Framgångsrika Friska Företag (3F) Arbete,hälsa och verksamhetsstyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsrika Friska Företag (3F) Arbete,hälsa och verksamhetsstyrning"

Transkript

1 God förmiddag!

2 Framgångsrika Friska Företag (3F) Arbete,hälsa och verksamhetsstyrning Seminarium 13 oktober 2004 Plats: AB Volvo Torslanda huvudkontoret Åke Nygren Personskadeprevention Kgl. Myntet Karolinska institutet

3 Långtidssjukskrivna 1992-april 2004 Data från Riksförsäkringsverket. Antal sjukskrivna >30 dagar; Data t o m april 2004 I april 2003 var personer sjukskrivna i mer än 30 dagar (all time high)

4 Samlade sjukersättningskostnader Aktivitets- och sjukersättning Rehabiliteringspeng Sjukpennning

5 Är sjukskrivnings epidemin ett svenskt fenomen?

6 atabase for Institutional Comparisons in Europe

7 Är de långtidssjukskrivna verkligen sjuka?

8

9 Diagnospanoramat hos långtidssjukskrivna år % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Övriga Tumörer Kardiovaskulära Luftvägar Muskuloskeletala Psykisk ohälsa 20% 10% 0% Kommuner Landsting LO-kollektivet Data från AFA-databasen Nathell m fl 2003

10 Diagnoser i olika yrkesgrupper 100% 90% 80% 70% 60% Övriga Tumörer 50% Kardiovaskulära Respiratoriska 40% Muskuloskeletala Psykisk ohälsa 30% 20% 10% 0% Städare m fl Usk, bitr Sjuksköterskor Läkare

11 Den psykiska ohälsan ökar i småföretagen 100% 90% 80% 70% procent med diagnosen 60% 50% 40% Övr Tumörer Cirkulation Andningsorg Rörelseorg Mentala 30% 20% 10% 0% Antal anställda

12 Sjukskrivningsorsaker, SPP/Alecta 1998 Ryggvärk Depression* Stressreaktion Nackvärk Muskelvärk Hjärtinfarkt 1999 Depression Ryggvärk Stressreaktion Nackvärk Utbrändhet Muskelvärk 2000 Depression Stressreaktion Utbrändhet Ryggvärk Nackvärk Muskelvärk *inkluderar utbrändhet

13 Fyra diagnosgrupper svarar för 80 procent av långtidssjukskrivningarna Muskuloskeletala problem Dvs mest värk i rygg och nacke mm Psykiatriska problem Dvs mest depressioner och utmattning Hjärt-kärlsjukdomar Dvs mest kranskärlssjukdom och infarkt Lungsjukdomar Dvs mest astma och KOL

14 Vilka arbetsproblem? Omorganisationer För stor arbetsbörda

15 Men kan man verkligen bli SJUK av stress på jobbet?

16 Vad i arbetet kan leda till ohälsa? Christina Maslach s sex faktorer: Arbetsbelastning Kontroll (Karasek-Theorell job strain) Belöning (Siegrist effort reward imbalance) Samspel med andra Rättvisa Värderingskonflikter

17 Arbetsrelaterad stress & hjärtdöd under de följande 25 åren Arbetsvariabel Risk (95% konf) Hög krav-kontroll obalans 2.22 ( ) Hög effort-reward obalans 2.42 ( ) Mika Kivimäki, & al. Work stress and risk of cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial employees. BMJ 2002

18 Utmattningsspiralen Värk i kroppen Sömnbesvär Minnesstörning Glädjelöshet Magbesvär Energilöshet Skuldkänslor Nedstämdhet Utmattningssyndrom

19 Vad kan man uppnå med prevention & rehabilitering? Smärtor Hjärtproblem Lungproblem (KOL) Psykiska problem Prevention (kvalificerad skattning) C:a 50 % Minst 50 % > 90 % Resultat 2004 Rehabilitering (vetenskaplig utvärdering) 50 % 50 % 50 % Resultat 2004 Alkoholproblem 50 % (vetenskapligt utvärderat)?

20 Om vi hittar bra rehabiliterings- och preventionsstrategier, hur skall forskningsresultaten kunna omsättas i praktiken?

21 Implementering inom privata sektorn Värö Bruk Skutskärs Bruk Sandvik Steel Volvo Lastvagnar ca 370 anställda ca 520 anställda ca anställda ca anställda Irene Jensen m fl, AHA-projektet

22 Hälsotillståndet hos svenskar i förvärvsarbete Friska (c:a 70 %) Riskzon (c:a 20 %) Sjukskrivna (c:a 10 %)

23 Livsstil och hälsa

24 Arbetsrelaterade faktorer

25 Sjukfrånvaro procent av total arbetstid % Kv1-03 Privat sekt Fretag 1 Fretag 2 Fretag 3

26 Ekonomi första året (2001) Minskning i sjukfrånvaron motsvarar en besparing på 2.2 milj kr/år för företaget, ca per anställd/år Kostnader under året Kartläggning kr FHV sköterska 50%, 3 mån kr Prev och rehab kr Arbetsplatsmöten/utveckling kr kr Payoff tiden för företag 1 är därmed ca 8 mån DVS Rehabilitering och prevention är utomordentligt lönsamma!

27 QPS Nordic General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (2000)

28 QPS Nordic Framtaget av forskare från de nordiska länderna med Nordiska Rådet som huvudman Utvecklingsperiod

29 QPS modellen QPS 3 domner 14 aspekter 26 skalor 118 item

30 QPS domäner QPS 3 domäner QPS Uppgift Individ Organisation

31 QPS Uppgiftsdomän QPS; domäner, aspekter, skalor och item QPS Uppgift Individ Organisation Krav Roller Kontroll Frutsgbarhet Kvantitativa Beslut Kunskaps i 17 i 19 i Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet

32 QPS Individdomän QPS; domäner, aspekter, skalor och item QPS Uppgift Individ Organisation Frutsgbarhet Motivation Engagemang Kommande 2 r Pref f utmaningar i 63 i 64 i Tycker du om utmaningar som att ofta få nya arbetsuppgifter

33 QPS Organisationsdomän QPS; domäner, aspekter, skalor och item QPS Uppgift Individ Organisation Support Ledarskap Klimat Uppmuntrande Rttvist i 84 i 85 i Uppmuntar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut

34 QPS Pågående utvärdering

35 Pågående utvärdering Användbarhet i olika yrken och organisationer

36 Pågående utvärdering Användbarhet i olika yrken och organisationer Värdering av potential att indikera ohälsorelaterade aspekter av arbetsmiljön

37 Pågående utvärdering Användbarhet i olika yrken och organisationer Värdering av potential att indikera ohälsorelaterade aspekter av arbetsmiljön Pröva metodik som ökar QPS potential att indikera ohälsa

38 Pågående utvärdering Användbarhet i olika yrken och organisationer Värdering av potential att indikera ohälsorelaterade aspekter av arbetsmiljön Pröva metodik som ökar QPS potential att indikera ohälsa Kortversioner

39 QPS Kortversion(er)

40 Metodutveckling Utgångspunkt: QPS mäter nivåer av arbetskrav, kontoll, stöd, etc Prövning Ställa faktiska nivåer mot:» Önskade nivåer» Tillfredställelse med faktiska nivåer

41 QPS Individdomän QPS; domäner, aspekter, skalor och item QPS Uppgift Individ Organisation Frutsgbarhet Motivation Engagemang Kommande 2 r Pref f utmaningar i 63 i 64 i Tycker du om utmaningar som att ofta få nya arbetsuppgifter

42 Metodutveckling Resultat Tillfredställelse med faktisk nivå är bättre indikator för ohälsa än endast faktisk nivå. Intervention Tillfredställelse med faktisk nivå ger uppslag till intervention vid återkoppling Hälsobokslut Tillfredställelse med faktisk nivå Upprepade mätningar:lämplig form att visa hälsobokslut

43 Utgångspunkt för hälsobokslut QPS kortversion från KI/AFA frågor om utmattning ohälsa livsstil Totalt Frågor

44 THE END

AHA- metoden. Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning

AHA- metoden. Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning AHA- metoden Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning AHA-studien Startade 1999 Ca 5 000 anställda på sex företag Kontrollerad studie med referens grupper 3- års uppföljning

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa

Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och rehabilitering

Arbetsrelaterad stress och rehabilitering GÖTEBORGS UNIVERSITET Lärarprogrammet Box 300 405 30 GÖTEBORG Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - en intervjustudie av sex kvinnliga lärare Anna Andersson och Senabija Kočan Pedagogiskt/didaktiskt

Läs mer

Kartläggning av stress och arbetsorganisation inom arbetsgrupper i offentliga förvaltningar. StressOff steg 1, 2 och 3

Kartläggning av stress och arbetsorganisation inom arbetsgrupper i offentliga förvaltningar. StressOff steg 1, 2 och 3 1 Kartläggning av stress och arbetsorganisation inom arbetsgrupper i offentliga förvaltningar StressOff steg 1, 2 och 3 Eva-Britt Hult Carl-Göran Ohlson 2005 Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Stressforum

Läs mer

Långtidssjukskrivna Rapport från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting (HAKuL) November 2000 Malin Josephson Eva Vingård

Långtidssjukskrivna Rapport från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting (HAKuL) November 2000 Malin Josephson Eva Vingård Långtidssjukskrivna Rapport från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting (HAKuL) November 2000 Malin Josephson Eva Vingård 1 Långtidssjukskrivna... 1 Inledning... 3 Metod... 3 Resultat...4

Läs mer

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet

Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet ANA LYSERAR 2002:4 Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet Vilka egenskaper och förhållanden är utmärkande för de drabbade? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Friskfaktorer-Riskfaktorer. Health factors-risk factors

Friskfaktorer-Riskfaktorer. Health factors-risk factors Friskfaktorer-Riskfaktorer En kartläggning kring de anställdas hälsa och psykosociala arbetsmiljö Health factors-risk factors - A study of employees health and psycho-social working environment Anitha

Läs mer

Rehabilitering 2001/3

Rehabilitering 2001/3 S V E N S K Rehabilitering 2001/3 TEMA: UTBRÄNDHET, STRESS OCH REHABILITERING. KRONISKT TRÖTTHETSSYNDROM. NATURENS BETYDELSE VID UTMATTNINGSDEPRESSION. SMÄRTUPPLEVELSE. OM UPPMÄRKSAMHET. KLARAR DU JOBBET?

Läs mer

Psykosociala påfrestningar

Psykosociala påfrestningar 6 Psykosociala påfrestningar och stressrelaterade besvär Sammanfattning Stress kan beskrivas som en obalans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att hantera dem. Kroppens stressystem är anpassade

Läs mer

Hälsobarometern 2003

Hälsobarometern 2003 Hälsobarometern 2003 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 5 mars 2004 1 (16) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar: Alla har ett

Läs mer

Psykiska sjukdomar och stressrelaterade besvär

Psykiska sjukdomar och stressrelaterade besvär REDOVISAR 2004:8 Psykiska sjukdomar och stressrelaterade besvär Långvariga sjukskrivningar åren 1999 till 2003 Sammanfattning De psykiska sjukdomarna har ökat tämligen dramatiskt som sjukskrivningsorsak.

Läs mer

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Arbetsvillkor, arbetshälsa och livsstil Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN FÖR PERSONSKADEPREVENTION

Läs mer

KARTLÄGGNING AV HUR ANSTÄLLDA UPPFATTAT ARBETSMILJÖN I NÅGRA MEDELSTORA OCH SMÅ FÖRETAG PÅ HÖGLANDET. INLEDANDE UNDERSÖKNING

KARTLÄGGNING AV HUR ANSTÄLLDA UPPFATTAT ARBETSMILJÖN I NÅGRA MEDELSTORA OCH SMÅ FÖRETAG PÅ HÖGLANDET. INLEDANDE UNDERSÖKNING KARTLÄGGNING AV HUR ANSTÄLLDA UPPFATTAT ARBETSMILJÖN I NÅGRA MEDELSTORA OCH SMÅ FÖRETAG PÅ HÖGLANDET. INLEDANDE UNDERSÖKNING Författare: Alejandro Carballo och Hejko Schlesinger Handledare: Peter Westerholm

Läs mer

Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården

Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Hälsa och psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och skötare inom den psykiatriska vården Monica Kaltenbrunner Nyqvist Juni 2009 Examensarbete,

Läs mer

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Malin Apelqvist och Cecilia Sankoh Juni

Läs mer

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser - Enkätstudie bland stora och medelstora företag i Halmstad kommun

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser - Enkätstudie bland stora och medelstora företag i Halmstad kommun Sektionen för Hälsa och Samhälle Box 823 301 18 Halmstad Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser - Enkätstudie bland stora och medelstora företag i Halmstad kommun Hanna Andersson Elin Ohlsson Idrottsvetenskapliga

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 2/2008 Arbets- och miljömedicin Uppsala Småföretagarens hälsa En uppföljande undersökning av småföretagare i Uppsala län Kristina Gunnarsson Malin Josephson Småföretagarens hälsa En uppföljande

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Hierarkier av hälsa Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Projektgruppen består av: Fil Dr Christina Björklund, projektledare Med Dr Malin Lohela Karlsson Docent Gunnar Bergström

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su. Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer

Läs mer

Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa

Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa Psykosociala arbetsförhållanden och mental ohälsa Vilka tänkbara orsakssamband som leder till den anställdes mentala ohälsa? Agata Erlandsson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15

Läs mer

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014. Ett upprop till Sveriges arbetsgivare

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014. Ett upprop till Sveriges arbetsgivare HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare FÖRETAGEN BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR ETT FRISKARE SVERIGE Vi lever i en tid då vi blir allt äldre, samtidigt som vi mår allt sämre.

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad utmärker verksamheter med långtidsfriska medarbetare

Vad utmärker verksamheter med långtidsfriska medarbetare Vad utmärker verksamheter med långtidsfriska medarbetare Magnus Svartengren Professor i yrkes- och miljömedicin De höga ohälsotalen är ett stort och uppmärksammat problem i Sverige i dag. Föreningen Svenskt

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Irene Jensen Professor Enheten för interventions och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Internationell

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa Stressrelaterad psykisk ohälsa hur ser problemet ut? Kristina Glise Långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Förhållanden på arbetsplatser,

Läs mer