EMAS Easy förenklar för mindre företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMAS Easy förenklar för mindre företag"

Transkript

1 Nr 3 oktober 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige EMAS Easy förenklar för mindre företag Personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer får nu möjlighet att revidera EMAS-registrerade företag. En av nyheterna i EMAS-förordningen är den särskilda satsningen på små- och medelstora företag, EMAS Easy, som ska göra en EMAS-registrering enklare och mer kostnadseffektiv. Miljöstyrningsrådet har utbildat ett 30-tal EMAS-konsulter och erbjuder nu MIS-godkända och personcertifierade revisorer en särskild utbildning för att kunna revidera de EMAS-registrerade företagen. Sid 3 EMAS Easy, en enklare väg till EMASregistrering för små och medelstora företag. MIS roll upphör i personcertifieringen LRQA släpper ackrediteringen MIS roll i certifieringsarbetet kommer att upphöra när LRQA nu släpper ackrediteringen hos Swedac. För den som är eller vill bli personcertifierad ska det inte innebära någon skillnad. Kom på MIS höstmöte MIS höstmöte hålls i år den 15:e november på Postmuseum. Anmäl dig till MIS höstmöte den 15:e november i Gamla Stan i Stockholm. Du får vet allt om hur världens kanske mest miljöanpassade sjukhus ska byggas och hur Posten gör när de reviderar utan revisorer. Dessutom får du senaste nytt om ISO och den nya gemensamma strukturen för alla ledningssystem. Du får också veta ännu mer om EMAS Easy och om du som miljörevisor kan revidera EMAS. Sid 2 Sid 2 MIS samarbetar för mer medlemsnytta MIS startar nu ett samarbete med advokatbyrån Vinge. De kommer i varje Miljömissiv att bidra med nyheter om miljölagar och med aktuella rättsfall. Redan tidigare samarbetar MIS med SIS som erbjuder rabatterad litteratur på revisionsområdet. Sid 2

2 Styrelsemöten 14:e oktober 15:e december Vi informerar vad som är på gång inom vår förening Höstkonferens 15:e november på Postmuseum, Gamla stan i Stockholm Utan rätt adress ingen information Har du eller ska du byta arbetsplats eller företag? Hjälp MIS administratör i hans alltid pågående detektivarbete och meddela din nya adress. Utan korrekt adress får du inte den information och de medlemsförmåner du har rätt till. Nya medlemmar Annkristin Castagna, Grontmij, Västerås Lina Helmersson, Envima, Linköping Johanna Hörstedt, Sweco Environment, Stockholm Karin Lindblom, Byggutbildning i Askim, Askim Eva Marie Nilsson, Swedbank, Stockholm Fredrik Rosengren, Sandvik, Stockholm Hans Thulin, Miljökonsulten, Helsingborg Nya MIS-godkända miljörevisorer Karin Lindblom, Byggutbildning i Askim, Askim Fredrik Rosengren, Sandvik, Stockholm Få din utbildning MIS-godkänd Arrangerar ditt företag utbildningar i miljörevision? Nu kan du få utbildningen MIS-godkänd. Sex utbildningsföretag har hittills fått utbildningar MIS-godkända. Mer om hur du gör och vilka företag som har MIS-godkända utbildningar hittar du på MIS hemsida: Mer för medlemskapet MIS styrelse strävar efter att öka värdet av medlemskapet i MIS. De senaste månaderna har du som medlem fått flera erbjudanden och inbjudningar. Varje erbjudande bedöms noga utifrån ett nyttoperspektiv och vi hoppas att du som medlem tycker de är intressanta och tillför något till medlemskapet. Hör gärna av dig om du har egna förslag. Boka in MIS höstmöte 15:e november Bygg ett miljöanpassat sjukhus Hur gör Stockholms läns landsting när de bygger världens mest miljöanpassade universitetssjukhus och hur gör Posten när de reviderar utan revisorer? Det får du veta när du deltar i MIS höstmöte. På programmet finns också senaste nytt om den nyligen antagna ISO och den största förändringen på många år; den nya strukturen som kommer att förenkla alla ledningssystem. Du får också veta mer om EMAS globala satsning, om EMAS Easy för mindre företag och de nya kraven i EMAS-förordningen som ställer större krav på medlemsländerna. När: 15:e november, kl Var: Postmuseet, Lilla Nygatan 6, Stockholm (nära Gamla Stans tunnelbanestation). Kostnad för medlemmar: 950 kronor plus moms. Kostnad för icke medlemmar: 1800 kronor plus moms. Lunch och kaffe ingår. Anmälan: Inbjudan går i dagarna ut med e-post. Du kan också anmäla dig på MIS hemsida: LRQA upphör med ackreditering av ISO LRQA fortsätter med personcertifiering, men slutar med sin ackreditering från Swedac för Enligt LRQA ska det inte innebära någon skillnad för personcertifierade miljörevisorer. MIS roll i certifieringsarbetet kommer att upphöra, säger MIS ordförande Torbjörn Brorson, som kommer att behålla sitt certifikat. Sedan ISO introducerades i Sverige för snart 15 år sedan har personcertifieringen av miljörevisorer gjorts av LRQA Sverige (f d Integria). De har nu valt att lämna ackrediteringen från Swedac för ISO 19011, men kommer att fortsätta personcertifieringen av miljörevisorer med samma krav som tidigare. De kommer också att personcertifiera kvalitetsrevisorer. För personcertifierade miljörevisorer ska det inte innebära någon skillnad, Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna ska bli världens mest miljöanpassade sjukhus. På MIS höstmöte får du veta hur de gör. menar Anita Dahlgren, revisionsledare och områdesansvarig för personcertifieringen på LRQA. MIS arbete upphör Ett antal MIS-medlemmar är personcertifierade och MIS har genom åren ansvarat för tolkningsdokumentet till ISO 14001, det dokument som specificerar kraven på miljörevisorn och hur certifieringen ska gå till. MIS har också deltagit i bedömningspanelen hos LRQA vid vid det första certifieringstillfället. Det arbetet från MIS kommer att upphöra. Att ackrediteringen upphör kan innebära att en del överväger att lämna systemet. Personligen kommer jag dock att behålla mitt certifikat. Jag har varit med sedan certifieringen infördes och tycker det är viktigt att miljörevisorer kan uppvisa ett formellt bevis på sin utbildning och erfarenhet, säger Torbjörn Brorson.

3 EMAS Easy ska ge fler EMAS-registreringar EMAS blir enklare och billigare att införa i mindre företag Med EMAS Easy ska det bli lättare för små och medelstora företag att införa ISO och EMAS. I en försöksverksamhet hos Miljöstyrningsrådet erbjuds nu personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer en specialutbildning för att kunna göra revisioner i företag som infört EMAS med EMAS Easymetoden. I den nya EMAS-förordningens särskilda satsning på små och medelstora företag, har EU-kommissionen och Miljöstyrningsrådet tillsammans utbildat ett 30-tal svenska miljökonsulter i EMAS Easy. Med hjälp av den tekniken ska de hjälpa små och medelstora företag att införa ISO och EMAS. I försöket ingår vissa ekonomiska subventioner för revisionskostnaderna. Vi vet att det nästan alltid är kostnaderna som avgör när mindre företag avstår från att införa miljöledningssystem, säger Sven-Olof Ryding på Miljöstyrningsrådet. Var miljöledningssmarta Han hoppas att försöket ska visa att kostnaderna för att införa och revidera miljöledningssystem kommer att bli betydligt lägre än idag. Han menar också att små och medelstora företag har allt att vinna på en EMAS-registrering eftersom det innebär att de också uppfyller alla krav i ISO Ni kommer att bli mer konkurrenskraftiga och ha större möjlighet att vinna både privata och offentliga upphandlingar med öppenheten om ert miljöarbete. Var miljöledningssmarta, med EMAS Easy bör många av er ha råd att EMAS-registrera er. Nya EMAS - ingen lightversion EMAS Easy gör det mindre byråkratiskt och mer kostnadseffektivt att införa EMAS. Men det är ingen light version. Slutresultatet är detsamma som tidigare, poängterar Sven-Olof Ryding. En EMAS-registrering skiljer sig från andra miljöledningssystem eftersom den visar att företaget öppet redovisar sitt miljöarbete och att de låtit oberoende externa revisorer gå igenom och godkänna sin miljöredovisning. Politisk vilja avgör Om EMAS kan införas enklare och billigare blir det också intressant att ta reda på om revisionerna kan göras enklare och billigare. Givetvis med samma krav på revisorer och utförande som tidigare. Miljöstyrningsrådet erbjuder därför personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer en Sven-Olof Ryding på Miljöstyrningsrådet menar att den politiska viljan avgör om fler mindre företag EMAS-registrerar sig. revisionsutbildning enligt EMAS lll för att kunna göra revisioner i företag som infört EMAS med EMAS Easy-metoden. En utbildning genomförs redan i oktober och Sven-Olof Ryding räknar med att det ska bli fler utbildningar. Han hoppas att samarbetet med MIS ska innebära att fler företag ska kunna införa miljöledningssystem. Om det visar sig vara möjligt så blir den avgörande frågan om det finns en politisk vilja att göra det enklare och billigare att införa miljöledningssystem, säger Sven- Olof Ryding med en tydlig passning till beslutsfattande politiker. Mer om EMAS och EMAS Easy hittar du på: EMAS (Eco Management and Audit Scheme) EMAS är en EU-förordning som antogs av EU:s miljöministrar Den är därmed svensk lag. Den har reviderats två gånger. För att bli EMAS-registrerat måste ett företag eller en organisation ha en miljöredovisning som granskats av en oberoende revisor. Syftet är ge trovärdighet åt miljöredovisningen som måste uppfylla skall-kraven i ISO Några nyheter i EMASförordningen EMAS kan tillämpas globalt. Ett EMASregistrerat företag kan därmed redovisa sitt ISO arbete runt hela världen. Kraven på marknadsföring ökar på medlemsländerna. Varje medlemsland ska ha en strategisk grupp som ska arbeta med frågor om hur EMAS-registrerade företag kan gynnas med utgångspunkt från lagstiftningen. I Sverige ska Miljödepartement, Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter ta fram årliga strategier för att underlätta införandet av EMAS. I andra EU-länder har det fått formen av enklare omprövning, färre tillsynsbesök och längre perioder för kontroll av IPPCkrav. En ny officiell EMAS-logotype ska göra det enklare för företag att marknadsföra sitt miljöarbete.

4 Nyheter inom miljörätten I väntans tider på nya avfallsregler Under 2008 klubbades ett nytt ramdirektiv igenom för avfall inom EU (2008/98/EG). Direktivet kräver att de nya EU-reglerna införs i svensk lagstiftning senast den 12 december Miljöbalkens femtonde kapitel kommer förmodligen att få ett helt nytt utseende och avfallsförordningen görs om. De nya reglerna rör bland annat definitionen av restprodukter och hantering av avfall. Något slutligt förslag har ännu inte presenterats. EG-domstolen har i ett antal avgöranden förtydligat den ganska breda definitionen av avfall genom att ställa upp vissa villkor för vad som krävs för att en restprodukt ska kunna anses vara en biprodukt och inte avfall. EG-domstolens kriterier införs nu i lagstiftningen och det blir lättare att definiera om en restprodukt ska anses utgöra avfall eller inte. Ur ett miljörättsligt perspektiv är det av betydelse om en restprodukt anses som biprodukt eller avfall eftersom ett avfall normalt omfattas av striktare lagstiftning än en biprodukt. De kriterier som ska användas är bland annat att föremålet/ ämnet ska fortsätta att användas och att det produceras som en integrerad del i en produktionsprocess. När avfall inte är avfall Vidare innehåller det nya avfallsdirektivet en bestämmelse om när avfall ska upphöra att vara avfall. Bestämmelsen säger i huvudsak att EU-kommissionen och medlemsstaterna ska, utifrån specifika villkor, ta fram kriterier som kan användas för att bedöma om avfall upphört att vara avfall. Detta arbete pågår för närvarande. De villkor som omnämns i direktivet är bland annat att avfallet ska ha genomgått ett återvinningsförfarande, att det finns en efterfrågan på sådana föremål och att användningen inte kommer att leda till allmänt negativa följder för miljön. Förhoppningsvis kommer de nya reglerna att underlätta bedömningen om vad som är en biprodukt och vad som är avfall samt att i framtiden underlätta bedömningen för när avfall upphör att vara avfall. Håll ögonen öppna efter lagändringen. Johan Cederblad, Advokatfirman Vinge Johan Cederblad, advokat på Vinge i bland annat miljörätt kommer att informera MIS medlemmar. Skälighetsavvägning vid efterbehandling I juni förtydligades praxis rörande ansvarets omfattning vid efterbehandling när Miljööverdomstolen avgjorde två mål där tidsaspekten sedan föroreningarna ägt rum var av betydelse. Tidigare har praxis endast funnits avseende ansvarets omfattning vid krav på undersökningar. I ett av målen hade verksamhet bedrivits från 1920-talet till 1980-talet och i det andra målet hade verksamheten bedrivits från 1940-talet till slutet av 1970-talet. Rent generellt ansåg domstolen att; (i) en verksamhetsutövares ansvar för föroreningar som orsakats före 1960 i princip ska jämkas till noll, (ii) verksamhetsutövaren ska ha ett begränsat ansvar för föroreningar som orsakats mellan 1960 och 1969 och (iii) för föroreningar som är orsakade efter 1969 finns inte något skäl att jämka med hänsyn till tidsaspekten. Miljödomstolen påpekade också att denna generella princip kan ändras om det föreligger särskilda skäl, exempelvis att verksamheten bedrivits i strid med gällande regler. Resultatet av Miljööverdomstolens resonemang blev att ansvaret i det första fallet jämkades till 25 procent av det totala ansvaret och i det andra fallet jämkades ansvaret till 40 procent. Den tydliga skillnaden mellan dessa avgöranden och tidigare praxis kring jämkning av undersökningsansvaret är att möjligheterna till jämkning är betydligt bättre vid krav på efterbehandling än krav på undersökning. Läs gärna domarna här: miljooverdomstolen/efterbehandling-fororenadeomraden/andra-domar/ m pdf miljooverdomstolen/efterbehandling-fororenadeomraden/andra-domar/ m pdf MIS samarbetar med SIS och Vinge Sedan ett drygt år tillbaka samarbetar MIS med SIS som erbjuder MIS medlemmar rabatterade böcker inom revisionsområdet. Nu startar MIS även ett samarbete med advokatfirman Vinge. Det innebär att MIS medlemmar kommer att få information om nyheter i miljölagstiftningen och aktuella rättsfall. Båda samarbetena innebär att Miljömissivet får extra sidor med information från SIS och Vinge.

5 Ny i MIS MIS etiska regler uppdaterade Seriös miljörevisor följer etiken Vi måste tänka om Välkommen till MIS, Eva Marie Nilsson. Vad gör du? Jag är internrevisor sedan 1999 på Swedbank, den enda svenska börsnoterade banken som är certifierad enligt ISO Förra året började jag jobba med miljörevision och i höst har jag precis tagit över projektledaransvaret för vår årliga miljörevision. Som medlem i MIS förbinder du dig att följa MIS etiska regler. MIS styrelse har nyligen uppdaterat de etiska reglerna. Inte till innehållet, utan mer en språklig och moderniserad puts. På MIS hemsida finns förklarande kommentarer till varje regel. Som medlem i MIS förbinder du dig att som miljörevisor; 1. Säkerställa att du har god kompetens för ditt arbete och att alltid sträva efter att förbättra den. 2. Redovisa för uppdragsgivaren samtliga resultat som framkommit vid en revision och att stödja dina påpekanden med nödvändig och tillräcklig fakta. 3. Vara opartisk i förhållande till den verksamhet som du reviderar. 4. Inte låta ekonomiska intressen eller andra bindningar påverka ditt arbete. 5. Inte åta dig uppdrag som rör verksamheter som är ohederliga eller olagliga. 6. Inte utnyttja kunskaper om ett reviderat företag på ett otillbörligt sätt. 7. Inte yppa, utan uppdragsgivarens medgivande, vad som framkommit vid en revision. 8. Uppträda på ett sätt som gör att respekten för miljörevision och miljörevisorer främjas. Hur hittade du MIS? Min företrädare är med i MIS och tipsade mig om föreningen. Vad vill du ha ut av ditt medlemskap? Det är lite för tidigt att svara på eftersom MIS är helt nytt för mig. Jag ska snart gå en utbildning i miljörevision och med medlemskapet MIS hoppas jag kunna sätta mig i miljöfrågorna ännu mer. Jag deltog i en MIS-konferens i våras. Vad kan du bidra med i MIS? Swedbank är en av få banker som är med i MIS. Mina nätverk i och erfarenheter från bankvärlden blir mitt bidrag. Vilka är de viktigaste miljöfrågorna idag? Inom banken handlar det om att följa bankens miljöpolicy och miljöledningssystem bland annat när det gäller farligt avfall, köldmedia, att minska pappershanteringen och kontanthanteringen. Vi måste självklart tänka på miljöfrågorna när vi utvecklar nya produkter och tjänster. Vi behöver prioritera miljöfrågorna mer. Under året har vi bland annat haft interna seminarieserier om hållbarhet och miljö. Globalt handlar det bland annat om vad som händer i Arktis, hur oljeutsläpp påverkar klimatet, hur vi kan ställa om vår energiförsörjning. Jag tror att folk i gemen är rätt bra på att källsortera, men vi måste tänka om kring våra fritidsintressen och resvanor. Själv cyklar jag till jobbet. MIS-bloggen för dig Häng med i debatten om EMAS III. Vad tycker du om de nya möjligheterna för små och medelstora företag att EMAS-registrera sig och för personcertifierade och MISgodkända miljörevisorer att revidera EMAS-revistrerade företag? Berätta vad du anser om MIS etiska regler eller hur och var MIS ska värva nya medlemmar. Bloggen är din. klicka på miljörevisionsbloggen. Ansvarig utgivare: Torbjörn Brorson, ordf MIS Tel: e-post: Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift Tel: e-post: Redaktionsråd: Torbjörn Brorson, som ovan Lena Gustafsson, SSL, Tel: , Anders Johansson, Envima, Tel: , Anders och Lena till redaktionsrådet Anders Johansson på Envima i Linköping och Lena Gustafsson på SLL i Stockholm har utsetts till nya ledamöter i Miljömissivets redaktionsråd. Redaktionsrådet består förutom Anders och Lena även av MIS ordförande Torbjörn Brorson. Medlemsblad för föreningen Miljörevisorer i Sverige Föreningens adress: MIS c/o Curt Henricson, Kadettgatan 1, Stockholm Tel: e-post: Föreningens plusgiro: MIS hemsida: Har du tips och förslag på vad du vill att vi ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till redaktören eller någon i redaktionsrådet.

6 ERBJUDANDE FRÅN SIS FÖRLAG TILL MIS MEDLEMMAR NYHET! Konsten att hållbarhetsredovisa Konsten att hållbarhetsredovisa är den första och enda boken som hjälper dig att dokumentera och redovisa ditt miljöarbete och sociala ansvarstagande på ett effektivt sätt. 635 kr ordinarie pris 795 kr För att erhålla rabatten gör din beställning via Bestallning_MIS_Oktober/mail.html Vill För du att hålla erhålla dig uppdaterad rabatten inom miljö- gör och din kvalitetsledning? beställning Genom via att anmäla dig till vårt elektroniska >> nyhetsbrev Update, får Vill du du en hålla gång dig i månaden uppdaterad den allra inom senaste miljö- informationen och kvalitetsledning? inom ditt ämnesområde. Genom att Anmäl anmäla dig på dig till vårt elektroniska nyhetsbrev Update, får du en gång i månaden den allra senaste informationen inom ditt ämnesområde. Anmäl dig på SIS Förlag AB Telefon , Fax E-post: SIS Förlag AB Telefon , Fax E-post

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer Nr 4 december 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte Socialt ansvar hållbart sjukhusbygge revision utan revisorer Deltagarna vid MIS höstmöte fick en fullmatad

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 1 Mars 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Klimatkompenserat årsmöte Den 15:e april är det dags för MIS årsmöte, denna gång hos ABB i Sollentuna. Inbjudan är på väg ut.

Läs mer

Sverige klarar inte miljömålen

Sverige klarar inte miljömålen Nr 1 Mars 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Sverige klarar inte miljömålen Nej, Sverige klarar inte miljökvalitetsmålen till år 2020. Det står redan klart innan en fördjupad

Läs mer

Ekosystemen har en gräns

Ekosystemen har en gräns Nr 2 Maj 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Vi har redan nått planeten gräns för biologisk mångfald. Ekosystemen har en gräns Planetära gränsvärden i jordens ekosystem är

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 September 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 försenas Enkelspår kan bli kontraproduktivt Vi måste bredda perspektiven så det inte blir green washing. Miljöfrågorna

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI Nr 4 December 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Återvunnet höstmöte Global Reporting, nationella miljökvalitetsmål och statliga myndigheters miljöarbete var några teman

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

MIS påverkar och gör skillnad för miljön

MIS påverkar och gör skillnad för miljön Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade Nr 2 Maj 2011 Årgång 21 Medlemsblad r Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn leder vidare efter välkalibrerat årsmöte MIS höll sitt årsmöte på Vattenfalls huvudkontor där deltagarna fick senaste

Läs mer

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag EMAS Easy Miljöledningssystem för små och medelstora företag metod som förenklar införandet av miljöledningssystem för små företag miljöstyrningsrådets uppdrag sanktionerade avgifter Emas - EU:s verktyg

Läs mer

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Richard Almgren Green Business AB richard.almgren@greenbusiness.se 070-5688112 Grundstrukturen i ISO 14001 Ständig

Läs mer

Kommunicera och definiera mera

Kommunicera och definiera mera Nr 2 Maj 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn fortsätter styra När miljörevisorerna själva får bestämma Kommunicera och definiera mera Revisionen av ISO 14001 startade

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 november 2015 Årgång 25 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 är här Tidigare MIS ordförander gör en framtidsspaning för miljörevision: Nu är den reviderade versionen av ISO

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Anne Swartling blir ny ordförande i MIS

Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Nr 2 Maj 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Vid MIS årsmöte i april utsågs Anne Swartling till ny ordförande i MIS efter Torbjörn

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Snart kommer nya ISO 14001

Snart kommer nya ISO 14001 Nr 4 December 2014 Årgång 24 Snart kommer nya ISO 14001 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Sammanhang, ledarskap och risker i förhållande till hot och möjligheter. Det är de allra viktigaste

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Akademisk inramning på MIS årsmöte

Akademisk inramning på MIS årsmöte Nr 2 Mars 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Akademisk inramning på MIS årsmöte Ett drygt 40-tal medlemmar deltog vid MIS årsmöte i april. Årsmötesprogrammet bjöd bland

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy KUN 2012-09-25, p 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-11 KUN 2012/199 Handläggare: Anne-Marie Mellquist Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy 2012-2014 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001 Nr 1 Mars 2015 Årgång 25 Akademiskt hållbart årsmöte 23:e april Anmäl dig snarast och senast den 17 april till MIS årsmöte den 23:e april. Du kan påverka MIS framtida inriktning som är en viktig och avgörande

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia

Läs mer

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET Med våra verktyg och metoder kan vi hjälpa er med att få en hållbar affärsutveckling som genomsyrar hela verksamheten och samtidigt lösa era miljöproblem

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. MIS höstmöte 6:e november:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. MIS höstmöte 6:e november: Nr 3 Oktober 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte 6:e november: MIS framtida vägval Ska MIS bredda sitt perspektiv till att omfatta både miljö, kvalitet, hälsa

Läs mer

Nya hållbara perspektiv?

Nya hållbara perspektiv? Nr 2 Maj 2015 Årgång 25 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nya hållbara perspektiv? Ska MIS jobba smalt eller brett? Vid årsmötet presenterade Framtidsgruppen sitt förslag till att bredda

Läs mer

Uppföljning och miljörevision

Uppföljning och miljörevision Uppföljning och miljörevision Marianne Dalbro Miljöcontroller och miljörevisionsledare marianne.dalbro@gu.se 786 1740 Varför? ISO 14001 kräver rutiner för övervakning, mätning och dokumentation av miljöpåverkan.

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Att arbeta effektivt med miljöledningssystem då, nu, framtid

Att arbeta effektivt med miljöledningssystem då, nu, framtid SYSTEM LEDNINGS MILJÖ Att arbeta effektivt med miljöledningssystem då, nu, framtid Onsdag den 9 november 2005 klockan 9.00 17.00 Megasalen, Almegahuset Blasieholmsgatan 5, Stockholm Inbjudan till konferensen

Läs mer

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning 413100 1 (3 ) Kopia till SP- Box 857 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Box 720 405 30 GÖTEBORG Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Certifikat

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Kunddag. Nytt telefonnummer till Swedac: 0771-990 900

Kunddag. Nytt telefonnummer till Swedac: 0771-990 900 Innehåll Kunddag Nytt telefonnummer till Swedac Ny hemsida SWEDAC blir Swedac ISO/IEC 17065 kommer (så småningom) att ersätta EN 45011 för produktcertifiering ISO CASCO har startat arbete med den blivande

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 4 December 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Hållbart och energisnålt på MIS höstmöte Ett 50-tal medlemmar hade mött upp på MIS höstmöte i Solna. Energiledning, miljörätt,

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Certifiering En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Se till att er bostadsrättsförening blir kvalitetssäkrad Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis

Läs mer

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se Miljörevision Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten ellen.lagrell@gu.se, 786 1832 Innehåll Vad är miljörevision? Varför gör vi miljörevision? Planering och processer för miljörevision på GU Vad

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Boka in 10:e april för MIS årsmöte bland ingenjörer

Boka in 10:e april för MIS årsmöte bland ingenjörer Nr 1 Mars 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Boka in 10:e april för MIS årsmöte bland ingenjörer Kungliga Tekniska Högskolan står i år värd för MIS årsmöte. Anmäl dig direkt

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar!

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar! Sida 1 av 5 Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här. Kvalitet OnLine Nyhetsbrev nr 4-2012 VILL DU GÅ MED I KVALITET ONLINE ELLER DELTAGA

Läs mer

UTBILDNING: Miljölagstiftning

UTBILDNING: Miljölagstiftning UTBILDNING: Miljölagstiftning Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS ställer krav på att organisationen följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning. För att kunna göra

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Chefsutbildning 14 oktober 2015 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE TEL: 031 786 9870 Ur dokumentet Roller, ansvar

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 13 april 2016 MARIANNE DALBRO MILJÖCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Thomas Björkman Workshop: Energikartläggning i Handelsföretagrapportering 2016-10-27 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i

Läs mer

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård Energi i tillsynen - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011 Jimmi Hård 2012-02-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...3 4. REDOVISNING AV ENERGIKARTLÄGGNING OCH ENERGIPLAN...4

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Workshop: Energikartläggning i industriföretagrapportering 2016-10-04 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag?

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Visa att ert företag är seriöst BLI AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG

Visa att ert företag är seriöst BLI AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG Visa att ert företag är seriöst BLI AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG - En trygghet för kunder, företag och medarbetare Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte och

Läs mer

Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald!

Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald! 2014-11-19 15/20 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald! BAKGRUND I en väl fungerande

Läs mer

Miljöledning och miljörevision vid Göteborgs universitet

Miljöledning och miljörevision vid Göteborgs universitet Miljöledning och miljörevision vid Göteborgs universitet Marianne Dalbro Miljöcontroller marianne.dalbro@gu.se 031-786 17 40 För praktiskt genomförande av ovanstående ansvar bör prefekten fördela nedanstående

Läs mer

Nyvalda och omvalda 2014

Nyvalda och omvalda 2014 2014-10-31 15/03 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Nyvalda och omvalda 2014! BAKGRUND I en väl fungerande demokrati är valbarheten

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION Chefsutbildning 18 maj 2016 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE 031 786 9870 Ur dokumentet

Läs mer