MIS påverkar och gör skillnad för miljön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIS påverkar och gör skillnad för miljön"

Transkript

1 Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp för att vi vill värva fler medlemmar. Våra medlemmar finns idag i både stora industriföretag, i organisationer, tjänsteföretag och konsultföretag. De är ofta miljörevisorer, miljösamordnare, miljöchefer och konsulter. Läs vad MIS betyder för Volvokoncernens miljöchef Inge Horkeby och Envimas miljökonsult Anna Lindroth. Läs också vad MIS ordförande Torbjörn Brorson kan erbjuda dig som funderar på att bli medlem. Bli medlem du också! Sid 2, 3, 5 MIS höstmöte 17:e oktober - anmäl dig idag! Se Arlanda från insidan Nollvision för koldioxidutsläpp, går det på en flygplats? Vid MIS höstmöte den 17:e oktober får vi insyn i vilka miljöutmaningar Swedavia står inför, vilka miljöfrågor som är viktiga och hur granskningar och revisioner på en flygplats går till. Vi får också en guidad visning från airside med fokus på energi- och vattenfrågor. Inbjudan med alla detaljer har skickats ut, har du missat den så finns den också på MIS hemsida: Bli medlem idag så har du redan tjänat in medlemsavgiften på din anmälan till höstmötet. Maila: OBS! För att delta i visningen på Arlanda måste du redan i din anmälan ange personnummer och sedan ta med legitimation till höstmötet. Grannens ytterbelysning på 15 W är ingen olägenhet enligt miljöbalken En störning blir en olägenhet när den är betydande, fysiskt eller psykiskt skadlig eller påverkar välbefinnandet, som exempelvis buller och lukt. Men grannens utomhusbelysning på 15 W betraktas inte som olägenhet av Mark- och miljödomstolen. Mer osäkert är det med strålkastare från idrottsarenor som nu utreds och prövas i Malmö. Sid 4

2 Styrelsemöten 1:e oktober 15:e november Höstmöte 17:e oktober Vi informerar vad som är på gång inom vår förening MIS-utbildning Med foten i tunnan Erfarna MIS-medlemmar delar med sig av sina bästa revisionstips. Separat inbjudan och datum kommer på mail. Nya medlemmar Susanne Nordgren, SN Miljökonsult, Nässjö Margaretha Åkerholm, Stockholms Universitet, Stockholm Jenny Lilliehöök, Stockholms Universitet, Stockholm Monica Dahlberg-Gerby, Hifab, Stockholm Emelie Strand, Strands revisor, Helsingborg Anna Gruffman, Sandvik, Stockholm Förnyat MIS-godkända miljörevisorer Anna Lindroth, Envima, Linköping Inge Horkeby, Volvo, Göteborg Lars Möllerström, Lars Möllerström konsult, Vejbystrand Arne Assarsson, Swedbank, Helsingborg MIS-godkänd utbildning Grundläggande miljöledning och internrevision av kvalitets- och miljöledningssystem, Askengren & Co. Datum för personcertifiering hos SIS 19:e oktober 14:e december 22:e februari :e april :e juni 2013 Personcertifierade miljörevisorer, SIS Billy Brattås, D5Q Lotta Karlsson, ABB AB Martin Horowitz, Sustema EMS Konsult AB Johan Dolva Törnberg, Sustema EMS Konsult AB Annika Nelson Berg, Sala Sparbank Anna Lindroth, Envima AB Peter Fränngård, Envima AB Adressen!!! Bytt jobb eller arbetsplats, e-post eller faktureringssystem? Anmäl dina nya uppgifter snarast till MIS: Bli hållbar gå med i MIS Förening för miljörevisorer låter det nördigt? Tänk om vi har bidragit till att miljörevision blivit ett självklart begrepp. Bli medlem du också och hjälp oss påverka utvecklingen mot en hållbar värld. Begreppet miljörevision dök upp i Sverige i slutet av 1980-talet. Jag var en av dem som deltog i den första utbildningen av miljörevisorer tillsammans med ett gäng miljöchefer och miljöspecialister. Vi var övertygade om att miljörevisionen var här för att stanna och något år senare bildades föreningen Miljörevisorer i Sverige, MIS. Vi var pionjärer, vi utvecklade en gemensam terminologi, utbildade miljörevisorer, deltog i utvecklingen av standarder, tog fram tolkningsdokument och etiska regler. Vi var med när EMAS och ISO utvecklades och vi utvecklade system för personcertifiering. Vi såg att miljörevision var en framtidsbransch, att miljörevisor var ett framtidsyrke. Det är 22 år sedan MIS bildades. Idag är miljörevision ett välkänt begrepp, alla större företag har egna interna miljörevisor, mindre företag anlitar miljörevisionskonsulter. Många av de interna miljörevisorerna och konsulterna möts som medlemmar i MIS. Idag görs minst interna och externa miljörevisioner i Sverige varje år. Globalt kanske miljontals. MIS deltar i utvecklingen och tänker fortsätta med det. Med åren har vi skaffat oss ett brett synsätt på hållbarhet. Rollen som miljörevisor förändras och vi förändras med den. Många av våra medlemmar reviderar även kvalitet, arbetsmiljö och socialt ansvar. Oavsett om du gör tre eller 150 revisioner per år, är vi övertygade om att du behöver ett sammanhang, stimulans, kontakt med kollegor, bredd och fördjupade kunskaper. Allt det får du som medlem i MIS. Torbjörn Brorson, ordförande i MIS Påverka, granska och nätverka Genom att bli medlem i MIS kan du vara med och påverka. Inte bara i ditt företag utan även i större sammanhang. MIS är en viktig påtryckningsgrupp för miljö och miljörevision. MIS deltar i utvecklingen av ISO-standarder, i SIS tolkningsgrupp för ISO och i certifieringsorganens tekniska kommittéer. MIS granskar och godkänner miljörevisionsutbildningar och samarbetar med SIS om personcertifiering av miljörevisorer. Vi har också utvecklat MIS-godkänd miljörevisor, ett kompetensbevis som visar vår kunskapsnivå. MIS jobbar för hög kompetens, integritet och trovärdighet hos sina miljörevisorer. Årsavgiften är 650:- per år (150:- i medlemsavgift, 400:- i serviceavgift som är avdragsgill). Välkommen! Det här får du när du blir medlem i MIS: Ett aktivt nätverk med kunniga revisorskollegor. Utbildningar, seminarier, kalibreringsövningar. Årsmöten och höstmöten. Rabatt på litteratur från SIS Förlag. Rabatt på utbildningar hos företag vi samarbetar med. MIS hemsida och diskussionsblogg. Folder, tolkningsdokument och möjlighet att påverka utvecklingen av standarder. MIS medlemsblad Miljömissivet. Möjlighet att bli MIS-godkänd miljörevisor.

3 Inge Horkeby, miljöchef i Volvokoncernen: MIS gör skillnad Kvalitet, trovärdighet och samarbete. Så sammanfattar Inge Horkeby sina många års erfarenheter av att vara medlem i MIS. MIS gör skillnad. Vi deltar i utvecklingen av standarder, påverkar miljöutbildningar och kvalitetsnivån på miljörevisorer. MIS är en viktig påverkansgrupp i miljösverige. Inge Horkeby är själv en viktig och välrenommerad person i miljösammanhang. Som miljöchef ansvarar han för strategier och riktlinjer i Volvokoncernen. Som miljörevisor påverkar han hur Volvo och Volvos dotterbolag jobbar med miljö, hur miljöfrågorna beaktas vid köp och samgåenden. Och när Volvo köper in miljörevisionstjänster ser han till att revisorerna är minst MIS-godkända och helst också personcertifierade. Då vet vi att de har kompetens, att deras kunskapsnivå och trovärdighet är hög, säger Inge Horkeby, som själv var en av dem som tog fram kriterierna för MISgodkänd miljörevisor. Själv är han förstås både MIS-godkänd och personcertifierad och tycker att det är en stor tillgång i arbetet. Industrin vill ta ansvar Inge Horkeby har jobbat med miljöfrågor hela sitt liv. Han tog sin ingenjörsexamen på Chalmers mitt i 70-talets oljekris, fick jobb på ett färgföretag med att ta fram miljövänliga lackfärger för fartyg. Sedan fick han ett liknande jobb på Volvo. Och där har han sedan 1994 varit miljörevisor och sedan 2003 koncernens miljöchef. Han talar eftertänksamt om sin miljöresa, om den spännande tiden, långt före EMAS och ISO, hur han kom i kontakt med miljöutredningar, var med införde metoder och system för att bedöma miljörisker. Hur han anställde Volvos första miljörevisor innan yrket existerade. Därför är jag med i MIS: Carl Niklas Fåhraeus, Swedavia AB: Få nya kontakter. Få ny kunskap. Hålla mig uppdaterad. När svenska myndigheter började diskutera miljöutredningar deltog han i diskussionerna på Industriförbundet. Vi inom industrin ville vara med och ta ansvar för miljöfrågorna, inte för att myndigheterna krävde det, utan för vår egen skull. MIS påverkar I MIS har han varit medlem från start, suttit i styrelsen och var ordförande några år i början av 2000-talet. Han har deltagit i utveckling av standarder, tolkningsdokument och utbildningar. MIS betyder mycket i miljösammanhang, vi har mandat att påverka. Vi markerar kvalitet i miljöarbetet och miljörevisorns viktiga roll, revisorns kunskap, integritet och trovärdighet. MIS är en kraft att räkna med, MIS gör skillnad. Han funderar på vad MIS har betytt för honom personligen. Kontakter och bra nätverk, nätverk som ger nya nätverk. När jag i min roll som Volvokoncernens miljörevisor ska göra genomlysningar och riskbedömningar runt om i världen, då vet jag att jag kan ta råd, få Joachim Svärdh, JSM - J Svärd Miljöutveckling: Som miljökonsult och aktiv miljörevisor tycker jag att det är en självklarhet. MIS är ett viktigt nätverk med både gamla och nya kontakter. MIS håller mig uppdaterad inom miljörevision och miljöledning. tips, hitta lokala konsulter genom att prata med mina kollegor i MIS. Dela kunskap MIS är summan av alla medlemmar. Det är en styrka i att revisorer från olika branscher delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. När det händer något i miljösverige är MIS med. Det är bara trist att certifieringsorganen inte är med, de är svårflirtade fast de har mycket att vinna. Inge Horkeby menar att MIS även i framtiden måste fortsätta värna om kompetens och trovärdighet, att lyssna till omvärldens behov och nya krav. Och han är övertygad om att olika slags revisioner måste samordnas mer framöver. Många företag är idag så himla trötta på alla revisioner, vi måste samordna om vi ska kunna upprätthålla nivån, avslutar han. Jonas Ammenberg, Linköpings Universitet: Hålla mig uppdaterad om miljörevision och miljöledning. Utbyta erfarenheter och få feedback. Träffa kompetenta och trevliga personer med liknande intressen.

4 Ny ägare har ansvar för gamla garverisynder Johan Cederblad är advokat på Vinge i bland annat miljörätt. Han har bidragit med bifogade artiklar i det här numret av Miljömissivet. Frågor, kontakta Johan på: Tärnsjö Garveri har undersökningsoch utredningsansvar för områden som förorenades av en tidigare verksamhetsutövare på och 1950-talet. Det konstaterade Mark- och miljööverdomstolen i somras. Tärnsjö Garveri tog över konkursboet efter Tärnsjö Ånggarveri I det tidigare garveriet användes krom i tillverkningen. Kromet släpptes orenat eller bara delvis renat ut i avloppsvattnet och tros ha orsakat kromföroreningar i sedimenten i den närliggande Tärnsjön under åren Det nuvarande garveriet använder inte krom i sin tillverkning. Domstolen anser ändå att de, genom att förvärva fastigheten, vinge.se Nytt inom Miljörätten MIS samarbetar med advokatfirman Vinge för att få ta del av miljölagstiftningen och aktuella rättsfall. lokalerna och fortsätta driva garveri på samma sätt, har ett efterbehandlingsansvar. Tärnsjö Garveri ska därför delvis bekosta undersökning och utredning av föroreningarna i Tärnsjön. Grannens ytterlampa är ingen olägenhet... men en strålkastare kan vara det En lågenergilampa på 15 W som tänds i skymningen är inte en olägenhet för en granne som bort 30 meter längre bort. Frågan prövades nyligen av Markoch miljödomstolen. Andra rättsfall visar dock att störande ljus kan omfattas av reglerna i miljöbalken. En person klagade på alltför starkt ljus från sin grannes ytterbelysning. Miljökontoret gjorde en inspektion och konstaterade att lågenergilampan på 15 W inte var riktad mot grannens hus och att den bara lyste på en liten del av den klagande grannens tomt. Mark- och miljödomstolen delade deras uppfattning vid en dom i september. Länsstyrelsen menar att, för att en störning ska anses vara en olägenhet, måste den vara betydande och inte tillfällig. Dessutom ska den kunna vara fysiskt eller psykiskt skadlig och påtagligt inverka på välbefinnandet, exempelvis som buller eller lukt. En sådan bedömning ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en störning. Grannens utebelysning behöver inte vara en olägenhet men strålkastarljus kan vara det. Strålkastare kan vara störning Ett liknande fall avgjordes tidigare vid Swedbanks Stadion i Malmö, där tillsynsmyndigheterna konstaterade att en viss bländande effekt från arenan inte gick att undvika. De konstaterade dock att den lägenhet som påverkades låg på långt avstånd från arenan och att störningen förekom sällan. Miljödomstolen upphävde dock det beslutet och menade att störningen förekom mer frekvent än vad som kan anses vara helt tillfälligt, i det här fallet åtminstone 15 gånger per fotbollssäsong. Ärendet har därför skickats tillbaka för ytterligare utredning och förnyad prövning av miljönämnden i Malmö.

5 Ny medlem i MIS Energi och transporter är våra viktigaste miljöfrågor Välkommen till MIS, Anna Gruffman, vad jobbar du med? Jag är ny Europachef med ansvar för att koordinera miljö- och arbetsmiljöfrågor inom Sandvik Mining och Sandvik Construction. Vi har enormt fokus på arbetsmiljö som numera är en naturlig affärsfråga i våra upphandlingar. Hur hittade du MIS? Genom kontakter inom SIS där jag sedan några år är ordförande i den tekniska kommittén, TK 301 som svarar för arbetsmiljöledningssystem. Vår standard ISO hänger nära samman med ISO Vad vill du få ut av ditt medlemskap i MIS? Nya nätverk, kompetensutveckling, omvärldsbevakning, föreläsningar och forum för att påverka. Jag hoppas kunna gå på MIS höstmöte. Vad kan du bidra med i MIS? Mina erfarenheter och kontakter från SIS, mitt internationella perspektiv. Mina branschkunskaper från verkstads-, gruvoch anläggningsindustrin kan också vara intressanta. Vad är den viktigaste miljöfrågan inom Sandvik idag? Energi och allt som följer med det, som CO 2 -utsläpp. Inom vissa regioner är också vattenfrågorna viktiga. Och för dig privat? Transporter och de köer och luftföroreningar det medför. Jag cyklar till jobbet och uppskattar den gratismotion det ger. Jag reser en del i jobbet, men Sandvik har system för samåkning och bokning av vissa typer av bilar (miljöbilar). Vi diskuterar klimatkompensation men har inte kommit dit än. Men vi har ett bra system för videokonferenser och fasta mötestider vid våra anläggningar. Anna Lindroth, miljökonsult på Envima: MIS-godkänd, personcertifierad och stolt Anna Lindroth har precis blivit personcertifierad miljörevisor och förnyat sitt MISgodkännande. Jag är jättestolt över det, säger Anna Lindroth. Det är kvalitetsstämplar som visar min kompetens. Anna Lindroth jobbar som miljökonsult på Envima i Linköping. Hon gör allt från interna miljörevisioner och besiktningar till att jobba som miljösamordnare ute på företag. Ofta inom de specialområden hon utvecklat; kemikalier, markföroreningar och transporter av farligt gods. Dessutom är hon sammankallande i Envimas eget miljönätverk med kunder som bland annat består av miljöchefer och miljösamordnare. Hon vill gärna utveckla sitt eget nätverkande ännu mer och ser MIS som en bra möjlighet och kunskapskälla. MIS bevakar vad som händer, deltar i debatter och påverkar utvecklingen av standarder, säger hon. Jag får mycket information på köpet genom en kollega som är engagerad i MIS styrelse, men för de som jobbar som ensamkonsulter eller interna miljörevisorer är nog MIS ännu viktigare. I företaget och det lokala nätverket bollar de idéer, byter erfarenheter och diskuterar om och hur de själva skulle kunna påverka och bidra till hållbar utveckling. Det skulle vara spännande att medverka vid utveckling av standarder, säger Anna Lindroth. Hon har varit med i MIS några år och bestämde sig vid MIS höstmöte förra året för att satsa på personcertifiering. Idag är hon är stolt över att ha klarat det och menar att det gav henne möjlighet att tänka efter ordentligt. Hon har använt certifikatet vid offerter för att visa sin kunskap och kompetens. MIS-godkännandet och personcertifieringen är väldigt bra kvalitetsstämplar för oss som jobbar som miljökonsulter. Det visar att vi har kompetens och kan frågorna, säger hon. Foto: Per Lindh Sug efter MIS i Almedalen MIS styrelsemedlem Lena Gustafsson var i somras i Almedalen med väskan fylld av MISfoldrar. De gick åt i stora mängder så det fanns stort ett intresse bland politiker och besökare att få veta mer om oss, säger Lena Gustafsson, som tycker att fler medlemmar ska ta med sig MIS-foldrar när de deltar i olika miljöevenemang. MIS folder hittar du på hemsidan: där du kan skriva ut dina egna ex. Ansvarig utgivare: Torbjörn Brorson, ordf MIS Tel: e-post: Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift Tel: e-post: Redaktionsråd: Torbjörn Brorson, som ovan Lena Gustafsson, SLL, Tel: , Anders Johansson, Envima, Tel: , Medlemsblad för föreningen Miljörevisorer i Sverige Föreningens adress: MIS c/o Curt Henricson, Färjestadsvägen 4 C, Bromma Tel: e-post: Föreningens plusgiro: MIS hemsida: Har du tips och förslag på vad du vill att vi ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till redaktören eller någon i redaktionsrådet.

6 Certifierad miljörevisor Skaffa ett kvitto på din kompetens Har du omfattande erfarenhet som miljörevisor? Synliggör din kompetens både inom och utanför verksamheten. Certifiering blir en bekräftelse på den kompetens som du besitter och kan betyda ett lyft i din yrkesroll som internrevisor. Genom personcertifiering säkerställs att du behärskar god miljökunskap, miljöteknik, miljöledningssystem, riskbedömning samt är väl insatt i lagar och regler på miljöområdet. Du ska också vara väl förtrogen med metoder, tillvägagångssätt och teknik för att genomföra revision. Certifieringen bygger på de krav som finns i SS-EN ISO 14001:2004, Miljöledningssystem Krav och vägledning och SS-EN ISO 19011:2011, Vägledning för revision av ledningssystem. SIS Förlag AB är ackrediterat av SWEDAC som certifieringsorgan för miljörevisorer. Vi genomför personcertifiering enligt metoder som är fastställda i internationella standarder. Därmed får du som kund alltid en opartisk värdering av din kompetens, oavsett var eller hur du skaffat den. Pris: kr Läs mer på eller kontakta SIS SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Accreditation no Accredited in accordance with SS-EN ISO/IEC CERTIFIERAD MILJÖREVISOR 2056 ISO/IEC 17024

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark i härryda kommun nr 1 2015 Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark Läget kan knappast vara bättre! Ny lag om märkning av livsmedel berör livsmedelsföretag som tillverkar

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer