excellence PRO Butiksdatasystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "excellence PRO Butiksdatasystem"

Transkript

1 excellence PRO Butiksdatasystem Handbok för kassahanteringen Flexicon, Enköping

2 Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Kassabildens utseende 3 2 Inloggning 3 3 Att sälja en artikel med streckkodsläsare 4 4 Att sälja en artikel utan streckkodsläsare 4 5 Att ta betalt 4 6 Att sälja flera av samma artikel 5 7 Att göra en retur/återköp 5 8 Använda artikelgrupp vid försäljning 5 9 Korrigering av pågående inmatningsrad 5 10 Korrigering av tidigare rad 5 11 Ångra hela den pågående försäljningen 6 12 Att utföra en manuell subtotal 6 13 Att använda rabattfunktionen 6 14 Logga ut från försäljning 7 15 Öppet köp 7 16 Öppna kassalådan 7 17 Repetera senaste rad 7 18 Inbetalning 7 19 Utbetalning 8 20 Fråga pris/visa artikeluppgifter 8 21 Lagerplacering 8 22 Avläsningar och övriga funktioner 9 23 Artikelregister 9 24 Kundregister 9 25 Artikelgruppsregister 9 26 Ändra text Kundkod Plocklista Reparation inlämning Reparation utlämning Flyttningar Översikt omsättning och budget Att använda kundklubben Parkera kvitto Kreditkortshantering Ändra namn Presentkort Handpenningar Återbetalningar och tillgodokvitton Reklamationer

3 1. Kassabildens utseende I inmatningsfältet sker inmatning av olika typer av uppgifter. Betydelsen av inmatningen beror av den knapp som används för att bekräfta inmatningen. Ex: korrigera rad, öppet köp e.dyl. Denna inmatningsordning är gjord efter normal kassastandard, vilket innebär ett minimalt antal knapptryckningar för i kassaarbetet. Man kan valfritt placera en önskad funktion på vilken knapp som helst på tangentbordet, och det innebär också att man kan låta bli att aktivera vissa funktioner genom att inte tilldela dessa någon knapp. Tilldelningen av knappar görs i systemets underhållsdel, och utförs vanligen av den systemansvarige. På bildens vänstra sida visas samtliga försäljningsrader i den aktuella försäljningen, ungefär som ett kvitto. 2. Inloggning För att försäljning samt andra funktioner skall kunna användas, måste man först logga in i kassafunktionen. 1. Skriv säljarkod i inmatningsfältet 2. Tryck [ENTER] eller [INLOGGNING] - 3 -

4 3. Att sälja en artikel med streckkodsläsare Med en ansluten streckkodsläsare underlättas försäljning. Streckkoden som läses kan antingen vara en egen producerad streckkodsetikett, vilken innehåller uppgifter om både artikelkod och storlek. 1. Läs prismärkningsetiketten med streckkodsläsaren 2. I kassabilden visas artikelkod, storlek, beskrivning och pris. 3. Man behöver inte kvittera med någon knapp, utan försäljningen är klar direkt Den andra möjligheten är att man använder den förtryckta streckkoden på en förpackning (s.k. EAN-kod). Man kan använda båda metoderna oberoende av varandra, även på samma artikel. 1. Läs den tryckta streckkoden (EAN) 2. Om streckkoden finns, så visas aktuell artikelkod, och inmatningen ställer sig i storleksfältet. Ange storlek och tryck [ENTER]. Om artikeln är markerad som en storleksoberoende artikel, så hoppas detta steg över automatiskt. 4. Att sälja en artikel utan streckkodsläsare 1. Skriv in önskad artikelkod i inmatningsfältet. Tryck [ENTER]. 2. Skriv in önskad storlek i storleksfältet. Tryck [ENTER]. 3. Beskrivning och pris visas, och inmatningsraden töms och nästa inmatning kan startas 5. Att ta betalt - betalningssätt Aktuella betalningssätt finns upplagda på fasta knappar på tangentbordet. Man avslutar en försäljning med betalningssätt på följande arbetsgång. 1. Man kan välja att antingen enbart trycka på betalsättsknappen eller att först i inmatningsfältet ange det emottagna beloppet. 2. När man tryckt på t.ex. [KONTANT], visas följande bild: 3. Man kan valfritt blanda betalningssätt. 4. När man är klar, trycker man på knappen [BET KLAR]. 5. Kvitto skrivs ut och kassabilden töms och nästa försäljning kan påbörjas

5 6. Att sälja flera av samma artikel Normalt behöver man inte ange antalet på inmatningsraden, då man förutsätter att antalet är 1. Vill man ha ett annat antal, anger man detta innan inslagning av artikelkoden. 1. Skriv in önskat antal i inmatningsfältet. 2. Tryck på [*]. 3. Antalet visas i antalsfältet 4. Skriv sedan önskad artikel eller artikelgrupp 7. Att göra en retur/återköp Man kan göra återköp och returer, och om beloppet av hela transaktionen blir en skuld till kunden, så kan man välja att göra ett tillgodokvitto eller göra en återbetalning. Detta beskrivs in en egen punkt nedan (punkt 39). 1. Skriv in antalet som returnerats genom att ange ett minustecken för antalet i inmatningsfältet. 2. Tryck sedan på [*]. 3. Exempel: [-] [1] [*] 4. Skriv sedan önskad artikel eller artikelgrupp 8. Använda artikelgrupp vid försäljning Om man har artiklar som inte finns med i artikelregistret, så kan man sälja använda artikelgrupperna istället. 1. Ange önskad artikelgrupp i inmatningsfältet. 2. Tryck på [ARTGRP]. 3. Beskrivningen för artikelgruppen visas 4. Ange aktuellt belopp i beloppsfältet. Tryck [ENTER]. OBS! Man kan givetvis även använda funktionen för att ändra antalet ihop med artikelgrupper. Precis som med artiklar anger man antalet innan man anger artikelgruppen. 9. Korrigering av pågående inmatningsrad Man kan korrigera den pågående inmatningsraden, oavsett i vilket inmatningsfält man befinner sig. 1. Tryck på knappen [KORRIGERING] 2. Raden töms på uppgifter och inmatningen aktiveras i inmatningsfältet 10. Korrigering av tidigare rad Om man gjort fel på en tidigare inmatad rad, oavsett dess innehåll, så kan man korrigera detta genom att ta bort raden

6 1. Man måste först ha gjort minst en försäljningsrad 2. Tryck på knappen [KORR RAD]. 3. Föregående rad tas bort och inmatningen aktiveras i inmatningsfältet 11. Ångra hela den pågående försäljningen Om man av någon anledning vill ta bort hela den pågående försäljningen, kan man göra det med denna funktion. 1. I inmatningsfältet, tryck på knappen [ÅNGRA]. 2. Alla försäljningsrader tas bort, och en ny försäljning kan påbörjas. 12. Att utföra en manuell subtotal På bildskärmen visas hela tiden aktuell subtotal i fältet TOTALSUMMA. OM man vill ha en visning av subtotalen på t.ex. kvittot, kan man använda denna funktion. Den används vanligen endast om man vill ge en total procentuell rabatt på en försäljnings som omfattar flera försäljningsrader. Se mera information i punkten om rabatter. 1. Tryck på knappen [SUBOTAL] 2. Subtotalen visas som en egen rad på kvittot 13. Att använda rabattfunktionen Om man skall ge en rabatt på en försäljning, så kan detta göras både med ett faktiskt belopp eller som en procentsats. Rabatten skall knytas till en specifik rabatt-typ, vilket även blir texten för rabatten på kvittot. 1) En eller flera rader måste ha registrerats 2) Ange rabattbelopp eller rabattprocent 3) Tryck på [RABATT KR] eller [RABATT %]. 4) En formulär erhålls, där man skall välja typ av rabatt: 5) Ange aktuell rabatt-typ genom att trycka på aktuell kod 6) Man kan avbryta/ångra genom att trycka [Esc] eller [Avbryt]

7 14. Logga ut från försäljning Man kan logga ut kassafunktionen och ställa den i inloggningsläge. Beroende på hur egenskaperna satts så kan man välja mellan att automatiskt hamna i inloggningsläge efter avslutad försäljning, eller att man skall använda denna funktion. 1. Tryck på knappen [UTLOGG]. 2. I fältet för säljare står Ej inloggad. 3. Logga in på nytt eller avsluta kassahanteringen. 15. Öppet köp Man kan ange villkor för öppet köp om dessa avviker från generella regler. Uppgifterna kommer att visas på kvittot enligt följande: 1. Ange antal dagar i inmatningsfältet som det öppna köpet skall gälla 2. Om man inte anger något antal, kommer automatiskt 7 dagar att gälla. 3. Tryck på knappen [ÖPPET KÖP]. 16. Öppna kassalådan Kassalådan öppnas automatiskt när man godkänner ett köp. Om man vill öppna den manuellt använder man denna funktion. Öppningen registreras i statistiken på säljarnivå. 1. För att öppna kassalådan, tryck på [KASSALÅDA] 17. Repetera senaste rad Om man vill repetera den senast inslagna raden kan man använda denna funktion. Vanligen är det bättre att ange rätt antal på den första raden. 1. För att repetera senaste inslagna rad, tryck [REPETITION] 18. Inbetalning Om man får inbetalning till kassan som inte är en normal försäljning så kan denna funktion användas. Det kan t.ex. vara påfyllning av växel. 1. Skriv in det inbetalda beloppet i inmatningsfältet. 2. Tryck på [INBETALNING] 3. Man får ut ett inbetalningskvitto som verifierar händelsen. 4. Inbetalningen registreras också på dagsrapporten och läggs till kontanterna i redovisningen

8 19. Utbetalning Utbetalningsfunktionen används när man gör en betalning med kassans innehåll av kontanter. Det kan vara olika typer av betalningar, t.ex. kaffebröd, skyltning e.dyl. Utbetalningen redovisas på dagsrapporten och konteras bokföringsmässigt enligt upplagda egenskaper. 1. Ange utbetalt belopp i inmatningsfältet. 2. Följande formulär erhålls: 3. Ange aktuell rabatt-typ genom att trycka på aktuell kod 4. Man kan avbryta/ångra genom att trycka [Esc] eller [Avbryt]. 20. Fråga pris/visa artikeluppgifter Om man vill ha en fullständig information om en artikel, kan man använda denna funktionen. Den ger uppgifter om: Artikeluppgifter In- och utpriser Lagerstatus, även i andra butiker (vid filialhantering) Beställningar Försäljningsstatistik Man använder funktionen på följande sätt: 1. Skriv in artikelkoden för aktuell artikel i inmatningsfältet 2. Tryck på knappen [FRÅGA PRIS] Lagerplacering Om man använder funktionen med lagerplaceringar, kan man visa aktuell lagerplacering för en artikel på följande sätt: 1. Skriv in artikelkoden för aktuell artikel i inmatningsfältet 2. Tryck på [LAGERPLACERING] 3. Lagerplaceringskoden visas på bildskärmen

9 22. Avläsningar och övriga funktioner För att göra dagsavslut och kunna utföra funktioner som ligger utanför kassahanteringen, använder man denna funktion. 1. I inmatningsfältet, tryck på knappen [AVLÄSNING] 2. Följande bild kommer att visas: (bild saknas) 23. Artikelregister För att visa alla artiklar som finns tillgängliga och att kunna söka kring dessa, använder man denna funktionen. 1. I inmatningsfältet, tryck på knappen [ARTREG] 2. Artikelregistret visas där man göra sökningar m.m. Se separat beskrivning eller i programmets online-hjälp. 24. Kundregister Det finns två kundregister, ett för fakturakunder och ett för kundklubben. Innan man tittar på kundregistret, måste man välja vilket kundregister man avser. 1. I inmatningsfältet, tryck på knappen [KUNDREG] 2. Välj vilket register som skall visas: 3. Valt kundregister visas där man göra sökningar m.m. Se separat beskrivning eller i programmets online-hjälp. 25. Artikelgruppsregister För att visa alla artikelgrupper som finns tillgängliga och att kunna söka kring dessa, använder man denna funktion. 1. I inmatningsfältet, tryck på knappen [ARTGRP-REG] 2. Artikelgruppsregistret visas där man göra sökningar m.m. Se separat beskrivning eller i programmets online-hjälp

10 26. Ändra text Om man av någon anledning vill ändra beskrivningstexten för t.ex. en artikel kan man nyttja denna funktion. Texten ändras på den senast inslagna radens beskrivning. 1. Tryck på knappen [ÄNDRA TEXT] 2. Fyll i önskad text i formuläret. 3. Tryck [ENTER] för att godkänna ändringen. 4. Texten ändras på föregående rad 27. Kundkod Om en försäljning skall faktureras, så måste man först ange en kundkod. 1. Tryck på knappen [KUNDKOD] 2. Fyll aktuell kundkod 3. Kundens namn och adressuppgifter visas 28. Plocklista Plocklistan kan skrivas ut på skrivaren och är en sammanställning av alla sålda artiklar sedan senaste utskrift. Denna kan användas som underlag för att fylla på butiken med varor från lagret. 1. Tryck på knappen [PLOCKLISTA] 2. Plocklistan skrivs ut på skrivaren. 3. Man erhåller en fråga om plocklistan skall godkännas. Om man svarar ja, så kommer en ny och tom plocklista att skapas 29. Reparation inlämning Vid inlämning används denna funktion för att skapa ett underlag för reparationen och hanteringen av den. 1. Tryck på knappen [REP IN] 2. Följande bild erhålls och skall fyllas i:

11 3. När man godkänner inmatningen, skrivs en numrerad inlämningsnota ut, som skall lämnas till kunden. 30. Reparation utlämning När en reparation är klar och skall lämnas tillbaka till kunden, gör man enligt följande: 1. Fyll i inlämningsnotans löpnummer i inmatningsfältet 2. Tryck på [REP UT] 3. Följande bild visas:

12 4. Fyll i eventuellt reparationsbelopp och godkänn 31. Flyttningar Om varor skall flyttas mellan säljställen, gör man detta med denna funktion. Man utför först försäljning av de artiklar som skall flyttas, och sedan väljer man vilket säljställe som de skall flyttas till. 1. Sälj på vanligt sätt de aktuella artiklarna 2. Tryck på knappen [FLYTTNING]. 3. Välj aktuell säljställe dit flyttning skall ske: 4. När flyttningen godkänns, så skrivs en följesedel ut som underlag för flyttningen. 32. Översikt omsättning och budget Man kan när som helst få en översikt av hur försäljning varit och hur denna utfallit emot budgeten. Gör så här: 1. Tryck på knappen [OMSÄTTNING] 2. Följande bild visas:

13 33. Att använda kundklubben För att registrera en försäljning till en kund i kundklubben, registrerar man kundkoden (t.ex. kundens telefonnummer) innan man avslutar försäljningen. 1. Skriv in kundkoden i inmatningsfältet 2. Tryck på KUND KLUBB 3. Om kunden finns, visas uppgifterna i kassabilden: 4. På kvittot står aktuella kunduppgifter samt inköpsbelopp. Om man vill se en specifikation över vad en viss kund har köpt så är det enkelt att göra. 1. Först måste man välja aktuell kund med ovanstående funktion

14 2. Tryck på knappen [VISA INKÖP] 3. En lista visar alla aktuella inköp specificerad på varje artikel 34. Parkera kvitto Om man har behov av att spara en pågående försäljning innan denna avslutats, så kan man parkera den. När den är parkerad så kommer den upp automatiskt nästa gång aktuell säljare loggar in. 1. Tryck på knappen PARKERA 2. Kassabilden rensas och nästa försäljning kan påbörjas För att ta tillbaka den parkerade försäljningen: 1. Logga in på nytt med den säljarkod som utförde parkeringen 2. Den parkerade försäljningen visas automatiskt 35. Kreditkortshantering Kassafunktionen har integrerad korthantering. Detta är en tilläggsmodul och ingår inte som standard. Se separat instruktion för korthanteringen. 36. Ändra namn För vissa funktioner som t.ex. handpenningar, tillgodokvitton m.m. har man möjligheten att ange ett namn och telefonnummer på kunden. Dessa uppgifter kan ändras med denna knapp om behovet finns. 1. Tryck på ÄNDRA NAMN 2. Följande bild visas: 3. Ändra uppgifterna och godkänn. 37. Presentkort Systemet hanterar presentkort både vid försäljning och avbokningar. Varje presentkort numreras med ett unikt löpnummer. Vid försäljning av ett presentkort gör man så här:

15 1. I inmatningsfältet, tryck på knappen [FÖRS PRESKORT] 2. Ange beloppet som presentkortet skall vara i beloppsfältet 3. Man erhåller följande bild för att skriva in namn och telefonnummer till kunden: Av kvittot kommer presentkortets löpnummer att framgå samt även kundens namn och telefon. När man skall lösa in presentkortet så gör man enligt följande: 1. Slå i presentkortets löpnummer i inmatningsfältet 2. Tryck på knappen [AVBOKA PRESKORT] 3. Följande bild visas: 4. Bekräfta genom att trycka [ENTER] Uppgifter om presentkort sparas i en speciell reskontra för sammanställning och avstämningar. 38. Handpenningar Kassahanteringen hanterar handpenningar både vid försäljning och avbokning. Varje handpenning numreras med ett unikt löpnummer och innehåller även uppgifter om vilka artiklar som handpenningen omfattar. Vid försäljning av ett handpenning gör man så här: 1. I inmatningsfältet, tryck på knappen [FÖRS HANDPENG]. OBS! Detta måste vara första raden i en försäljning 2. Ange beloppet som presentkortet skall vara i beloppsfältet 3. Man erhåller följande bild för att skriva in namn och telefonnummer till kunden:

16 4. Fortsätt med att registrera den eller de artiklar som handpenningen omfattar. OBS! Dessa räknas givetvis inte med i totalsumman, utan först när handpenningen kommer att lösas in. Av kvittot kommer handpenningens löpnummer att framgå samt även kundens namn och telefon. När man skall lösa in handpenningen så gör man enligt följande: 5. Slå i presentkortets löpnummer i inmatningsfältet 6. Tryck på knappen [AVBOKA HANDPENG] 7. Följande bild visas: 8. Bekräfta genom att trycka [ENTER] 9. De artiklar som registrerats vid försäljningen kommer automatiskt att visas Uppgifter om handpenningar sparas i en speciell reskontra för sammanställning och avstämningar. Även ingående artiklar sparas. 39. Tillgodokvitton och återbetalningar När en negativ totalsumma finns i samband med avslutning av en försäljning, kan man välja att antingen lämna ut ett tillgodokvitto eller göra en kontant återbetalning. Man hanterar försäljningen på samma sätt som vanligt (returer, se punkt 7) 1. Slå in aktuella returer 2. Tryck på [KONTANT], och den negativa totalsumman visas:

17 3. Tryck [BET KLAR], och följande valmöjlighet erhålls: 4. Välj önskat alternativ På kvittot för återbetalningar, lämnas utrymme för kunden att skriva sitt namn och andra personuppgifter. Tillgodokvitton numreras med ett unikt löpnummer och sparas i systemets reskontra. När man skall lösa in tillgodokvittot så gör man enligt följande: 5. Slå in tillgodokvittots löpnummer i inmatningsfältet 6. Tryck på knappen [AVBOKA TILLGODO] 7. Följande bild visas: 8. Bekräfta genom att trycka [ENTER] 40. Reklamationer När man gör en retur på en artikel kan man välja att göra antingen en retur till lager eller utföra en reklamation. Man gör returen enligt punkt 7. Man erhåller då följande val:

18 Om man väljer att göra en retur till lager, så läggs artikeln tillbaka till lagret och kan säljas igen. Om väljer att göra en reklamation, visas följande bild: Välj aktuella alternativ och godkänn. När man godkänner, erhåller man ett reklamationskvitto från kvittoskrivaren som kan användas för att märka den returnerade artikeln Alla reklamationer sparas i systemet och kan sammanställas och skrivas ut till bl.a. leverantören för återbetalning

DdD pos. Snabbmanual

DdD pos. Snabbmanual DdD pos Snabbmanual INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 4 Morgonrutin... 4 Försäljning (normal) kontant/ /betalkort... 4 Kontant betalning... 4 Kortbetalning..................... 4 Försäljning på varugrupp...

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning. 4. 1. Installation. 4. Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7 4. Licensnummer. 4. Tillverkningsnummer.

Innehållsförteckning. Inledning. 4. 1. Installation. 4. Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7 4. Licensnummer. 4. Tillverkningsnummer. Manual Version 3.4 Innehållsförteckning Inledning. 4 1. Installation. 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7 4 Licensnummer. 4 Tillverkningsnummer. 5 Uppgradering. 5 2. Kassavy. 6 Menyknappar

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 111001 RELEASE 5.4. Beställning E-post: support_se@edbgruppen.se. FACKTA Point of Sale V5R04

LETTER OF NET CHANGES 111001 RELEASE 5.4. Beställning E-post: support_se@edbgruppen.se. FACKTA Point of Sale V5R04 LETTER OF NET CHANGES 111001 RELEASE 5.4 Beställning E-post: support_se@edbgruppen.se FACKTA Point of Sale V5R04 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 3 2 Nya

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

Lathund- POS kassaläge

Lathund- POS kassaläge Lathund- POS kassaläge Innehållsförteckning Startbild POS- kassaläge - kontrollbox... 2 Startbild POS- kassaläge- ange växelkassa... 3 Försäljningsbild- sälja varor... 4 Försäljningsbild- välja betalslag...

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

Skapa en mall. Första steget till att lägga upp presentkort i BeX Online är att skapa en presentkortsmall, Försäljning/Värdebevis/Mallar.

Skapa en mall. Första steget till att lägga upp presentkort i BeX Online är att skapa en presentkortsmall, Försäljning/Värdebevis/Mallar. Inledning BeX har utvecklat en ny generation av presentkort som bygger på vår onlineplattform. Korten går att köpa både i butik och webbshop precis som vanliga artiklar. Presentkortet laddas med önskat

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Startguide - Moms tillkommer (Res)

Startguide - Moms tillkommer (Res) Startguide - Moms tillkommer (Res) Ända från Rebus barndom har man bara kunnat arbeta med Moms ingår i resebyrå-modulen och Arrangörs-modulen. I den fristående Kundfaktura-modulen har man däremot kunnat

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se Euro-2100TE Snabbguide 20 origum@origum.se www.origum.se Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa. Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.se Innehåll 1. Installation... 4 2. Starta kassasystemet / Logga in...

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag Introduktion till Winbas tillverkningsföretag Tillverkning Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned)

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL 1 INNEHÅLL Starta programmet och logga in 2 Beskrivning av kassafönstret 3 Inställningar 6 Anpassa kassavyn 7 Personliga biljetter 10 Rabatter 11 Allotment 11 Dagsavslut

Läs mer

P1 Datakassa. Lathund

P1 Datakassa. Lathund P1 Datakassa Lathund Innehåll 1 Beskrivning...5 2 Starta kassan...5 3 Stänga kassan...5 4 Tillverkningsnummer, versionsnummer mm...5 5 OBS!..6 6 Försäljning...6 6.1 Försäljning, en vara...7 6.2 Försäljning,

Läs mer

Vx 510. Användarhandbok

Vx 510. Användarhandbok Vx 510 Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna

Läs mer

Exempel. Exempel AB. I detta bonussystem får kunden 100 kr för varje 1000 kr han/hon handlar för.

Exempel. Exempel AB. I detta bonussystem får kunden 100 kr för varje 1000 kr han/hon handlar för. Inledning BeX bonussystem är ett flexibelt och användarvänligt system. Systemet omvandlar köpbelopp hos kunden till bonusbelopp, företaget väljer själv hur många bonuspoäng kunden får för varje krona.

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL

ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL ANVÄNDARMANUAL TILL IZETTLE- KASSASYSTEM I LUNDS ISHALL Denna manual är till för användare av izettle kassaregister i Lunds ishall. Alla som tjänstgör i kiosken har rätt att ta del av denna information.

Läs mer

PC KASSA MAKROFÖRTECKNING

PC KASSA MAKROFÖRTECKNING 1 SHARP Electronics Nordic AB, Västerås Skapad av 1 Kas 1 terminal 1 Utskriven 2014-01-29 av 1 Kas 1 Försäljning / upplysning $F5$KO$ $F5$KO$NEJ$ $F5$PR$ $F5$KB$ $F5$KB$NEJ$ $F5$KN$ $F5$FA$ $F5$FK$ $F5$KO$NEJ$500$

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hantverksdata Kassa Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... - 1 - SKÄRMBILDER... - 2 - Registreringssidan... - 2 - Betalsidan... - 3 - Betalsidan/kontokort... - 4 - Administrera betalsätt... - 5 -

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB

Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB För att bokföringsmässigt kunna skilja på sålda presentkort och gåvopresentkort, både vid utställande, betalning och vid

Läs mer

Lathund GRUNDFUNKTIONER

Lathund GRUNDFUNKTIONER Lathund GRUNDFUNKTIONER sida 1 Telefon: 031-380 72 09 E-post: support@matchi.se Logga in på MATCHi 1. Klicka på "MATCHi"-ikonen på skrivbordet eller gå till www.matchi.se och klicka på Logga in uppe till

Läs mer

Babs Micro. Användarhandbok

Babs Micro. Användarhandbok Babs Micro Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Tack för att du har valt en kortläsare från Babs Paylink! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

SQUID. Front Store Touch

SQUID. Front Store Touch SQUID Front Store Touch version 2011 SQUID Front Store Touch Frasses version Systemuppstart Beroende på installation, kan inloggningen se olika ut. Men som standard är Användarnamn: Administratör (alternativt

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Underhåll av webbshopsmodul i excellence PRO butik

Underhåll av webbshopsmodul i excellence PRO butik Kort bekrivning av webbplatsens grundfunktioner Webbshoppen består av en Internetapplikation som körs på Windows Internet Information Server. Hela webbshopen jobbar online mot excellence PRO butiks databas.

Läs mer

Version 3.3. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.3. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.3 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLOGGNING... 6 2 PROGRAMFÖNSTRET... 7 2.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 8 2.1.1 A - Menyfälten... 8 2.1.1.1 Försäljning...

Läs mer

2007-01-24 Rev 2011-03-17. Dexter Intag Sökande

2007-01-24 Rev 2011-03-17. Dexter Intag Sökande 2007-01-24 Rev 2011-03-17 Dexter Intag Sökande Inloggning För att sökande ska kunna logga in så krävs det ett användarnamn och lösenord. För sökande finns det följande funktionalitet; Min ansökan I denna

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Semesteromställning Personec P

Semesteromställning Personec P 2016-04-20 1 (6) Semesteromställning Semesterår enligt semesterlagen 1 april - 31 mars 2016-04-20 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Att tänka på inför sista löneberäkningen för april-lönen...

Läs mer

Information om PMO-kassan

Information om PMO-kassan Information om PMO-kassan Innehållsförteckning Introduktion till hur kassahanteringen fungerar i PMO... 1 Anslutning... 2 Inloggning i PMOUTV via VDI... 2 Användarhandledning... 6 Behovsinventering...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLOGGNING... 5 2 PROGRAMFÖNSTRET... 6 2.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 2.1.1 A - Menyfälten... 7 2.1.1.1 Försäljning...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB. MoreFlo ios Manual MoreFlo AB www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios. I tillägg till manualen

Läs mer

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Logga in............................................................. 3 Artiklar..............................................................

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Hogia Smart Kassa Klient

Hogia Smart Kassa Klient Hogia Smart Kassa Klient Hogia Smart Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket stolta

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-510B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

T R. Spa - en känsla av lugn och ro. Tidbok med resurshantering

T R. Spa - en känsla av lugn och ro. Tidbok med resurshantering i z o i n t S Spa - en känsla av lugn och ro D et är mycket lättare att förmedla en känsla av lugn och ro när du vet att allting fungerar som det ska. Med izoint S får du kontroll och kan fokusera på att

Läs mer

AdmiPro Butik. AdmiProGruppen AB Fannys väg 5, 131 54 +468-515 107 02

AdmiPro Butik. AdmiProGruppen AB Fannys väg 5, 131 54 +468-515 107 02 AdmiPro Butik AdmiProGruppen AB Fannys väg 5, 131 54 +468-515 107 02 Användarmanual för butik 2 Innehåll Introduktion... 6 Kassa (Huvudmeny)... 7 Kassaregister (Huvudmeny, Kassa)... 7 Ändra pris... 8 Ändra

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 POS Tablet S80 ETH POS Z10 Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER

MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Sidan 1 av 12 MiniMANUAL MegTax MTME350 TAXAMETER Taxi Stockholm tar fram en egen manual till nya taxametern MegTax MTME350 istället för den manual som Structab har gjort. Under tiden det arbetet pågår

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR ADMINISTRATÖRER 1 ARTIKLAR Artiklar Sök/lista artiklar 3 Skapa artikel 3 Skapa enkel biljett 7 Skapa sammansatt biljett 8 Skapa förändringsartikel 9 Skapa ersättningsbiljett 10

Läs mer

Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik

Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik Vid beställning av böcker via GR används vår koppling via Proceedo till GR:s webbutik. Orderblocket hämtas sedan till Proceedo

Läs mer

Quorion CR 30T. Användarmanual

Quorion CR 30T. Användarmanual Quorion CR 0T Användarmanual Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 004/08 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande tekniska Europeiska krav: EN 550 - Norm values and measuring procedures

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning STARTA KINGPOS... 4 GENERELLA EGENSKAPER FÖR KINGPOS... 5 ANMÄL EXPEDIT... 10 FÖRSÄLJNING MED STRECKKODSLÄSARE... 12 FÖRSÄLJNING MED MANUELL VARUKOD... 14 FÖRSÄLJNING MED MANUELLA

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 2 Startsida... 3 Meny

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-420B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

AdmiPro Deposition/Lojalitet

AdmiPro Deposition/Lojalitet AdmiPro Deposition/Lojalitet Copyright 2015 AdmiPro 2 Innehållsförteckning Registrera inbetalning... 3 Registrera inbetalning... 3 Välj kund från listan... 3 Registrera ny kund... 3 Registrera betalning

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa. Registrering av Handpenningsartiklar

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa. Registrering av Handpenningsartiklar Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.41A sp03 (2015-02-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare utgiven av Svensk Handel: Handpenning är inget

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 16. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 16. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 Uppgradering... 5 2. Kassavy...

Läs mer

Handbok för HUS modul. i Fazett Kund

Handbok för HUS modul. i Fazett Kund Handbok för HUS modul i Fazett Kund Flexicon, Enköping Ladda ner ny version av Fazett Kund HUS modulen finns aktiverad fr.o.m. version 2009.7.3. Ladda ner på vanligt sätt Lägg in licenskod som aktiverar

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLL Starta programmet och logga in Beskrivning av kassafönstret 2 3 Inställningar 6 Personliga biljetter 7 Rabatter 8 Allotment 8 Dagsavslut 9 sida 1 Confidence

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Registret startade 2010 och en större förändring av de olika formulären och dess inmatning har gjorts under 2013. Finns frågor om registreringen hör av

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Internfakturering Buntöversikt internfaktura Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Avsändare - Avsändaren beställer rapporten "Buntöversikt internfaktura" efter att

Läs mer

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX Sida 1(9) 2004-09-08 Högsta domstolen Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX YTTRANDE Det är inte förenligt med bokföringslagen (1999:1078) att verifiera konto- eller kreditkortsfordringar som under

Läs mer

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB Quorion CR 1040/1240 Kassaregistermanual Cashpoint AB 2009-10-08 CR 1240 CR 1040 ANVÄNDARMANUAL Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 2004/108 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering 1(5) Ekonomiavdelningen Riktlinjer för kontanthantering Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering i samband med försäljning inom Härnösands kommun. Postadress Härnösands kommun 871 80 Härnösand

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer