappar in totalbeloppet, inklusive dricks, direkt på betalterminalen. Den senare är betydligt vanligare. Skapa nota Den här funktionen används för att skriva ut en nota med ett belopp som kunden ska betala och en rad för dricks och totalbelopp. Om dricksfunktionen är aktiverad, är Skapa nota alternativ 2 i huvudmenyn. Tryck på MENU/F1. Huvudmeny 1 Köp 2 Skapa nota 3 Korttjänster Belopp + OK 0,00 Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned med piltangenten till Skapa nota tryck och på OK. Ange köpbeloppet och tryck på OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. Nota: NOTA 05/10/ :14 Belopp = 42,00 Kontanter =... Extra =... Totalt =... Kontanter kan endast utbetalas vid användning av BankAxept-kort OBS: Skapa nota är bara en utskrift och kan inte användas för debitering senare. Köp måste genomföras på vanligt sätt i betalterminalen. 20

21 Köp med dricks Den här funktionen används för köp med dricks. Tryck på MENU/F1. Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster Tryck på OK för köp. Belopp + OK 0,00 Ange beloppet och tryck på OK. Belopp = 0,00 Totalt = 0,00 Ange totalbeloppet inklusive dricks. Om nota inte används kan användarstället be kunden ange totalbeloppet i betalterminalen. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig Belopp = 0,00 Kod + OK Dölj knapptryckningarna GODKÄNT Be kunden sätta i/dra kortet. Be kunden ange PIN-koden och trycka på OK. (Vid användning av kreditkort med signatur ska kunden endast trycka på OK för att bekräfta beloppet). Om köpet godkänns visas GODKÄNT på betalterminalens display och ett kvitto skrivs ut. Kvitto, köp med dricks: Nets Lumaparksvägen STOCKHOLM Bax: VISA ***** /10/ :14 Ref.: Belopp = 120,00 Extra = 30,00 Totalt = 150,00 Godkänt. Tack för besöket. Välkommen åter! 21

22 6 Fleranvändare (för EMV) Med fleranvändarfunktionen kan upp till tio personer använda samma fysiska betalterminal. Varje användare har ett eget redovisningnummer, en egen kvittotext och egna rapporter i betalterminalen. Detta är en lösning som passar verksamheter som vill dela lokal, t.ex. frisörer, tandläkare, naprapater etc. Köp med fleranvändare Om betalterminalen ska användas av flera personer måste man först välja användare för att kunna utnyttja funktionerna. Tryck på knappen MENU eller sätt i/dra ett kort i betalterminalen så visas en lista över användare på displayen. Använd pilknapparna för att flytta markeringen till önskad användare och tryck på OK. Bekräfta därefter att rätt användare har valts genom att trycka på OK. Nedan beskrivs hur du väljer användare för funktionen Köp. Sätt i/dra betalkortet i betalterminalen eller tryck på knappen MENU. Butiker Anna Kalle Sean Kalle ID 01 TID OK eller STOP Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster Använd piltangenterna för att flytta markeringen till önskad användare. Tryck på OK för att bekräfta att rätt användare har valts. Tryck på STOP för att gå tillbaka till listan över användare. Tryck på OK för Köp. Belopp + OK 0,00 Ange beloppet och tryck på OK. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig Be kunden sätta i/dra kortet. GODKÄNT Vänta på kvittot. 22

23 7 Daglig redovisning Dagsavslut! Du behöver bara göra ett dagsavslut för en betalterminal, även om du har flera betalterminaler. Ett dagsavslut på en betalterminal leder till att det sker på allihop. Manuellt dagsavslut Vid dagsavslutet överförs transaktionerna till företagskontot påföljande vardag. Det bör göras ett dagsavslut på betalterminalen varje dag. Om det har gått sju dagar sedan senaste dagsavslutet måste betalterminalen göra ett sådant innan den kan användas. Tryck på MENU. Huvudmeny 3 Korttjänster 5 Kopiameny 6 Dagsavslut UTSKRIFT PÅGÅR Tryck på siffran 6 eller flytta ned markeringen till Dagsavslut med piltangenten och tryck på OK. Betalterminalen skriver ut ett kvitto där alla transaktioner visas per korttyp och belopp. Om betalterminalen är integrerad skrivs kvittot ut på kassasystemets skrivare. Automatiskt dagsavslut Vid ett automatiskt dagsavslut kopplar betalterminalen automatiskt upp sig mot er inlösare och gör dagsavslutet vid en av er förutbestämd tidpunkt varje dag. Om ni har flera betalterminaler görs dagsavslutet för samtliga av dem på den valda tidpunkten. Kontakta Nets kundsupport på telefon för att aktivera det automatiska dagsavslutet på en av er önskad tid. Förslagsvis några timmar efter absolut senaste stängingstid i just er verksamhet. Kopia av det senaste dagsavslutet Den här funktionen används för att ta ut en kopia av det senaste dagsavslutet. Tryck på MENU. Huvudmeny 3 Korttjänster 4 Extratjänster 5 Kopiameny Tryck på siffran 5 eller flytta markeringen ned till Kopiameny och tryck på OK. Kopiameny 1 Senaste kunden 2 Senaste dagsavslut Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till Senaste dagsavslut och tryck på OK. Vänta på kvittot. 23

24 8 Kassörer Den här funktionen används för att registrera och ta bort kassörer som ska kunna använda betalterminalen. Kassörerna (användarna) registreras med ett unikt kassör-id (upp till 10 siffror) och namn. Varje kassör måste registreras i samtliga betalterminaler som ska användas. Det är möjligt att skydda varje kassörs åtkomst med en fyrsiffrig kod. Den första kassören som registreras med kod räknas som master (huvudanvändare). Masterkassören är den enda som kan skapa nya eller ta bort registrerade kassörer. Om man inte vet vilken kassör som är master kan man skriva ut en lista över registre rade kassörer. Master-kassören är registrerad med *. Lägg till ny kassör Den här funktionen används för att registrera en ny kassör i betalterminalen. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Kassörsmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Kassöradmin. Tryck på OK för att registrera en ny kassör. Kassör-ID Ange kassör-id och tryck på OK. Kassörnamn: ABC Ange kassörssnamnet. Använd knappen små bokstäver. för att ändra till Kassörkod: Ange valfri fyrsiffrig kod och tryck på OK. Om du inte vill lägga till en kod kan du lämna fältet tomt. Tryck då istället på OK direkt. KASSÖR TILLAGD 24

25 Radera kassör Den här funktionen används för att ta bort en kassör redan finns registrerad. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Kassörmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista Kod + OK Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Kassöradmin. Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till Radera och tryck på OK. Visas endast för kassörer som har en kod registrerad. Endast master-kassören kan ta bort kassörer. Kassör-ID Ange det kassör-id som du vill radera och tryck på OK. Ta bort kassör? Tryck på OK för att bekräfta borttagningen av kassören. KASSÖR BORTTAGEN 25

26 Skriva ut lista Den här funktionen används för att skriva ut en översikt över alla kassörer som finns registrerade i betalterminalen. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Kassörmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista UTSKRIFT PÅGÅR Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Kassöradmin. Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Skriv ut lista och tryck på OK för att skriva ut kassörlistan. Betalterminalen skriver ut en översikt över alla kassörer som finns registrerade i betalterminalen. Om en kassör har registrerats med kod är huvudanvändaren markerad med *. Använda kassör-id Kassör-ID kan användas på fem olika sätt: 1. Utan kassör betalterminalen ber aldrig om kassör-id 2. Z-Total betalterminalen ber om kassör-id efter varje Z-Total 3. O-Rapport betalterminalen ber om kassör-id efter varje kassör X- och Z-Total 4. Dagsavslut betalterminalen ber om kassör-id efter varje dagsavslut 5. Alltid betalterminalen ber om kassör-id vid varje transaktion Detta regleras i betalterminalens funktionsparametrar. 26

27 9 Rapporter Transaktionslista Den här funktionen används för att skriva ut en översikt över alla transaktioner som finns lagrade i betalterminalen. Tryck på MENU. Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 1 Trans.lista 2 X-Total 3 Z-Total Trans.lista 1 Skriv ut 2 Radera Välj session 1 Period Period Period 488 Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Kassörmeny och tryck på OK. Tryck på OK eller på siffran 1. Tryck på OK eller på siffran 1. Tryck på OK eller på siffran 1 för utskrift. Flytta markeringen med piltangenten till önskad avstämning och tryck på OK. Alternativet Alla visas längst ned i listan och ger en utskrift av alla transaktioner som finns lagrade i betalterminalen. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. 27

28 X-Total Den här rapporten visar omsättningen i betalterminalen sedan föregående Z-Total skrevs ut. Siffrorna nollställs inte vid utskrift. Tryck på MENU. Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 1 Trans.lista 2 X-Total 3 Z-Total Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Kassörmeny och tryck på OK. Tryck på OK för Rapporter. Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till X-Total och tryck på OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. Z-Total Den här rapporten visar omsättningen i betalterminalen sedan föregående Z-Total skrevs ut. Siffrorna nollställs vid utskrift. Tryck på MENU. Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 1 Trans.lista 2 X-Total 3 Z-Total Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Kassörmeny och tryck på OK. Tryck på OK för Rapporter. Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Z-Total och tryck på OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. 28

29 Kassör X-Total Den här rapporten visar samtliga transaktioner som har genomförts i betalterminalen för en eller alla operatörer sedan föregående Z-Total operatör skrevs ut. Siffrorna nollställs inte vid utskrift. Tryck på MENU. Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 2 X-Total 3 Z-Total 4 Kassör X-Total X-Total oper. 1 Vald operatör 2 Alla Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Kassörmeny och tryck på OK. Tryck på OK för Rapporter. Tryck på siffran 4 eller flytta markeringen ned till X-Total oper. och tryck på OK. Tryck på OK för att skriva ut X-Total för vald kassör. Tryck på 2 för att skriva ut X-Total för alla kassörer. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. 29

30 Kassör Z-Total Den här rapporten visar samtliga transaktioner som har genomförts i betalterminalen för en eller alla operatörer sedan föregående Z-Total-kassör skrevs ut. Siffrorna nollställs vid utskrift. Tryck på MENU. Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörsmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 3 Z-Total 4 Kassör X-Total 5 Kassör Z-Total Kassör Z-Total 1 Vald kassör 2 Alla Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Kassörsmeny och tryck på OK. Tryck på OK för Rapporter. Tryck på siffran 5 eller flytta markeringen ned till Kassör X-Total. och tryck på OK. Tryck på OK för att skriva ut Z-Total för vald kassör. Tryck på 2 för att skriva ut Z-Total för alla kassörer. OBS! Lösenkort krävs. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. 30

31 10 Administration Betalterminalens inlösenavtal För att kunna använda betalterminalen måste ni ha tecknat ett inlösenavtal med en av er vald inlösare. Nets samarbetar med samtliga inlösare och är helt inlösenneutrala. I betal terminalen kan man skriva ut vilka inlösenavtal ni har samt uppdatera den om ni t.ex. byter inlösare eller om ni lägger till nya kortavtal. Hämta kortavtal Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Butiksmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kortavtal 1 Hämta avtal 2 Skriv ut Tryck på siffran 1 eller på OK. Tryck på siffran 1 eller på OK för att hämta dina kortavtal. 31

32 Hämta ny programvara Det är möjligt att uppdatera programvaran i betalterminalen genom att påbörja den manuellt, istället för att betalterminalen uppdaterar den automatiskt. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Adminmeny 6 Inställningar 7 Kommunikation 8 Programvara Tryck på siffran 8 eller flytta markeringen ned till Programvara och tryck på OK. Programvara 1 Hämta program Tryck på OK för att starta programvaruuppdateringen. ANVÄND KORT När betalterminalen är klar med uppdateringen växlar visningen på displayen mellan Logga och ANVÄND KORT/Chip uppåt. Chipet uppåt 32

33 Betalterminalens parametrar 1 Funktion Terminal-ID Ett term-id består av 8+6 siffror. Beloppsläge S&F Infofält Knappljud Alltid kopia Dublettkontroll Språk Dricks Kronor / Öre Ja / Nej Ingen info / OCR / Infotext / kassör ID Inget / Vid fel / Alltid Ja / Nej Ja / Nej Svenska / Engelska / Norska Ja / Nej Byta operatör Utan kassör / Dagsavslut / Z-Total / Alltid / O-Rapport Moms Momssats Automatisk avstängning Fast moms / Ändra moms / Ingen moms 25 % (grundinställning) Aldrig / Efter 1 timma / Efter 2 timmar 2 Kommunikation Komm.typ = GPRS / Ethernet / Via ECR Värdens IP-adress / Värdens IP-port 9670 PPP-lösenord PPP-användarnamn APN för GPRS oidd398 GSM PIN **** GSM PUK ******** DHCP-användning 3 Kassa ECR Ja / Nej 4 Säkerhet Skydda meny Ja / Nej 6 Ändra profil 1.no Skydda dagsavslut Skydda insättning 2.se 3.dk 4.pl Telenor= bbsabse.apn.telenor.se TeliaSonera= bbs.betal.telia.se DHCP / Statisk Ja / Nej Ja / Nej 33

34 11 Felsituationer och problemlösning Fråga Om köp, dagsavslut och S&F som är äldre än sju dagar Om köp, dagsavslut och S&F från de senaste sju dagarna Om flera betalterminaler som har samma fel Om den av Nets levererade lösningen från Telenor eller Telias inte fungerar som den ska Beställning av kreditkortsavtal (t.ex. om ni vill kunna ta emot American Express etc.) Beställning av automatisk dagsavslut Lösning Kontakta er inlösare/bankkontakt Kontakta Nets kundsupport på telefon Kontakta er Internetleverantör eller den person som är nätverksansvarig för ert företag Kontakta Nets kundsupport på telefon Kontakta kortföretaget Kontakta Nets kundsupport på telefon Problem Är inte/kan inte ansluta till nätverket. Betalterminalen är troligen inte ansluten till nätverket eller Internet. Inget svar från PSP Betalterminalen har hängt sig och ingen av knapparna fungerar Betalterminalen slutade att fungera när vi skulle genomföra en transaktion. Gick köpet igenom? Ingen kontakt med betalterminalens modem Lösning Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till betalterminalen. Kontrollera att nätverket fungerar och kontakta eventuellt nätverksleverantören. Betalterminalen får inte kontakt med insamlingscentralen. Insamlingscentralen kan ligga nere. Avvakta ett par minuter och försök igen. Dra ur strömkabeln på undersidan av betalterminalen och kontrollera att displayen stängs av. Sätt tillbaka strömkabeln. Kontakta Nets kundsupport på telefon om betalterminalen inte startar normalt. Ta ut en kopia av den senaste transaktionen för att se om köpet gick igenom. Kontakta Nets kundsupport på om detta inte löser problemet. Kontrollera att ert modem lyser. Kontrollera att alla sladdar/kablar sitter i som de ska både på betalterminalen, på modemet och i vägguttaget. Dra ur linje- och strömkabeln på modemet. Sätt tillbaka linjesladden (den med klämma) först i modemet. Sätt därefter i strömkabeln. Kontakta eventuellt Nets kundsupport på telefon

35 S&F (store and forward) Om det uppstår ett fel i kommunikationen mellan betalterminalen och Nets, kan en elektronisk reservlösning (S&F) användas. Betalterminalen skriver då ut ett kvitto med en signaturrad. NETS SWEDEN AB Lumaparksvägen STOCKHOLM Org.nr Så här använder du S&F: 1. Be kortinnehavaren signera kvittot. 2. Kontrollera kortinnehavarens identitet. 3. Ange bankkortets kontrollnummer på kvittot, både bokstäver och siffror (t.ex. ABCD 123). 4. Vid köp över SEK måste Nets kundsupport kontaktas på telefon auktorisation av beloppet. 5. Notera auktorisationsnumret i ett eget fält på kvittot. Kvittot med kortinnehavarens signatur måste sparas och kunna visas upp på begäran. OBS: När kommunikationen väl fungerar igen så överförs beloppet automatiskt till Nets och vidare till er inlösare. Inga kontanter behöver betalas vid varuköp då S&F används. Exempel på ett S&F-kvitto ser ni till höger: Kortinlösen BUTIKSNR: TERM: VISA Debit GILTIGT TOM: 11/2013 AID: D TVR: TSI: E :14 REF: RESP: Y3 KÖP SEK 118,00 VARAV MOMS 23,60 GODKÄNNES FÖR DEBITERING AV KONTO ENLIGT OVAN LEG: SIGN: GODKÄNNES MED SIGNATUR BUTIKENS EX RIV AV HÄR

36 Skriva ut S&F Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin S&F 1 Skriv ut 2 Skicka 3 Ta bort Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till S&F och tryck på OK. Tryck på OK för att starta utskriften av betalterminalens lagrade transaktioner. Skicka S&F Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin S&F 1 Skriv ut 2 Skicka 3 Ta bort Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till S&F och tryck på OK. Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till Skicka och tryck på OK för att skicka betalterminalens lagrade transaktioner. 36

37 Servicegrader För alla som hyr eller som har köpt en betalterminal från Nets så ingår Utbytesservice i Nets Trygghetspaket (Basic). Med Utbytesservice slipper ni t.ex. riskera att bli utan en betalterminal under flera dagar eller veckor om fel uppstår. Trygghetspaket Basic är obligatoriskt vid beställning av en betalterminal. Mer om vad som ingår i Nets Start- och Trygghetpaket kan ni läsa på vår webbsida. Fel som inte omfattas av Utbytesservice Kommunikationsfel som förekommer utanför betalterminalen och t.ex. fel på telefonlinjer eller ADSL-modem (router) anmäler ni själva till er nätleverantören. Ni ansvarar själva för för den interna kabeldragningen för nätverk. I fall då fel inte omfattas av garanti till följd av oaktsamhet eller skadegörelse, kan ni faktureras för reparation. Byten av nödvändiga delar och komponenter kan också komma att faktureras. Övriga saker som inte omfattas av utbytesservice är t.ex. ett trasigt/bortslitet insynsskydd, en krossad display eller sönderslitet kablage. Lösenkortet Lösenkortet används först och främst till att genomföra returköp och makuleringar. Ett kort följer alltid med vid en nybeställning av en betalterminal och ligger således i kartongen tillsammans med betalterminalen. Lösenkortet kan behöva användas vid kontakt med vår telefonsupport. Därför är det viktigt att det finns i närheten av betalterminalen, tillgängligt för all personal. Var även uppmärksam på att lösenkortet är att betrakta som en värdehandling, eftersom man kan nå känsliga administrativa menyer i betalterminalen med detta. Förvara därför lösenkortet på ett säkert, men förslagsvis, relativt tillgängligt ställe. Ett exempel kan vara i er kassalåda. Om ni har tecknat er för Nets fleranvändarfunktion så kommer varje användare att få ett eget lösenkort. Dessa är personliga och skall även de bevaras på ett säkert sätt. Vid förlust av Lösenkortet bör ni kontakta Nets kundsupport på och beställa ett nytt. Ni kan även beställa ett nytt på vår webbshop vilken ni hittar via. 37

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Innehåll Sidan Översikt Yomani 4 Byte av kvittorulle 4 Inkoppling av kortterminal 5 Underhåll och skötsel 5 Rengöring av terminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt...4 1.2. Terminalens struktur...4 1.3 Anslutning av terminal...5 1.4. Test av anslutning...6

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET

BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET BRUKSANVISNING VERIFONE VX820 DUET 2(36) INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING... 4 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Tekniska uppgifter... 5 1.4 Anslutning av kablar... 6 1.4.1 Anslutning

Läs mer

BRUKSANVISNING VERIFONE VX680

BRUKSANVISNING VERIFONE VX680 BRUKSANVISNING VERIFONE VX680 Version 1.0 2 (34) INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING... 4 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Tekniska uppgifter... 5 1.4 Anslutning av terminal... 6 1.5 Batteri...

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer