Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade"

Transkript

1 Nr 2 Maj 2011 Årgång 21 Medlemsblad r Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn leder vidare efter välkalibrerat årsmöte MIS höll sitt årsmöte på Vattenfalls huvudkontor där deltagarna fick senaste nytt på standardsidan och dessutom en uppskattad kalibreringsövning. Torbjörn Brorson omvaldes som ordrande i MIS. Torbjörn Brorson fick fortsatt rtroende att leda MIS även kommande år. Anders Johansson går in som vice ordrande. Samtidigt minskar MIS styrelse från elva till nio personer. Under kommande år händer det mycket inom MIS. Samarbetet med Miljöstyrningsrådet fortsätter, ett nytt samarbete med SIS har startat, MIS arrangerar en utbildning i energiledning och lanserar en ny hemsida till hösten. I en intervju konstaterar Torbjörn Brorson att det är bra drag i miljöfrågorna och att ingen längre på allvar ifrågasätter nyttan med miljöarbete. Det blir ingen brist på arbetsuppgifter r miljörevisorer framöver, säger han. Även om retag och organisationer blir allt bättre på att hantera miljöfrågor kommer den systematiska granskningen att behövas även i framtiden. Sid 2-3 MIS och SIS i nytt samarbete: Ny ackrediterad personcertifiering SIS har ansökt om ackreditering hos Swedac r personcertifiering. De hoppas kunna presentera de rsta personcertifierade miljörevisorerna under hösten. MIS är en naturlig samarbetspart r oss eftersom MIS har både sakoch branschkunskap, säger Helen Strandgren, verksamhetsansvarig r SIS personcertifiering. Den nya modellen r personcertifierade miljörevisorer ska bli enklare och något billigare än tidigare. Kompetensnivån ska ligga mellan MIS-godkänd miljörevisor och den tidigare personcertifieringen. Samarbetet innebär att MIS tagit fram ett nytt tolkningsdokument till ISO och godkänner examinationsfrågorna. Jag räknar med att vår egen kvalitetsstämpel MIS-godkänd miljörevisor blir kvar eftersom den är ett bra komplement r exempelvis interna miljörevisorer som kanske inte jobbar på ett sådant sätt att de kan blir personcertifierade, säger MIS ordrande Torbjörn Brorson. Sid 5

2 Vi informerar vad som är på gång inom vår rening Styrelsemöten 30 maj. Utbildning 7:e september Utbildning i energiledningssystem hos Vattenfall Värme i Uppsala. Nya medlemmar Martin Jarhult, Qualineer, Borås Jesper Helander, Swedavia, Stockholm Kim Olsson, Swedavia, Stockholm Marie Lyckman Svanberg, Unilabs Radiologi, Stockholm Maria Lindberg, Chalmers, Göteborg Lan Wang, Golder Associates, Stockholm MIS på nätet MIS bygger om sin hemsida r att du enklare ska kunna navigera och hitta det som intresserar dig. Den nya sidan kommer att lanseras till hösten. MIS har också en egen blogg, MISbloggen, r dig som vill diskutera miljörevisionsfrågor. Dessutom finns MIS numera på det professionella nätverket Linked in. Presentation och folder MIS uppdaterar också sitt presentationsmaterial och sin folder. Som MIS-medlem får du snart tillgång till aktuellt material om MIS. Adressen!!! Bytt jobb eller arbetsplats, e-post eller faktureringssystem? Anmäl dina nya uppgifter snarast till MIS kansli så riskerar du inte att ramla ur vårt adressregister. Samma medlemsavgift 2011 MIS årsmöte beslöt att medlemsavgiften under 2011 blir o rändrad. Det innebär en avgift på 550:-. Av det är reningsavgiften 150:- och serviceavgiften 400:- (plus moms 100:-). Pensionärer betalar o rändrat 150:- och studenter erbjuds ett års fritt medlemskap. MIS nya styrelse Torbjörn leder MIS vidare ett år till MIS styrelse krymper en aning, från elva till nio ledamöter. I övrigt innebar MIS årsmöte inga stora rändringar i styrelsen. Torbjörn Brorson omvaldes som ordrande och Anders Johansson valdes till vice ordrande. Så här ser MIS styrelse ut ett år framåt: Torbjörn rn Brorson, ord rande Anders Johansson, vice ord rande Lars-Erik Westergren, kassör Ulf Andersson, webbansvarig Jonas Ammenberg, ordinarie ledamot Birgit Flening Curt Henricson Anna Karlsson Per Liljedahl Lena Gustafsson, suppleant Urban Ledin Anne Swartling Arne Assarsson ordinarie revisor Thomas Helin Inge Horkeby suppleant Manfred Lindvall Magnus Enell nomineringskommitté Christl Kronfeld Kenneth Wulff MIS ger mer energi i Uppsala Tillsammans med Vattenfall Värme arrangerar MIS i september en vidareutbildning i energiledning i Uppsala. Energi är numera en betydande miljöaspekt r de flesta retag och organisationer och något som miljörevisorer behöver kunna mer om. Thomas Björkman och Johanna Moberg från Energimyndigheten deltar, liksom Agneta Höjdestrand och Anna Karlsson från Vattenfall Värme i Uppsala. Delar av MIS styrelse 2011, fr v: Lars-Erik Westergren, Curt Henricson, Anna Karlsson, Anders Johansson, Torbjörn Brorson, Lena Gustafsson och Jonas Ammenberg. När, var och hur? Datum: 7:e september Tid: Plats: Vattenfall Värme, Uppsala Kostnad: 1 500:- inkl moms r MIS medlemmar, 2 500:- r övriga. Inbjudan har gått ut på mail. Anmäl ditt intresse snarast och senast den 15:e juni till Curt Henricson på:

3 Bra drag i miljöarbetet Miljörevisorer behövs även framöver Antalet medlemmar i MIS har ökat något under årets rsta månader. Ökningen är visserligen blygsam, men MIS ordrande Torbjörn Brorson tror på ett trendbrott och menar att miljö numera är en självklar del i retagens arbete, ingen separat fråga vid sidan av. Idag är det nog ingen som på allvar ifrågasätter nyttan med miljöarbetet, konstaterar Torbjörn Brorson, som omvaldes som ordrande i MIS vid årsmötet i april. Företag och organisationer är idag angelägna om att göra rätt och agera professionellt på miljöområdet. Bra miljöarbete ger bra ekonomi, marknadsf ring och goodwill. Det lockar marknads kunder och medarbetare. Företagen har ett miljötryck på sig även från investerare, myndigheter och omvärld. Miljörevisioner och granskningar är numera en självklar lvklar del av fretagens miljöarbete, liksom att på olika sätt rapportera hållbarhetsdata och att koppla miljöfrågorna till fretagens sociala ansvar. Alla större f retag tar fram hållbarhetsredovisningar. Miljöfrågorna har bra drag i samhället och jag ser tydligt att intresset ökar på högsta nivå i fretagsledningar och styrelser. Företagen vill göra bra ifrån sig på miljöområdet, säger Torbjörn Brorson. Mycket r pengarna Torbjörn hoppas det också ska speglas tydligare i antalet medlemmar i MIS. Han vill att MIS medlemmar ska berätta tta om frdelarna med MIS fr sina kollegor. Fler medlemmar ger starkare frening, fler möjligheter ööjligheter och ännu mer medlemsnytta. MIS medlemmar ffår väldigt mycket f r sitt medlemskap. Några exempel är att vi ordnar två större seminarier varje år, ibland fler, där medlemmarna har möjlighet ö öjlighet att träffas och nätverka. tverka. Vi ffår rabatt på litteratur hos SIS, nyheter på rättsområdet från advokatfirman Vinge, vi samarbetar med Miljöstyrningsrådet och flera av våra medlemmar är nu EMAS-kontrollanter. Bland medlemsf medlemsrdelarna finns också MIS-godkänd miljörevisor, MIS-godkänd utbildning, e-postutskick med inbjudningar till miljöseminarier hos andra arrangörer, en egen hemsida och ett eget medlemsblad. Välkalibrerat årsmöte Fler revisorer I Torbjörn Brorsons kristallkula skymtar fler leverantörsrevisioner och revisioner av enskilda delar inom området socialt ansvarstagande. ISO är ingen certifieringsstandard, men jag tror att det blir vanligare med revision av områden som beskrivs i standarden, exempelvis mänskliga rättigheter, ttigheter, arbetsf arbetsrhållanden och etik. Hur ser det om tio år? Idag har vi mer än ISO 14001certifierade organisationer i världen. De kommer att bli fler och det blir ingen brist på arbetsuppgifter fr miljörevisorer framöver. Även ven om fretagen blir bättre och bättre på att hantera miljöfrågor kommer vi att behöva systematisk granskningen även om tio år. Vilka är miljöaspekterna? Kalibreringsövningar pågår vid MIS årsmöte. MIS årsmöte hölls i år på Vattenfalls huvudkontor i Stockholm där Jan Johansson, environmental controller berättade hur de tar fram sin hållbarhetsredovisning. Curt Henricson informerade om nya standarder och om rslaget till gemensam struktur r ledningssystem. Två olika kalibreringsövningar blev så uppskattade att styrelsen fick rslag på att genomra liknande övningar regelbundet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet f r året ret som gått och beslutade om fljande viktiga fokusområden den fr 2011: Ökad medlemsservice, ökad nytta av Dessutom möjligheter ööjligheter att påverka genom att MIS är remissinstans, deltar i framtagning av nya standarder och i Swetics tekniska kommitté. medlemskapet Skapa ökat kat intresse fr miljörevision och miljörevisorer. Förbättra kvaliteten i miljörevisionerna. Samarbeta och utbyta information med andra som utf utr revisioner. Under 2011 kommer MIS att arrangera en utbildning i miljöledning i samarbete med Vattenfall Värme i Uppsala. Samarbetet med Miljöstyrningsrådet fortsätter och MIS har dessutom startat ett nytt samarbete med SIS om personcertifiering. Under hösten ska MIS dessutom lansera en ny hemsida.

4 Rapport från Naturvårdsverket Förorenade områden identifierade rorenade områden i Sverige är identifierade enligt Naturvårdsverkets rapport 2010 om efterbehandling. De är graderade i fyra riskklasser och alla områden i högsta riskklass 1 ska vara åtgärdade re Naturvårdsverket publicerar årligen en rapport om läget f r efterbehandlingsarbetet av frorenade områden års rapport presenterades i slutet av april och visar att i princip alla potentiellt frorenade områden i Sverige har identifierats, totalt cirka områden. De vanligaste froreningarna är arsenik, metaller, dioxin, polycykliska aromatiska kolväten och klorerade kolväten. Under 2010 frdelades 395 miljoner kronor av statliga anslag till arbete med efterbehandling, bland annat 137 miljoner kronor till ett efterbehandlingsprojekt i Ale kommun rörande ett utfyllnadsområde som utgörs rs av utfyllnader av frorenade massor från varvsverksamhet i Göteborg. Enligt rapporten ser Naturvårdsverket det som troligt att det framöver krävs ökade statliga anslag fr efterbehandling till fljd av den rättspraxis som utvecklades under Den rättspraxis Naturvårdsverket avser har tidigare diskuterats i MiljöMissivet och innebär att ansvariga verksamhetsutövare vare fr f roreningar som orsakats fr länge sedan har ett mindre ansvar än vad man bedömde tidigare. Tillsynsmyndigheterna har riskklassificerat potentiellt frorenade områden i fyra riskklasser där riskklass 1 är den med högst risk. Enligt de miljökvalitetsmål som har satts upp ska alla områden som har klassificerat i riskklass 1 vara åtgärdade f re år Naturvårdsverket bedömer att Nytt inom Miljörätten MIS samarbetar med med advokatfirman Vinge r att få ta del av miljölagstiftningen och aktuella rättsfall. Johan Cederblad, advokat på Vinge i bland annat miljörätt, kommer att informera MIS medlemmar i Miljömissivet. Har du frågor kan du kontakta honom på: det är möjligt ööjligt att uppnå detta mål. Därutöver åtgärdas redan idag områden som har klassificerats i riskklass 2 4. De efterbehandlingsprojekt som genomf genomrts har finansierats med hjälp av statliga medel, ansvariga verksamhetsutövare, kommuner eller exploatörer. Enklare bygglov med ny lag En ny plan- och bygglag gör det nu enklare och snabbare att få bygglov. Enligt den nya lagen som trädde i kraft i maj 2011 ska alla som söker bygglov få besked inom tio veckor. Plan- och byggprocesser ska enligt den nya lagen frenklas och frkortas. Ett exempel är att den som söker bygglov ska kunna ffå besked inom 10 veckor. Den tidigare plan- och bygglagen är nästan 25 år gammal. Förändringar i samhället, bland annat ökat fokus på klimatfrågor och krav på en effektivare planprocess har krävt en uppdaterad lagstiftning. Ett problem med den tidigare plan- och bygglagen har varit att bygglov inte vunnit laga kraft. Det har funnits möjlighet ööjlighet att ändra bygglovsbeslutet efter mycket lång tid. Detta problem åtgärdas genom att den nya lagen kräver att bygglovsbeslut kungörs och att det efter kungörelsen vinner laga kraft om inte någon överklagar beslutet. Vidare har det inf inrts bestämmelser som innebär krav på en planering fr en minskad klimatpåverkan och krav på klimatanpassning. Även i handläggningen av bygglovsärenden ska hänsyn nsyn till klimatf klimatrhållanden uppmärksammas. Det finns bland annat möjligheter ööjligheter jligheter för kommuner att vid planläggning bestämma skyddsåtgärder rder fr att motverka vatten- och luftf luftroreningar, olyckor, översvämningar och erosion. Andra nya regler som berör miljöhänsyn är att den nya plan- och bygglagen tydligare anger att det vid framtagande av planer ska finnas parker och andra grönområden i närheten av bostäder samt platser fr lek, motion och annan utevistelse. Överklaganden ska, som redogjorts fr i tidigare nummer av MiljöMissivet, numera som huvudregel avgöras av nya markoch miljödomstolen som en av instanserna. Enklare och snabbare bygglov med ny plan- och bygglag från maj 2011.

5 Allt på en gång När blev du MIS-godkä nd miljörevisor Ylva Skyttmo, Yggdrasil? Jag blev både MIS-medlem och MISgodkänd miljörevisor i april. Nästan samtidigt blev jag också EMAS EASYkonsult och EMAS-kontrollant. MISgodkänd miljörevisor var en rutsättning så jag gjorde allt på en gång. Var r är det viktigt att vara MIS-godkä nd? Vi är ett miljö retag med bara fyra konsulter. Det är bra att vara MIS-godkänd, det ger oss trovärdighet på marknaden och är bra att ha med i merit rteckningen. Hur anvä nder du ditt diplom? Jag har redan använt det när vi lämnat anbud. Det visar vår kompetens. Vad vill du få ut av ditt medlemskap i MIS? Jag vill ha bra nätverk, träffa andra miljörevisorer, få nya erfarenheter och kunna rkovra mig. Vad jobbar du med? Jag är miljökonsult, även EMAS-konsult, bygger upp ledningssystem inom privata hälso- och sjukvårds retag. Jag är också extern revisor och rsöker nu bli godkänd revisionsledare inom miljö och kvalitet. Vilka miljöfrå gor är viktiga r dina kunder? Handfasta frågor som avfallshantering, fä rre transporter, minskad resurs rbrukning. Det är viktigt att de få r sina certifikat och diplom eftersom deras uppdragsgivare kräver det vid anbudsgivning. Vilka miljöfrå gor är viktiga r dig? Jag tycker det är viktigt att satsa på bra miljöteknik. Det kan vara att vi utvecklar bra bilar och bränslen, att vi tar fram bra teknik r att återvinna koldioxid. Hur bidrar du till en bra miljö? Jag kör aldrig bil och flyger väldigt sällan. Men fram r allt påverkar jag genom mitt arbete när jag pratar med folk. Jag väcker intresse, få r mina kunder att tänka miljö. MIS i nytt samarbete med SIS Ny modell r personcertifiering SIS vill nu erbjuda personcertifiering inom flera områden. De har ansökt om ackreditering hos Swedac och hoppas kunna presentera de rsta personcertifierade miljörevisorerna under hösten. Vi börjar med miljörevisorer och ser MIS som en naturlig samarbetspart. I MIS finns både sak- och branschkunskap, säger Helen Strandgren, verksamhetsansvarig r SIS personcertifiering. En personcertifiering är ett sätt att visa sin kunskap och kompetens. Ändå har antalet personcertifierade miljörevisorer sjunkit de senaste åren. En rklaring är att många tycker att certifieringsprocessen är r komplicerad och kostsam. På SIS, som idag erbjuder standarder, utbildning och litteratur, få r de ofta frågor om de inte kan erbjuda även personcertifiering. Vi vill nu kunna erbjuda våra kunder en mer heltäckande service, rklarar Helen Strandgren, som hoppas på klartecken från Swedac efter sommaren. Kraven i den nya personcertifieringen ska ligga mellan nuvarande MIS-godkänd miljörevisor och den hittillsvarande personcertifieringen. Examinationen ska bestå av ett prov på ungefä r en halv dag och Ansvarig utgivare: Torbjörn Brorson, ordf MIS Tel: e-post: Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift Tel: e-post: Redaktionsråd: Torbjörn Brorson, som ovan Lena Gustafsson, SLL, Tel: , Anders Johansson, Envima, Tel: , kostnaden bli något lägre än r tidigare personcertifiering. Ett certifikat ska gälla i fyra år. Den som redan är personcertifierad enligt tidigare modell ska kunna konvertera sitt certifikat. För Helen Strandgren är det självklart att samarbeta med MIS. MIS är kunniga på området och vi kompletterar varandra, säger hon. Jag tror också att MIS medlemmar kan se rdelarna med den nya personcertifieringen. MIS styrelse har tagit fram ett nytt tolkningsdokument r ISO och kommer även att godkänna examinationsfrågorna. MIS ord rande Torbjörn rn Brorson ser bara rdelar: Vi få r en enklare och billigare process r både retag och personer och samtidigt en hög kvalitet på personcertifieringen. För MIS är det positivt om fler blir personcertifierade. Samarbetet med SIS ger MIS lite extra marknads ring som också kan göra att fler upptäcker vår rening. Vad händer med MIS-godkä nd miljörevisor? Jag räknar med att den ska bli kvar. Det finns många interna miljörevisorer som inte jobbar på ett sådant sätt att de kan bli personcertifierade och då är MIS-godkänd miljörevisor en bra möjlighet dem att visa sin kompetens, säger Torbjörn Brorson. Medlemsblad r reningen Miljörevisorer i Sverige Föreningens adress: MIS c/o Curt Henricson, Färjestadsvägen 4 C, Bromma Tel: e-post: Föreningens plusgiro: MIS hemsida: Har du tips och rslag på vad du vill att vi ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till redaktören eller någon i redaktionsrådet.

6 Erbjudande från SIS Förlag till MIS medlemmar 316 kr Ord. pris 395 kr Har du svårt att sälja in nyttan med miljöledning i den egna organisationen? Känns det som medarbetarna inte riktigt rstår och använder ledningssystemet? Lugn, det finns hjälp att få. I boken Lätt med ISO rklaras miljöledning och ISO på ett enkelt och tydligt sätt, med hjälp av pedagogiska retagsexempel. Du får svar på varr man ska jobba med ISO 14001, vad det innebär samt hur man bäst bör lägga upp arbetet. Boken passar bra att sprida i hela organisationen oavsett om ni är i fas att inra ISO eller behöver en nystart i arbetet. För att erhålla rabatten gör din beställning via SIS Förlag AB Telefon , Fax E-post:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer Nr 4 december 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte Socialt ansvar hållbart sjukhusbygge revision utan revisorer Deltagarna vid MIS höstmöte fick en fullmatad

Läs mer

MIS påverkar och gör skillnad för miljön

MIS påverkar och gör skillnad för miljön Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 September 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 försenas Enkelspår kan bli kontraproduktivt Vi måste bredda perspektiven så det inte blir green washing. Miljöfrågorna

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Fortsatt tufft för fastighetsbranschen. "Vi vill få en bra mix av butiker i city." HYRESFÖRHANDLINGARNA BLIR

Fortsatt tufft för fastighetsbranschen. Vi vill få en bra mix av butiker i city. HYRESFÖRHANDLINGARNA BLIR Utredning visar stor vilja att bygga om vindar sid 5 Dags att ha koll på sin egenkontroll sid 3 Fjärrvärmemonopolet på väg att luckras upp sid 4 Nyhetsbrev från Fastighetsägarna GFR Foto: Sofia Sabel NR

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Att spara pengar i den löpande

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Att spara pengar i den löpande sbcdirekt Nummer 4 Maj 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Föreningens bästa spartips! Att spara pengar i den löpande förvaltningen av en bostadsrättsförening är svårt.

Läs mer

Vi har en stark tilltro till vår kompetens

Vi har en stark tilltro till vår kompetens Medlem i BUS En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Bokför själv och sparar 25 000 kronor

Bokför själv och sparar 25 000 kronor Min firma April 2014 en medlemstidning från unionen egenföretagare Tema DEKLARATION Avdragen du glömmer Enklare bokföring Expertens råd Fördel med revisor Pernilla har koll på Ekonomin Bokför själv och

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer