Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap"

Transkript

1 Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013

2 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet 5 Val av justeringsperson, som tillsammans med ordföranden ska justera mötesprotokollet tillika vara rösträknare 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutsrapport 7. Föredragning av revisionsberättelsen 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Fastställande av arvoden, traktamente/reseersättning, arvode till valberedningen samt övriga förmåner för förtroendevalda 10. Fastställande av årsavgift för 2014 Styrelsens förslag: oförändrad 270 kr för huvudmedlem och 20 kr för familjemedlem 11. Fastställande av budget 12. Val av ordförande för 1 år 13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och suppleant 15. Övriga val för 1 år: Valberedning Bibliotek, inklusive reserver Kaffekommitté, inklusive reserver Representanter till Västerbottens läns trädgårdsförbunds årsmöte, ordföranden (eller annan styrelseledamot) och ett ombud per påbörjat 200 tal medlemmar PR-ansvarig (reportage/foto) Ansvarig för sällskapets rådgivning Ansvarig för sällskapets tips- och frågelåda Webbansvarig 16. Medlemmarnas motioner 17. Övriga frågor 18. Årsmötet avslutas

3 Förtroendevalda 2012 Styrelse Mandattid Ordförande Maria Karlsson 2012 nyval/omval Vice ordförande Doris Edholm nyval/omval Kassör Pia Friberg Ledamöter Inga-Lill Nyberg Gerd Jonsson omval Suppleanter Marie Lundin nyval Katarina Lind nyval Birgitta Carlsson fyllnadsval Övriga uppdrag Valberedning Styrelsen Bibliotek Inger Lindström Erling Edvinsson Gun Lindgren Nils-Erik Wedman Kaffekommitté Birgit Milton Ulla Sjöström Christina Bratwold Marianne Granberg Hillevi Wennberg Jasintha Åberg Britta Giese Degerfeldt Lena Carleborg Barbro Edstedt Birgitta Jacobsson Ann Widmark Yvonne Nilsson Berit Tegström Gunvor Jacobsson Elisabeth Tholin Marja-Leena Lejdebro Eva Mattson Reserver Emma Söderström Gerd Forsgren Gunilla Nordenfors Stig Carlsson Christina Borg Catarina Wiklund Webbansvarig Svante Åberg PR-ansvarig Styrelsen Rådgivning Inger Lindström Tips- och frågelåda Styrelsen

4 Verksamhetsberättelse för 2012 Umeå stads trädgårdssällskap kan lägga ytterligare ett år till historien. Året 2012 har avlöpt ungefär som planerat med bland annat trivsamma månadsmöten, besök i spännande trädgårdar, och en mycket trevlig resa. Verksamhet Årets föredrag har genomförts som planerat. Dubbelföreläsningen med Åke Truedsson var årets höjdpunkt. Julspecial flyttades till Plantagen, vilket var en stor besvikelse, men nästa år har vi förhoppning om att åter vara på Forslunda. Fröafton och Nya medlemmars träff genomfördes med en gemensam träff, som året förut, men endast ett fåtal nya medlemmar hade mött upp. Till alla trädgårdsvänners stora glädje anordnades en trädgårdsmässa i Umeå, där föreningen kunde delta under mycket förmånliga villkor. Vi tackar de mycket tillmötesgående arrangörerna och alla de medlemmar som ställde upp och bemannade montern. Vid både vårens och höstens växtmarknader på Forslunda fick alla njuta av kvällar med fint väder och ett rikt utbud av plantor. Besöken i plantskolor och öppna trädgårdar genomfördes som planerat. Som alltid var de öppna trädgårdarna mycket uppskattade. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som ställde upp och visade sina fina trädgårdar; Barbro och Erik Lindholm i Sävar, Lena och Kenneth Gruffman, Böleäng, Margareta och Ingemar Viklund, Mariehem, och inte minst alla de medlemmar som öppnade sina trädgårdar på Tusen Trädgårdar. Årets trädgårdsresa till Hammarstrand och Larz Danielssons plantskola Spezialplant blev en succé. Vädret stod oss bi och resans övriga besök var också uppskattade. Många plantor fick nya hem den dagen, hemförda av lyckliga växtjägare! I september ordnades också en kväll med betoning på ljussättning i trädgård hos Erik Karlsson i Ersmark. Ett 20-tal besökare från föreningen fick information om hur man bäst belyser sin trädgård. Arrangemanget var mycket uppskattat! Representation Föreningen representerades av Birgitta Carlsson, Marie Lundin och Maria Karlsson på VLT:s årsmöte i Bjurholm. Redskap De redskap som finns till utlåning är enklare redskap för beskärning och trotjänarna gallervält och såmaskin. Den servicen till medlemmarna är viktig och uppskattad. När det gäller dyrare och större redskap har föreningen ett samarbetsavtal med LE Maskin som ger rabatt till medlemmar i Umeå stads trädgårdssällskap.

5 Ekonomi/bokföring Det har visat sig vara svårt att hitta en kassör som känner sig ha möjlighet att inneha posten under en längre tid, de sista åren har föreningen bytt kassör varje eller vart annat år. För att dels underlätta för kassören och dels få kontinuitet i boksluten har styrelsen valt att anlita en extern bokförare som sköter bokföring och bokslut. Detta innebär att kassören avlastas och att det inte krävs några speciella kunskaper i bokföring för att vara kassör, vilket i sin tur underlättar vid byte av kassör. Glädjande är att 2012 har gett ett ekonomiskt överskott, vilket kan komma till användning under jubileéumsåret Medlemmar Antalet medlemmar har under året varit 476 medlemmar och 155 familjemedlemmar, och vi kan konstatera att föreningen fortfarande inte lockar tillräckligt många nya medlemmar för att uppväga de som avslutar sitt medlemskap. Styrelsen arbetar vidare med att hitta former som dels lockar yngre till föreningen och dels fångar de nya medlemmarna, så att de blir kvar som medlemmar i föreningen under flera år. Webben Webbredaktören gör ett mycket gott och viktigt arbete, syns man inte på nätet finns man som bekant inte. Ett sätt att locka yngre medlemmar vore kanske ett lokalt forum på webben och styrelsen har under året provat en variant av forum, men är ännu inte riktigt nöjda, utan arbetar vidare för att hitta en bra lösning. Styrelsen, styrelsemöten och övriga förtroendevalda Antalet protokollförda styrelsemöten har varit åtta stycken, dessutom har två planeringsmöten för 2013 och 2014 hållits, och därutöver återkommande mejlkontakt. Som förut är det inte bara styrelsen som driver föreningens arbete, många medlemmar ställer upp med sin tid och bidrar på så sätt till versamheten. Slutligen... ett stort TACK till alla medlemmar, föredragshållare, förtroendevalda, annonsörer och övriga samarbetspartners. Doris Edholm Birgitta Carlsson Pia Friberg Inga-Lill Nyberg Gerd Jonsson Katarina Lind Marie Lundin Maria Karlsson

6 Ekonomisk tablå 2012 Ingående balans Tillgångar Skulder och eget kapital Checkkonto Eget kapital Placeringskonto/Bank års underskott Inventarier Summa: Summa: Resultaträkning Inkomster Utgifter Medlemsavgifter Medlemsavgifter 580 Medlemsmöten Medlemsmöten Växtmarknader Växtmarknader 0 Annonser Program Bidrag (ABF/RST) Marknadsföring Samköp växter/fröer Samköp växter/fröer Trädgårdsresa Trädgårdsresa Bibliotek Bibliotek 250 Ränteinkomster 771 Ersättning styrelse m.fl Övriga inkomster 550 Administration Lokalhyra Övriga utgifter Avskrivningar Årets resultat Summa: Summa: Utgående balans Tillgångar Skulder och eget kapital Kassa Eget kapital Checkkonto Leverantörsskulder 550 Placeringskonto/Bank Årets resultat Inventarier Kundfodringar Summa: Summa:

7 Budget 2013 Inkomster Utgifter Medlemsavgifter Medlemsavgifter 900 Medlemsmöten Medlemsmöten Växtmarknader Växtmarknader 0 Annonser Program Bidrag (ABF/RST) Marknadsföring Samköp växter/fröer Samköp växter/fröer Trädgårdsresa Trädgårdsresa Bibliotek 500 Ersättning styrelse m.fl Ränteinkomster 200 Administration Övriga inkomster Övriga utgifter Summa Revisionsberättelse Vi har valts till revisorer i Umeå stads trädgårdssällskap och får härmed avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 1 januari december Vi har tagit del av Umeå stads trädgårdssällskaps verksamhet som den framgår av huvudbok, balansräkning och övriga handlingar. Anledning till anmärkning finns inte. Vi tillstyrker att balans- och resultaträkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Umeå januari 2013 Tore Lindström Emma Preutz

8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 1 2012 Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Läs styrelsens verksamhetsberättelse på nästa uppslag och framåt, valberedningens

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer