I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort."

Transkript

1 Manual Fristående betalterminal Version 1.2

2 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen mobil betalterminal som är certifierad för bankkortshantering. Navigering kring funktioner görs lätt med enkelt handhavande för både vänster- och högerhänta.

3 TERMINALEN 5 Översikt 7 Skärm 8 Navigering 9 Status 10 Huvudmenyn 11 Logga in 13 Logga ut 15 Stäng av terminal 17 Strömsparläge 18 FÖRSÄLJNING 19 Betalning 21 Extra 22 Användare 23 Bankkortsbetalning 24 Kvittolayout 29 VERKTYG 31 Synkronisera 33 Kvittokopia 34 Dagsavslut 35 Försäljarrapport 36 Makulera 37 SYSTEM 39 Inställningar 41 Nätverksinfo 43 Admin 44 Ställ in nätverk (endast WiFi) 47 ÖVRIGT 49 Byta kvittorulle 51 Byta batteri 53 Felmeddelande 55 Teknisk specifikation

4 TERMINALEN Översikt 7 Skärm 8 Navigering 9 Status 10 Huvudmenyn 11 Logga in 13 Logga ut 15 Stäng av terminal 17 Strömsparläge 18 TERMINALEN Meny Meny är en lista av menyalternativ som visas på skärmen. Menyn kan bestå av flera sidor. Menyalternativ Väljer du ett menyalternativ öppnas respektive meny. Synkronisera Allt som görs i terminalen sparas i en transaktionsfil. Transaktionsfilen ska vid varje avslutat arbetspass överföras till TWR vid utloggning. Skulle det inte gå att föra över informationen vid utloggning behöver du göra detta manuellt, se sida 33. Det är viktigt att synkroniseringen görs för att kunna spara alla gjorda transaktioner på servern samt hämta hem de senaste uppdateringarna till terminalen. Nätverk Terminalen använder trådlöst nätverk för bankkortsbetalningar samt synkronisering mot TWR av statistik. Saknas kontakt med nätet får synkronisering göras när nät finns. Du kan däremot göra bankkortsbetalning Offline utan nät, vilket styrs av regler hos bankkortet som används. Vissa bankkort kräver att terminalen är Online. TWR TWR (TechPay Webbrapport) är ett backoffice system där terminalens all historik sparas. 5 6

5 ÖVERSIKT SKÄRM nätverksstatus HUVUDMENY 1. Försäljning... 2.Admin... 3.System... 4.Logon 5.Byt användare 6.Logga ut 07/07/10 10:31 skärm F1 - funktionsknapp menyalternativ menyrubrik HUVUDMENY 1.Försäljning... 2.Admin... 3.System... 4.Logon 5.Byt användare 6.Logga ut fler skärmsidor markering strömknapp piltangenter batteriindikator tid och datum X - avbryt/ återgå CLR - radera läsare för magnetremsa OK Skärmen är tänd när terminalen används. Efter 1 minuts inaktivitet kommer skärmen att släckas ner för att spara batteri. För att tända skärmen igen trycker du på valfri knapp. För vidare förklaring av symboler och innehåll på skärmen, se sida 10. läsare för chipkort 7 8

6 NAVIGERING STATUS Starta/stäng av För att starta terminalen trycker du på strömknappen. För att stänga av håller du ned strömknappen tills avstängningsmenyn visas och väljer Turn off, se sida 17. Navigera bland menyer För att välja ett menyalternativ finns det två sätt. Antingen flyttar du markeringen med pilarna till menyalternativet och trycker OK för att välja, eller använder du dig av snabbknapparna. Framför varje menyalternativ finns en siffra. Trycker du in motsvarande siffra på terminalen väljs menyalternativet. Återgå eller avbryt För att återgå till föregående meny eller för att avbryta den aktuella aktiviteten trycker du på X. Batteriindikator Batteriindikatorn visar hur mycket kapacitet som är kvar i batteriet. Nätverksstatus Staplarna meddelar terminalens signalstyrka. De båda dubbelpilarna överst visar att terminalen har IP-adress och kontakt med APN. Fler skärmsidor/menyalternativ Visas en pil i övre högra hörnet på skärmen finns det fler skärmsidor/menyalternativ att tillgå. För att byta skärmsida stegar du antingen till slutet av menyn och trycker pil ned eller stegar till början av menyn och trycker pil upp. Du kan även välja menyalternativet genom att trycka in menyalternativets snabbknapp (gäller för snabbknapp 1-9) oberoende av vilken skärmsida du är på så länge det är samma meny. Radera tecken För att radera inmatat tecken trycker du på CLR. F1 Funktionsknappen F1 används till att mata in kortnummer manuellt vid kortköp. 9 10

7 HUVUDMENYN UTLOGGAD HUVUDMENYN Efter varje arbetspass skall du logga ut från terminalen. Om du inte trycker på någon knapp när terminalen är utloggad kommer den att med jämna mellanrum göra synkronisering för att skicka statistik som inte har synkroniserats samt söka efter nya uppdateringar till terminalen. Logga in Här loggar du in på terminalen. System & Admin Här finns inställningar samt information om terminalen. Admin menyn kräver lösenord. Logon Här verifieras kommunikationen mot banken. Finns det offline transaktioner i terminalen skickas dessa in till banken. Försäljning Här sköter du all försäljning och visering. System & Admin Här finns inställningar samt information om terminalen. Admin menyn kräver lösenord. Logon Här verifieras kommunikationen mot banken. Finns det offline transaktioner i terminalen skickas dessa in till banken. Byt användare Här byter du användare i terminalen. Logga ut Här loggar du ut från terminalen. HUVUDMENY 1.Logga in 2.Admin... 3.System... 4.Logon Huvudmenyn när du är utloggad. HUVUDMENY 1.Försäljning... 2.Admin... 3.System... 4.Logon 5.Byt användare 6.Logga ut Huvudmenyn när du är inloggad

8 LOGGA IN För att kunna arbeta med terminalen under ett arbetspass måste du logga in. Välj menyalternativet LOGGA IN i menyn HUVUDMENY. Mata in ditt användarid och din kod. HUVUDMENY 1.Logga in 2.Admin... 3.System... 4.Logon Välj LOGGA IN. ANVÄNDARE:.... Mata in ditt användarid därefter koden för den valda användaren. Bekräfta Avbryt (OK) (X) 13 14

9 LOGGA UT LOGGA UT forts. När passet är klart loggar du ut från terminalen genom menyalternativet LOGGA UT. Vid utloggning skrivs det ut en rapport över dagens försäljning. Terminalen ber dig därefter att kontrollera om utskriften är läsbar, viktigt att du godkänner utskriften innan du lämnar ifrån dig terminalen. Skulle den inte vara läsbar väljer du nej och en ny utskrift görs. När du godkänt utskriften kommer terminal att synkroniseras. Finns nya uppdateringer bet terminalen dig att starta om. Skulle du inte trycka något kommer terminalen att automatiskt starta om sig efter 5 minuter. Vissa uppdateringar som hämtas kommer inte att tas i drift innan ett visst datum, det kommer då att stå på skärmen. När synkroniseringen är klar meddelas det på skärmen där det står Enheten är redo!. UTSKRIFT OK? Ja Nej (OK) (X) VAR GOD VÄNTA! ÖVERFÖRING SKER ANSLUTER... Avbryt (X) Bekräfta att utskriften är läsbar. Om inte, välj nej för ny utskrift. Synkroniseringen börjar med att föra över statistik. Skulle synkroniseringen inte kunna genomföras, om terminalen saknar täckning, måste synkroniseringen göras manuellt i genom menyalternativet SYNKRONISERA i menyn VERKTYG. VAR GOD VÄNTA! SÖKER EFTER UPPDATERINGAR I steg två söker terminalen efter uppdateringar. Avbryt (X) 15 16

10 STÄNG AV TERMINAL STRÖMSPARLÄGE För att stänga av terminalen håller du in strömknappen tills avstängningsmenyn visas. Terminalen kommer ihåg vid avstängning eller strömsparläge vilken meny som visades. Du kommer inte att loggas ut när du stänger av terminalen. För att logga ut, se sida 15. När terminalen är i strömsparläge fungerar inga knappar, kommunikation eller kortläsare, skärmen släcks ner och terminalen drar minimalt med ström. För att gå ur strömsparläget trycker du på strömknappen. Low Power Mode Försätter terminalen i strömsparläge, se sida 18. Turn Off Stänger av terminalen. Return Går ur avstängningsmenyn och tillbaka till menyn som visades senast LOW POWER MODE Press Power Key Wakeup Terminalen är i strömsparläge. För att gå ur trycker du på strömknappen. Press: 1) Low Power Mode 2) Turn Off 3) Return. Avstängningsmenyn

11 FÖRSÄLJNING Betalning 21 Extra 22 Användare 23 Bankkortsbetalning 24 Kvittolayout 29 I menyn FÖRSÄLJNING genomför du köp på terminalen. FÖRSÄLJNING 1.1 ANVÄNDARE 1 FÖRSÄLJNING Menyn FÖRSÄLJNING. 2.SEK

12 BETALNING EXTRA Du matar in beloppet som skall betalas på rad 2 i menyn FÖRSÄLJNING. Efter att det inmatade beloppet har valts börjar bankkortsbetalningen, se sida 24. Har du aktiverat extra kommer terminalen att först fråga om det innan bankkortsbetalning börjar, se sida 22. Extra väljer du om du skall använda i menyn ADMIN, se sida 46. Vid betalning matar man in totalbeloppet inklusive extra som gästen vill betala. Att betala är det belopp som valdes i menyn FÖRSÄLJNING. Totalbeloppet inklusive extra kommer att dras ifrån gästens konto och visas som en summa på transaktionskvittot efter genomfört köp. Försöker du att mata in mer än 100% extra kommer terminal att säga ifrån och du får ange ett nytt totalbelopp. FÖRSÄLJNING 1.1 ANVÄNDARE 1 2.SEK Överst visas aktuell användare. Mata in beloppet på nedersta raden för att genomföra ett köp. ATT BETALA SEK ANGE TOTAL INKL EXTRA SEK Om extra är valt matar gästen in totalbeloppet inklusive extra

13 ANVÄNDARE BANKKORTSBETALNING Varje köp som genomförs sparas i TWR med den användare som är aktuell vid köptillfället. Du väljer själv om du vill använda en användare eller byta mellan flera stycken. Alla transaktioner gjorde, oavsett användare, kommer in till samma konto som är kopplad till terminalen. Du kan enkelt i menyn VERKTYG byta användare genom menyalternativet BYT ANVÄNDARE, eller i menyn FÖRSÄLJNING välja den översta raden där den aktuella användaren visas. För att betala med bankkort gör du följande. Du tar emot bankkortet ifrån gästen och sätter det i terminalen. Menyerna som följer kan variera beroende på vilket bankkort som används, följ anvisningarna på skärmen. När det står på skärmen att PIN-kod skall anges lämnar du över terminalen till gästen. Skulle köpet inte gå igenom meddelas det på skärmen och ett felmeddelandekvitto skrivs ut, se sida 28. Insättning på kontot Dagen efter försäljning sätts de transaktioner som är auktoriserade hos banken in på ditt konto. Därmed är det viktigt att det sista du gör varje kväll är Logon så du säkerställer att alla offline köp kommer in till banken. ChipnGo Är din terminal aktiverad med ChipnGo kan du göra transaktioner som är under 200 SEK utan PIN-kod eller legitimation. Skulle beloppet överstiga 200 SEK görs köpet som vanligt med Chip&PIN

14 BANKKORTSBETALNING (PIN) BANKKORTSBETALNING (PIN) forts. VÄLKOMMEN English Manuell SÄTT I/DRA KORT (OK) (X) Ta emot gästens bankkort. Har kortet chip använder du det främst, annars drar du kortet med magnetremsan. För att manuellt mata in kortet trycker du på X. TRANSAKTION GODKÄND Köpet verifieras. När betalning är genomförd står det Transaktion godkänd på skärmen. SÄTT I/DRA KORT VÄLKOMMEN English (OK) Manuell (X) Lämna över terminalen till gästen som får godkänna beloppet och mata in sin kod. TA UT KORT Kvittot skrivs ut och terminalen ber gästen att ta ut kortet. Lämna över gästens kort och kvitto. SEK KONTOKORT VISA Gästen anger sin PIN-kod. KOD: ** EJ KOD (F1) 25 26

15 KONTOKORTSBETALNING (UTAN PIN) FEL VID BANKKORTSBETALNING Har gästen ingen PIN-kod till sitt kort gör du samma procedur fram till att koden skall matas in. Istället för att ange PIN-kod trycker gästen på F1 och terminalen skriver ut ett signeringskvitto som gästen skall signera. Det signerade kvittot behåller du. MEDGES EJ Vid transaktioner där banken inte godkänner köpet skrivs ett felmeddelandekvitto ut där det står MEDGES EJ. På kvittot finns summan för köpet angivet men inga pengar har dragits från gästens bankkonto. På nedre delen av kvittot finns det information om varför köpet ej medgavs. För förklarning av de olika felkoderna se sida SEK KONTOKORT VISA KOD: EJ KOD (F1) 10/06/14 10:09 TA UT KORT 10/06/14 10:09 Tryck på F1 för att signera köpet om gästen inte har någon PIN-kod. Signeringskvittot skrivs ut och terminalen ber gästen att ta ut kortet. Lämna över gästens kort och signeringskvitto. TEKNISKT FEL Vid betalningar med bankkort kontrolleras korten via nätet. Då det saknas täckning vid en bankkortsbetalning och bankkortet inte kan betalas Offline skrivs ett felmeddelandekvitto på vilket det står KOMMUNIKATIONSFEL. På kvittot finns köpsumman angiven men inga pengar har dragits från bankkontot. Köpet kan genomföras när det finns bättre täckning

16 KVITTOLAYOUT KVITTOLAYOUT forts. FÖRETAG FÖRETAGSGATAN FÖRETAGSSTADEN Org.Nr BANK Butiksnr: TermID: S/N: Kassörsnr: 1 Kassaref: FRISTÅENDE :02:00 KÖP SEK 1.00 Moms 25.00% 0.20 KONTANT 0.00 TOTALT 1.00 Personlig kod **** **** **** 1234 Giltig t o m: 01/21 VISA Bankkonto Ca SEB 001 Ref: AID: A TVR: TSI: E Ditt Redovisnings- eller BABS nummer 2. Terminalens ID nummer mot banken. 3. Terminalens serienummer 4. Inloggad användare för transaktionen 5. Visar om köpet är fristående eller kassakopplad (visar då kassareferensen) 6. Datum och tid när transaktionen gjordes 7. Kod för auktorisering av transaktionen 000 = Köp OK 076 = För lite pengar 201 = Fel PIN 909 = Spärrat kort = Offline 8. Kod för hur transaktionen har auktoriserats C = Chip D = Magnetkort T = Manuellt inmatat a = = Signatur / = ChipnGo 1 = Online 2 = Offline 9. Kvittots referensnummer 29 30

17 VERKTYG Synkronisera 41 Dagsavslut 34 Försäljarrapport 36 Makulera 37 Kvittokopia 43 VERKTYG I menyn VERKTYG finner du de vanligaste menyerna för att du skall snabbt kunna arbeta med terminalen. Mata papper Matar papper vid varje tryck. Byt användare Se sida 23. VERKTYG 1.Synkronisera 2.Mata papper 3.Kvittokopia 4.Dagsavslut 5.Öppen försrpt 6.Makulera Menyn VERKTYG sida 1. VERKTYG 7.Byt användare Menyn VERKTYG sida

18 SYNKRONISERA KVITTOKOPIA Menyalternativet SYNKRONISERA gör en överföring av alla betalningar till TWR samt söker efter nya uppdateringar till terminalen. Synkronisering sker även när du loggar ut från terminalen samt med jämna mellanrum när den är utloggad. Finns nya uppdateringen kommer terminalen att be sig logga ut (om inloggad) och sedan starta om. Menyalternativet KVITTOKOPIA skriver ut en kopia på senaste gjorda banktransaktionen. Beroende på vad som gjordes sist på terminalen kan du få ut följande: Köp Skriver ut en kopia på senaste köpet märkt kopia med samma information som på originalet. VAR GOD VÄNTA! ÖVERFÖRING SKER ANSLUTER... Avbryt (X) Synkroniseringen börjar med att göra vöer statistik. Dagsavslut Skriver ut en kopia på dagsavslutet. Notera att har du gjort ett köp efter att dagsavslutet har gjorts får du endast ut det köpet som en kopia. För att då få ut summan för dagsavslutet skriver du ut en rapport på transaktioner i menyn ADMIN, se sida 44. VAR GOD VÄNTA! SÖKER EFTER UPPDATERINGAR Avbryt (X) I steg två söker terminalen efter uppdateringar. VERKTYG 1.Synkronisera 2.Mata papper 3.Kvittokopia 4.Dagsavslut 5.Öppen försrpt 6.Makulera Välj KVITTOKOPIA för att skriva ut en kopia på senaste bankkortstransaktionen 33 34

19 DAGSAVSLUT ÖPPEN FÖRSÄLJARRAPPORT Dagsavslut görs för att meddela banken att försäljningen är slut för dagen och att de kan föra över transaktionerna till ditt konto. Har inget dagsavslut gjorts innan 02:00 skickas transaktionerna automatiskt in till ditt konto. Fel i dagsavslut Dagsavslutet verifierar även att den är godkänd gentemot banken, alltså att försäljningen på terminalen motsvarar det som banken fått in. Skulle det inte stämma meddelas det på dagsavslutskvittot tillsammans med inlösarens telefonnummer som du måste ringa till för att åtgärda felet (kallas missmatch). Öppen försäljarraport skriver ut hur mycket som varje användare har sålt för på terminalen per betalmetod samt hur mycket av summan som är extra. Denna rapport nollställer inga räknare utan kan skrivas ut hur många gånger som helst. Används med fördel när en användare skall få ut sin egen försäljning utan att behöva logga ut och nollställa alla andras försäljning i terminalen. Offlinedagsavslut Har du, vid dagsavslutets tidpunkt, kommunikationsproblem står det på dagsavslutskvittot Dagsavslut offline, vänligen gör Logon. Det innebär att dagsavslutet har gjorts offline och för att skicka in det till banken gör du LOGON i huvudmenyn. VERKTYG 1.Synkronisera 2.Mata papper 3.Kvittokopia 4.Dagsavslut 5.Öppen försrpt 6.Makulera Tryck på Öppen försrpt för att skriva ut en öppen försäljarrapport

20 MAKULERA Du kan alltid makulera din senaste gjorda banktransaktion. Det gör du enkelt i menyn VERKTYG. Transaktionen kommer då att tas bort från terminalen och inga pengar kommer att dras ifrån kundens konto. I annat fall för att returnera köpet till kunden behöver du göra ett återköp från menyn ADMIN, se sida 44. MAKULERA? JA (OK) NEJ (X) Vid makulering får du bekräfta att det är korrekt köp som du makulerar. TID 13:15:45 SEK REF

21 SYSTEM SYSTEM Inställningar 41 Admin 44 Nätverksinfo 43 Ställ in nätverk (WiFi) 47 I menyn SYSTEM finner du information om terminalen och systeminställningar. Inställningar Se sida 41. Admin Se sida 44. Signalstyrka (endast GPRS) Visar signalstyrkan för GPRS-nätet. Du kan se den aktuella styrkan och medelstyrkan. För att nollställa medelstyrkan välj Återställ. Nätverksinfo Se sida 43. Programversion Skriver ut terminalens aktuella programversion. SYSTEM 1.Inställn... 2.Admin... 3.Signalstyrka 4.Nätverksinfo 5.Programversion Menyn SYSTEM

22 INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNINGAR forts. Menyn INSTÄLLNINGAR ger dig möjligheten att ändra inställningar i terminalen. Manuellt belopp Sätter PÅ/AV om raden SEK skall visas i menyn FÖRSÄLJNING (Skall vara AV endast vid kassakopplad terminal). Extra Sätter PÅ/AV om extra skall anges vid betalning. Decimal Sätter PÅ/AV om ören skall slås in vid val av belopp. Chip&Go Sätter PÅ/AV om ChipnGo skall vara tillåtet vid betalning. Notera för att göra ChipnGo betalning måste du har ett avtal med TechPay. Radiosändare Stänger av och på radiosändare på terminalen. Är radiosändaren avstängd skickas inga radiovågor ut från terminal. Vid varje ändring mellan av och på startas terminalen om. Display Ändrar om bakgrundsbelysningen skall vara AV, PÅ eller AUTO (vid AUTO stängs den av för att spara batteri efter 1 minuts inaktivitet) samt ställer in skärmens kontrast. Ändra lösenord Ändrar adminlösenordet. Kräver adminlösenordet för att ändra. Finns inte det att tillgå kontaktar du supporten. Ändra APN (endast GPRS) Visar och ändrar vilket APN terminalen använder för kommunikation. Nätverk (endast WiFi) Se sida

23 NÄTVERKSINFO ADMIN Menyalternativet NÄTVERKSINFO visar om terminalen är ansluten mot ett nätverk, vilket APN/SSID terminalen är uppkopplad mot och vilken IP-adress terminalen har för tillfället. På sida två (tryck höger pil) visas information om terminalens DNS. Menyalternativet ADMIN kräver ett administratörslösenord och innehåller funktioner kopplade till köp med kort. LOGON Här verifieras kommunikationen mot banken. Finns det offline transaktioner i terminalen skickas dessa in till banken. Nätverksinfo Ansluten: Nej APN: internet.tele IP: DHCP: NEJ --> Nätverksinfo DNS 1: DNS 2: <-- Sida 1 för nätverksinformation. Sida 2 för nätverksinformation. Återköp För att göra återköp väljer du menyalternativet ÅTERKÖP och sätter i kortet (alt. drar magnetspåret eller matar in kortnumret manuellt). Terminalen kommer att be om summa som skall återbetalas. Vid godkännandet av summan förs pengar över till kortet från ditt konto. Överföringen tar 3-5 bankdagar. Efterregistrering Möjliggör efterregistrering utav kortbetalning om det av någon anledning inte gick första gången. Rapporter Ger dig möjlighet att skriva ut följande rapporter. Transaktioner Skriver ut en lista på transaktioner (köp och dagsavslut, godkända, medges ej och avbrutna) antingen inom ett intervall (dag och tid) eller de senaste X st

24 ADMIN forts. ADMIN forts. Ej överförda Skriver ut lista på transaktioner som inte är överförda till banken, alltså offlineköp som är kvar i terminalen. Gör LOGON för att föra över dessa transaktioner. Nettotaler Skriver ut försäljningen sedan senaste dagsavslutet. Parametrar Skriver ut teknisk information om terminalen. Dagsavslutstid Visar vilken dagsavslutstid som är satt i terminalen. Visas inom parentes DCPAR är dagsavslutstiden satt av banken, i annat fall kan du ändra tid själv genom att trycka på F1. Transaktionsdata Skriver ut EMV-information. Kräver Systemlösenord, vilket fås av TechPay support. Välj moms Välj den moms skall visas på kvittot. Töm S&F Tömmer den äldsta transaktionen i Store & Forward, vilket är alla lagrade offlinetransaktioner i terminalen. Vid tömning försvinner transaktionen och du får inte pengarna för transaktionen till ditt konto. Kräver systemlösenord, vilket fås av TechPay Support. Ladda param Laddar nya parametrar till terminalen från banken. När terminalen ber om TSP-adress trycker du på OK

25 STÄLL IN NÄTVERK (endast WiFi) För att ändra vilket WiFi-nät som terminal skall koppla upp sig mot matar du in informationen i menyalternativet NÄTVERK i menyn INSTÄLLNINGAR. Vid inmatning av SSID och PSK kan följande tecken användas: A-Z, a-z, 0-9 och _ - = $?! : ; Välj nätverk Mata in det SSID som nätverket har. Version Välj med höger- och vänsterpil om nätverket använder b eller g Säkerhet Välj vilken kryptering som används (WPA eller WPA2) WPA-nyckel Mata in WPA-nyckeln för nätverket. WPA-nyckeln skall bytas var 60:e dag för att säkerställa säkerheten kring nätverket. När du är klar sparar du genom menyalternativet SPARA. Du måste starta om terminalen efter att du har sparat inställningarna för att de skall börja gälla

26 ÖVRIGT Byta kvittorulle 51 Byta batteri 53 Felmeddelande 55 Teknisk specifikation 56 I detta kapitel beskrivs hur du sköter din terminal. Använd endast godkända tillbehör avsedda för terminalen. ÖVRIGT Daglig tillsyn Varje dag ska du kontrollera terminalen så att den inte har blivit manipulerad med. Gå igenom checklistan nedan, skulle du finna tecken på manipulation skickas terminalen genast till TechPay. Kontrollera att: 1. inget är monterat på terminalen som inte skall vara där. 2. inga hål eller springor finns på plasthöljet. 3. terminalen ser hel ut och har inte öppnats. 4. programversionen är samma som föregående dag (om ingen uppdatering har gjorts) genom att starta terminalen och skriva ut den ifrån menyn SYSTEM

27 BYTA KVITTORULLE BYTA KVITTORULLE forts. När kvittot börjar få rosa ränder ska du byta kvittorulle. Används endast godkända kvittorullar avsedda för terminalen. Dra fram pappret och håll i dess ände enligt bilden. När du sätter i den nya rullen se till att den är spänd och inte ligger löst i utrymmet. Vänd terminalen upp och ner. Öppna luckan genom spärren och ta ut den tomma rullen. Stäng luckan samtidigt som du håller i änden. Se till att rullen är spänd när du stänger luckan. Stoppa i den nya rullen enligt bilden. Se till att luckan är ordentligt stängd. Riv av den pappersbit som du höll i. Du kan testa att mata papper för att se så att den ligger rätt, se sida

28 BYTA BATTERI BYTA BATTERI forts. Batteriet är uppladdningsbart och laddas när du ansluter nätadaptern till terminalen eller lägger terminalen i dockningsstationen. Är terminalen ansluten till en nätadapter kan batteriet bytas utan att terminalen behöver stängas av. Under tiden batteriet är uttaget är WiFi-sändaren avstängd. När terminalen är påslagen syns batteriindikatorn i nedre vänstra hörnet. Indikatorn har fem stycken staplar som visar hur mycket kapacitet det är kvar i batteriet. Är batterikapaciteten låg (en stapel kvar) bör laddning ske snarast. Använd endast godkända nätadaptrar och batterier avsedda för terminalen. Batteriet kopplas loss genom att trycka in knappen på batteriets undersida. För att sätta fast batteriet, passa in de två pinnarna på batteriet i de två motsvarande hålen på terminalen. Tryck därefter in knappen på batteriet och tryck fast batteriet tills haken kopplat i

29 FELMEDDELANDE TEKNISK SPECIFIKATION Felsökning med några vanliga felmeddelanden. Exception trapped Felet innebär att hanteringen av programvaran har använt felaktig data. Prova att starta om terminalen genom att ta ut och sätta tillbaka batteriet. Om felet kvarstår kontaktar du TechPay support. Safeshield Terminalen är säkerhetsklassad vilket innebär att vid intrångsförsök kommer säkerhetsswitchar att utlösas. Om det inträffar visas vid uppstart meddelandet Thyron Safeshield hela tiden, utan att fortsätta vidare. Terminalen måste då skickas på service. Kontakta TechPay support. Vikt 350 g Mått 161 x 80 x 60 mm Temperatur Klarar att användas vid 0-50 grader Celsius och klarar att förvaras vid grader Celsius Nätaggregat V AC nätadapter Batteri Full laddning utav terminalen tar 1h och ger 12 h standbytid Har säkerhetsswitchar utlösts kommer terminalen vid start att stanna på ikonen som bilden visar

30 TechPay 2014 Upplaga 1.2 Betalterminal GPRS - Fristående Fotograf Patrik Svedberg

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort.

I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Manual Betalterminal GPRS Version 1.1 I den här manualen finner du information om TechPay betalterminal som hanterar betalning med bankkort. Terminalen är en handburen kompakt mobil betalterminal som är

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

Vx 510. Användarhandbok

Vx 510. Användarhandbok Vx 510 Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Xenta. Handbok - 1 -

Xenta. Handbok - 1 - Xenta Handbok - 1 - Inledning... 3 Presentation... 4 Installation... 5 Åska... 6 Testa kommunikationen samt korrigera tid... 6 Transaktioner... 7 Köp... 7 Retur... 10 Makulering... 11 Efterregistrering...

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Yomani SA. Användarhandbok

Yomani SA. Användarhandbok Yomani SA Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation.......................................4 7 Installation och rutiner.................................5

Läs mer

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE)

Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Snabbstartsmanual Fristående kortterminal (WestPOS - STANDALONE) Version: 1.20.6.8 WEST INTERNATIONAL AB 1. Dokumenthistorik... 2 2. Terminalens olika komponenter... 3 3. Komma igång... 4 3.1. Grundinställningar...

Läs mer

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-Bruksanvisning Innehållsförteckning: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-tjänster... 2 1.2 Kontaktuppgifter... 2 2 HYPERCOM M4100 BETALTERMINAL... 3 2.1 Öppnande av förpackning... 3 2.2

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, X8006 VERSION 1.0.2 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler i Sverige och ingår i en internationell koncern

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Contactless 9 Offlineköp 9 Inringt samtal 10 Förköp/Reservation 11 Reservlösning (endast

Läs mer

Terminalguide. Samport IWL250 Samport ICT250. Svenska

Terminalguide. Samport IWL250 Samport ICT250. Svenska Terminalguide Samport IWL250 Samport ICT250 Svenska 1 Index Sida Samport IWL250... 5 Layout terminal...6 Installation av GPRS/3G-terminalen... 7 Dockningsstation Bluetooth/Ethernet...8 Installation av

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Vx 680. Användarhandbok

Vx 680. Användarhandbok Vx 680 Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Tack för att du har valt en betalterminal

Läs mer

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006

Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 2014 Manual OS Pay MODELLER: T103P WIFI/3G, T103, T103 WIFI/3G, X8006 VERSION 1.1.1 OPENSOLUTION NORDIC AB Svanvik 240, 471 72, Hjälteby 0304-66 77 46 support@opensolution.se Innehållsförteckning Ändringsinformation...

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220

Manual för kortterminalen. Hypercom T4220 Manual för kortterminalen Hypercom T4220 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom T4220...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

användarmanual S90GPRS

användarmanual S90GPRS användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS S90GPRS Information Viktig information 3 Skötsel 3 Strömförsörjning 3 Support 3 Snabbkommandon 3 Terminalens tangenter 4 Byta kvittorulle 4 Köpfunktioner Kortköp

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani

Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Installationsanvisning och snabbguide för Yomani Innehåll Sidan Översikt Yomani 4 Byte av kvittorulle 4 Inkoppling av kortterminal 5 Underhåll och skötsel 5 Rengöring av terminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1

Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-Terminal Verifone Vx810 Användarhandbok för Halda M1/C1 Online-terminal Verifone Vx810 Utgåva 1.0 690912-MC1 Produktansvarig: Jens Bergström Källdokumentets namn: Vx810 Användarhandbok M1C1 SE 1.0.docx

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Vx 510 FLERANVÄNDARE. Användarhandbok

Vx 510 FLERANVÄNDARE. Användarhandbok Vx 510 FLERANVÄNDARE Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Självtest för kassaintegratörer

Självtest för kassaintegratörer Självtest för kassaintegratörer.docx Tomas Gerdin 2015-03-24 Självtest för kassaintegratörer Kanalvägen 14 19461 Upplands Väsby Sverige Tel: +46 (0)8 470 03 00 Fax: +46 (0)8 506 684 99 info@westint.se

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

OS PAY MANUAL T103 T103P x8006

OS PAY MANUAL T103 T103P x8006 OS PAY MANUAL T103 T103P x8006 VERSION 2.0 OPENSOLUTION NORDIC AB Lindholmspiren 3A, SE-417 56 Gothenburg, Sweden 010-410 2000 support@opensolution.se VÄLKOMMEN TILL OPENSOLUTION Tack för att ni har valt

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

användarmanual S90GPRS S80GPRS kortterminal kortterminal ETH CDMA Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04

användarmanual S90GPRS S80GPRS kortterminal kortterminal ETH CDMA Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04 användarmanual kortterminal ETH CDMA S80GPRS kortterminal S90GPRS Användarmanual Kortterminal Onslip 2015-02-11 2.04 458555 143435354 435456466 4454564564 5446546456 545444564 45446 45645645646 456456456456454

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 680 GPRS Innehåll Sidan Översikt Vx680 4 Följande ingår i ett Vx680 kit: Terminalmått Ladda batteriet Så här byter du kvittorulle Symboler och texter 5 Inkoppling av kortterminal

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Anvädarhandbok INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Installation och hantering av terminalen... 4 2.1. Generell hantering av terminalen... 4 2.2. Installation... 5 2.3. Dagsavslut...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. VX 820 Standalone

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. VX 820 Standalone INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 820 Standalone VÄLKOMMMEN TILL VERIFONE Verifone Sweden AB är en del av Verifonekoncernen som är en världsledande leverantör av betallösningar. Allt från kortterminaler i

Läs mer

Babs Micro. Användarhandbok

Babs Micro. Användarhandbok Babs Micro Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Tack för att du har valt en kortläsare från Babs Paylink! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani fristående

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani fristående INSTALLATIONSANVISNING FÖR Yomani fristående VÄLKOMMMEN TILL VERIFONE Verifone Sweden AB är den ledande oberoende leverantören av betallösningar i Europa med fokus på betalningar i handeln. Vi tillhandahåller

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System

Manual. OpenSolution Mobile System VERSION 2.0 Manual OpenSolution Mobile System OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 info@opensolution.se www.opensolution.se Rev. 2012-09-20 INNEHÅLL Terminalen Översikt... 1

Läs mer

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER

ARTEMA DESK DECT GSM. Manual Sverige I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER ARTEMA I FRONTLINJEN FÖR BETALTERMINALER DESK DECT GSM Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 2. FUNKTIONSÖVERSIKT 5 3. KÖP 8 3.1 Kort läses i kortläsaren 8 3.2 Kortnummer

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Användarmanual WestInt 8006

Användarmanual WestInt 8006 Filename: Användarmanual WestInt 8006 Page: 1(11) Användarmanual WestInt 8006 Revision history Date Version Changes Changed by 2013-01-17 0.1 First draft AB 2013-02-04 1.0 Korrigeringar i upplägget AB

Läs mer

Användarguide Nordea Swish Företag App

Användarguide Nordea Swish Företag App Användarguide Nordea Swish Företag App App, manual version 3.0 Swish Företag och Swish Handel Swish Företag gör det möjligt för företag, föreningar och organisationer att ta emot Swish- betalningar från

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi

Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Installationsanvisning och snabbguide för VX 680 WiFi Innehåll Sidan Översikt VX 680 4 Följande ingår i ett Vx680 kit: Terminalmått Ladda batteriet Så här byter du kvittorulle Symboler och texter 5 Inkoppling

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för VX 520

Installationsanvisning och snabbguide för VX 520 Installationsanvisning och snabbguide för VX 520 Innehåll Sidan Översikt VX 520 4 Byte av kvittorulle 4 Underhåll och skötsel 4 Rengöring av terminal 5 Inkoppling av kortterminal 5 Kontrollera uppgifter

Läs mer

Elite 790 Användarhandbok, taxi/restaurang 1 BBS AB

Elite 790 Användarhandbok, taxi/restaurang 1 BBS AB 1 Avsnitt Innehållsförteckning Sida Inledning... 3 1. Installation och igångsättning av terminalen... 4 Logon... 6 Ändra lösen... 7 2. Lär känna terminalen Hur terminalen arbetar... 9 Tangentbord... 9

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt VX 675.... 3 Ladda batteriet.... 4 Så här byter du kvittorulle.... 4 Symboler och texter.... 4 Inkoppling av kortterminal.... 4 Kontrollera

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF93D

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF93D Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF93D Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Sida 1 av 15 Version 1.0 Document name: MboxWebbmail_Guide.docx Issued by: Date: 2015-02-06 Reg. no: Description: Approved: M.P

Läs mer

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB. MoreFlo ios Manual MoreFlo AB www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios. I tillägg till manualen

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Vx 680. WiFi. Användarhandbok

Vx 680. WiFi. Användarhandbok Vx 680 WiFi Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation och rutiner.................................5

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900

ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900 ARTEMA DESK MED PINPAD MCU 5900 Manual Sverige Innehållsförteckning Sida 1. INSTALLATIONSBESKRIVNING 2 1.1 Anslutning till ARTEMA DESK 2 1.2 Anslutningsinstruktion 2 2. KONFIGURATION 3 2.1 PIN-enhet levererad

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Plus Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig.

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Manual biljettmaskin. Ombud

Manual biljettmaskin. Ombud Manual biljettmaskin Ombud Ett nytt Värmlandskort är inte aktiverat i biljettsystemet vilket innebär att varje gång ni säljer ett nytt Värmlandskort så ska detta aktiveras genom att trycka på knappen NYTT

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani Beloppskopplad

INSTALLATIONSANVISNING FÖR. Yomani Beloppskopplad INSTALLATIONSANVISNING FÖR Yomani Beloppskopplad VÄLKOMMMEN TILL VERIFONE Verifone Sweden AB är den ledande oberoende leverantören av betallösningar i Europa med fokus på betalningar i handeln. Vi tillhandahåller

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN...

1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida 1. INLEDNING... 3 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 4 2.1 ALLMÄNNA TIPS... 5 2.2 SÄKERHETSTIPS... 5 3. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 6 3.1 ÖVERSIKT... 6 3.2 HUR TERMINALEN

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 675 GPRS Innehållsförteckning Översikt VX 675... 4 Symboler och texter... 5 Inkoppling av kortterminal... 5 Kontrollera uppgifter... 5 Test av kommunikation... 5 Transaktioner...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Marstrands Innebandyklubb

Marstrands Innebandyklubb Instruktion för Fika-försäljning Instruktion för användande av ipad, izettledosa och SWISH ipaden används för att registrera all försäljning av varor vid matcher, som en kassa. Skärmkoden till ipad:en

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 520

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 520 INSTALLATIONSANVISNING FÖR VX 520 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt VX 520... 3 Byte av kvittorulle.... 4 Underhåll och skötsel.... 4 Rengöring av kortläsare (chip).... 4 Rengöring av magnetläsare.... 4

Läs mer

Vx 675. Användarhandbok

Vx 675. Användarhandbok Vx 675 Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Inledning............................................3 Presentation...................................... 4 5 Tack för att du har valt en kortterminal

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN VER 1.0 ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN 2015-04-20 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 2 1.1 App-version... 2 2 2.1 ANVÄNDARE OCH BESÄTTNING... 2 Inloggning... 2 2.2

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE izettle Handbok SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE Det är dessa modeller (och operativsystem) som vi har testat izettle med och vet att det fungerar. Finns inte din enhet med på listan nedan,

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer