Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB"

Transkript

1 1

2 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8 Menystruktur... 9 Menyer, meddelanden och instruktioner Att rätta till misstag Att dra ett kort Att skriva ut kopia av kvitto Att använda övningsprogrammet Att gå in i eller lämna övningsprogrammet Att göra transaktioner Köp Exempel på kvitto, köp Köp i offline-läge (Godkännande per telefon) VIKTIGT! Retur Exempel på kvitto, retur Efterregistrering Makulera senaste transaktionen Kontroll transaktion Att skriva ut totaler och göra dagsavslut Utskrift av dagstotaler Utskrift av tidigare dagsavslut Dagsavslut Exempel på rapporter, total o dagsavslut Kvittorulle - byte och beställning Felsökning Meddelanden på displayen Specialfunktioner Att slå in ett kortnummer med tangentbordet Hämta parametrar Tillåta momsändring Skriva ut lagrade transaktioner Exempel på transkationslistor Skriva in legitimationsnummer Ställa in för vanlig telelinje Egna antecknigar Egna antecknigar

3 INLEDNING Vi gratulerar till att du valt BBS betalterminal Elite 790 och hoppas att den kommer att göra stor nytta i din verksamhet under lång tid framåt! I Elite 790 har du fått en modern kompakt GSM-terminal med tangentbord, display, kortläsare och kvittoskrivare i ett. Den är enkel att använda och sköta, och den kommer att göra det möjligt för dig att ta emot kortbetalningar nästan var du än befinner dig (givetvis under förutsättning att GSM-nätet ger fullgod mottagning). Om du inte tidigare använt betalterminal i din rörelse kommer du att finna många fördelar med att sköta korthanteringen elektroniskt med Elite 790. Du slipper hålla reda på spärrlistor och skriva manuella köpunderlag. Terminalen läser kortet och skickar snabbt över kortdata och transaktionsuppgifter till bankdatorn som kontrollerar kortets giltighet och kreditgränser. Terminalen håller också reda på vilka kort som gäller hos dig, och talar om för dig om ett kort ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering. För att ingen obehörig skall kunna använda din terminal, får du som huvudanvändare ett lösenord (1111) som du själv bör ändra för högsta sekretess. Varje kväll på en förutbestämd tid efter stängningsdags kontaktar terminalen bankdatorn och stämmer av dagens transaktioner, och skriver sedan ut en rapport över dagens kortförsäljning. Betalningarna överförs därefter till din inlösande bank där de gottskrivs ditt konto. Elite 790 har också en kraftfull rapportfunktion där du kan få ut listor över dagens eller tidigare dagars transaktioner, utskrift av upp till 100 tidigare dagsavslut mm. Elite 790 har ett övningsprogram, med vars hjälp du kan träna på olika transaktioner och rutiner utan risk att påverka något konto. För att du skall ha största nytta av din nya terminal bör du gå igenom övningsprogrammet med hjälp av denna handbok. Håll den sedan alltid lätt tillgänglig i närheten av terminalen! I handboken finner du avsnitten installation, terminalens arbetssätt, olika typer av transaktioner, rapporter och felsökning. Skulle du ha något problem med terminalen, med avstämningar eller transaktioner, är du välkommen att ringa till CEKAB/Kundtjänst, telefon , där kunnig personal finns till hands för att hjälpa dig! I frågor som rör dina kontoutdrag etc vänder du dig givetvis till din bank. 3

4 1. Installation och igångsättning av terminalen För att din 790-terminal skall fungera bäst, är det viktigt att den installeras korrekt och sedan hanteras på rätt sätt. Var därför rädd om denna handbok, och läs detta avsnitt omsorgsfullt! Kontrollera först att förpackningen innehåller följande: Terminal och basplatta Telefonsladd Stickpropp för telefonjack måste sitta som första uttag på linjen! Nätkabel och nätenhet Två extra rullar med kvittopapper Beställningsformulär för extra kvittorullar vänta inte tills rullarna är slut! Placera terminalens basplatta på en plan yta i lämplig närhet till din kassa, där det finns eluttag 220V och ett telefonuttag (huvudjack), helst med egen linje. Telefonlinjen kan även användas för vanlig telefon, men observera att man inte kan använda telefon och terminal samtidigt på samma linje! Anslutningarna sitter på plattans baksida. Anslut först telefonkabeln i uttaget som har en liten telefonsymbol, och därefter nätkabeln i det runda uttaget. Sätt i nätkabeln i vägguttaget. För att starta terminalen trycker du på grön tangent ( OK ) och ställer den sedan på basplattan. Om du först ställer den på basplattan går den först igenom en s.k. självtest och ställer sig därefter i normalläget. Var noga med att lägga kablarna så att ingen kan snubbla på dem! Vid start av terminalen visas överst på displayen texten Söker operatör. Så snart den hittat en sändare visas i stället Telia och till höger en indikator för mottagningskvaliten. Nu är terminalen klar att börja användas. 4

5 Håll batteriet laddat För att terminalen skall fungera bäst är det viktigt att du håller batteriet laddat. Låt därför alltid terminalen ligga på sin basplatta när du inte använder den. I bilen bör du ha den ansluten till cigarettändaruttaget så att den får underhållsladdning hela tiden. Testa telefonförbindelsen När terminalen kommit på plats och är ansluten till elnät och telelinje, är det dags att testa att teleförbindelsen fungerar. Gör en s.k. LOGON (se avsnittet LOGON på sidan 5 i handboken). Ändra ditt lösenord (behörighetskod) Terminalen levereras med en standardlösen eller behörighetskod (1111) som krävs för vissa skyddade rutiner. Du bör ändra din kod så snart du kommit igång med terminalen för att skydda den mot obehörigt användande. Se avsnittet ÄNDRA LÖSEN på sidan 6. Förvara sedan din kod säkert! Träna på terminalen i ÖVNINGSLÄGET Ett bra sätt att lära sig hur kortköp mm fungerar, är att gå in i ÖVNINGSLÄGET (se sidan 14). I detta läge kan du prova olika transaktionstyper utan att påverka några konton. Kom alltid ihåg att lämna ÖVNINGSLÄGET när du är klar. Övrigt Om du vill att Elite 790 skall kunna göra transaktioner via det vanliga telefonnätet (Köp, Dagsavslut, Logon och Parameterhämtning), måste den stå på sin basplatta, där det vanliga telefonmodemet sitter. Terminalen måste också vara inställd för att välja vanlig telelinje när den står på basplattan. Glöm aldrig bort att ställa tillbaka terminalen på basplattan med strömmen påslagen för att batteriet skall hållas laddat. Stäng inte av strömmen till terminalen efter stängningsdags. Terminalen gör nämligen senare en avstämning mot bankdatorn, och skriver ut en Dagsavslutsrapport om det har gjorts transaktioner under dagen. Har inga transaktioner gjorts, skrivs bara en kort rapport ut som talar om detta. Utöver de funktioner som visas i handboken, finns några som normalt inte behöver användas. De flesta är enbart till för serviceändamål, men några kan användas med lösenordet, som t ex att gå in i eller lämna övningsprogrammet, ändra lösenord eller ta ut rapporter. Se även avsnitt 7, Specialfunktioner. Terminalen är uppsatt för att fungera på bästa sätt, och vi rekommenderar starkt att du inte ändrar några inställningar utan att först rådgöra med CEKAB/Kundtjänst. Skulle du få några problem med terminalen kan du få hjälp av CEKAB/Kundtjänst, som du når på telefon

6 Logon Logon gör man vid installationen för att tala om för bankdatorn att terminalen finns på plats och kan börja skicka transaktioner. Någon gång kan det också hända att man på displayen får uppmaningen LOGON KRÄVS. Då följer man nedanstående rutin: Displayen visar TELIA :10 NY KUND Dra/sätt i kort MENY KVITTOKOPIA LOGONTRANS RAPPORTER Användare I normalläget, tryck tangenten under "MENY". Tryck "4" och "OK" eller gå med pil nedåt tills texten LOGONTRANS är markerad. Tryck då "OK". VÄNTAR PÅ UPPKOPPLING ANSLUTER SKICKAR INFO BEARBETAR TAR EMOT INFO SKRIVER KVITTOT Nu ringer terminalen upp bankdatorn och kontrollerar att den är rätt inkopplad och klar för användning. På displayen visas hur kommunikationen framskrider. Terminalen skriver ut ett kvitto som visar att påloggningen lyckats (se nedan). Kvitto LOGON: (Exempel) NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 LÖVSTAHOLM S ORG.: TEL : TERM: :15:00 LOGON OK 6

7 Ändra lösen Din lösen som huvudoperatör (expedit-id = 1) är 1111 när Din 790-terminal levereras. För att försäkra dig om att inga obehöriga kan utföra skyddade åtgärder på din terminal, bör du omedelbart byta lösen mot en som bara du känner till. Gör på följande sätt: Displayen visar TELIA :10 Användare I normalläget, tryck "MENY", "7" och "OK". NY KUND Dra/sätt i kort MENY ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... ADMINISTRATION ÖVN/PRODUKTION ANVÄNDARKONFIG BUTIKSKONFIG Slå in din lösen och "OK" eller dra ditt lösenkort. Markera Användarkonfig med ett tryck på nedåtpilen, avsluta med OK. ANVÄNDARKONFIG MOD. LÖSEN MOD. LÖSENKORT a) Ändra behörighetslösen Tryck "OK" för att ändra lösenordet. (Vill du skapa eller byta lösenkort markerar du i stället Mod. Lösenkort och avslutar med OK. Se nedan). NY LÖSEN.... Slå in din nya lösen och "OK". Detta måste upprepas en gång. Displayen säger "Lösen modifierad". NYTT KORT DRA LÖSENKORTET b) Skapa/byta behörighetskort Välj ett av dina vanliga magnetkort som du vill att terminalen skall känna igen. Drag det genom kortläsaren. Detta måste upprepas en gång. Kortet gäller nu som lösenkort och är bra att ha om du skulle glömma din lösen. Tryck på "STOP" tills du är tillbaka i normalläget. 7

8 2. Lär känna din terminal Översikt I detta avsnitt presenterar vi terminalen och berättar lite närmare om hur du arbetar med den. Kapitlet innehåller följande delar: Hur terminalen arbetar Tangentbord och menystruktur Menyer, meddelanden och instruktioner Att rätta till misstag Att dra ett kort Att skriva ut kopia av kvitto Att använda övningsläget Läs detta avsnitt från början till slut! 8

9 Hur terminalen arbetar Hela dagen processar terminalen försäljnings- och returtransaktioner, och den hjälper dig igenom varje transaktion genom att visa menyer, meddelanden och instruktioner. När du drar ett kort genom kortläsaren och slår in ett belopp ringer terminalen automatiskt upp bankdatorn för att få kontrollkod (=auktorisering eller godkännande) för transaktionen. Elite 790 hjälper dig att hålla ordning på de transaktioner som görs under en dag genom att ge dem ett gemensamt s.k. batchnummer eller periodnummer. Varje transaktion får dessutom ett 4-siffrigt lognummer. Vid varje dagsavslut avslutas batchen, och nästa dags transaktioner får ett nytt batchnummer. Du kan alltså på varje kvitto se vilken avstämningsperiod det tillhör. Batchnumret återfinns också på totalrapporter och dagsavslut. Du sparar alltid kvittot som är märkt "butikens ex."! Terminalen sparar löpande totaler av alla utförda transaktioner under pågående period. Du kan skriva ut en rapport om dessa när som helst under perioden ( Totalrapport ). Efter dagens slut är terminalen instruerad att stämma av dagens transaktioner med bankdatorn, som då kan kontrollera att den har fått uppgift om alla transaktioner som gjorts på din terminal. Samtidigt skickas eventuella lagrade transaktioner till banken. Terminalen skriver ut ett Dagsavslut där du ser dagens totaler för varje kortinlösare. Elite 790 sparar också en kopia av de senaste transaktionerna och de senaste 100 dagsavsluten i en logg. Detta gör det möjligt att gå tillbaka för att kontrollera en viss transaktion, och att ta ut detaljerade eller summerade rapporter över en vald tidsperiod. Tangentbord Funktionstangenter Meny tangent Tangent för att avbryta eller backa i menynivåerna (RÖD) Tangent för att rätta inslaget värde (GUL) OK-tangent (GRÖN) Frammatning av kvitto 9

10 Menystruktur Med MENY -knappen ( ) kommer du in i menysystemet. Med de två vänstra funktionstangenterna stegar du runt genom menyn uppåt eller nedåt. Du kan också ta en genväg genom att trycka menyknappen och sedan siffran för den meny du vill ha, t. ex "MENY" och "4" för att komma till menyn Rapporter. När rätt menyrubrik är markerad väljer du den genom att trycka "OK". Vissa menyer är behörighetsskyddade, och du får då en uppmaning att ange ditt lösenord. Det spar mycket tid om du lär dig hitta bland menyerna! Öva gärna! För att backa till närmast föregående menynivå trycker du bara "Stop". Normalläge: Funktionstangenter TELIA :10 NY KUND Dra/sätt i kort MENY Genom att trycka knappen under meny får du upp meny 1. Med Nedåtpil stegar du nedåt i menyn. Det aktuella kommandot visas med ljus text mot mörk bakgrund. Så här: RETUR (I handboken visar vi markeringen i kursiv stil.) 1 RETUR 2 MAKULERA 3 KVITTOKOPIA 4 LOGONTRANS 5 RAPPORTER 6 TRANSAKTIONSMENY 7 ADMINISTRATION 8 PARAMETRAR 9 SYSTEM Med Uppåtpil går du direkt till SYSTEM och sedan vidare uppåt i menyn Det går också att gå direkt till önskat menyval genom att trycka siffran för det önskade alternativet, t.ex. 6 för Transaktionsmeny eller 2 för Makulera, se rutan ovan. När önskad meny är markerad trycker du "OK" för att komma in i de undermenyer den innehåller eller direkt utföra det kommando den visar. Väl inne i undermenyn kan du sedan stega dig fram på samma sätt som i huvudmenyn. Med STOP-tangenten kommer du tillbaka till nivån över. I en del undermenyer erbjuds du två eller tre val. Då markerar du det alternativ du vill ha med den funktionstangent som sitter under den önskade funktionen, och trycker sedan OK för att fortsätta. 10

11 Menyer, meddelanden och instruktioner Det är enkelt att göra transaktioner med 790. Terminalen leder dig igenom varje transaktion genom att visa menyer, meddelanden och uppmaningar. Här är några exempel: Normalläge TELIA :10 NY KUND För att påbörja ett Köp drar du kundens kort i kortläsaren och slår sedan in beloppet. Dra/sätt i kort MENY Exempel på meddelanden, frågor och uppmaningar DRA/SÄTT I KORT Drag kundens kort i kortläsaren KORT FEL GÄLLER EJ HÄR Kortet är inte giltigt. FEL LÖSENORD Du har slagit ett felaktigt lösenord. KONTROLLRING (Telefonnummer) Terminalen kan ej få acceptans från banken för detta köp. Ring det nummer som visas för att få kontrollkod. FÖRSÖK IGEN Kortet lästes ej korrekt. Drag det på nytt. SLÅ IN KORT NR KÖP RETUR Exempel på valmöjlighet. Med pil ned markerar du KÖP, med Menyknappen RETUR. Bekräfta valet med OK. 11

12 Att rätta till misstag Om du slår in siffror och gör ett misstag trycker du på STOP (röd)eller C (gul). C trycker du på när du vill radera den sist inslagna siffran eller bokstaven. Exempel: C KORTKÖP:.... 4,99. KORTKÖP:.... 0,49 STOP trycker du på för att radera hela sifferraden så att du kan slå in den på nytt. Exempel: STOP KORTKÖP:.... 4,99. KORTKÖP:.... 0,00 Att dra ett kort Under en transaktion behöver du dra kundens kort genom terminalens kortläsare. Det är viktigt att du drar kortet rätt. Magnetremsan skall vara vänd nedåt och ifrån dig. Dra kortet genom kortläsaren i en jämn rörelse, inte för sakta. Det kan hända att kortets magnetremsa är skadad, så att läsningen försvåras. Om terminalen misslyckas att läsa kortet visas följande instruktion: FÖRSÖK IGEN Om du får denna instruktion måste du dra kortet genom kortläsaren på nytt. Efter tre misslyckade försök visas: ANGE KORT NR Slå då in kortnumret med tangentbordet. Hur du gör då kan du läsa om i avsnittet Köp (sida 17). När displayen visat texten KORT LÄST OK skall du slå in beloppet och avsluta med OK utan onödigt dröjsmål. Om du dröjer för länge, avbryts transaktionen. Detta sker för att inte bankdatorns telelinje skall vara blockerad längre än nödvändigt. Därför är det viktigt att ha klarat av kundens frågor och ha allt köpunderlag klart, så att du kan genomföra transaktionen i en följd. 12

13 Att skriva ut kopia av kvitto Du kan skriva ut en extra kopia av kvittot efter en avslutad transaktion innan nästa transaktion görs. Detta kan behövas t ex om kvittopappret skulle ta slut medan det första kvittot skrivs ut. Begär då en kopia innan nästa transaktion görs. Gör så här: Displayen visar Användare TELIA :10 NY KUND Tryck "MENY" och "3" (eller MENY + Nedåtpil tills KVITTOKOPIA markeras). Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * RETUR MAKULERA KVITTOKOPIA Tryck "OK". KVITTOKOPIA? BEKRÄFTA MED OK Bekräfta med OK. En kopia av det senaste kvittot skrivs ut och märks med texten "KOPIA": 13

14 Att använda övningsprogrammet Din 790 terminal är utrustad med ett övningsprogram. Med hjälp av detta kan du träna på att göra normala transaktioner och en del andra operationer med terminalen utan att påverka behållningen på några konton. Under träningen behöver du din kod, samt ett vanligt kredit- eller kontokort av den typ din rörelse accepterar. Kvitton som skrivs ut i övningsläget märks med rubriken ÖVNINGSLÄGE Att göra en transaktion i övningsläge går till på samma sätt som en riktig transaktion, men inget konto påverkas. Om du aldrig har använt en terminal från BBS, föreslår vi att du provar på de olika transaktionerna i övningsläge, innan du gör en riktig transaktion. När du väl har förstått alla transaktioner ordentligt, måste du lämna övningsläget för att kunna göra riktiga transaktioner. Detta görs på samma sätt som att gå in i övningsläget (se sid 14). På nästa sida visas hur du går in i och hur du lämnar övningsläget. Avsnitt som du kan öva på är: Sida Köp Retur Efterregistrering Makulering av den senast gjorda transaktionen Att korrigera misstag vid inknappning Att skriva ut extra kopia på kvitto Kontroll Utskrift av totaler

15 Att gå in i eller lämna övningsläget Gör så här: Displayen visar Användare TELIA :10 NY KUND I normalläget, tryck "MENY", "7" och "OK" Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * ADMINISTRATION PARAMETRAR SYSTEM När Administration är markerat, tryck OK ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och "OK" eller dra ditt lösenkort. ADMINISTRATION ÖVN./PRODUKTION ANVÄNDARKONFIG. BUTIKSKONFIG. När ÖVN./PRODUKTION är markerat, tryck OK. ÄNDRA TILL ÖVNINGSLÄGE alt 1) Terminalen är i produktionsläge. Tryck "OK" för att komma in i övningsläget. ÄNDRA TILL PRODUKTIONSLÄGE alt 2)Terminalen är i övningssläge. Tryck "OK" för att lämna övningsläget. Terminalen skriver ut ett kvitto som talar om i vilket läge den nu står: TERMINALEN ÄR NU I ÖVNINGSLÄGE eller TERMINALEN ÄR NU I PRODUKTIONSLÄGE Tryck STOP tills du är åter i normalläget. När du har kommit in i övningsläget kan du börja öva. Glöm inte bort att gå tillbaka till produktionsläget när du övat klart! 15

16 3. Att göra transaktioner Köp Detta är den vanligast förekommande transaktionen. När du registrerar ett köp dras pengarna från kundens konto eller belastar hans kredit. Displayen visar TELIA :10 NY KUND Användare Du börjar med att dra kundens kort, och får sedan Dra/sätt i kort MENY KORTKÖP 0,00 Slå in köpbeloppet. Avsluta med OK. ANGE KORT NR GILTIG T O M MMÅÅ.... Om kortet ej går att läsa i kortläsaren efter tre försök, får du uppmaningen att slå in kortnumret manuellt. Här måste du ange kortets giltighetstid (månad och år). Avsluta med OK. KONTO KREDIT Vissa kort ger frågan Konto eller Kredit. Fråga kunden och tryck Nedåtpil för Konto eller MENY för Kredit. Avsluta med OK. ANSLUTER SKICKAR INFO BEARBETAR TAR EMOT INFO SKRIVER KVITTOT Terminalen kontaktar bankdatorn och kontroll görs av kortet. Om terminalen av någon anledning inte skulle få kontakt med banken, följer du anvisningarna under KÖP I OFF-LINE- LÄGE, se detta avsnitt, sid 17. Butikens kvitto skrivs nu ut, och kunden skall signera detta. Kontrollera kundens underskrift mot legitimation och signatur på kort. GODKÄNT GODK. KVITTO? Samtidigt visar displayen att köpet godkänts av banken och transaktionens kontrollnummer. När du fått kundens underskrift trycker du OK för att få utskrift av kundens kvitto. Ge kunden kvittot märkt "KUNDENS KVITTO" och behåll butikens exemplar med kundens signatur. Om du upptäcker något fel med transaktionen, t ex felaktigt belopp eller liknande kan du makulera den innan nästa transaktion görs (se sida 21 Makulering...). 16

17 Exempel på kvitto, köp Firmanamn och adress Batchnr (aktuell batch eller period) Log-nr NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15: BELOPP KÖP SEK 8,00 Varav Moms: 2,00 MOT BANKKONTO GODKÄNT FÖR DEBITERING AV MITT KONTO ENL. OVAN SIGN: _ LEG : _ NB LOG KONT-NR Organisationsnummer Terminalens identitetsnr Transaktionsdatum och tid Kortnummer Kortets giltighetstid (MMÅÅ) Transaktionstyp Transaktionsdetaljer Plats för kundens underskrift Kundens leg-nummer D = kort läst via kortläsare T = Manuellt inknappat kort Svarskod Auktoriseringskod (kontrollnr) från kundens kontoförande bank Tips: Auktoriseringskoden är tillsammans med svarskoden ditt bevis för att transaktionen gått igenom! Saknas den på ett kvitto, är det något fel. Är du tveksam bör du stämma av med CEKAB Kundtjänst. 17

18 Köp i offline-läge (godkännande per telefon) viktigt! Om terminalen under ett vanligt köp inte skulle få kontakt med bankdatorn, kommer den att be dig ringa upp kortkontrollen för att få en auktoriseringskod (kontrollkod). Gör den det, betyder det att du själv måste ta ansvar för att kortet och beloppet blir kontrollerade hos banken. Transaktionen kommer att sparas i terminalens minne och skickas till bankdatorn när den åter får kontakt. Det förekommer också kort som kräver att man ringer kortkontrollen för en manuell kontroll. Följ anvisningarna nedan: Displayen visar Användare KONTROLLRING (Telefonnummer) ANGE KONTROLLKOD:..... Ring upp telefonnumret som visas och begär kontroll av transaktionen. Då du fått ett kontrollnummer för transaktionen, trycker du OK. Slå in kontrollnumret du fick och avsluta med OK. Kvittot skrivs nu ut, och kunden skall signera detta. Kontrollera kundens underskrift mot legitimation och signatur på kort. Tryck OK för att skriva ut kvittot som kunden skall ha. Behåll originalet. Om du behöver ett extra kvitto kan du nu trycka KOPIA. 18

19 Retur En returtransaktion görs då kunden t ex återlämnar tidigare köpta varor. Du måste ha tillgång till din behörighetskod. Displayen visar TELIA :10 NY KUND Användare I normalläget, tryck "MENY". Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * RETUR MAKULERA KVITTOKOPIA Tryck "OK". ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. RETUR DRA KORT Drag kundens kort i kortläsaren RETUR Slå in beloppet du skall returnera. Avsluta med OK. Kvittot skrivs ut. Vid RETUR är det du som skall signera kvittot, inte kunden. 19

20 Exempel på kvitto, retur NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15:45 RETUR BELOPP KÖP SEK 8,00 Varav Moms: 2,00 MOT BANKKONTO GODKÄNT FÖR KREDITERING AV KONTO ENL. OVAN Firmanamn och adress Organisationsnummer Terminalens identitetsnr Transaktionsdatum och tid Transaktionstyp Kortnummer Kortets giltighetstid (MMÅÅ) Transaktionsdetaljer Plats för säljarens underskrift Batchnr (aktuell batch eller period) Log-nr BUTIKENS SIGNATUR NB LOG KONT-NR L D = kort läst via kortläsare T = Manuellt inslaget kort 20

21 Efterregistrering (off-line) Med denna rutin kan du i efterhand registrera köp med manuella köpnotor som underlag. Spara köpnotan med kvittot från efterregistreringen. Köpnotan skall inte skickas in. Displayen visar TELIA :10 NY KUND Användare I normalläget, tryck "MENY" och "6". Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * TRANSAKTIONSMENY ADMINISTRATION PARAMETRAR ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... SLÅ IN KORTNR. TRANSRAPPORT EFTER-REG. EFTER-REG KÖP RETUR ANGE KORT NR GILTIG T O M MMÅÅ.... ANGE KONTROLLNR KORTKÖP: RIV FÖRSTA DELEN AV KVITTOT När TRANSAKTIONSMENY är markerad trycker du "OK". Slå in din lösen och "OK" eller dra ditt lösenkort. Markera EFTER-REG med Nedåtpil och tryck "OK". Markera KÖP eller RETUR med Nedåtpil resp. Meny och avsluta med OK. Dra kundens kort i kortläsaren eller slå in det med tangentbordet. Avsluta med OK. Om du slagit kortnumret med tangentbordet får du slå in kortets giltighetstid (månad och år, två siffror vardera). Avsluta med OK. Slå in kontrollnumret (auktoriseringskoden) om du har kontrollringt till banken. Annars slår du in ett godtyckligt nummer följt av OK. Slå in det aktuella beloppet. Avsluta med OK. Kvittot märkt Efterregistrering skrivs ut. Riv av kvittot som kunden skall signera och tryck OK för att få ut kundens kvitto. För ett extra kvitto, tryck meny, 3 och OK. Nästa gång terminalen kopplar upp sig on-line, skickas alla efterregistrerade transaktioner automatiskt över till bankdatorn. 21

22 Makulera senaste transaktionen Det kan hända att man upptäcker något fel alldeles efter att ett köp, en retur eller en efterregistrering har gjorts. Man kan makulera den senast gjorda transaktionen av dessa slag. Det innebär att transaktionen genast utplånas från kundens konto. Skulle ett dagsavslut eller andra transaktioner ha gjorts efter den som man önskar makulera, får man i stället göra en RETUR. Det tar då någon dag extra innan pengarna når kundens konto. Displayen visar TELIA :10 Användare I normalläget, tryck "MENY". NY KUND Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * RETUR MAKULERA KVITTOKOPIA Markera MAKULERA med Nedåtpilen och tryck "OK". ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. MAKULERA ANGE LOGNR:.... Slå in log-numret från kvittot och avsluta med OK. Terminalen skriver ut en kopia av den makulerade transaktionen ut, märkt så här: (TRANSAKTIONSTYP) MAKULERAD I och med detta är makuleringen klar och du kan fortsätta arbeta med terminalen. 22

23 Kontroll Kontroll görs för att i förväg reservera ett belopp på kundens konto för senare köp. Inget köp blir registrerat, men reserverationen ligger kvar 5 bankdagar. När ett köp sedan skall registreras, används Efterregistrering (se sid 20). Då anger man kontrollnumret som man fått på kontrollkvittot. Displayen visar TELIA :10 Användare Tryck Meny och 9. NY KUND Dra/sätt i kort MENY * CEKAB * KONTROLL - SMS - AVLOGGNING ANGE KORT NR Tryck OK när KONTROLL är markerat. Drag kundens kort i kortläsaren (eller slå in kortnumret med tangentbordet om kortet ej är med). GILTIG T O M.... MMÅÅ Om du knappar in kortnr. Ange även giltighetstid KORTKÖP: VÄNTAR PÅ UPPKOPPLING NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15: KONTROLL Slå in aktuellt belopp i kronor och ören. Avsluta med OK. Terminalen kontaktar bankdatorn och kontroll görs av kortet. Ett kvitto märkt KONTROLL skrivs ut. Kom ihåg att KONTROLL inte skapar någon transaktion, utan endast visar att kort och belopp accepteras! Spara kvittot för att i ett senare läge kunna göra efterregistrering! KONTROLL SEK 500,00 ============== REF NB LOG KONT-NR >SPARA KVITTOT, BUTIK EX< 23

24 4. Att skriva ut rapporter och göra dagsavslut Utskrift av totaler eller tidigare dagsavslut Om du vill se värdet av de transaktioner du gjort hittills under pågående batch, dvs sedan föregående dagsavslut, kan du skriva ut en rapport som visar totalt betalt och krediterat för varje inlösare, samt antal transaktioner av varje typ. Gör så här: Displayen visar Användare TELIA :10 NY KUND Dra/sätt i kort MENY I normalläget, tryck "MENY". Tryck sedan "5" eller gå med Nedåtpil tills RAPPORTER markeras. * CEKAB * RAPPORTER TRANSAKTIONSMENY ADMINISTRATION Tryck då OK. ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. RAPPORTER TOTALRAPPORT KOPIA DAGSAVSLUT DAGSAVSLUT När TOTALRAPPORT är markerad, tryck "OK" Alt. 2 Utskrift av tidigare dagsavslut För att skriva ut ett av de 10 senaste dagsavsluten, markera KOPIA genom att trycka "MENY" och avsluta med "OK". KOPIA DAGSAVSLUT KOPIA NR n Nu visas numret på det senast gjorda dagsavslutet. Du kan ändra numret till det dagsavslut du önskar av de 100 senast gjorda. Avsluta med "OK". Terminalen skriver nu ut det valda dagsavslutet märkt KOPIA. 24

25 Dagsavslut Terminalen gör automatiskt ett Dagsavslut efter stängningsdags på en förutbestämd tid. OBS - detta förutsätter att den står på sin basplatta med strömmen påslagen! Terminalen skickar då över eventuella lagrade transaktioner och avstämningstotaler för den pågående perioden till bankdatorn, nollställer sina dagstotaler och skriver sedan ut en avstämningsrapport. Det kan hända att du vill göra Dagsavslut vid annat tillfälle, och då följer du instruktionerna nedan. Kom ihåg att om du själv gör ett Dagsavslut under dagen, och därefter gör ytterligare transaktioner, räknas dessa in under nästa dags redovisning hos banken! Displayen visar Användare TELIA :10 NY KUND Dra/sätt i kort MENY I normalläget, tryck "MENY", "5" och OK eller gå med Nedåtpil så RAPPORTER markeras. ANV. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Slå in din lösen och tryck "OK" eller dra ditt lösenkort. RAPPORTER TOTALRAPPORT KOPIA DAGSAVSLUT DAGSAVSLUT Tryck 3 eller gå med Nedåtpil till DAGSAVSLUT. När detta är markerat, tryck "OK" DAGSAVSLUT BEKRÄFTA MED OK Tryck "OK". ANSLUTER SKICKAR INFO BEARBETAR TAR EMOT INFO SKRIVER KVITTOT Terminalen ringer nu upp bankdatorn och skickar över avstämningsuppgifter och eventuella sparade transaktioner. En rapport över den avslutade batchen skrivs nu ut (se exempel på nästa sida). Spara rapporten tillsammans med periodens kvitton som underlag för avstämningen! 25

26 Exempel på rapporter: A: Totaler B: Dagsavslut NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15:45 RAPP. TOTAL FÖRS.DATUM: TRANSAKTIONSTOTALER: NN K 002 SEK NN R 001 SEK 3.00 NN KM 001 SEK 2.00 NETTO-TOTALER: NN 004 SEK 7.00 SLUTSUMMA: 004 SEK 7.00 RAPPORT TOT. SEK 7,00 TOTAL / INLÖS.: NN SEK 7.00 = S L U T = Batch - eller periodnr. Antal transaktioner Transaktionsvärden NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM ORG.: TEL : TERM :15:40 DAGSAVSLUT AVST.NR: 0008 FÖRS.DATUM: TRANSAKTIONSTOTALER: NN K 002 SEK NN R 001 SEK 3.00 NETTO-TOTALER: NN 004 SEK 9.00 SLUTSUMMA: 004 SEK 9.00 RAPPORT TOT. SEK 9,00 TOTAL / INLÖS.: NN SEK 9.00 Förkortningar: TOTALER STÄMMER = S L U T = NN = Inlösare, t ex Amex, Diners etc K = Köptransaktioner R = Returtransaktioner K/RM = Makulerade köp / returtransaktioner 26

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN...

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 4 2.1 ALLMÄNNA TIPS... 5 2.2 SÄKERHETSTIPS... 5 3. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 6 3.1 ÖVERSIKT... 6 3.2 HUR TERMINALEN

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

användarmanual S90GPRS

användarmanual S90GPRS användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS S90GPRS Information Viktig information 3 Skötsel 3 Strömförsörjning 3 Support 3 Snabbkommandon 3 Terminalens tangenter 4 Byta kvittorulle 4 Köpfunktioner Kortköp

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva 1.0 690912-MC1 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Innehåll Sidan Översikt Yomani 4 Byte av kvittorulle 4 Inkoppling av kortterminal 5 Underhåll och skötsel 5 Rengöring av terminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

XE-A3 Bruksanvisning För att snabbt komma igång, läs Uppstart från grunden sidorna 3-6 Programmering av texter sidorna 35-38 Hjälpfunktion sidan 39 L73BR-XEA3 SHARP XE-A3 Allmänt Vi önskar dig lycka till

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Version 4.0 MANUAL. Relese 620. OpenSolution Retail System. Utgåva: September 2012

Version 4.0 MANUAL. Relese 620. OpenSolution Retail System. Utgåva: September 2012 Version 4.0 Relese 620 MANUAL OpenSolution Retail System Utgåva: September 2012 OpenSolution Nordic AB Web: www.opensolution.se Telefon: 0304-667736 Svanvik 240 Web: www.opensolution.no Fax: 0304-809015

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10 1 (14) 1. Installation... 2 2. Komma igång... 2 2.1. Starta programmet... 2 2.2. Registerhantering... 2 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion)... 2 3.1. Lägga upp företag... 3 3.2. Systemuppgifter...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer