Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer"

Transkript

1 Nr 4 december 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte Socialt ansvar hållbart sjukhusbygge revision utan revisorer Deltagarna vid MIS höstmöte fick en fullmatad dag med MIS-nyheter, EMAS Easy, ISO 26000, Posthistoria och det allra senaste om hur bygget och driften av nya Karolinska universitetssjukhuset ska bli så hållbar och miljövänlig som möjligt. Hållbarhet - patienten först kan ge en helt ny känsla för ordet miljövård. Sid 2 ISO hjälper oss att ta socialt ansvar I mitten av november kom äntligen standarden för socialt ansvarstagande, ISO på svenska. Världens största standardiseringsprojekt, som pågått i fem år, är slutfört. Vid MIS höstmöte, tre dagar innan standarden lanserades på svenska berättade Kristina Sandberg på SIS, som varit internationell projektledare, om den långa vägen till färdig standard. Det går att revidera mot standarden, men den är inte certifieringsbar, förklarade hon. sid 3 Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer Den svenska Posten reviderar numera sin verksamhet utan revisorer. Internrevision används bara vid brister. Med hjälp av en intern katalysator gör ledningsgrupper på olika nivåer egenkontroller. Nätverk och processråd säkrar att de gör vad de ska. Ledningen har bättre kontroll på sin verksamhet idag eftersom det här innebär att de måste engagera sig mera, berättade Postens kvalitetsspecialist Ann-Marie Sandholm vid MIS höstmöte. Sid 5 MIS bland sociala medier MIS kommunicerar allt mer på nätet. Hemsidan har funnit länge, i våras kom MIS-bloggen och det senaste tillskottet är MIS på Linkedin. Sid 2 Uppdatera ditt MIS-godkännande Är du MIS-godkänd? Gäller ditt diplom fortfarande? Diplomen gäller i två år innan de måste uppdateras. Sid 2 Kvitto på kompetensen Jag ser det som ett kvitto på min kompetens, säger Fredrik Rosengren, ny MIS-medlem som också är MIS-godkänd miljörevisor. Sid 5

2 Vi informerar vad som är på gång inom vår förening Miljöanpassad vård på nytt sjukhus Styrelsemöte 15:e december Ny medlem Ingela Nordin, Becker Industrial Coating, Märsta Ny MIS-godkänd miljörevisor Fredrik Rosengren, Fortum, Stockholm Presentera MIS MIS uppdaterar nu sitt presentationsmaterial. När du som medlem håller utbildningar eller har samlingar får du snart tillgång till ett aktuellt material om MIS. Uppdatera dig Är du MIS-godkänd miljörevisor? Titta på ditt intyg och kontrollera att det fortfarande är aktuellt. Har det gått ut eller är på väg att gå ut, kontakta MIS kansli för att uppdatera. Adressen Ska du byta jobb eller arbetsplats? Byter företaget faktureringssystem? Anmäl din nya e-post- och faktureringsadress till MIS kansli. Risken är annars stor att du ramlar ur våra adressregister och missar utskick och viktig information från MIS. MIS på Linkedin Nu finns MIS även på nätverket Linkedin som är en kanal att hålla kontakt med arbetskamrater, affärskontakter och informera om sin bransch och yrkesgrupp. För att nå MIS måste du först skaffa en konto. Sedan hittar du MIS här: &sik= MIS-bloggen diskuterar Häng med i revisionsdebatterna, dela med dig av dina erfarenheter och tipsa dina miljörevisionskollegor om kurser, seminarier, litteratur och nya metoder. Öka medlemsnyttan för dig själv och dina revisionskollegor. Bloggen är din. klicka på miljörevisionsbloggen. Arkitekterna Tengbom och Whites bilder av världens mest miljöanpassade universitetssjukhus öppnar världens mest miljöanpassade universitetssjukhus, Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Sjukhusets vision: Patienten först kan tillsammans med all miljöanpassning ge begreppet miljövård en helt ny dimension. Spaden för Nya Karolinska sattes i marken i september i år. Men förberedelser, förankring och upphandling har pågått länge. Byggkostnaden beräknas till 14,5 miljarder och hållbarhetsaspekten ska genomsyra både bygget och den kommande verksamheten. Ett särskilt projektbolag ska både utforma, bygga, finansiera och driva sjukhuset (förutom vården som ska drivas av landstinget) i 30 år. Sedan kan Stockholms läns landsting ta över anläggningen, om de inte väljer att förlänga avtalet. Miljöklassade byggnader Anders Göransson, miljösamordnare inom SLL på den förvaltning som ansvarar för Nya Karolinska Sjukhuset, berättade vid Nya Karolinska sjukhuset 8000 rum 36 operationssalar 180 mottagningsrum 800 vårdplatser kvadratmeter 14,5 miljarder i investeringskostnad MIS höstmöte hur de jobbar med bygget av världens miljövänligaste sjukhus. Byggnaderna ska vara miljöklassade, klimatneutrala och energieffektiva. Vi ska ha lokal energiproduktion i ett berglager och allt från material och avfall till innemiljö och transporter ska vara hållbart, förklarar han. Nuvarande Karolinska sjukhuset är utspritt i många hus på en stor yta. Det är gammalt, omodernt och har stora logistiska problem både inom och utanför sjukhuset. För patienter och personal skulle en renovering innebära stora störningar och därför valde SLL att satsa på ett helt nytt sjukhus. Kompaktare än idag och i anslutning till Karolinska Institutet. Miljöbeteende När husen är klara ska även verksamheten vara hållbar. Bra utrustning ska ge förutsättningar till ökad miljömedvetenhet och beteende hos personalen. Bra kollektivtransporter, bra gång- och cykelvägar och laddstolpar för elbilar ska främja hållbarheten i både personal- och patienttransporter. Vi ska ett helhetskoncept för hållbarhet, säger Anders Göransson.

3 ISO är här Lönsamt att ta socialt ansvar Nu är den klar, den första globala standarden för socialt ansvarstagande, ISO Guidance on social responsibility ska hjälpa företag och organisationer att jobba systematiskt med hållbar utveckling. En undersökning, som gjorts av SIS, visar att det kan löna sig. 85 procent av de svenska konsumenterna kan tänka sig att betala mer om de vet att en vara kommer från ett ansvarstagande företag. På MIS höstmöte, tre dagar innan den svenska lanseringen av ISO 26000, berättade Kristina Sandberg på SIS, som varit internationell projektledare, om den långa vägen till färdig standard. 450 experter, 210 observatörer och 42 internationella organisationer från 99 länder har under fem år arbetat med den globala standarden för hållbar utveckling. Det har kallats för världens största standardiseringsprojekt och trots motstånd och diskussioner men också applåder är den nu klar. Vi fick totalt skriftliga kommentarer på standarden så jag är glad att den inte hette ISO 45000, säger en nöjd Kristina Sandberg. Det finns många olika slags modeller, initiativ och teorier för hur företag och organisationer bäst kan ta ansvar för sin omvärld. Just därför är det extra viktigt med en global standard med gemensamma definitioner, principer och metoder för alla, menar Kristina Sandberg. Inte certifieringsbar Standarden ska vara ett stöd och en hjälp för alla företag och organisationer som vill arbeta strukturerat och systematiskt med bland annat mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och hållbarhet. Alla företag och organisationer kan använda standarden och revidera mot den, men den är inte certifieringsbar, påpekar hon eftersom det förekommit sådana missförstånd. SIS har nyligen gjort en undersökning bland svenska konsumenter som visar att merparten är beredda att betala mer för varor och tjänster som kommer från företag som tar ett socialt ansvar. 46 procent anger att de annars väljer bort varorna. Samtidigt tycker så många som 63 procent att företagen inte berättar tillräckligt om sitt sociala ansvarstagande. Definition på socialt ansvarstagande En organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljön och som genom transparens och etiskt uppförande: bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället. tar hänsyn till intressenters förväntningar. är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer. är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer. Mer från höstmötet på MIS hemsida Ett 40-tal medlemmar deltog vid MIS höstmöte i mitten av november. Där diskuterades allt från ISO 26000, revision utan revisorer och Nya Karolinska sjukhuset till de senaste föreningsfrågorna och Miljöstyrningsrådets arbete med EMAS Easy som Miljömissivet skrev om i förra numret. Curt Henricson, styrelsemedlem i MIS efterlyste fler synpunkter på den gemensamma plattformen för ledningssystem. Mer information från höstmötet och underlag från de olika föreläsarna hittar du som vanligt på MIS hemsida: Vilka vill du se som medlemmar i MIS? Ann-Kristin Castagna, Grontmij: Jag vill se fler medlemmar från både stora och små företag. Det är bra att kunna bolla idéer med internrevisorer i industriföretag. Jag tror att vi alla kan marknadsföra MIS mera när vi är ute och håller utbildningar. Hos oss har vi några revisionsledare och ytterligare några på gång som skulle kunna vara medlemmar i MIS. Anna-Lena Sjölund, Miljökompassen: Gärna fler internrevisorer från större företag. Jag tycker vi ska värva dem på utbildningar och kurser i miljörevision. Det är bra om vi kan samarbeta mer och revidera hos varandra. När jag anlitar miljörevisorer kräver jag att de ska vara MIS-godkända, då måste de gå med i MIS. Lena Manner, Elanders: Det är bra att nätverka med andra företag, men hos oss är miljörevision ofta bara en del av en internrevisors arbete och fokus ligger kanske inte på miljö. Men jag har en kollega i företaget som arbetar ungefär som jag som också borde vara medlem i MIS.

4 Inte skäligt att efterbehandla för att förädla Nytt inom Miljörätten MIS samarbetar med med advokatfirman Vinge för att få ta del av miljölagstiftningen och aktuella rättsfall. Johan Cederblad, advokat på Vinge i bland annat miljörätt, kommer att informera MIS medlemmar i Miljömissivet. Har du frågor kan du kontakta honom på: Foto: Stefan Nilsson I förra numret tog Miljömissivet upp två rättsfall om jämkning av ansvaret för efterbehandling. Samma vecka som dessa två domar beslutades avgjorde också Miljööverdomstolen ett mål som kan få betydelse för ansvaret för efterbehandling vid exploatering av områden. SJ (Statens Järnvägar) och dess föregångare hade, enligt domen från Miljööverdomstolen (M ), varit verksamhetsutövare för buss- och järnvägsverksamhet på ett markområde i Uppsala, både före och efter Verksamheten hade förorenat markområdet. Miljöförvaltningen i Uppsala förelade SJ att utföra efterbehandling till en nivå som motsvarade det som benämns känslig markanvändning. Miljööverdomstolen konstaterade att miljöförvaltningen i Uppsala förelagt en sanering till nivån känslig markanvändning eftersom kommunen planerade att använda området för bostadsändamål. Miljööverdomstolen konstaterade vidare att, om området efter efterbehandlingen, skulle användas för industriändamål, hade det varit tillräckligt att ta bort betydligt mindre mängder föroreningar från området än vad som nu förelagts. Mot bakgrund av att den verksamhet som SJ bedrivit på platsen var av industriell karaktär menade Miljööverdomstolen i sin skälighetsbedömning att det inte var rimligt att SJ skulle sanera till en nivå som åstadkom en förädling av området till nivån för känslig markanvändning. Rättsfallet innebär att under de omständigheter som beskrivs i rättsfallet bör en tidigare utövare av industriverksamhet inte bli ansvarig att bekosta efterbehandling till den del som krävs för att ett område ska vara lämpligt för en mer känslig markanvändning, till exempel bostadsändamål. Här hittar du domen: miljooverdomstolen/efterbehandling-fororenadeomraden/andra-domar/ m pdf Generellt används nivån känslig markanvändning när ett område ska användas för bostadsändamål och nivån mindre känslig markanvändning när ett område ska användas för industri. Ny möjlighet att bygga kärnkraftsverk 1986 införde Riksdagen förbud att bevilja tillstånd enligt kärntekniklagen för uppförande av nya kärnkraftsverk. Nu har Riksdagen beslutat att häva beslutet. Från och med årsskiftet blir det åter möjligt att bygga nya kärnkraftsverk. Riksdagen beslutade i våras att upphäva förbudet om nybyggnation av kärnkraftsverk. Beslutet kommer att träda i kraft vid årsskiftet. I princip innebär beslutet att antalet reaktorer i drift inte får utökas. En ny reaktor får enbart uppföras om den ersätter en äldre reaktor. Det kommer således aldrig, enligt det nya beslutet, att finnas mer än tio kärnkraftsreaktorer i drift i Sverige. Ett ytterligare krav är att en ny kärnkraftsreaktor enbart får uppföras på samma plats som befintliga, det vill säga i Forsmark, Ringhals eller Oskarshamn. I samband med att förbudet för uppförande av nya kärnkraftsreaktorer upphävs har riksdagen även antagit en ny lag om ansvar för radiologiska olyckor. Den nya lagen skärper ansvaret för den som driver ett kärnkraftsverk och ålägger denne ett obegränsat ansvar med betydligt högre krav på säkerheter för ansvaret än tidigare. Den nya lagen om ansvar kommer att träda i kraft den dagen regeringen bestämmer. Läs mer i kärntekniklagen: se/rnp/sls/lag/ htm

5 MIS-godkänd Kvitto och morot När blev du MIS-godkänd, Fredrik Rosengren? Det är helt nytt, jag blev godkänd i mitten av oktober. Jag är ganska ny även som medlem i MIS. Var det svår att bli MIS-godkänd? Nej, jag läste kriterierna och såg att jag uppfyllde kraven. Då tog jag fram de dokument som behövdes och skickade in. Varför är det viktigt att vara MIS-godkänd miljörevisor? Jag ser det som ett bra kvitto, en kvalitetsstämpel på att jag kan mitt jobb. Nu funderar jag på om jag kan gå vidare hos Miljöstyrningsrådet för att få revidera EMAS-registrerade företag. Hur använder du ditt diplom? Det sitter på väggen som en morot för att påminna mig om att jag ska förnya det om två år igen. Vad jobbar du med? Jag är miljöcontroller på Fortum och arbetar med miljö och arbetsmiljö på våra anläggningar i Högdalen och Hammarby i Stockholm. Här började jag för två månader sedan och innan dess var jag miljöansvarig på Sandvik i Västberga. Vad anser du vara den viktigaste miljöfrågan idag? Kemikalier. Vi har många kemikalier, men för lite kunskap om vad som händer när kemiska substanser blandas till cocktails, hur de reagerar med varandra och vilka egenskaper de får då. I mitt jobb ser jag också att vi eldar upp alldeles för mycket hushållsavfall som bör kunna sorteras och återvinnas bättre. Vad gör du privat för att bidra till miljön? Jag källsorterar så klart alla mina sopor och försöker handla så ekologiskt jag kan, inte bara mat utan även kläder när det är möjligt. Revision utan revisorer hur går det till? Postens ledning har bättre kontroll idag Den svenska Posten med totalt medarbetare är miljöcertifierad sedan Vid revisioner har det visat sig att de interna revisorerna är snäppet vassare än de externa och att många enheter inom Posten är duktiga på egenkontroller. För två år sedan beslöt därför Posten att köra egenkontroller istället för internrevisioner och använda internrevision som stöd vid brister. Vid MIS höstmöte berättade Ann-Marie Sandholm, Postens kvalitetsspecialist hur alla Postens ledningsgrupper in till distriktsnivå gör egenkontroller i samarbete med en intern så kallad katalysator. Lokala förbättringsgrupper ger input till egenkontrollerna och ledningsgrupperna följer ett dokument med 22 huvudfrågor med delfrågor. Olika nivåer i bedömningarna visar inom vilka områden eventuella åtgärder behöver sättas in. När alla Postens tio regioner gjort sina egenkontroller görs en sammanfattning som redovisas för Postens stora ledningsgrupp. Vi har nätverk och Botniabanans vitbok Anne-Marie Sandholm och Per Liljedahl, miljöchef på Posten vid MIS höstmöte. Alla miljöerfarenheter på ett ställe I augusti invigdes Botniabanan, den 19 mil långa järnvägen mellan Ådalen och Umeå som tog elva år att bygga. Banan är det första större projekt som prövats enligt miljöbalken som infördes mitt under planeringen av banan. Banans dragning genom Umeälvens Natura 2000-delta har granskats av både EUkommissionen och miljödomstolar. Resultatet blev bland annat fem nya naturreservat. Ansvarig utgivare: Torbjörn Brorson, ordf MIS Tel: e-post: Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift Tel: e-post: Redaktionsråd: Torbjörn Brorson, som ovan Lena Gustafsson, SSL, Tel: , Anders Johansson, Envima, Tel: , processråd som säkrar att de gör vad de ska, men katalysatorns viktiga roll är att våga ställa de svåra frågorna, om de verkligen är så bra som de säger, eftersom det ibland finns en tendens att grupperna gör för höga värderingar, förklarade Ann- Marie Sandholm. Hon påpekar att de fått accept från Bureau Veritas på sin arbetsmetod och att internrevision görs när de upptäcker brister. Stickprover görs också och Ann-Marie Sandholm ska under 2011 göra oberoende granskningar på varje enhet. Den stora fördelen så här långt menar hon är att ledningsgruppernas engagemang har ökat. De måste engagera sig mer och har därför bättre kontroll på sin verksamhet idag. Miljöarbetet under bygget av banan har inneburit allt från våtmarker och stödutfordring av fåglar till evakueringsrör för grodor och kräldjur. Målsättningen har varit minst lika bra naturförhållanden nu som innan banan byggdes. Botniabanan är det första projekt som lämnat en fullständig miljövarudeklaration. Nu har alla erfarenheter om miljöarbetet samlats i en vitbok som miljöavdelningen på Botniabanan gärna delar med sig av. Medlemsblad för föreningen Miljörevisorer i Sverige Föreningens adress: MIS c/o Curt Henricson, Kadettgatan 1, Stockholm Tel: e-post: Föreningens plusgiro: MIS hemsida: Har du tips och förslag på vad du vill att vi ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till redaktören eller någon i redaktionsrådet.

6 ERBJUDANDE FRÅN SIS FÖRLAG TILL MIS MEDLEMMAR FÖRHANDSBESTÄLL! Lätt med Har du svårt att sälja in nyttan med miljöledning i den egna organisationen? Känns det som medarbetarna inte riktigt förstår och använder ledningssystemet? Lugn, hjälp finnas att få i boken Lätt med ISO I boken förklaras miljöledning och ISO på ett enkelt och tydligt sätt, med hjälp av pedagogiska företagsexempel. Boken passar bra att sprida i hela organisationen oavsett om ni är i fas att införa ISO eller behöver en nystart i arbetet. Pris: 316 kr (ordinarie pris 395 kr) Processer Ett värdefullt verktyg för dig som vill bygga ett starkt verksamhetssystem från grunden. Boken förklarar vad som menas med en process i administrativa och tekniska sammanhang och visar en praktisk processmodell. Boken behandlar också mål för en process, dess styrning och vilka resurser som krävs för att nå önskat resultat. Pris: 556 kr (ordinarie pris 695 kr) För att erhålla rabatten gör din beställning via >> Vill För du hålla att erhålla dig uppdaterad rabatten inom gör din miljö- beställning och kvalitetsledning? via Genom att anmäla dig till vårt elektroniska nyhetsbrev Update, får du en gång i månaden den allra senaste informationen inom ditt ämnesområde. Anmäl dig på Vill du hålla dig uppdaterad inom miljö- och kvalitetsledning? Genom att anmäla dig till vårt elektroniska nyhetsbrev Update, SIS får Förlag du en AB gång Telefon i månaden den 523 allra 10, senaste Fax informationen inom E-post ditt ämnesområde. Anmäl dig på SIS Förlag AB Telefon , Fax E-post:

EMAS Easy förenklar för mindre företag

EMAS Easy förenklar för mindre företag Nr 3 oktober 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige EMAS Easy förenklar för mindre företag Personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer får nu möjlighet att revidera EMAS-registrerade

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI Nr 4 December 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Återvunnet höstmöte Global Reporting, nationella miljökvalitetsmål och statliga myndigheters miljöarbete var några teman

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Kommunicera och definiera mera

Kommunicera och definiera mera Nr 2 Maj 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn fortsätter styra När miljörevisorerna själva får bestämma Kommunicera och definiera mera Revisionen av ISO 14001 startade

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 1 Mars 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Klimatkompenserat årsmöte Den 15:e april är det dags för MIS årsmöte, denna gång hos ABB i Sollentuna. Inbjudan är på väg ut.

Läs mer

Sverige klarar inte miljömålen

Sverige klarar inte miljömålen Nr 1 Mars 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Sverige klarar inte miljömålen Nej, Sverige klarar inte miljökvalitetsmålen till år 2020. Det står redan klart innan en fördjupad

Läs mer

Ekosystemen har en gräns

Ekosystemen har en gräns Nr 2 Maj 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Vi har redan nått planeten gräns för biologisk mångfald. Ekosystemen har en gräns Planetära gränsvärden i jordens ekosystem är

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet

Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet New Karolinska Solna - Sustainability Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar:

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 September 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 försenas Enkelspår kan bli kontraproduktivt Vi måste bredda perspektiven så det inte blir green washing. Miljöfrågorna

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

MIS påverkar och gör skillnad för miljön

MIS påverkar och gör skillnad för miljön Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

Anne Swartling blir ny ordförande i MIS

Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Nr 2 Maj 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Vid MIS årsmöte i april utsågs Anne Swartling till ny ordförande i MIS efter Torbjörn

Läs mer

Snart kommer nya ISO 14001

Snart kommer nya ISO 14001 Nr 4 December 2014 Årgång 24 Snart kommer nya ISO 14001 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Sammanhang, ledarskap och risker i förhållande till hot och möjligheter. Det är de allra viktigaste

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade Nr 2 Maj 2011 Årgång 21 Medlemsblad r Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn leder vidare efter välkalibrerat årsmöte MIS höll sitt årsmöte på Vattenfalls huvudkontor där deltagarna fick senaste

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 november 2015 Årgång 25 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 är här Tidigare MIS ordförander gör en framtidsspaning för miljörevision: Nu är den reviderade versionen av ISO

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus NKS Bygg Korta fakta om NKS Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen: ca 330 000 kvm Antal våningar: upp till 12 630 enkelrum för inlagda patienter

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET Med våra verktyg och metoder kan vi hjälpa er med att få en hållbar affärsutveckling som genomsyrar hela verksamheten och samtidigt lösa era miljöproblem

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Uppföljning och miljörevision

Uppföljning och miljörevision Uppföljning och miljörevision Marianne Dalbro Miljöcontroller och miljörevisionsledare marianne.dalbro@gu.se 786 1740 Varför? ISO 14001 kräver rutiner för övervakning, mätning och dokumentation av miljöpåverkan.

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 13 april 2016 MARIANNE DALBRO MILJÖCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference

Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference PM 2004 RVIII (Dnr 006-732/2004) Ansvarsfull konsumtion - Cities make the difference Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdirektören ges i uppdrag att underteckna förbindelse

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001 Nr 1 Mars 2015 Årgång 25 Akademiskt hållbart årsmöte 23:e april Anmäl dig snarast och senast den 17 april till MIS årsmöte den 23:e april. Du kan påverka MIS framtida inriktning som är en viktig och avgörande

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION Chefsutbildning 18 maj 2016 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE 031 786 9870 Ur dokumentet

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Johan Asplund & Lars Davidsson

Johan Asplund & Lars Davidsson Johan Asplund & Lars Davidsson WSP i Sverige 2 200 medarbetare i Sverige Stark lokal förankring Program Inledning, presentation Hur farligt är det med förorenade områden? Varför är det viktigt att undersöka

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Kunder. Värde för varje intressegrupp Karpesjö Consulting. Karpesjö Consulting. Kvalitets- och miljöarbete. Kvalitets- och miljöarbete

Kunder. Värde för varje intressegrupp Karpesjö Consulting. Karpesjö Consulting. Kvalitets- och miljöarbete. Kvalitets- och miljöarbete 1 Värde för varje intressegrupp 2 Försäkringsbolag Aktieägare Långivare Globalisering Kunder Medarbetare & leverantörer Leverantörer CSR Miljöbalkens hänsynsregler Revisorer ISO 26000 1 3 Utvecklingen

Läs mer

Vår vision. Vi är tillgängliga, Vi är en förebild utmärkt kvalitet och säkerhet. effektiva och ger våra patienter ett personligt bemötande

Vår vision. Vi är tillgängliga, Vi är en förebild utmärkt kvalitet och säkerhet. effektiva och ger våra patienter ett personligt bemötande Vår vision Patienten t alltid först Vi ger vård av Vi är tillgängliga, Vi är en förebild utmärkt kvalitet och säkerhet effektiva och ger våra patienter ett personligt bemötande inom forskning, utveckling

Läs mer

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se Miljörevision Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten ellen.lagrell@gu.se, 786 1832 Innehåll Vad är miljörevision? Varför gör vi miljörevision? Planering och processer för miljörevision på GU Vad

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument är att förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning bemöta

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Boka in 10:e april för MIS årsmöte bland ingenjörer

Boka in 10:e april för MIS årsmöte bland ingenjörer Nr 1 Mars 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Boka in 10:e april för MIS årsmöte bland ingenjörer Kungliga Tekniska Högskolan står i år värd för MIS årsmöte. Anmäl dig direkt

Läs mer

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Chefsutbildning 14 oktober 2015 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE TEL: 031 786 9870 Ur dokumentet Roller, ansvar

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET REGLER Dnr V 2014/312 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument sam gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

Mänskligarättighe ter

Mänskligarättighe ter Mänskligarättighe ter & ISO 26000 Sandra Atler, jurist ECPAT Sverige Mot barnsexhandel Barnsexhandel =kommersiell sexuell exploatering av barn Hear no evil Barnsexturism = kommersiellt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Nya hållbara perspektiv?

Nya hållbara perspektiv? Nr 2 Maj 2015 Årgång 25 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nya hållbara perspektiv? Ska MIS jobba smalt eller brett? Vid årsmötet presenterade Framtidsgruppen sitt förslag till att bredda

Läs mer

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Richard Almgren Green Business AB richard.almgren@greenbusiness.se 070-5688112 Grundstrukturen i ISO 14001 Ständig

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy KUN 2012-09-25, p 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-11 KUN 2012/199 Handläggare: Anne-Marie Mellquist Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy 2012-2014 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer