1. INLEDNING INSTALLATION AV TERMINALEN...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN..."

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING INSTALLATION AV TERMINALEN ALLMÄNNA TIPS SÄKERHETSTIPS LÄR KÄNNA DIN TERMINAL ÖVERSIKT HUR TERMINALEN FUNGERAR TANGENTBORD MENYSTRUKTUR RÄTTA TILL MISSTAG ANVÄNDA KORT LOGONTRANS ATT GÖRA TRANSAKTIONER KÖP (SIGNATUR) Menyer, meddelanden och instruktioner Exempel på kvitto, köp Exempel på kvitto, retur MAKULERA SENASTE TRANSAKTIONEN MANUELL TRANSAKTION, KÖP, OCH EFTERREGISTRERING KÖP I OFFLINE-LÄGE (GODKÄNNANDE PER TELEFON) VIKTIGT! DAGSAVSLUT RAPPORTER UTSKRIFT AV TOTALER ELLER TIDIGARE DAGSAVSLUT Exempel på totalrapport och dagsavslut UTSKRIFT AV TIDIGARE TRANSAKTIONER Exempel på transaktionslistor ATT SKRIVA UT KOPIA AV KVITTO SKRIVA UT LAGRADE (S&F) TRANSAKTIONER Exempel på kvitto, lagrade transaktioner (S&F) ADMINISTRATION ADMINISTRATION HÄMTA PARAMETRAR ANVÄND ÖRE FLERA KASSÖRER Lägga till/ta bort kassör Försäljningsläge Avloggning TILLÅTA MOMSÄNDRING VISA MOMS ÄNDRA LÖSENORD TIDPUNKT FÖR DAGSAVSLUT KVITTORULLE - BYTE OCH BESTÄLLNING

3 1. Inledning Vi gratulerar till att Ni har valt BBS betalkortsterminal Elite 510, och hoppas att den kommer att göra stor nytta i din verksamhet under lång tid framöver! I Elite 510 har du fått en mycket lättanvänd modern betalterminal som fyller de nya kraven på säkra korttransaktioner. Den är lätt att installera, använda och sköta, och du kommer att finna att den underlättar din korthantering väsentligt. Elite 510 har en stor lättläst display (teckenfönster) med bakgrundsbelysning som hjälper dig igenom de olika rutinerna med tydliga instruktioner. Vid displayens sidor sitter funktionstangenter för snabbval av de olika funktionerna som visas. Terminalen håller också reda på vilka kort som gäller hos dig, och talar om för dig om ett kort ger valmöjlighet mellan kredit och kontodebitering. För att ingen obehörig skall kunna använda din terminal, har Elite 510 ett säkerhetssystem där du själv kan välja mellan att använda ett lösenord och/eller att skapa ett behörighetskort för högsta sekretess. Varje kväll på en förutbestämd tid efter stängningsdags kontaktar terminalen bankdatorn och stämmer av dagens transaktioner, och skriver sedan ut ett dagsavslut där dagens kortförsäljning redovisas. Betalningarna överförs därefter till din inlösande bank där de gottskrivs ditt konto. Elite 510 har också ett kraftfullt rapportpaket där du kan få ut listor över dagens eller tidigare dagars transaktioner, utskrift av upp till 99 dagsavslut mm. I handboken finner du avsnitten installation, terminalens arbetssätt, olika typer av transaktioner, rapporter, felsökning, administration samt allmän skötsel och underhåll. Skulle du ha något problem med terminalen, med avstämningar eller transaktioner, är du välkommen att ringa till CEKABs kundtjänst, telefon , där kunnig personal finns till hands för att hjälpa dig! I frågor som rör dina kontoutdrag etc. vänder du dig givetvis till din banks kundtjänst. 3

4 2. Installation av terminalen För att din 510-terminal skall fungera bäst, är det viktigt att den installeras korrekt och hanteras på rätt sätt. Var därför rädd om denna handbok, och läs detta avsnitt omsorgsfullt! Kontrollera först att förpackningen innehåller följande: 1. Terminal 2. Telefonsladd 3. Stickpropp för telefonjack 4. Nätkabel och nätenhet 5. Två extra rullar med kvittopapper 6. Beställningsformulär för extra kvittorullar vänta inte tills rullarna är slut! Placera terminalen på en plan yta i lämplig närhet till din kassa, där det finns eluttag 220V och ett telefonuttag (huvudjack), helst med egen linje. Linjen måste vara av s.k. analog typ. Telefonlinjen kan även användas för vanlig telefon, men observera att man inte kan använda telefon och terminal samtidigt! Anslutningarna sitter på terminalens baksida. Anslut först telefonkabeln i terminalens teleuttag (märkt med en liten telefonsymbol) längst ut mot den vänstra kanten och därefter terminalens nätkabel i det runda uttaget på nätenheten. Anslut sedan nätenhetens kabel till vägguttaget. När terminalen får ström startar den. Efter att ha gjort ett självtest går terminalen in i normalläget. Var noga med att lägga kablarna så att ingen kan snubbla på dem! I och med detta är terminalen klar att börja användas. 4

5 2.1 Allmänna tips Att stänga av och starta terminalen För att stänga av terminalen drar man helt enkelt ur sladden från nätaggregatet. Terminalen bör dock alltid vara påslagen, eftersom den behöver kunna kontakta bankdatorn dygnet om för att göra dagsavslut osv. Testa telefonförbindelsen När terminalen kommit på plats och är ansluten till elnät och telelinje, är det dags att testa att teleförbindelsen fungerar. Gör en s.k. LOGONTRANS (se avsnittet LOGONTRANS på s. 9). Ändra ditt lösenord (behörighetskod) Terminalen levereras med ett standardlösenord eller behörighetskod (1111) som krävs för att du skall kunna komma åt vissa rutiner. Du bör ändra din kod så snart du kommit igång med terminalen för att skydda den mot obehörigt användande (se avsnittet ÄNDRA LÖSEN på s. 32). Förvara sedan din kod säkert! Övrigt Stäng inte av strömmen till terminalen efter stängningsdags. Terminalen gör nämligen senare en avstämning mot bankdatorn, och skriver ut ett dagsavslut om det har gjorts transaktioner under dagen. Har inga transaktioner gjorts, skrivs bara en kort rapport ut som talar om detta. 2.2 Säkerhetstips Åska Din terminal är ansluten till såväl elnätet som telefonnätet. Vid åska kan kraftiga korta strömfluktuationer förekomma på ledningarna. Under olyckliga omständigheter kan sådana strömstötar förstöra vitala delar i terminalens elektronik. Dessa skador omfattas inte av garanti eller serviceåtagande, och kan vara kostsamma att åtgärda. Vi rekommenderar därför att du använder åskskydd som finns att köpa i de flesta data- och telebutiker och som är enkla att koppla in. Vid kraftig lokal åska är det allra bästa att tillfälligt koppla ur sin datautrustning. Spill av vätskor Utsätt aldrig terminalen och dess kablar för spill av vatten eller andra vätskor. I miljöer där man ofta hanterar vätskor som t.ex. i frisersalonger, blomsteraffärer, barer osv. bör den placeras på ett sådant sätt att den är säkert utom riskavstånd från eventuellt spill. 5

6 3. Lär känna din terminal 3.1 Översikt I detta avsnitt presenterar vi terminalen och berättar lite närmare om hur du arbetar med den. Kapitlet innehåller följande delar: Hur terminalen fungerar Tangentbord och menystruktur Menyer, meddelanden och instruktioner Rätta till misstag Använda kort Kopia av kvitto Läs detta avsnitt från början till slut! 6

7 3.2 Hur terminalen fungerar Hela dagen processar terminalen försäljnings- och returtransaktioner, och den hjälper dig igenom varje transaktion genom att visa menyer, meddelanden och instruktioner. När du drar/sätter in ett kort i kortläsaren och trycker in ett belopp ringer terminalen automatiskt upp bankdatorn för att få kontrollnummer (= auktorisering eller godkännande) för transaktionen. Elite 510 hjälper dig att hålla ordning på de transaktioner som görs under en dag genom att ge dem ett gemensamt s.k. batchnummer eller periodnummer. Vid varje dagsavslut avslutas batchen, och nästa dags transaktioner får ett nytt batchnummer. Du kan alltså på varje kvitto se vilken avstämningsperiod det tillhör. Batchnumret återfinns också på totalrapporter och dagsavslut. Du sparar alltid kvitton som är märkta "butikens ex."! Terminalen sparar löpande totaler av alla utförda transaktioner under pågående period. Du kan skriva ut en rapport om dessa när som helst under perioden. Efter dagens slut är terminalen instruerad att stämma av dagens transaktioner med bankdatorn, som då kan kontrollera att den har fått uppgift om alla transaktioner som gjorts på din terminal. Samtidigt skickas eventuella lagrade transaktioner till banken. Terminalen skriver ut ett dagsavslut där du ser dagens totaler för varje kortinlösare. 3.3 Tangentbord Numeriska tangenter för belopp etc STOP C Funktionstangenter (snabbvalstangenter) Tangent för att avbryta eller backa i menynivåerna (RÖD) Tangent för att rätta inslaget värde (GUL) Med den här knappen matar du fram papper OK Tangent för att avsluta inmatning eller bekräfta menyval (GRÖN) 7

8 3.4 Menystruktur Elite 510 är konstruerad för att de vanligaste transaktionerna skall vara så enkla som möjligt att utföra. I normalläget visar menyfönstret datum och tid, en uppmaning att använda kort (för att påbörja ett köp) samt till höger fyra snabbval, Meny (för att komma åt administrativa funktioner mm), Retur (för återköp), Kort# (för att manuellt knappa in köp, retur eller efterregistrering) samt Kopia vilket ger en utskrift av det senaste kvittot (om t.ex. kvittorullen skulle ta slut under en pågående transaktion). När du trycker på funktionstangenten för MENY kommer du in i menysystemet. Med Pil upp och Pil ned växlar du mellan menyerna uppåt eller nedåt. När önskat menyval syns på displayen väljer du det genom att trycka på den närmaste snabbvalstangenten. Vissa menyer är behörighetsskyddade, och du får då en uppmaning att ange ditt lösenord eller att dra ditt behörighetskort. Du spar mycket tid om du lär dig hitta bland menyerna! För att backa till närmast föregående menynivå trycker du bara STOP (röd tangent). Om du vill gå tillbaka till huvudmenyn trycker du. Normalläge: Undermenyer (nivå 1): * EMV MENY * MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Genom att trycka på Menyknappen får du upp undermenyerna Snabbval för Retur, Makulera, Kopia och manuella transaktioner. Återgå till normalläget Växla meny uppåt / nedåt * EMV MENY * RAPPORTER ADMINISTRATION SYSTEM MENY När önskad meny är framme trycker du på dess funktionstangent för att komma in i de undermenyer den innehåller eller utföra det kommando den visar (gäller bl.a. Logontrans och Parametrar). Väl inne i undermenyn kan du sedan stega dig fram på samma sätt som i huvudmenyn. Med STOP-tangenten (röd) kommer du tillbaka till nivån över. I en del undermenyer erbjuds du två eller tre val. Då markerar du det alternativ du vill ha med den funktionstangent som sitter närmast den önskade funktionen, och trycker sedan OK för att fortsätta. 8

9 3.5 Rätta till misstag C Om du trycker in siffror och gör ett misstag trycker du på STOP eller C trycker du på när du vill radera den sist inslagna siffran. Exempel: C KORTKÖP 4,99 KORTKÖP 0,49 STOP trycker du på för att avbryta rutinen och återgå till normalläget. 3.6 Använda kort Denna terminal är anpassad för att kunna hantera olika sorters kort, såväl magnetkort som chipkort. Nedan beskrivs hur man använder båda korten. Under en transaktion med magnetkort behöver du dra kundens kort genom terminalens kortläsare på högra sidan. Det är viktigt att du drar kortet rätt. Magnetremsan skall vara vänd nedåt och åt vänster, dvs. mot terminalhuset. Dra kortet genom kortläsaren i en jämn rörelse, inte för sakta. Då man använder ett chipkort ska det sättas in i öppningen under tangentbordet. Det är viktigt att kortet sitter i under hela transaktionen. När transaktionen är klar kommer ett meddelande upp på skärmen som uppmanar till att ta ut kortet och ge det tillbaka till kunden. Du trycker in beloppet och avslutar med OK utan onödigt dröjsmål. Om du dröjer för länge, avbryts transaktionen. Detta sker för att inte bankdatorns telelinje skall vara blockerad längre än nödvändigt. Därför är det viktigt att ha klarat av kundens frågor och ha allt köpunderlag klart, så att du kan genomföra transaktionen i en följd. Det kan hända att kortets magnetremsa är skadad, så att läsningen försvåras. Om terminalen misslyckas att läsa kortet visas följande instruktion: FÖRSÖK IGEN! TRANS TYP TRANS TYP? KÖP EREG Om du får denna instruktion måste du dra kortet genom kortläsaren på nytt. Sker detta 3 gånger i rad får du möjligheten att knappa in kortnumret manuellt. Om det fortfarande inte fungerar efter upprepade försök måste du trycka in kortnumret med tangentbordet. Läs mer om detta på Manuell transaktion, retur och efterregistrering, s

10 4. Logontrans Logontrans görs vid installationen för att prova att telelinjen fungerar och för att tala om för bankdatorn att terminalen finns på plats och kan börja skicka transaktioner. Någon gång kan det också hända att man på displayen får uppmaningen LOGON KRÄVS. Då följer man nedanstående rutin: NY KUND Från normalläget, tryck MENY. MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Tryck på funktionstangenten vid LOGONTRANS. Nu ringer terminalen upp bankdatorn, kontrollerar att den är rätt inkopplad och klar för användning. På displayen visas hur kommunikationen framskrider. ANSLUTER... RINGER... BEARBETAR MOTTAGER DATA LOGON OK Tryck på STOP eller tangenten bredvid krysset upp i det högra hörnet i displayen för att komma tillbaka till menyn. 10

11 5. Att göra transaktioner 5.1 Köp (signatur) Detta är den vanligast förekommande transaktionen. Används magnetdelen av kortet ska det dras på den högra sidan av terminalen. Använder man chipet ska det sättas in i springan på terminalens nedre kortsida med magnetremsan åt vänster och chipet uppåt. Observera att chipkortet måste sitta i under hela transaktionen! Du börjar med att dra/sticka in kundens kort eller knappa in köpbeloppet. Båda sätten går lika bra. BELOPP: 0,00 _ Ttryck sedan in köpbeloppet (om du inte redan gjort det), avsluta med OK. Om du började med att trycka in köpbeloppet ombeds du nu dra/stoppa in ditt kort (beroende på vilket kort transaktionen görs med, kan du få olika följdfrågor, se nästa sida). KONTANT: _ 0,00 _ ANSLUTER... RINGER... Om kunden vill göra ett kontantuttag sker det här. Knappa in det belopp kunden vill ha och tryck sen OK. Vill kunden inte göra detta stegar du förbi alternativet genom att bara trycka på OK. Terminalen kontaktar bankdatorn och kontroll görs av kortet. Om terminalen av någon anledning inte skulle få kontakt med banken, följer du anvisningarna på displayen. Butikens kvitto skrivs nu ut, och kunden skall signera detta. Kontrollera kundens underskrift mot legitimation och signatur på kort. RIV AV KVITTOT KONTR. SIGNATUR TRYCK OK att köpet godkänts av banken och transaktionens kontrollnummer. Om du är nöjd med legitimationskontrollen och kundens underskrift trycker du OK för att få utskrift av kundens kvitto, om inte, tryck STOP så makuleras transaktionen! Ge kunden kvittot märkt "KUND EX" och behåll butikens exemplar med kundens signatur. Om du sedan upptäcker något fel med transaktionen, t ex felaktigt belopp eller liknande kan du makulera den innan nästa transaktion görs (se s. 15, Makulera senaste transaktionen). 11

12 5.1.1 Menyer, meddelanden och instruktioner Det är enkelt att göra transaktioner med Elite 510. Terminalen leder dig igenom varje transaktion genom att visa menyer, meddelanden och uppmaningar. Här är några exempel: Normalläge För att påbörja ett Köp använder du kundens kort i någon av kortläsarna och trycker därefter in beloppet och avslutar med OK (grön tangent). Exempel på meddelanden, frågor och uppmaningar KÖP MEDGES EJ Kortet är inte giltigt. Fråga om kunden har ett annat kort. CHIPKORT! LÄS CHIP FÖRST! Kortet som använts är ett EMV kort och det har dragits med magnetremsan när chipet bör användas. Ring kortkontr. XXXXXXXX TRYCK OK... Ring kortkontr. XXXXXXXX Butik: Kontr.nr: Terminalen kan ej få kontakt med banken för detta köp. Ring det nummer som visas för att få ett kontrollnummer för köpet. Tryck in det kontrollnummer (auktorisering) du fått per telefon. SEK: KREDIT KONTO Exempel på valmöjlighet. Du markerar helt enkelt det alternativ kunden önskar med resp. funktionstangent och bekräftar med OK. KORT FEL UTGÅNGET DATUM Kortets giltighetstid har gått ut. Gå tillbaka till normalläget med OK. Fråga om kunden har ett annat kort. 12

13 5.1.2 Exempel på kvitto, köp Firmanamn och adress NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM Org.nr Organisationsnummer Svarskod Kortinlösare Butiksnr: Termid: :15:45 KÖP SEK 8.00 Varav moms Giltigt tom: 01/05 Korttyp GODKÄNNES FÖR DEBITERING AV KONTO ENL. OVAN LEG : _ SIGN: _ BANK Refnr: SPARA KVITTOT, BUTIK EX Terminalens identitetsnr Transaktionsdatum och tid Kortnummer Kortets giltighetstid (MMÅÅ) Kundens IDnummer Plats för kundens underskrift Auktoriseringskod (kontrollnr) från kundens kontoförande bank Tips: Auktoriseringskoden (kontrollnumret) är tillsammans med svarskoden ditt bevis för att transaktionen gått igenom! 13

14 5.2 Retur En returtransaktion görs då kunden t ex återlämnar tidigare köpta varor. Du måste ha tillgång till din behörighetskod. I normalläget, tryck funktionstangenten för. KASSÖR. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Ange ditt lösenord och tryck OK eller dra ditt behörighetskort. BELOPP: 0, Tryck in beloppet som skall returneras. Avsluta med OK. Drag/sätt in kundens kort i kortläsaren. DRA/SÄTT I KORT! SEK: KREDIT KONTO Precis som vid KÖP får du frågan om Konto eller Kredit om det är ett kort med sådan valmöjlighet. Markera kundens val med resp. funktionstangent och avsluta med OK. RIV AV KVITTOT TRYCK OK Först skrivs kundens kvitto ut. Riv av kvittot och tryck OK. Spara kvittot. Därefter skrivs kundens kvitto ut. Observera att vid är det du som skall signera kvittot, inte kunden. Tips: Tänk alltid på att vid en Retur tar det några bankdagar innan kunden får sina pengar! Om returen görs för att det var något fel på en köptransaktion är det bättre att i stället göra en makulering (se s. 15) förutsatt att inga andra transaktioner gjorts efter den felaktiga. 14

15 5.2.1 Exempel på kvitto, retur Firmanamn och adress NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM Org.nr Organisationsnummer Kortinlösare Butiksnr: Termid: :15:45 SEK 8.00 Varav moms 1.34 Terminalens identitetsnr Transaktionsdatum och tid Transaktionstyp Giltigt tom: 01/05 Korttyp Krediterat bankkonto GODKÄNNES FÖR KREDITERING AV KONTO Kortnummer Kortets giltighetstid (MMÅÅ) Plats för säljarens underskrift Kassörens namnteckning Kassörens namn Plats för säljarens namnförtydligande BANK 006 L Refnr: SPARA KVITTOT, KUND EX REF=Batchnr+ löpnummer 15

16 5.3 Makulera senaste transaktionen Det kan hända att man upptäcker något fel alldeles efter att ett köp, en retur eller en efterregistrering har gjorts. Gör man en makulering innebär det att transaktionen tas bort från kundens konto. Skulle ett dagsavslut eller andra transaktioner ha gjorts efter den som man önskar makulera, får man i stället göra en (se s. 13). Det tar då någon dag extra innan pengarna når kundens konto. I normalläget, tryck funktionstangenten för MENY. MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Tryck på funktionstangenten MAKULERA. KASSÖR. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Ange ditt lösenord och tryck "OK" eller dra ditt behörighetskort. MAKULERAT TRYCK OK... Två kvitto skrivs ut som bekräftelse på att makuleringen är klar och du kan fortsätta arbeta med terminalen. 16

17 5.4 Manuell transaktion, köp, retur och efterregistrering Här kan du i efterhand registrera köp, returer och efterregistreringar med manuella köpnotor som underlag. Spara köpnotan med kvittot från efterregistreringen. Köpnotan skall inte skickas in. Observera att vid efterregistrering har du själv ansvaret för att kortet är kontrollerat. Ring därför alltid kortkontrollen då du gör manuella efterregistreringar! I normalläget, tryck funktionstangenten. KASSÖR. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Ange ditt lösenord och tryck OK eller dra ditt behörighetskort. TRANS TYP TRANS TYP? KÖP EREG Här väljer du det alternativet du vill utföra genom att trycka på en av funktionstangenterna till höger av displayen. KORTNUMMER: Här skriver du in kortnumret (oftast 16-siffrigt). GILTIGT MMÅÅ Ange sista giltighets datumet som står på kortet. ANGE CV2 KOD Det kan hända att denna meny kommer fram. Man ska då skriva in ett fyrsiffrigt kontrollnummer som står på kortet. Efter detta följer köpet samma procedur som ett köp då man dragit kort. 17

18 5.5 Köp i offline-läge (godkännande per telefon) viktigt! Om terminalen under ett vanligt köp inte skulle få kontakt med bankdatorn, kommer den att be dig ringa upp kortkontrollen för att få en auktorisering (kontrollnummer). Det betyder att du själv måste ta ansvar för att kortet och beloppet blir kontrollerade hos banken. Det förekommer också kort som kräver att man ringer kortkontrollen för en manuell kontroll. Följ anvisningarna nedan: Ring kortkontr. XXXXXXXX TRYCK OK... Ring kortkontr. XXXXXXXX Butik: Kontr.nr: Du uppmärksammas av att du inte får kontakt med banken genom ett meddelande liknande det till vänster. Kontrollera att alla anslutningar är rätt kopplade. Ring upp det telefonnummer som visas (XXXXXXX) och begär kontroll av transaktionen. När du fått ett kontrollnummer trycker du OK. Skriv in kontrollnumret som banken gav dig och tryck OK. Kvittot skrivs nu ut, och kunden skall signera detta. Kontrollera kundens underskrift mot legitimation och signatur på kort. Tryck OK för att skriva ut kvittot som kunden skall ha. Behåll originalet. Om du är osäker ifall terminalen har sparade transaktioner i sitt minne, går det att göra en utskrift av minnet. Se avsnittet Skriva ut lagrade (S&F) transaktioner på s

19 6. Dagsavslut Terminalen gör automatiskt ett dagsavslut efter stängningsdags på en förutbestämd tid. Den skickar då över eventuella lagrade transaktioner och avstämningstotaler för den pågående perioden till bankdatorn, nollställer sina dagstotaler och skriver sedan ut en avstämningsrapport. Det kan hända att du vill göra dagsavslut vid annat tillfälle och då följer du instruktionerna nedan. Kom ihåg att om du själv gör ett dagsavslut under dagen, och därefter gör ytterligare transaktioner, räknas dessa in under nästa dags redovisning hos banken! I normalläget, tryck "MENY. MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Tryck på funktionstangenten DAGSAVSLUT. KASSÖR. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Ange ditt lösenord och tryck OK eller drag ditt behörighetskort. ANSLUTER... RINGER... Terminalen ringer nu upp bankdatorn och skickar över avstämningsuppgifter och eventuella sparade transaktioner. En rapport över den avslutade perioden skrivs nu ut. Spara dagsavslutet tillsammans med periodens kvitton som underlag för avstämningen. 19

20 7. Rapporter 7.1 Utskrift av totaler eller tidigare dagsavslut Om du vill skriva ut de transaktioner du gjort hittills under pågående dagsavslutsperiod, dvs. sedan föregående dagsavslut, kan du ta ut en rapport som visar totalt betalt och krediterat för varje inlösare, samt antal transaktioner av varje typ. Gör så här: I normalläget, tryck funktionstangenten MENY. MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Tryck på funktionstangenten Pil ned. RAPPORTER ADMINISTRATION SYSTEM MENY *RAPPORTER* TRANSLISTA KOPIA DAGSAVSLUT SUBTOTAL Tryck på funktionstangenten RAPPORTER. Tryck på funktionstangenten SUBTOTAL. Om du önskar få en utskrift av något tidigare dagsavslut väljer du i menyn ovan i stället funktionstangenten KOPIA DAGSAVSLUT. KOPIA DAGSAVSLUT LAGRADE 001 TILL 076 ANGE BUNT: 76 Nu visas numret på de/det senast gjorda dagsavsluten. Är det rätt trycker du OK. Annars anger du i stället numret på det dagsavslut du önskar (av de 99 senaste). Avsluta med OK. Terminalen skriver nu ut det valda dagsavslutet märkt SUBTOTAL eller KOPIA DAGSAVSLUT. 20

21 7.1.1 Exempel på totalrapport och dagsavslut A: Utskrift av Subtotal B: Utskrift av Dagsavslut SUBTOTAL DAGSAVSLUT NISSES BLOMMOR O SKOR NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM S LÖVSTAHOLM Org.nr Org.nr KORTINLÖSARE FRÅN : :20 KORTINLÖSARE FRÅN : :20 TILL : :50 Batch - TILL : :51 eller periodnr. SAMMANSTÄLLNING NETTOTOTALER SAMMANSTÄLLNING NETTOTOTALER AVST.PERIOD : 0003 AVST.PERIOD : 0003 TERMID : TERMID : FÖRS.DATUM : FÖRS.DATUM : BANKNAMN 1 BANKNAMN 1 KÖP 002 SEK 120,00 Antal trans- KÖP 002 SEK 120,00 RET 001 SEK 15,00 aktioner RET 001 SEK 15,00 KÖP MAK 001 SEK 50,00 KÖP MAK 001 SEK 50,00 ================== ================== SUMMA 004 SEK 55,00 SUMMA 004 SEK 55, Transaktions BANKNAMN 2 (Amex, Diners etc.) belopp BANKNAMN 2 (Amex, Diners etc.) KÖP 002 SEK 40,00 KÖP 002 SEK 40,00 ================== ================== SUMMA 002 SEK 40,00 SUMMA 002 SEK 40, TOTALT: TOTALT: KÖP 004 SEK 160,00 KÖP 004 SEK 160,00 RET 001 SEK 15,00 RET 001 SEK 15,00 KÖP MAK 001 SEK 50,00 KÖP MAK 001 SEK 50,00 ================== ================== SUMMA 006 SEK 49,00 SUMMA 006 SEK 49, S L U T S L U T

22 7.2 Utskrift av tidigare transaktioner Om du vill ha en lista över transaktioner du tidigare gjort finns två sätt. Antingen kan du lista ett valfritt antal av de senast gjorda, eller så kan du välja transaktioner från en viss tidsperiod. Var noga när du väljer så att du inte får en längre utskrift än du tänkt dig! Terminalens minne rymmer mer än 1000 transaktioner! Gör så här: MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT RAPPORTER ADMINISTRATION SYSTEM MENY *RAPPORTER* TRANSLISTA KOPIA DAGSAVSLUT SUBTOTAL *TRANSLISTA* VISA N SENASTE VISA FRÅN/TILL SKRIV N SENASTE I normalläget, tryck MENY. Tryck på funktionstangenten Pil ned. Tryck på funktionstangenten RAPPORTER. Tryck tangenten för TRANSLISTA. Nu kan du välja att se eller skriva ut ett visst antal (N) av de senast gjorda transaktionerna, eller om du vill välja ett visst tidsintervall för utlistning. Markera med rätt funktionstangent och bekräfta med OK. Ex. välj att visa ett antal av de senaste transaktionerna. SKRIV N SENASTE ANGE N (01-99) 00 DETALJ TOTALER VISA FRÅN-TILL ANGE FRÅN TILL: ÅÅMMDDttmm DETALJ TOTALER Tryck in det antal transaktioner du önskar utskrivna. Ex. välj att visa från en viss tidsperiod: Ange från och med datum och tid i formatet ÅÅÅÅ, MM, DD, tt, mm. Avsluta med OK. Välj om du endast vill ha en total eller om du vill få varje transaktion utlistad. Markera med rätt funktionstangent och bekräfta med OK. 22

23 7.2.1 Exempel på transaktionslistor a) Transaktionslista Detalj b) Transaktionslista Total NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM Org.nr TERMID: BANK :27 SKRIV 2 SENASTE / :30 KÖP M SEK60, BANK / :30 KÖP SEK98, BANK S Kortnummer, giltighetstid Log.nummer, datum o tid Kontrollnr. NISSES BLOMMOR O SKOR LÖVGATAN 26 S LÖVSTAHOLM Org.nr TERM BANK :28 TOTALER KÖP 001 SEK 98,00 RET 000 SEK 0,00 KÖP MAK.001 SEK 60,00 ================== TOTAL 002 SEK 38,00 Belopp med 2 decimaler. I detta exempel 98,00 kr Övriga transaktionsdetaljer REF=Batchnr+ löpnummer Samma utseende på listor får man då man väljer Transaktionsrapport Från/Till, dvs. för en viss angiven tidsperiod. 23

24 7.3 Att skriva ut kopia av kvitto Du kan skriva ut en extra kopia av kvittot efter en avslutad transaktion innan nästa transaktion görs. Detta kan behövas t ex om kvittopappret skulle ta slut medan det första kvittot skrivs ut. Begär då en kopia innan nästa transaktion görs. Tryck funktionstangenten för KOPIA. KVITTOKOPIA? BEKRÄFTA MED OK Tryck på OK för att skriva ut kvittot. RIV AV KVITTOT TRYCK OK... Tryck OK igen för att kunna ta emot köp igen. En kopia av det senaste kvittot skrivs ut och märks med texten TRANSAKTIONSTYP och KOPIA. 24

25 7.4 Skriva ut lagrade (S&F) transaktioner Man kan skriva ut de transaktioner som finns lagrade i terminalens offline-minne, om man t.ex. har haft problem med teleförbindelsen. Gör så här: Tryck tangenten för MENY. MAKULERA LOGONTRANS DAGSAVSLUT Tryck på funktionstangenten Pil ned. RAPPORTER ADMINISTRATION SYSTEM MENY Tryck sedan på funktionstangenten för ADMINISTRATION. *ADMINISTRATION* KASSÖR DEBIT/KREDIT PPL. ADM Tryck tangenten på funktionstangenten DEBIT/KREDIT. *DEBIT/KREDIT* TERMINAL KONFIG. SKRIV S&F RENSA S&F Tryck på funktionstangenten för SKRIV S&F. 25

26 7.4.1 Exempel på kvitto, lagrade transaktioner (S&F) Trans. typ FS00 Köp FS04 Retur FF00 Efter.reg AS60 Dagsavslut OBS! OBS! OBS! SPARA DETTA! EJ INSÄNDA TRANSAKTIONER Datum : Tid : 15:23:17 TermID: Datum ÅÅMMDD och tid TTMMSS då transaktionen gjordes. Kortnumret Kortets giltighetstid Hur transaktionen Gjordes: D Magnet kort T Manuellt C Chip kort FS Belopp SEK: 327,00 KNR: D M AS DAGSAVSLUT EJ ÖVERFÖRD FS Belopp SEK: 219,00 KNR: D L00012 SLUT Belopp med 2 decimaler. I detta exempel 327,00 kr Kontrollnumret banken gav. Misslyckat Dagsavslut 26

27 8. Administration 8.1 Hämta parametrar Under vissa omständigheter, t ex efter störningar ngar på telenätet, kan du behöva hämta in nya parametrar till terminalen (företagsuppgifter och andra data som terminalen behöver för att kunna kommunicera med bankdatorn). Parameterhämtning kan göras när som helst och påverkar inte eventuellt lagrade transaktioner. Gör på följande sätt: Tryck tangenten för MENY. MAKULERA LOGON TRANS DAGSAVSTÄMNING RAPPORTER ADMINISTRATION SYSTEM MENY *ADMINISTRATION* KASSÖR DEBIT/KREDIT PPL. ADM Tryck på funktionstangenten Pil ned. Tryck sedan på funktionstangenten för ADMINISTRATION. Välj på alternativet PPL. ADM *PPL. ADM* PPL. TERMI ID KOMM.KONFIG HÄMTA PARAMETRAR Klicka på alternativet HÄMTA PARAMETRAR. KASSÖR. LÖSENKORT /LÖSENORD.... Ange ditt lösenord och tryck OK eller dra ditt behörighetskort. RINGER HOST RINGER KOMMUNICERAR SKICKAR/TAR EMOT DATA LÄGGER TILL DATA Tryck OK. Terminalen ringer nu upp bankdatorn och hämtar in din aktuella parameteruppsättning. 27

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Elite 510 Användarhandbok, restaurangversion. Innehållsförteckning

Elite 510 Användarhandbok, restaurangversion. Innehållsförteckning _ Ingenico AB 0 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning...2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Allmänna tips... 3 Säkerhetstips... 4 Logon... 5 Ändra lösenord/behörighetskort... 6

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen... 6 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8

Läs mer

Xenta. Handbok - 1 -

Xenta. Handbok - 1 - Xenta Handbok - 1 - Inledning... 3 Presentation... 4 Installation... 5 Åska... 6 Testa kommunikationen samt korrigera tid... 6 Transaktioner... 7 Köp... 7 Retur... 10 Makulering... 11 Efterregistrering...

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER ARTEMA I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER DESK DECT GSM Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 2. FUNKTIONSÖVERSIKT 5 3. KÖP 8 3.1 Kort läses i kortläsaren 8 3.2 Kortnummer

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Innehåll Sidan Översikt Yomani 4 Byte av kvittorulle 4 Inkoppling av kortterminal 5 Underhåll och skötsel 5 Rengöring av terminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Betalterminal GPRS Version 1.1 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är

Läs mer

användarmanual S90GPRS

användarmanual S90GPRS användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS S90GPRS Information Viktig information 3 Skötsel 3 Strömförsörjning 3 Support 3 Snabbkommandon 3 Terminalens tangenter 4 Byta kvittorulle 4 Köpfunktioner Kortköp

Läs mer

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva 1.0 690912-MC1 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Innehåll Sidan Översikt VX 680 4 Följande ingår i ett Vx680 kit: Terminalmått Ladda batteriet Så här byter du kvittorulle Symboler och texter 5 Inkoppling

Läs mer

användarmanual S90GPRS S80GPRS kortterminal kortterminal ETH CDMA Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04

användarmanual S90GPRS S80GPRS kortterminal kortterminal ETH CDMA Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04 användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS kortterminal S90GPRS Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04 458555 143435354 435456466 4454564564 5446546456 545444564 45446 45645645646 456456456456454

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 VERSION 1.1.1 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Självtest för kassaintegratörer

Självtest för kassaintegratörer Självtest för kassaintegratörer.docx Tomas Gerdin 2015-03-24 Självtest för kassaintegratörer Kanalvägen 14 19461 Upplands Väsby Sverige Tel: +46 (0)8 470 03 00 Fax: +46 (0)8 506 684 99 info@westint.se

Läs mer

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Fristående betalterminal Version 1.2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är

Läs mer

TellerAvtal Användarhandbok

TellerAvtal Användarhandbok Juli 2011.1 TellerAvtal Användarhandbok Teller is a part of the Nets group Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Självbetjäningsautomater... 3 4. Internethandel... 4 5. Post- och telefonorder...

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

POSICA. Version 11.03.01

POSICA. Version 11.03.01 Version 11.03.01 Page 2 / 11 1. Allmänt om POSICA 11.03 3 2. Nyheter i Kassan 3 2.1. Inloggning 3 2.2. Inmatning av bokstäver för rekvisitionsreferens 4 2.3. Automatisk retur av EPP artiklar vid kvittotrassel,

Läs mer

Marstrands Innebandyklubb

Marstrands Innebandyklubb Instruktion för Fika-försäljning Instruktion för användande av ipad, izettledosa och SWISH ipaden används för att registrera all försäljning av varor vid matcher, som en kassa. Skärmkoden till ipad:en

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System

Manual. OpenSolution Mobile System VERSION 2.0 Manual OpenSolution Mobile System OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 info@opensolution.se www.opensolution.se Rev. 2012-09-20 INNEHÅLL Terminalen Översikt... 1

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl250g iwl250b. Integrerad ipp350. Stationär ict250e

Bruksanvisning. Mobil iwl250g iwl250b. Integrerad ipp350. Stationär ict250e Bruksanvisning Stationär ict250e Integrerad ipp350 Mobil iwl250g iwl250b Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

P1 Datakassa. Lathund

P1 Datakassa. Lathund P1 Datakassa Lathund Innehåll 1 Beskrivning...5 2 Starta kassan...5 3 Stänga kassan...5 4 Tillverkningsnummer, versionsnummer mm...5 5 OBS!..6 6 Försäljning...6 6.1 Försäljning, en vara...7 6.2 Försäljning,

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Point Transaction Systems Oy

Point Transaction Systems Oy Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D 01670 Vanda www.point.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Våra öppettider är vardagar från 8-16. Försäljning: 09 477 433 40 myynti@point.fi

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Samarbete Paxess PayZone

Samarbete Paxess PayZone Sida 1 av 5 Samarbete Paxess PayZone Fr.o.m. 1 januari 2011 kommer betalningar med betalkort i Turbo, att förmedlas via PayZone s Spectracard. Därmed upphör samarbetet med Strålfors och integreringen med

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689. E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE. Så här aktiverar du PayPal i din webbutik

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE. Så här aktiverar du PayPal i din webbutik PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE Så här aktiverar du PayPal i din webbutik PAYPAL/JETSHOP Öppna PayPal företagskonto - steg 1 Sid. 3-14 För att kunna ta emot PayPal-betalningar från dina kunder behöver

Läs mer

Point Transaction Systems Oy

Point Transaction Systems Oy VeriFone VX510 Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D 01670 Vanda www.point.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Våra öppettider är vardagar från 8-16. Försäljning:

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211)

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100211) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande av

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE izettle Handbok SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE Det är dessa modeller (och operativsystem) som vi har testat izettle med och vet att det fungerar. Finns inte din enhet med på listan nedan,

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer