I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort."

Transkript

1 Manual Betalterminal GPRS Version 1.1

2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är certifierad för bankkortshantering. Navigering kring funktioner görs lätt med enkelt handhavande för både vänster- och högerhänta.

3 TERMINALEN 5 Översikt 7 Skärm 8 Navigering 9 Status 10 Huvudmenyn 11 Logga in 13 Logga ut 15 Stäng av terminal 17 Strömsparläge 18 FÖRSÄLJNING 19 Betalning 21 Extra 22 Användare 23 Bankkortsbetalning 24 SYSTEM 29 Inställningar 31 Uppdatera 32 Nätverk 33 Kvittokopia 34 ADMIN 35 Admin 37 ÖVRIGT 41 Byta kvittorulle 43 Byta batteri 45 Felmeddelande 47 Teknisk specifikation

4 TERMINALEN Översikt 7 Skärm 8 Navigering 9 Status 10 Huvudmenyn 11 Logga in 13 Logga ut 15 Stäng av terminal 17 Strömsparläge 18 TERMINALEN Meny Meny är en lista av menyalternativ som visas på skärmen. Menyn kan bestå av flera sidor. Menyalternativ Väljer du ett menyalternativ öppnas respektive meny. Överföring Allt som görs i terminalen sparas i en transaktionsfil. Transaktionsfilen ska vid varje avslutat arbetspass överföras till TMS vid utloggning. Skulle det inte gå att föra över informationen vid utloggning behöver du göra detta manuellt, se sida 32. Det är viktigt att överföringen görs för att kunna spara alla gjorda transaktioner på servern. Efter varje överföring söker terminalen även efter nya uppdateringar. GPRS Terminalen använder GPRS för bankkortsbetalningar samt överföring av statistik. Saknas kontakt med nätet får överföring göras när nät finns. Du kan däremot göra bankkortsbetalning Offline utan nät, vilket styrs av regler hos bankkortet som används. Vissa bankkort kräver att terminalen är Online. TMS TMS (TechPay Management System) är ett backoffice system där terminalens all historik sparas. 5 6

5 ÖVERSIKT SKÄRM nätverksstatus HUVUDMENY 1. Försäljning... 2.Admin... 3.System... 4.Logon 5.Byt användare 6.Logga ut 07/07/10 10:31 skärm F1 - funktionsknapp menyalternativ menyrubrik HUVUDMENY 1.Försäljning... 2.Admin... 3.System... 4.Logon 5.Byt användare 6.Logga ut fler skärmsidor markering strömknapp piltangenter batteriindikator tid och datum X - avbryt/ återgå CLR - radera läsare för magnetremsa OK Skärmen är tänd när terminalen används. Efter 1 minuts inaktivitet kommer skärmen att släckas ner för att spara batteri. För att tända skärmen igen trycker du på valfri knapp. För vidare förklaring av symboler och innehåll på skärmen, se sida 10. läsare för chipkort 7 8

6 NAVIGERING STATUS Starta/stäng av För att starta terminalen trycker du på strömknappen. För att stänga av håller du ned strömknappen tills avstängningsmenyn visas och väljer Turn off, se sida 17. Navigera bland menyer För att välja ett menyalternativ finns det två sätt. Antingen flyttar du markeringen med pilarna till menyalternativet och trycker OK för att välja, eller använder du dig av snabbknapparna. Framför varje menyalternativ finns en siffra. Trycker du in motsvarande siffra på terminalen väljs menyalternativet. Återgå eller avbryt För att återgå till föregående meny eller för att avbryta den aktuella aktiviteten trycker du på X. Radera tecken För att radera inmatat tecken trycker du på CLR. Batteriindikator Batteriindikatorn visar hur mycket kapacitet som är kvar i batteriet. Nätverksstatus Staplarna meddelar terminalens signalstyrka. De båda dubbelpilarna överst visar att terminalen har IP-adress och kontakt med APN. Fler skärmsidor/menyalternativ Visas en pil i övre högra hörnet på skärmen finns det fler skärmsidor/menyalternativ att tillgå. För att byta skärmsida stegar du antingen till slutet av menyn och trycker pil ned eller stegar till början av menyn och trycker pil upp. Du kan även välja menyalternativet genom att trycka in menyalternativets snabbknapp (gäller för snabbknapp 1-9) oberoende av vilken skärmsida du är på så länge det är samma meny. I vissa menyer finns menyalternativet FLER?. Väljer du menyalternativet hamnar du på efterföljande skärmsida. F1 Funktionsknappen F1 används till att mata in kortnummer manuellt vid kortköp. 9 10

7 HUVUDMENYN UTLOGGAD HUVUDMENYN Efter varje arbetspass skall du logga ut från terminalen. Om du inte trycker på någon knapp när terminalen är utloggad kommer den att med jämna mellanrum göra överföring för att skicka statistik som inte har överförts samt söka efter nya uppdateringar till terminalen. Logga in Här loggar du in på terminalen. System & Admin Här finns inställningar samt information om terminalen. Admin menyn kräver lösenord. Logon Här verifieras kommunikationen mot banken. Försäljning Här sköter du all försäljning och visering. System & Admin Här finns inställningar samt information om terminalen. Admin menyn kräver lösenord. Logon Här verifieras kommunikationen mot banken. Byt användare Här byter du användare i terminalen. Logga ut Här loggar du ut från terminalen. HUVUDMENY 1.Logga in 2.Admin... 3.System... 4.Logon Huvudmenyn när du är utloggad. HUVUDMENY 1.Försäljning... 2.Admin... 3.System... 4.Logon 5.Byt användare 6.Logga ut Huvudmenyn när du är inloggad

8 LOGGA IN För att kunna arbeta med terminalen under ett arbetspass måste du logga in. Välj menyalternativet LOGGA IN i menyn HUVUDMENY. Mata in ditt användarid och din kod. HUVUDMENY 1.Logga in 2.Admin... 3.System... 4.Logon Välj LOGGA IN. ANVÄNDARE:.... Mata in ditt användarid därefter koden för den valda användaren. Bekräfta Avbryt (OK) (X) 13 14

9 LOGGA UT LOGGA UT forts. När passet är klart loggar du ut från terminalen genom menyalternativet LOGGA UT. Vid utloggning skrivs det ut en rapport över dagens försäljning. Terminalen ber dig därefter att kontrollera om utskriften är läsbar, viktigt att du godkänner utskriften innan du lämnar ifrån dig terminalen. Skulle den inte vara läsbar väljer du nej och en ny utskrift görs. När du godkänt utskriften kommer en överföring att göras. Detta kräver kontakt med GPRS-nätet. Kontrollera att överföring görs färdigt innan du lämnar terminalen. Efter överföringen kommer terminalen att söka efter uppdateringar och ladda ner dem om nya finns. Efter att uppdateringarna är nedladdade måste du starta om terminalen för att installera dem. Terminalen meddelar när du skall starta om. Vissa uppdateringar som hämtas kommer inte att tas i drift innan ett visst datum, det kommer då att stå på skärmen. Finns inga uppdateringar meddelar terminalen det och du kan lägga ifrån dig den. Skulle överföringen inte kunna genomföras, om GPRS-nätet saknar täckning, måste överföringen göras manuellt i utloggat läge genom menyalternativet UPPDATERA i menyn SYSTEM. UTSKRIFT OK? Ja Nej (OK) (X) VAR GOD VÄNTA! ÖVERFÖRING SKER ANSLUTER... Avbryt (X) VAR GOD VÄNTA! SÖKER EFTER UPPDATERINGAR Avbryt (X) Bekräfta att utskriften är läsbar. Om inte, välj nej för ny utskrift. Överföring sker. Terminalen söker efter uppdateringar

10 STÄNG AV TERMINAL STRÖMSPARLÄGE För att stänga av terminalen håller du in strömknappen tills avstängningsmenyn visas. Terminalen kommer ihåg vid avstängning eller strömsparläge vilken meny som visades. Du kommer inte att loggas ut när du stänger av terminalen. För att logga ut, se sida 15. När terminalen är i strömsparläge fungerar inga knappar eller kortläsare, skärmen släcks ner och terminalen drar minimalt med ström. För att gå ur strömsparläget trycker du på strömknappen. Low Power Mode Försätter terminalen i strömsparläge, se sida 18. Turn Off Stänger av terminalen. Return Går ur avstängningsmenyn och tillbaka till menyn som visades senast LOW POWER MODE Press Power Key Wakeup Terminalen är i strömsparläge. För att gå ur trycker du på strömknappen. Press: 1) Low Power Mode 2) Turn Off 3) Return. Avstängningsmenyn

11 FÖRSÄLJNING Betalning 21 Extra 22 Användare 23 Bankkortsbetalning 24 I menyn FÖRSÄLJNING genomför du köp på terminalen. FÖRSÄLJNING FÖRSÄLJNING 1.1 ANVÄNDARE 1 Menyn FÖRSÄLJNING. 2.SEK

12 BETALNING EXTRA Du matar in beloppet som skall betalas på rad 2 i menyn FÖRSÄLJNING. Efter att det inmatade beloppet har valts börjar bankkortsbetalningen, se sida 24. Har du aktiverat extra kommer terminalen att först fråga om det innan bankkortsbetalning börjar, se sida 22. Extra väljer du om du skall använda i menyn ADMIN, se sida 40. Vid betalning matar man in totalbeloppet inklusive extra som gästen vill betala. Att betala är det belopp som valdes i menyn FÖRSÄLJNING. Totalbeloppet inklusive extra kommer att dras ifrån gästens konto och visas som en summa på transaktionskvittot efter genomfört köp. Försöker du att mata in mer än 100% extra kommer terminal att säga ifrån och du får ange ett nytt totalbelopp. FÖRSÄLJNING 1.1 ANVÄNDARE 1 2.SEK Överst visas aktuell användare. Mata in beloppet på nedersta raden för att genomföra ett köp. ATT BETALA SEK ANGE TOTAL INKL EXTRA SEK BETALA [KORT ] Om extra är valt matar gästen in totalbeloppet inklusive extra

13 ANVÄNDARE BANKKORTSBETALNING Varje köp som genomförs sparas i TMS med den användare som är aktuell vid köptillfället. Du väljer själv om du vill använda en användare eller byta mellan flera stycken. Alla transaktioner gjorde, oavsett användare, kommer in till samma konto som är kopplad till terminalen. Du kan enkelt i menyn HUVUDMENY byta användare genom menyalternativet BYT ANVÄNDARE, eller vid genomförandet av köp välja den översta raden där den aktuella användaren visas. För att betala med bankkort gör du följande. Du tar emot bankkortet ifrån gästen och sätter det i terminalen. Menyerna som följer kan variera beroende på vilket bankkort som används, följ anvisningarna på skärmen. När det står på skärmen att PIN-kod skall anges lämnar du över terminalen till gästen. Skulle köpet inte gå igenom meddelas det på skärmen och ett felmeddelandekvitto skrivs ut, se sida

14 BANKKORTSBETALNING (PIN) BANKKORTSBETALNING (PIN) forts. VÄLKOMMEN English Manuell SÄTT I/DRA KORT (OK) (X) Ta emot gästens bankkort. Har kortet chip använder du det främst, annars drar du kortet med magnetremsan. För att manuellt mata in kortet trycker du på X. TRANSAKTION GODKÄND Köpet verifieras. När betalning är genomförd står det Transaktion godkänd på skärmen. SÄTT I/DRA KORT VÄLKOMMEN English (OK) Manuell (X) Lämna över terminalen till gästen som får godkänna beloppet och mata in sin kod. TA UT KORT Kvittot skrivs ut och terminalen ber gästen att ta ut kortet. Lämna över gästens kort och kvitto. SEK KONTOKORT VISA Gästen anger sin PIN-kod. KOD: ** EJ KOD (F1) 25 26

15 KONTOKORTSBETALNING (UTAN PIN) FEL VID BANKKORTSBETALNING Har gästen ingen PIN-kod till sitt kort gör du samma procedur fram till att koden skall matas in. Istället för att ange PIN-kod trycker gästen på F1 och terminalen skriver ut ett signeringskvitto som gästen skall signera. Det signerade kvittot behåller du. De vanligaste felen vid bankkortsbetalning. MEDGES EJ Vid transaktioner där banken inte godkänner köpet skrivs ett felmeddelandekvitto ut där det står MEDGES EJ. På kvittot finns summan för köpet angivet men inga pengar har dragits från gästens bankkonto. Föreslå att använda ett annat kort eller annan betalningsmetod SEK KONTOKORT VISA KOD: ** EJ KOD (F1) 10/06/14 10:09 TA UT KORT 10/06/14 10:09 Tryck på F1 för att signera köpet om gästen inte har någon PIN-kod. Signeringskvittot skrivs ut och terminalen ber gästen att ta ut kortet. Lämna över gästens kort och signeringskvitto. TEKNISKT FEL Vid betalningar med bankkort kontrolleras korten via GPRS-nätet. Då det saknas GPRS-täckning vid en bankkortsbetalning och bankkortet inte kan betalas Offline skrivs ett felmeddelandekvitto på vilket det står KOMMUNIKATIONSFEL. På kvittot finns köpsumman angiven men inga pengar har dragits från bankkontot. Köpet kan genomföras när det finns bättre täckning för GPRS-nätet. Vid transaktioner som inte kan genomföras skrivs enbart ett felmeddelandekvitto ut

16 SYSTEM Inställningar 31 Uppdatera 32 Nätverk 33 Kvittokopia 34 SYSTEM I menyn SYSTEM finner du information om terminalen och systeminställningar. Inställningar Se sida 31. Mata papper Matar ut extra papper vid varje tryck. Uppdatera Se sida 32. Signalstyrka Visar signalstyrkan för GPRS-nätet. Du kan se den aktuella styrkan och medelstyrkan. För att nollställa medelstyrkan välj Återställ. Nätverk Se sida 33. SYSTEM 1.Inställn... 2.Mata papper 3.Uppdatera 4.Signalstyrka 5.Nätverk... Menyn SYSTEM

17 INSTÄLLNINGAR UPPDATERA Menyn INSTÄLLNINGAR ger dig möjligheten att ändra inställningar i terminalen. Inställningar Display Ändrar om bakgrundsbelysningen skall vara AV, PÅ eller AUTO (vid AUTO stängs den av för att spara batteri efter 1 minuts inaktivitet) samt ställer in skärmens kontrast. Menyalternativet UPPDATERA gör en överföring av alla betalningar till TMS (TechPay Management System) för lagring av statistik samt söker efter nya uppdateringar till terminalen. Överföringen och uppdateringen sker även när du loggar ut från terminalen samt med jämna mellanrum när den är utloggad. Datum och tid Ändrar terminalens datum och tid. Ändra APN Visar och ändrar vilket APN terminalen använder för kommunikation. Ändra lösenord Ändrar adminlösenordet. Kräver adminlösenordet för att ändra. Finns inte det att tillgå kontaktar du supporten. VAR GOD VÄNTA! ÖVERFÖRING SKER ANSLUTER... Avbryt (X) VAR GOD VÄNTA! SÖKER EFTER UPPDATERINGAR Överföring sker. Terminalen söker efter uppdateringar. Avbryt (X) 31 32

18 NÄTVERK KVITTOKOPIA Menyalternativet NÄTVERK visar vilket APN terminalen är uppkopplad mot samt vilken IP-adress terminalen har för tillfället. På sida två (tryck höger pil) visas information om terminalens DNS. Menyalternativet KVITTOKOPIA skriver ut en kopia på senaste gjorda banktransaktionen. Beroende på vad som gjordes sist på terminalen kan du få ut följande: Nätverk APN: internet.te IP: DHCP: NEJ DNS 1: --> Sida 1 för nätverksinformation. Köp Skriver ut en kopia på senaste köpet märkt kopia med samma information som på orginalet. Dagsavslut Skriver ut en kopia på dagsavslutet. Notera att har du gjort ett köp efter att dagsavslutet har gjorts får du endast ut det köpet som en kopia. För att då få ut summan för dagsavslutet skriver du ut en rapport på transaktioner i menyn ADMIN, se sida 38. Nätverk DNS 2: <-- Sida 2 för nätverksinformation. SYSTEM 1.Inställn... 2.Mata papper 3.Uppdatera 4.Nätverk... 5.Kvittokopia Välj KVITTOKOPIA för att skriva ut en kopia på senaste bankkortstransaktionen 33 34

19 ADMIN ADMIN Admin 37 ADMIN 1.Logon 2.Makulera 3.Återköp 4.Efterregstr 5.Dagsavslut 6.Kvittokopia Menyn ADMIN är lösenordsskyddad. Kontakta din support om du behöver komma åt menyn. ADMIN 7.Rapporter 8.Välj moms 9.Töm S&F 10.Ladda param 11.Dagsavslutsti 12.Transaktionsd ADMIN 13.Decimal [AV] 14.Man bel [PÅ] 15.Extra [AV] 35 36

20 ADMIN forts. ADMIN forts. Menyalternativet ADMIN kräver ett administratörslösenord och innehåller funktioner kopplade till köp med kort. LOGON Testar kontakten med banken. Makulera Makulerar det senast gjorda köpet/återköpet. Pengar kommer inte att dras ifrån gästens konto utan tas bort från systemet både i terminalen och hos banken. Återköp Skulle ett köp som inte är gjort senast behöva makuleras gör du ett återköp. Du kommer då att få välja det belopp som skall föras över från ditt konto tillbaka till gästens konto. När belopp är valt kommer terminalen be dig att sätta i det kort som pengarna skall föras tillbaka till. Efterregistrering Möjliggör efterregistrering utav kortbetalning om det av någon anledning inte gick första gången. Dagsavslut Gör ett manuellt dagsavslut i terminalen. Detta innebär att alla transaktioner från föregående dagsavslut skickas till banken och redovisas som dagens försäljning. Viktigt att bara göra ett dagsavslut per försäljningsdag. Har du automatiskt dagsavslut på kommer du inte behöva göra ett manuellt. Kvittokopia Skriver ut en kopia av senaste bankkortstransaktionen (köp eller dagsavslut). Kan även nås i menyn SYSTEM, se sida 34. Rapporter Ger dig möjlighet att skriva ut följande rapporter. Transaktioner Skriver ut en lista på transaktioner (köp och dagsavslut) antingen inom ett intervall eller de senaste X st. Ej överförda Skriver ut lista på transaktioner som inte är överförda till banken, alltså offlineköp som är kvar i terminalen. Gör LOGON för att föra över dessa transaktioner

21 ADMIN forts. ADMIN forts. Nettotaler Skriver ut försäljningen sedan senaste dagsavslutet. Parametrar Skriver ut teknisk information om terminalen. Välj moms Välj den moms skall räknas på kvittot. Töm S&F Tömmer Store & Forward, vilket är alla lagrade offlinetransaktioner i terminalen. Kräver systemlösenord, vilket fås av TechPay Support. Decimal Sätter PÅ/AV om ören skall slås in vid val av belopp. Manuellt belopp Sätter PÅ/AV om raden SEK skall visas i menyn FÖRSÄLJNING (Skall vara AV endast vid kassakopplad terminal). Dricks Sätter PÅ/AV om extra skall anges vid betalning. Ladda param Laddar nya parametrar till terminalen från banken. Dagsavslutstid Visar vilken dagsavslutstid som är satt i terminalen. Går att ändra beroende på inställningar från banken. Transaktionsd Skriver ut EMV-information. Kräver Systemlösenord, vilket fås av TechPay support

22 ÖVRIGT Byta kvittorulle 43 Byta batteri 45 Felmeddelande 47 Teknisk specifikation 48 I detta kapitel beskrivs hur du sköter din terminal. Använd endast godkända tillbehör avsedda för terminalen. ÖVRIGT Daglig tillsyn Varje dag ska du kontrollera terminalen så att den inte har blivit manipulerad med. Gå igenom checklistan nedan, skulle du finna tecken på manipulation skickas terminalen genast till TechPay. Kontrollera att: 1. inget är monterat på terminalen som inte skall vara där. 2. inga hål eller springor finns på plasthöljet. 3. terminalen ser hel ut och har inte öppnats. 4. programversionen är samma som föregående dag (om ingen uppdatering har gjorts) genom att starta terminalen och skriva ut den ifrån menyn SYSTEM

23 BYTA KVITTORULLE När kvittot börjar få rosa ränder ska du byta kvittorulle. Används endast godkända kvittorullar avsedda för terminalen. Dra fram pappret och håll i dess ände enligt bilden. När du sätter i den nya rullen se till att den är spänd och inte ligger löst i utrymmet. Vänd terminalen upp och ner. Öppna luckan genom spärren och ta ut den tomma rullen. Stäng luckan samtidigt som du håller i änden. Se till att rullen är spänd när du stänger luckan. Stoppa i den nya rullen enligt bilden. Se till att luckan är ordentligt stängd. Riv av den pappersbit som du höll i. Du kan testa att mata papper för att se så att den ligger rätt, se sida

24 BYTA BATTERI BYTA BATTERI forts. Batteriet är uppladdningsbart och laddas när du ansluter nätadaptern till terminalen eller lägger terminalen i dockningsstationen. Är terminalen ansluten till en nätadapter kan batteriet bytas utan att terminalen behöver stängas av. Under tiden batteriet är uttaget är WiFi-sändaren avstängd. När terminalen är påslagen syns batteriindikatorn i nedre vänstra hörnet. Indikatorn har fem stycken staplar som visar hur mycket kapacitet det är kvar i batteriet. Är batterikapaciteten låg (en stapel kvar) bör laddning ske snarast. Använd endast godkända nätadaptrar och batterier avsedda för terminalen. Batteriet kopplas loss genom att trycka in knappen på batteriets undersida. För att sätta fast batteriet, passa in de två pinnarna på batteriet i de två motsvarande hålen på terminalen. Tryck därefter in knappen på batteriet och tryck fast batteriet tills haken kopplat i

25 FELMEDDELANDE TEKNISK SPECIFIKATION Felsökning med några vanliga felmeddelanden. Exception trapped Felet innebär att hanteringen av programvaran har använt felaktig data. Prova att starta om terminalen genom att ta ut och sätta tillbaka batteriet. Om felet kvarstår kontaktar du support. Safeshield Terminalen är säkerhetsklassad vilket innebär att vid intrångsförsök kommer säkerhetsswitchar att utlösas. Om det inträffar visas vid uppstart meddelandet Thyron Safeshield hela tiden, utan att fortsätta vidare. Maskinen måste då skickas på service. Vikt 350 g Mått 161 x 80 x 60 mm Temperatur Klarar att användas vid 0-50 grader Celsius och klarar att förvaras vid grader Celsius Nätaggregat V AC nätadapter Batteri Full laddning utav terminalen tar 1h och ger 12 h standbytid Har säkerhetsswitchar utlösts kommer terminalen vid start att stanna på ikonen som bilden visar

26 49 50

27 TechPay 2013 Upplaga 1.1 Betalterminal GPRS Fotograf Patrik Svedberg

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Fristående betalterminal Version 1.2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN...

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 4 2.1 ALLMÄNNA TIPS... 5 2.2 SÄKERHETSTIPS... 5 3. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 6 3.1 ÖVERSIKT... 6 3.2 HUR TERMINALEN

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen... 6 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8

Läs mer

användarmanual S90GPRS

användarmanual S90GPRS användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS S90GPRS Information Viktig information 3 Skötsel 3 Strömförsörjning 3 Support 3 Snabbkommandon 3 Terminalens tangenter 4 Byta kvittorulle 4 Köpfunktioner Kortköp

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva 1.0 690912-MC1 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Innehåll Sidan Översikt Yomani 4 Byte av kvittorulle 4 Inkoppling av kortterminal 5 Underhåll och skötsel 5 Rengöring av terminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt...4 1.2. Terminalens struktur...4 1.3 Anslutning av terminal...5 1.4. Test av anslutning...6

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt...4 1.2. Terminalens struktur...4 1.3 Anslutning av terminal...5 1.4. Test av anslutning...6

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670

ANVÄNDARHANDBOK. Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 ANVÄNDARHANDBOK Betalterminal Verifone VX670 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt... 4 1.2 Betalterminalens delar... 5 1.3 Anslutning av kablar... 6 1.4

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Version 4.0 MANUAL. Relese 620. OpenSolution Retail System. Utgåva: September 2012

Version 4.0 MANUAL. Relese 620. OpenSolution Retail System. Utgåva: September 2012 Version 4.0 Relese 620 MANUAL OpenSolution Retail System Utgåva: September 2012 OpenSolution Nordic AB Web: www.opensolution.se Telefon: 0304-667736 Svanvik 240 Web: www.opensolution.no Fax: 0304-809015

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Point Transaction Systems Oy

Point Transaction Systems Oy BRUKSANVISNING PAX S80 Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D 01670 Vanda www.point.fi point@point.fi Växel: 09 477 433 0 Fax: 09 436 24 90 Våra öppettider är vardagar från 8-16. Försäljning:

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer