Snart kommer nya ISO 14001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snart kommer nya ISO 14001"

Transkript

1 Nr 4 December 2014 Årgång 24 Snart kommer nya ISO Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Sammanhang, ledarskap och risker i förhållande till hot och möjligheter. Det är de allra viktigaste förändringarna i nya ISO som publiceras Det menade Stefan Larsson, huvudförhandlare för ISO 14001, vid MIS höstmöte i november. MIS medlemmar fick då en sista möjlighet att diskutera innehållet i den DIS-version av ISO som kommit. Tidigast i juni räknar han med att den nya versionen kan publiceras. Troligast är att den kommer i september 2015 och samordnas med den reviderade ISO Sid 3 Fira 25 år med MIS Den 5:e september 1990 bildades MIS är det dags för 25-årsfirande. De första funderingarna på miljörevision kom dock redan 1987 när Sven Heurgren i en statlig utredning föreslog obligatoriska externa miljörevisioner. Det blev inget av Sven Heurgrens förslag, men tanken på miljörevision slog rot. Begreppet började sprida sig och stora företag som Volvo och Perstorp började själva utveckla interna miljörevisioner. Axel Wenblad och ytterligare några eldsjälar bildade MIS, en yrkesförening för interna och externa miljörevisorer och konsulter. Axel Wenblad blev MIS förste ordförande. Nästa år, 2015 ska MIS fira sina 25 år. Vill du ingå i festkommittén, hör av dig till Curt Henricsson på MIS kansli. Stefan Larsson gav senaste nytt om ISO och diskussionerna blev livliga. Miljö, miljö, miljö och...? Ja, vad ska MIS jobba med i framtiden? Den frågan funderar MIS framtidsgrupp på som bäst. Under hösten har du som MISmedlem haft möjlighet att tycka till i en enkät. 80 procent av dem som svarade på enkäten tycker att MIS förutom miljö ska jobba även med perspektiven hälsa/ arbetsmiljö och 71 procent även med socialt ansvarstagande. Däremot verkar inte ekonomi vara en fråga som engagerar. Vid MIS höstmöte fick MIS medlemmar ta del av de helt färska enkätsvaren. Sid 5

2 Vi informerar vad som är på gång inom vår förening Ny standard, 25-årsjubileum och framtidsvision Styrelsemöten 4:e december 12:e februari :e mars 2015 Årsmöte 23:e april Nya medlemmar Anna Sandström, Uppsala universitet, Uppsala Rolf Peterson, Saab Kockums, Karlskrona Bli MIS-godkänd miljörevisor Ansök om att bli MISgodkänd miljörevisor. Som MIS-godkänd miljörevisor får du en bekräftelse på din kompetens. Det är en kvalitetsstämpel som bevisar att du har bra yrkeskompetens utifrån de kriterier som MIS satt upp. Mer information hittar du på MIS hemsida: Få din utbildning MIS-godkänd Arrangerar ditt företag utbildningar i miljörevision? Då kan ni få utbildningen MIS-godkänd. Sex utbildningsföretag har hittills fått utbildningar MIS-godkända. Mer om hur du gör och vilka företag som har MIS-godkända utbildningar hittar du på MIS hemsida: Datum för SIS personcertifering 20:e mars 2015, Stockholm 12:e juni 2015, Stockholm Nya personcertifierade miljörevisorer Beatrice Kindembe, BKIND KONSULT AB, Stockholm Adresskontroll Anmäl snarast om du bytt jobb, arbetsplats, e-post eller faktureringssystem för att inte falla ur vårt system. MIS valberedning Magnus Enell är sammankallande i MIS valberedning. Han vill gärna ha sällskap i valberedningen och dessutom förslag inför MIS årsmöte den 23 april. Hör av dig till Nästa år blir ett spännande år för MIS medlemmar. MIS fyller 25 år och diskuterar en eventuell breddning av verksamheten blir ett spännande år för MIS medlemmar, säger Anne Swartling, ordförande i MIS. Det är 25 år sedan MIS bildades och det ska vi givetvis fira på något sätt. Dessutom pågår arbetet i den framtidsgrupp som bildades vid årsmötet i våras. Resultatet av deras arbete kommer vi att få vid nästa årsmöte. Ett 35-tal medlemmar deltog vid MIS höstmöte, diskuterade både MIS framtid och förändringarna i ISO MIS kommer att ha en viktig roll när den nya standarden är klar, sa Anne Swartling på höstmötet. Det kan bli en nystart på många sätt. Ökade krav på hållbarhetsredovisning Vid höstmötet berättade Charlotte Söderlund, revisor på EY hur ny EUlagstiftning kommer att påverka Sverige, framför allt börsbolag och statliga bolag. Lagstiftningen är en anpassning av tidigare EU-direktiv Livliga diskussioner om ISO vid MIS höstmöte. och 2017 ska den vara införd i svensk lagstiftning. I grunden handlar det om att europeiska företag inte rapporterar som de bör och att nuvarande lagar därför inte är tillräckliga. Svenska företag är ganska ok, men syftet med den nya lagstiftningen är givetvis att öka prestandan, förklarade Charlotte Söderlund. De sociala och miljörelaterade aspekterna ska bli mer synliga och fler delar från årsredovisningen ska in i förvaltningsberättelsen. Svenska företag har en rad internationella lagar och regler, svenska börsregler och en uppsjö av frivilliga rapporteringsinitiativ att förhålla sig till. Den svenska lagstiftningen har hittills varit kortfattad, avslutade Charlotte Söderlund. Näringslivets insatser Vid MIS höstmöte berättade Richard Almgren om ett pågående arbete där han beskriver näringslivets insatser för miljön. En rapport kommer att levereras till Naturvårdsverket i december Det kommer att bli ett av underlagen till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen som kommer att levereras till regeringen under 2015.

3 Nästa år kommer nya ISO att publiceras. De viktigaste förändringarna handlar om sammanhang, ledarskap och risker. Det förklarade Stefan Larsson, svensk huvudförhandlare för ISO 14001, vid MIS höstmöte i november. De viktigaste nyheterna i ISO är kontexten, ledarskap, livscykelperspektiv och risker i förhållande till hot och möjligheter. Kontexten, det vill säga sammanhanget, är grunden för allt miljöarbete. I nya ISO Viktigast i nya ISO 14001: Sammanhang, ledarskap och risker måste organisationen ses i sitt sammanhang. Inte bara hur den påverkar omgivningen utan också hur omgivningen påverkar organisationen. Finanser, resurser, extremväder, krig - alla de yttre händelser som kan påverka, förklarade Stefan Larsson. Ledarskap och risker Han påpekade vikten av omvärldsanalys, att förstå omvärldens behov och förväntningar och att ledarskapet givetvis är viktigt, att ledningen har ett tydligt åtagande. I nya ISO ligger en mycket större tyngd på ledningens åtagande. Även livscykelperspektivet blir mer uttalat i nya ISO Riskerna i förhållande till både hot och möjligheter och givetvis både gentemot leverantörer och kunder. Intensiv workshop För MIS medlemmar är förändringarna i ISO av stort intresse. Vid varje års- och höstmöte de senaste åren har frågan diskuterats, MIS har kommit med förslag och synpunkter, pekat på brister och förbättringar. Sista chansen att påverka var vid MIS höstmöte i november. Stefan Larsson efterlyste MIS synpunkter inför den sista förhandlingen. Ni som användare är viktiga, vad är begripligt, vad är oklart? Jag behöver era synpunkter innan den 28:e november. Indien och Indonesien ISO standarden kom IBM fick det första globala certifikatet Sedan dess har utvecklingen gått snabbt fanns ungefär globala certifikat, 2010 hade globala certifikat utfärdats. Snabbast går utvecklingen i Europa och Sydostasien. Kina toppar antalet certifikat på en top tio-lista med drygt , Sverige ligger strax utanför listan. Antalet certifikat växer enormt och just nu är Indien och Indonesien på väg in bland de tio länder som har flest certifikat i världen, förklarade Stefan Larsson. Den nya ISO standarden beräknas vara helt klar i juni 2015, men publiceringen kommer troligen att samordnas med den nya ISO Föreläsningar, webbinarier och hjälp till självhjälp Hur förbereder ni er för den nya standarden och vilka förändringar är viktiga för er? Ari Ilola, Ahlsells: Vi har bjudit in Stefan Larsson till vår ledningsgrupp för en föreläsning och vi ska ordna utbildning för våra revisorer under nästa år. Den största förändringen är kontexten vårt förhållande till omvärlden och hur omvärlden kan påverka oss. Hur långt ska vårt ansvar sträcka sig kopplat till risker med olika hot och möjligheter? Vi granskar våra leverantörer, men var går gränsen för att ta ställning i exempelvis konfliktmetaller och råvaror som kan ta slut. Det är svåra frågor för ledningen. Mats Rosenkvist, WSP: Vi förbereder oss tillsammans med våra kunder och har haft seminarier på webben, så kallade webbinarier. Då har vi fått synpunkter och frågor från kunder som vi för en kontinuerlig dialog med. Jag skaffar mig ytterligare information på MIS höstmöte och pratar sedan med mina kollegor för att vi ska kunna hålla oss så uppdaterade som möjligt. En viktig förändring är tillämpningen av risker kopplat till hot och möjligheter. Hur ska de värderas och hur kan vi göra det enklare för våra kunder. Mycket handlar om att ge hjälp till självhjälp. Jag vill ha en tydlig koppling till ekonomi, det är rätt knapp att trycka på för att få med ledningen i våra kundföretag. Agneta Höjdestrand, Vattenfall Jag är verksamhetsutvecklare inom bränsleinköp och jobbar en del med hållbarhetsfrågor, inte direkt med 14001, men miljörevision berör inte bara miljörevisorer. Inom Vattenfall Värme har vi ett integrerat system för säkerhet, hälsa och miljö och för mig är det intressant hur nya ISO påverkar hela systemet. Vad behöver vi ändra så alla delar passar ihop. Vi måste tänka lite längre än förut, lyfta upp syftet med vårt ledningssystem igen, inte bara uppfylla lagar och krav utan hur vi minskar vår miljöbelastning. Det finns mycket på gång inom begreppet hållbarhet, bland annat är en ny standard för bioenergi är på väg och den ska också passas in i helheten. Det var intressant förändringar som lyftes fram, det är viktigt med kontexten och att vi får in riskerna med hot och möjligheter. Jag tror det kan innebära förnyade och intressanta diskussioner med externa revisorer.

4 Nya bestämmelser om buller Regeringen föreslår samordnade bullerregler Bättre samordning mellan miljöbalken och plan- och bygglagen ska göra det lättare att planera och bygga bostäder i bullriga miljöer. Det är innebörden i en ny regeringsproposition (2013/14:128). Det kan också få betydelse för verksamheter med anmälnings- eller tillståndsplikt som orsakar industri- eller verksamhetsbuller. Den förbättrade samordningen mellan miljöbalken 1998:808 (MB) och plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) innebär att kommunerna, vid beslut enligt PBL, ska ta hänsyn till kraven på en god hushållning med naturresurserna och på miljökvalitet. Även staten har möjlighet att bevaka riksintressen (kapitel 3 och 4 i MB) vid beslut enligt PBL. Miljöbalken ska skydda människors hälsa och miljön. Prövning som görs genom bestämmelserna i PBL kan därför få betydelse vid planering och byggande. Enligt 2 kap. 6 tredje stycket i MB får ett Samordnade ljudnivåer från industribuller Boverket och Naturvårdsverket redovisar nu två nya vägledningsförslag för industri- och annat verksamhetsbuller för regeringen. Förslagen innebär bland annat höjda ljudnivåer från 40 till 45 dba nattetid. Eftersom det handlar om två lagstiftningar, miljöbalken 1998:808 (MB) och plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) får regeringen två förslag. Förslagen har samma tillämpningsområden, det vill säga de är tänkta att reglera samma typ av buller. Boverkets förslag ska användas i planeringssammanhang vid lokaliseringsprövning enligt PBL medan Naturvårdsverkets förslag avser tillsynen och prövningen enligt MB. Gemensamt är dock att förslagen innebär ett utökat tillämpningsområde där all anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet omfattas, under förutsättningen att den enskilda verksamheten inte är föremål för annan reglering. Utöver det innehåller vägledningsförslagen ändrade ljudnivåer för ekvivalent nivå nattetid som höjs från 40 till 45 dba samt nattperioden bestäms till kl Riktvärde blir ljudnivå Samma ljudnivå gäller i båda förslagen. Det blir mer förutsägbarhet, både för de som planerar eller bygger, och för de som har en bullrande verksamhet. Istället för att använda ordet riktvärde i vägledningarna, (vilket enligt Naturvårdsverket är lätt att förväxla med riktvärden i ett villkor), så använder vägledningsförslagen det nya begreppet ljudnivå för de nivåer man vill komma ner till. Ljudnivåerna är dock inte bindande gränsvärden, utan utgör en utgångspunkt för vidare bedömning i det enskilda fallet. Det är viktigt att tänka på som verksamhetsutövare för verksamhet som omfattas av 9 kap. MB. Vägledningarna avser buller utomhus från miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter med liknande ljudbild. Därför ingår buller från bland annat teknisk utrustning som fläktar, kompressorer och värmepumpar, trafiken inom ett industriområde och godshantering vid till exempel lastkajer och uppställningsplatser. Boverket och Naturvårdsverket har därmed jämkat samman nya riktlinjer i det förslag till vägledning som nu behandlas av regeringen. De vägledningsförslag som lämnats till regeringen är inte avsedda att tillämpas i den nuvarande formen. Förslagen kommer att kompletteras, remitteras och färdigställas innan de börjar gälla. En remissversion av förslaget har färdigställts den 25 november tillstånd eller en dispens inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelse enligt PBL. Endast små avvikelser får göras om syftet med planen eller områdesbestämmelserna inte motverkas. Detta betyder dock att en åtgärd som har godtagits enligt PBL inte automatiskt ska anses uppfylla MB:s krav. Förebygg störande buller För bättre samordning mellan PBL och MB införs bland annat i 2 kap. 6a PBL en ny, kompletterande bestämmelse om bedömning av omgivningsbuller vid planläggning och i ärenden om bygglov. Krav kommer att ställas på att förebygga olägenhet för människors hälsa, det vill säga störande buller vid lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader. Samma krav ska tillämpas i ärenden om förhandsbesked. 1:a kapitlet 4 PBL ska definiera vad som anses med omgivningsbuller respektive vad som avses med olägenhet för människors hälsa. Exempel på omgivningsbuller är buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar. Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Nytt inom Miljörätten MIS samarbetar med miljökonsultföretaget Envimas jurist Göran Sjöblom för att få ta del av miljölagstiftningen och aktuella rättsfall. Göran är utbildad jurist vid Uppsala universitet med fördjupade kunskaper inom svensk och internationell miljörätt. Vid frågor, kontakta honom på:

5 MIS framtidsvision: Miljö och gärna fler perspektiv Förbättringsdagar istället för revisioner Välkommen till MIS Mia Stenborg, vad jobbar du med? Jag är miljö- och kvalitetssamordnare på Folktandvården i Stockholms och samordnar våra internrevisioner och gör förstås också egna revisioner, även om vi kallar dem förbättringsdagar. Hur hittade du MIS? Kollegor både från Landstinget och Folktandvården har varit med i MIS tidigare. Jag är ganska ny som medlem i MIS och sitter dessutom i MIS styrelse. Vad vill du få ut av ditt medlemskap? Inspiration, tips och kunskap från andra miljörevisorer. Jag vill bygga nätverk och följa utvecklingen och få nyheter, kunna vara med i utbildningar och seminarier om miljörevision. Vad kan du bidra med? Jag kan berätta om vårt nya sätt att arbeta. Vi vill komma ifrån känslan av förhör och kontroll och har döpt om våra internrevisioner till förbättringsdagar. Då jobbar vi med grupparbeten och fokuserar på hur vi kan bli bättre på i förhållande till våra övergripande mål. Det ska uppfattas positivt när vi kommer. Vilken är den viktigaste miljöfrågan hos er? - Vi jobbar för att förbättra vår tandhälsa. Det löser många miljöproblem om vi slipper laga tänderanvända kemikalier, material av olika slag och energikrävande utrustning. Viktiga miljöfrågor är viktiga för dig personligen? Jag försöker tänka på vad jag gör när jag handlar, konsumerar och reser. Försöker köpa begagnat, kemikaliefritt, tänker på vilken mat vi väljer. Med bra mat minskar också hälsoproblemen. Miljö är grunden för MIS medlemmar. 80 procent tycker dessutom att MIS ska jobba även med perspektiven hälsa/ arbetsmiljö och 71 procent även med socialt ansvarstagande. Det visar den medlemsenkät som MIS Framtidsgrupp gjort under hösten. Många av MIS medlemmar jobbar allt mer integrerat med fler områden än miljö. Efter en motion vid årsmötet i april tillsattes därför en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att bredda MIS perspektiv. Under hösten har arbetsgruppen genomfört en enkät som besvarades av 90 medlemmar. Bland dem finns ett tydligt intresse att bredda perspektiven till att omfatta även: Hälsa/arbetsmiljö - 80 procent Socialt ansvarstagande - 71 procent Kvalitet - 62 procent Energi - 52 procent Säkerhet - 47 procent Ekonomi - nja Däremot är intresset för ekonomi inte lika starkt, bara 9 procent av medlemmarna vill att MIS ska jobba även med den frågan. Miljö - absolut 92 procent vill delta i perspektivet miljö, 58 procent i perspektiven hälsa/arbetsmiljö och socialt ansvarstagande, 48 procent i kvalitet, 29 procent i energi, 24 procent i säkerhet och två procent i ekonomi. Vid MIS höstmöte var enkätsvaren helt dagsfärska. Richard Almgren i Framtidsgruppen konstaterade att hållbarhetsbegreppet definitivt har satt sig. Han redogjorde för svaren och lovade att gruppen ska titta närmare på dem, kanske Ansvarig utgivare: Anne Swartling, ordf MIS Tel: Tf Anders Johansson, tel e-post: Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift Tel: e-post: Redaktionsråd: Jonas Ammenberg, Tel: Torbjörn Brorson, som ovan Anders Johansson, Envima, Tel: , följa upp med någon undersökning bland revisorer i de andra perspektiven utanför MIS. Fler perspektiv - intressant Många på höstmötet påpekade också att de jobbar inom flera områden än miljö. Intresset för flera perspektiv finns, sa Richard Almgren. Nästa fråga är om och hur MIS klarar av att ta in fler perspektiv. Vi återkommer på årsmötet. Vilka svarade på enkäten? 90 medlemmar. Jämn åldersfördelning, dock ingen under 30 år. Drygt 90 procent har varit medlemmar i minst två år, 35 procent mer än 11 år. 84 procent är akademiker. 60 procent miljörevisorer. 34 procent egna företagare. 45 procent ingår i eller rapporterar till någon i företagets ledningsgrupp. Här hittar du senaste nytt från MIS framtidsgrupp: Medlemsblad för föreningen Miljörevisorer i Sverige Föreningens adress: MIS c/o Curt Henricson, Färjestadsvägen 4 C, Bromma Tel: e-post: Föreningens plusgiro: MIS hemsida: Har du tips och förslag på vad du vill att vi ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till redaktören eller någon i redaktionsrådet.

6 Certifierad specialist ledningssystem Genom att certifiera dig som specialist ledningssystem får du ett kvitto på din kunskap och kompetens om kraven i ISO 9001 och ISO Du får ett bevis på att du har kompetens att analysera, utforma, införa, driva och förbättra ett ledningssystem för kvalitet- och miljöledning. Läs mer här >> Vad är nytt med ISO 9001 och ISO 14001? 10 % till MIS-medlemmar Hur ser den nya strukturen ut? Hur påverkas ert ledningssystem? Nu erbjuder vi en workshop för dig som vill veta vilka förändringarna är i de nya utgåvorna och vad de kan innebära i praktiken. Målet är att du som deltagare ska få kunskap om hur du bäst förbereder dig inför tillämpningarna i organisationen. Att ligga steget före lönar sig. Läs mer här >>

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 november 2015 Årgång 25 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 är här Tidigare MIS ordförander gör en framtidsspaning för miljörevision: Nu är den reviderade versionen av ISO

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Kommunerna och miljön 16-17 april 2015 Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKL, kerstin.blom.bokliden@skl.se, tel: 08-452 78 60 Regelhierarki

Läs mer

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken 2016-03-15 Åsa Borgardt, länsjurist God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. MIS höstmöte 6:e november:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. MIS höstmöte 6:e november: Nr 3 Oktober 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte 6:e november: MIS framtida vägval Ska MIS bredda sitt perspektiv till att omfatta både miljö, kvalitet, hälsa

Läs mer

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg BULLER 1. 2. En ökad samordning av planoch bygglagen och miljöbalken En ändring i plan- och bygglagen som motsvarar miljöbalkens krav Tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning som Tydligare

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 September 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 försenas Enkelspår kan bli kontraproduktivt Vi måste bredda perspektiven så det inte blir green washing. Miljöfrågorna

Läs mer

Nya hållbara perspektiv?

Nya hållbara perspektiv? Nr 2 Maj 2015 Årgång 25 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nya hållbara perspektiv? Ska MIS jobba smalt eller brett? Vid årsmötet presenterade Framtidsgruppen sitt förslag till att bredda

Läs mer

Anne Swartling blir ny ordförande i MIS

Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Nr 2 Maj 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Vid MIS årsmöte i april utsågs Anne Swartling till ny ordförande i MIS efter Torbjörn

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI Nr 4 December 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Återvunnet höstmöte Global Reporting, nationella miljökvalitetsmål och statliga myndigheters miljöarbete var några teman

Läs mer

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001 Nr 1 Mars 2015 Årgång 25 Akademiskt hållbart årsmöte 23:e april Anmäl dig snarast och senast den 17 april till MIS årsmöte den 23:e april. Du kan påverka MIS framtida inriktning som är en viktig och avgörande

Läs mer

Sverige klarar inte miljömålen

Sverige klarar inte miljömålen Nr 1 Mars 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Sverige klarar inte miljömålen Nej, Sverige klarar inte miljökvalitetsmålen till år 2020. Det står redan klart innan en fördjupad

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remisserna.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remisserna. 1 (7) HANDLÄGGARE Stefan Törnqvist 08-535 364 14 stefan.tornqvist@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remisser: Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) samt

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 1 Mars 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Klimatkompenserat årsmöte Den 15:e april är det dags för MIS årsmöte, denna gång hos ABB i Sollentuna. Inbjudan är på väg ut.

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet TVL-info 2015:5 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet En verksamhet som har ett tillstånd enligt 6 kapitlet

Läs mer

Webbutbildningar. Introduktion i PBL för förtroendevalda

Webbutbildningar. Introduktion i PBL för förtroendevalda Webbutbildningar Introduktion i PBL för förtroendevalda Webbutbildningar Att arbeta med PBL Webbutbildningar Ämnesfördjupningar: - Buller en översikt - EKS Boverkets konstruktionsregler - Huvudmannaskap

Läs mer

Buller och bostadsbyggande

Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade

Läs mer

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller?

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? magnus.lindqvist@boverket.se Upplägg Bakgrund 1990-2012 prop 2012/13:25 > idag Förordning Innehåll i bullerutredningar Vad händer nu 1990-2012 1990-talet stor

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Ekosystemen har en gräns

Ekosystemen har en gräns Nr 2 Maj 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Vi har redan nått planeten gräns för biologisk mångfald. Ekosystemen har en gräns Planetära gränsvärden i jordens ekosystem är

Läs mer

Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål

Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål En undersökning av synen på miljöarbetet och Sveriges miljömål hos branscher och företag Torbjörn Brorson Vad kan jag då säga som inte redan blivit sagt?

Läs mer

Kommunicera och definiera mera

Kommunicera och definiera mera Nr 2 Maj 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn fortsätter styra När miljörevisorerna själva får bestämma Kommunicera och definiera mera Revisionen av ISO 14001 startade

Läs mer

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö?

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Plan-, bygg och bostadsdagar i Norrbottens län 21-22 november 2012 Karin Kallioniemi plansamordnare Länsstyrelsen

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Trafikbullerförordningen

Trafikbullerförordningen Trafikbullerförordningen Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. ~ Tomas Tranströmer Mats Hammarqvist, ÅF Ljud & Vibrationer 2015-03-26 1 Presentation Ljud

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

EMAS Easy förenklar för mindre företag

EMAS Easy förenklar för mindre företag Nr 3 oktober 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige EMAS Easy förenklar för mindre företag Personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer får nu möjlighet att revidera EMAS-registrerade

Läs mer

Buller i samhällsplaneringen -

Buller i samhällsplaneringen - Buller i samhällsplaneringen - Nya förutsättningar vid samhällsplanering i bullerutsatta områden. Hur kan dessa nyttjas i en kommunal strategi och hur samarbetar vi med Trafikverket? Clara Göransson, Tyréns

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB 2014-09-23 1 (5) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN

Läs mer

Nya ISO 14001. Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni?

Nya ISO 14001. Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni? Nya ISO 14001 Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni? Ylva Linder, WSP Environmental ylva.linder@wspgroup.se 010-722 72 16 Webinar 18 och 19 sept. 2014 Innehåll Kort info om

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade Nr 2 Maj 2011 Årgång 21 Medlemsblad r Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn leder vidare efter välkalibrerat årsmöte MIS höll sitt årsmöte på Vattenfalls huvudkontor där deltagarna fick senaste

Läs mer

MIS påverkar och gör skillnad för miljön

MIS påverkar och gör skillnad för miljön Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer Nr 4 december 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte Socialt ansvar hållbart sjukhusbygge revision utan revisorer Deltagarna vid MIS höstmöte fick en fullmatad

Läs mer

NYA BULLERREGLER i bygg- och miljölagstiftningen. Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar, Miljöförvaltningen, Malmö stad

NYA BULLERREGLER i bygg- och miljölagstiftningen. Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar, Miljöförvaltningen, Malmö stad NYA BULLERREGLER i bygg- och miljölagstiftningen Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar, Miljöförvaltningen, Malmö stad Plan- och bygglagstiftning Exploateringslag Markens lämplighet för ändamålet Byggnadernas

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET Med våra verktyg och metoder kan vi hjälpa er med att få en hållbar affärsutveckling som genomsyrar hela verksamheten och samtidigt lösa era miljöproblem

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Trafikbullerförordningen

Trafikbullerförordningen Trafikbullerförordningen Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. ~ Tomas Tranströmer Mats Hammarqvist, ÅF Ljud & Vibrationer 2015-05-22 1 Historia (1990 2012)

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 4 December 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Hållbart och energisnålt på MIS höstmöte Ett 50-tal medlemmar hade mött upp på MIS höstmöte i Solna. Energiledning, miljörätt,

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Akademisk inramning på MIS årsmöte

Akademisk inramning på MIS årsmöte Nr 2 Mars 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Akademisk inramning på MIS årsmöte Ett drygt 40-tal medlemmar deltog vid MIS årsmöte i april. Årsmötesprogrammet bjöd bland

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller YTTRANDE Vårt dnr 2014-09-19 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Sammanfattning

Läs mer

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller?

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? magnus.lindqvist@boverket.se Upplägg Intro 1990-2012 prop 2012/13:25 > idag Förordning Innehåll i bullerutredningar Vad händer nu 1990-2012 1990-talet kännetecknades

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller REMISSVERSION VÄGLEDNING OM INDUSTRI- OCH ANNAT VERKSAMHETSBULLER Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller - Remissversion B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Regeringsuppdrag. Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan och bygglagen Sida 2

Regeringsuppdrag. Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan och bygglagen Sida 2 Fakta om Boverket 230 medarbetare med kompetens inom bland annat samhällsplanering, teknik, arkitektur, juridik och ekonomi. Näringsdepartementet är vårt huvuddepartement. Vi finns i Karlskrona och Stockholm

Läs mer

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Johan Hjalmarsson 21 april 2015 Regeringens jobbstrategi Investera för framtiden: Infrastruktur Bostäder Klimat Fler och växande företag: Aktiv näringspolitik

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

Bygglov 2014 Övriga lagändringar mm

Bygglov 2014 Övriga lagändringar mm Bygglov 2014 Övriga lagändringar mm Anna-Bie Agerberg sakkunnig planering och byggande avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Fler ändringar i PBL 1 januari Planförfarandet förändras Standardförfarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Naturvårdsverket Stockholm

Naturvårdsverket Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Remissvar Naturvårdsverkets förslag till vägledning om begränsning av externt buller från industrier och likartad miljöfarlig verksamhet, Dnr 546-2206-09 Skogsindustrierna

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering Handläggare: Ulrika Palm Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneringsutskott Ankom Stockholms

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Kerstin Cederlöf Chefsjurist på Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-03-21 1 Miljöbalken en samlad, breddad,

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Aktuellt inom miljöområdet

Aktuellt inom miljöområdet Aktuellt inom miljöområdet FAH den 2-3 april 2014 i Stockholm Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKL, kerstin.blom.bokliden@skl.se, 08 452 78 60 Aktuellt inom miljöområdet Proposition om buller Förslag

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Egenkontroll och tillsyn Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Agenda Verksamhetsutövare Egenkontroll Tillsyn Exempel Verksamhetsutövare (VU) Vem som är utövaren av miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om industri- och annat verksamhetsbuller

Redovisning av regeringsuppdrag om industri- och annat verksamhetsbuller 1(8) SKRIVELSE 2014-04-24 Ärendenr: NV-01190-13 Bov 20121-542/2013 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag om industri- och annat verksamhetsbuller Boverkets

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); SFS 1998:839 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Handlägga strandskyddsärenden inom planlagt område

Handlägga strandskyddsärenden inom planlagt område Handlägga strandskyddsärenden inom planlagt område Henrik Höglund, sakansvarig bygglov, byggkontroll och strandskydd Vaxholms stad Råder strandskydd inom plan? Detaljplan, stadsplan, byggnadsplan m.m.

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Bussdepå, Tomteboda, Solna

Bussdepå, Tomteboda, Solna RAPPORT 12175 B 1 (8) Kund Solna kommun c/o Iterio Datum Uppdragsnummer 12175 Bilagor 2016-10-14 Rapport B Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för planerade bostäder Rapport 12175 B Bussdepå, Tomteboda,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor

Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor PM id.nr: 151-2-2 Datum: 16-02-01 Sida: 1 av 4 PM Akustik Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor I rapport 151-2-1 daterad 15-12-14 redovisades beräknade ljudnivåer vid planerade

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer