Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet"

Transkript

1 Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Inledning Det är en konst att skriva bra propositioner, men med fantasi och god kännedom om materialet som kan tänkas anmäla kommer man långt! Börja med att ta fram ett underlag med vilka hästar som finns i träning i närområdet och från banor som brukar anmäla till er. Där ser du vad de har för startsumma och rekord och hur mycket pengar de tjänat under innevarande år. Ofta kan man se ett visst mönster redan här ex. en häst som utvecklats mycket har tjänat bra med pengar och klättrat en bit genom klasserna. Unghästar har ofta chansen att få bra placeringar i början av sin karriär och de behöver hjälp för att inte stanna i utvecklingen eller bli överforcerade och diskade eller ledsna på tävlandet. Målsättningen är att alla ska ha starttillfällen så ofta som möjligt även om det inte kan vara perfekta förutsättningar för alla hästar varje gång. En god tanke, om man brukar få mycket anmälningar, är att försöka se till så att alla hästar har en startmöjlighet och att de inte tar upp plats i två lopp och en häst blir utan start p.g.a. detta. Har man lite anmälningar kanske man inte ska köra så många lopp varje tävlingsdag men köra oftare. En tumregel är att det är omöjligt att skriva ut lopp för hästar som inte vill springa, så glöm dem så länge och koncentrera dig på lopp som främjar hästarnas och kuskarnas utveckling. Täta fält ger bättre prestationer eftersom hästar är flockdjur och kuskarnas tävlingsinstinkt sporrar till bättre resultat. Jämna lopp är roligare att titta på och även att köra jämfört med långa, utdragna fält. Det ska vara roligt att tävla ponnytrav! Vilka faktorer bör man tänka på Det är svårt för både hästar och kuskar att överträffa sin hittills bästa prestation varje gång, speciellt om det är en häst som tävlat länge och kommit högt upp i klasserna. Det är en mängd olika förutsättningar och omständigheter som spelar in i den slutliga prestationen och därför kan ett rekord vara ett dåligt mått på hästens kapacitet för dagen. Prissumman är ett bättre mått på hästens grundkapacitet men är inte heller helt tillförlitligt när det gäller dagsformen. Segrar är ett mått på tränarens skicklighet avseende matchning och säger en del om hästens jämnhet avseende prestationer. Hästens ålder har också betydelse och där är det ofta så att ston är tidigare än hingstar och valacker i framför allt den mentala utvecklingen vilket gör att unga ston ofta springer fortare än sina jämnåriga manliga kollegor. Shetlandsponnyer verkar mogna lite tidigare än russ vilket förmodligen gör att hästar i kategori A når sitt kapacitetstak tidigare än hästarna i kategori B. Kuskens statistik och ålder har en stor betydelse avseende hästens prestation. Yngre kuskar har oftast inte riktigt samma förmåga som äldre kuskar att få fart på hästarna, lika lite som en oerfaren kusk har oavsett ålder. Äldre och mer rutinerade kuskar kan därför ofta överträffa hästens tidigare prestationer medan yngre och mindre rutinerade kuskar kanske därför mer sällan kommer upp i hästens normala kapacitet eller överträffar denna.

2 Med datorns hjälp Det är mycket som går fortare och lättare med datorn hjälp och därför kommer en liten redovisning av vad som finns att välja på i ponnysystemet gällande propositioner. Grunder är att inte blanda in rekord mer än i rena tidshandicaplopp. Bana, datum och propositionsnummer är rätt så givet. Börja gärna numrera propparna efter kategori och klassen på hästar och avsluta gärna med udda lopp och monté. Startsummedatum och poängdatum är det datumet som pengarna och poängen skall räknas ifrån (om annat än anmälningsdatumet). Helrad företräde t.o.m. blir automatiskt dagen före anmälan om inget annat anges. Med det menas att hästar som är anmälda till start mellan ditt anmälningstillfälle och din tävlingsdag kommer med i loppet i sista hand. Halvrad tillåts t.o.m. betyder att hästar som är anmälda till start mellan ditt anmälningstillfälle och din tävlingsdag inte är startberättigade i detta lopp. Kategori (A eller B). Rasvillkor (alla, russ, shetland) är normalt alla utom i speciella lopp ex. 5- års Baggen eller Shetlandscupen. Storlopp används inte för dagen. Loppkaraktär (vanligt, kval, heatlopp, reservlopp, final, tröstfinal och B-lopp) är normalt vanligt lopp eller kvallopp. Om det är försök och final/tröstfinal så läggs försöket in som vanligt lopp och det är mycket viktigt att final och tröstfinal läggs in i respektive prop. Heatlopp och B-lopp används normalt inte i ponnytravet. Är det ett montélopp är det mycket viktigt att rutan för monté fylls i. Grunddistansen är normalt m för kategori A och m för kategori B på 1000-m-banor. Här kan man göra en finurlig grej då grunddistansen inte får överstiga 4280 m för en ponny som gör två starter. Begränsningen kan göras på så sätt att har man två propositioner som hästarna kan anmälas till så gör man så att grunddistansen i de båda propositionerna sammanlagt överstiger 4280 m, t.ex m och 2640 m och på så sätt tvingar man anmälaren att rangordna vilket lopp de helst vill starta i, även om man har alla möjligheter att anmäla till båda loppen. Startmetod skall anges som volt eller autostart (även för kategori A). Antal startande kan begränsas då man ex. vill att alla startande skall ha framspår i autostart eller på mindre banor där det inte kan starta lika många i bredd. I voltstart begränsas antal bara då inga tillägg anges. Prisskala anges efter en mall där sista priset aldrig understiger 100 kr. Antal pris fylls i automatiskt och ändras inte i normalfall och då delas det ut 5 pris vid 9 startande eller färre, 6 priser vis startande och 7 priser vid 13 eller fler startande. Vill man ha fasta priser ska det inte understiga antalet utdelade pris i normalfall. Undantag kan dock göras för speciella lopp med hög prissumma och begränsat antal startande. Här är det bra om man delar in hästarna i klasser där man delar ut mer pengar i lopp för snabbare hästar. På så vis speglar hästens startsumma bättre hästens kapacitet. Körda av kommer att utvecklas under året så att man kan välja alla kombinationer av ålder på kuskar och även begränsa så att ingen äldre kör ex. kategori A. Licens A är 8-9 år, B år, C år, D år och E får endast träna. Propvillkor manuellt och transportbidrag används inte inom ponnytravet.

3 Villkor Under fliken villkor kan man begränsa vilken ålder hästarna som skall delta i loppet får vara, normalt 3-15 år för sulky och 4-15 år för monté. Det går inte att lägga in äldre hästar än 15 år. Om man tänker på att unga hästar ofta presterar bättre än sina tidigare meriter och inte riktigt har samma rutin som äldre hästar kan det vara lämpligt att göra rena unghästlopp för ex. 3-5 åriga hästar och skriva ut likadana propositioner men för 6 åriga och äldre och på så sätt förhoppningsvis få jämnare lopp. Startsumma lägst begränsar deltagande för hästar med mindre pengar, används om man vill ha mer rutinerade hästar. Startsumma högst begränsar deltagande för hästar med mycket pengar, används för att begränsa tillägg och i lägre klasser. Rekord lägst begränsar deltagande för långsammare hästar och rekord högst begränsar deltagande för snabbare hästar. Används ofta i autolopp. Kön begränsar deltagande så att endast hingstar, valacker, ston, hingstar och valacker, eller ston och hingstar kan deltaga i loppet. Endast svenskfödda menas hästar som från början registrerats i Sverige. Endast svenska avser hästar som är svenskregistrerade (födda i Sverige eller mockinländare). Svensk träning innebär alla hästar oavsett registerland men tränade i Sverige. Dubbelklasslopp används inte inom ponnytravet. Villkor nr fylls i automatiskt. Högst poäng kan användas i alla lopp om man vill begränsa sig till hästar som kanske inte har presterat så bra de senaste 5 starterna. Står normalt i punkt 21-lopp, vilka inte är så användbara inom ponnytravet då vi inte har så många tvångsstrykningar så att det blir långt mellan starttillfällena. Högst antal segrar är användbart om man vill begränsa sig till ex. maidenlopp (0 segrar) eller i lopp med tillägg efter segrar. Högst antal starter används ofta i lopp för mindre rutinerade hästar. Fullföljt minst och lopp fr.o.m. är användbart vid fri handicap och används inom stora travet i Rikstotolopp.

4 Tillägg Grunder för tillägg är normalt var tjugonde meter men det går att skriva ut tillägg med större intervall ex. 40 m eller 60 m. Tillägg summa används för att specificera varje tillägg efter hästens intjänade pengar i ett oregelbundet intervall. Maximalt 180 m tillägg går att specificera. Handicap grundtid är tiden som räknas från start och sedan efter rekordhandicap (formel grundtid i s*grunddistans i m/hästens rekord i s) och tillägg avrundas till närmaste 20-tal. Intervall räknas i s från grundtiden, ex. 2 s/20 m. Meter vid varje vunna fr.o.m. kan användas enbart eller i kombination med tillägg summa. Viktigt är att fylla i fr.o.m. sista tillägget om man börjar med tillägg efter summa, annars blir det fel vid distanssättningen. Tillägg ålder är användbart i t.ex. maidenlopp eller ålderbegränsade lopp. Meter och kön används exempelvis i lopp med relativt jämna hästar men där man tror att ston eller hingstar/valacker springer olika fort. Meter för de som har segrat är användbart i lopp med begränsat antal segrar ex. 1-2 segrar. Meter för varje seger är användbart i lopp där segerantalet är begränsat t.ex. 3 eller fler segrar.

5 Företräde Företrädesregeln gäller ej används i lopp med högre prissumma och som är öppna för alla att anmäla eller från en viss årgång när man inte vill att hästar som gjort färre än 5 starter skall ha företräde. Ej segrat är mycket användbart i lägre klasser för att jämna till loppen där man inte har andra tillägg. Ålder fr.o.m. och t.o.m. kan i åldersbegränsade lopp vara användbart om man i första hand vänder sig till de på start (förutsätter tillägg efter ålder) eller vill ge en viss årgång förtur i ett visst lopp. Jämställ åldern avser om man vill ge flera t.ex. 3-5-åriga hästar företräde, oavsett om de är 3, 4 eller 5 år. Snabbast har företräde går endast att använda i autostartslopp öppna för alla eller stängt vid en viss tid eller ålder. Antal punkt 21 går att tillämpas på flera platser i loppet eller hela loppet. Punkt 21 innebär att häst som inte startat på länge kommer med i första hand och startpoängen går i andra hand. Hemmahästar ges företräde får endast användas i klubbmästerskap, regionskamper, kuskmatcher och speciella lopp t.ex. Lilla Sverigeloppet. Som hemmabana räknas även fyller man i flera banor t.ex. regionen eller om klubben har flera banor som man tävlar på. Som hemmabana räknas den bana där hästens tränare har sin licens.

6 Möjligheter utanför ponnysystemet En relativt ny företeelse är autolopp där man tilldelar spår efter hästarna som anmäler och delar loppen därefter. Exempelvis räcker det med 2 eller 4 propositioner för att täcka en hel tävlingsdag om man skriver att startspår tilldelas efter summa eller rekord och utarbetar en mall för hur loppen skall delas vid olika antal anmälda så att förutsättningarna är glasklara från början. Det bör inte skrivas ut några andra lopp den dagen för att få så jämna lopp som möjligt. Fri handicap kräver att hästarna som anmäler inte har halvrad och har minst en prestation de senaste 6 veckorna och att handicapern har god kännedom om de hästar som anmäls för att få ett så jämnt lopp som möjligt. Annars är det en väldigt bra och spännande form där det underlättar om man skriver ut en tänkt tid för startvolten så att det inte blir för många tillägg i loppet. Sammanfattning Frågor man kan ställa sig är om det finns hästar i närområdet så att loppet blir av, står prisskalan i proportion till de hästar som kan anmäla till propositionen och blir det här ett bra lopp? Är alla svaren ja, då har du lyckats! Alla är vi barn i början och övning ger färdighet är klyschor som stämmer bra in på det här med propositionsskrivning. Det man ska tänka på är att det gäller även på tävlingsbanan och de aktiva där. Man kan inte vara alla till lags men man kan vara lyhörd och ta till sig bra information och framför allt studera vilka loppet man får många anmälningar till och blir jämna på banan. Oavsett handicapmetod så kan det aldrig bli perfekt då varken hästar eller kuskar kan bestämma sig för en viss prestation i förhand, de är inga maskiner. Det som gör en proposition attraktiv är när det passar min häst bra. Därför är det viktigt att skriva propositioner som passar så många hästar som möjligt bra. Skriver man ut omöjliga tillägg på pappret så vill inte de bättre anmäla och skriver man ut tillägg med för stora intervall vill inte de på start anmäla. Den gyllene medelvägen gäller det att hitta här. En proposition skall vara enkel att läsa och förstå och man ska med lätthet kunna placera in sin häst i loppet utan en massa frågetecken.

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. manual Användare Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Licensrättigheter/Avtal Den här programvaran är licensierad till den person

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Råd och regler för ridskolans tävlingselever

Råd och regler för ridskolans tävlingselever Råd och regler för ridskolans tävlingselever Innehåll: Att tävla för och representera sin klubb Uppsala Ponnyklubbs Championat Hos oss behöver man inte ha egen häst! Det kostar pengar att tävla Att anmäla

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Smart insatsplan. Bifogat den här artikeln finns en enkel A4 där du kan bokföra insatsplanens spel. Använd den!

Smart insatsplan. Bifogat den här artikeln finns en enkel A4 där du kan bokföra insatsplanens spel. Använd den! Smart insatsplan Artikel är skriven av Johan som äger www.storavinster.se. Vi ger professionella råd om hur du ska spela för att vinna i längden. Du hittar fler artiklar om spel om du besöker hemsidan.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB

MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB www.tbsk.se 1 TBSK Seglarkalender 2012 DATUM Aktivitet 25/6 SEGELSKOLESTART 16/7-20/7 10-seglingarna 23/7 27/7 Simmons Vandringspris (Klubbmästerskap) 28/7 Årsmöte

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Sten Orsvärn Triathloncoaching www.informagi.se +46 707 147 146 sten@informagi.

Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Sten Orsvärn Triathloncoaching www.informagi.se +46 707 147 146 sten@informagi. Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Bakgrund Efter att ha genomfört tolv tävlingar på Ironmandistans, ett otal kortare triathlontävlingar och flera ultramarathon har jag

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker VECKOPENGEN IV FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Rapport Veckopengen IV Institutet för privatekonomi Ulla Samuel December 2001 US/Veckopengen IV Institutet för privatekonomi 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer