EMAS Easy förenklar för mindre företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMAS Easy förenklar för mindre företag"

Transkript

1 Nr 3 oktober 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige EMAS Easy förenklar för mindre företag Personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer får nu möjlighet att revidera EMAS-registrerade företag. En av nyheterna i EMAS-förordningen är den särskilda satsningen på små- och medelstora företag, EMAS Easy, som ska göra en EMAS-registrering enklare och mer kostnadseffektiv. Miljöstyrningsrådet har utbildat ett 30-tal EMAS-konsulter och erbjuder nu MIS-godkända och personcertifierade revisorer en särskild utbildning för att kunna revidera de EMAS-registrerade företagen. Sid 3 EMAS Easy, en enklare väg till EMASregistrering för små och medelstora företag. MIS roll upphör i personcertifieringen LRQA släpper ackrediteringen MIS roll i certifieringsarbetet kommer att upphöra när LRQA nu släpper ackrediteringen hos Swedac. För den som är eller vill bli personcertifierad ska det inte innebära någon skillnad. Kom på MIS höstmöte MIS höstmöte hålls i år den 15:e november på Postmuseum. Anmäl dig till MIS höstmöte den 15:e november i Gamla Stan i Stockholm. Du får vet allt om hur världens kanske mest miljöanpassade sjukhus ska byggas och hur Posten gör när de reviderar utan revisorer. Dessutom får du senaste nytt om ISO och den nya gemensamma strukturen för alla ledningssystem. Du får också veta ännu mer om EMAS Easy och om du som miljörevisor kan revidera EMAS. Sid 2 Sid 2 MIS samarbetar för mer medlemsnytta MIS startar nu ett samarbete med advokatbyrån Vinge. De kommer i varje Miljömissiv att bidra med nyheter om miljölagar och med aktuella rättsfall. Redan tidigare samarbetar MIS med SIS som erbjuder rabatterad litteratur på revisionsområdet. Sid 2

2 Styrelsemöten 14:e oktober 15:e december Vi informerar vad som är på gång inom vår förening Höstkonferens 15:e november på Postmuseum, Gamla stan i Stockholm Utan rätt adress ingen information Har du eller ska du byta arbetsplats eller företag? Hjälp MIS administratör i hans alltid pågående detektivarbete och meddela din nya adress. Utan korrekt adress får du inte den information och de medlemsförmåner du har rätt till. Nya medlemmar Annkristin Castagna, Grontmij, Västerås Lina Helmersson, Envima, Linköping Johanna Hörstedt, Sweco Environment, Stockholm Karin Lindblom, Byggutbildning i Askim, Askim Eva Marie Nilsson, Swedbank, Stockholm Fredrik Rosengren, Sandvik, Stockholm Hans Thulin, Miljökonsulten, Helsingborg Nya MIS-godkända miljörevisorer Karin Lindblom, Byggutbildning i Askim, Askim Fredrik Rosengren, Sandvik, Stockholm Få din utbildning MIS-godkänd Arrangerar ditt företag utbildningar i miljörevision? Nu kan du få utbildningen MIS-godkänd. Sex utbildningsföretag har hittills fått utbildningar MIS-godkända. Mer om hur du gör och vilka företag som har MIS-godkända utbildningar hittar du på MIS hemsida: Mer för medlemskapet MIS styrelse strävar efter att öka värdet av medlemskapet i MIS. De senaste månaderna har du som medlem fått flera erbjudanden och inbjudningar. Varje erbjudande bedöms noga utifrån ett nyttoperspektiv och vi hoppas att du som medlem tycker de är intressanta och tillför något till medlemskapet. Hör gärna av dig om du har egna förslag. Boka in MIS höstmöte 15:e november Bygg ett miljöanpassat sjukhus Hur gör Stockholms läns landsting när de bygger världens mest miljöanpassade universitetssjukhus och hur gör Posten när de reviderar utan revisorer? Det får du veta när du deltar i MIS höstmöte. På programmet finns också senaste nytt om den nyligen antagna ISO och den största förändringen på många år; den nya strukturen som kommer att förenkla alla ledningssystem. Du får också veta mer om EMAS globala satsning, om EMAS Easy för mindre företag och de nya kraven i EMAS-förordningen som ställer större krav på medlemsländerna. När: 15:e november, kl Var: Postmuseet, Lilla Nygatan 6, Stockholm (nära Gamla Stans tunnelbanestation). Kostnad för medlemmar: 950 kronor plus moms. Kostnad för icke medlemmar: 1800 kronor plus moms. Lunch och kaffe ingår. Anmälan: Inbjudan går i dagarna ut med e-post. Du kan också anmäla dig på MIS hemsida: LRQA upphör med ackreditering av ISO LRQA fortsätter med personcertifiering, men slutar med sin ackreditering från Swedac för Enligt LRQA ska det inte innebära någon skillnad för personcertifierade miljörevisorer. MIS roll i certifieringsarbetet kommer att upphöra, säger MIS ordförande Torbjörn Brorson, som kommer att behålla sitt certifikat. Sedan ISO introducerades i Sverige för snart 15 år sedan har personcertifieringen av miljörevisorer gjorts av LRQA Sverige (f d Integria). De har nu valt att lämna ackrediteringen från Swedac för ISO 19011, men kommer att fortsätta personcertifieringen av miljörevisorer med samma krav som tidigare. De kommer också att personcertifiera kvalitetsrevisorer. För personcertifierade miljörevisorer ska det inte innebära någon skillnad, Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna ska bli världens mest miljöanpassade sjukhus. På MIS höstmöte får du veta hur de gör. menar Anita Dahlgren, revisionsledare och områdesansvarig för personcertifieringen på LRQA. MIS arbete upphör Ett antal MIS-medlemmar är personcertifierade och MIS har genom åren ansvarat för tolkningsdokumentet till ISO 14001, det dokument som specificerar kraven på miljörevisorn och hur certifieringen ska gå till. MIS har också deltagit i bedömningspanelen hos LRQA vid vid det första certifieringstillfället. Det arbetet från MIS kommer att upphöra. Att ackrediteringen upphör kan innebära att en del överväger att lämna systemet. Personligen kommer jag dock att behålla mitt certifikat. Jag har varit med sedan certifieringen infördes och tycker det är viktigt att miljörevisorer kan uppvisa ett formellt bevis på sin utbildning och erfarenhet, säger Torbjörn Brorson.

3 EMAS Easy ska ge fler EMAS-registreringar EMAS blir enklare och billigare att införa i mindre företag Med EMAS Easy ska det bli lättare för små och medelstora företag att införa ISO och EMAS. I en försöksverksamhet hos Miljöstyrningsrådet erbjuds nu personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer en specialutbildning för att kunna göra revisioner i företag som infört EMAS med EMAS Easymetoden. I den nya EMAS-förordningens särskilda satsning på små och medelstora företag, har EU-kommissionen och Miljöstyrningsrådet tillsammans utbildat ett 30-tal svenska miljökonsulter i EMAS Easy. Med hjälp av den tekniken ska de hjälpa små och medelstora företag att införa ISO och EMAS. I försöket ingår vissa ekonomiska subventioner för revisionskostnaderna. Vi vet att det nästan alltid är kostnaderna som avgör när mindre företag avstår från att införa miljöledningssystem, säger Sven-Olof Ryding på Miljöstyrningsrådet. Var miljöledningssmarta Han hoppas att försöket ska visa att kostnaderna för att införa och revidera miljöledningssystem kommer att bli betydligt lägre än idag. Han menar också att små och medelstora företag har allt att vinna på en EMAS-registrering eftersom det innebär att de också uppfyller alla krav i ISO Ni kommer att bli mer konkurrenskraftiga och ha större möjlighet att vinna både privata och offentliga upphandlingar med öppenheten om ert miljöarbete. Var miljöledningssmarta, med EMAS Easy bör många av er ha råd att EMAS-registrera er. Nya EMAS - ingen lightversion EMAS Easy gör det mindre byråkratiskt och mer kostnadseffektivt att införa EMAS. Men det är ingen light version. Slutresultatet är detsamma som tidigare, poängterar Sven-Olof Ryding. En EMAS-registrering skiljer sig från andra miljöledningssystem eftersom den visar att företaget öppet redovisar sitt miljöarbete och att de låtit oberoende externa revisorer gå igenom och godkänna sin miljöredovisning. Politisk vilja avgör Om EMAS kan införas enklare och billigare blir det också intressant att ta reda på om revisionerna kan göras enklare och billigare. Givetvis med samma krav på revisorer och utförande som tidigare. Miljöstyrningsrådet erbjuder därför personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer en Sven-Olof Ryding på Miljöstyrningsrådet menar att den politiska viljan avgör om fler mindre företag EMAS-registrerar sig. revisionsutbildning enligt EMAS lll för att kunna göra revisioner i företag som infört EMAS med EMAS Easy-metoden. En utbildning genomförs redan i oktober och Sven-Olof Ryding räknar med att det ska bli fler utbildningar. Han hoppas att samarbetet med MIS ska innebära att fler företag ska kunna införa miljöledningssystem. Om det visar sig vara möjligt så blir den avgörande frågan om det finns en politisk vilja att göra det enklare och billigare att införa miljöledningssystem, säger Sven- Olof Ryding med en tydlig passning till beslutsfattande politiker. Mer om EMAS och EMAS Easy hittar du på: EMAS (Eco Management and Audit Scheme) EMAS är en EU-förordning som antogs av EU:s miljöministrar Den är därmed svensk lag. Den har reviderats två gånger. För att bli EMAS-registrerat måste ett företag eller en organisation ha en miljöredovisning som granskats av en oberoende revisor. Syftet är ge trovärdighet åt miljöredovisningen som måste uppfylla skall-kraven i ISO Några nyheter i EMASförordningen EMAS kan tillämpas globalt. Ett EMASregistrerat företag kan därmed redovisa sitt ISO arbete runt hela världen. Kraven på marknadsföring ökar på medlemsländerna. Varje medlemsland ska ha en strategisk grupp som ska arbeta med frågor om hur EMAS-registrerade företag kan gynnas med utgångspunkt från lagstiftningen. I Sverige ska Miljödepartement, Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter ta fram årliga strategier för att underlätta införandet av EMAS. I andra EU-länder har det fått formen av enklare omprövning, färre tillsynsbesök och längre perioder för kontroll av IPPCkrav. En ny officiell EMAS-logotype ska göra det enklare för företag att marknadsföra sitt miljöarbete.

4 Nyheter inom miljörätten I väntans tider på nya avfallsregler Under 2008 klubbades ett nytt ramdirektiv igenom för avfall inom EU (2008/98/EG). Direktivet kräver att de nya EU-reglerna införs i svensk lagstiftning senast den 12 december Miljöbalkens femtonde kapitel kommer förmodligen att få ett helt nytt utseende och avfallsförordningen görs om. De nya reglerna rör bland annat definitionen av restprodukter och hantering av avfall. Något slutligt förslag har ännu inte presenterats. EG-domstolen har i ett antal avgöranden förtydligat den ganska breda definitionen av avfall genom att ställa upp vissa villkor för vad som krävs för att en restprodukt ska kunna anses vara en biprodukt och inte avfall. EG-domstolens kriterier införs nu i lagstiftningen och det blir lättare att definiera om en restprodukt ska anses utgöra avfall eller inte. Ur ett miljörättsligt perspektiv är det av betydelse om en restprodukt anses som biprodukt eller avfall eftersom ett avfall normalt omfattas av striktare lagstiftning än en biprodukt. De kriterier som ska användas är bland annat att föremålet/ ämnet ska fortsätta att användas och att det produceras som en integrerad del i en produktionsprocess. När avfall inte är avfall Vidare innehåller det nya avfallsdirektivet en bestämmelse om när avfall ska upphöra att vara avfall. Bestämmelsen säger i huvudsak att EU-kommissionen och medlemsstaterna ska, utifrån specifika villkor, ta fram kriterier som kan användas för att bedöma om avfall upphört att vara avfall. Detta arbete pågår för närvarande. De villkor som omnämns i direktivet är bland annat att avfallet ska ha genomgått ett återvinningsförfarande, att det finns en efterfrågan på sådana föremål och att användningen inte kommer att leda till allmänt negativa följder för miljön. Förhoppningsvis kommer de nya reglerna att underlätta bedömningen om vad som är en biprodukt och vad som är avfall samt att i framtiden underlätta bedömningen för när avfall upphör att vara avfall. Håll ögonen öppna efter lagändringen. Johan Cederblad, Advokatfirman Vinge Johan Cederblad, advokat på Vinge i bland annat miljörätt kommer att informera MIS medlemmar. Skälighetsavvägning vid efterbehandling I juni förtydligades praxis rörande ansvarets omfattning vid efterbehandling när Miljööverdomstolen avgjorde två mål där tidsaspekten sedan föroreningarna ägt rum var av betydelse. Tidigare har praxis endast funnits avseende ansvarets omfattning vid krav på undersökningar. I ett av målen hade verksamhet bedrivits från 1920-talet till 1980-talet och i det andra målet hade verksamheten bedrivits från 1940-talet till slutet av 1970-talet. Rent generellt ansåg domstolen att; (i) en verksamhetsutövares ansvar för föroreningar som orsakats före 1960 i princip ska jämkas till noll, (ii) verksamhetsutövaren ska ha ett begränsat ansvar för föroreningar som orsakats mellan 1960 och 1969 och (iii) för föroreningar som är orsakade efter 1969 finns inte något skäl att jämka med hänsyn till tidsaspekten. Miljödomstolen påpekade också att denna generella princip kan ändras om det föreligger särskilda skäl, exempelvis att verksamheten bedrivits i strid med gällande regler. Resultatet av Miljööverdomstolens resonemang blev att ansvaret i det första fallet jämkades till 25 procent av det totala ansvaret och i det andra fallet jämkades ansvaret till 40 procent. Den tydliga skillnaden mellan dessa avgöranden och tidigare praxis kring jämkning av undersökningsansvaret är att möjligheterna till jämkning är betydligt bättre vid krav på efterbehandling än krav på undersökning. Läs gärna domarna här: miljooverdomstolen/efterbehandling-fororenadeomraden/andra-domar/ m pdf miljooverdomstolen/efterbehandling-fororenadeomraden/andra-domar/ m pdf MIS samarbetar med SIS och Vinge Sedan ett drygt år tillbaka samarbetar MIS med SIS som erbjuder MIS medlemmar rabatterade böcker inom revisionsområdet. Nu startar MIS även ett samarbete med advokatfirman Vinge. Det innebär att MIS medlemmar kommer att få information om nyheter i miljölagstiftningen och aktuella rättsfall. Båda samarbetena innebär att Miljömissivet får extra sidor med information från SIS och Vinge.

5 Ny i MIS MIS etiska regler uppdaterade Seriös miljörevisor följer etiken Vi måste tänka om Välkommen till MIS, Eva Marie Nilsson. Vad gör du? Jag är internrevisor sedan 1999 på Swedbank, den enda svenska börsnoterade banken som är certifierad enligt ISO Förra året började jag jobba med miljörevision och i höst har jag precis tagit över projektledaransvaret för vår årliga miljörevision. Som medlem i MIS förbinder du dig att följa MIS etiska regler. MIS styrelse har nyligen uppdaterat de etiska reglerna. Inte till innehållet, utan mer en språklig och moderniserad puts. På MIS hemsida finns förklarande kommentarer till varje regel. Som medlem i MIS förbinder du dig att som miljörevisor; 1. Säkerställa att du har god kompetens för ditt arbete och att alltid sträva efter att förbättra den. 2. Redovisa för uppdragsgivaren samtliga resultat som framkommit vid en revision och att stödja dina påpekanden med nödvändig och tillräcklig fakta. 3. Vara opartisk i förhållande till den verksamhet som du reviderar. 4. Inte låta ekonomiska intressen eller andra bindningar påverka ditt arbete. 5. Inte åta dig uppdrag som rör verksamheter som är ohederliga eller olagliga. 6. Inte utnyttja kunskaper om ett reviderat företag på ett otillbörligt sätt. 7. Inte yppa, utan uppdragsgivarens medgivande, vad som framkommit vid en revision. 8. Uppträda på ett sätt som gör att respekten för miljörevision och miljörevisorer främjas. Hur hittade du MIS? Min företrädare är med i MIS och tipsade mig om föreningen. Vad vill du ha ut av ditt medlemskap? Det är lite för tidigt att svara på eftersom MIS är helt nytt för mig. Jag ska snart gå en utbildning i miljörevision och med medlemskapet MIS hoppas jag kunna sätta mig i miljöfrågorna ännu mer. Jag deltog i en MIS-konferens i våras. Vad kan du bidra med i MIS? Swedbank är en av få banker som är med i MIS. Mina nätverk i och erfarenheter från bankvärlden blir mitt bidrag. Vilka är de viktigaste miljöfrågorna idag? Inom banken handlar det om att följa bankens miljöpolicy och miljöledningssystem bland annat när det gäller farligt avfall, köldmedia, att minska pappershanteringen och kontanthanteringen. Vi måste självklart tänka på miljöfrågorna när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Vi behöver prioritera miljöfrågorna mer. Under året har vi bland annat haft interna seminarieserier om hållbarhet och miljö. Globalt handlar det bland annat om vad som händer i Arktis, hur oljeutsläpp påverkar klimatet, hur vi kan ställa om vår energiförsörjning. Jag tror att folk i gemen är rätt bra på att källsortera, men vi måste tänka om kring våra fritidsintressen och resvanor. Själv cyklar jag till jobbet. MIS-bloggen för dig Häng med i debatten om EMAS III. Vad tycker du om de nya möjligheterna för små och medelstora företag att EMAS-registrera sig och för personcertifierade och MISgodkända miljörevisorer att revidera EMAS-revistrerade företag? Berätta vad du anser om MIS etiska regler eller hur och var MIS ska värva nya medlemmar. Bloggen är din. klicka på miljörevisionsbloggen. Ansvarig utgivare: Torbjörn Brorson, ordf MIS Tel: e-post: Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift Tel: e-post: Redaktionsråd: Torbjörn Brorson, som ovan Lena Gustafsson, SSL, Tel: , Anders Johansson, Envima, Tel: , Anders och Lena till redaktionsrådet Anders Johansson på Envima i Linköping och Lena Gustafsson på SLL i Stockholm har utsetts till nya ledamöter i Miljömissivets redaktionsråd. Redaktionsrådet består förutom Anders och Lena även av MIS ordförande Torbjörn Brorson. Medlemsblad för föreningen Miljörevisorer i Sverige Föreningens adress: MIS c/o Curt Henricson, Kadettgatan 1, Stockholm Tel: e-post: Föreningens plusgiro: MIS hemsida: Har du tips och förslag på vad du vill att vi ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till redaktören eller någon i redaktionsrådet.

6 ERBJUDANDE FRÅN SIS FÖRLAG TILL MIS MEDLEMMAR NYHET! Konsten att hållbarhetsredovisa Konsten att hållbarhetsredovisa är den första och enda boken som hjälper dig att dokumentera och redovisa ditt miljöarbete och sociala ansvarstagande på ett effektivt sätt. 635 kr ordinarie pris 795 kr För att erhålla rabatten gör din beställning via Bestallning_MIS_Oktober/mail.html Vill För du att hålla erhålla dig uppdaterad rabatten inom miljö- gör och din kvalitetsledning? beställning Genom via att anmäla dig till vårt elektroniska >> nyhetsbrev Update, får Vill du du en hålla gång dig i månaden uppdaterad den allra inom senaste miljö- informationen och kvalitetsledning? inom ditt ämnesområde. Genom att Anmäl anmäla dig på dig till vårt elektroniska nyhetsbrev Update, får du en gång i månaden den allra senaste informationen inom ditt ämnesområde. Anmäl dig på SIS Förlag AB Telefon , Fax E-post: SIS Förlag AB Telefon , Fax E-post

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer Nr 4 december 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte Socialt ansvar hållbart sjukhusbygge revision utan revisorer Deltagarna vid MIS höstmöte fick en fullmatad

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 September 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 försenas Enkelspår kan bli kontraproduktivt Vi måste bredda perspektiven så det inte blir green washing. Miljöfrågorna

Läs mer

Sverige klarar inte miljömålen

Sverige klarar inte miljömålen Nr 1 Mars 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Sverige klarar inte miljömålen Nej, Sverige klarar inte miljökvalitetsmålen till år 2020. Det står redan klart innan en fördjupad

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI Nr 4 December 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Återvunnet höstmöte Global Reporting, nationella miljökvalitetsmål och statliga myndigheters miljöarbete var några teman

Läs mer

MIS påverkar och gör skillnad för miljön

MIS påverkar och gör skillnad för miljön Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade Nr 2 Maj 2011 Årgång 21 Medlemsblad r Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn leder vidare efter välkalibrerat årsmöte MIS höll sitt årsmöte på Vattenfalls huvudkontor där deltagarna fick senaste

Läs mer

Kommunicera och definiera mera

Kommunicera och definiera mera Nr 2 Maj 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn fortsätter styra När miljörevisorerna själva får bestämma Kommunicera och definiera mera Revisionen av ISO 14001 startade

Läs mer

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Richard Almgren Green Business AB richard.almgren@greenbusiness.se 070-5688112 Grundstrukturen i ISO 14001 Ständig

Läs mer

Anne Swartling blir ny ordförande i MIS

Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Nr 2 Maj 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Vid MIS årsmöte i april utsågs Anne Swartling till ny ordförande i MIS efter Torbjörn

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Snart kommer nya ISO 14001

Snart kommer nya ISO 14001 Nr 4 December 2014 Årgång 24 Snart kommer nya ISO 14001 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Sammanhang, ledarskap och risker i förhållande till hot och möjligheter. Det är de allra viktigaste

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. MIS höstmöte 6:e november:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. MIS höstmöte 6:e november: Nr 3 Oktober 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte 6:e november: MIS framtida vägval Ska MIS bredda sitt perspektiv till att omfatta både miljö, kvalitet, hälsa

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 4 December 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Hållbart och energisnålt på MIS höstmöte Ett 50-tal medlemmar hade mött upp på MIS höstmöte i Solna. Energiledning, miljörätt,

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning 413100 1 (3 ) Kopia till SP- Box 857 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Box 720 405 30 GÖTEBORG Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Certifikat

Läs mer

Boka in 10:e april för MIS årsmöte bland ingenjörer

Boka in 10:e april för MIS årsmöte bland ingenjörer Nr 1 Mars 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Boka in 10:e april för MIS årsmöte bland ingenjörer Kungliga Tekniska Högskolan står i år värd för MIS årsmöte. Anmäl dig direkt

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001 Nr 1 Mars 2015 Årgång 25 Akademiskt hållbart årsmöte 23:e april Anmäl dig snarast och senast den 17 april till MIS årsmöte den 23:e april. Du kan påverka MIS framtida inriktning som är en viktig och avgörande

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Kunddag. Nytt telefonnummer till Swedac: 0771-990 900

Kunddag. Nytt telefonnummer till Swedac: 0771-990 900 Innehåll Kunddag Nytt telefonnummer till Swedac Ny hemsida SWEDAC blir Swedac ISO/IEC 17065 kommer (så småningom) att ersätta EN 45011 för produktcertifiering ISO CASCO har startat arbete med den blivande

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Personcertifiering av miljörevisorer

Personcertifiering av miljörevisorer Personcertifiering av miljörevisorer Tolkningsdokument avseende kraven i ISO 19011:2011 Miljörevisorer i Sverige Oktober 2011, Utgåva 6.4 Innehåll 1. BAKGRUND 3 2. OMFATTNING 3 3. REFERENSER 3 4. DEFINITIONER

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

RAPPORT OM. Landstingens och regionernas lagbevakning inom miljö

RAPPORT OM. Landstingens och regionernas lagbevakning inom miljö Landstingens och regionernas lagbevakning inom miljö 2007 INNEHÅLL Förord...3 Sammanfattning...4 Kartläggning miljölagbevakning...5 Syfte och metod...5 Definitioner...5 Analys...6 Nuläget...6 Allmänt om

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Risk-, kris- och kontinuitetshantering Utbildningar 2010

Risk-, kris- och kontinuitetshantering Utbildningar 2010 Risk-, kris- och kontinuitetshantering Utbildningar 2010 God riskhantering är en förutsättning för framgång. Vi lär dig hur. SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder.

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård Energi i tillsynen - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011 Jimmi Hård 2012-02-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...3 4. REDOVISNING AV ENERGIKARTLÄGGNING OCH ENERGIPLAN...4

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Medarbetare. Hans Sjöholm Konsult 0451-599 82 070-567 89 16. Eva Lundin Sekreterare 0451-599 80. Bengt Ållemark Konsult 0451-599 83 070-667 89 16

Medarbetare. Hans Sjöholm Konsult 0451-599 82 070-567 89 16. Eva Lundin Sekreterare 0451-599 80. Bengt Ållemark Konsult 0451-599 83 070-667 89 16 Välkommen till Miljöassistans Norden AB. Miljöassistans är ett personalägt fristående konsultföretag med inriktning mot medelstora och mindre industriers behov av kompetens och resurser i sitt miljöarbete.

Läs mer

Omfattande revidering av ISO 14001 väntar

Omfattande revidering av ISO 14001 väntar 2010-08-23 Handläggare, tfn Karin Bagge, +46 8 555 520 86 E-post Karin.bagge@sis.se Omfattande revidering av ISO 14001 väntar SIS, Swedish Standards Institute Framtidens miljöledningssystem bör enligt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2014 Installations Certifiering i Stockholm AB EIO Kyl & Värmepumpföreningen Svenska Kyltekniska

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

ISO 14001 Miljörevisionsprogram för SAS Tech

ISO 14001 Miljörevisionsprogram för SAS Tech Akademin för innovation, design och teknik EXAMENSARBETE I FLYGTEKNIK 15 HP, GRUNDNIVÅ 300 ISO 14001 Miljörevisionsprogram för SAS Tech Photo: SAS Image Library Författare: Gabor Posan och Christian Holmström

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

ekologisk kompensation

ekologisk kompensation ekologisk kompensation STOCKHOLM 18-19 OKTOBER 2011 Ekologisk kompensation vägen vidare Konferens i Stockholm den 18 oktober med fältexkursion den 19 oktober Intresset för vår konferens om ekologisk kompensation

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

ISO 14001. Kunnig marknad Miljöarbetet håller på att utvecklas till att omfatta mer än bara ett ansvar för miljöpåverkan

ISO 14001. Kunnig marknad Miljöarbetet håller på att utvecklas till att omfatta mer än bara ett ansvar för miljöpåverkan ISO 14001 Idag har vi i Sverige runt 2 800 verksamheter certifierade mot ISO 14001. Vi är det land per capita som har flest certifikat. I totalt antal certifikat är vi bara omsprungna av länder som Japan,

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Certifiering En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Se till att er bostadsrättsförening blir kvalitetssäkrad Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Målnummer: M3079-04 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2005-05-17 Rubrik: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen-----ett

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Saneringsansvar m.m. enligt miljöbalken en utmaning bl.a. vid företags- och fastighetsförvärv

Saneringsansvar m.m. enligt miljöbalken en utmaning bl.a. vid företags- och fastighetsförvärv Saneringsansvar m.m. enligt miljöbalken en utmaning bl.a. vid företags- och fastighetsförvärv SANERINGSANSVAR MILJÖBALKEN Verksamhet efter 1969, ej preskription 2 kap och 10 kap Viss verksamhet anses pågående

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

1996 års miljöredovisning från AB Beg. Bildelar

1996 års miljöredovisning från AB Beg. Bildelar 1996 års miljöredovisning från AB Beg. Bildelar VD har ordet AB Begagnade Bildelars affärsidé är återanvändning och materialåtervinning från både krockskadade och uttjänta bilar. När vi säljer en begagnad

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2008. Gammadata Mätteknik AB

MILJÖREDOVISNING 2008. Gammadata Mätteknik AB MILJÖREDOVISNING 2008 Gammadata Mätteknik AB Innehållsförteckning Ve r k s a m h e t o c h b a k g r u n d...4 Ra d o n o c h c e s i u m...6 Mi l j ö påv e r k a n...8 Ve r k s a m h e t e n s t j ä n

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

Miljorattsdagarna 2012

Miljorattsdagarna 2012 .... Miljorattsdagarna 2012 23-24 oktober 2012 Rosteriet, Liljeholmen Stockholm Så realiserar du lagändringarna i praktiken a Vad är nytt inom avfallslagstiftningen och hur påverkar det din verksamhet?

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO

MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO Sida 1 av 5 MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO 14001 Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 Sida 2 av 5 4.1 GENERELLA KRAV 4.1.1 Orientering Miljöledningssystemet gäller för Ateljé Arkitekten i Väst AB,

Läs mer