Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap"

Transkript

1 Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 2 februari 2015

2 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet 5 Val av justeringsperson, som tillsammans med ordföranden ska justera mötesprotokollet tillika vara rösträknare 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutsrapport 7. Föredragning av revisionsberättelsen 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Fastställande av arvoden, traktamente/reseersättning, arvode till valberedningen samt övriga förmåner för förtroendevalda 10. Fastställande av årsavgift för 2016 Styrelsens förslag: 290 kr för huvudmedlem och 20 kr för familjemedlem 11. Fastställande av budget 12. Val av ordförande för 1 år 13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och suppleant 15. Övriga val för 1 år: Valberedning Bibliotek, inklusive reserver Kaffekommitté, inklusive reserver Representanter till Västerbottens läns trädgårdsförbunds årsmöte, ordföranden (eller annan styrelseledamot) och ett ombud per påbörjat 200 tal medlemmar PR-ansvarig (reportage/foto) Ansvarig för sällskapets rådgivning Ansvarig för sällskapets tips- och frågelåda 16. Medlemmarnas motioner 17. Övriga frågor 18. Årsmötet avslutas

3 Förtroendevalda 2014 Styrelse Mandattid Ordförande Pia Friberg 2014 nyval Kassör (suppleant) Maria Karlsson omval Ledamöter Doris Edholm omval Katarina Lind Gerd Jonsson nyval Nils-Erik Wedman fyllnadsval Suppleanter Nina Söderlund Therese Forsberg Ulrika Söderlund omval Övriga uppdrag Valberedning Britta Giese Degerfeldt Inga-Lill Nyberg Bibliotek Inger Lindström Erling Edvinsson Gun Lindgren Kaffekommitté Birgit Milton Marie Lundin Christina Bratwold Barbro Karlsson Birgitta Carlsson Jasintha Åberg Birgitta Jacobsson Yvonne Nilsson Hillevi Wennberg Marja-Leena Lejdebro Eva Mattson Inga-Lill Nyberg Margareta Rönnbäck Berit Tegström Reserver Emma Söderström Christina Borg Webbansvarig Svante Åberg PR-ansvarig Styrelsen Rådgivning Inger Lindström Tips- och frågelåda Styrelsen

4 Verksamhetsberättelse för 2014 Umeå stads trädgårdssällskap har haft ett händelserikt år med sex månadsmöten och Svensk Trädgårds Sommarmöte i Umeå och Lycksele, arrangerat tillsammans med Lappmarkens Trädgårdssällskap. En nyhet för året blev växtloppis i Broparken. För att locka nya medlemmar och informera om föreningens verksamhet medverkade föreningen på Nolias årliga Trädgårdsmässan. Under invigningshelgen av Bloom 2014 arrangerades en utställning om UST:s verksamhet i Stadsbibliotekets fönster. En solig lördag i juli reste våra medlemmar i buss norrut på den planerade trädgårdsresan. Verksamhet Föreningens månadsmöten har varit välbesökta och föreläsningarna har haft olika teman såsom: Växternas latinska namn, Köksträdgård i norr, Lär känna din jord, Udda perenner, Tankar när man skriver om trädgård och Great Dixter en av Englands mest kända visningsträdgårdar. Föreläsarna har gett oss inspiration och nya idéer och vi tackar alla som medverkat för ett gott arbete. Svensk Trädgårds Sommarmöte samlade över 100 deltagare från hela Sverige. Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell invigde mötet, som hade program under tre dagar. Umeå visade ett underbart väder och en härlig växtrikedom. Programmet innehöll besök i Skulpturparken, Arboretum Norr, Umeås centrala parker längs älven och visningsträdgårdar hos Margareta och Nils Gabrielsson, Margareta Rutqvist och Bo Strandgren samt Barbro och Erik Lindholm. På kvällen inbjöds gästerna till festmiddag med Västerbottensmeny och underhållning. På söndagen gick resan vidare till Gammplatsen och Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele. RST:s styrelses omdöme var mycket positivt och teamet som genomfört arrangemanget var också mycket nöjda eftersom det myckna arbetet med planeringen gett resultat. Vi vill särskilt rikta stort tack till er som visade era fantastiska trädgårdar. Vår monter på Nolia var mycket välbesökt och där fick många besökare svar på sina frågor om trädgårdsskötsel och vi fick ut information om vår verksamhet. Vi tackar alla medlemmar som ställde upp och bemannade montern. Det var också många medlemmar som öppnade sina trädgårdar på Tusen trädgårdar och det tackar vi er för. Vår- och höstmarknaden hölls i Broparken och det var många köpare. I en enkät som delades ut på septembermötet ville de flesta som svarat på enkäten dock ha arrangemanget på Forslunda nästa år. Trädgårdsresan gick norrut med besök i fyra trädgårdar. Vädret var soligt, trädgårdarna var i full blom, deltagarna glada, maten god och bussen full med växter.

5 Representation Föreningen representerades av Therese Forsberg, Pia Friberg och Ulrika Söderlund på VLT:s möte i Vännäs. Redskap Föreningen har enklare redskap för uthyrning. Ekonomi/bokföring Ekonomin har skötts på ett fördömligt sätt och Sommarmötet har inneburit mycket merarbete. Föreningen fick stöd av Umeå kommun till Sommarmötet och till vissa föreläsningar. Även RST gav ett bidrag till Sommarmötet. Detta år har gått med ett ekonomiskt överskott. Medlemmar Antalet medlemmar är 435 och 147 familjemedlemmar. Styrelsen har vid olika arrangemang informerat om föreningen och värvat medlemmar. Nya grepp för att visa vad som händer är att föreningen finns på Facebook och att alla medlemmar kan bjuda en vän gratis till valfritt månadsmöte. Webben Föreningens hemsida är mycket informativ och vår webbansvarige gör att otroligt gott arbete. Det är inte bara föreningens arrangemang som syns utan även olika samarbetspartners. Styrelsen, styrelsemöten och övriga förtroendevalda Antal protokollförda möten har varit 8, flera planeringsmöten inför Sommarmötet och Nolia har hållits och dessutom många mejlkontakter. Många medlemmar har ställt upp och gjort så att verksamheten blivit intressant, mångfacetterad och välplanerad. Slutligen... ett stort TACK till alla medlemmar, föredragshållare, förtroendevalda, annonsörer och övriga samarbetspartners. Doris Edholm Pia Friberg Therese Forsberg Ulrika Söderlund Gerd Jonsson Maria Karlsson Katarina Lind Nils-Erik Wedman Nina Söderlund Therese Forsberg

6 Ekonomisk tablå 2014 Ingående balans Tillgångar Skulder och eget kapital Kassa 268 Eget kapital Checkkonto Leverantörsskulder Placeringskonto/Bank Övriga kortfristiga skulder Inventarier s underskott Förutbetalda kostnader 835 Summa: Summa: Resultaträkning Intäkter Kostnader Medlemsavgifter Medlemsavgifter 480 Medlemsmöten Medlemsmöten Växtmarknader Växtmarknader 700 Annonser Program Bidrag (ABF/RST) Marknadsföring Trädgårdsresa Trädgårdsresa Bibliotek Bibliotek Ränteinkomster 120 Ersättning styrelse m.fl Övriga inkomster Administration Sommarmöte Lokalhyra Övriga utgifter Avskrivningar 780 Sommarmöte Årets överskott Summa: Summa: Utgående balans Tillgångar Skulder och eget kapital Kassa Eget kapital Checkkonto Leverantörsskulder Placeringskonto/Bank Övriga kortfristiga skulder Inventarier Årets överskott Kundfodringar Summa: Summa:

7 Budget 2015 Intäkter Kostnader Medlemsavgifter Medlemsavgifter 500 Medlemsmöten Medlemsmöten Växtmarknader Växtmarknader 0 Annonser Program Bidrag (ABF/RST) Marknadsföring Trädgårdsresa Trädgårdsresa Bibliotek 500 Bibliotek 500 Ränteinkomster 100 Lokalhyra Övriga inkomster Ersättning styrelse m.fl Administration Övriga utgifter Summa: Summa: Revisionsberättelse Vi har valts till revisorer i Umeå stads trädgårdssällskap och får härmed avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 1 januari december Vi har tagit del av Umeå stads trädgårdssällskaps verksamhet som den framgår av huvudbok, balansräkning och övriga handlingar. Anledning till anmärkning finns inte. Vi tillstyrker att balans- och resultaträkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Umeå januari 2015 Stig Carlsson Emma Preutz

8

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Arbetets museums vänförening

Arbetets museums vänförening Arbetets museums vänförening 1 Arbetets Museums Vänförening Årsmöte 11 april 2015 Klockan 11.30 på Arbetets museum, Norrköping Lokal: Alvarummet, plan 6 Förslag till Dagordning 1. Mötets öppnande samt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer

Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar. MORGONDAGENS FOTOKLUBB -klubbledarträffen. KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Nr 00/05

Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar. MORGONDAGENS FOTOKLUBB -klubbledarträffen. KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Nr 00/05 Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Oktober 2000 Nr 00/05 MORGONDAGENS FOTOKLUBB -klubbledarträffen Söndagen den 8 oktober ägde SVEFO:s klubbledarträff

Läs mer