Kommunicera och definiera mera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunicera och definiera mera"

Transkript

1 Nr 2 Maj 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn fortsätter styra När miljörevisorerna själva får bestämma Kommunicera och definiera mera Revisionen av ISO startade i februari. Vid MIS årsmöte berättade Karin Bagge på SIS, projektledare i den svenska arbetsgruppen om hur revisionen går till. Efter ett intensivt grupparbete fick hon med sig många synpunkter från MIS medlemmar. Förtydliga, definiera på en rad områden och kommunicera mera var det samlade budskapet från MIS årsmöte. Revisionen beräknas vara klar i början av Sid 3 Ett 50-tal medlemmar vid MIS årsmöte beslöt enhälligt att välja om Torbjörn Brorson som ordförande. Carl Niklas Fåhræus valdes in som ny styrelsemedlem. Årsmötet beslöt också att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 550 kronor per år. Föreningen ska fortsätta jobba med bland annat medlemsvärvning, utbildning och marknadsföring. MIS kommer också att delta i revisionen av ISO Ewa Otti utsågs till hedersmedlem för sitt arbete att i teori och praktik sprida sina kunskaper och erfarenheter om miljörevision. Sid 2-3 Tågpendlare med egen järnvägsräls Från skog till järnväg till bilväg igen. Hon tar järnvägen till bilvägen. Marie Berglund, tidigare ordförande i MIS byter Botniabanans spår mot NCC Roads där hon precis utsetts till råvaruchef i Umeå. Jag har aldrig hört så många människor prata om återvinning som här på NCC Roads, säger hon. Alla talar om green asphalt. Sid 5

2 Styrelsemöten 24:e maj Vi informerar vad som är på gång inom vår förening Torbjörns talmagi leder MIS vidare eller 19011? Ingen på MIS årsmöte synade Torbjörn Brorsons talmagi. Alla siffror han presenterade vid årsmötet, antal medlemmar, styrelseledamöter, MISgodkända miljörevisorer, styrelsemöten, Miljömissiv, föreningsår alla resulterade de i en standard. Talmagi eller ej, Torbjörn Brorson blir kvar som ordförande för MIS ett år till. Datum för personcertifiering hos SIS 11:e maj :e juni 2012 Ny e-post till MIS MIS nya hemsida: innebär också en ny e-postadress till MIS kansli: MIS-godkänd? I år är det dags för många MIS-godkända miljörevisorer att förnya sina diplom. Diplomen gäller i två år. Är du osäker på vad som gäller för dig, kontakta då Curt Henricson på MIS kansli. MIS-godkänd miljörevisor är MIS egen kvalitetsstämpel. Den har något lägre krav än SIS personcertifiering och kan ses som ett första steg på vägen till certifiering. Adressen!!! Bytt jobb eller arbetsplats, e-post eller faktureringssystem? Anmäl dina nya uppgifter snarast till MIS kansli så riskerar du inte att ramla ur vårt adressregister: Spindel i nätet Vill du göra en insats för MIS? Vi söker dig som är intresserad av hemsidor och kan tänka dig att ansvara för MIS hemsida. Hemsidan administreras med Word press och MIS styrelse kan lägga in egen information. Vi behöver dock en sammanhållande spindel i nätet som kan hjälpa oss att utveckla hemsidan Lön utgår i form av ära, berömmelse och evig tacksamhet från MIS alla medlemmar. Intresserad? Hör av dig till: Den nya styrelsen konstituerar sig. fr v: Anna Karlsson, Jonas Ammenberg, Torbjörn Brorson, Anne Swartling (rygg mot kameran), Curt Henricson, Anders Johansson, Lena Gustafsson och ny i styrelsen Carl Niklas Fåhræus t h. MIS nya styrelse Torbjörn Brorson, ordförande Anders Johansson, vice ordförande Curt Henricson, sekreterare Lars-Erik Westergren, kassör Jonas Ammenberg, ledamot Per Liljedahl, ledamot Anna Karlsson, ledamot Birgit Flening, ledamot Carl Niklas Fåhræus, ledamot Lena Gustafsson, suppleant Anne Swartling, suppleant Revisorer Arne Assarsson, ordinarie Thomas Helin, ordinarie Inge Horkeby, suppleant Jonas Solehav, suppleant Nomineringskommitté Kenneth Wulff Christl Kronfeld Magnus Enell Medlemsvård, synlighet och samarbete Vid årsmötet presenterade Torbjörn Brorson de satsningar som gjorts det senaste året, ny hemsida, ny folder, ny presentation, samarbetet med SIS om personcertifiering. I verksamhetsplanen för 2012 ingår fortsatt medlemsvård, medlemsservice och satsning för att värva fler medlemmar. Vi är drygt 250 medlemmar och den siffran har legat där de senaste åren. Vi omsätter ungefär åtta procent av våra medlemmar varje år. De som går ur gör det oftast för att de byter jobb eller går i pension, förklarade Torbjörn Brorson. I den verksamhetsplan som årsmötet fastslog ingår att MIS medverkar i revisionen av ISO 14001, utbildning och marknadsföring, att utveckla MIS hemsida och MIS-godkänd miljörevisor. Samma medlemsavgift 2012 MIS årsmöte beslöt att medlemsavgiften under 2012 blir oförändrad. Det innebär en avgift på 550 kronor (föreningsavgift 150 kronor, serviceavgift 400 kronor). Pensionärer betalar oförändrat 150 kronor och studenter erbjuds ett års fritt medlemskap. Välbesökt Årets årsmöte var ett av de mer välbesökta. Ett 50-tal medlemmar deltog, fick senaste nytt om MIS, möjlighet att tycka till om revisionen av ISO och titta på Toyotas senaste bilmodeller, höra hur de ser på framtidens bränslen och satsning på hybridbilar. Toyota, som varit ISO certifierade i Sverige sedan 1998, utsågs förra året till det grönaste bilmärket. Framtidens bränsle är en kombination av bränslen, menade Bengt Dahlström informationschef på Toyota. El för små fordon och korta resor, hybrid för familjebilar och vätgas för större fordon.

3 MILJÖREVISOR Om MIS får revidera ISO Tydligt, definierat, kommunicerat Miljöledningsstandarden ISO ska revideras. Karin Bagge på SIS, projektledare i den svenska arbetsgruppen, berättade på MIS årsmöte hur det går till. Önskemålen från MIS medlemmar var många. ISO bör vara tydligare, mer definierat och med högre krav på kommunikation. Ungefär 5000 svenska företag, organisationer och myndigheter är idag certifierade enligt ISO Mycket har hänt sedan standarden kom Den reviderades 2004 och nu är det dags igen. Karin Bagge räknar med att revisionen ska vara klar i början av En första internationell träff hölls i Berlin i februari och i förra numret av Miljömissivet välkomnade Karin Bagge fler deltagare i den svenska arbetsgruppen. Hon bjöds då in till MIS årsmöte och MIS medlemmar tog chansen att komma med synpunkter. Efter intensiva gruppdiskussioner hade deltagarna gjort en önskelista med några återkommande nyckelord: Tydlighet, definition och kommunikation. Här är några exempel: Förtydliga om små och medelstora företag. Förtydliga och definiera miljöprestanda och vilka nivåer som ska gälla. Förtydliga och definiera miljöaspekterna. Förtydliga ledningens ansvar, vem som ska göra vad, ansvar och resurser, representation i ledningsgruppen. Tydligare kommunikation, den ska inte MIS medlemmar diskuterar vid årsmötet vad de vill ha med i den reviderade ISO Karin Bagge på SIS (överst t v) fick många synpunkter med sig till det fortsatta arbetet. kunna väljas bort. Förtydliga ansvar och krav på leverantörer och entreprenörer. Definiera kompetenshöjning, Definiera intressenterna. MIS medlemmar lyfte också fram att miljömål, både internationella, nationella och företagens egna bör finnas med och de Företagen är mer medvetna idag Grattis Ewa Otti, årsmötet utsåg dig till ny hedersmedlem i MIS. Jag är helt stum. Överraskad, jätteglad förstås och ledsen att jag inte kunde vara med på årsmötet. Har fullt upp med jobb, kunderna är väldigt alerta just nu. Du satt i MIS styrelse några år, vad gör du nu? Jag är konsult i eget företag., jobbar både med miljö och arbetsmiljö, hjälper företag att införa ledningssystem, att ha koll på lagar, få ordning och reda. Jag märker att företagen är mer medvetna, vet vad de ska göra med kemikalier, avfall, utsläpp, resor. Konkreta miljökrav på leverantörer är det däremot sämre med. För mig är det viktigt att en revision har innehåll, att det ska hända något i företagen efteråt. Årsmötet pratade om revisionen av ISO ska vara trovärdiga. Livscykelperspektivet är viktigt, liksom kraven på kommunikation, ledarskap, lagefterlevnad och kompetenshöjning. En längre intervju med Karin Bagge fanns i Miljömissivet nr 1/2012 som du hittar på www. miljorevisor.se 14001, vad skulle du vilja förbättra i den nya versionen? Jag har två käpphästar: Gör ISO mer konkret i fråga om entreprenörer och underleverantörer. Där är exempelvis ISO om arbetsmiljö mycket tydligare. Ta in mer om inköp, hjälp företagen att ställa krav på sina leverantörer. Motiveringen: Ewa representerar en kombination av teori och praktik. Hon har under många år arbetat med miljörevision på fältet och välvilligt spridit sina kunskaper och erfarenheter om miljörevision som verktyg i miljöarbetet.

4 HD slår fast Saneringsarbete bidrog till förorening En fastighetsägare som sanerar mark efter en tidigare verksamhetsutövare kan anses ha bidrag till en förorening eller miljöskada. Det visar en dom från HD i år. föra regresstalan mot en annan solidariskt ansvarig verksamhetsutövare. Bakgrunden är att en fastighetsägare (och exploatör) sanerade sin fastighet efter en tidigare verksamhetsutövare. Han ville Johan Cederblad är advokat på Vinge i bland annat miljörätt. Han har bidragit med bifogade artiklar i det här numret av Miljömissivet. Frågor, kontakta Johan på: vinge.se Huvudregeln i miljöbalken är att ansvaret för ett förorenat område är solidariskt mellan de som bidragit till föroreningen. Nu har både miljööverdomstolen och HD kommit fram till att även den som sanerar ett förorenat område kan anses som verksamhetsutövare och därför kunna ingå i kretsen av solidariskt ansvariga för en förorening eller miljöskada. Frågan är intressant bland annat mot bakgrund av att en solidariskt ansvarig verksamhetsutövare kan ha möjlighet att dock att den tidigare verksamhetsutövaren ensam skulle stå för saneringskostnaderna och stämde därför denne. Både miljööverdomstolen och HD ansåg att fastighetsägarens sanerande Nytt inom Miljörätten MIS samarbetar med advokatfirman Vinge för att få ta del av miljölagstiftningen och aktuella rättsfall. grävnings- och schaktningsarbete har bidragit till att föroreningar frigjorts och spridits till omgivningen. Därmed anses även fastighetsägaren i det här fallet som verksamhetsutövare. Att föra regresstalan betyder att kräva att andra verksamhetsutövare i efterhand ska ersätta denne för efterbehandlingskostnader. Borgen från moderbolag godtas inte I två mål under 2012 har domstolen nu underkänt borgen från moderbolag som säkerhet för framtida kostnader för återställning. Enligt miljöbalken kan/ska ett verksamhetstillstånd villkoras av säkerheter för framtida återställningskostnader. Det kan exempelvis handla om verksamhet för deponi, gruvor eller vindkraft där återställningskostnaderna i vissa fall kan bli mycket höga. Huvudsyftet med en säkerhet är att skydda samhället. De vanligaste formerna av säkerhet vid verksamhetstillstånd är pant eller borgen och enligt miljöbalken ska den godtas om den visar sig vara betryggande för sitt ändamål. Billigast för en verksamhetsutövare är i regel en moderbolagsborgen men lagstiftarna har inte definierat vilken typ av säkerhet som är betryggande, utan menar att det ska avgöras av tillståndsmyndigheten. I det första fallet, där Mark- och miljööverdomstolen underkände en moderbolagsborgen, var säkerheten mycket hög (660 miljoner kronor) och en borgen måste vara säkerställd under mycket lång tid. Domstolen menade då att en moderbolagsborgen inte var tillräckligt betryggande eftersom moderbolagets betalningsförmåga på så lång sikt inte kan prognostiseras. I nästa fall var beloppet på säkerheten lägre (28 miljoner kronor 2012), men moderbolagets tillgångar bestod i huvudsak av aktier och fordringar i det aktuella dotterbolaget och fordringar i andra dotterbolag. Domstolen poängterade då att när säkerheten ska tas i anspråk utgör inte dotterbolagsaktierna längre något ekonomiskt värde. Domstolen kom fram till att moderbolagsborgen i det här fallet inte kan godtas som säkerhet. Den senare domen har ännu inte vunnit laga kraft. Foto: Boliden Vattenfall (Hans Blomberg)

5 Mera nätverk, färre resor Välkommen till MIS Eleonora Bru, vad gör du? Jag är intern miljörevisor på Södertörns högskola. Vi är fyra internrevisorer som utbildades av Naturvårdsverket Vi gör två tre revisioner per termin för att kontrollera att vi följer förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Målet är att högskolan ska bli certifierad. Hur hörde du talas om MIS? En revisionsledare hos oss berättade om MIS. Vad vill du ha ut av medlemskapet? Jag vill ta del av ny information, nätverka, få tips om utbildning för att vi ska kunna utveckla oss och göra bättre internrevisioner. Jag hoppas att vi kan bidra med våra erfarenheter från den akademiska världen och myndighetsperspektivet. Berätta om det miljönätverk för statliga myndigheter som ni har tagit initiativ till. Startskottet var en träff i mars och då kom revisorer, samordnare och miljöchefer från hela Sverige, både från myndigheter och företag. Vi hade en heldag med föreläsningar, bland annat om MIS. Vi välkomnar alla nya kontakter och i maj träffas vi på Kungliga biblioteket i Stockholm. Vilka är de viktigaste miljöfrågorna för Södertörns högskola? Hållbar utveckling i både forskning och undervisning. Vi har interna miljömål om pappersförbrukning, avfall, återvinning, energi, grön IT och resor. Många resor kan undvikas med modern mötesteknik. Vi vill få in miljötänkandet i alla våra utbildningar. Hur ser det ut hos er om tio år? Då är vi ISO-certifierade. Vad gör du privat för miljön? Allt jag kan för källsortering, återvinning och resor. Jag åker nästan alltid kollektivt och hellre tåg än flyg. Det är fint när idéer och handling kan gå hand i hand. Marie kan namnet på varje liten bäck längs Botniabanan Pendlar på egen tågbana Hej Marie Berglund, du var ordförande i MIS , vad gör du idag? Jag har precis börjat ett nytt jobb som råvaruchef på NCC Roads i Umeå. Jag ska bland annat se till att vi har tillstånd för våra grus- och bergtäkter från Dalarna och ända upp till Kiruna. Vi ska öka vårt bergmaterial och minska användningen av naturgrus och vi jobbar mycket med återvinning. Jag har också ett tiotal styrelseuppdrag, bland annat i MoDo hockey. Frågeställningarna i en styrelse är ganska lika, oavsett om det gäller en hockeyklubb eller ett företag. Lösningen är ofta ordning och reda, att bygga strukturer och rutiner. Det gjorde väl du redan som ordförande i MIS? Javisst, då jobbade vi mycket med den tidiga ISO standarden, definierade och diskuterade olika begrepp. Vi gick från standard till personcertifiering och det arbetet gav mig ett tränat öga för hur man ska tänka. Det systematiska, strukturerade sättet att jobba, det har alltså påverkat din karriär? Ja absolut! När jag 1999 blev miljöchef på Botniabanan handlade det mesta om miljöstyrning. Vi hade över 550 miljöärenden och jag gjorde en miljörevision i månaden. Här på NCC Roads blev de jättelyckliga när jag sa att jag gärna jobbar med verksamhetssystem. Ansvarig utgivare: Torbjörn Brorson, ordf MIS Tel: e-post: Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift Tel: e-post: Redaktionsråd: Torbjörn Brorson, som ovan Lena Gustafsson, SLL, Tel: , Anders Johansson, Envima, Tel: , Vad är den viktigaste miljöfrågan i ditt nya jobb? Återvinningen! Jag har aldrig hört så många människor prata om gröna lösningar som här på NCC. Alla pratar om green quarrys, green asphalt, om återvinning av betong, armering och sopsand. Hur tar du dig till jobbet? Jag tar förstås Botniabanan de elva milen mellan Örnsköldsvik och Umeå. Det tar 50 minuter och jag kan numera namnet på varenda bäck och sjö som tåget passerar. Jag vet var alla kräldjurstunnlarna finns och kan nu se hur vårfåglarna kommer i Umeälvens delta. Nu sitter jag högst upp på min egen tågtårta och ser resultatet av vårt arbete! Medlemsblad för föreningen Miljörevisorer i Sverige Föreningens adress: MIS c/o Curt Henricson, Färjestadsvägen 4 C, Bromma Tel: e-post: Föreningens plusgiro: MIS hemsida: Har du tips och förslag på vad du vill att vi ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till redaktören eller någon i redaktionsrådet.

6 Som MIS-medlem får du rabatt på utbildningen hos SIS Intern revision Fortsättning 1 dag pris 5500 kr. MIS pris 4400 kr (20 % rabatt) ISO i praktiken 2 dagar pris kr. MIS pris kr (20 % rabatt) Grundkurs i CSR 1 dag pris kr. MIS pris kr (20 % rabatt) Miljöledning för revisorn 1 dag pris kr. MIS pris kr (20 % rabatt) Fler utbildningar hittar du på Personcertifiering MILJÖREVISOR SIS Förlag AB har ackrediterats av SWEDAC som certifieringsorgan för miljörevisorer. Läs mer på SIS, Swedish Standards Institute Telefon Fax E-post

Anne Swartling blir ny ordförande i MIS

Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Nr 2 Maj 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Vid MIS årsmöte i april utsågs Anne Swartling till ny ordförande i MIS efter Torbjörn

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade Nr 2 Maj 2011 Årgång 21 Medlemsblad r Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn leder vidare efter välkalibrerat årsmöte MIS höll sitt årsmöte på Vattenfalls huvudkontor där deltagarna fick senaste

Läs mer

MIS påverkar och gör skillnad för miljön

MIS påverkar och gör skillnad för miljön Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 September 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 försenas Enkelspår kan bli kontraproduktivt Vi måste bredda perspektiven så det inte blir green washing. Miljöfrågorna

Läs mer

EMAS Easy förenklar för mindre företag

EMAS Easy förenklar för mindre företag Nr 3 oktober 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige EMAS Easy förenklar för mindre företag Personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer får nu möjlighet att revidera EMAS-registrerade

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer Nr 4 december 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte Socialt ansvar hållbart sjukhusbygge revision utan revisorer Deltagarna vid MIS höstmöte fick en fullmatad

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI Nr 4 December 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Återvunnet höstmöte Global Reporting, nationella miljökvalitetsmål och statliga myndigheters miljöarbete var några teman

Läs mer

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001 Nr 1 Mars 2015 Årgång 25 Akademiskt hållbart årsmöte 23:e april Anmäl dig snarast och senast den 17 april till MIS årsmöte den 23:e april. Du kan påverka MIS framtida inriktning som är en viktig och avgörande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Varför miljöcertifiera företag?

Varför miljöcertifiera företag? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anneli Johansson & Vlora Uka Varför miljöcertifiera företag? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Ht 2008 Handledare: Tommy Bood Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Effektiv målstyrning. Tänk efter först och hitta rätt indikatorer. en tidskrift om Hållbar verksamhetsutveckling Nr. 2, 2014

Effektiv målstyrning. Tänk efter först och hitta rätt indikatorer. en tidskrift om Hållbar verksamhetsutveckling Nr. 2, 2014 en tidskrift om Hållbar verksamhetsutveckling Nr. 2, 2014 Fördjupning Bra målstyrning kräver relevanta nyckeltal Reportage Skepparholmen har hittat rätta känslan Expertråd Psykologens tips till chefer

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. En tidning till dig som är medlem i Unionen. I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3

Nära dig. Norrbotten. En tidning till dig som är medlem i Unionen. I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3 Nära dig No: 2 - höst 2011 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3 Vårens kurser och aktiviteter sidan 4-5 och 8 Arbetsglädje

Läs mer

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson Bli en bättre valberedare Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE 2 1. Valberedningen är viktig Detta är ett kurshäfte som får kopieras för användning

Läs mer