Elite 790 Användarhandbok, taxi/restaurang 1 BBS AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elite 790 Användarhandbok, taxi/restaurang 1 BBS AB"

Transkript

1 1

2 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning Installation och igångsättning av terminalen... 4 Logon... 6 Ändra lösen Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 9 Tangentbord... 9 Menystruktur Menyer, meddelanden och instruktioner Att rätta till misstag Att dra ett kort Att skriva ut kopia av kvitto Att använda övningsprogrammet Att gå in i eller lämna övningsprogrammet Att göra transaktioner Köp Exempel på kvitto, köp Köp i offline-läge (Godkännande per telefon) VIKTIGT! Retur Exempel på kvitto, retur Efterregistrering Makulera senaste transaktionen Att skriva ut totaler och göra dagsavslut Utskrift av dagstotaler Utskrift av tidigare dagsavslut Dagsavslut Exempel på rapporter, total o dagsavslut Kvittorulle - byte och beställning Felsökning Meddelanden på displayen Specialfunktioner Att slå in ett kortnummer med tangentbordet Hämta parametrar Tillåta momsändring Skriva ut lagrade transaktioner Exempel på transaktionslistor Skriva in legitimationsnummer Använda vanlig telelinje Garderobsavgift på / av Inställning för tillägg SMS, inställning

3 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang INLEDNING Vi gratulerar till att du valt BBS betalterminal Elite 790 och hoppas att den kommer att göra stor nytta i din verksamhet under lång tid framåt! I Elite 790 har du fått en modern kompakt GSM-terminal med tangentbord, display, kortläsare och kvittoskrivare i ett. Den är enkel att använda och sköta, och den kommer att göra det möjligt för dig att ta emot kortbetalningar nästan var du än befinner dig (givetvis under förutsättning att GSM-nätet ger fullgod mottagning). Om du inte tidigare använt betalterminal i din rörelse kommer du att finna många fördelar med att sköta korthanteringen elektroniskt med Elite 790. Du slipper hålla reda på spärrlistor och skriva manuella köpunderlag. Terminalen läser kortet och skickar snabbt över kortdata och transaktionsuppgifter till bankdatorn som kontrollerar kortets giltighet och kreditgränser. Terminalen håller också reda på vilka kort som gäller hos dig, och talar om för dig om ett kort ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering. För att ingen obehörig skall kunna använda din terminal, får du som huvudanvändare ett lösenord (1111) som du själv bör ändra för högsta sekretess. Varje kväll på en förutbestämd tid efter stängningsdags kontaktar terminalen bankdatorn och stämmer av dagens transaktioner, och skriver sedan ut en rapport över dagens kortförsäljning. Betalningarna överförs därefter till din inlösande bank där de gottskrivs ditt konto. Elite 790 har också en kraftfull rapportfunktion där du kan få ut listor över dagens eller tidigare dagars transaktioner, utskrift av upp till 100 tidigare dagsavslut mm. Elite 790 har ett övningsprogram, med vars hjälp du kan träna på olika transaktioner och rutiner utan risk att påverka något konto. För att du skall ha största nytta av din nya terminal bör du gå igenom övningsprogrammet med hjälp av denna handbok. Håll den sedan alltid lätt tillgänglig i närheten av terminalen! I handboken finner du avsnitten installation, terminalens arbetssätt, olika typer av transaktioner, rapporter och felsökning. Skulle du ha något problem med terminalen, med avstämningar eller transaktioner, är du välkommen att ringa till CEKAB/Kundtjänst, telefon , där kunnig personal finns till hands för att hjälpa dig! I frågor som rör dina kontoutdrag etc vänder du dig givetvis till din bank. 3

4 1. Installation och igångsättning av terminalen För att din 790-terminal skall fungera bäst, är det viktigt att den installeras korrekt och sedan hanteras på rätt sätt. Var därför rädd om denna handbok, och läs detta avsnitt omsorgsfullt! Kontrollera först att förpackningen innehåller följande: Terminal och basplatta Telefonsladd Stickpropp för telefonjack måste sitta som första uttag på linjen! Nätkabel och nätenhet Två extra rullar med kvittopapper Beställningsformulär för extra kvittorullar vänta inte tills rullarna är slut! Bilhållare med cigarettändarkabel (om du beställt en sådan) Placera terminalens basplatta på en plan yta i lämplig närhet till din kassa, där det finns eluttag 220V och ett telefonuttag (huvudjack), helst med egen linje. Telefonlinjen kan även användas för vanlig telefon, men observera att man inte kan använda telefon och terminal samtidigt på samma linje! Anslutningarna sitter på plattans baksida. Anslut först telefonkabeln i uttaget som har en liten telefonsymbol, och därefter nätkabeln i det runda uttaget. Sätt i nätkabeln i vägguttaget. För att starta terminalen trycker du på grön tangent ( OK ) och ställer den sedan på basplattan. Om du först ställer den på basplattan går den först igenom en s.k. självtest och ställer sig därefter i normalläget. Var noga med att lägga kablarna så att ingen kan snubbla på dem! Vid start av terminalen visas överst på displayen texten Söker operatör. Så snart den hittat en sändare visas i stället Telia och till höger en indikator för mottagningskvalitén. Nu är terminalen klar att börja användas. 4

5 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Håll batteriet laddat För att terminalen skall fungera bäst är det viktigt att du håller batteriet laddat. Låt därför alltid terminalen ligga på sin basplatta när du inte använder den. I bilen bör du ha den ansluten till cigarettändaruttaget så att den får underhållsladdning hela tiden. Testa telefonförbindelsen När terminalen kommit på plats och är ansluten till elnät och telelinje, är det dags att testa att teleförbindelsen fungerar. Gör en s.k. LOGON (se avsnittet LOGON på sidan 5 i handboken). Ändra ditt lösenord (behörighetskod) Terminalen levereras med en standardlösen eller behörighetskod (1111) som krävs för vissa skyddade rutiner. Du bör ändra din kod så snart du kommit igång med terminalen för att skydda den mot obehörigt användande. Se avsnittet ÄNDRA LÖSEN på sidan 6. Förvara sedan din kod säkert! Träna på terminalen i ÖVNINGSLÄGET Ett bra sätt att lära sig hur kortköp mm fungerar, är att gå in i ÖVNINGSLÄGET (se sidan 14). I detta läge kan du prova olika transaktionstyper utan att påverka några konton. Kom alltid ihåg att lämna ÖVNINGSLÄGET när du är klar. Övrigt Om du vill att Elite 790 skall kunna göra transaktioner via det vanliga telefonnätet (Köp, Dagsavslut, Logon och Parameterhämtning), måste den stå på sin basplatta, där det vanliga telefonmodemet sitter. Terminalen måste också vara inställd för att välja vanlig telelinje när den står på basplattan. Se instruktion på sida 33 i denna bok. Glöm aldrig bort att ställa tillbaka terminalen på basplattan med strömmen påslagen för att batteriet skall hållas laddat. Stäng inte av strömmen till terminalen efter stängningsdags. Terminalen gör nämligen senare en avstämning mot bankdatorn, och skriver ut en Dagsavslutsrapport om det har gjorts transaktioner under dagen. Har inga transaktioner gjorts, skrivs bara en kort rapport ut som talar om detta. Utöver de funktioner som visas i handboken, finns några som normalt inte behöver användas. De flesta är enbart till för serviceändamål, men några kan användas med lösenordet, som t ex att gå in i eller lämna övningsprogrammet, ändra lösenord eller ta ut rapporter. Se även avsnitt 7, Specialfunktioner. Terminalen är uppsatt för att fungera på bästa sätt, och vi rekommenderar starkt att du inte ändrar några inställningar utan att först rådgöra med CEKAB/Kundtjänst. Skulle du få några problem med terminalen kan du få hjälp av CEKAB/Kundtjänst, som du når på telefon

6 Logon Logon gör man vid installationen för att tala om för bankdatorn att terminalen finns på plats och kan börja skicka transaktioner. Någon gång kan det också hända att man på displayen får uppmaningen LOGON KRÄVS. Då följer man nedanstående rutin: TELIA :10 NY KUND Dra/sätt i kort MENY LOGONTRANS RAPPORTER TRANSAKTIONSMENY I normalläget, tryck tangenten under "MENY". Tryck "5" och "OK" eller gå med pil nedåt tills texten LOGONTRANS är markerad. Tryck då "OK". VÄNTAR PÅ UPPKOPPLING ANSLUTER SKICKAR INFO BEARBETAR TAR EMOT INFO SKRIVER KVITTOT Nu ringer terminalen upp bankdatorn och kontrollerar att den är rätt inkopplad och klar för användning. På displayen visas hur kommunikationen framskrider. Terminalen skriver ut ett kvitto som visar att påloggningen lyckats (se nedan). Kvitto LOGON: (Exempel) NISSES TAXIBOLAG LÖVGATAN 26 LÖVSTAHOLM S ORG.: TEL : TERM: :15:00 LOGON OK 6

7 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Ändra lösen Din lösen som huvudoperatör (expedit-id = 1) är 1111 när Din 790-terminal levereras. För att försäkra dig om att inga obehöriga kan utföra skyddade åtgärder på din terminal, bör du omedelbart byta lösen mot en som bara du känner till. Gör på följande sätt: TELIA :10 I normalläget, tryck "MENY", "8" och "OK". NY KUND Dra/sätt i kort MENY ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... ADMINISTRATION ÖVN/PRODUKTION ANVÄNDARKONFIG BUTIKSKONFIG Slå in din lösen och "OK" eller dra ditt lösenkort. Markera Användarkonfig med ett tryck på nedåtpilen, avsluta med OK. ANVÄNDARKONFIG MOD. LÖSEN MOD. LÖSENKORT a) Ändra behörighetslösen Tryck "OK" för att ändra lösenordet. (Vill du skapa eller byta lösenkort markerar du i stället Mod. Lösenkort och avslutar med OK. Se nedan). NY LÖSEN.... Slå in din nya lösen och "OK". Detta måste upprepas en gång. Displayen säger "Lösen modifierad". NYTT KORT DRA LÖSENKORTET b) Skapa/byta behörighetskort Välj ett av dina vanliga magnetkort som du vill att terminalen skall känna igen. Drag det genom kortläsaren. Detta måste upprepas en gång. Kortet gäller nu som lösenkort och är bra att ha om du skulle glömma din lösen. Tryck på "STOP" tills du är tillbaka i normalläget. 7

8 2. Lär känna din terminal Översikt I detta avsnitt presenterar vi terminalen och berättar lite närmare om hur du arbetar med den. Kapitlet innehåller följande delar: Hur terminalen arbetar Tangentbord och menystruktur Menyer, meddelanden och instruktioner Att rätta till misstag Att dra ett kort Att skriva ut kopia av kvitto Att använda övningsläget Läs detta avsnitt från början till slut! 8

9 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Hur terminalen arbetar Hela dagen processar terminalen försäljnings- och returtransaktioner, och den hjälper dig igenom varje transaktion genom att visa menyer, meddelanden och instruktioner. När du drar ett kort genom kortläsaren och slår in ett belopp ringer terminalen automatiskt upp bankdatorn för att få kontrollkod (=auktorisering eller godkännande) för transaktionen. Elite 790 hjälper dig att hålla ordning på de transaktioner som görs under en dag genom att ge dem ett gemensamt s.k. batchnummer eller periodnummer. Varje transaktion får dessutom ett 3-siffrigt lognummer. Vid varje dagsavslut avslutas batchen, och nästa dags transaktioner får ett nytt batchnummer. Du kan alltså på varje kvitto se vilken avstämningsperiod det tillhör. Batchnumret återfinns också på totalrapporter och dagsavslut. Du sparar alltid kvittot som är märkt "rest. ex."! Terminalen sparar löpande totaler av alla utförda transaktioner under pågående period. Du kan skriva ut en rapport om dessa när som helst under perioden ( Totalrapport ). Efter dagens slut är terminalen instruerad att stämma av dagens transaktioner med bankdatorn, som då kan kontrollera att den har fått uppgift om alla transaktioner som gjorts på din terminal. Samtidigt skickas eventuella lagrade transaktioner till banken. Terminalen skriver ut ett Dagsavslut där du ser dagens totaler för varje kortinlösare. Elite 790 sparar också en kopia av de senaste transaktionerna och de senaste 100 dagsavsluten i en logg. Detta gör det möjligt att gå tillbaka för att kontrollera en viss transaktion, och att ta ut detaljerade eller summerade rapporter över en vald tidsperiod. Tangentbord Funktionstangenter Meny tangent Tangent för att avbryta eller backa i menynivåerna (RÖD) Korr Tangent för att rätta inslaget värde (GUL) OK-tangent (GRÖN) Frammatning av kvitto 9

10 Menystruktur Med MENY -knappen ( ) kommer du in i menysystemet. Med de två vänstra funktionstangenterna stegar du runt genom menyn uppåt eller nedåt. Du kan också ta en genväg genom att trycka menyknappen och sedan siffran för den meny du vill ha, t. ex "MENY" och "4" för att komma till menyn Rapporter. När rätt menyrubrik är markerad väljer du den genom att trycka "OK". Vissa menyer är behörighetsskyddade, och du får då en uppmaning att ange ditt lösenord. Det spar mycket tid om du lär dig hitta bland menyerna! Öva gärna! För att backa till närmast föregående menynivå trycker du bara "Stop". Normalläge: Funktionstangenter TELIA :10 NY KUND DRA/SÄTT I KORT MENY Genom att trycka knappen under MENY får du upp meny 1. Med Nedåtpil stegar du nedåt i menyn. Det aktuella kommandot visas med ljus text mot mörk bakgrund. Så här: RETUR (I handboken visar vi markeringen i kursiv stil.) 1 RETUR 2 MAKULERA 3 KVITTOKOPIA 4 TILLÄGG 5 LOGONTRANS 6 RAPPORTER 7 TRANSAKTIONSMENY 8 ADMINISTRATION 9 PARAMETRAR SYSTEM Med Uppåtpil går du direkt till SYSTEM och sedan vidare uppåt i menyn Det går också att gå direkt till önskat menyval genom att trycka siffran för det önskade alternativet, t.ex. 7 för Transaktionsmeny eller 2 för Makulera, se rutan ovan. För att komma till meny SYSTEM går det fortast att trycka Uppåtpil. När önskad meny är markerad trycker du "OK" för att komma in i de undermenyer den innehåller eller direkt utföra det kommando den visar. Väl inne i undermenyn kan du sedan stega dig fram på samma sätt som i huvudmenyn. Med STOP-tangenten kommer du tillbaka till nivån över. I en del undermenyer erbjuds du två eller tre val. Då markerar du det alternativ du vill ha med den funktionstangent som sitter under den önskade funktionen, och trycker sedan OK för att fortsätta. 10

11 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Menyer, meddelanden och instruktioner Det är enkelt att göra transaktioner med 790. Terminalen leder dig igenom varje transaktion genom att visa menyer, meddelanden och uppmaningar. Här är några exempel: Normalläge TELIA :10 NY KUND För att påbörja ett Köp drar du kundens kort i kortläsaren och slår sedan in beloppet. Dra/sätt i kort MENY Exempel på meddelanden, frågor och uppmaningar DRA/SÄTT I KORT Drag kundens kort i kortläsaren KORT FEL GÄLLER EJ HÄR Kortet är inte giltigt. FEL LÖSENORD KONTROLLRING (Telefonnummer) Du har slagit ett felaktigt lösenord. Terminalen kan ej få acceptans från banken för detta köp. Ring det nummer som visas för att få kontrollkod. FÖRSÖK IGEN Kortet lästes ej korrekt. Drag det på nytt. SLÅ IN KORT NR KÖP RETUR Exempel på valmöjlighet. Med pil ned markerar du KÖP, med Menyknappen RETUR. Bekräfta valet med OK. 11

12 Att rätta till misstag Om du slår in siffror och gör ett misstag trycker du på STOP (röd)eller Korr (gul). Korr trycker du på när du vill radera den sist inslagna siffran eller bokstaven. Exempel: Korr KORTKÖP:.... 4,99. KORTKÖP:.... 0,49 STOP trycker du på för att avbryta och komma tillbaka till huvudmenyn. Att dra ett kort Under en transaktion behöver du dra kundens kort genom terminalens kortläsare. Det är viktigt att du drar kortet rätt. Magnetremsan skall vara vänd nedåt och ifrån dig. Dra kortet genom kortläsaren i en jämn rörelse, inte för sakta. Det kan hända att kortets magnetremsa är skadad, så att läsningen försvåras. Om terminalen misslyckas att läsa kortet visas följande instruktion: FÖRSÖK IGEN Om du får denna instruktion måste du dra kortet genom kortläsaren på nytt. Efter tre misslyckade försök visas: ANGE KORT NR Slå då in kortnumret med tangentbordet. Hur du gör då kan du läsa om i avsnittet Köp (sida 17). När displayen visat texten KORT LÄST OK skall du slå in beloppet och avsluta med OK utan onödigt dröjsmål. Om du dröjer för länge, avbryts transaktionen. Detta sker för att inte bankdatorns telelinje skall vara blockerad längre än nödvändigt. Därför är det viktigt att ha klarat av kundens frågor och ha allt köpunderlag klart, så att du kan genomföra transaktionen i en följd. 12

13 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Att skriva ut kopia av kvitto Du kan skriva ut en extra kopia av kvittot efter en avslutad transaktion innan nästa transaktion görs. Detta kan behövas t ex om kvittopappret skulle ta slut medan det första kvittot skrivs ut. Begär då en kopia innan nästa transaktion görs. Gör så här: TELIA :10 NY KUND Tryck "MENY" och "3" (eller MENY + Nedåtpil tills KVITTOKOPIA markeras). Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * RETUR MAKULERA KVITTOKOPIA Tryck "OK". KVITTOKOPIA? BEKRÄFTA MED OK Bekräfta med OK. En kopia av det senaste kvittot skrivs ut och märks med texten "KOPIA": 13

14 Att använda övningsprogrammet Din 790 terminal är utrustad med ett övningsprogram. Med hjälp av detta kan du träna på att göra normala transaktioner och en del andra operationer med terminalen utan att påverka behållningen på några konton. Under träningen behöver du din kod, samt ett vanligt kredit- eller kontokort av den typ din rörelse accepterar. Kvitton som skrivs ut i övningsläget märks med rubriken ÖVNINGSLÄGE Att göra en transaktion i övningsläge går till på samma sätt som en riktig transaktion, men inget konto påverkas. Om du aldrig har använt en terminal från BBS, föreslår vi att du provar på de olika transaktionerna i övningsläge, innan du gör en riktig transaktion. När du väl har förstått alla transaktioner ordentligt, måste du lämna övningsläget för att kunna göra riktiga transaktioner. Detta görs på samma sätt som att gå in i övningsläget (se sid 14). På nästa sida visas hur du går in i och hur du lämnar övningsläget. Avsnitt som du kan öva på är: Sida Köp Retur Efterregistrering Makulering av den senast gjorda transaktionen Att korrigera misstag vid inknappning Att skriva ut extra kopia på kvitto Utskrift av totaler

15 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Att gå in i eller lämna övningsläget Gör så här: TELIA :10 NY KUND I normalläget, tryck "MENY", "8" och "OK" Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * ADMINISTRATION PARAMETRAR SYSTEM När Administration är markerat, tryck OK ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och "OK" eller dra ditt lösenkort. ADMINISTRATION ÖVN./PRODUKTION ANVÄNDARKONFIG. BUTIKSKONFIG. När ÖVN./PRODUKTION är markerat, tryck OK. ÄNDRA TILL ÖVNINGSLÄGE alt 1) Terminalen är i produktionsläge. Tryck "OK" för att komma in i övningsläget. ÄNDRA TILL PRODUKTIONSLÄGE alt 2)Terminalen är i övningssläge. Tryck "OK" för att lämna övningsläget. Terminalen skriver ut ett kvitto som talar om i vilket läge den nu står: TERMINALEN ÄR NU I ÖVNINGSLÄGE eller TERMINALEN ÄR NU I PRODUKTIONSLÄGE Tryck STOP tills du är åter i normalläget. När du har kommit in i övningsläget kan du börja öva. Glöm inte bort att gå tillbaka till produktionsläget när du övat klart! 15

16 3. Att göra transaktioner Köp Detta är den vanligast förekommande transaktionen. När du registrerar ett köp dras pengarna från kundens konto eller belastar hans kredit. TELIA :10 NY KUND Du börjar med att dra kundens kort, och får sedan Dra/sätt i kort MENY KORTKÖP 0,00 ANGE KORT NR Slå in köpbeloppet. Avsluta med OK. Om kortet ej går att läsa i kortläsaren efter tre försök, får du uppmaningen att slå in kortnumret manuellt. GILTIG T O M MMÅÅ.... KONTO KREDIT ANSLUTER SKICKAR INFO BEARBETAR TAR EMOT INFO Ange kortets giltighetstid. Avsluta med OK. Vissa kort ger frågan Konto eller Kredit. Fråga kunden och tryck Nedåtpil för Konto eller MENY för Kredit. Avsluta med OK. Terminalen kontaktar bankdatorn och kontroll görs av kortet. Om terminalen av någon anledning inte skulle få kontakt med banken, följer du anvisningarna under KÖP I OFF-LINE-LÄGE, se detta avsnitt, sid 17. Ditt kvitto skrivs nu ut, och kunden skall signera detta. Kontrollera kundens underskrift mot legitimation och signatur på kort. GODKÄNT GODK. KVITTO? VÄLJ NEDAN! PARKERA TILLÄGG AVSLUTA Samtidigt visar displayen att köpet godkänts av banken och transaktionens kontrollnummer. När du fått kundens underskrift trycker du OK och får då detta val. Om kunden skrivit in Extra på ditt kvitto, väljer du Tillägg för att kunna slå in dricksen. Tryck sedan OK för att få utskrift av kundens kvitto. Du kan även välja att Parkera köpet för att slå in tillägget senare. Om kunden inte skrivit in någon dricks väljer du Avsluta. Då avslutas köpet och inga tillägg kan göras senare. Se även sid 35, Inställningar för tillägg. Ge kunden kvittot märkt "GÄSTENS KVITTO" och behåll ditt eget exemplar med kundens signatur.om du upptäcker något fel med transaktionen, t ex felaktigt belopp eller liknande kan du makulera den innan nästa transaktion görs (se sida 21 Makulering...). 16

17 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Exempel på kvitto, köp Firmanamn och adress NISSES TAXIBOLAG LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15: KORTKÖP BELOPP KÖP SEK 8,00 Varav Moms: 2,00 Organisationsnummer Terminalens identitetsnr Transaktionsdatum och tid Kortnummer Kortets giltighetstid (MMÅÅ) Transaktionstyp Transaktionsdetaljer EXTRA: _ Plats för ev. dricks TOTAL Periodnummer (3 siffor) och löpnr (3 siffor) Log-nr MOT BANKKONTO GODKÄNT FÖR DEBITERING AV MITT KONTO ENL. OVAN SIGN: _ LEG : _ REF NB LOG KONT-NR > SPARA KVITTOT. REST. EX< Plats för kundens underskrift Kundens leg-nummer D = kort läst via kortläsare T = Manuellt inknappat kort Svarskod Auktoriseringskod (kontrollnr) från kundens kontoförande bank Tips: Auktoriseringskoden är tillsammans med svarskoden ditt bevis för att transaktionen gått igenom! Saknas den på ett kvitto, är det något fel. Är du tveksam bör du stämma av med CEKAB Kundtjänst. 17

18 Köp i offline-läge (godkännande per telefon) viktigt! Om terminalen under ett vanligt köp inte skulle få kontakt med bankdatorn, kommer den att be dig ringa upp kortkontrollen för att få en auktoriseringskod (kontrollkod). Gör den det, betyder det att du själv måste ta ansvar för att kortet och beloppet blir kontrollerade hos banken. Transaktionen kommer att sparas i terminalens minne och skickas till bankdatorn när den åter får kontakt. Det förekommer också kort som kräver att man ringer kortkontrollen för en manuell kontroll. Följ anvisningarna nedan: KONTROLLRING (Telefonnummer) ANGE KONTROLLKOD:..... Ring upp telefonnumret som visas och begär kontroll av transaktionen. Då du fått ett kontrollnummer för transaktionen, trycker du OK. Slå in kontrollnumret du fick och avsluta med OK. Kvittot skrivs nu ut, och kunden skall signera detta. Kontrollera kundens underskrift mot legitimation och signatur på kort. Tryck OK för att skriva ut kvittot som kunden skall ha. Behåll originalet. Om du behöver ett extra kvitto kan du nu trycka KOPIA. 18

19 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Retur En returtransaktion görs då kunden t ex återlämnar tidigare köpta varor. Du måste ha tillgång till din behörighetskod. TELIA :10 NY KUND I normalläget, tryck "MENY". Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * RETUR MAKULERA KVITTOKOPIA Tryck "OK". ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. RETUR DRA KORT Drag kundens kort i kortläsaren RETUR Slå in beloppet du skall returnera. Avsluta med OK. KORTRETUR EXTRA 0,00 Om returbeloppet är med dricks slår du in den här. Avsluta med OK. KORTRETUR EXTRA TOTALT GODKÄNN MED OK Terminalen visar belopp, extra och totalt. Om allt stämmer trycker du OK. Kvittot skrivs ut. Vid RETUR är det du som skall signera kvittot, inte kunden. 19

20 Exempel på kvitto, retur Periodnummer (3 siffor) och löpnr (3 siffor) Log-nr NISSES TAXIBOLAG LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15: RETUR BELOPP SEK 8,00 Varav Moms: 2,00 EXTRA SEK 1,00 TOTAL SEK * * * * * * * * * 9,00 MOT BANKKONTO GODKÄNT FÖR KREDITERING AV KONTO ENL. OVAN BUTIKENS SIGNATUR REF NB LOG KONT-NR L =-> GÄSTENS KVITTO -<= Firmanamn och adress Organisationsnummer Terminalens identitetsnr Kortnummer Giltighetstid (MMÅÅ) Transaktionsdetaljer Plats för säljarens underskrift D = kort läst via kortläsare T = Manuellt inslaget kort 20

21 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Efterregistrering (off-line) Med denna rutin kan du i efterhand registrera köp med manuella köpnotor som underlag. Spara köpnotan med kvittot från efterregistreringen. Köpnotan skall inte skickas in. * CEKAB * TRANSAKTIONSMENY ADMINISTRATION PARAMETRAR ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... SLÅ IN KORTNR. TRANSRAPPORT EFTER-REG. EFTER-REG KÖP RETUR ANGE KORT NR GILTIG T O M MMÅÅ.... ANGE KONTROLLNR KORTKÖP KORTKÖP 0,00 KORTKÖP EXTRA 0,00 KORTKÖP EXTRA TOTALT GODKÄNN MED OK RIV FÖRSTA DELEN AV KVITTOT I normalläget, tryck "MENY" och "7". När TRANSAKTIONSMENY är markerad trycker du "OK". Slå in din lösen och "OK" eller dra ditt lösenkort. Markera EFTER-REG med Nedåtpil och tryck "OK". Markera KÖP eller RETUR med Nedåtpil resp. Meny och avsluta med OK. Dra kundens kort i kortläsaren eller slå in det med tangentbordet. Avsluta med OK. Om du slagit kortnumret med tangentbordet får du slå in kortets giltighetstid (månad och år, två siffror vardera). Avsluta med OK. Slå in kontrollnumret (auktoriseringskoden) som du fick när du kontrollringde till banken. Slå in aktuellt belopp. Avsluta med OK. Slå därefter in eventuell dricks och OK. vad du slagit in. Om allt stämmer trycker du nu OK. Kvittot märkt Efterregistrering skrivs ut. Riv av kvittot som kunden skall signera och tryck sedan OK för att få ut kundens kvitto. Nästa gång terminalen kopplar upp sig on-line, skickas alla efterregistrerade transaktioner automatiskt över till bankdatorn. 21

22 Makulera senaste transaktionen Det kan hända att man upptäcker något fel alldeles efter att ett köp, en retur eller en efterregistrering har gjorts. Man kan makulera den senast gjorda transaktionen av dessa slag. Det innebär att transaktionen genast utplånas från kundens konto. Skulle ett dagsavslut eller andra transaktioner ha gjorts efter den som man önskar makulera, får man i stället göra en RETUR. Det tar då någon dag extra innan pengarna når kundens konto. TELIA :10 I normalläget, tryck "MENY". NY KUND Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * RETUR MAKULERA KVITTOKOPIA Markera MAKULERA med Nedåtpilen och tryck "OK". ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. MAKULERA ANGE LOGNR:.... Slå in log-numret från kvittot och avsluta med OK. Terminalen skriver ut en kopia av den makulerade transaktionen ut, märkt så här: (TRANSAKTIONSTYP) MAKULERAD I och med detta är makuleringen klar och du kan fortsätta arbeta med terminalen. 22

23 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang 4. Att skriva ut rapporter och göra dagsavslut Utskrift av totaler eller tidigare dagsavslut Om du vill se värdet av de transaktioner du gjort hittills under pågående batch, dvs sedan föregående dagsavslut, kan du skriva ut en rapport som visar totalt betalt och krediterat för varje inlösare, samt antal transaktioner av varje typ. Gör så här: TELIA :10 NY KUND Dra/sätt i kort MENY I normalläget, tryck "MENY". Tryck sedan "6" eller gå med Nedåtpil tills RAPPORTER markeras. * CEKAB * RAPPORTER TRANSAKTIONSMENY ADMINISTRATION Tryck då OK. ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. RAPPORTER TOTALRAPPORT KOPIA DAGSAVSLUT DAGSAVSLUT När TOTALRAPPORT är markerad, tryck "OK" Alt. 2 Utskrift av tidigare dagsavslut För att skriva ut ett av de 100 senaste dagsavsluten, markera KOPIA genom att trycka " Nedåtpil " och avsluta med "OK". KOPIA DAGSAVSLUT KOPIA NR n Nu visas numret på det senast gjorda dagsavslutet. Du kan ändra numret till det dagsavslut du önskar av de 100 senast gjorda. Avsluta med "OK". Terminalen skriver nu ut det valda dagsavslutet märkt KOPIA. 23

24 Dagsavslut Terminalen gör automatiskt ett Dagsavslut efter stängningsdags på en förutbestämd tid. OBS - detta förutsätter att den står på sin basplatta med strömmen påslagen! Terminalen skickar då över eventuella lagrade transaktioner och avstämningstotaler för den pågående perioden till bankdatorn, nollställer sina dagstotaler och skriver sedan ut en avstämningsrapport. Det kan hända att du vill göra Dagsavslut vid annat tillfälle, och då följer du instruktionerna nedan. Kom ihåg att om du själv gör ett Dagsavslut under dagen, och därefter gör ytterligare transaktioner, räknas dessa in under nästa dags redovisning hos banken! Om du alltid önskar göra dina dagsavslut manuellt måste du ringa CEKAB Kundtjänst och be dem ändra dina inställningar. TELIA :10 NY KUND Dra/sätt i kort MENY I normalläget, tryck "MENY", "6" och OK eller gå med Nedåtpil så RAPPORTER markeras. ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. RAPPORTER TOTALRAPPORT KOPIA DAGSAVSLUT DAGSAVSLUT Tryck 3 eller gå med Nedåtpil till DAGSAVSLUT. När detta är markerat, tryck "OK" DAGSAVSLUT BEKRÄFTA MED OK Tryck "OK". ANSLUTER SKICKAR INFO BEARBETAR TAR EMOT INFO SKRIVER KVITTOT Terminalen ringer nu upp bankdatorn och skickar över avstämningsuppgifter och eventuella sparade transaktioner. En rapport över den avslutade batchen skrivs nu ut (se exempel på nästa sida). Spara rapporten tillsammans med periodens kvitton som underlag för avstämningen! 24

25 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Exempel på rapporter: A: Totaler B: Dagsavslut NISSES TAXIBOLAG LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15:45 RAPP. TOTAL BATCH 0008 FRÅN: h00 TRANSAKTIONSTOTALER: KÖP 002 SEK RETUR 001 SEK 3.00 ================= TOTAL 003 SEK SUMMATOTALER KÖP 002 SEK RETUR 001 SEK 3.00 ================= TOTAL 003 SEK 9.00 VARAV GARD. SEK 0,00 EXTRA SEK 2, = S L U T = *) NN = Inlösare, t ex Amex, Diners etc Batch - eller periodnr. Antal transaktioner Transaktionsvärden NISSES TAXIBOLAG LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15:40 BATCH 0008 DAGSAVSLUT FRÅN: h00 TILL: h26 TRANSAKTIONSTOTALER: NN *) KÖP 002 SEK RETUR 001 SEK 3.00 ================= TOTAL 003 SEK SUMMATOTALER KÖP 002 SEK RETUR 001 SEK 3.00 ================= TOTAL 003 SEK 9.00 VARAV GARD. SEK 0,00 EXTRA SEK 2, TOTALER STÄMMER = S L U T = 25

26 5. Kvittorulle - byte och beställning Börja med att öppna locket som bild 1 nedan visar. För den grå pilspaken utåt (syns på på bild 1) och ta bort den tomma rullen. Öva genom att ta ur och lägga i rullen när du har tid över, så att du är helt säker på att du kan det. Nästa gång du behöver byta rulle, kanske en kund står och väntar på kvittot! 1. Öppna locket och lyft den svarta spaken mot tangentbordet som bilden ovan visar. Då frigörs gummivalsen som matar fram papper. Lägg den nya rullen i locket. 3. För nu den lilla grå pilspaken utåt (syns på bild 1). Lägg först ner ena sidan av pappersrullen i rullfacket, som bilden ovan visar, och sedan den andra sidan av rullen. Släpp nu pilspaken. 2. Riv av pappersänden så den får en sned flik. Dra fram en bit av rullen och låt den böja i en våg uppåt. För in den sneda fliken under gummivalsen tills fliken kommer ut vid den tandade avrivningskanten som bilden visar. Ta tag i fliken och dra fram pappret ca 5 cm. 4. När du försäkrat dig om att rullen ligger som den ska, för tillbaka den svarta spaken, riv av pappret mot den tandade kanten och stäng locket. Terminalen är klar att använda igen. Om papperet tar slut medan ett kvitto håller på att skrivas ut kan du i de flesta fall ta en kopia av kvittot om du följer anvisningarna i avsnittet Skriva ut kopia av kvittot. Beställning av nya kvittorullar gör du hos: Fågelviksvägen 9, 7 tr Stockholm Tel.: , Fax : Om du har andra frågor om vår service eller våra produkter, kontakta oss gärna på telefon nr

27 6. Felsökning - meddelanden på display eller kvitto Felmeddelande Orsak Åtgärd AVBRUTEN AV OPERATÖR Du har avbrutit med STOP-knappen. Om du avbrutit av misstag, gör om transaktionen du skulle göra. DET FINNS INGET UTRYMME I EFU Minnet för off-line-transaktioner är fyllt, t ex efter många Pröva att göra en LOGON för att skicka dina off-line-transaktioner. efterregistreringar. FELAKTIG MOMS! Momsbeloppet Du slog in är större än köpbeloppet. Tryck OK och lägg in korrekt belopp, eller avbryt transaktionen. INGEN KONTAKT Bankdatorn svarar ej. Försök igen eller ring kortkontrollen för att få en manuell auktorisering. INGEN TON/LINJE Terminalen får ingen linjeton. Kontrollera anslutningen till telejacket. Försök sedan igen. INGET SVAR Bankdatorn svarar inte. Försök senare eller ring kortkontrollen för att få en manuell auktorisering. KONTR. SPÄRRLIST Banken begär en ytterligare kontroll. Ring kortkontrollen för att få en extra kontroll gjord. KORT FEL BEHÅLL KORTET Bankdatorn har meddelat att kortet bör tas om hand. Neka köp mot detta kort. Banken rekommenderar att kortet behålls. KORT FEL EJ GODKÄNT Transaktionen godkänns ej av bankdatorn. Ring kortkontrollen för att få en extra kontroll gjord. KORT FEL Transaktionen godkänns ej av Ring kortkontrollen för att få en extra EJ GODKÄNT 1 bankdatorn. kontroll gjord. KORT FEL Kortets magnetremsa är troligen Mata in kortnumer och giltighetstid via FEL CHECKSUM KORT FEL GÄLLER EJ HÄR skadad. Kortet är av en typ som ej ingår bland de kort som ditt företag accepterar. tangentbordet. Neka köp mot detta kort. Stäm av med CEKAB om kortet skall finnas i din terminals uppsättning. KORT FEL Transaktionen godkänns ej av Neka köp mot detta kort. OGILTIGT KONTO bankdatorn. KORT FEL Kortet är utgånget eller ogiltigt av Neka köp mot detta kort. OGILTIGT KORT annan anledning. KORT FEL Kortets giltighetstid är ute. Neka köp mot detta kort. UTGÅNGET DATUM LINJEN UPPTAGEN Bankdatorn svarar ej. Försök igen eller ring kortkontrollen för att få en manuell auktorisering. OFF-LINE EJ TILLÅTET Kortet är av en typ som måste dras I kortläsaren och få godkännande från Se till att terminalens kontakt med banken fungerar (t ex med LOGON). PARAMETERLADDN. MISSLYCKAD SISTA LOG. NR EJ LIKA bankdatorn via terminalen. Nedladdning av konfigurationen misslyckades. Den transaktion du försökte makulera var ej den sista som gjordes. Drag sedan kortet och gör köpet. Kontrollera att terminalen är rätt ansluten. Prova ny nedladdning. Ring CEKAB Kundtjänst om felet kvarstår. Gör i stället en RETUR till kunden. 27

28 7. Specialfunktioner Slå in kortnummer med tangentbordet TELIA :10 I normalläget, tryck "MENY" och "7". NY KUND Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * TRANSAKTIONSMENY ADMINISTRATION PARAMETRAR ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... När TRANSAKTIONSMENY är markerad trycker du "OK". Slå in din lösen och "OK" eller dra ditt lösenkort. SLÅ IN KORTNR. TRANSRAPPORT EFTER-REG. När SLÅ IN KORTNR är markerat, tryck "OK". SLÅ IN KORT NR KÖP RETUR Markera KÖP med Nedåtpil eller RETUR med Menyknappen. Avsluta med OK. DRA/ANGE KORT NR Här slår du in kortets nummer. Avsluta med OK : GILTIG T O M MMÅÅ.... KORTKÖP KORTKÖP 0,00 KORTKÖP EXTRA 0,00 KORTKÖP EXTRA TOTALT GODKÄNN MED OK Slå därefter in kortets giltighetstid (månad och år). Avsluta med OK. Slå in aktuellt belopp och avsluta med OK. Slå därefter in eventuell dricks och OK. Finns ingen dricks slår du endast OK. vad du slagit in. Om allt stämmer trycker du nu OK. 28

29 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang I och med detta fullföljs transaktionen som vanligt (se Köp resp. Retur). 29

30 Hämta parametrar Under vissa omständigheter, t ex efter störningar på telenätet, kan du behöva hämta in nya parametrar till terminalen (företagsuppgifter och andra data som terminalen behöver för att kunna kommunicera med bankdatorn). Parameterhämtning kan göras när som helst; och påverkar inte eventuellt lagrade transaktioner. Gör på följande sätt: TELIA :10 Tryck MENY och 9. NY KUND Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * PARAMETRAR SYSTEM RETUR ANSLUTER SKICKAR INFO BEARBETAR TAR EMOT INFO SKRIVER KVITTOT Tryck OK när PARAMETRAR är markerat. Nu ringer terminalen upp bankdatorn och hämtar in din parameteruppsättning. Ett kvitto skrivs ut som visar att nedladdningen lyckats. Kvitto PARAMETERHÄMTNING (Exempel) NISSES TAXIBOLAG LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15:40 PARAMETERLADDNING OK 30

31 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Tillåta momsändring Terminalen beräknar momsen som ingår i det inslagna beloppet med hjälp av en förinställd procentsats. I vissa verksamheter har man varor med olika momssatser. För att momsen skall visas korrekt även på terminalkvittot, kan man tillåta att den förkalkylerade momsen ändras vid köpet. Gör så här: TELIA :10 Tryck MENY och 8. NY KUND Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * ADMINISTRATION PARAMETRAR SYSTEM Tryck OK när ADMINISTRATION är markerat. ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. ADMINISTRATION ÖVN./PRODUKTION ANVÄNDARKONFIG BUTIKSKONFIG. Markera BUTIKSKONFIG. genom att slå 3 eller med Nedåtpil. Tryck OK. BUTIK KONFIG. VISA MOMS MOMS PROCENT TIDIG SKRIVNING När VISA MOMS är markerat, tryck OK. JA VISA MOMS NEJ Markera JA med Nedåtpil eller NEJ med Menyknappen. Tryck OK när du markerat önskat alternativ. Tryck på röd knapp tills du är åter i normalläget. Nu kommer frågan om moms upp på displayen vid köp, retur och efterregistrering. 31

32 Skriva ut lagrade transaktioner Om du vill ha en lista över transaktioner du tidigare gjort finns två sätt. Antingen kan du lista ett valfritt antal av de senast gjorda, eller så kan du välja transaktioner från en viss tidsperiod. Var noga när du väljer så att du inte får en längre utskrift än du tänkt dig! Terminalens minne rymmer mer än 1000 transaktioner! Gör så här: TELIA :10 NY KUND Tryck Meny och 7. Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * TRANSAKTIONSMENY ADMINISTRATION PARAMETRAR Tryck OK när TRANSAKTIONSMENY är markerat. ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... TRANSAKTION SLÅ IN KORTNR. TRANSRAPPORT EFTER-REG. RAPPORT TRANS.LISTA RAPPORT /INLÖS. RAPPORT /EFU RAPPORT TRANS N SEN FR/TILL SKRIV SENASTE N =.. SKRIV SENASTE TOTAL DETALJ Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. Markera TRANSRAPPORT med Nedåtpil. Tryck OK. När TRANSLISTA är markerat trycker du OK. Nu kan du välja att skriva ut ett visst antal (=N) av de senast gjorda transaktionerna eller om du vill välja ett visst tidsintervall för utlistning. Markera med Nedåtpil eller Meny och bekräfta med OK. Alt. a) Välj ett antal av de senaste Slå in det antal transaktioner du önskar utskrivna. Välj om du endast vill ha en total eller om du vill få varje transaktion utlistad. Markera med rätt funktionstangent och bekräfta med OK. TRANS FRÅN - - : 32 Alt b), välja från en viss tidsperiod: Ange från och med datum och tid i formatet åååå, mm, dd, tt, mm. Avsluta med OK.

33 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Forts fr föreg. sida TRANS TILL - - : Ange till och med datum och tid i formatet åååå, mm, dd, tt, mm) Avsluta med OK. TRANS TILL TOTAL DETALJ Här kan du göra samma val mellan totaler eller detaljer som under alternativ a) ovan. Avsluta med OK. Exempel på transaktionslistor a) Transaktionslista Detalj b) Transaktionslista Total NISSES TAXIBOLAG LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15:45 TRANS. LISTA 2 SENASTE : BK R D : BK K D =---- SLUT ----= Kortnummer, giltighetstid Log.nummer, datum o tid NISSES TAXIBOLAG LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15:45 TRANS. TOTAL Belopp med 2 decimaler. I detta exempel 25,00 kr 3 SENASTE K 002 SEK 50 R 001 SEK 5 NETTOTOTAL SEK 45 Övriga transaktionsdetaljer =---- SLUT ----= Batchnr, referensnr (format BBBRRRR) Kontrollnr. Extra (utan ören) (211 kr i exemplet) 33

34 Samma utseende på listor får man då man väljer Transaktionsrapport Från/Till, dvs för en viss angiven tidsperiod. 34

35 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Skriva in legitimationsnummer via tangentbordet Man kan ställa in Elite 790 så att man alltid får frågan om legitimation vid köp och kan skriva in numret via tangentbordet. Gör så här: TELIA :10 NY KUND Tryck Meny och 8. Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * ADMINISTRATION PARAMETRAR SYSTEM Tryck OK när ADMINISTRATION är markerat. ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... ADMINISTRATION ÖVN./PRODUKTION ANVÄNDARKONFIG BUTIKSKONFIG. Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. Markera BUTIKSKONFIG. med 3 eller gå ner med Nedåtpil. Tryck OK. BUTIK KONFIG. FRÅGA LEG ÄNDRA TERM ID VISA MOMS Tryck 5 och OK eller gå med Nedåtpil tills FRÅGA LEG är markerat och Tryck OK : JA FRÅGA LEG NEJ Markera JA med Nedåtpil eller NEJ med Menyknappen. Tryck OK när du markerat önskat alternativ. Tryck på röd knapp tills du är åter i normalläget. Nu kommer frågan om legitimation på displayen vid köp, retur och efterregistrering. ANGE LEG. NR Du slår då in numret på kundens legitimation och avslutar med OK. Leg-numret skrivs då ut på kvittot 35

36 Använda vanlig telelinje Man kan ställa in Elite 790 så att den alltid använder vanlig telelinje i stället för GSM när den ligger på sin basplatta. Gör så här: TELIA :10 NY KUND Tryck Meny och Pil uppåt. Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * SYSTEM RETUR MAKULERA ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... När System är markerat, tryck OK. Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. SYSTEMMENY DATUM-TID BYT PAD PAR. NÄTVERK Tryck Pil uppåt. SYSTEMMENY GSM-MENY DATUM-TID BYT PAD PAR. När GSM-Meny är markerad, tryck OK. GSM MENY DIALLING MODE DATA SPEED NETWORK CHOICE DIALLING MODE PSTN ON BASE ALWAYS GSM När DIALLING MODE är markerat, tryck OK. Om du vill att terminalen skall använda den vanliga telelinjen när den ligger på sin basplatta markerar du PSTN ON BASE och trycker OK. Om du markerar ALWAYS GSM och trycker OK kommer den enbart att använda GSMkommunikationen. 36

37 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Garderobsavgift - inställning I restaurangmiljö kan man vilja ha funktionen garderobsavgift aktiverad. Gör så här: TELIA :10 NY KUND Tryck Meny och 8. Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * ADMINISTRATION PARAMETRAR SYSTEM När Administration är markerat, tryck OK. ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... ADMINISTRATION ÖVN./PRODUKTION ANVÄNDARKONFIG BUTIKSKONFIG. BUTIK KONFIG. KÖP INSTÄLLNING VISA MOMS MOMS PROCENT KÖP INSTÄLLNING MOD. GARDEROB MOD. EXTRA MOD. PARKERA Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. Markera BUTIKSKONFIG. med 3 eller gå ner med Nedåtpil. Tryck OK. Tryck Pil upp för att markera Köp-inställning. Tryck OK. När Mod. Garderob är markerat, tryck OK GARDEROB FRÅGA VID KÖP PÅ KVITTO FRÅGA VID KÖP JA NEJ 37 GARDEROB FRÅGA VID KÖP PÅ KVITTO GARD. PÅ KVITTO JA NEJ För att få frågan om Garderob när du dragit kundens kort, markera JA och tryck OK. Väljer du NEJ ställs ingen fråga. Vill du ha utskriften Garderob på kvittot för att kunna registrera garderobsavgift vid Tillägg, markera På Kvitto och tryck OK. Markera sedan JA och avsluta med OK. Väljer du NEJ kommer ingen utskrift av garderob.

38 Inställning för Tillägg För att få en smidig hantering av dricks (Tillägg) kan man ställa in terminalen enligt följande: * CEKAB * ADMINISTRATION PARAMETRAR SYSTEM Ifrån huvudmenyn, tryck Meny och 8. När Administration är markerat, tryck OK. ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. ADMINISTRATION ÖVN./PRODUKTION ANVÄNDARKONFIG BUTIKSKONFIG. BUTIK KONFIG. KÖP INSTÄLLNING VISA MOMS MOMS PROCENT KÖP INSTÄLLNING MOD. GARDEROB MOD. EXTRA MOD. PARKERA EXTRA VID KÖP JA NEJ MENYPARK VID KÖP JA NEJ VÄLJ NEDAN PARKERA TILLÄGG AVSLUTA Markera BUTIKSKONFIG. med 3 eller gå ner med Nedåtpil. Tryck OK. Tryck Pil upp för att markera Köp-inställning. Tryck OK. a) Markera Mod Extra och tryck OK. eller b) Markera Mod Parkera och tryck OK. a) Med Mod Extra kan du ställa in terminalen så att du får frågan om extra redan vid kortdragningen om du markerar JA och trycker OK. I annat fall väljer du NEJ med menyknappen och avslutar med OK. b) Mod. Parkera : Om du väljer JA för Menypark vid köp och trycker OK får du sedan följande valmöjligheter innan du skriver ut det kvitto som kunden skall ha med sig vid köp: PARKERA sparar undan transaktionen få att du senare kan göra Tillägg. TILLÄGG låter dig slå in ev. dricks direkt så att den printas ut på kundens kvitto. AVSLUTA väljer du om ingen dricks finns påförd på kvittot som kunden signerat. 38

39 Elite 790 Användarhandbok taxi/restaurang Inställning för SMS När terminalen tar emot ett SMS-meddelande visas texten SMS på displayen och ett kort pip hörs. Finns olästa SMS i minnet visas ett litet kuvert upptill på displayen. När meddelandet är läst eller raderat försvinner kuvertet. * CEKAB * -SMS- SYSTEM RETUR -SMS- FRÅN :06: :15:10 SMS VISA SKRIVA RADERA Ifrån huvudmenyn, tryck Meny och Uppåtpil två gånger. När SMS är markerat, tryck OK. Nu visas de SMS som mottagits med datum och tid. Du kan gå igenom de olika meddelandena med Nedåtpil tills det önskade meddelandet är markerat. Tryck då OK : Du markerar med Nedåtpil om du vill VISA meddelandet på displayen, SKRIVA ut det på kvittoremsan eller RADERA det. Avsluta med OK. Du kan även ställa in terminalen för automatisk utskrift av meddelandet när det tas emot. Gör så här: * CEKAB * ADMINISTRATION PARAMETRAR SYSTEM Ifrån huvudmenyn, tryck Meny och 8. När Administration är markerat, tryck OK. ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. ADMINISTRATION ÖVN./PRODUKTION ANVÄNDARKONFIG BUTIKSKONFIG. BUTIK KONFIG. AUTO. SKRIV SMS KÖPINSTÄLLNING VISA MOMS AUTO SKRIV SMS JA NEJ Markera BUTIKSKONFIG. med 3 eller gå ner med Nedåtpil. Tryck OK. Tryck Pil upp två gånger så att AUTO. SKRIV SMS VISAS. Avsluta med OK. Markera JA om du önskar få dina SMS utskrivna direkt på kvittoremsan. Tryck OK och sedan STOP för att komma till huvudmenyn. 39

40 40

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen... 6 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8

Läs mer

Vx 510. Användarhandbok

Vx 510. Användarhandbok Vx 510 Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Elite 510 Användarhandbok, restaurangversion. Innehållsförteckning

Elite 510 Användarhandbok, restaurangversion. Innehållsförteckning _ Ingenico AB 0 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning...2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Allmänna tips... 3 Säkerhetstips... 4 Logon... 5 Ändra lösenord/behörighetskort... 6

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN...

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 4 2.1 ALLMÄNNA TIPS... 5 2.2 SÄKERHETSTIPS... 5 3. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 6 3.1 ÖVERSIKT... 6 3.2 HUR TERMINALEN

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Yomani SA. Användarhandbok

Yomani SA. Användarhandbok Yomani SA Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation.......................................4 7 Installation och rutiner.................................5

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Terminalguide. Samport IWL250 Samport ICT250. Svenska

Terminalguide. Samport IWL250 Samport ICT250. Svenska Terminalguide Samport IWL250 Samport ICT250 Svenska 1 Index Sida Samport IWL250... 5 Layout terminal...6 Installation av GPRS/3G-terminalen... 7 Dockningsstation Bluetooth/Ethernet...8 Installation av

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler i Sverige och ingår i en internationell koncern

Läs mer

Vx 680. Användarhandbok

Vx 680. Användarhandbok Vx 680 Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Tack för att du har valt en betalterminal

Läs mer

ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900

ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900 ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900 Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 1.1 Anslutning till ARTEMA DESK 2 1.2 Anslutningsinstruktion 2 2. KONFIGURATION 3 2.1 PIN-enhet levererad

Läs mer

Xenta. Handbok - 1 -

Xenta. Handbok - 1 - Xenta Handbok - 1 - Inledning... 3 Presentation... 4 Installation... 5 Åska... 6 Testa kommunikationen samt korrigera tid... 6 Transaktioner... 7 Köp... 7 Retur... 10 Makulering... 11 Efterregistrering...

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS Innehåll Sidan Översikt Vx680 4 Följande ingår i ett Vx680 kit: Terminalmått Ladda batteriet Så här byter du kvittorulle Symboler och texter 5 Inkoppling av kortterminal

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER ARTEMA I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER DESK DECT GSM Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 2. FUNKTIONSÖVERSIKT 5 3. KÖP 8 3.1 Kort läses i kortläsaren 8 3.2 Kortnummer

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Babs Micro. Användarhandbok

Babs Micro. Användarhandbok Babs Micro Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Tack för att du har valt en kortläsare från Babs Paylink! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

Vx 510 FLERANVÄNDARE. Användarhandbok

Vx 510 FLERANVÄNDARE. Användarhandbok Vx 510 FLERANVÄNDARE Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Installation och hantering av terminalen... 4 2.1. Generell hantering av terminalen... 4 2.2. Installation... 5 2.3. Dagsavslut...

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se Euro-2100TE Snabbguide 20 origum@origum.se www.origum.se Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man

Läs mer

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-Bruksanvisning Innehållsförteckning: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-tjänster... 2 1.2 Kontaktuppgifter... 2 2 HYPERCOM M4100 BETALTERMINAL... 3 2.1 Öppnande av förpackning... 3 2.2

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Contactless 9 Offlineköp 9 Inringt samtal 10 Förköp/Reservation 11 Reservlösning (endast

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Innehåll Sidan Översikt Yomani 4 Byte av kvittorulle 4 Inkoppling av kortterminal 5 Underhåll och skötsel 5 Rengöring av terminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220 Manual för kortterminalen Hypercom T4220 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom T4220...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Kortbetalning i Rebus via Paynova Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 2016-02-29: Rebus version 225: Högre säkerhet TLS v1.2 Paynovas MOTO-lösning Många reseföretag har en affärsmodell där kunderna

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Sidan 1 av 12 MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Taxi Stockholm tar fram en egen manual till nya taxametern MegTax MTME350 istället för den manual som Structab har gjort. Under tiden det arbetet pågår

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Betalterminal GPRS Version 1.1 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani fristående

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani fristående INSTALLATIONSANVISNING FÖR Yomani fristående VÄLKOMMMEN TILL VERIFONE Verifone Sweden AB är den ledande oberoende leverantören av betallösningar i Europa med fokus på betalningar i handeln. Vi tillhandahåller

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. VX 820 Standalone

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. VX 820 Standalone INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 820 Standalone VÄLKOMMMEN TILL VERIFONE Verifone Sweden AB är en del av Verifonekoncernen som är en världsledande leverantör av betallösningar. Allt från kortterminaler i

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för VX 520

Installationsanvisning och snabbguide för VX 520 Installationsanvisning och snabbguide för VX 520 Innehåll Sidan Översikt VX 520 4 Byte av kvittorulle 4 Underhåll och skötsel 4 Rengöring av terminal 5 Inkoppling av kortterminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Självtest för kassaintegratörer

Självtest för kassaintegratörer Självtest för kassaintegratörer.docx Tomas Gerdin 2015-03-24 Självtest för kassaintegratörer Kanalvägen 14 19461 Upplands Väsby Sverige Tel: +46 (0)8 470 03 00 Fax: +46 (0)8 506 684 99 info@westint.se

Läs mer

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva 1.0 690912-MC1 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

excellence PRO Butiksdatasystem

excellence PRO Butiksdatasystem excellence PRO Butiksdatasystem Handbok för kassahanteringen Flexicon, Enköping 2001-1 - Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Kassabildens utseende 3 2 Inloggning 3 3 Att sälja en artikel med streckkodsläsare

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Innehåll Sidan Översikt VX 680 4 Följande ingår i ett Vx680 kit: Terminalmått Ladda batteriet Så här byter du kvittorulle Symboler och texter 5 Inkoppling

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL 1 INNEHÅLL Starta programmet och logga in 2 Beskrivning av kassafönstret 3 Inställningar 6 Anpassa kassavyn 7 Personliga biljetter 10 Rabatter 11 Allotment 11 Dagsavslut

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 VERSION 1.1.1 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Fristående betalterminal Version 1.2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Användarmanual WestPOS

Användarmanual WestPOS Manual WestPOS komplett.docx Användarmanual WestPOS Modell 8006 Modell T103 Modell T103P WEST INTERNATIONAL AB info@westint.se www.westint.se 1 Innehållsförteckning Användarmanual WestPOS... 1 2 Dokumenthistorik...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

användarmanual S90GPRS

användarmanual S90GPRS användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS S90GPRS Information Viktig information 3 Skötsel 3 Strömförsörjning 3 Support 3 Snabbkommandon 3 Terminalens tangenter 4 Byta kvittorulle 4 Köpfunktioner Kortköp

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Golfkiosk Modulo 122/222

Golfkiosk Modulo 122/222 Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Golfkiosk Modulo 122/222 EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 28 Innehåll 1 ÖVERSIKT 3 2 INSTALLATION 4 2.1 Rekommendation om placering, rumstemperatur, bultning och inkoppling

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok SIS Capture Station IIIIII Användarhandbok www.gemalto.com 1. En beställning i korthet 2. Huvudmenyn När du startar SIS Capture Station visas huvudmenyn. Från denna kan du välja att starta applikationen,

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Utbildnings- och informationsmaterial för pilot papperslös nämndhantering Sundbybergs stad våren 2012

Utbildnings- och informationsmaterial för pilot papperslös nämndhantering Sundbybergs stad våren 2012 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMMUNKONTORET 2012-03-02 1 (19) Utbildnings- och informationsmaterial för pilot papperslös nämndhantering Sundbybergs stad våren 2012 Om pilot papperslös nämndhantering sid 2

Läs mer

Manual Digital Röntgen

Manual Digital Röntgen Manual Digital Röntgen Inledning Digital Röntgen är en webbaserad tjänst för digitala röntgenremisser, som du loggar in på via sidan: https://kennet.skk.se/rontgen/. Du ska använda webbläsaren Microsoft

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Snabbinstruktion för biljettförsäljning ombord på Stadstrafiken i Uppsala

Snabbinstruktion för biljettförsäljning ombord på Stadstrafiken i Uppsala Snabbinstruktion för biljettförsäljning ombord på Stadstrafiken i Uppsala Kunddisplay Skrivare Kortläsare Pekskärm Optisk läsare För streck- och QR-koder (Används ej i nuläget) Kortläsare ACE 130 Huvudenhet

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_1-1305 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer