1. INLEDNING INSTALLATION AV TERMINALEN...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN..."

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING INSTALLATION AV TERMINALEN ALLMÄNNA TIPS SÄKERHETSTIPS LÄR KÄNNA DIN TERMINAL ÖVERSIKT HUR TERMINALEN FUNGERAR TANGENTBORD MENYSTRUKTUR RÄTTA TILL MISSTAG ANVÄNDA KORT LOGONTRANS ATT GÖRA TRANSAKTIONER KÖP (SIGNATUR) Menyer, meddelanden och instruktioner Exempel på kvitto, köp Exempel på kvitto, retur MAKULERA SENASTE TRANSAKTIONEN MANUELL TRANSAKTION, KÖP, OCH EFTERREGISTRERING KÖP I OFFLINE-LÄGE (GODKÄNNANDE PER TELEFON) VIKTIGT! DAGSAVSLUT RAPPORTER UTSKRIFT AV TOTALER ELLER TIDIGARE DAGSAVSLUT Exempel på totalrapport och dagsavslut UTSKRIFT AV TIDIGARE TRANSAKTIONER Exempel på transaktionslistor ATT SKRIVA UT KOPIA AV KVITTO SKRIVA UT LAGRADE (S&F) TRANSAKTIONER Exempel på kvitto, lagrade transaktioner (S&F) ADMINISTRATION ADMINISTRATION HÄMTA PARAMETRAR ANVÄND ÖRE FLERA KASSÖRER Lägga till/ta bort kassör Försäljningsläge Avloggning TILLÅTA MOMSÄNDRING VISA MOMS ÄNDRA LÖSENORD TIDPUNKT FÖR DAGSAVSLUT KVITTORULLE - BYTE OCH BESTÄLLNING

3 1. Inledning Vi gratulerar till att Ni har valt BBS betalkortsterminal Elite 510, och hoppas att den kommer att göra stor nytta i din verksamhet under lång tid framöver! I Elite 510 har du fått en mycket lättanvänd modern betalterminal som fyller de nya kraven på säkra korttransaktioner. Den är lätt att installera, använda och sköta, och du kommer att finna att den underlättar din korthantering väsentligt. Elite 510 har en stor lättläst display (teckenfönster) med bakgrundsbelysning som hjälper dig igenom de olika rutinerna med tydliga instruktioner. Vid displayens sidor sitter funktionstangenter för snabbval av de olika funktionerna som visas. Terminalen håller också reda på vilka kort som gäller hos dig, och talar om för dig om ett kort ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering. För att ingen obehörig skall kunna använda din terminal, har Elite 510 ett säkerhetssystem där du själv kan välja mellan att använda ett lösenord och/eller att skapa ett behörighetskort för högsta sekretess. Varje kväll på en förutbestämd tid efter stängningsdags kontaktar terminalen bankdatorn och stämmer av dagens transaktioner, och skriver sedan ut ett dagsavslut där dagens kortförsäljning redovisas. Betalningarna överförs därefter till din inlösande bank där de gottskrivs ditt konto. Elite 510 har också ett kraftfullt rapportpaket där du kan få ut listor över dagens eller tidigare dagars transaktioner, utskrift av upp till 99 dagsavslut mm. I handboken finner du avsnitten installation, terminalens arbetssätt, olika typer av transaktioner, rapporter, felsökning, administration samt allmän skötsel och underhåll. Skulle du ha något problem med terminalen, med avstämningar eller transaktioner, är du välkommen att ringa till CEKABs kundtjänst, telefon , där kunnig personal finns till hands för att hjälpa dig! I frågor som rör dina kontoutdrag etc. vänder du dig givetvis till din banks kundtjänst. 3

4 2. Installation av terminalen För att din 510-terminal skall fungera bäst, är det viktigt att den installeras korrekt och hanteras på rätt sätt. Var därför rädd om denna handbok, och läs detta avsnitt omsorgsfullt! Kontrollera först att förpackningen innehåller följande: 1. Terminal 2. Telefonsladd 3. Stickpropp för telefonjack 4. Nätkabel och nätenhet 5. Två extra rullar med kvittopapper 6. Beställningsformulär för extra kvittorullar vänta inte tills rullarna är slut! Placera terminalen på en plan yta i lämplig närhet till din kassa, där det finns eluttag 220V och ett telefonuttag (huvudjack), helst med egen linje. Linjen måste vara av s.k. analog typ. Telefonlinjen kan även användas för vanlig telefon, men observera att man inte kan använda telefon och terminal samtidigt! Anslutningarna sitter på terminalens baksida. Anslut först telefonkabeln i terminalens teleuttag (märkt med en liten telefonsymbol) längst ut mot den vänstra kanten och därefter terminalens nätkabel i det runda uttaget på nätenheten. Anslut sedan nätenhetens kabel till vägguttaget. När terminalen får ström startar den. Efter att ha gjort ett självtest går terminalen in i normalläget. Var noga med att lägga kablarna så att ingen kan snubbla på dem! I och med detta är terminalen klar att börja användas. 4

5 2.1 Allmänna tips Att stänga av och starta terminalen För att stänga av terminalen drar man helt enkelt ur sladden från nätaggregatet. Terminalen bör dock alltid vara påslagen, eftersom den behöver kunna kontakta bankdatorn dygnet om för att göra dagsavslut osv. Testa telefonförbindelsen När terminalen kommit på plats och är ansluten till elnät och telelinje, är det dags att testa att teleförbindelsen fungerar. Gör en s.k. LOGONTRANS (se avsnittet LOGONTRANS på s. 9). Ändra ditt lösenord (behörighetskod) Terminalen levereras med ett standardlösenord eller behörighetskod (1111) som krävs för att du skall kunna komma åt vissa rutiner. Du bör ändra din kod så snart du kommit igång med terminalen för att skydda den mot obehörigt användande (se avsnittet ÄNDRA LÖSEN på s. 32). Förvara sedan din kod säkert! Övrigt Stäng inte av strömmen till terminalen efter stängningsdags. Terminalen gör nämligen senare en avstämning mot bankdatorn, och skriver ut ett dagsavslut om det har gjorts transaktioner under dagen. Har inga transaktioner gjorts, skrivs bara en kort rapport ut som talar om detta. 2.2 Säkerhetstips Åska Din terminal är ansluten till såväl elnätet som telefonnätet. Vid åska kan kraftiga korta strömfluktuationer förekomma på ledningarna. Under olyckliga omständigheter kan sådana strömstötar förstöra vitala delar i terminalens elektronik. Dessa skador omfattas inte av garanti eller serviceåtagande, och kan vara kostsamma att åtgärda. Vi rekommenderar därför att du använder åskskydd som finns att köpa i de flesta data- och telebutiker och som är enkla att koppla in. Vid kraftig lokal åska är det allra bästa att tillfälligt koppla ur sin datautrustning. Spill av vätskor Utsätt aldrig terminalen och dess kablar för spill av vatten eller andra vätskor. I miljöer där man ofta hanterar vätskor som t.ex. i frisersalonger, blomsteraffärer, barer osv. bör den placeras på ett sådant sätt att den är säkert utom riskavstånd från eventuellt spill. 5

6 3. Lär känna din terminal 3.1 Översikt I detta avsnitt presenterar vi terminalen och berättar lite närmare om hur du arbetar med den. Kapitlet innehåller följande delar: Hur terminalen fungerar Tangentbord och menystruktur Menyer, meddelanden och instruktioner Rätta till misstag Använda kort Kopia av kvitto Läs detta avsnitt från början till slut! 6

7 3.2 Hur terminalen fungerar Hela dagen processar terminalen försäljnings- och returtransaktioner, och den hjälper dig igenom varje transaktion genom att visa menyer, meddelanden och instruktioner. När du drar/sätter in ett kort i kortläsaren och trycker in ett belopp ringer terminalen automatiskt upp bankdatorn för att få kontrollnummer (= auktorisering eller godkännande) för transaktionen. Elite 510 hjälper dig att hålla ordning på de transaktioner som görs under en dag genom att ge dem ett gemensamt s.k. batchnummer eller periodnummer. Vid varje dagsavslut avslutas batchen, och nästa dags transaktioner får ett nytt batchnummer. Du kan alltså på varje kvitto se vilken avstämningsperiod det tillhör. Batchnumret återfinns också på totalrapporter och dagsavslut. Du sparar alltid kvitton som är märkta "butikens ex."! Terminalen sparar löpande totaler av alla utförda transaktioner under pågående period. Du kan skriva ut en rapport om dessa när som helst under perioden. Efter dagens slut är terminalen instruerad att stämma av dagens transaktioner med bankdatorn, som då kan kontrollera att den har fått uppgift om alla transaktioner som gjorts på din terminal. Samtidigt skickas eventuella lagrade transaktioner till banken. Terminalen skriver ut ett dagsavslut där du ser dagens totaler för varje kortinlösare. 3.3 Tangentbord Numeriska tangenter för belopp etc STOP C Funktionstangenter (snabbvalstangenter) Tangent för att avbryta eller backa i menynivåerna (RÖD) Tangent för att rätta inslaget värde (GUL) Med den här knappen matar du fram papper OK Tangent för att avsluta inmatning eller bekräfta menyval (GRÖN) 7

8 3.4 Menystruktur Elite 510 är konstruerad för att de vanligaste transaktionerna skall vara så enkla som möjligt att utföra. I normalläget visar menyfönstret datum och tid, en uppmaning att använda kort (för att påbörja ett köp) samt till höger fyra snabbval, Meny (för att komma åt administrativa funktioner mm), Retur (för återköp), Kort# (för att manuellt knappa in köp, retur eller efterregistrering) samt Kopia vilket ger en utskrift av det senaste kvittot (om t.ex. kvittorullen skulle ta slut under en pågående transaktion). När du trycker på funktionstangenten för MENY kommer du in i menysystemet. Med Pil upp och Pil ned växlar du mellan menyerna uppåt eller nedåt. När önskat menyval syns på displayen väljer du det genom att trycka på den närmaste snabbvalstangenten. Vissa menyer är behörighetsskyddade, och du får då en uppmaning att ange ditt lösenord eller att dra ditt behörighetskort. Du spar mycket tid om du lär dig hitta bland menyerna! För att backa till närmast föregående menynivå trycker du bara STOP (röd tangent). Om du vill gå tillbaka till huvudmenyn trycker du. Normalläge: Undermenyer (nivå 1): * EMV MENY * MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Genom att trycka på Menyknappen får du upp undermenyerna Snabbval för Retur, Makulera, Kopia och manuella transaktioner. Återgå till normalläget Växla meny uppåt / nedåt * EMV MENY * RAPPORTER ADMINISTRATION SYSTEM MENY När önskad meny är framme trycker du på dess funktionstangent för att komma in i de undermenyer den innehåller eller utföra det kommando den visar (gäller bl.a. Logontrans och Parametrar). Väl inne i undermenyn kan du sedan stega dig fram på samma sätt som i huvudmenyn. Med STOP-tangenten (röd) kommer du tillbaka till nivån över. I en del undermenyer erbjuds du två eller tre val. Då markerar du det alternativ du vill ha med den funktionstangent som sitter närmast den önskade funktionen, och trycker sedan OK för att fortsätta. 8

9 3.5 Rätta till misstag C Om du trycker in siffror och gör ett misstag trycker du på STOP eller C trycker du på när du vill radera den sist inslagna siffran. Exempel: C KORTKÖP 4,99 KORTKÖP 0,49 STOP trycker du på för att avbryta rutinen och återgå till normalläget. 3.6 Använda kort Denna terminal är anpassad för att kunna hantera olika sorters kort, såväl magnetkort som chipkort. Nedan beskrivs hur man använder båda korten. Under en transaktion med magnetkort behöver du dra kundens kort genom terminalens kortläsare på högra sidan. Det är viktigt att du drar kortet rätt. Magnetremsan skall vara vänd nedåt och åt vänster, dvs. mot terminalhuset. Dra kortet genom kortläsaren i en jämn rörelse, inte för sakta. Då man använder ett chipkort ska det sättas in i öppningen under tangentbordet. Det är viktigt att kortet sitter i under hela transaktionen. När transaktionen är klar kommer ett meddelande upp på skärmen som uppmanar till att ta ut kortet och ge det tillbaka till kunden. Du trycker in beloppet och avslutar med OK utan onödigt dröjsmål. Om du dröjer för länge, avbryts transaktionen. Detta sker för att inte bankdatorns telelinje skall vara blockerad längre än nödvändigt. Därför är det viktigt att ha klarat av kundens frågor och ha allt köpunderlag klart, så att du kan genomföra transaktionen i en följd. Det kan hända att kortets magnetremsa är skadad, så att läsningen försvåras. Om terminalen misslyckas att läsa kortet visas följande instruktion: FÖRSÖK IGEN! TRANS TYP TRANS TYP? KÖP EREG Om du får denna instruktion måste du dra kortet genom kortläsaren på nytt. Sker detta 3 gånger i rad får du möjligheten att knappa in kortnumret manuellt. Om det fortfarande inte fungerar efter upprepade försök måste du trycka in kortnumret med tangentbordet. Läs mer om detta på Manuell transaktion, retur och efterregistrering, s

10 4. Logontrans Logontrans görs vid installationen för att prova att telelinjen fungerar och för att tala om för bankdatorn att terminalen finns på plats och kan börja skicka transaktioner. Någon gång kan det också hända att man på displayen får uppmaningen LOGON KRÄVS. Då följer man nedanstående rutin: NY KUND Från normalläget, tryck MENY. MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Tryck på funktionstangenten vid LOGONTRANS. Nu ringer terminalen upp bankdatorn, kontrollerar att den är rätt inkopplad och klar för användning. På displayen visas hur kommunikationen framskrider. ANSLUTER... RINGER... BEARBETAR MOTTAGER DATA LOGON OK Tryck på STOP eller tangenten bredvid krysset upp i det högra hörnet i displayen för att komma tillbaka till menyn. 10

11 5. Att göra transaktioner 5.1 Köp (signatur) Detta är den vanligast förekommande transaktionen. Används magnetdelen av kortet ska det dras på den högra sidan av terminalen. Använder man chipet ska det sättas in i springan på terminalens nedre kortsida med magnetremsan åt vänster och chipet uppåt. Observera att chipkortet måste sitta i under hela transaktionen! Du börjar med att dra/sticka in kundens kort eller knappa in köpbeloppet. Båda sätten går lika bra. BELOPP: 0,00 _ Ttryck sedan in köpbeloppet (om du inte redan gjort det), avsluta med OK. Om du började med att trycka in köpbeloppet ombeds du nu dra/stoppa in ditt kort (beroende på vilket kort transaktionen görs med, kan du få olika följdfrågor, se nästa sida). KONTANT: _ 0,00 _ ANSLUTER... RINGER... Om kunden vill göra ett kontantuttag sker det här. Knappa in det belopp kunden vill ha och tryck sen OK. Vill kunden inte göra detta stegar du förbi alternativet genom att bara trycka på OK. Terminalen kontaktar bankdatorn och kontroll görs av kortet. Om terminalen av någon anledning inte skulle få kontakt med banken, följer du anvisningarna på displayen. Butikens kvitto skrivs nu ut, och kunden skall signera detta. Kontrollera kundens underskrift mot legitimation och signatur på kort. RIV AV KVITTOT KONTR. SIGNATUR TRYCK OK att köpet godkänts av banken och transaktionens kontrollnummer. Om du är nöjd med legitimationskontrollen och kundens underskrift trycker du OK för att få utskrift av kundens kvitto, om inte, tryck STOP så makuleras transaktionen! Ge kunden kvittot märkt "KUND EX" och behåll butikens exemplar med kundens signatur. Om du sedan upptäcker något fel med transaktionen, t ex felaktigt belopp eller liknande kan du makulera den innan nästa transaktion görs (se s. 15, Makulera senaste transaktionen). 11

12 5.1.1 Menyer, meddelanden och instruktioner Det är enkelt att göra transaktioner med Elite 510. Terminalen leder dig igenom varje transaktion genom att visa menyer, meddelanden och uppmaningar. Här är några exempel: Normalläge För att påbörja ett Köp använder du kundens kort i någon av kortläsarna och trycker därefter in beloppet och avslutar med OK (grön tangent). Exempel på meddelanden, frågor och uppmaningar KÖP MEDGES EJ Kortet är inte giltigt. Fråga om kunden har ett annat kort. CHIPKORT! LÄS CHIP FÖRST! Kortet som använts är ett EMV kort och det har dragits med magnetremsan när chipet bör användas. Ring kortkontr. XXXXXXXX TRYCK OK... Ring kortkontr. XXXXXXXX Butik: Kontr.nr: Terminalen kan ej få kontakt med banken för detta köp. Ring det nummer som visas för att få ett kontrollnummer för köpet. Tryck in det kontrollnummer (auktorisering) du fått per telefon. SEK: KREDIT KONTO Exempel på valmöjlighet. Du markerar helt enkelt det alternativ kunden önskar med resp. funktionstangent och bekräftar med OK. KORT FEL UTGÅNGET DATUM Kortets giltighetstid har gått ut. Gå tillbaka till normalläget med OK. Fråga om kunden har ett annat kort. 12

13 5.1.2 Exempel på kvitto, köp Firmanamn och adress NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM Org.nr Organisationsnummer Svarskod Kortinlösare Butiksnr: Termid: :15:45 KÖP SEK 8.00 Varav moms Giltigt tom: 01/05 Korttyp GODKÄNNES FÖR DEBITERING AV KONTO ENL. OVAN LEG : _ SIGN: _ BANK Refnr: SPARA KVITTOT, BUTIK EX Terminalens identitetsnr Transaktionsdatum och tid Kortnummer Kortets giltighetstid (MMÅÅ) Kundens IDnummer Plats för kundens underskrift Auktoriseringskod (kontrollnr) från kundens kontoförande bank Tips: Auktoriseringskoden (kontrollnumret) är tillsammans med svarskoden ditt bevis för att transaktionen gått igenom! 13

14 5.2 Retur En returtransaktion görs då kunden t ex återlämnar tidigare köpta varor. Du måste ha tillgång till din behörighetskod. I normalläget, tryck funktionstangenten för. KASSÖR. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Ange ditt lösenord och tryck OK eller dra ditt behörighetskort. BELOPP: 0, Tryck in beloppet som skall returneras. Avsluta med OK. Drag/sätt in kundens kort i kortläsaren. DRA/SÄTT I KORT! SEK: KREDIT KONTO Precis som vid KÖP får du frågan om Konto eller Kredit om det är ett kort med sådan valmöjlighet. Markera kundens val med resp. funktionstangent och avsluta med OK. RIV AV KVITTOT TRYCK OK Först skrivs kundens kvitto ut. Riv av kvittot och tryck OK. Spara kvittot. Därefter skrivs kundens kvitto ut. Observera att vid är det du som skall signera kvittot, inte kunden. Tips: Tänk alltid på att vid en Retur tar det några bankdagar innan kunden får sina pengar! Om returen görs för att det var något fel på en köptransaktion är det bättre att i stället göra en makulering (se s. 15) förutsatt att inga andra transaktioner gjorts efter den felaktiga. 14

15 5.2.1 Exempel på kvitto, retur Firmanamn och adress NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM Org.nr Organisationsnummer Kortinlösare Butiksnr: Termid: :15:45 SEK 8.00 Varav moms 1.34 Terminalens identitetsnr Transaktionsdatum och tid Transaktionstyp Giltigt tom: 01/05 Korttyp Krediterat bankkonto GODKÄNNES FÖR KREDITERING AV KONTO Kortnummer Kortets giltighetstid (MMÅÅ) Plats för säljarens underskrift Kassörens namnteckning Kassörens namn Plats för säljarens namnförtydligande BANK 006 L Refnr: SPARA KVITTOT, KUND EX REF=Batchnr+ löpnummer 15

16 5.3 Makulera senaste transaktionen Det kan hända att man upptäcker något fel alldeles efter att ett köp, en retur eller en efterregistrering har gjorts. Gör man en makulering innebär det att transaktionen tas bort från kundens konto. Skulle ett dagsavslut eller andra transaktioner ha gjorts efter den som man önskar makulera, får man i stället göra en (se s. 13). Det tar då någon dag extra innan pengarna når kundens konto. I normalläget, tryck funktionstangenten för MENY. MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Tryck på funktionstangenten MAKULERA. KASSÖR. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Ange ditt lösenord och tryck "OK" eller dra ditt behörighetskort. MAKULERAT TRYCK OK... Två kvitto skrivs ut som bekräftelse på att makuleringen är klar och du kan fortsätta arbeta med terminalen. 16

17 5.4 Manuell transaktion, köp, retur och efterregistrering Här kan du i efterhand registrera köp, returer och efterregistreringar med manuella köpnotor som underlag. Spara köpnotan med kvittot från efterregistreringen. Köpnotan skall inte skickas in. Observera att vid efterregistrering har du själv ansvaret för att kortet är kontrollerat. Ring därför alltid kortkontrollen då du gör manuella efterregistreringar! I normalläget, tryck funktionstangenten. KASSÖR. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Ange ditt lösenord och tryck OK eller dra ditt behörighetskort. TRANS TYP TRANS TYP? KÖP EREG Här väljer du det alternativet du vill utföra genom att trycka på en av funktionstangenterna till höger av displayen. KORTNUMMER: Här skriver du in kortnumret (oftast 16-siffrigt). GILTIGT MMÅÅ Ange sista giltighets datumet som står på kortet. ANGE CV2 KOD Det kan hända att denna meny kommer fram. Man ska då skriva in ett fyrsiffrigt kontrollnummer som står på kortet. Efter detta följer köpet samma procedur som ett köp då man dragit kort. 17

18 5.5 Köp i offline-läge (godkännande per telefon) viktigt! Om terminalen under ett vanligt köp inte skulle få kontakt med bankdatorn, kommer den att be dig ringa upp kortkontrollen för att få en auktorisering (kontrollnummer). Det betyder att du själv måste ta ansvar för att kortet och beloppet blir kontrollerade hos banken. Det förekommer också kort som kräver att man ringer kortkontrollen för en manuell kontroll. Följ anvisningarna nedan: Ring kortkontr. XXXXXXXX TRYCK OK... Ring kortkontr. XXXXXXXX Butik: Kontr.nr: Du uppmärksammas av att du inte får kontakt med banken genom ett meddelande liknande det till vänster. Kontrollera att alla anslutningar är rätt kopplade. Ring upp det telefonnummer som visas (XXXXXXX) och begär kontroll av transaktionen. När du fått ett kontrollnummer trycker du OK. Skriv in kontrollnumret som banken gav dig och tryck OK. Kvittot skrivs nu ut, och kunden skall signera detta. Kontrollera kundens underskrift mot legitimation och signatur på kort. Tryck OK för att skriva ut kvittot som kunden skall ha. Behåll originalet. Om du är osäker ifall terminalen har sparade transaktioner i sitt minne, går det att göra en utskrift av minnet. Se avsnittet Skriva ut lagrade (S&F) transaktioner på s

19 6. Dagsavslut Terminalen gör automatiskt ett dagsavslut efter stängningsdags på en förutbestämd tid. Den skickar då över eventuella lagrade transaktioner och avstämningstotaler för den pågående perioden till bankdatorn, nollställer sina dagstotaler och skriver sedan ut en avstämningsrapport. Det kan hända att du vill göra dagsavslut vid annat tillfälle och då följer du instruktionerna nedan. Kom ihåg att om du själv gör ett dagsavslut under dagen, och därefter gör ytterligare transaktioner, räknas dessa in under nästa dags redovisning hos banken! I normalläget, tryck "MENY. MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Tryck på funktionstangenten DAGSAVSLUT. KASSÖR. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Ange ditt lösenord och tryck OK eller drag ditt behörighetskort. ANSLUTER... RINGER... Terminalen ringer nu upp bankdatorn och skickar över avstämningsuppgifter och eventuella sparade transaktioner. En rapport över den avslutade perioden skrivs nu ut. Spara dagsavslutet tillsammans med periodens kvitton som underlag för avstämningen. 19

20 7. Rapporter 7.1 Utskrift av totaler eller tidigare dagsavslut Om du vill skriva ut de transaktioner du gjort hittills under pågående dagsavslutsperiod, dvs. sedan föregående dagsavslut, kan du ta ut en rapport som visar totalt betalt och krediterat för varje inlösare, samt antal transaktioner av varje typ. Gör så här: I normalläget, tryck funktionstangenten MENY. MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Tryck på funktionstangenten Pil ned. RAPPORTER ADMINISTRATION SYSTEM MENY *RAPPORTER* TRANSLISTA KOPIA DAGSAVSLUT SUBTOTAL Tryck på funktionstangenten RAPPORTER. Tryck på funktionstangenten SUBTOTAL. Om du önskar få en utskrift av något tidigare dagsavslut väljer du i menyn ovan i stället funktionstangenten KOPIA DAGSAVSLUT. KOPIA DAGSAVSLUT LAGRADE 001 TILL 076 ANGE BUNT: 76 Nu visas numret på de/det senast gjorda dagsavsluten. Är det rätt trycker du OK. Annars anger du i stället numret på det dagsavslut du önskar (av de 99 senaste). Avsluta med OK. Terminalen skriver nu ut det valda dagsavslutet märkt SUBTOTAL eller KOPIA DAGSAVSLUT. 20

21 7.1.1 Exempel på totalrapport och dagsavslut A: Utskrift av Subtotal B: Utskrift av Dagsavslut SUBTOTAL DAGSAVSLUT NISSES BLOMMOR O SKOR NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM S LÖVSTAHOLM Org.nr Org.nr KORTINLÖSARE FRÅN : :20 KORTINLÖSARE FRÅN : :20 TILL : :50 Batch - TILL : :51 eller periodnr. SAMMANSTÄLLNING NETTOTOTALER SAMMANSTÄLLNING NETTOTOTALER AVST.PERIOD : 0003 AVST.PERIOD : 0003 TERMID : TERMID : FÖRS.DATUM : FÖRS.DATUM : BANKNAMN 1 BANKNAMN 1 KÖP 002 SEK 120,00 Antal trans- KÖP 002 SEK 120,00 RET 001 SEK 15,00 aktioner RET 001 SEK 15,00 KÖP MAK 001 SEK 50,00 KÖP MAK 001 SEK 50,00 ================== ================== SUMMA 004 SEK 55,00 SUMMA 004 SEK 55, Transaktions BANKNAMN 2 (Amex, Diners etc.) belopp BANKNAMN 2 (Amex, Diners etc.) KÖP 002 SEK 40,00 KÖP 002 SEK 40,00 ================== ================== SUMMA 002 SEK 40,00 SUMMA 002 SEK 40, TOTALT: TOTALT: KÖP 004 SEK 160,00 KÖP 004 SEK 160,00 RET 001 SEK 15,00 RET 001 SEK 15,00 KÖP MAK 001 SEK 50,00 KÖP MAK 001 SEK 50,00 ================== ================== SUMMA 006 SEK 49,00 SUMMA 006 SEK 49, S L U T S L U T

22 7.2 Utskrift av tidigare transaktioner Om du vill ha en lista över transaktioner du tidigare gjort finns två sätt. Antingen kan du lista ett valfritt antal av de senast gjorda, eller så kan du välja transaktioner från en viss tidsperiod. Var noga när du väljer så att du inte får en längre utskrift än du tänkt dig! Terminalens minne rymmer mer än 1000 transaktioner! Gör så här: MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT RAPPORTER ADMINISTRATION SYSTEM MENY *RAPPORTER* TRANSLISTA KOPIA DAGSAVSLUT SUBTOTAL *TRANSLISTA* VISA N SENASTE VISA FRÅN/TILL SKRIV N SENASTE I normalläget, tryck MENY. Tryck på funktionstangenten Pil ned. Tryck på funktionstangenten RAPPORTER. Tryck tangenten för TRANSLISTA. Nu kan du välja att se eller skriva ut ett visst antal (N) av de senast gjorda transaktionerna, eller om du vill välja ett visst tidsintervall för utlistning. Markera med rätt funktionstangent och bekräfta med OK. Ex. välj att visa ett antal av de senaste transaktionerna. SKRIV N SENASTE ANGE N (01-99) 00 DETALJ TOTALER VISA FRÅN-TILL ANGE FRÅN TILL: ÅÅMMDDttmm DETALJ TOTALER Tryck in det antal transaktioner du önskar utskrivna. Ex. välj att visa från en viss tidsperiod: Ange från och med datum och tid i formatet ÅÅÅÅ, MM, DD, tt, mm. Avsluta med OK. Välj om du endast vill ha en total eller om du vill få varje transaktion utlistad. Markera med rätt funktionstangent och bekräfta med OK. 22

23 7.2.1 Exempel på transaktionslistor a) Transaktionslista Detalj b) Transaktionslista Total NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM Org.nr TERMID: BANK :27 SKRIV 2 SENASTE / :30 KÖP M SEK60, BANK / :30 KÖP SEK98, BANK S Kortnummer, giltighetstid Log.nummer, datum o tid Kontrollnr. NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM Org.nr TERM BANK :28 TOTALER KÖP 001 SEK 98,00 RET 000 SEK 0,00 KÖP MAK.001 SEK 60,00 ================== TOTAL 002 SEK 38,00 Belopp med 2 decimaler. I detta exempel 98,00 kr Övriga transaktionsdetaljer REF=Batchnr+ löpnummer Samma utseende på listor får man då man väljer Transaktionsrapport Från/Till, dvs. för en viss angiven tidsperiod. 23

24 7.3 Att skriva ut kopia av kvitto Du kan skriva ut en extra kopia av kvittot efter en avslutad transaktion innan nästa transaktion görs. Detta kan behövas t ex om kvittopappret skulle ta slut medan det första kvittot skrivs ut. Begär då en kopia innan nästa transaktion görs. Tryck funktionstangenten för KOPIA. KVITTOKOPIA? BEKRÄFTA MED OK Tryck på OK för att skriva ut kvittot. RIV AV KVITTOT TRYCK OK... Tryck OK igen för att kunna ta emot köp igen. En kopia av det senaste kvittot skrivs ut och märks med texten TRANSAKTIONSTYP och KOPIA. 24

25 7.4 Skriva ut lagrade (S&F) transaktioner Man kan skriva ut de transaktioner som finns lagrade i terminalens offline-minne, om man t.ex. har haft problem med teleförbindelsen. Gör så här: Tryck tangenten för MENY. MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Tryck på funktionstangenten Pil ned. RAPPORTER ADMINISTRATION SYSTEM MENY Tryck sedan på funktionstangenten för ADMINISTRATION. *ADMINISTRATION* KASSÖR DEBIT/KREDIT PPL. ADM Tryck tangenten på funktionstangenten DEBIT/KREDIT. *DEBIT/KREDIT* TERMINAL KONFIG. SKRIV S&F RENSA S&F Tryck på funktionstangenten för SKRIV S&F. 25

26 7.4.1 Exempel på kvitto, lagrade transaktioner (S&F) Trans. typ FS00 Köp FS04 Retur FF00 Efter.reg AS60 Dagsavslut OBS! OBS! OBS! SPARA DETTA! EJ INSÄNDA TRANSAKTIONER Datum : Tid : 15:23:17 TermID: Datum ÅÅMMDD och tid TTMMSS då transaktionen gjordes. Kortnumret Kortets giltighetstid Hur transaktionen Gjordes: D Magnet kort T Manuellt C Chip kort FS Belopp SEK: 327,00 KNR: D M AS DAGSAVSLUT EJ ÖVERFÖRD FS Belopp SEK: 219,00 KNR: D L00012 SLUT Belopp med 2 decimaler. I detta exempel 327,00 kr Kontrollnumret banken gav. Misslyckat Dagsavslut 26

27 8. Administration 8.1 Hämta parametrar Under vissa omständigheter, t ex efter störningar ngar på telenätet, kan du behöva hämta in nya parametrar till terminalen (företagsuppgifter och andra data som terminalen behöver för att kunna kommunicera med bankdatorn). Parameterhämtning kan göras när som helst och påverkar inte eventuellt lagrade transaktioner. Gör på följande sätt: Tryck tangenten för MENY. MAKULERA LOGON TRANS DAGSAVSTÄMNING RAPPORTER ADMINISTRATION SYSTEM MENY *ADMINISTRATION* KASSÖR DEBIT/KREDIT PPL. ADM Tryck på funktionstangenten Pil ned. Tryck sedan på funktionstangenten för ADMINISTRATION. Välj på alternativet PPL. ADM *PPL. ADM* PPL. TERMI ID KOMM.KONFIG HÄMTA PARAMETRAR Klicka på alternativet HÄMTA PARAMETRAR. KASSÖR. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Ange ditt lösenord och tryck OK eller dra ditt behörighetskort. RINGER HOST RINGER KOMMUNICERAR SKICKAR/TAR EMOT DATA LÄGGER TILL DATA Tryck OK. Terminalen ringer nu upp bankdatorn och hämtar in din aktuella parameteruppsättning. 27

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

användarmanual S90GPRS

användarmanual S90GPRS användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS S90GPRS Information Viktig information 3 Skötsel 3 Strömförsörjning 3 Support 3 Snabbkommandon 3 Terminalens tangenter 4 Byta kvittorulle 4 Köpfunktioner Kortköp

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Innehåll Sidan Översikt Yomani 4 Byte av kvittorulle 4 Inkoppling av kortterminal 5 Underhåll och skötsel 5 Rengöring av terminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva 1.0 690912-MC1 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Version 4.0 MANUAL. Relese 620. OpenSolution Retail System. Utgåva: September 2012

Version 4.0 MANUAL. Relese 620. OpenSolution Retail System. Utgåva: September 2012 Version 4.0 Relese 620 MANUAL OpenSolution Retail System Utgåva: September 2012 OpenSolution Nordic AB Web: www.opensolution.se Telefon: 0304-667736 Svanvik 240 Web: www.opensolution.no Fax: 0304-809015

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

XE-A3 Bruksanvisning För att snabbt komma igång, läs Uppstart från grunden sidorna 3-6 Programmering av texter sidorna 35-38 Hjälpfunktion sidan 39 L73BR-XEA3 SHARP XE-A3 Allmänt Vi önskar dig lycka till

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer