Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11"

Transkript

1 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning Tid och plats: 11/ kl Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl Widman från Habiliteringen, Britt Börjesson, Lars Holmberg och Kristin Lindblom BHV och Gunilla Apell. Anmält förhinder: 1. Inledning och föregående minnesanteckningar Föregående minnesanteckningar gicks igenom, kommenterades och lades till handlingarna. Saker kvar att göra: Kolla igenom listan på kontaktpersoner. Det är bra om det är två personer, en från kommun och en från landsting, som är förbindelselänken, representanter, mellan den lokala SUF-gruppen och läns-suf. Kontaktpersoner kallas all de som är med i den lokala SUF-gruppen. Man är alltså kontaktperson till den verksamhet man representerar i det lokala arbetet. 2. Planering av 21/ Det kan vara så att informationen om Länsdagen 21/2 kl inte nått alla inom framför allt Landstinget. Innehållet/programmet skall vara att: - Bakgrund och sammanhang till SUF Carl - presentera SUF:s hemsida - Carl - Erfarenhetsutbyte hur har man organiserat samarbetet i de olika kommunerna, befintliga grupper eller nya former och grupper Gunilla och Carina - habiliterande perspektiv på insatserna - Erika - kontaktpersonernas uppdrag dvs alla som sitter i de lokala SUF-grupperna - Britt - Kommun- och Landstingsrepresentanter är de som representerar de lokala i kontakten med Läns SUF-gruppen och det är ett krav att den lokala gruppen utser dessa Ylva och Britt - Vi rekommenderar att inte ha lokala chefsgrupper som styr den lokala SUF-gruppen utan cheferna får vara adjungerade i den lokala SUF-gruppen Ylva och Britt - I Läns SUF skall det finnas representanter från flera kommuner Ylva - Britt - Vad vill man använda läns SUF-gruppen till? Carl, Ylva och Kristin - Samtyckes-blankett - Carina - Skriv under inbjudan med Ylvas, Lars och Carls namn 3. Barn till närstående Gunilla berättade om arbetet med att ta fram riktlinjer för arbetet med barn som är närstående. 4/5 så kommer arbetet att presenteras i Föreläsningssalen på Falu lasarett. 5. Kommande möten Nästa möte för Läns-SUF är 21/ kl i Föreläsningssalen (efter SUF-dagen).

2 SUF-Dalarna , Minnesanteckningar arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning Tid och plats: 21/ kl Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson och Carl Widman från Habiliteringen, Britt Börjesson, Kristin Lindblom och Lisa Tångring BHV och Gunilla Apell. 1. Summering av 21/ Det var representanter från 7 kommuner i länet, två hade anmält förhinder och ytterligare en kommun blev sjuk under dagen. Man skall vara mycket nöjd med att 10 av länets 15 kommuner har hört av sig om dagen. Nästa gemensamma dag i länet kanske skall ägnas åt exempel på direkt arbete i den lokala SUF-gruppen. Finns det ett utbildningsmaterial med fiktiva fall att öva på så vore det kalasbra. Man kanske kan bjuda in representanter från en Uppsalakommun för att beskriva det konkreta vardagsarbetet. Angående den kommunala representationen i Läns-SUF så kollas först med Älvdalen och därefter med Orsa. Ylva gör ett försök att få till kommunrepresentation enligt ovan. 2. Kommande möten Nästa möte för Läns-SUF är fredag 20/5 kl i Gröna rummet på Falu Habilitering. Om det finns önskemål om telefon- eller videokonferens så meddela detta snarast så försöker vi fixa det.

3 SUF-Dalarna Minnesanteckningar arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning Tid och plats: 20/ kl Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Ulla Rönnols och Carl Widman från Habiliteringen, Britt Börjesson och Kristin Lindblom från BHV och Gunilla Apell. 1. Föregående minnesanteckningar Gicks igenom, kommenterades och lades till handlingarna. 2. SUF-konferensen 17/5 Tre från Falu kommun, en från BHV och fyra från Habiliteringen hade tagit sig till U- sala för konferensen. Ulla rapporterade från de två forskningsrapporter som presenterades. Förutom dessa föredrag så presenterades lokalt arbete i Uppsala läns SUF-grupper. Vi föreslår att en representant från varje lokal grupp åker till nästa års konferens. 3. Representanter i de lokala SUF-grupperna i Dalarna Britt skall hjälpa till med att få fram namn, adresser, profession och verksamhetstillhörighet. Vi kanske skall arbeta för att uppmana de lokala SUFgrupperna att göra en kartläggning i sina kommuner. Det finns ett bra material att arbeta med för att göra en kartläggning av hur många familjer det handlar om. Det kan vara det smartaste sättet att göra folk medvetna om omfattningen samt vad man kan tjäna resurser i detta. Beslutas att: Carl tar kontakt med SUF-kunskapscentrum för att få frågeformuläret till kartläggningen fvb till Britt och Kristin. 4. Organisation Viktigt att SUF bärs på organisationsnivå och inte på personnivå. Landstinget har definitivt ett ansvar i detta arbete. Landstingets och kommunernas olika storleksförhållanden påverkar möjligheter att göra lokala variationer i organisationer. Eva de Marotti lär vara den som skall överta Stig Perssons tjänst på Region Dalarna med sociala frågor. Beslutas att: Carl tar kontakt med Eva för att informera om SUF arbetet och be henne ingå i gruppen. Kristin, Gunilla, Ylva, Eva d M och Carl får i uppdrag att träffas för att göra ett förslag till organisation för Dalarna. 5. Planering hösten 2011 Sven-Erik Pistol och Lydia Springer kommer ev till Borlänges SUF-grupp för att tala SUF-arbete lokalt. Vi kanske skall försöka finna ett gott exempel på hur ett väl fungerande hemterapeutarbete/socialpedagogarbete för målgruppen fungerar. Vi siktar på att boka Föreläsningssalen 26/10 med videolänkuppkoppling. Beslutas att: Carl kollar med SUF kunskapscentrum om det finns någon lämplig att tala om. 1

4 6. Albin och Pia Psykolog Marie Dalan och fritidskonsulent Åsa Schander har gått kursen i hur man metodiskt skall arbeta med dockorna. Dockorna kanske kan köpas in och lånas ut av Kliniskt träningscenter. Beslutas att: Kristin talar med Karin Ranninen om det. 7. Övriga frågor En angelägen fråga är hur vi får Socialtjänsten mer engagerad i SUF-arbetet än idag. Det är svårt med ett arbete som inte är akut utan mer där omsorgen sviktar. Viktigt att vi arbetar internt med information om hur man synliggör målgruppen och dess behov. 8. Rapport från Regionmöte med BHV Britt och Kristin rapporterade från regionmöte för BHV personal härförleden. Sven- Erik och Lena presenterade SUF arbetet i Uppsala (och i Dalarna). Britt har fått samtal från Värmland om hur man kan arbeta vidare med frågan. 9. Nästa möte 30/ kl i Gröna rummet på Falu Habilitering 2

5 SUF-Dalarna Minnesanteckningar arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning Tid och plats: 30/ kl Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson och Carl Widman från Habiliteringen, Kristin Lindblom från BHV och Gunilla Apell Landstingets barnkonventionssamordnare och Britta Johnsson Region Dalarna. 1. Föregående minnesanteckningar Gicks igenom, kommenterades och lades till handlingarna. Kristin tituleras Barnhälsovårdsöverläkare och Britt samordnare 2. Britta Johnsson, Region Dalarna Utvecklingsledaren för barn- och ungdomsområdet Britta Johansson på Region Dalarna presenterade sitt uppdrag vilket bifogas minnesanteckningarna. Det finns möjligheter att inkludera SUF-arbetet i den organisation som är tänkt för det samordnade arbetet.. 3. Representanter i de lokala SUF-grupperna i Dalarna En ny påminnelse till alla om att, till Carl, skicka aktuella adresslistor till de lokala SUF-grupperna. 4. Organisation Det finns från denna grupp en stark önskan om att inlemmas organisatoriskt i någon form i Region Dalarna. Frågan lyfts via Gunilla Apell (som sitter i styrgruppen) till styrgruppen. 5. Planering hösten 2011 Vi avvaktar med att detaljplanera höstens arbete tills vi har ett besked från Regionen. 6. Albin och Pia Det finns en docka i Smedjebacken Ludvika området och det kanske kan vara lämpligt att se hur man skall kunna arbeta gemensamt tillsammans med Psykolog Marie Dalan och fritidskonsulent Åsa Schander från Habiliteringen. Beslutas att: Carl kontaktar Åsa och ber henne kolla upp frågan. 7. Övriga frågor Carl informerade om Konferensen Att samverka med föräldrar som arrangeras av BULK-gruppen 8. Nästa möte 8/ kl i Visionen, Hus 17, Falun via videokonferens

6 Minnesanteckningar arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning - SUF Tid och plats: 8/ kl Visionen Hus 17, Falun Närvarande: Erica Karlsson och Carl Widman från Habiliteringen, Gunilla Apell Landstingets barnkonventionssamordnare och Britta Johnsson Region Dalarna. 1. Föregående minnesanteckningar Gicks igenom, kommenterades och lades till handlingarna. 2. Region Dalarna - Anette Wikblom, Borlänge kommun förstärker kommunernas representation i SUF-Dalarna - Gunilla Apell lyfte frågan om organisationstillhörighet för SUF i den grupp som skall verka för samverkan. - Det är bra om Carl gör en beskrivning av vad som är gjort hittills. Sammanställningen, tidsaxeln, samt statistiken bifogas minnesanteckningarna. - Ryktet säger att nästa satsning från SKL kommer att handla om funktionshinder Representanter i de lokala SUF-grupperna i Dalarna En ny påminnelse till alla om att, till Carl, skicka aktuella adresslistor till de lokala SUF-grupperna. 4. Rapport från konferensen i Falun Att samverka med föräldrar Erika och Carl rapporterade från konferensen. På förmiddagen var det två föredrag om stöd till föräldrar i skolvärlden. På em presenterades olika lokala verksamheter Familjecentralen, SUF och Närvaroteamet. 5. BULK-konferens (Barn Ungdomar Landsting Kommun) i Falun Habiliteringen (Ulla Rönnols och Carl) har fått i uppdrag att ordna en konferens hösten 2012 om stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. Planeringen skall ske i nära samarbete med SUF-Dalarna. 6. Albin och Pia Det finns en docka i Smedjebacken Ludvika området och det kanske kan vara lämpligt att se hur man skall kunna arbeta gemensamt tillsammans med Psykolog Marie Dalan och fritidskonsulent Åsa Schander från Habiliteringen. Beslutas att: Efter samtal och kontakt med BVC i Smedjebacken så är det nu helt ok att låna dockan av dem. Det kanske är klokt att utlåningen sker via Åsa Schander och Marie Dalan. 7. Övriga frågor Gunilla rapporterade om att Tove Rinnan, som arrangerat konferensen Att lyssna till barn varit och presenterat arbetet på ordförande konferens i Borlänge. Saluför hemsidan i alla sammanhang. 8. Nästa möte 24/ kl i Visionen, Hus 17, Falun via videokonferens

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Plats: Gemensamma krafter Närvarande: Lena Ingels BVC Vårdcentral Kvarnsveden, Catharina Henningsson, Gemensamma krafter, Ros-Mari Casselbrant

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Sida 1(6) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2013-05-06 Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Närvarande: Ann-Louise

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 8 maj 2015 kl 8.00 12.15 Plats: Herrgården, Ryhov Närvarande:

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor, 130512 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER Sammanfattning av: INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER 7 maj 2015 på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Drottningtorget, Göteborg 7 maj 2015 arrangerade Dialoga (Kompetenscentrum om våld

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer