Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer"

Transkript

1 Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO till ett bättre verktyg för företagens miljökontroll i leverantörskedjan. Men förvånansvärt ofta är det inte så. Företagen behöver mer press på sig för att använda ISO i leverantörskedjan. De företag som inte får frågor om sitt miljöarbete anstränger sig inte. Miljörevisorer och inköpare skulle kunna påverka mer om de samarbetar. Det konstaterar Dagmara Nawrocka i en ny doktorsavhandling på Lunds Universitet. Sid 3 MIS höstmöte 12 november Farligt gods och avfall Farligt gods och återvinning står högt på agendan vid MIS höstmöte som i år hålls på Sätra Gård i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning strax utanför Bro, mellan Stockholm och Enköping. Vi får också veta mer om Sveriges miljökvalitetsmål, beräkning av koldioxidutsläpp och erfarenheter av GRIredovisning i statliga bolag. Senaste nytt om ISO och begreppet betydande miljöpåverkan i ISO kommer också att diskuteras. Anmäl dig snarast, inbjudan kommer inom kort. Samarbete med SIS ger medlemsförmån MIS har utökat sitt samarbete med SIS. Det innebär att MIS medlemmar kommer att kunna köpa ny litteratur om miljöledning med viss rabatt. Vi ser samarbetet som ett sätt att öka medlemsnyttan för MIS medlemmar, säger Torbjörn Brorson, ordförande i MIS. MIS har fler samarbeten med SIS. Bland annat har MIS en representant i den tekniska kommitté som jobbar med revisionen av ISO och i tolkningsgruppen för ISO Caneakurs MIS-godkänd Utbildningsföretaget Canea har fått två av sina miljöutbildningar MIS-godkända. Det betyder att totalt sex utbildningar nu godkänts. Hela listan hittar du på MIS hemsida. Där hittar du också de kriterier som gäller för att bli MIS -godkänd. MIS påverkar ISO MIS är en viktig remissinstans i revisionen av ISO Det menar Curt Henricson i MIS styrelse som deltar i den svenska kommitténs arbete. Sid 3 GRI-handboken Pathways blir Genvägar på svenska GRI-handboken Pathways har på svenska fått namnet Genvägar. Handboken ska göra det lättare för svenska företag som vill redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer.

2 Styrelsemöten 14 oktober 16 december Höstmöte 12 november Vi informerar vad som är på gång inom vår förening Boka in MIS höstmöte 12:e november i Bro MIS höstmöte hålls i år den 12:e november på Sätra Gård i Bro i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning Högbytorp mellan Stockholm och Enköping Nya medlemmar Birthe Nörgaard, SP, Göteborg Carin Swanlund, Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm På programmet: Hur är läget för uppdateringen av ISO 19011? Erfarenheter från GRI-redovisning i statliga bolag. Rätt adress? Har du eller ska du byta arbetsplats, jobb eller företag? Glöm inte att meddela MIS kansli dina nya kontaktuppgifter. Linda Ericson på MIS kansli är en duktig detektiv, men du kan underlätta hennes arbete om du själv meddelar förändringar. Samtidigt minskar risken att du ramlar ur medlemsregistret. Tidigare e-postfakturor MIS styrelse har beslutat att medlemsfakturorna från och med nästa år ska skickas ut redan i början av året. Orsaken är framför allt att nuvarande utskick ofta blir liggande under semesterperioder och skapar onödigt merarbete för MIS kansli. Fakturorna kommer i fortsättningen att skickas med e-post. Bli MIS-godkänd miljörevisor Som MIS-godkänd miljörevisor får du en bekräftelse på din kompetens. Det är en kvalitetsstämpel som bevisar att du har bra yrkeskompetens utifrån de kriterier som MIS satt upp. Mer information hittar du på MIS hemsida: Caneakurser MIS-godkända Canea har fått två utbildningar MIS-godkända. De är: Advanced EMS auditor course Intern miljörevision ISO Utbildningarna hålls över hela landet och uppfyller MIS utbildningskrav och teorimomenten för att bli MIS-godkänd miljörevisor. Sex utbildningar är nu MIS-godkända. Du hittar alla utbildningarna och länkar till företagen på MIS hemsida: Farligt gods. Att beräkna utsläppen av koldioxid. Betydande miljöpåverkan - ett viktigt begrepp i ISO MIS och SIS i nytt samarbete MIS inleder i höst ett nytt samarbete med SIS Förlag. Samarbetet innebär att MIS medlemmar kommer att få riktade erbjudanden om nya aktuella böcker ur förlagets sortiment. SIS Förlag utvecklar, tar fram och säljer standarder och böcker inom standardiseringsområdet. Litteratur om miljöstyrning är en viktig del av deras verksamhet och de vill gärna nå MIS medlemmar. Vi vill underlätta arbetet och användningen av standarder och ser givetvis miljörevisorer som en viktig målgrupp, säger Johan Lundberg, produktansvarig inom området ledningssystem på SIS Förlag. Fyra gånger per år kommer MIS medlemmar att erbjudas rabatterat pris på aktuella böcker. Rabatten ges både till privatpersoner och till företag. Vi samarbetar redan med SIS genom Studiebesök vid Högbytorps återvinningsanläggning. Hur går det med Sveriges miljökvalitetsmål? Detaljerad inbjudan med vägbeskrivning och övrig information om höstmötet kommer inom kort, men du kan redan nu anmäla dig till MIS kansli. Linda Ericsson, tel: eller mail: Välkommen! kommittéer och tolkningsgrupper och ser det här som en bra medlemsförmån för våra medlemmar, säger MIS ordförande Torbjörn Brorson och menar att det här också kan öppna för andra samarbeten. Johan Lundberg håller med. Vi är alltid intresserade av samarbetsmöjligheter. MIS finns redan med på standardiseringssidan och vi har dessutom en omfattande utbildningsverksamhet där också samarbete med MIS skulle kunna vara intressant. SIS erbjudande hittar du på sidan 5. Mer information om SIS hittar du på: Fotnot MIS deltar i SIS TK304, AG4 för omarbetningen av och i tolkningsgruppen för ISO 14001, TK305. SIS kurser för intern miljörevision är MIS-godkända.

3 Kan företag påverka leverantörers miljöarbete? Inköparnas miljökunskap avgör Bra samarbete mellan miljö- och inköpsavdelningar är avgörande för företag som vill förändra sitt ekologiska fotavtryck. Men det samarbetet är förvånansvärt svagt. Det visar en doktorsavhandling av Dagmara Nawrocka på Lunds Universitet. Många certifierade företag använder inte alls ISO i kontakterna med sina leverantörer. De lägger ned mycket tid och pengar på sin certifiering, men får inte tillbaka så mycket som de skulle kunna få på den investeringen. Dagmara Nawrocka är nybliven filosofie doktor vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) Vid Lunds Universitet. Hennes doktorsavhandling handlar om hur miljöcertifierade företag utnyttjar ISO som ett verktyg att påverka sina leverantörers miljöarbete. En av hennes slutsatser är att företagen inte riktigt tar vara på den möjligheten. ISO säger att företag ska titta på sina leverantörers miljöarbete. En del stora företag med kunskap och erfarenhet använder också miljörevision som ett verktyg i det arbetet. Men förvånansvärt många gör inte det, säger Dagmara Nawrocka. Hon menar att företagen behöver mer press på sig i form av lagar, regler, mediebevakning och konkurrens för att använda ISO i leverantörsledet. Idag saknar många företag de riktiga bevekelsegrunderna. Det krävs stort förtroende mellan kund och leverantör och många företag drar sig för att ställa miljökrav på sina leverantörer. MIS erbjuder utbildningsgranskning Sedan 2005 erbjuder sig MIS att granska miljörevisionsutbildningar. Ett MISgodkännande innebär att MIS gjort en kvalitetskontroll och att utbildningen uppfyller ett antal MIS-kriterier. MIS granskningserbjudande riktar sig till både universitet, högskolor och andra kursarrangörer. De som godkänns får ett skriftligt godkännande med MIS-stämpel som de kan använda i sin marknadsföring. De syns också på MIS hemsida dit de kan länka sig. För Canea, som är det senaste av de företag som fått MIS-godkända utbildningar, är det viktigt att hålla en hög kvalitet på de kurser de erbjuder. De hoppas också genom MIS-godkännande nå nya kundgrupper och branscher. Många av våra kunder vill att vi ska ha MIS-godkända kurser. Det är ett sätt att visa att vi vill säkra vår kvalitetsnivå, säger Linda Särnberger, säljare och koordinator på Canea. MIS får ofta frågor om vilka utbildningar och kurser föreningen kan rekommendera. Antalet utbildningar och arrangörer är stort och MIS-godkännandet blev därför en bra lösning. Vi tog fram ett antal grundläggande kvalitetskriterier för vad en utbildning ska innehålla för att bli MIS-godkänd, säger Torbjörn Brorson, MIS ordförande. MIS krav innebär bland annat att utbildningen ska vara minst tre dagar lång, att den ska ha tydligt beskrivna och obligatoriska kursmoment (miljöledningssystem, miljölagstiftning, miljörevision och MIS etiska regler för miljörevisorer). Utbildningarna ska ha så hög kvalitet att den som går en utbildning ska ha tillräcklig kunskap för att bli MIS-godkänd miljörevisor. Mer information om kriterier för MIS-godkända utbildningar hittar du på: De företag som inte får frågor om sitt miljöarbete, de anstränger sig inte. Här skulle miljörevisorer i samarbete med inköpschefer kunna påverka, säger hon. Kunniga inköpschefer kan ställa krav och miljörevisorer och certifieringsorgan kan börja uppmärksamma leverantörsrevisioner mer än de gör idag. Mer information om Dagmara Nawrockas avhandling hittar du på: Fotnot Dagmara Nawrocka har intervjuat både miljöchefer, inköpschefer, miljöexperter och miljörevisorer i Sverige och Polen. MIS styrelse har varit en av hennes fokusgrupper i forskningen. MIS påverkar ISO Våren 2011 beräknas en reviderad ISO standard vara klar. MIS är en viktig remissinstans i den svenska kommitténs arbete. Revision av en ISOstandard är ett arbete i flera steg. Ett 30-tal länder, bland annat Sverige lämnar under hösten sina synpunkter på en så kallad committee draft, CD. I den svenska arbetsgruppen inom SIS är MIS en viktig remissinstans eftersom ISO är ett dagligt arbetsverktyg för MIS medlemmar. MIS synpunkter tas tillvara på ett strukturerat sätt i den svenska delegationen, säger Curt Henricson i MIS styrelse. Han ger två tydliga exempel där MIS har påverkat; bedömning av risker som kan påverka revisionsresultatet och vikten av att organisationer följer upp revisionsresultaten. Där har MIS synpunkter varit viktiga även om den slutliga textformuleringen också kan påverkas av andra länders synpunkter. Men MIS är en viktig svensk remissinstans, säger Curt Henricson. I ett internationellt sammanhang är Sverige vanligen väl representerat och våra synpunkter har ofta stort genomslag. På MIS höstmöte får du senaste nytt om ISO

4 Ny i MIS Miljörevisorer gör nytta för miljön Välkommen till MIS, Birthe Nörgaard på SP Certifiering. Vad jobbar du med? Jag är revisionsledare med inriktning på miljö- och kvalitet och jobbar mycket ute på företag. Idag gör jag två - tre revisioner i veckan, men det kommer att minska något eftersom jag nästa år blir produktansvarig/ utvecklare för miljörevisioner på SP Certifiering. Tolkningsfråga om ISO Utvärdering överallt varje år? Är det ett krav att samtliga 80 arbetsställen i det företag jag arbetar, ska vara föremål för utvärdering av lagefterlevnad varje år? De flesta arbetsställen har liknande verksamhet och därför verkar det mer lämpligt att göra stickprov i stället för att kontrollera alla. Så här svarar Tolkningsgruppen: Det grundläggande syftet med såväl som är att organisationen: 1) Ska veta vilka legala krav som den omfattas av och förstå vad den behöver göra för att efterleva kraven. 2) Har rutiner för att efterleva lagarna och kan visa att man efterlever dem. 3) Organisationen ska ha en rutin som ska: a) omfatta alla för den tillämpliga legala krav som har samband med miljöaspekterna, b) omfatta hela organisationen (eller den del/delar som omfattas av miljöledningssystemet). Organisationen ska själv ta fram sin rutin. För att kunna demonstrera att organisationen efterlever legala krav ska rutinen: 1) Vara granskningsbar (beskriva metoden för hur lagefterlevnaden säkerställs). Resultatet av utvärderingen skall dokumenteras i redovisande dokument, som ska ingå som underlag vid ledningens genomgång. 2) Utföras regelbundet med lämplig periodicitet vilken styrs av det enskilda tillämpliga legala kravet och vilken funktion respektive krav är tillämpligt på. Det kan vara olika periodicitet för olika legala krav och funktioner. Rutinen kan beskriva olika metoder för att utvärdera olika legala krav och utnyttja olika informationskällor. Kontroll att rutinen är implementerad och upprätthållen ska ske genom interna revisioner eller andra interna kontroller. Periodiciteten för kontroll av olika lagkrav kan baseras på behov, t ex bedömning av risken för betydande miljöpåverkan som har samband med tillämpliga lagkrav. Fler tolkningsfrågor finns på Hur hittade du MIS? Jag har pratat med kollegor som är med i MIS och har länge tänkt bli medlem. Har också träffar andra miljörevisorer i Swetics AG3 som berättat om MIS. Vad vill du ha ut av ditt medlemskap i MIS? Jag vill veta vad som händer på revisionsområdet i olika delar av landet och träffa revisorskollegor. Erfarenhetsutbytet är viktigt. Jag ser fram emot att få ta del av hur andra revisorer jobbar och jag vill läsa MIS medlemsblad. Vilken är den viktigaste miljöfrågan idag? Klimatfrågan är det stora hotet, vi måste få stopp på våra utsläpp. Hur kan du som miljörevisor bidra till det? Genom mina revisioner ute på företagen. Ofta är till exempel företagens transporter en betydande miljöaspekt och blir därmed ett fokusområde under revisionen. Miljörevisorer gör en viktig insats, vi gör nytta både för företagen och miljön. Ingen KY-utbildning Det blev inga pengar till den planerade KY-utbildningen i verksamhetsledning som bland annat MIS har stöttat. En enkät bland företag i Mälarregionen visade att många företag var beredda att anställa personer med den kompetensen och MIS styrelse var också övertygad om behovet. Ledningsgruppen för utbildningen ger dock inte upp utan planerar för en modifierad ansökan. KY = kvalificerad yrkesutbildning Ansvarig utgivare: Torbjörn Brorson, ordf MIS Tel: e-post: Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift Tel: e-post: Redaktionsråd: Torbjörn Brorson, som ovan Linda Avatare, tel: Birgit Flening, tel: Anne Swartling, tel: Anne Swartling till Miljömissivets redaktionsråd Anne Swartling, vice ordförande i MIS styrelse, har utsetts till ny ledamot i Miljömissivets redaktionsråd. Redaktionsrådet består dessutom av Linda Avatare, Torbjörn Brorson och Birgit Flening. Ta gärna kontakt med någon av dem om du har förslag på vad du vill att vi tar upp i Miljömissivet. Kontaktuppgifter hittar du i redaktionsrutan nedan. Medlemsblad för föreningen Miljörevisorer i Sverige Föreningens adress: MIS c/o Goodpoint, Holländaregatan 11, Stockholm Tel e-post: Föreningens plusgiro: MIS hemsida: Har du tips och förslag på vad du vill att vi ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till redaktören eller någon i redaktionsrådet.

5 Erbjudande från SIS Förlag till MIS medlemmar MIS och Swedish Standards Institute har inlett ett samarbete där vi på SIS erbjuder dig som medlem i MIS rabatt på några av våra mest populära böcker inom miljöområdet. Priset gäller även vid bulkbeställning. Miljökommunikation och hållbar utveckling - stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta Att kommunicera företags och organisationers arbete med miljö och hållbar utveckling kräver kunskap om grundläggande principer och syften med kommunikationen, bl.a. baserat på förhållanden och förväntningar hos både sändare och mottagare. Med hjälp av denna bok lär du dig att utforma rätt budskap till rätt målgrupp inom området hållbar utveckling och därigenom lägga grunden för en tydlig och trovärdig kommunikation. Pris: 635 kr (ordinarie pris 795 kr) ISO för små och medelstora företag - Utgåva 4 Genom denna handbok får du hjälp med att identifiera företagets viktigaste miljöfrågor och organisera miljöarbetet enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO Med ett pedagogiskt upplägg och många exempel ger den en tydlig bild av vad ett miljöledningssystem bör innehålla samt hur man inför och underhåller det. Denna fjärde utgåva innehåller bland annat en ny modell för hur miljölagstiftningen kan hanteras i praktiken. Pris: 600 kr (ordinarie pris 750 kr) För att erhålla rabatten gör din beställning via Vill du hålla dig uppdaterad inom miljö- och kvalitetsledning? Genom att anmäla dig till vårt elektroniska nyhetsbrev Update, får du en gång i månaden den allra senaste informationen inom ditt ämnesområde. Anmäl dig på Störst i Norden på standarder. SIS Förlag AB: Telefon: , Fax: , E-post:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer Nr 4 december 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte Socialt ansvar hållbart sjukhusbygge revision utan revisorer Deltagarna vid MIS höstmöte fick en fullmatad

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 September 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 försenas Enkelspår kan bli kontraproduktivt Vi måste bredda perspektiven så det inte blir green washing. Miljöfrågorna

Läs mer

MIS påverkar och gör skillnad för miljön

MIS påverkar och gör skillnad för miljön Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade Nr 2 Maj 2011 Årgång 21 Medlemsblad r Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn leder vidare efter välkalibrerat årsmöte MIS höll sitt årsmöte på Vattenfalls huvudkontor där deltagarna fick senaste

Läs mer

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001 Nr 1 Mars 2015 Årgång 25 Akademiskt hållbart årsmöte 23:e april Anmäl dig snarast och senast den 17 april till MIS årsmöte den 23:e april. Du kan påverka MIS framtida inriktning som är en viktig och avgörande

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer