PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret"

Transkript

1 PiteåPanelen Rapport 26 Parkeringsavgifter Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret

2 Parkeringsavgifter Samhällsbyggnad har av Teknik- och servicenämnden fått i uppdrag att utreda parkeringsavgifter i Piteå centrum gällande parkeringshuset Löjan och ett införande av parkeringsavgifter på de parkeringar som idag regleras med P-skiva. Idag finns cirka 1200 parkeringsplatser för bilar i Piteå centrum. Av dessa regleras cirka 1100 platser med P-skiva i 3 timmar och för resterande 100 platser tas en parkeringsavgift. Dagens system med P-skiveparkeringar upplevs av många besökare som enkelt, bekvämt och lättillgängligt. P-skiveparkeringar styr även bort trafiken från gatuparkering. Den problematik som uppkommit med dagens system är att P-skiveparkeringarna av vissa används till arbetsplatsparkering vilket kan innebära blockerande långtidsparkering av platser, vilket även kan medför att besökare tvingas parkera längre ifrån. Detta kan medföra söktrafik och blockerande bilar som väntar på lediga platser, vilket i sin tur kan leda till trafikstockningar och försämrad luftmiljö. Ett eventuellt införande av parkeringsavgift enbart på nya Löjanområdet kan ge en skev parkeringsbild i centrum med överbelastade P-skiveparkeringar. Syftet med enkäten var att ta reda på vad PiteåPanelen tycker i frågan. Svaret kommer sedan att användas som ett av många beslutsunderlag i det fortsatta arbetet med parkeringsfrågan i kommunen. Svarsfrekvens Av PiteåPanelens totalt 115 deltagare har 76 personer (66 %) svarat på enkäten Parkeringsavgifter. Andel män som besvarat enkäten uppgick till 40 procent och andel kvinnor uppgick till 60 procent. Den åldersgrupp som haft störst svarsfrekvens är personer 65 år och äldre (36 %) följt av personer i åldern år (33 %). Minst andel svarande var det i den yngsta åldersgruppen år samt år (31 %). Röjandekontroll I de anvisningar som Piteå kommun har gällande kvalitetsarbete står det skrivet att resultat som visar fem eller färre inte ska redovisas, eftersom det kan röja identiteten hos den enskilde personen. I kommunens riktlinjer över kvalitetsarbete står det även att jämn skala som svarsalternativ ska användas samt att resultatet redovisas som andel positiva/negativa svar. På grund av ovanstående kan resultatet i vissa fall redovisas i textform, detta för att inte röja identiteten hos den svarande.

3 Resultat Parkeringsavgifter 1. Hur långt avstånd har du mellan ditt hem och Piteå centrum? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 74 stycken. De allra flesta av paneldeltagarna har mellan 2-5 kilometer (32 %) eller 6-25 kilometer (32 %) mellan sitt hem och Piteå centrum. Per kön var de flest män som hade ett avstånd mellan 6-25 kilometer och flest kvinnor som hade ett avstånd mellan 2-5 kilometer. Per ålder var de flest personer i åldern år som hade mindre än 2 kilometer, personer i åldern år hade ett avstånd på 2-5 kilometer, personer i åldern år hade ett avstånd på 6-25 kilometer och för personer 65+ var det flest som hade ett avstånd på 2-5 kilometer och mer än 25 kilometer till centrum. 10 Avstånd till Piteå centrum % 32% 24% 11% < 2 kilometer 2-5 kilometer 6-25 kilometer >25 kilometer 2. Vilket är ditt vanligaste färdsätt när du besöker Piteå centrum? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 74 stycken. Majoriteten av paneldeltagarna anger att deras vanligaste färdsätt när det besöker Piteå centrum är bil (73 %) följt av till fots (12 %) och cykel (10 %). De färdsätt som används minst är kollektivtrafiken. Efter kön förekommer det ingen större skillnad på val av färdsätt. Efter ålder är till fots det vanligast färdsättet för personer år och för de resterande åldersgrupperna är bil det vanligaste färdsättet. 10 Vanligaste färdsättet % % 1 5% Bil Till fots Cykel Kollektivtrafik + annat

4 Tillgänglighet För att undvika söktrafik och blockerande bilar som väntar på lediga platser bör en parkerings kapacitetsutnyttjande aldrig överstiga ca 90 %, vilket innebär att det alltid ska finnas lediga platser för tillkommande besökare. 3. Hur upplever du möjligheten att hitta en parkeringsplats i Piteå centrum inom rimlig tid på vardagar (måndag-fredag)? (Svar angavs på en skala 1-4, där 1 är inte alls bra och 4 är mycket bra) Antal personer som valt att besvara denna fråga är 73 stycken. Majoriteten av de svarande upplever att det är lätt att få tag i parkeringsplatser i Piteå centrum under vardagar (måndag-fredag), 79 procent. Medan 18 procent upplever att det är svårt att hitta parkeringsplatser. Per kön upplever kvinnorna i lite större utsträckning att det är svårt att få en parkeringsplats och efter ålder är det främst personer i åldern år. Den åldersgrupp som främst upplever att det är lätt att hitta parkeringsplats i Piteå centrum på vardagar är personer i åldern år Parkeringsplats, måndag-fredag 79% % 3% Skala 1-2 Skala 3-4 Ingen åsikt Totalt har det inkommit 16 synpunkter kring möjligheten att hitta parkeringsplatser i Piteå centrum inom rimlig tid på vardagar, delar av kommentarerna var: Mycket lätt måndag-onsdag, torsdag fm och fredag fm. Svårt-mycket svårt torsdag em och fredag em Beroende på vilka tider på dagen man är där. Under sommaren brukar det inte vara det lättaste att hitta någon plats i närhet till stadskärnan utan man hamnar fort i ytterområdena typ Nolia eller vid jvg-stationen den nya parkeringen som inte många upptäckt än. Tidigare har det varit ok, men med all ombyggnation och färre parkeringsplatser är det nu så man får leta en parkering när man ska handla. Jag har aldrig haft problem att hitta parkeringsplats mer än vid storhelger. Speciellt vid jultid.

5 4. Hur upplever du möjligheten att hitta en parkeringsplats i Piteå centrum inom rimlig tid på en lördag? (Svar angavs på en skala 1-4, där 1 är inte alls bra och 4 är mycket bra) Antal personer som valde att besvara denna fråga var 73 stycken. Resultatet visar på en rätt så jämn fördelning på de som upplever att det är lätt respektive svårt att hitta parkeringsplats i Piteå centrum inom rimligt tid på en lördag. 48 procent upplever att det är svårt och 49 procent upplever att det lätt medan tre procent inte hade någon åsikt i frågan. Per kön är det fler kvinnor som upplever att det är svårare att hitta parkeringsplats på lördagar än män och efter ålder är det främst personer i åldern 65+. Den åldersgrupp som främst upplever att det är lätt att hitta parkeringsplats är personer i åldern år. 10 Parkeringsplats, lördag % 49% 2 3% Skala 1-2 Skala 3-4 Ingen åsikt Totalt har det inkommit 14 synpunkter kring möjligheten att hitta parkeringsplatser i Piteå centrum inom rimlig tid på lördag, delar av kommentarerna var: Parkerar där det finns plats...svårare än så är det inte... Brukar se till att vara i stan till kl , då är det förhållandevis lätt att få en p-plats även på lördagar. Många gånger omöjligt vid den södra delen av stan (COOP-Ica) Har blivit betydligt svårare sedan Löjan började byggas om.

6 5. Tycker du att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i Piteå centrum? (Svar angavs på en skala 1-4, där 1 är för få och 4 är hög tillgång) Antal personer som valde att besvara denna fråga var 74 stycken. Majoriteten av de svarande tycker att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i Piteå centrum, 53 procent. Medan 44 procent tycker att det finns för få. Per kön är det marginellt fler kvinnor som tycker att det finns för få parkeringsplatser i Piteå centrum. Efter ålder är det främst personer 65+ som tycker att det finns för få och personer i åldern år som tycker att det finns tillräckligt. 10 Tillräckligt med parkeringsplatser i centrum % 53% 2 3% Skala 1-2 Skala 3-4 Ingen åsikt Totalt har det inkommit 17 synpunkter kring om det finns tillräckligt med parkeringsplatser i Piteå centrum, delar av kommentarerna var: Jag hittar nästan alltid parkering. Det är bara fredag em och lördag det kan vara svårt att hitta parkering vid mataffärerna i centrum. Nej, löjan behöver ersättas Ska Piteå vara en miljövänlig stad och stå för mindre biltrafik, då finns det alldeles tillräckligt. Gör det attraktivt att parkera på de stora ytorna vid Nolia för att lotsa bort trafik. Fredag em samt lördag kan det då cirkulera en mindre citybuss i stället på slinga. Uppenbart är att utifrån den lilla stadskärnan med en alltför stor samling av affärer, restauranger och besöksmål på en alltför liten yta är antalet parkeringsplatser inte adekvat. Det finns framförallt för få långtidsparkeringar. Det vill säga möjlighet för att hyra till boende och företag. Det finns ändå rätt rimligt med parkeringsplatser

7 6. Vad gör du vanligtvis om den parkering du tänkt använda är fullbelagd? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 76 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att de skulle välja att köra vidare till en annan parkering om den parkering de tänkt använda är fullbelagd, 71 procent. Följt av att vänta på att en plats blir ledig och genomföra ärendet på ett annat ställe, 9 procent. Per kön är det fler män än kvinnor som väljer att köra vidare till en annan parkering och efter ålder är det främst personer i åldern år. Totalt har det inkommit 7 synpunkter kring om den parkering man tänkt använda är fullbelagd, delar av kommentarerna var: Har varit tvungen att leta plats på flera ställen innan jag huttat plats då ärendet inte gått flytta fram. Detta har skett ett par tillfällen vardagar kring lunchtid Väntar på plats bara om jag ex ska handla mat eller andra tunga saker Finns alltid någon parkering ledig 7. Hur länge skulle du max vänta tills en plats blev ledig? Av de som uppgett att de skulle vänta tills en plats blev ledig om den parkering de tänkt använda är fullbelagd fick besvara frågan om hur länge de max skulle vänta tills en plats blev ledig. Antal personer som fick besvara denna fråga var 7 stycken och majoriteten av dessa svarade mellan 2-5 minuter. På frågan om väntetiden på en parkeringsplats skulle bli längre än vad man max angett skulle majoriteten välja att köra vidare till en annan parkering samt strunta i ärendet eller genomföra ärendet vid ett annat tillfälle. Dagens avgiftsfria parkeringsplatser (P-skiveparkeringar) Idag regleras de parkeringar som i centrumkärnan finns placerade på kvartersmark och i parkeringshus med P-skiva, vilket innebär att man i Piteå kan stå parkerad gratis i upp till 3 timmar. Utanför centrumkärnan finns parkeringar med möjlighet att stå gratis parkerad upp till 24 timmar, exempelvis på Nolia. Problematiken med P-skiveparkeringarna är att det idag av vissa används som arbetsplatsparkeringar där de som jobbar i centrum kan parkera gratis genom att vrida om P-skivan. Eftersom dessa personer parkerar före besökarna blockerar de dessutom de bästa platserna och besökare med korta ärenden tvingas parkera längre ifrån. 8. Vad tycker du om alternativet med P-skiveparkeringsplatser? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 73 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att alternativet med P-skiveparkeringsplatser är mycket bra, 82 procent. Per kön och ålder förekom det inga större skillnader. Totalt har det inkommit 26 synpunkter kring vad man tycker om P-skiveparkeringsplatserna, delar av kommentarerna var: Kanske kan man ändra dygnstider för gratisparkering och enbart ha avgifter på morgonen när "syndarna" då anländer eller kortare perioder (t.ex. 1 timma) för parkeringstider före ett visst

8 klockslag. Kanske (progressivt) högre böter om någon parkerar långa tider på samma plats och gör så vid upprepade tillfällen. Som det är nu är det helt OK Arbetsgivaren i centrum har ett stort ansvar i detta problem. De tappar kunder om anställda parkerar istället. Arbetsplatsparkeringar kan väl ordnas på Nolia, kommunhuset, kajen. Företagarna får hur många platser de behöver. Om man ger ett uppdrag till exempelvis NVS, att övervaka parkeringarna, så skulle detta försvinna. Har själv vid något tillfälle "arbetsparkerat" med P-skiva, då risken att få böter är minimal. P-skiveparkering är en av de bästa sakerna med Piteå och något som alltid kommer upp som ett plus när man pratar med bekanta och obekanta från Skellefteå och Luleå. Men det är ju inte meningen att platserna skall upptas en hel dag för de som arbetar centralt. Förstår att det är svårt att komma till rätta med detta problem. Det är ju inte p-skivorna som är problemet utan att det finns för få parkeringsplatser samt parkeringar för de som arbetar i stan och som vill hyra en. Vad mig anbelangar har det funkat skapligt som det har varit under en längre tidsram än det påfund som nu diskuteras. 9. Hur ofta parkerar du på någon av Piteås P-skiveparkeringar? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten av de svarande uppgav att de står parkerad på någon av Piteås P-skiveparkeringar 1-3 gånger i veckan, 52 procent. Följt av 1-3 gånger i månaden (20 %) och 4-6 gånger i veckan (19 %). Efter kön är det kvinnor som marginellt parkerar mer än män 1-3 gånger i veckan på P-skiveparkeringarna och efter ålder är det främst personer i åldern år. 10 Hur ofta parkerad på P-skiveparkeringar % % 1-3 gånger i veckan 1-3 gånger i månaden 4-6 gånger i veckan

9 10. Hur länge står du vanligtvis parkerad på någon av Piteås P-skiveparkeringar? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 71 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att de vanligtvis står parkerad på någon av Piteås P-skiveparkeringar i 1-2 timmar, 58 procent. Följt av 2-3 timmar (25 %) och upp till en timme (17 %). Är ingen av de svarande som uppgett att man står mer än 3 timmar. Per kön är det något fler kvinnor än män som uppgett att man står 1-2 timmar och efter ålder är det främst personer i åldern Tid parkerad på P-skiveparkeringarna % 2 25% 17% Upp till en timme 1-2 timmar 2-3 timmar Mer än 3 timmar Totalt har det inkommit 8 synpunkter kring tid man vanligtvis står parkerad på P-skiveparkeringarna, delar av kommentarerna var: Vid daglig handling max 1 timme men vid shopping gärna 3 timmar beroende på vilket ärende man har. Tiden är alldeles lagom. 3 timmars parkering ger mig frihet att göra det jag ska i god tid. Vore tiden kortare skulle det bli stressigt. Då kan jag bara tänka mig vad en barnfamilj skulle tycka om kortare parkeringstid. Orkar inte gå så långt längre så jag flyttar bilen mellan olika parkeringar beroende på ärendet som ska utföras. Sällan mer än två timmar

10 När P-skivan infördes år 1989 i Piteå begränsades parkeringstiden till 2 timmar. Många, och särskilt långväga besökare, ansåg att 2 timmar var för kort tid för att besöka centrum. Av den anledningen förlängdes tiden till 3 timmar år Hur länge tycker du att det är rimligt att man får parkera gratis i centrum med P-skiva? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 76 stycken. Majoriteten av de svarande (60 %) uppger att 3 timmar är en rimlig tid för gratisparkering i centrum, följt av 2 timmar (33 %). Per kön är det fler kvinnor än män som tycker att 3 timmar är en rimlig tid och efter ålder är det främst personer i åldern år. Alternativet med 2 timmar gratis parkering är det främst männen och personer i åldern 65+ som föredrar. Totalt har det inkommit 14 synpunkter kring vad man tycker är en rimlig tid att parkera gratis i centrum med P-skiva, delar av kommentarerna var: Kan man göra så att man kombinerar båda. 2 timmar gratis och 15 kr (eller 20 kr) per timme därutöver. Kan lösas genom att man om man vill stå i 4 timmar löser biljett för två tim. På biljetten står klockslag när tiden går ut och då vet man att man har upp till 2 timmar till på sig att flytta bilen. Tror absolut att det kan räcka med 2 om man ska ändra från 3 - det kan vara ett bra sätt att få bort springet från personal hos företag som inte kan springa lika ofta och ändra p-skivan... Låt det vara som det nu fungerar. Om kommunen satsar på parkeringshus med motorvärmare som ger dyrare platser har man satsat fel. Finns normalt inget sådant behov. Jag anser att man bygger en större parkeringsplats (gamla järnvägsstation) utan avgift på gångavstånd till centrum och låter dem som har behov att kör in dit få använda tillgängliga platser. Vill någon stå länge kan moderna p-automater införas, där besökarna betalar efter tid. Det ska var sms-betalning och kort som alternativ till kontanter. Man bör få tid att göra sina ärenden, det går inte alltid att gå ifrån ex om man är hos frissa eller hos tandläkaren. Förändringen till tre timmar var mycket bra! Då hinner man göra något utan att behöva stressa tillbaka till bilen. Det hela handlar om hur trevlig upplevelse det ska vara för folk att besöka Piteå centrum. Så trevligt som möjligt, är väl en eftersträvan? Stress och ev. parkeringsböter om man fastnar i en provhytt är inte trevligt.

11 Dagens avgiftsbelagda parkeringsplatser Av kommunens ca 1200 parkeringsplatser för bilar i Piteå centrum regleras 100 stycken med avgift, dessa parkeringar regleras idag med en avgift på 13 kr/timme. 12. Vad tycker du om alternativet med avgiftsbelagda parkeringsplatser? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 73 stycken. Majoriteten av de svarande (70 %) uppger negativa svar, tycker att alternativet med avgiftsbelagda parkeringsplatser är mindre bra. Medan 30 procent uppger positiva svar, tycker att alternativet är bra. Per kön är det främst män som är mer negativ till alternativet och per ålder är det främst personer 65+. Mest positiv till alternativet är personer i åldern år och kvinnor. 10 Alternativet avgiftsbelagda parkeringsplatser Skala 1-2 Skala 3-4 Totalt har det inkommit 25 synpunkter kring vad man tycker om alternativet med avgiftsbelagda parkeringsplatser, delar av kommentarerna var: Piteå är populärt just för att det är en "vänlig" stad. Mina vänner och släktingar från grannkommunerna gillar att shoppa här och menar att Piteå har Norrbottens mysigaste stadskärna. Jag kan förstå argumentet för avgiftsbelagda parkeringar. Våra grannstäder tar avgift men Piteå är känt för gratis parkering. Tror dock inte att folk slutar besöka Piteå om det införs parkeringsavgifter. För min del är det ok med avgift om det är ett bra och modernt betalsystem. Vill inte ha parkeringsböter för att jag är 10 min sen. Gärna en timmes gratis parkering vid mataffärer. Min närmaste mataffär ligger i centrum. En fördel kan också vara att vi som bor relativt nära centrum kanske tar cykel eller en promenad istället för bilen. Om det är avgiftsbelagda p-platser tappar företagarna kunder. Turister åker inte till centrum i samma utsträckning. Bra på vissa ställen men den avgiften kan man ta på vissa parkeringar. Klagomålen av handeln (Ica-Coop) skulle väl dom kunna betala tillbaka p-avgiften mot uppvisande av kvitto. Om sen kommunen skulle betala tillbaka en del till butikerna typ hälften så skulle det väl ta bort en del av kritiken och man skulle få bort en del som parkerar i butikernas närhet

12 13. Hur ofta parkerar du på någon av Piteås P-platser som har en avgift? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten av de svarande (40 %) uppger att de aldrig parkerat på någon av Piteås P-platser som har en avgift. Följt av 1-3 gånger per år (31 %), 4-6 gånger per år (11 %). 1-3 och 4-6 gånger i veckan (10 %), 1-3 gånger i månaden (8 %) och ingen har uppgett att man parkerar dagligen. Per kön, efter alternativet aldrig, var det främst kvinnor som uppger att de står parkerade 1-3 gånger per år på någon av P-platserna som har en avgift och efter ålder var det främst personer år Hur ofta parkerad på avgiftsbelagd P- plats 4 31% 11% 1 8% 14. Hur länge står du vanligtvis parkerad på någon av Piteås P-platser som har en avgift? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 42 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att de vanligtvis står parkerad på någon av Piteås P-platser som har en avgift i upp till 1 timme, 50 procent. Följt av 1-2 timmar, 43 procent och resterande 7 procent har uppgett 2-3 timmar och mer än 3 timmar. Per kön är det främst männen som står upp till 1 timme och kvinnor står 1-2 timmar. Efter ålder är det personer år, år och år som står upp till 1 timme medan personer 65+ står 1-2 timmar. 10 Tid på avgiftsbelagd P-plats % 7% Upp till 1 h 1-2 h 2-3 h/mer än 3 h

13 Eventuellt förändrade parkeringsmöjligheter I takt med att parkeringsanläggningarna behöver uppgraderas har det uppstått funderingar kring avgiftsbelagda parkeringar. Genom att införa parkeringsavgift skulle det bli svårare att använda besöksparkeringar som arbetsparkeringar samt ge intäkter för att finansiera satsningar på P-platser. Ett av förslagen är att minska alla nuvarande gratisparkeringstider med P-skiveparkeringar från 3 timmar till 1 timme och ge möjlighet att betala för att stå längre. Ett annat alternativ är att de 2 första timmarna är avgiftsfria och sedan ges möjlighet att betala för att stå längre eller så har man avgiftsbelagda parkeringar överallt hela tiden. Alternativen att ha 1 eller 2 timmars avgiftsfri parkering skulle innebära att det fortsättningsvis är möjligt att handla mat, äta lunch och göra kortare ärenden utan att behöva betala avgift. Möjlighet att parkera gratis under längre tid skulle då kunna ges utanför centrumkärnan men med gångavstånd till centrum. Om en parkeringsavgift införs på nuvarande P- skiveparkeringar skulle det finnas möjlighet att betala både med mynt och kort samt med sin mobiltelefon. 15. Hur skulle du vilja att parkeringsmöjligheterna var i Piteå centrum? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att man skulle vilja att parkeringsmöjligheterna i Piteå centrum var som idag med 3 timmars avgiftsfri parkering, 43 procent. Följt av 2 timmars gratis parkering sedan en avgift (29 %), första timmen gratis parkering sedan en avgift (12 %), fri och gratis parkering överallt och annat (8 %) och ingen uppgav avgift på alla parkeringar. Per kön var det främst männen som ville ha det som idag med 3 timmars avgiftsfri parkering och efter ålder förekom det ingen större skillnad. Parkeringsmöjligheter i Piteå centrum % 29% 2 12% 8% 8%

14 Totalt har det inkommit 5 synpunkter kring hur man skulle vilja att parkeringsmöjligheterna var i Piteå centrum, delar av kommentarerna var: Mitt förslag är avgiftsfri parkering i 2 timmar - på samma sätt som idag. Man ska inte kunna betala på samma parkeringsyta för att stå där längre! Som idag med tre timmars fri parkering under förutsättning att fler parkeringar byggs. Om det inte är möjligt så röstar jag på 2 fri sen betalning, då det är det enda alternativ jag ser som möjligt utifrån perspektiv att fortfarande ha ett attraktivt centrum, där man kan kombinera livsmedelsinköp med mindre ärenden. 3 timmar gratis, och sedan avgift, är ett bra alternativ. Man ska inte behöva återvända till bilen efter redan två timmar för att betala, om man märker att det drar ut på tiden. 16. Hur mycket skulle du vara villig att betala för att stå på en avgiftsbelagd parkeringsplats? (kr/timmen) Antal personer som valde att besvara denna fråga var 65 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att man är villig att betala 10 kronor per timme för att stå på en avgiftsbelagd parkeringsplats, 40 procent. Om parkeringsavgiften skulle bli dyrare än vad man är villig att betala så svarade majoriteten att man skulle göra ärendet på annat ställe, 59 procent. Följt av annat (22 %), parkera på gratisparkering utanför centrum (11 %) och välja ett annat färdsätt (8 %). Per kön och ålder förekom det ingen större skillnad. (Under annat framkom det främst att man skulle betala avgiften ändå). 10 Dyrare parkeringsavgift % 2 Göra ärendet-annat ställe 22% Annat 11% 8% Gratisparkeringar utanför centrum Annat färdsätt 17. Vilket annat färdsätt skulle du välja? Av de som valt alternativet annat färdsätt på frågan om parkeringsavgifterna blir högre än vad man är villig att betala har majoriteten svarat cykel.

15 18. Var skulle du göra ärendet då? Av de som valt alternativet att göra ärendet på annat ställe på frågan om parkeringsavgifterna blir högre än vad man är villig att betala har majoriteten svarat annan plats i kommunen, 41 procent. Följt av annan kommun (32 %), annan plats (16 %) och Internet (11 %). Per kön förekom det ingen större skillnad och efter ålder skulle personer år främst göra ärendet på Internet, personer år skulle främst välja annan plats och personer år och 65+ skulle främst välja annan plats i kommunen. 19. Skulle du vara beredd att betala för en motorvärmare vintertid? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten 53 procent svarade att man är villig att betala för en motorvärmare vintertid, medan 47 procent svarade nej. Per kön är det en större andel män än kvinnor som är villiga att betala för en motorvärmarplats och efter ålder är det främst personer i åldern år. Den åldersgrupp som främst är emot att betala för en motorvärmarplats vintertid är personer 65+. Av de som svarat ja på frågan att de är beredd att betala för en motorvärmare vintertid uppger majoriteten att man är villig att betala 10 kronor/timme (34 %). Övriga synpunkter Totalt har det inkommit 32 övriga synpunkter kring parkeringsavgifter, delar av kommentarerna var: Som pensionär har jag ju en annan livssituation än då jag arbetade. Sämre ekonomi. Gott om tid att planera mina stadsbesök. Beroende av bilen då jag inte orkar bära tunga matkassar. Beroende av att besöka vänner som bor i stan mm. Tycker det är bra som det är nu och önskar att turisterna får fortsätta att möta den shoppingvänliga staden. Olika alternativ är mitt förslag. Sammanfattningsvis är jag positiv till betalda parkeringar av de anledningar som ni beskrivit, UTOM när jag ska handla mat. Jag tycker nuvarande P-möjligheter är bra. Företagen borde se till att det finns P-platser till sina anställda. Det behöver prioriteras att göra parkeringar för det som byggs nytt, så alla som arbetar i centrum har en jobbparkering. Det är ansvarslöst att inte planera för parkeringar när man planerar för nya arbeten i stan. Det är inte alltid möjligt att ersätta bilen med kollektivtrafik. Småbarnsföräldrar behöver ibland fara krångliga resor förbi förskola dit det inte går att åka buss och behöver kunna vara flexibla och hämta sina barn med kort varsel t.ex. Det är inte rimligt att man ska betala vanlig parkeringsavgift för att vara på sitt arbete. Det är hela kommunens ansvar att våra arbetare ska kunna ta sig till jobbet. Börja inte ta betalt - det kommer inte att ge de inkomster ni tror - systemen kostar också och genererar köer, irritation och underhåll. Om man tycker att miljön blir lidande för att man inte hittar någon gratis p-plats. Då tycker jag att man ska ta bort alla gupp som har kommit till för att begränsa farten, vilket är en mycket större miljöbov. Med P-skivan visar Piteå att man är en vänlig kommun inte en girig. Man har lagt stora affärer i centrum nu är det dags att stå för den politiken.

16 Önskemål om elektronisk p-skiva, med eller utan avgift, där man betalar efter hur lång tid man parkerat. Det vore mycket dumt ur handelssynpunkt att avgiftsbelägga fler parkeringar än idag när man under flera års tid kämpat för att behålla stadskärnan som handelscentrum i Piteå. Vägrat låta vår kärna dö ut till förmån för stora köpcentrum på industriområden som i så många andra städer. Behåll det unika med Piteå, en levande gågata! Detta hänger ihop med gratis parkering. Parkeringsmöjligheter vid f.d. Gunnars kiosk och vid järnvägshuset? Bygga P-däck under träkronan? Blir det några parkeringar kvar på gamla Domus-däcket? 15-minuters fickor på t.ex. Prästgårdsgatan. Kort utvärdering De flesta tyckte att frågorna var intressanta att besvara, 97 procent. De flesta tyckte att informationen var tillräcklig, 97 procent De flesta tyckte att informationen var tydlig, 95 procent De flesta tyckte att enkäten var ett bra sätt att använda för denna typ av frågor, 97 procent

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande

Tillgänglighet och bemötande PiteåPanelen Rapport 23 Tillgänglighet och bemötande September 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Tillgänglighet och bemötande Piteå kommun har som mål att piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg PiteåPanelen Rapport 20 Framtidens äldreomsorg November 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Framtidens äldreomsorg En beredningsgrupp bestående av politiker från olika partier i kommunstyrelsen

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndspecifika

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Betalning med mobiltelefon

Betalning med mobiltelefon Betalning med mobiltelefon Utvärdering enkät till användare Meddelande 9:2005 2005-09-14 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Sedan Trafiknämnden under 2003 införde möjligheten att betala för parkering på

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 6 Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling December 2009 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Inledning Piteå skärgård består av ca 500 öar som tillsammans bjuder på en specifik

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Kommunfullmäktige 2011 05 30 94 185 Kommunstyrelsen 2011 05 16 114 240 Arbets och personalutskottet 2011 04 26 85 168 Dnr 10.748 514 Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn Urval och bortfall 1022 i urvalet Datainsamling från den

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott 304 2011 03 24 30 87 463 2011 03 10 26 68 Dnr 2010/847.514 2010 11 04 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 (2011 08 01) Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå centrum 2011, bil

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser?

Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser? Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser? Bakgrund Detta dokument är framtaget för att informera om nya behov som uppstått med den allt ökade

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna

Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna Diskussionskväll om Motala centrum Vi ville med denna kväll utifrån diskussioner formulera konkreta åtgärdsförslag för att öka livsgnistan av Motalas Centrum.

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg Styrelsehandling 15 Utfärdat 16-11-10 Diarienummer 0218-16 Marknad & Affärsutveckling Carina Bergsten Telefon 0722-557990 E-post: carina.bergsten@p-bolaget.goteborg.se Motion av Axel Josefson (M) och Hampus

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51

Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/51 2013-01-14 Kommunstyrelsen Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort!

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! 1 PM 2017:58 Jonas Åström Nina Hvitlock Christer Ljungberg 2017-10-03 Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! Foto av Oskar Elfving Söderström Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Kommunstyrelsen 2010-03-15 57 140 Arbets- och personalutskottet 2010-02-22 33 75 Dnr 10.64-315 marskf10 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 20 funktionärer svarade på utvärderingen. Genomgående är intrycket positivt och majoriteten vill göra om det. Många har kommenterat den dåliga informationen och planeringen

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Kundundersökning Saluhallen

Kundundersökning Saluhallen Kundundersökning Saluhallen Innerhåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Undersökarens ord... 3 Kommentar kring redovisningen av undersökningen... 3 Bortfall... 3 Undersökningsredovisning... Bakgrund Under 6 har

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Tekniska nämnden 2010 01 27 15 42 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 01 14 24 58 Dnr 2009/894.315 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter?

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Iréne Bernhard, Högskolan Väst Irene.bernhard@hv.se Stockholm, Projektmöte Innoveta 2010-09-14 Material Pilotundersökning bland medborgare i Jönköping; 21 telefonintervjuer

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Tekniska nämnden 2010 11 18 124 304 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 11 04 188 463 Dnr 2010/847.514 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå

Läs mer

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND BLAD 16 10 Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering - remiss från trafikkontoret, T2012-310-02254 Dnr 1.5.3.456-2015 Beslut 1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Avgift för parkeringsdispens. KS

Avgift för parkeringsdispens. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-10-25 333 Avgift för parkeringsdispens. KS 2016-135 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa

Läs mer

Inför istället P-skiva med tex tre timmars fri parkering så kanske centrum kommer att blomstra!

Inför istället P-skiva med tex tre timmars fri parkering så kanske centrum kommer att blomstra! Roger Nelderup Banvägen 4 262 52 ÄNGELHOLM 070-6241057 nelderup@telia.com Ängelholm 2012-10-06 0 8 Hej Backahill, Ängelholms cityförening, Ängelholms kommun och NST! Anledningen att jag skriver detta brev

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Sida 21 (31) 14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Stadsdelsnämndens beslut beslutade att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Resultat av enkät nr 2 Testresenären

Resultat av enkät nr 2 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären Maj 010 010-0-04 Innehållsförteckning Bakgrund...3 1. Hur ofta åkte du buss den första månaden?... 3. Vilka arbetstider har du?... 4 3. Vilket yrke har du?... 4 4. Vilken

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Anmälan till testresenär - Vännäs

Anmälan till testresenär - Vännäs Anmälan till testresenär - Vännäs 8. Arbetsplats: (namn och ort) Vännäs kommun/vård och omsorgsförvaltningen. Vännäs Electrum Automation AB Umeå Umeå Energi, Umeå Umeå universiteet Barnavd.2 NUS Umeå Tandläkarhögskolan

Läs mer