EMAS Easy förenklar för mindre företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMAS Easy förenklar för mindre företag"

Transkript

1 Nr 3 oktober 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige EMAS Easy förenklar för mindre företag Personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer får nu möjlighet att revidera EMAS-registrerade företag. En av nyheterna i EMAS-förordningen är den särskilda satsningen på små- och medelstora företag, EMAS Easy, som ska göra en EMAS-registrering enklare och mer kostnadseffektiv. Miljöstyrningsrådet har utbildat ett 30-tal EMAS-konsulter och erbjuder nu MIS-godkända och personcertifierade revisorer en särskild utbildning för att kunna revidera de EMAS-registrerade företagen. Sid 3 EMAS Easy, en enklare väg till EMASregistrering för små och medelstora företag. MIS roll upphör i personcertifieringen LRQA släpper ackrediteringen MIS roll i certifieringsarbetet kommer att upphöra när LRQA nu släpper ackrediteringen hos Swedac. För den som är eller vill bli personcertifierad ska det inte innebära någon skillnad. Kom på MIS höstmöte MIS höstmöte hålls i år den 15:e november på Postmuseum. Anmäl dig till MIS höstmöte den 15:e november i Gamla Stan i Stockholm. Du får vet allt om hur världens kanske mest miljöanpassade sjukhus ska byggas och hur Posten gör när de reviderar utan revisorer. Dessutom får du senaste nytt om ISO och den nya gemensamma strukturen för alla ledningssystem. Du får också veta ännu mer om EMAS Easy och om du som miljörevisor kan revidera EMAS. Sid 2 Sid 2 MIS samarbetar för mer medlemsnytta MIS startar nu ett samarbete med advokatbyrån Vinge. De kommer i varje Miljömissiv att bidra med nyheter om miljölagar och med aktuella rättsfall. Redan tidigare samarbetar MIS med SIS som erbjuder rabatterad litteratur på revisionsområdet. Sid 2

2 Styrelsemöten 14:e oktober 15:e december Vi informerar vad som är på gång inom vår förening Höstkonferens 15:e november på Postmuseum, Gamla stan i Stockholm Utan rätt adress ingen information Har du eller ska du byta arbetsplats eller företag? Hjälp MIS administratör i hans alltid pågående detektivarbete och meddela din nya adress. Utan korrekt adress får du inte den information och de medlemsförmåner du har rätt till. Nya medlemmar Annkristin Castagna, Grontmij, Västerås Lina Helmersson, Envima, Linköping Johanna Hörstedt, Sweco Environment, Stockholm Karin Lindblom, Byggutbildning i Askim, Askim Eva Marie Nilsson, Swedbank, Stockholm Fredrik Rosengren, Sandvik, Stockholm Hans Thulin, Miljökonsulten, Helsingborg Nya MIS-godkända miljörevisorer Karin Lindblom, Byggutbildning i Askim, Askim Fredrik Rosengren, Sandvik, Stockholm Få din utbildning MIS-godkänd Arrangerar ditt företag utbildningar i miljörevision? Nu kan du få utbildningen MIS-godkänd. Sex utbildningsföretag har hittills fått utbildningar MIS-godkända. Mer om hur du gör och vilka företag som har MIS-godkända utbildningar hittar du på MIS hemsida: Mer för medlemskapet MIS styrelse strävar efter att öka värdet av medlemskapet i MIS. De senaste månaderna har du som medlem fått flera erbjudanden och inbjudningar. Varje erbjudande bedöms noga utifrån ett nyttoperspektiv och vi hoppas att du som medlem tycker de är intressanta och tillför något till medlemskapet. Hör gärna av dig om du har egna förslag. Boka in MIS höstmöte 15:e november Bygg ett miljöanpassat sjukhus Hur gör Stockholms läns landsting när de bygger världens mest miljöanpassade universitetssjukhus och hur gör Posten när de reviderar utan revisorer? Det får du veta när du deltar i MIS höstmöte. På programmet finns också senaste nytt om den nyligen antagna ISO och den största förändringen på många år; den nya strukturen som kommer att förenkla alla ledningssystem. Du får också veta mer om EMAS globala satsning, om EMAS Easy för mindre företag och de nya kraven i EMAS-förordningen som ställer större krav på medlemsländerna. När: 15:e november, kl Var: Postmuseet, Lilla Nygatan 6, Stockholm (nära Gamla Stans tunnelbanestation). Kostnad för medlemmar: 950 kronor plus moms. Kostnad för icke medlemmar: 1800 kronor plus moms. Lunch och kaffe ingår. Anmälan: Inbjudan går i dagarna ut med e-post. Du kan också anmäla dig på MIS hemsida: LRQA upphör med ackreditering av ISO LRQA fortsätter med personcertifiering, men slutar med sin ackreditering från Swedac för Enligt LRQA ska det inte innebära någon skillnad för personcertifierade miljörevisorer. MIS roll i certifieringsarbetet kommer att upphöra, säger MIS ordförande Torbjörn Brorson, som kommer att behålla sitt certifikat. Sedan ISO introducerades i Sverige för snart 15 år sedan har personcertifieringen av miljörevisorer gjorts av LRQA Sverige (f d Integria). De har nu valt att lämna ackrediteringen från Swedac för ISO 19011, men kommer att fortsätta personcertifieringen av miljörevisorer med samma krav som tidigare. De kommer också att personcertifiera kvalitetsrevisorer. För personcertifierade miljörevisorer ska det inte innebära någon skillnad, Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna ska bli världens mest miljöanpassade sjukhus. På MIS höstmöte får du veta hur de gör. menar Anita Dahlgren, revisionsledare och områdesansvarig för personcertifieringen på LRQA. MIS arbete upphör Ett antal MIS-medlemmar är personcertifierade och MIS har genom åren ansvarat för tolkningsdokumentet till ISO 14001, det dokument som specificerar kraven på miljörevisorn och hur certifieringen ska gå till. MIS har också deltagit i bedömningspanelen hos LRQA vid vid det första certifieringstillfället. Det arbetet från MIS kommer att upphöra. Att ackrediteringen upphör kan innebära att en del överväger att lämna systemet. Personligen kommer jag dock att behålla mitt certifikat. Jag har varit med sedan certifieringen infördes och tycker det är viktigt att miljörevisorer kan uppvisa ett formellt bevis på sin utbildning och erfarenhet, säger Torbjörn Brorson.

3 EMAS Easy ska ge fler EMAS-registreringar EMAS blir enklare och billigare att införa i mindre företag Med EMAS Easy ska det bli lättare för små och medelstora företag att införa ISO och EMAS. I en försöksverksamhet hos Miljöstyrningsrådet erbjuds nu personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer en specialutbildning för att kunna göra revisioner i företag som infört EMAS med EMAS Easymetoden. I den nya EMAS-förordningens särskilda satsning på små och medelstora företag, har EU-kommissionen och Miljöstyrningsrådet tillsammans utbildat ett 30-tal svenska miljökonsulter i EMAS Easy. Med hjälp av den tekniken ska de hjälpa små och medelstora företag att införa ISO och EMAS. I försöket ingår vissa ekonomiska subventioner för revisionskostnaderna. Vi vet att det nästan alltid är kostnaderna som avgör när mindre företag avstår från att införa miljöledningssystem, säger Sven-Olof Ryding på Miljöstyrningsrådet. Var miljöledningssmarta Han hoppas att försöket ska visa att kostnaderna för att införa och revidera miljöledningssystem kommer att bli betydligt lägre än idag. Han menar också att små och medelstora företag har allt att vinna på en EMAS-registrering eftersom det innebär att de också uppfyller alla krav i ISO Ni kommer att bli mer konkurrenskraftiga och ha större möjlighet att vinna både privata och offentliga upphandlingar med öppenheten om ert miljöarbete. Var miljöledningssmarta, med EMAS Easy bör många av er ha råd att EMAS-registrera er. Nya EMAS - ingen lightversion EMAS Easy gör det mindre byråkratiskt och mer kostnadseffektivt att införa EMAS. Men det är ingen light version. Slutresultatet är detsamma som tidigare, poängterar Sven-Olof Ryding. En EMAS-registrering skiljer sig från andra miljöledningssystem eftersom den visar att företaget öppet redovisar sitt miljöarbete och att de låtit oberoende externa revisorer gå igenom och godkänna sin miljöredovisning. Politisk vilja avgör Om EMAS kan införas enklare och billigare blir det också intressant att ta reda på om revisionerna kan göras enklare och billigare. Givetvis med samma krav på revisorer och utförande som tidigare. Miljöstyrningsrådet erbjuder därför personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer en Sven-Olof Ryding på Miljöstyrningsrådet menar att den politiska viljan avgör om fler mindre företag EMAS-registrerar sig. revisionsutbildning enligt EMAS lll för att kunna göra revisioner i företag som infört EMAS med EMAS Easy-metoden. En utbildning genomförs redan i oktober och Sven-Olof Ryding räknar med att det ska bli fler utbildningar. Han hoppas att samarbetet med MIS ska innebära att fler företag ska kunna införa miljöledningssystem. Om det visar sig vara möjligt så blir den avgörande frågan om det finns en politisk vilja att göra det enklare och billigare att införa miljöledningssystem, säger Sven- Olof Ryding med en tydlig passning till beslutsfattande politiker. Mer om EMAS och EMAS Easy hittar du på: EMAS (Eco Management and Audit Scheme) EMAS är en EU-förordning som antogs av EU:s miljöministrar Den är därmed svensk lag. Den har reviderats två gånger. För att bli EMAS-registrerat måste ett företag eller en organisation ha en miljöredovisning som granskats av en oberoende revisor. Syftet är ge trovärdighet åt miljöredovisningen som måste uppfylla skall-kraven i ISO Några nyheter i EMASförordningen EMAS kan tillämpas globalt. Ett EMASregistrerat företag kan därmed redovisa sitt ISO arbete runt hela världen. Kraven på marknadsföring ökar på medlemsländerna. Varje medlemsland ska ha en strategisk grupp som ska arbeta med frågor om hur EMAS-registrerade företag kan gynnas med utgångspunkt från lagstiftningen. I Sverige ska Miljödepartement, Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter ta fram årliga strategier för att underlätta införandet av EMAS. I andra EU-länder har det fått formen av enklare omprövning, färre tillsynsbesök och längre perioder för kontroll av IPPCkrav. En ny officiell EMAS-logotype ska göra det enklare för företag att marknadsföra sitt miljöarbete.

4 Nyheter inom miljörätten I väntans tider på nya avfallsregler Under 2008 klubbades ett nytt ramdirektiv igenom för avfall inom EU (2008/98/EG). Direktivet kräver att de nya EU-reglerna införs i svensk lagstiftning senast den 12 december Miljöbalkens femtonde kapitel kommer förmodligen att få ett helt nytt utseende och avfallsförordningen görs om. De nya reglerna rör bland annat definitionen av restprodukter och hantering av avfall. Något slutligt förslag har ännu inte presenterats. EG-domstolen har i ett antal avgöranden förtydligat den ganska breda definitionen av avfall genom att ställa upp vissa villkor för vad som krävs för att en restprodukt ska kunna anses vara en biprodukt och inte avfall. EG-domstolens kriterier införs nu i lagstiftningen och det blir lättare att definiera om en restprodukt ska anses utgöra avfall eller inte. Ur ett miljörättsligt perspektiv är det av betydelse om en restprodukt anses som biprodukt eller avfall eftersom ett avfall normalt omfattas av striktare lagstiftning än en biprodukt. De kriterier som ska användas är bland annat att föremålet/ ämnet ska fortsätta att användas och att det produceras som en integrerad del i en produktionsprocess. När avfall inte är avfall Vidare innehåller det nya avfallsdirektivet en bestämmelse om när avfall ska upphöra att vara avfall. Bestämmelsen säger i huvudsak att EU-kommissionen och medlemsstaterna ska, utifrån specifika villkor, ta fram kriterier som kan användas för att bedöma om avfall upphört att vara avfall. Detta arbete pågår för närvarande. De villkor som omnämns i direktivet är bland annat att avfallet ska ha genomgått ett återvinningsförfarande, att det finns en efterfrågan på sådana föremål och att användningen inte kommer att leda till allmänt negativa följder för miljön. Förhoppningsvis kommer de nya reglerna att underlätta bedömningen om vad som är en biprodukt och vad som är avfall samt att i framtiden underlätta bedömningen för när avfall upphör att vara avfall. Håll ögonen öppna efter lagändringen. Johan Cederblad, Advokatfirman Vinge Johan Cederblad, advokat på Vinge i bland annat miljörätt kommer att informera MIS medlemmar. Skälighetsavvägning vid efterbehandling I juni förtydligades praxis rörande ansvarets omfattning vid efterbehandling när Miljööverdomstolen avgjorde två mål där tidsaspekten sedan föroreningarna ägt rum var av betydelse. Tidigare har praxis endast funnits avseende ansvarets omfattning vid krav på undersökningar. I ett av målen hade verksamhet bedrivits från 1920-talet till 1980-talet och i det andra målet hade verksamheten bedrivits från 1940-talet till slutet av 1970-talet. Rent generellt ansåg domstolen att; (i) en verksamhetsutövares ansvar för föroreningar som orsakats före 1960 i princip ska jämkas till noll, (ii) verksamhetsutövaren ska ha ett begränsat ansvar för föroreningar som orsakats mellan 1960 och 1969 och (iii) för föroreningar som är orsakade efter 1969 finns inte något skäl att jämka med hänsyn till tidsaspekten. Miljödomstolen påpekade också att denna generella princip kan ändras om det föreligger särskilda skäl, exempelvis att verksamheten bedrivits i strid med gällande regler. Resultatet av Miljööverdomstolens resonemang blev att ansvaret i det första fallet jämkades till 25 procent av det totala ansvaret och i det andra fallet jämkades ansvaret till 40 procent. Den tydliga skillnaden mellan dessa avgöranden och tidigare praxis kring jämkning av undersökningsansvaret är att möjligheterna till jämkning är betydligt bättre vid krav på efterbehandling än krav på undersökning. Läs gärna domarna här: miljooverdomstolen/efterbehandling-fororenadeomraden/andra-domar/ m pdf miljooverdomstolen/efterbehandling-fororenadeomraden/andra-domar/ m pdf MIS samarbetar med SIS och Vinge Sedan ett drygt år tillbaka samarbetar MIS med SIS som erbjuder MIS medlemmar rabatterade böcker inom revisionsområdet. Nu startar MIS även ett samarbete med advokatfirman Vinge. Det innebär att MIS medlemmar kommer att få information om nyheter i miljölagstiftningen och aktuella rättsfall. Båda samarbetena innebär att Miljömissivet får extra sidor med information från SIS och Vinge.

5 Ny i MIS MIS etiska regler uppdaterade Seriös miljörevisor följer etiken Vi måste tänka om Välkommen till MIS, Eva Marie Nilsson. Vad gör du? Jag är internrevisor sedan 1999 på Swedbank, den enda svenska börsnoterade banken som är certifierad enligt ISO Förra året började jag jobba med miljörevision och i höst har jag precis tagit över projektledaransvaret för vår årliga miljörevision. Som medlem i MIS förbinder du dig att följa MIS etiska regler. MIS styrelse har nyligen uppdaterat de etiska reglerna. Inte till innehållet, utan mer en språklig och moderniserad puts. På MIS hemsida finns förklarande kommentarer till varje regel. Som medlem i MIS förbinder du dig att som miljörevisor; 1. Säkerställa att du har god kompetens för ditt arbete och att alltid sträva efter att förbättra den. 2. Redovisa för uppdragsgivaren samtliga resultat som framkommit vid en revision och att stödja dina påpekanden med nödvändig och tillräcklig fakta. 3. Vara opartisk i förhållande till den verksamhet som du reviderar. 4. Inte låta ekonomiska intressen eller andra bindningar påverka ditt arbete. 5. Inte åta dig uppdrag som rör verksamheter som är ohederliga eller olagliga. 6. Inte utnyttja kunskaper om ett reviderat företag på ett otillbörligt sätt. 7. Inte yppa, utan uppdragsgivarens medgivande, vad som framkommit vid en revision. 8. Uppträda på ett sätt som gör att respekten för miljörevision och miljörevisorer främjas. Hur hittade du MIS? Min företrädare är med i MIS och tipsade mig om föreningen. Vad vill du ha ut av ditt medlemskap? Det är lite för tidigt att svara på eftersom MIS är helt nytt för mig. Jag ska snart gå en utbildning i miljörevision och med medlemskapet MIS hoppas jag kunna sätta mig i miljöfrågorna ännu mer. Jag deltog i en MIS-konferens i våras. Vad kan du bidra med i MIS? Swedbank är en av få banker som är med i MIS. Mina nätverk i och erfarenheter från bankvärlden blir mitt bidrag. Vilka är de viktigaste miljöfrågorna idag? Inom banken handlar det om att följa bankens miljöpolicy och miljöledningssystem bland annat när det gäller farligt avfall, köldmedia, att minska pappershanteringen och kontanthanteringen. Vi måste självklart tänka på miljöfrågorna när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Vi behöver prioritera miljöfrågorna mer. Under året har vi bland annat haft interna seminarieserier om hållbarhet och miljö. Globalt handlar det bland annat om vad som händer i Arktis, hur oljeutsläpp påverkar klimatet, hur vi kan ställa om vår energiförsörjning. Jag tror att folk i gemen är rätt bra på att källsortera, men vi måste tänka om kring våra fritidsintressen och resvanor. Själv cyklar jag till jobbet. MIS-bloggen för dig Häng med i debatten om EMAS III. Vad tycker du om de nya möjligheterna för små och medelstora företag att EMAS-registrera sig och för personcertifierade och MISgodkända miljörevisorer att revidera EMAS-revistrerade företag? Berätta vad du anser om MIS etiska regler eller hur och var MIS ska värva nya medlemmar. Bloggen är din. klicka på miljörevisionsbloggen. Ansvarig utgivare: Torbjörn Brorson, ordf MIS Tel: e-post: Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift Tel: e-post: Redaktionsråd: Torbjörn Brorson, som ovan Lena Gustafsson, SSL, Tel: , Anders Johansson, Envima, Tel: , Anders och Lena till redaktionsrådet Anders Johansson på Envima i Linköping och Lena Gustafsson på SLL i Stockholm har utsetts till nya ledamöter i Miljömissivets redaktionsråd. Redaktionsrådet består förutom Anders och Lena även av MIS ordförande Torbjörn Brorson. Medlemsblad för föreningen Miljörevisorer i Sverige Föreningens adress: MIS c/o Curt Henricson, Kadettgatan 1, Stockholm Tel: e-post: Föreningens plusgiro: MIS hemsida: Har du tips och förslag på vad du vill att vi ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till redaktören eller någon i redaktionsrådet.

6 ERBJUDANDE FRÅN SIS FÖRLAG TILL MIS MEDLEMMAR NYHET! Konsten att hållbarhetsredovisa Konsten att hållbarhetsredovisa är den första och enda boken som hjälper dig att dokumentera och redovisa ditt miljöarbete och sociala ansvarstagande på ett effektivt sätt. 635 kr ordinarie pris 795 kr För att erhålla rabatten gör din beställning via Bestallning_MIS_Oktober/mail.html Vill För du att hålla erhålla dig uppdaterad rabatten inom miljö- gör och din kvalitetsledning? beställning Genom via att anmäla dig till vårt elektroniska >> nyhetsbrev Update, får Vill du du en hålla gång dig i månaden uppdaterad den allra inom senaste miljö- informationen och kvalitetsledning? inom ditt ämnesområde. Genom att Anmäl anmäla dig på dig till vårt elektroniska nyhetsbrev Update, får du en gång i månaden den allra senaste informationen inom ditt ämnesområde. Anmäl dig på SIS Förlag AB Telefon , Fax E-post: SIS Förlag AB Telefon , Fax E-post

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer Nr 4 december 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte Socialt ansvar hållbart sjukhusbygge revision utan revisorer Deltagarna vid MIS höstmöte fick en fullmatad

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

MIS påverkar och gör skillnad för miljön

MIS påverkar och gör skillnad för miljön Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 September 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 försenas Enkelspår kan bli kontraproduktivt Vi måste bredda perspektiven så det inte blir green washing. Miljöfrågorna

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade Nr 2 Maj 2011 Årgång 21 Medlemsblad r Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn leder vidare efter välkalibrerat årsmöte MIS höll sitt årsmöte på Vattenfalls huvudkontor där deltagarna fick senaste

Läs mer

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001 Nr 1 Mars 2015 Årgång 25 Akademiskt hållbart årsmöte 23:e april Anmäl dig snarast och senast den 17 april till MIS årsmöte den 23:e april. Du kan påverka MIS framtida inriktning som är en viktig och avgörande

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 I KARRIÄREN / I LIVET NR 2 FEBRUARI 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Allt måste inte ske vid 30 Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg efterfrågar

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer