I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort."

Transkript

1 Manual Betalterminal GPRS Version 1.1

2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är certifierad för bankkortshantering. Navigering kring funktioner görs lätt med enkelt handhavande för både vänster- och högerhänta.

3 TERMINALEN 5 Översikt 7 Skärm 8 Navigering 9 Status 10 Huvudmenyn 11 Logga in 13 Logga ut 15 Stäng av terminal 17 Strömsparläge 18 FÖRSÄLJNING 19 Betalning 21 Extra 22 Användare 23 Bankkortsbetalning 24 SYSTEM 29 Inställningar 31 Uppdatera 32 Nätverk 33 Kvittokopia 34 ADMIN 35 Admin 37 ÖVRIGT 41 Byta kvittorulle 43 Byta batteri 45 Felmeddelande 47 Teknisk specifikation

4 TERMINALEN Översikt 7 Skärm 8 Navigering 9 Status 10 Huvudmenyn 11 Logga in 13 Logga ut 15 Stäng av terminal 17 Strömsparläge 18 TERMINALEN Meny Meny är en lista av menyalternativ som visas på skärmen. Menyn kan bestå av flera sidor. Menyalternativ Väljer du ett menyalternativ öppnas respektive meny. Överföring Allt som görs i terminalen sparas i en transaktionsfil. Transaktionsfilen ska vid varje avslutat arbetspass överföras till TMS vid utloggning. Skulle det inte gå att föra över informationen vid utloggning behöver du göra detta manuellt, se sida 32. Det är viktigt att överföringen görs för att kunna spara alla gjorda transaktioner på servern. Efter varje överföring söker terminalen även efter nya uppdateringar. GPRS Terminalen använder GPRS för bankkortsbetalningar samt överföring av statistik. Saknas kontakt med nätet får överföring göras när nät finns. Du kan däremot göra bankkortsbetalning Offline utan nät, vilket styrs av regler hos bankkortet som används. Vissa bankkort kräver att terminalen är Online. TMS TMS (TechPay Management System) är ett backoffice system där terminalens all historik sparas. 5 6

5 ÖVERSIKT SKÄRM nätverksstatus HUVUDMENY 1. Försäljning... 2.Admin... 3.System... 4.Logon 5.Byt användare 6.Logga ut 07/07/10 10:31 skärm F1 - funktionsknapp menyalternativ menyrubrik HUVUDMENY 1.Försäljning... 2.Admin... 3.System... 4.Logon 5.Byt användare 6.Logga ut fler skärmsidor markering strömknapp piltangenter batteriindikator tid och datum X - avbryt/ återgå CLR - radera läsare för magnetremsa OK Skärmen är tänd när terminalen används. Efter 1 minuts inaktivitet kommer skärmen att släckas ner för att spara batteri. För att tända skärmen igen trycker du på valfri knapp. För vidare förklaring av symboler och innehåll på skärmen, se sida 10. läsare för chipkort 7 8

6 NAVIGERING STATUS Starta/stäng av För att starta terminalen trycker du på strömknappen. För att stänga av håller du ned strömknappen tills avstängningsmenyn visas och väljer Turn off, se sida 17. Navigera bland menyer För att välja ett menyalternativ finns det två sätt. Antingen flyttar du markeringen med pilarna till menyalternativet och trycker OK för att välja, eller använder du dig av snabbknapparna. Framför varje menyalternativ finns en siffra. Trycker du in motsvarande siffra på terminalen väljs menyalternativet. Återgå eller avbryt För att återgå till föregående meny eller för att avbryta den aktuella aktiviteten trycker du på X. Radera tecken För att radera inmatat tecken trycker du på CLR. Batteriindikator Batteriindikatorn visar hur mycket kapacitet som är kvar i batteriet. Nätverksstatus Staplarna meddelar terminalens signalstyrka. De båda dubbelpilarna överst visar att terminalen har IP-adress och kontakt med APN. Fler skärmsidor/menyalternativ Visas en pil i övre högra hörnet på skärmen finns det fler skärmsidor/menyalternativ att tillgå. För att byta skärmsida stegar du antingen till slutet av menyn och trycker pil ned eller stegar till början av menyn och trycker pil upp. Du kan även välja menyalternativet genom att trycka in menyalternativets snabbknapp (gäller för snabbknapp 1-9) oberoende av vilken skärmsida du är på så länge det är samma meny. I vissa menyer finns menyalternativet FLER?. Väljer du menyalternativet hamnar du på efterföljande skärmsida. F1 Funktionsknappen F1 används till att mata in kortnummer manuellt vid kortköp. 9 10

7 HUVUDMENYN UTLOGGAD HUVUDMENYN Efter varje arbetspass skall du logga ut från terminalen. Om du inte trycker på någon knapp när terminalen är utloggad kommer den att med jämna mellanrum göra överföring för att skicka statistik som inte har överförts samt söka efter nya uppdateringar till terminalen. Logga in Här loggar du in på terminalen. System & Admin Här finns inställningar samt information om terminalen. Admin menyn kräver lösenord. Logon Här verifieras kommunikationen mot banken. Försäljning Här sköter du all försäljning och visering. System & Admin Här finns inställningar samt information om terminalen. Admin menyn kräver lösenord. Logon Här verifieras kommunikationen mot banken. Byt användare Här byter du användare i terminalen. Logga ut Här loggar du ut från terminalen. HUVUDMENY 1.Logga in 2.Admin... 3.System... 4.Logon Huvudmenyn när du är utloggad. HUVUDMENY 1.Försäljning... 2.Admin... 3.System... 4.Logon 5.Byt användare 6.Logga ut Huvudmenyn när du är inloggad

8 LOGGA IN För att kunna arbeta med terminalen under ett arbetspass måste du logga in. Välj menyalternativet LOGGA IN i menyn HUVUDMENY. Mata in ditt användarid och din kod. HUVUDMENY 1.Logga in 2.Admin... 3.System... 4.Logon Välj LOGGA IN. ANVÄNDARE:.... Mata in ditt användarid därefter koden för den valda användaren. Bekräfta Avbryt (OK) (X) 13 14

9 LOGGA UT LOGGA UT forts. När passet är klart loggar du ut från terminalen genom menyalternativet LOGGA UT. Vid utloggning skrivs det ut en rapport över dagens försäljning. Terminalen ber dig därefter att kontrollera om utskriften är läsbar, viktigt att du godkänner utskriften innan du lämnar ifrån dig terminalen. Skulle den inte vara läsbar väljer du nej och en ny utskrift görs. När du godkänt utskriften kommer en överföring att göras. Detta kräver kontakt med GPRS-nätet. Kontrollera att överföring görs färdigt innan du lämnar terminalen. Efter överföringen kommer terminalen att söka efter uppdateringar och ladda ner dem om nya finns. Efter att uppdateringarna är nedladdade måste du starta om terminalen för att installera dem. Terminalen meddelar när du skall starta om. Vissa uppdateringar som hämtas kommer inte att tas i drift innan ett visst datum, det kommer då att stå på skärmen. Finns inga uppdateringar meddelar terminalen det och du kan lägga ifrån dig den. Skulle överföringen inte kunna genomföras, om GPRS-nätet saknar täckning, måste överföringen göras manuellt i utloggat läge genom menyalternativet UPPDATERA i menyn SYSTEM. UTSKRIFT OK? Ja Nej (OK) (X) VAR GOD VÄNTA! ÖVERFÖRING SKER ANSLUTER... Avbryt (X) VAR GOD VÄNTA! SÖKER EFTER UPPDATERINGAR Avbryt (X) Bekräfta att utskriften är läsbar. Om inte, välj nej för ny utskrift. Överföring sker. Terminalen söker efter uppdateringar

10 STÄNG AV TERMINAL STRÖMSPARLÄGE För att stänga av terminalen håller du in strömknappen tills avstängningsmenyn visas. Terminalen kommer ihåg vid avstängning eller strömsparläge vilken meny som visades. Du kommer inte att loggas ut när du stänger av terminalen. För att logga ut, se sida 15. När terminalen är i strömsparläge fungerar inga knappar eller kortläsare, skärmen släcks ner och terminalen drar minimalt med ström. För att gå ur strömsparläget trycker du på strömknappen. Low Power Mode Försätter terminalen i strömsparläge, se sida 18. Turn Off Stänger av terminalen. Return Går ur avstängningsmenyn och tillbaka till menyn som visades senast LOW POWER MODE Press Power Key Wakeup Terminalen är i strömsparläge. För att gå ur trycker du på strömknappen. Press: 1) Low Power Mode 2) Turn Off 3) Return. Avstängningsmenyn

11 FÖRSÄLJNING Betalning 21 Extra 22 Användare 23 Bankkortsbetalning 24 I menyn FÖRSÄLJNING genomför du köp på terminalen. FÖRSÄLJNING FÖRSÄLJNING 1.1 ANVÄNDARE 1 Menyn FÖRSÄLJNING. 2.SEK

12 BETALNING EXTRA Du matar in beloppet som skall betalas på rad 2 i menyn FÖRSÄLJNING. Efter att det inmatade beloppet har valts börjar bankkortsbetalningen, se sida 24. Har du aktiverat extra kommer terminalen att först fråga om det innan bankkortsbetalning börjar, se sida 22. Extra väljer du om du skall använda i menyn ADMIN, se sida 40. Vid betalning matar man in totalbeloppet inklusive extra som gästen vill betala. Att betala är det belopp som valdes i menyn FÖRSÄLJNING. Totalbeloppet inklusive extra kommer att dras ifrån gästens konto och visas som en summa på transaktionskvittot efter genomfört köp. Försöker du att mata in mer än 100% extra kommer terminal att säga ifrån och du får ange ett nytt totalbelopp. FÖRSÄLJNING 1.1 ANVÄNDARE 1 2.SEK Överst visas aktuell användare. Mata in beloppet på nedersta raden för att genomföra ett köp. ATT BETALA SEK ANGE TOTAL INKL EXTRA SEK BETALA [KORT ] Om extra är valt matar gästen in totalbeloppet inklusive extra

13 ANVÄNDARE BANKKORTSBETALNING Varje köp som genomförs sparas i TMS med den användare som är aktuell vid köptillfället. Du väljer själv om du vill använda en användare eller byta mellan flera stycken. Alla transaktioner gjorde, oavsett användare, kommer in till samma konto som är kopplad till terminalen. Du kan enkelt i menyn HUVUDMENY byta användare genom menyalternativet BYT ANVÄNDARE, eller vid genomförandet av köp välja den översta raden där den aktuella användaren visas. För att betala med bankkort gör du följande. Du tar emot bankkortet ifrån gästen och sätter det i terminalen. Menyerna som följer kan variera beroende på vilket bankkort som används, följ anvisningarna på skärmen. När det står på skärmen att PIN-kod skall anges lämnar du över terminalen till gästen. Skulle köpet inte gå igenom meddelas det på skärmen och ett felmeddelandekvitto skrivs ut, se sida

14 BANKKORTSBETALNING (PIN) BANKKORTSBETALNING (PIN) forts. VÄLKOMMEN English Manuell SÄTT I/DRA KORT (OK) (X) Ta emot gästens bankkort. Har kortet chip använder du det främst, annars drar du kortet med magnetremsan. För att manuellt mata in kortet trycker du på X. TRANSAKTION GODKÄND Köpet verifieras. När betalning är genomförd står det Transaktion godkänd på skärmen. SÄTT I/DRA KORT VÄLKOMMEN English (OK) Manuell (X) Lämna över terminalen till gästen som får godkänna beloppet och mata in sin kod. TA UT KORT Kvittot skrivs ut och terminalen ber gästen att ta ut kortet. Lämna över gästens kort och kvitto. SEK KONTOKORT VISA Gästen anger sin PIN-kod. KOD: ** EJ KOD (F1) 25 26

15 KONTOKORTSBETALNING (UTAN PIN) FEL VID BANKKORTSBETALNING Har gästen ingen PIN-kod till sitt kort gör du samma procedur fram till att koden skall matas in. Istället för att ange PIN-kod trycker gästen på F1 och terminalen skriver ut ett signeringskvitto som gästen skall signera. Det signerade kvittot behåller du. De vanligaste felen vid bankkortsbetalning. MEDGES EJ Vid transaktioner där banken inte godkänner köpet skrivs ett felmeddelandekvitto ut där det står MEDGES EJ. På kvittot finns summan för köpet angivet men inga pengar har dragits från gästens bankkonto. Föreslå att använda ett annat kort eller annan betalningsmetod SEK KONTOKORT VISA KOD: ** EJ KOD (F1) 10/06/14 10:09 TA UT KORT 10/06/14 10:09 Tryck på F1 för att signera köpet om gästen inte har någon PIN-kod. Signeringskvittot skrivs ut och terminalen ber gästen att ta ut kortet. Lämna över gästens kort och signeringskvitto. TEKNISKT FEL Vid betalningar med bankkort kontrolleras korten via GPRS-nätet. Då det saknas GPRS-täckning vid en bankkortsbetalning och bankkortet inte kan betalas Offline skrivs ett felmeddelandekvitto på vilket det står KOMMUNIKATIONSFEL. På kvittot finns köpsumman angiven men inga pengar har dragits från bankkontot. Köpet kan genomföras när det finns bättre täckning för GPRS-nätet. Vid transaktioner som inte kan genomföras skrivs enbart ett felmeddelandekvitto ut

16 SYSTEM Inställningar 31 Uppdatera 32 Nätverk 33 Kvittokopia 34 SYSTEM I menyn SYSTEM finner du information om terminalen och systeminställningar. Inställningar Se sida 31. Mata papper Matar ut extra papper vid varje tryck. Uppdatera Se sida 32. Signalstyrka Visar signalstyrkan för GPRS-nätet. Du kan se den aktuella styrkan och medelstyrkan. För att nollställa medelstyrkan välj Återställ. Nätverk Se sida 33. SYSTEM 1.Inställn... 2.Mata papper 3.Uppdatera 4.Signalstyrka 5.Nätverk... Menyn SYSTEM

17 INSTÄLLNINGAR UPPDATERA Menyn INSTÄLLNINGAR ger dig möjligheten att ändra inställningar i terminalen. Inställningar Display Ändrar om bakgrundsbelysningen skall vara AV, PÅ eller AUTO (vid AUTO stängs den av för att spara batteri efter 1 minuts inaktivitet) samt ställer in skärmens kontrast. Menyalternativet UPPDATERA gör en överföring av alla betalningar till TMS (TechPay Management System) för lagring av statistik samt söker efter nya uppdateringar till terminalen. Överföringen och uppdateringen sker även när du loggar ut från terminalen samt med jämna mellanrum när den är utloggad. Datum och tid Ändrar terminalens datum och tid. Ändra APN Visar och ändrar vilket APN terminalen använder för kommunikation. Ändra lösenord Ändrar adminlösenordet. Kräver adminlösenordet för att ändra. Finns inte det att tillgå kontaktar du supporten. VAR GOD VÄNTA! ÖVERFÖRING SKER ANSLUTER... Avbryt (X) VAR GOD VÄNTA! SÖKER EFTER UPPDATERINGAR Överföring sker. Terminalen söker efter uppdateringar. Avbryt (X) 31 32

18 NÄTVERK KVITTOKOPIA Menyalternativet NÄTVERK visar vilket APN terminalen är uppkopplad mot samt vilken IP-adress terminalen har för tillfället. På sida två (tryck höger pil) visas information om terminalens DNS. Menyalternativet KVITTOKOPIA skriver ut en kopia på senaste gjorda banktransaktionen. Beroende på vad som gjordes sist på terminalen kan du få ut följande: Nätverk APN: internet.te IP: DHCP: NEJ DNS 1: --> Sida 1 för nätverksinformation. Köp Skriver ut en kopia på senaste köpet märkt kopia med samma information som på orginalet. Dagsavslut Skriver ut en kopia på dagsavslutet. Notera att har du gjort ett köp efter att dagsavslutet har gjorts får du endast ut det köpet som en kopia. För att då få ut summan för dagsavslutet skriver du ut en rapport på transaktioner i menyn ADMIN, se sida 38. Nätverk DNS 2: <-- Sida 2 för nätverksinformation. SYSTEM 1.Inställn... 2.Mata papper 3.Uppdatera 4.Nätverk... 5.Kvittokopia Välj KVITTOKOPIA för att skriva ut en kopia på senaste bankkortstransaktionen 33 34

19 ADMIN ADMIN Admin 37 ADMIN 1.Logon 2.Makulera 3.Återköp 4.Efterregstr 5.Dagsavslut 6.Kvittokopia Menyn ADMIN är lösenordsskyddad. Kontakta din support om du behöver komma åt menyn. ADMIN 7.Rapporter 8.Välj moms 9.Töm S&F 10.Ladda param 11.Dagsavslutsti 12.Transaktionsd ADMIN 13.Decimal [AV] 14.Man bel [PÅ] 15.Extra [AV] 35 36

20 ADMIN forts. ADMIN forts. Menyalternativet ADMIN kräver ett administratörslösenord och innehåller funktioner kopplade till köp med kort. LOGON Testar kontakten med banken. Makulera Makulerar det senast gjorda köpet/återköpet. Pengar kommer inte att dras ifrån gästens konto utan tas bort från systemet både i terminalen och hos banken. Återköp Skulle ett köp som inte är gjort senast behöva makuleras gör du ett återköp. Du kommer då att få välja det belopp som skall föras över från ditt konto tillbaka till gästens konto. När belopp är valt kommer terminalen be dig att sätta i det kort som pengarna skall föras tillbaka till. Efterregistrering Möjliggör efterregistrering utav kortbetalning om det av någon anledning inte gick första gången. Dagsavslut Gör ett manuellt dagsavslut i terminalen. Detta innebär att alla transaktioner från föregående dagsavslut skickas till banken och redovisas som dagens försäljning. Viktigt att bara göra ett dagsavslut per försäljningsdag. Har du automatiskt dagsavslut på kommer du inte behöva göra ett manuellt. Kvittokopia Skriver ut en kopia av senaste bankkortstransaktionen (köp eller dagsavslut). Kan även nås i menyn SYSTEM, se sida 34. Rapporter Ger dig möjlighet att skriva ut följande rapporter. Transaktioner Skriver ut en lista på transaktioner (köp och dagsavslut) antingen inom ett intervall eller de senaste X st. Ej överförda Skriver ut lista på transaktioner som inte är överförda till banken, alltså offlineköp som är kvar i terminalen. Gör LOGON för att föra över dessa transaktioner

21 ADMIN forts. ADMIN forts. Nettotaler Skriver ut försäljningen sedan senaste dagsavslutet. Parametrar Skriver ut teknisk information om terminalen. Välj moms Välj den moms skall räknas på kvittot. Töm S&F Tömmer Store & Forward, vilket är alla lagrade offlinetransaktioner i terminalen. Kräver systemlösenord, vilket fås av TechPay Support. Decimal Sätter PÅ/AV om ören skall slås in vid val av belopp. Manuellt belopp Sätter PÅ/AV om raden SEK skall visas i menyn FÖRSÄLJNING (Skall vara AV endast vid kassakopplad terminal). Dricks Sätter PÅ/AV om extra skall anges vid betalning. Ladda param Laddar nya parametrar till terminalen från banken. Dagsavslutstid Visar vilken dagsavslutstid som är satt i terminalen. Går att ändra beroende på inställningar från banken. Transaktionsd Skriver ut EMV-information. Kräver Systemlösenord, vilket fås av TechPay support

22 ÖVRIGT Byta kvittorulle 43 Byta batteri 45 Felmeddelande 47 Teknisk specifikation 48 I detta kapitel beskrivs hur du sköter din terminal. Använd endast godkända tillbehör avsedda för terminalen. ÖVRIGT Daglig tillsyn Varje dag ska du kontrollera terminalen så att den inte har blivit manipulerad med. Gå igenom checklistan nedan, skulle du finna tecken på manipulation skickas terminalen genast till TechPay. Kontrollera att: 1. inget är monterat på terminalen som inte skall vara där. 2. inga hål eller springor finns på plasthöljet. 3. terminalen ser hel ut och har inte öppnats. 4. programversionen är samma som föregående dag (om ingen uppdatering har gjorts) genom att starta terminalen och skriva ut den ifrån menyn SYSTEM

23 BYTA KVITTORULLE När kvittot börjar få rosa ränder ska du byta kvittorulle. Används endast godkända kvittorullar avsedda för terminalen. Dra fram pappret och håll i dess ände enligt bilden. När du sätter i den nya rullen se till att den är spänd och inte ligger löst i utrymmet. Vänd terminalen upp och ner. Öppna luckan genom spärren och ta ut den tomma rullen. Stäng luckan samtidigt som du håller i änden. Se till att rullen är spänd när du stänger luckan. Stoppa i den nya rullen enligt bilden. Se till att luckan är ordentligt stängd. Riv av den pappersbit som du höll i. Du kan testa att mata papper för att se så att den ligger rätt, se sida

24 BYTA BATTERI BYTA BATTERI forts. Batteriet är uppladdningsbart och laddas när du ansluter nätadaptern till terminalen eller lägger terminalen i dockningsstationen. Är terminalen ansluten till en nätadapter kan batteriet bytas utan att terminalen behöver stängas av. Under tiden batteriet är uttaget är WiFi-sändaren avstängd. När terminalen är påslagen syns batteriindikatorn i nedre vänstra hörnet. Indikatorn har fem stycken staplar som visar hur mycket kapacitet det är kvar i batteriet. Är batterikapaciteten låg (en stapel kvar) bör laddning ske snarast. Använd endast godkända nätadaptrar och batterier avsedda för terminalen. Batteriet kopplas loss genom att trycka in knappen på batteriets undersida. För att sätta fast batteriet, passa in de två pinnarna på batteriet i de två motsvarande hålen på terminalen. Tryck därefter in knappen på batteriet och tryck fast batteriet tills haken kopplat i

25 FELMEDDELANDE TEKNISK SPECIFIKATION Felsökning med några vanliga felmeddelanden. Exception trapped Felet innebär att hanteringen av programvaran har använt felaktig data. Prova att starta om terminalen genom att ta ut och sätta tillbaka batteriet. Om felet kvarstår kontaktar du support. Safeshield Terminalen är säkerhetsklassad vilket innebär att vid intrångsförsök kommer säkerhetsswitchar att utlösas. Om det inträffar visas vid uppstart meddelandet Thyron Safeshield hela tiden, utan att fortsätta vidare. Maskinen måste då skickas på service. Vikt 350 g Mått 161 x 80 x 60 mm Temperatur Klarar att användas vid 0-50 grader Celsius och klarar att förvaras vid grader Celsius Nätaggregat V AC nätadapter Batteri Full laddning utav terminalen tar 1h och ger 12 h standbytid Har säkerhetsswitchar utlösts kommer terminalen vid start att stanna på ikonen som bilden visar

26 49 50

27 TechPay 2013 Upplaga 1.1 Betalterminal GPRS Fotograf Patrik Svedberg

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Fristående betalterminal Version 1.2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Xenta. Handbok - 1 -

Xenta. Handbok - 1 - Xenta Handbok - 1 - Inledning... 3 Presentation... 4 Installation... 5 Åska... 6 Testa kommunikationen samt korrigera tid... 6 Transaktioner... 7 Köp... 7 Retur... 10 Makulering... 11 Efterregistrering...

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Innehåll Sidan Översikt Yomani 4 Byte av kvittorulle 4 Inkoppling av kortterminal 5 Underhåll och skötsel 5 Rengöring av terminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 VERSION 1.1.1 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

användarmanual S90GPRS

användarmanual S90GPRS användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS S90GPRS Information Viktig information 3 Skötsel 3 Strömförsörjning 3 Support 3 Snabbkommandon 3 Terminalens tangenter 4 Byta kvittorulle 4 Köpfunktioner Kortköp

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER ARTEMA I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER DESK DECT GSM Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 2. FUNKTIONSÖVERSIKT 5 3. KÖP 8 3.1 Kort läses i kortläsaren 8 3.2 Kortnummer

Läs mer

användarmanual S90GPRS S80GPRS kortterminal kortterminal ETH CDMA Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04

användarmanual S90GPRS S80GPRS kortterminal kortterminal ETH CDMA Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04 användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS kortterminal S90GPRS Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04 458555 143435354 435456466 4454564564 5446546456 545444564 45446 45645645646 456456456456454

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva 1.0 690912-MC1 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System

Manual. OpenSolution Mobile System VERSION 2.0 Manual OpenSolution Mobile System OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 info@opensolution.se www.opensolution.se Rev. 2012-09-20 INNEHÅLL Terminalen Översikt... 1

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Självtest för kassaintegratörer

Självtest för kassaintegratörer Självtest för kassaintegratörer.docx Tomas Gerdin 2015-03-24 Självtest för kassaintegratörer Kanalvägen 14 19461 Upplands Väsby Sverige Tel: +46 (0)8 470 03 00 Fax: +46 (0)8 506 684 99 info@westint.se

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Innehåll Sidan Översikt VX 680 4 Följande ingår i ett Vx680 kit: Terminalmått Ladda batteriet Så här byter du kvittorulle Symboler och texter 5 Inkoppling

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Sida 1 av 15 Version 1.0 Document name: MboxWebbmail_Guide.docx Issued by: Date: 2015-02-06 Reg. no: Description: Approved: M.P

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN...

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 4 2.1 ALLMÄNNA TIPS... 5 2.2 SÄKERHETSTIPS... 5 3. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 6 3.1 ÖVERSIKT... 6 3.2 HUR TERMINALEN

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl250g iwl250b. Integrerad ipp350. Stationär ict250e

Bruksanvisning. Mobil iwl250g iwl250b. Integrerad ipp350. Stationär ict250e Bruksanvisning Stationär ict250e Integrerad ipp350 Mobil iwl250g iwl250b Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE izettle Handbok SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE Det är dessa modeller (och operativsystem) som vi har testat izettle med och vet att det fungerar. Finns inte din enhet med på listan nedan,

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Marstrands Innebandyklubb

Marstrands Innebandyklubb Instruktion för Fika-försäljning Instruktion för användande av ipad, izettledosa och SWISH ipaden används för att registrera all försäljning av varor vid matcher, som en kassa. Skärmkoden till ipad:en

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80

BRUKSANVISNING. Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 BRUKSANVISNING Betalterminal PAX S80 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt...4 1.2. Terminalens struktur...4 1.3 Anslutning av terminal...5 1.4. Test av anslutning...6

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, butiksversion BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 1. Installation och igångsättning av terminalen... 3 Logon... 5 Ändra lösen... 6 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 8 Tangentbord... 8

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Samarbete Paxess PayZone

Samarbete Paxess PayZone Sida 1 av 5 Samarbete Paxess PayZone Fr.o.m. 1 januari 2011 kommer betalningar med betalkort i Turbo, att förmedlas via PayZone s Spectracard. Därmed upphör samarbetet med Strålfors och integreringen med

Läs mer