Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!"

Transkript

1 Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren Detta för att försöka förstå anledningen till varför man slutat och om det finns åtgärder att sätta in som gör det lättare att rekrytera nya licenstagare samt att naturligtvis behålla de nuvarande. Statistiken över de som valt att ej förnya sin licens mellan år ger följande information. Totalt har 77 personer slutat, varav 62 % män och 38 % kvinnor, 60 % är under 50 år och således är 40 % 50 år eller äldre, det är en någorlunda jämn fördelning av antal per år. I dagsläget (2013) har Solänget 81 aktiva B-tränarlicensinnehavare. Det är totalt 23 svar som inkommit av enkätundersökningen och 11 har kommit tillbaka på grund av felaktiga adresser. en är alltså ca 35 % om man justerar bort de som aldrig kom fram. Ett förhållandevis litet antal att dra några större slutsatser av men ändå imponerande att så många svarade på frågor som rör något de valt att sluta med, tyder på att ett stort engagemang fortfarande finns. Jag har gjort en kort sammanställning av det intressantaste som framkom. För de som är intresserade av mer detaljer eller vill läsa enkäten i sin helhet, kommer enkätsvaren läggas ut på hemsidan eller finnas tillgänglig på kansliet. Det är 60 % som avyttrat hästarna men bara 30 % har valt att göra sig av med utrustningen. Svaren visar att de som enbart avyttrat hästarna i högre grad är benägen att återuppta sporten. Hela 40 % svarar att det finns en möjlighet till att de kan tänkas återuppta licensen i framtiden. Nästan 60 % av de som slutat har inga planer på att återuppta travsporten och av dessa har majoriteten angett kostnaderna som orsak. Det vanligaste skälet till att man slutat har varit av ekonomiska skäl (35 %) men nästan lika tungt väger livssituationen (26 %) samt övriga anledningar (26 %) t.ex. sjukdom eller att hästarna går under en närståendes licens. 39 % önskar att Solänget ska sänka kostnader som uppkommer vid tävling och träningsavgifter men 35 % svarar även att Solänget inte kunnat förhindra att de slutat. Enkäten visar att det mest positiva med travsporten är närheten till hästarna (87 %) men spänningen i tävlingsmomentet (74 %) och den sociala gemenskapen (52 %) väger också tungt. Dessa faktorer bör således vara det som går framhäva i rekryteringen av nya personer inom travsporten. Anmärkningsvärt är att det som hade minst betydelse (39 %) var chansen att tjäna pengar. Det framkom många viktiga och bra förslag på åtgärder för att locka nya hästägare och tränare i framtiden. Flera uppmärksammade att det behövs fler starttillfällen inom närområdet och hemmabanan som passar amatörers villkor, kvällar och helger. Detta för att minska kostnaderna, slippa ta ledigt från arbetet etc. samt för att öka motivationen då spänningsmomentet vid tävling var en betydande faktor. Flera poängterar också vikten av att öppna upp sporten och skapa fler tillfällen för nya att få kontakt med travsporten och hästarna då det upplevs som svårt att få fäste om man inte är uppväxt inom sporten. Övriga önskemål är bl.a; bättre öppettider/träningsmöjligheter vid banan, en positivare kostnadsutveckling och högre prissummor, mer positivt tänkande och förbättrad gemenskap samt fortsatt satsning inom ungdomsverksamheten. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Lena Sundström

2 Sammanställning av enkät svar (Då de flesta ej har rangordnat svaren har jag bortsett från det och varje svar har räknat var för sig, en del frågor har ej besvarats och i de fallen har detta redovisats.) 1, Förutom att ni ej förnyat er licens, har ni; A. Avyttrat hästarna 0,61 B. Avyttrat utrustning 0,30 C. Har hästarna i professionell träning 0,04 D. Har kvar hästarna och utrustning 0,30 E. Börjat med en annan sport 0,04 Flyttat och bytte liv. Sålde hästen hus och utrustning. Började med golf på nya bostadsorten. Min dotter har tagit licens och står som tränare för våra hästar. Kostnaderna eskalerar. De unga som blir intresserade har ej samma förutsättningar som min generation har haft från hemmamiljön, då det fanns häst lite överallt. De unga som har det bästa chanserna att lyckas är de som fått intresset I modersmjölken. Men det finns alltid undantag. Det kommer säkerligen att bli fler och fler flickor I sporten. Pojkar har så många andra sporter som lockar. Flickorna har oftast bättre handlag med djuren. Tyvärr kommer travet att tappa mark allt eftersom. Endast ett kallblodigt fölsto. Har en 1/3 häst.

3 2, Vad är den huvudsakliga anledningen till att ni ej förnyat er licens vid Solängets travsällskap; (Rangordna svaren om ni väljer flera svarsalternativ) A. Ekonomiska skäl 0,35 B. Livssituationen, svårt att kombinera travsport 0,26 med din rådande situation med jobb, familj, etc. C. Tappat intresset/ingen motivation 0,17 D. Flyttat till annan bana 0,04 E. Tränar hästarna gemensamt med nära anhöriga, 0,13 dvs. dina hästar står på en anhörigs licens. F. övriga anledningar: 0,26 P.g.a. sjukdom ' Mindre travdagar. Dags och eftermiddagstrav. Lunchtrav är inte så bra för oss amatörer. Hästarna står på en väns licens, då vi har dom tillsammans. Skattetekniska skäl, är hyrestagare numer. Dottern håller på med ponnytrav. Hinner inte både hjälpa henne och träna en stor häst. Solänget har tappat för många tävlingsdagar vilket innebär att det blir fler resor till andra banor för att vara med och tävla detta leder till ökade kostnader. Eftersom jag under detta år inte skulle ha någon häst som var aktuell för snabbjobb och dylikt nere på Solänget har jag valt att spara in pengarna för licens och anläggningsavgift.

4 3, Beroende på svarsalternativ i fråga 2, finns det något Solängets travsällskap skulle kunna ha förbättrat eller gjort annorlunda för att förhindra att ni slutade? (Rangordna svaren om ni väljer flera svarsalternativ) A. Sänka kostnader som uppkommer vid tävling och träning vid banan, 0,39 exempelvis boxhyra, licensavgift, anläggningsavgift m.m. B. Förändra träningsmöjligheterna vid banan, exempelvis; öppettider, provlopp, 0,04 träningssamarbete, m.m. C. Utöka gemenskapen, skaffa mentorer, coacha, öka inflytandegraden m.m. 0,04 D. öka möjligheten att stalla upp sina hästar inom stallområdet 0,04 E. Införa en anläggningsavgift/familj 0,04 F. övrigt: 0,17 De som valt att inte svara eller svarat nej. 0,35 Alla kostnader måste sänkas då många jag känner slutat av den anledningen. Jag kommer ta ut licens igen nästa år. Förbättra underlaget på tävlingsbanan samt övriga träningsvägar. Solänget kan verka för att det kan gå att t.ex. en licens står för försäkringen på alla hästar. Då behöver det inte bli lika kostsamt att ha två licenser. Karta till de som vill köra utanför banan. På de körvägar som tydligen finns. Sänka avgifter är inte fel. Kosta 300kr i månaden och det är ganska dyrt. Inget Solänget kan göra för mig. Det finns inget Solänget kunnat göra.

5 4, Planerar ni att återuppta licensen i framtiden? A. Ja 0,04 B. Nej 0,57 C. Kanske 0,43 Beror på om man måste ha licens för att föda upp hästar. Efter att ha kommit ifrån sporten kan man inte förstå hur man kunde hålla på så länge och så intensivt som man gjorde. Är dock fortfarande intresserad av att titta på och följa med lite lagom. För gammal samt vill prova andra intressen som ej tar så mycket tid och kontinuitet. Kanske, eller att hästarna får stå på någon annan I familjen.

6 5, Vad anser ni är det mest positiva med att syssla med travsport? (Rangordna svaren om ni väljer flera svarsalternativ) A. Närheten med hästarna 0,87 B. Spänningen i tävlingsmomentet 0,74 C. Den sociala gemenskapen 0,52 D. Chansen att tjäna pengar 0,39 E. övriga anledningar: 0 Alla dessa saker tillsammans. Är övertygad om att det finns få i närområdet som varit i närheten av häst sen barnsben så länge som undertecknad.

7 6, Vilka åtgärder tror ni är nödvändiga för att kunna locka nya hästägare och tränare i framtiden? Utveckla gärna ditt svar: ST måste satsa och stötta ponnykuskarna bättre. Inte som nu, när de verkar vilja ta död på ponnytravet. Dels genom att de tagit bort prispengarna för kategori A-ponnyer. De verkar inte förstå att det kostar lika mycket att skjutsa ponnyer som det kostar att skjutsa varm- och kallblodshästar. Och de borde väl inse att det måste vara från ponnykuskarna det skall rekryteras storkuskar. Vet ej men skatten borde återföras till Fler starttillfällen, mer positivt tänkande, mer uppmärksamhet till hästägare. Bättre tävlingsmöjligheter, kvälls eller helgstävlingar. Kvälls och helgtrav mindre stress mellan loppen. Gäller publik. Skapa en bra ungdomsverksamhet, (vi har det på solänget). Det är svårt för de som inte har någon häst(ägare) i sin bekantskapskrets eller hos någon granne att få kontakt med travhästen. Eftersom det blir färre och färre som har hästen hemma när det blir färre licenser. Därför tror jag det är viktigaste är att ge alla en chans att på ett bra sätt komma i kontakt med travsporten och hästen. Naturligtvis är kostnadsutveckling och prispengar viktiga också. Mer tävlingsmöjligheter i närområdet. Bättre prispengar, mindre lunch och eftermiddagstävlingar, kostnaden blir för stor med att man måste vara ledig från jobbet vid sådana tävlingar. Det måste bli enklare att ta aktiv del i sporten. Tränare eller sällskapet skulle vinna mycket på att flera lurades att prova på den aktiva känslan av att styra en häst själv. Det är onekligen en upplevelse för livet och skulle kunna skapa ett stort intresse. Därefter måste instegsmöjligheten till ett aktiv travliv öppnas på olika sätt. Det måste bli billigare att äga häst alldeles för dyrt med tränaravgift + veterinärer. Sen ta bort inträdet på travdagar. Mera pengar till eventbanorna. Bättre prissummor, ersättning för transporter, gratis boxhyra vid start. Flera tävlingsdagar! Bättre öppettider på banan, nya tränare. Försöka att utöka/förbättra gemenskapen runt banan. De flesta som håller på kommer aldrig att få det att gå ihop ekonomiskt. Men är det en god gemenskap och det kanske kan anordnas andra event som innefattar våra hästar kan det kanske gå att locka in folk från andra hästsporter. I övriga hästsporter verkar det ju just vara hästarna som drar oavsett vad det kostar. Det känns som travet enbart har börjat att fokusera runt det ekonomiska. Låt hästarna i sig betyda mera så kanske vi kan locka över några av de mängder ridtjejer som finns. Kostnaderna och avstånden måste ner. Vad kostar en vardagsstart på Be, Sk el Ösund mitt i veckan.

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson Guide för nätdejting AV: Dennis Danielsson I den här guiden kommer jag att beröra de viktigaste delarna av nätdejting för att ge dig så bra hjälp som möjligt i ditt nätdejtande. I mina exempel kommer jag

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se Bilsport Rekrytering www.sbf.se bilsport@sbf.se Svenska Bilsportförbundet, full fart framåt. Just nu håller du Svenska Bilsportförbundets rekryteringsråd i din hand. Det måste betyda att du och din klubb

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer