Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350"

Transkript

1 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350

2 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av en effektiv transaktionshantering och med Nets Technology har ni alltid en uppdaterad programvara i betalterminalen. Om ni har frågor om hur betalterminalen ska användas, eller om fel uppstår, har ni tillgång till marknadens kanske bästa kundsupport. Vi kan ge er snabb och professionell assistans via telefon, samt via e-post på På vår webbsida,, hittar ni svaren på de vanligaste frågorna som brukar ställas till vår kundsupport. Lycka till med affärerna!

3 1 Komma igång... 4 I kartongen... 4 Installera ict220e... 5 Installera ict220eg... 6 Installera ipp Installera iwl Byta kvittorulle i ict220e/eg eller iwl Daglig användning Snabbmeny Knappsats ict220e/eg och ipp iwl Använda kort Betalterminalens menystruktur Betalterminalens funktioner Köp Köp med manuell inknappning av kortuppgifter Köp + kontanter Retur Makulering av senaste transaktion Kopia av senaste transaktion Dricks Skapa nota Köp med dricks Fleranvändare (för EMV) Köp med Fleranvändarfunktionen Daglig redovisning Dagsavslut Manuellt dagsavslut Automatiskt dagsavslut Kopia av det senaste dagsavslutet Kassörer Lägg till ny kassör Radera kassör Skriva ut lista Använda kassör-id Rapporter Transaktionslista X-Total Z-Total Kassör X-Total Kassör Z-Total Administration Betalterminalens kortavtal Hämta kortavtal Hämta ny programvara Betalterminalens parametrar Felsituationer och problemlösning Frågor och svar Problem och lösningar S&F (store and forward) Skriva ut S&F Skicka S&F Servicegrader Lösenkortet Insändning av betalterminal

4 1 Komma igång! Ni måste genomföra ett dagsavslut innan betalterminalen används för första gången. I kartongen Betalterminalen levereras med följande utrustning: ict220e ict220eg ipp350 iwl220 Strömkablage Strömkablage Lösenkort Strömkablage Magic box ict220 Nätverkskabel Lösenkort Kvittorulle Bruksanvisning Magic box ict220 SIM-kort Lösenkort Kvittorulle Bruksanvisning Integrationskabel (USB) Bruksanvisning SIM-kort Laddstation Lösenkort Kvittorulle Bruksanvisning 4

5 Installera ict220e Gör så här för att installera ict220e med ethernetkommunikation (bredband):! Betalterminalen och ert modem/router till Internet måste vara avstängda när ni ansluter nätverkskabeln. Anslut nätverkskabel och strömkabel till Magic box ict220. Magic box ict220: 5

6 Installera ict220eg Gör så här för att installera ict220 med GPRS-kommunikation (mobil kommunikation): Anslut strömkabel till Magic box ict220. Magic box ict220: 6

7 Installera ipp350 Gör så här för att ansluta ipp350 med en integrationskabel (USB): Anslut integrationskabeln och lås fast den med bygeln. Gör så här för att ansluta en ipp350 med en Magic Box: Anslut nätverkskabel och strömkabel till Magic box ipp350. Magic box ipp350: 7

8 Installera iwl220 Gör så här för att komma igång med iwl220: Anslut strömkabeln. Lägg betalterminalen i laddstationen. Betalterminalen startas och är klar att användas.! Batteriet är inte fulladdat när betalterminalen är ny. Den måste först laddas för att få maximal effekt. 8

9 Byta kvittorulle i ict220e/eg eller iwl220 Nets rekommenderar att endast kvittorullar som är särskilt avsedda för betalterminalen används. Så här sätter ni i/byter ni en kvittorulle i betalterminalen: Öppna luckan för pappersbehållaren genom att lyfta klaffen i pilens riktning. För därefter luckan nedåt i pilens riktning för att öppna luckan. Sätt i papperet i betalterminalen så som visas på bilden och stäng sedan luckan i pilens riktning. Betalterminalen är nu klar för användning.! Kvittorullar och andra tillbehör kan beställas på Nets webshop till extra förmånliga priser. Adressen till Nets webshop hittar ni på. 9

10 2 Daglig användning I det här kapitlet hittar du enkla förklaringar av de vanligaste funktionerna i betalterminalen. Om du följer dessa instruktioner behöver du inte flytta runt i menyer och bekräfta med OK utan kan gå direkt till önskat alternativ. När Dra lösenkortet visas på betalterminalens display drar du kortet med magnetremsan till vänster. Enskilda funktioner beskrivs mer i detalj i respektive kapitel. På integrerade betalterminaler: Du startar alla kommandon genom att trycka på knapppen MENU eller genom att dra lösenkortet. Inne i menyn kan du trycka på siffror för att gå direkt till det alternativ som du önskar eller använda pilknapparna. Snabbmeny Funktion Sifferknappar och funktioner för fristående betalterminal Köp Ange beloppet i hela kronor Köp + kontanter Tryck på MENU och 2 Dagsavslut Tryck på MENU och 6 Makulering av senaste transaktion Tryck på MENU och Retur Tryck på MENU och 3 +7 Kopia av senaste transaktion Tryck på MENU och Transaktionslista, översikt Tryck på MENU och X-Total Tryck på MENU och Z-Total Tryck på MENU och Kassör X-Total Tryck på MENU och Kassör Z-Total operatör Tryck på MENU och Skriva ut S&F (lagrade transaktioner) Dra lösenkortet, tryck på

11 Knappsats ict220e/eg och ipp350 Nedan visas knappsatsen till ict220e/eg med en beskrivning av dess olika knappar. Denna beskrivning gäller även ipp350. OBS! Knapparna på ipp350 ser något annorlunda ut men funktionerna är desamma. Navigeringsknappar för att gå upp och ned i menyer. Används för manuell inknappning av kortuppgifter. Den används även för att växla mellan stora och små bokstäver eller mellan bokstäver och siffror. Används för att gå till huvudmenyn. Avbryter en funktion och återgår till huvudmeny. Korrigerar felaktig inknappning eller återgår till föregående meny. Bekräftar inknappning eller val i meny. 11

12 iwl220 Nedan visas knappsatsen till iwl220 med en beskrivning av de olika knapparna. Navigeringsknappar för att gå upp och ned i menyer. Används för manuell inknappning av kortuppgifter. Den används även för att växla mellan stora och små bokstäver eller mellan bokstäver och siffror. Används för att gå till huvudmenyn. Avbryter en funktion och återgår till huvudmeny. Korrigerar felaktig inknappning eller återgår till föregående meny. Bekräftar inknappning eller val i meny. Använda kort Med magnetremsa: Dra kortet i jämn hastighet med magnetremsan till vänster. Med chip: Stick in kortet i kortläsaren framtill med chipet uppåt.! Stick aldrig in ett skadat kort i chipläsaren. Skadade kort kan fastna i betalterminalen och orsaka skador som medför att den blir obrukbar och måste repareras. 12

13 3 Betalterminalens menystruktur Menystrukturen kan skilja något beroende på betalterminalmodell, men i grunden ser den ut enligt nedan. Rapporter 1 Transaktionslista 2 X-Total 3 Z-Total 4 Kassör X-Total 5 Kassör Z-Total 7 Dagsavslut Inlösare 1 Skriv ut 2 Skicka in Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny 8 Adminmeny 9 Stäng av Korttjänster 6 Makulering 7 Retur 8 Efterregistrering Kopiameny 1 Senaste kund 2 Senaste transaktion Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus 4 Send error logs 9 Batteri och signal Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin 6 Inställningar 7 Kommunikation 8 Programvara 9 Systemmeny Terminalstatus 1 Skriv ut 2 Skicka Batteri: 100 % Signal: 5 Inlösare 1 Hämta avtal 2 Skriv ut S&F 1 Skriv ut 2 Skicka in 3 Radera Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista Inställningar 1 Ändra 2 Skriv ut Kommunikation 1 Ta bort spärr 2 Ping host Programvara 1 Hämta programvara Systemmeny 1 Töm printerbuffer 2 Systemlogg 5 Felrättning 6 Test 7 Nollställ lösenkort 9 Reboot 13

14 4 Betalterminalens funktioner Det här kapitlet innehåller detaljerade beskrivningar av betalterminalens funktioner. Köp Ange beloppet. Belopp + OK 100,00 Tryck på OK. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig Belopp = 100,00 Kod + OK Dölj knapptryckningarna Be kunden sätta i/dra kortet. Be kunden ange PIN-kod och därefter trycka på OK. Vid användning av kort med signatur ska kunden endast trycka på OK för att bekräfta beloppet. GODKÄNT Om köpet godkänns visas GODKÄNT på betalterminalens display och på kvittot som skrivs ut. 14

15 Köp med manuell inknappning av kortuppgifter Funktionen används vid köp eller retur av varor. Detta innebär att kortuppgif terna knappas in på betalterminalen istället för att kunden drar sitt kort. Tjänsten är endast möjlig för kort med signaturkontroll. Tryck på MENU. Huvudmeny 1. Köp 2. Köp + kontanter 3. Korttjänster Tryck på OK för Köp. Belopp + OK 0,00 Ange köpbeloppet och tryck på OK. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig Tryck på knappen (märkt med F4). Ange kortnr: Ange kundens kortnummer (siffrorna är upphöjda och finns på framsidan av kortet) och tryck på OK. Ange förfallodatum: / Ange CVC: Belopp = 100,00 OK eller STOP Ange kortets giltighet (mm/åå) och tryck på OK. Ange kortets CVC-nummer och tryck på OK. CVC är de tre sista siffrorna i numret som står på baksidan av kortet, bredvid kundens signatur (se bild nedan). Tryck på OK för att verifiera beloppet. Tryck på STOP för att avbryta transaktionen. GODKÄNT Om köpet godkänns visas GODKÄNT på betalterminalens display och på kvittot som skrivs ut. 15

16 Köp + kontanter Den här funktionen används för att genomföra köp med kontantuttag. Om dricksfunktionen har aktiverats ligger Köp + kontanter som alt. 2 under korttjänster. Tryck på MENU. Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till Köp + kontanter och tryck på OK. Belopp + OK 100,00 Ange köpbeloppet och tryck på OK. Kontanter + OK 200,00 Ange kontantbeloppet och tryck på OK. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig Totalt = 300,00 Kod + OK Dölj knapptryckningarna Be kunden sätta i/dra kortet. Be kunden att verifiera det totala beloppet genom att ange PINkod + trycka på OK. GODKÄNT Om beloppet godkänns visas GODKÄNT på betalterminalens display och på kvittot som skrivs ut. 16

17 Retur Funktionen varuretur används vid retur av varor som har betalats med kort. Tryck på MENU. Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster Korttjänster 5 Uttag 6 Makulering 7 Retur DRA LÖSENKORTET Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Korttjänster och tryck på OK. Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Retur och tryck på OK. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Ange Belopp = 0,00 Ange beloppet som står på kundens kvitto och tryck på OK. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig (marke- Be kunden sätta i/dra kortet eller tryck på knappen rad med F4) för att ange kortnumret manuellt. GODKÄNT Om returen (beloppet) godkänns visas GODKÄNT på betalterminalens display och på kvittot som skrivs ut. Ett godkänt kvitto fungerar som ett inköpskvitto. 17

18 Makulering av senaste transaktion En makulering kan endast genomföras för det senast godkända köpet. Tryck på MENU. Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster Korttjänster 4 Insättning 5 Uttag 6 Makulering DRA LÖSENKORTET Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Korttjänster och tryck på OK. Tryck på siffran 6 eller flytta markeringen ned till Makulering och tryck på OK. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Annullerat = 0,00 OK eller STOP Tryck på OK för att bekräfta makuleringen eller på STOP för att avbryta. GODKÄNT Vänta på kvittot. 18

19 Kopia av senaste transaktion Den här funktionen används för att ta ut en kopia av den senast godkända transaktionen. Tryck på MENU. Huvudmeny 3 Korttjänster 4 Extratjänster 5 Kopiameny Kopiameny 1 Senaste kund 2 Senaste transaktion Tryck på siffran 5 eller flytta markeringen ned till Kopiameny och tryck på OK. Tryck på siffran 1 eller på OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. 19

20 5 Dricks Dricksfunktionen är en funktion som ingår i Nets Trygghetspaket. Funktionen kan användas på två sätt: Skriva ut en nota där kortkunden skriver på ett totalbelopp som inkluderar dricks. Kortkunden knappar in totalbeloppet, inklusive dricks, direkt på betalterminalen. Den senare är betydligt vanligare. Skapa nota Den här funktionen används för att skriva ut en nota med ett belopp som kunden ska betala och en rad för dricks och totalbelopp. Om dricksfunktionen är aktiverad, är Skapa nota alternativ 2 i huvudmenyn. Tryck på MENU/F1. Huvudmeny 1 Köp 2 Skapa nota 3 Korttjänster Belopp + OK 0,00 Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned med piltangenten till Skapa nota tryck och på OK. Ange köpbeloppet och tryck på OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. Nota: NOTA 05/10/ :14 Belopp = 42,00 Kontanter =... Extra =... Totalt =... Kontanter kan endast utbetalas vid användning av BankAxept-kort OBS: Skapa nota är bara en utskrift och kan inte användas för debitering senare. Köp måste genomföras på vanligt sätt i betalterminalen. 20

21 Köp med dricks Den här funktionen används för köp med dricks. Tryck på MENU/F1. Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster Tryck på OK för köp. Belopp + OK 0,00 Ange beloppet och tryck på OK. Belopp = 0,00 Totalt = 0,00 Ange totalbeloppet inklusive dricks. Om nota inte används kan användarstället be kunden ange totalbeloppet i betalterminalen. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig Belopp = 0,00 Kod + OK Dölj knapptryckningarna GODKÄNT Be kunden sätta i/dra kortet. Be kunden ange PIN-koden och trycka på OK. (Vid användning av kreditkort med signatur ska kunden endast trycka på OK för att bekräfta beloppet). Om köpet godkänns visas GODKÄNT på betalterminalens display och ett kvitto skrivs ut. Kvitto, köp med dricks: Nets Lumaparksvägen STOCKHOLM Bax: VISA ***** /10/ :14 Ref.: Belopp = 120,00 Extra = 30,00 Totalt = 150,00 Godkänt. Tack för besöket. Välkommen åter! 21

22 6 Fleranvändare (för EMV) Med fleranvändarfunktionen kan upp till tio personer använda samma fysiska betalterminal. Varje användare har ett eget redovisningnummer, en egen kvittotext och egna rapporter i betalterminalen. Detta är en lösning som passar verksamheter som vill dela lokal, t.ex. frisörer, tandläkare, naprapater etc. Köp med fleranvändare Om betalterminalen ska användas av flera personer måste man först välja användare för att kunna utnyttja funktionerna. Tryck på knappen MENU eller sätt i/dra ett kort i betalterminalen så visas en lista över användare på displayen. Använd pilknapparna för att flytta markeringen till önskad användare och tryck på OK. Bekräfta därefter att rätt användare har valts genom att trycka på OK. Nedan beskrivs hur du väljer användare för funktionen Köp. Sätt i/dra betalkortet i betalterminalen eller tryck på knappen MENU. Butiker Anna Kalle Sean Kalle ID 01 TID OK eller STOP Huvudmeny 1 Köp 2 Köp + kontanter 3 Korttjänster Använd piltangenterna för att flytta markeringen till önskad användare. Tryck på OK för att bekräfta att rätt användare har valts. Tryck på STOP för att gå tillbaka till listan över användare. Tryck på OK för Köp. Belopp + OK 0,00 Ange beloppet och tryck på OK. VÄNTAR PÅ KORTET Chipet uppåt/mot dig Be kunden sätta i/dra kortet. GODKÄNT Vänta på kvittot. 22

23 7 Daglig redovisning Dagsavslut! Du behöver bara göra ett dagsavslut för en betalterminal, även om du har flera betalterminaler. Ett dagsavslut på en betalterminal leder till att det sker på allihop. Manuellt dagsavslut Vid dagsavslutet överförs transaktionerna till företagskontot påföljande vardag. Det bör göras ett dagsavslut på betalterminalen varje dag. Om det har gått sju dagar sedan senaste dagsavslutet måste betalterminalen göra ett sådant innan den kan användas. Tryck på MENU. Huvudmeny 3 Korttjänster 5 Kopiameny 6 Dagsavslut UTSKRIFT PÅGÅR Tryck på siffran 6 eller flytta ned markeringen till Dagsavslut med piltangenten och tryck på OK. Betalterminalen skriver ut ett kvitto där alla transaktioner visas per korttyp och belopp. Om betalterminalen är integrerad skrivs kvittot ut på kassasystemets skrivare. Automatiskt dagsavslut Vid ett automatiskt dagsavslut kopplar betalterminalen automatiskt upp sig mot er inlösare och gör dagsavslutet vid en av er förutbestämd tidpunkt varje dag. Om ni har flera betalterminaler görs dagsavslutet för samtliga av dem på den valda tidpunkten. Kontakta Nets kundsupport på telefon för att aktivera det automatiska dagsavslutet på en av er önskad tid. Förslagsvis några timmar efter absolut senaste stängingstid i just er verksamhet. Kopia av det senaste dagsavslutet Den här funktionen används för att ta ut en kopia av det senaste dagsavslutet. Tryck på MENU. Huvudmeny 3 Korttjänster 4 Extratjänster 5 Kopiameny Tryck på siffran 5 eller flytta markeringen ned till Kopiameny och tryck på OK. Kopiameny 1 Senaste kunden 2 Senaste dagsavslut Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till Senaste dagsavslut och tryck på OK. Vänta på kvittot. 23

24 8 Kassörer Den här funktionen används för att registrera och ta bort kassörer som ska kunna använda betalterminalen. Kassörerna (användarna) registreras med ett unikt kassör-id (upp till 10 siffror) och namn. Varje kassör måste registreras i samtliga betalterminaler som ska användas. Det är möjligt att skydda varje kassörs åtkomst med en fyrsiffrig kod. Den första kassören som registreras med kod räknas som master (huvudanvändare). Masterkassören är den enda som kan skapa nya eller ta bort registrerade kassörer. Om man inte vet vilken kassör som är master kan man skriva ut en lista över registre rade kassörer. Master-kassören är registrerad med *. Lägg till ny kassör Den här funktionen används för att registrera en ny kassör i betalterminalen. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Kassörsmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Kassöradmin. Tryck på OK för att registrera en ny kassör. Kassör-ID Ange kassör-id och tryck på OK. Kassörnamn: ABC Ange kassörssnamnet. Använd knappen små bokstäver. för att ändra till Kassörkod: Ange valfri fyrsiffrig kod och tryck på OK. Om du inte vill lägga till en kod kan du lämna fältet tomt. Tryck då istället på OK direkt. KASSÖR TILLAGD 24

25 Radera kassör Den här funktionen används för att ta bort en kassör redan finns registrerad. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Kassörmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista Kod + OK Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Kassöradmin. Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till Radera och tryck på OK. Visas endast för kassörer som har en kod registrerad. Endast master-kassören kan ta bort kassörer. Kassör-ID Ange det kassör-id som du vill radera och tryck på OK. Ta bort kassör? Tryck på OK för att bekräfta borttagningen av kassören. KASSÖR BORTTAGEN 25

26 Skriva ut lista Den här funktionen används för att skriva ut en översikt över alla kassörer som finns registrerade i betalterminalen. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Kassörmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kassöradmin 1 Lägg till ny 2 Radera 3 Skriv ut lista UTSKRIFT PÅGÅR Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Kassöradmin. Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Skriv ut lista och tryck på OK för att skriva ut kassörlistan. Betalterminalen skriver ut en översikt över alla kassörer som finns registrerade i betalterminalen. Om en kassör har registrerats med kod är huvudanvändaren markerad med *. Använda kassör-id Kassör-ID kan användas på fem olika sätt: 1. Utan kassör betalterminalen ber aldrig om kassör-id 2. Z-Total betalterminalen ber om kassör-id efter varje Z-Total 3. O-Rapport betalterminalen ber om kassör-id efter varje kassör X- och Z-Total 4. Dagsavslut betalterminalen ber om kassör-id efter varje dagsavslut 5. Alltid betalterminalen ber om kassör-id vid varje transaktion Detta regleras i betalterminalens funktionsparametrar. 26

27 9 Rapporter Transaktionslista Den här funktionen används för att skriva ut en översikt över alla transaktioner som finns lagrade i betalterminalen. Tryck på MENU. Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 1 Trans.lista 2 X-Total 3 Z-Total Trans.lista 1 Skriv ut 2 Radera Välj session 1 Period Period Period 488 Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Kassörmeny och tryck på OK. Tryck på OK eller på siffran 1. Tryck på OK eller på siffran 1. Tryck på OK eller på siffran 1 för utskrift. Flytta markeringen med piltangenten till önskad avstämning och tryck på OK. Alternativet Alla visas längst ned i listan och ger en utskrift av alla transaktioner som finns lagrade i betalterminalen. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. 27

28 X-Total Den här rapporten visar omsättningen i betalterminalen sedan föregående Z-Total skrevs ut. Siffrorna nollställs inte vid utskrift. Tryck på MENU. Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 1 Trans.lista 2 X-Total 3 Z-Total Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Kassörmeny och tryck på OK. Tryck på OK för Rapporter. Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till X-Total och tryck på OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. Z-Total Den här rapporten visar omsättningen i betalterminalen sedan föregående Z-Total skrevs ut. Siffrorna nollställs vid utskrift. Tryck på MENU. Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 1 Trans.lista 2 X-Total 3 Z-Total Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Kassörmeny och tryck på OK. Tryck på OK för Rapporter. Tryck på siffran 3 eller flytta markeringen ned till Z-Total och tryck på OK. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. 28

29 Kassör X-Total Den här rapporten visar samtliga transaktioner som har genomförts i betalterminalen för en eller alla operatörer sedan föregående Z-Total operatör skrevs ut. Siffrorna nollställs inte vid utskrift. Tryck på MENU. Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 2 X-Total 3 Z-Total 4 Kassör X-Total X-Total oper. 1 Vald operatör 2 Alla Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Kassörmeny och tryck på OK. Tryck på OK för Rapporter. Tryck på siffran 4 eller flytta markeringen ned till X-Total oper. och tryck på OK. Tryck på OK för att skriva ut X-Total för vald kassör. Tryck på 2 för att skriva ut X-Total för alla kassörer. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. 29

30 Kassör Z-Total Den här rapporten visar samtliga transaktioner som har genomförts i betalterminalen för en eller alla operatörer sedan föregående Z-Total-kassör skrevs ut. Siffrorna nollställs vid utskrift. Tryck på MENU. Huvudmeny 5 Kopiameny 6 Dagsavslut 7 Kassörmeny Kassörsmeny 1 Rapporter 2 Inlösare 3 Terminalstatus Rapporter 3 Z-Total 4 Kassör X-Total 5 Kassör Z-Total Kassör Z-Total 1 Vald kassör 2 Alla Tryck på siffran 7 eller flytta markeringen ned till Kassörsmeny och tryck på OK. Tryck på OK för Rapporter. Tryck på siffran 5 eller flytta markeringen ned till Kassör X-Total. och tryck på OK. Tryck på OK för att skriva ut Z-Total för vald kassör. Tryck på 2 för att skriva ut Z-Total för alla kassörer. OBS! Lösenkort krävs. UTSKRIFT PÅGÅR Vänta på kvittot. 30

31 10 Administration Betalterminalens inlösenavtal För att kunna använda betalterminalen måste ni ha tecknat ett inlösenavtal med en av er vald inlösare. Nets samarbetar med samtliga inlösare och är helt inlösenneutrala. I betal terminalen kan man skriva ut vilka inlösenavtal ni har samt uppdatera den om ni t.ex. byter inlösare eller om ni lägger till nya kortavtal. Hämta kortavtal Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Butiksmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin Kortavtal 1 Hämta avtal 2 Skriv ut Tryck på siffran 1 eller på OK. Tryck på siffran 1 eller på OK för att hämta dina kortavtal. 31

32 Hämta ny programvara Det är möjligt att uppdatera programvaran i betalterminalen genom att påbörja den manuellt, istället för att betalterminalen uppdaterar den automatiskt. Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Adminmeny 6 Inställningar 7 Kommunikation 8 Programvara Tryck på siffran 8 eller flytta markeringen ned till Programvara och tryck på OK. Programvara 1 Hämta program Tryck på OK för att starta programvaruuppdateringen. ANVÄND KORT När betalterminalen är klar med uppdateringen växlar visningen på displayen mellan Logga och ANVÄND KORT/Chip uppåt. Chipet uppåt 32

33 Betalterminalens parametrar 1 Funktion Terminal-ID Ett term-id består av 8+6 siffror. Beloppsläge S&F Infofält Knappljud Alltid kopia Dublettkontroll Språk Dricks Kronor / Öre Ja / Nej Ingen info / OCR / Infotext / kassör ID Inget / Vid fel / Alltid Ja / Nej Ja / Nej Svenska / Engelska / Norska Ja / Nej Byta operatör Utan kassör / Dagsavslut / Z-Total / Alltid / O-Rapport Moms Momssats Automatisk avstängning Fast moms / Ändra moms / Ingen moms 25 % (grundinställning) Aldrig / Efter 1 timma / Efter 2 timmar 2 Kommunikation Komm.typ = GPRS / Ethernet / Via ECR Värdens IP-adress / Värdens IP-port 9670 PPP-lösenord PPP-användarnamn APN för GPRS oidd398 GSM PIN **** GSM PUK ******** DHCP-användning 3 Kassa ECR Ja / Nej 4 Säkerhet Skydda meny Ja / Nej 6 Ändra profil 1.no Skydda dagsavslut Skydda insättning 2.se 3.dk 4.pl Telenor= bbsabse.apn.telenor.se TeliaSonera= bbs.betal.telia.se DHCP / Statisk Ja / Nej Ja / Nej 33

34 11 Felsituationer och problemlösning Fråga Om köp, dagsavslut och S&F som är äldre än sju dagar Om köp, dagsavslut och S&F från de senaste sju dagarna Om flera betalterminaler som har samma fel Om den av Nets levererade lösningen från Telenor eller Telias inte fungerar som den ska Beställning av kreditkortsavtal (t.ex. om ni vill kunna ta emot American Express etc.) Beställning av automatisk dagsavslut Lösning Kontakta er inlösare/bankkontakt Kontakta Nets kundsupport på telefon Kontakta er Internetleverantör eller den person som är nätverksansvarig för ert företag Kontakta Nets kundsupport på telefon Kontakta kortföretaget Kontakta Nets kundsupport på telefon Problem Är inte/kan inte ansluta till nätverket. Betalterminalen är troligen inte ansluten till nätverket eller Internet. Inget svar från PSP Betalterminalen har hängt sig och ingen av knapparna fungerar Betalterminalen slutade att fungera när vi skulle genomföra en transaktion. Gick köpet igenom? Ingen kontakt med betalterminalens modem Lösning Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till betalterminalen. Kontrollera att nätverket fungerar och kontakta eventuellt nätverksleverantören. Betalterminalen får inte kontakt med insamlingscentralen. Insamlingscentralen kan ligga nere. Avvakta ett par minuter och försök igen. Dra ur strömkabeln på undersidan av betalterminalen och kontrollera att displayen stängs av. Sätt tillbaka strömkabeln. Kontakta Nets kundsupport på telefon om betalterminalen inte startar normalt. Ta ut en kopia av den senaste transaktionen för att se om köpet gick igenom. Kontakta Nets kundsupport på om detta inte löser problemet. Kontrollera att ert modem lyser. Kontrollera att alla sladdar/kablar sitter i som de ska både på betalterminalen, på modemet och i vägguttaget. Dra ur linje- och strömkabeln på modemet. Sätt tillbaka linjesladden (den med klämma) först i modemet. Sätt därefter i strömkabeln. Kontakta eventuellt Nets kundsupport på telefon

35 S&F (store and forward) Om det uppstår ett fel i kommunikationen mellan betalterminalen och Nets, kan en elektronisk reservlösning (S&F) användas. Betalterminalen skriver då ut ett kvitto med en signaturrad. NETS SWEDEN AB Lumaparksvägen STOCKHOLM Org.nr Så här använder du S&F: 1. Be kortinnehavaren signera kvittot. 2. Kontrollera kortinnehavarens identitet. 3. Ange bankkortets kontrollnummer på kvittot, både bokstäver och siffror (t.ex. ABCD 123). 4. Vid köp över SEK måste Nets kundsupport kontaktas på telefon auktorisation av beloppet. 5. Notera auktorisationsnumret i ett eget fält på kvittot. Kvittot med kortinnehavarens signatur måste sparas och kunna visas upp på begäran. OBS: När kommunikationen väl fungerar igen så överförs beloppet automatiskt till Nets och vidare till er inlösare. Inga kontanter behöver betalas vid varuköp då S&F används. Exempel på ett S&F-kvitto ser ni till höger: Kortinlösen BUTIKSNR: TERM: VISA Debit GILTIGT TOM: 11/2013 AID: D TVR: TSI: E :14 REF: RESP: Y3 KÖP SEK 118,00 VARAV MOMS 23,60 GODKÄNNES FÖR DEBITERING AV KONTO ENLIGT OVAN LEG: SIGN: GODKÄNNES MED SIGNATUR BUTIKENS EX RIV AV HÄR

36 Skriva ut S&F Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin S&F 1 Skriv ut 2 Skicka 3 Ta bort Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till S&F och tryck på OK. Tryck på OK för att starta utskriften av betalterminalens lagrade transaktioner. Skicka S&F Dra lösenkortet med magnetremsan till vänster. Adminmeny 1 Inlösare 2 S&F 3 Kassöradmin S&F 1 Skriv ut 2 Skicka 3 Ta bort Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till S&F och tryck på OK. Tryck på siffran 2 eller flytta markeringen ned till Skicka och tryck på OK för att skicka betalterminalens lagrade transaktioner. 36

37 Servicegrader För alla som hyr eller som har köpt en betalterminal från Nets så ingår Utbytesservice i Nets Trygghetspaket (Basic). Med Utbytesservice slipper ni t.ex. riskera att bli utan en betalterminal under flera dagar eller veckor om fel uppstår. Trygghetspaket Basic är obligatoriskt vid beställning av en betalterminal. Mer om vad som ingår i Nets Start- och Trygghetpaket kan ni läsa på vår webbsida. Fel som inte omfattas av Utbytesservice Kommunikationsfel som förekommer utanför betalterminalen och t.ex. fel på telefonlinjer eller ADSL-modem (router) anmäler ni själva till er nätleverantören. Ni ansvarar själva för för den interna kabeldragningen för nätverk. I fall då fel inte omfattas av garanti till följd av oaktsamhet eller skadegörelse, kan ni faktureras för reparation. Byten av nödvändiga delar och komponenter kan också komma att faktureras. Övriga saker som inte omfattas av utbytesservice är t.ex. ett trasigt/bortslitet insynsskydd, en krossad display eller sönderslitet kablage. Lösenkortet Lösenkortet används först och främst till att genomföra returköp och makuleringar. Ett kort följer alltid med vid en nybeställning av en betalterminal och ligger således i kartongen tillsammans med betalterminalen. Lösenkortet kan behöva användas vid kontakt med vår telefonsupport. Därför är det viktigt att det finns i närheten av betalterminalen, tillgängligt för all personal. Var även uppmärksam på att lösenkortet är att betrakta som en värdehandling, eftersom man kan nå känsliga administrativa menyer i betalterminalen med detta. Förvara därför lösenkortet på ett säkert, men förslagsvis, relativt tillgängligt ställe. Ett exempel kan vara i er kassalåda. Om ni har tecknat er för Nets fleranvändarfunktion så kommer varje användare att få ett eget lösenkort. Dessa är personliga och skall även de bevaras på ett säkert sätt. Vid förlust av Lösenkortet bör ni kontakta Nets kundsupport på och beställa ett nytt. Ni kan även beställa ett nytt på vår webbshop vilken ni hittar via. 37

Användarhandbok. Nets iwl220. Nets ict220. Nets ipp350

Användarhandbok. Nets iwl220. Nets ict220. Nets ipp350 Användarhandbok Nets ict220 Nets iwl220 Nets ipp350 Grattis till valet av ny betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från oss på Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av en

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl250g iwl250b. Integrerad ipp350. Stationär ict250e

Bruksanvisning. Mobil iwl250g iwl250b. Integrerad ipp350. Stationär ict250e Bruksanvisning Stationär ict250e Integrerad ipp350 Mobil iwl250g iwl250b Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

Terminalguide. Samport IWL250 Samport ICT250. Svenska

Terminalguide. Samport IWL250 Samport ICT250. Svenska Terminalguide Samport IWL250 Samport ICT250 Svenska 1 Index Sida Samport IWL250... 5 Layout terminal...6 Installation av GPRS/3G-terminalen... 7 Dockningsstation Bluetooth/Ethernet...8 Installation av

Läs mer

Vx 510. Användarhandbok

Vx 510. Användarhandbok Vx 510 Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220 Manual för kortterminalen Hypercom T4220 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom T4220...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Xenta. Handbok - 1 -

Xenta. Handbok - 1 - Xenta Handbok - 1 - Inledning... 3 Presentation... 4 Installation... 5 Åska... 6 Testa kommunikationen samt korrigera tid... 6 Transaktioner... 7 Köp... 7 Retur... 10 Makulering... 11 Efterregistrering...

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler i Sverige och ingår i en internationell koncern

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Vx 680. Användarhandbok

Vx 680. Användarhandbok Vx 680 Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Tack för att du har valt en betalterminal

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Yomani SA. Användarhandbok

Yomani SA. Användarhandbok Yomani SA Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation.......................................4 7 Installation och rutiner.................................5

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Contactless 9 Offlineköp 9 Inringt samtal 10 Förköp/Reservation 11 Reservlösning (endast

Läs mer

Vx 510 FLERANVÄNDARE. Användarhandbok

Vx 510 FLERANVÄNDARE. Användarhandbok Vx 510 FLERANVÄNDARE Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Installation och hantering av terminalen... 4 2.1. Generell hantering av terminalen... 4 2.2. Installation... 5 2.3. Dagsavslut...

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Betalterminal GPRS Version 1.1 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

användarmanual S90GPRS

användarmanual S90GPRS användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS S90GPRS Information Viktig information 3 Skötsel 3 Strömförsörjning 3 Support 3 Snabbkommandon 3 Terminalens tangenter 4 Byta kvittorulle 4 Köpfunktioner Kortköp

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER ARTEMA I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER DESK DECT GSM Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 2. FUNKTIONSÖVERSIKT 5 3. KÖP 8 3.1 Kort läses i kortläsaren 8 3.2 Kortnummer

Läs mer

användarmanual S90GPRS S80GPRS kortterminal kortterminal ETH CDMA Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04

användarmanual S90GPRS S80GPRS kortterminal kortterminal ETH CDMA Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04 användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS kortterminal S90GPRS Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04 458555 143435354 435456466 4454564564 5446546456 545444564 45446 45645645646 456456456456454

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS Innehåll Sidan Översikt Vx680 4 Följande ingår i ett Vx680 kit: Terminalmått Ladda batteriet Så här byter du kvittorulle Symboler och texter 5 Inkoppling av kortterminal

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 VERSION 1.1.1 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Fristående betalterminal Version 1.2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är

Läs mer

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-Bruksanvisning Innehållsförteckning: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-tjänster... 2 1.2 Kontaktuppgifter... 2 2 HYPERCOM M4100 BETALTERMINAL... 3 2.1 Öppnande av förpackning... 3 2.2

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Innehåll Sidan Översikt VX 680 4 Följande ingår i ett Vx680 kit: Terminalmått Ladda batteriet Så här byter du kvittorulle Symboler och texter 5 Inkoppling

Läs mer

Användarmanual WestInt 8006

Användarmanual WestInt 8006 Filename: Användarmanual WestInt 8006 Page: 1(11) Användarmanual WestInt 8006 Revision history Date Version Changes Changed by 2013-01-17 0.1 First draft AB 2013-02-04 1.0 Korrigeringar i upplägget AB

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani Beloppskopplad

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani Beloppskopplad INSTALLATIONSANVISNING FÖR Yomani Beloppskopplad VÄLKOMMMEN TILL VERIFONE Verifone Sweden AB är den ledande oberoende leverantören av betallösningar i Europa med fokus på betalningar i handeln. Vi tillhandahåller

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, taxi/restaurang 1 BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, taxi/restaurang 1 BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 3 1. Installation och igångsättning av terminalen... 4 Logon... 6 Ändra lösen... 7 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 9 Tangentbord... 9

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Innehåll Sidan Översikt Yomani 4 Byte av kvittorulle 4 Inkoppling av kortterminal 5 Underhåll och skötsel 5 Rengöring av terminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. VX 820 Standalone

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. VX 820 Standalone INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 820 Standalone VÄLKOMMMEN TILL VERIFONE Verifone Sweden AB är en del av Verifonekoncernen som är en världsledande leverantör av betallösningar. Allt från kortterminaler i

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani fristående

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani fristående INSTALLATIONSANVISNING FÖR Yomani fristående VÄLKOMMMEN TILL VERIFONE Verifone Sweden AB är den ledande oberoende leverantören av betallösningar i Europa med fokus på betalningar i handeln. Vi tillhandahåller

Läs mer

Självtest för kassaintegratörer

Självtest för kassaintegratörer Självtest för kassaintegratörer.docx Tomas Gerdin 2015-03-24 Självtest för kassaintegratörer Kanalvägen 14 19461 Upplands Väsby Sverige Tel: +46 (0)8 470 03 00 Fax: +46 (0)8 506 684 99 info@westint.se

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt VX 675.... 3 Ladda batteriet.... 4 Så här byter du kvittorulle.... 4 Symboler och texter.... 4 Inkoppling av kortterminal.... 4 Kontrollera

Läs mer

Babs Micro. Användarhandbok

Babs Micro. Användarhandbok Babs Micro Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Tack för att du har valt en kortläsare från Babs Paylink! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN...

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 4 2.1 ALLMÄNNA TIPS... 5 2.2 SÄKERHETSTIPS... 5 3. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 6 3.1 ÖVERSIKT... 6 3.2 HUR TERMINALEN

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för VX 520

Installationsanvisning och snabbguide för VX 520 Installationsanvisning och snabbguide för VX 520 Innehåll Sidan Översikt VX 520 4 Byte av kvittorulle 4 Underhåll och skötsel 4 Rengöring av terminal 5 Inkoppling av kortterminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

OS PAY MANUAL T103 T103P x8006

OS PAY MANUAL T103 T103P x8006 OS PAY MANUAL T103 T103P x8006 VERSION 2.0 OPENSOLUTION NORDIC AB Lindholmspiren 3A, SE-417 56 Gothenburg, Sweden 010-410 2000 support@opensolution.se VÄLKOMMEN TILL OPENSOLUTION Tack för att ni har valt

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900

ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900 ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900 Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 1.1 Anslutning till ARTEMA DESK 2 1.2 Anslutningsinstruktion 2 2. KONFIGURATION 3 2.1 PIN-enhet levererad

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Vx 680. WiFi. Användarhandbok

Vx 680. WiFi. Användarhandbok Vx 680 WiFi Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation och rutiner.................................5

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System

Manual. OpenSolution Mobile System VERSION 2.0 Manual OpenSolution Mobile System OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 info@opensolution.se www.opensolution.se Rev. 2012-09-20 INNEHÅLL Terminalen Översikt... 1

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva 1.0 690912-MC1 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 520

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 520 INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 520 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt VX 520... 3 Byte av kvittorulle.... 4 Underhåll och skötsel.... 4 Rengöring av kortläsare (chip).... 4 Rengöring av magnetläsare.... 4

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen... 6 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Vx 520. Användarhandbok

Vx 520. Användarhandbok Vx 520 Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation...................................... 4 5 Tack för att du har valt en betalterminal

Läs mer

TOUCHPOINT BORDSTELEFON

TOUCHPOINT BORDSTELEFON TOUCHPOINT BORDSTELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Bordstelefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION kan

Läs mer

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se Euro-2100TE Snabbguide 20 origum@origum.se www.origum.se Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Användarhandbok. Betalterminal ipp350

Användarhandbok. Betalterminal ipp350 Användarhandbok Betalterminal ipp350 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Innehåll... 4 Innehåll i förpackningen... 4 Terminalen ipp350... 5 Tangentbordet... 5 Grundläggande

Läs mer

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Kortbetalning i Rebus via Paynova Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 2016-02-29: Rebus version 225: Högre säkerhet TLS v1.2 Paynovas MOTO-lösning Många reseföretag har en affärsmodell där kunderna

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS Innehållsförteckning Översikt VX 675... 4 Symboler och texter... 5 Inkoppling av kortterminal... 5 Kontrollera uppgifter... 5 Test av kommunikation... 5 Transaktioner...

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Plus Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig.

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

TellerAvtal Användarhandbok

TellerAvtal Användarhandbok Juli 2011.1 TellerAvtal Användarhandbok Teller is a part of the Nets group Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Självbetjäningsautomater... 3 4. Internethandel... 4 5. Post- och telefonorder...

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer