Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning."

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf Datum Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. Närvarande: Cecilia Vestergaard (Ludvika), Malin Lindén Ohlsson (Gagnef), Paulina Karlsen (Borlänge), Ann Henriksson (Säter), Agnetha Runberg (Myndighetsservice Mora, Orsa, Älvdalen), Elisabeth Hekkala (Vansbro), Carina Eriksson (Älvdalen), Agneta Stabforsmo (Smedjebacken), Ann-Marie Mohlin (Region Dalarna). Förhindrade: Carina Johansson (Avesta), Marie van Geffen-Blomberg (Orsa), Lena Lorenz (Leksand), Lena Fröyen (Rättvik), Eva Rosén (Hedemora), Marie E Pettersson (Falun), Pia Pousette (Falun), Anett Andersson (Borlänge), Elisabet Zimmer (Smedjebacken), Maria Ståhl (Malung-Sälen), Pia Blomstedt (Mora). 1. Föregående minnesanteckningar. Planering pågår inför de kommande inspirationsdagarna om barn och ungas delaktighet. Preliminära datum är 23 och 24 oktober 2014, en dag i Mora och en dag i Borlänge, samma upplägg. Allmänna Barnahusets rapport Barnen vill Vågar vi? kan beställas från 2. Återkoppling resultat av kartläggning. Resultatet av kartläggningen samt identifierade förbättringsområden presenteras. Chefsnätverket får rapporten som arbetsmaterial skickad via mail v. 22 och inkommer med eventuella synpunkter på innehållet via mail till Maria Ekelöf senast den 10 juni. I samband med diskussion utifrån resultatet framkommer att cheferna känner igen det som beskrivs. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

2 2(5) 3. Återkoppling arbetsgrupp ICF. På initiativ av samtliga närvarande chefer vid chefsmötet den 4 mars beslutades att man vill ha ett regionalt stöd i en länsgemensam implementering av ICF inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. En arbetsgrupp bildas med Lotta Daun- Messing, Paulina Karlsen, Agnetha Runberg, Cecilia Westergard, Beatrice Eriksson, Sara Reuithe Löfgren, Ann-Marie Mohlin samt Maria Ekelöf. Tanken med arbetsgruppen var att göra en planering för kompetensutveckling utifrån ICF. Arbetsgruppen har sitt första möte den 14 april. Till mötet inbjuds Mona-Lisa Lundqvist, regional E- hälsosamordnare, för att belysa vikten av att tänka in IT-stöden och dess funktion redan från början i en implementeringsprocess av ICF. Se bifogad rapport IT-stöd för BBIC. I arbetsgruppen pratade vi också om vikten av att få lära hur andra kommuner/län har gått till väga i en ICF-implementering. Maria återkopplar erfarenheter från FoU Sörmland, Katrineholms kommun samt Motala kommun. Se mer info i bifogat bildspel samt i bifogade dokument kring ICF. 4. ICF-projekt? Idén om en länsgemensam implementering av ICF inom funktionshinderområdet och ett önskemål om ett regionalt stöd i en sådan process är initierat av er chefer i samband med chefsträffen den 4 mars. Maria har förankrat idén regionalt och den är i linje med det regionala uppdrag som Maria har utifrån de tre utvecklingsområdena; barn och ungas inflytande och delaktighet, förstärkt brukarmedverkan samt systematisk uppföljning. Maria och Ann-Marie Mohlin presenterar en idé om hur man skulle kunna rigga ett sådant projekt regionalt. Förslaget innebär att man inkluderar E-hälsan och äldreområdet. E-hälsan ingår redan i funktionshinderområdet samt i de andra utvecklingsområdena inom den nationella satsningen Evidensbaserad praktik. Utifrån vikten av att tänka in datorstödet redan från början i en implementering av ICF samt utifrån den länsgemensamma informationsstruktur som ska göras via E-hälsan inom alla välfärdsområden kan det vara en vits att inkludera E-hälsan i en ICF-implementering. I förslaget ingår också att inkludera äldreområdet eftersom man där redan är på gång med ÄBIC/ICF och processledare har utbildats i länet och vi kan dra nytta av det inom funktionshinderområdet. Vi har förstås olika förutsättningar och behov inom respektive område och det ska vi ta hänsyn till.

3 3(5) I samband med diskussioner utifrån projektförslaget framkommer att frågan behöver bearbetas mera. Maria uppfattar ändå att önskemålet om ett regionalt stöd i en ICF-implementering kvarstår. En eventuell ICF-implementering är ett av de områdena som vi kan stödja kommunerna i regionalt. Ni chefer beslutar om och prioriterar vilka ytterligare utvecklingsområden som ni vill arbeta med. Maria får i uppdrag av chefsnätverket att till förvaltningschefgruppens möte den 13 juni framföra eran idé om en ICF-implementering i länet och formulera varför ni chefer vill det samt att denna fråga måste bearbetas vidare under sommaren och hösten innan ett konkret förslag till uppdrag kan presenteras. Maria skickar förslag till er chefer på hur idén ska presenteras och ni får komma med synpunkter innan det tas upp i förvaltningschefsgruppen den 13 juni. 5. Upprätta handlingsplan för hösten Denna fråga bordläggs till i höst utifrån diskussionen på mötet där det framkommer att frågan måste bearbetas mera. Cheferna måste också få möjlighet att ta del av den kartläggning som är gjord för att kunna prioritera eventuellt flera utvecklingsområden som vi kan stödja på regional nivå. 6. Representation i chefsgrupp från delar av landstinget. Denna fråga bordläggs i väntan på att förvaltningschefsgruppen beslutar hur den regionala stödstrukturens styrgruppsfunktion ska se ut framöver om verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning ska ha en egen styrgrupp eller om den ska ingå i någon/några av de andra redan befintliga styrgrupperna. 7. Nationell återkoppling. Socialstyrelsen presenterade v. 21 upplägg och innehåll i den nationella utbildningssatsningen för LSS-handläggare och deras chefer. I utbildningen ingår bl a ICF, barnperspektivet, rättssäker handläggning samt alternativa kommunikationsstöd. Även Öppna jämförelser för funktionshinderområdet släpptes i mitten av v. 21 och övergripande resultat presenteras i bifogat bildspel. Mer info om utbildningen för LSS- handläggare och flera aktualiteter från nationell nivå, som presenterades i samband med den nationella konferensen om kompetens inom funktionshinderområdet den 21 maj, finns att hämta på:

4 4(5) Maria bevakar och återkopplar till cheferna hur utbildningen för LSShandläggare kommer att annonseras och till vilka personer inom kommunerna som det kommer att skickas direktmail om utbildningen. 8. Övriga frågor Önskemål framkommer om en tydligare och mer informativ hemsida. Jag vill också be er att meddela mig via mail om ni har förhinder att komma på inplanerade möten för att undvika att beställa för mycket mat och kaffebröd. Mötestider för hösten: Fredag den 10 oktober kl 9-12 med lunch Tisdag den 25 november kl 9-12 med lunch En skön sommar önskar jag er alla! Maria Ekelöf Utvecklingsledare Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bildspel: Nationella aktualiteter, bl a info från Socialstyrelsen om nationell utbildning för LSS handläggare. Resultat av kartläggning och identifierade förbättringsområden. Påtalade utvecklingsbehov från personal. Återkoppling ICF från andra kommuner/län. Länk till Carpes hemsida med info om nationella aktualiteter. Processutvärdering av införandeprocessen av ICF inom vårdoch omsorgsförvaltningens handikappomsorg i Katrineholms kommun, FoU Sörmland. Förstudie: IT-stöd för BBIC

5 5(5) ICF material från Motala: Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Lathund för utförarna, genomförandeplan och journal. Motala och nationellt fackspråk. Fiktiv LSS utredning enligt ICF. ICF del 1 introduktion. ICF del 2 Kodning.

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(6) Handläggare Christina Wessman 023-77 70 60 christina.wessman@regiondalarna.se Datum 2014-02-18 Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK Inom området funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län September December

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 Rapporten sammanställd av: Britta Johnsson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 2 INNEHÅLL

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Närvarande: Charlotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Idalena Svensson Förhindrade: Ellinor Seth Shujaat

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Sida 1(6) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2013-05-06 Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Närvarande: Ann-Louise

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Anteckningar EKO-referensgruppsträff Hedemora 140923

Anteckningar EKO-referensgruppsträff Hedemora 140923 Anteckningar EKO-referensgruppsträff Hedemora 140923 Medverkande: Nina Olsson (LTD, Riksteatern Dalarna, UKD), Anna Rosén (Hedemora kommun), Eva Ersbacken (Hedemora kommun), Åke Nyström (Mora kommun),

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Nyhetsblad från. ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra. Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet!

Nyhetsblad från. ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra. Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet! Nyhetsblad från NR 2 2011 I aprilnumret 1Ledaren Rykande färska Yrkeskrav 2 Fullspäckad dag om 3 10 000:e deltagaren Kompetensombudsträff 4 Teman som inspirerar Café om dokumentation Årets Nationella konferens

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

KALLELSE. Ev. förhinder anmäls till mona.kjellstrom@katrineholm.se eller telefon 0150-578 14. Av hänsyn till våra allergiker. Kom doftfri!

KALLELSE. Ev. förhinder anmäls till mona.kjellstrom@katrineholm.se eller telefon 0150-578 14. Av hänsyn till våra allergiker. Kom doftfri! KALLELSE 1 Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-17 Sammanträdande organ Vård- och omsorgsnämnden Tid 2015-09-24 kl. 14:00 Plats Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2. Lokal: Yngaren 1

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer