Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande:"

Transkript

1 Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Varför har jag ont i ryggen och är det något farligt? Hur länge kommer jag att ha ont Finns det något att göra för att bota detta?

2 DEN BIOPSYKOSOCIAL MODELLEN Smärta är en komplex interaktion mellan fysiologiska, psykologiska och sociala variabler Kan finnas en sjukdom i botten, men behöver inte finnas omfattar hur en person, dennes familj och omgivningen uppfattar, lever med och reagerar på symptomen och funktionsproblem Fysiologisk och emotionella obehag

3 Notera Riskfaktorer för att få ont i ryggen behöver inte vara samma som riskfaktorer för att få långvariga besvär Inte bara varför du fick besvär utan också varför har du kvar besvär

4 GULA FLAGGOR Psykosociala faktorer har mycket stor betydelse för om akut/subakut ryggsmärta övergår till långvarig värk och sjukskrivning ÖMPSQ sk Lintons smärtformulär European guidelines for the management of acute nonspecific low back pain in primary care. Tulder et al, Eur Spine J (2006), Steenstra et al OEM 2005, Dekkers-Sánchez et al OEM 2007, Hockings et al, Spine 2008,

5 Coping/ bemästringsstrategier Kognitiva och beteendemässiga försök att minska, bemästra och/eller handskas med smärta Oftast inte medvetna val Coping är beroende på hur man uppfattar eller tolkar situationen Coping är beroende på vilka konsekvenser jag tror mitt beteende får (inlärning) Copingstrategier är föränderliga över tid och situation (grunden för insats/behandling)

6 Den som undviker (passiv) Blir skrämd av att det gör ont och oroar sig för framtiden Är rädd att smärta alltid betyder att skadan förvärras Vilar mycket och väntar på att smärtan skall gå bort av sig själv. De är överrepresenterade bland patienter med långvarig smärta som har stora funktionsproblem. De har ofta en copingstrategi som är framgångsrik på kort sikt (ex undviker smärta) men förödande på lång sikt.

7 Skillnaden mellan sjukskriven respektive icke sjukskriven med ryggbesvär Samma smärtintensitet och smärtduration Den sjukskrivne: Tror att aktivitet ökar smärta Upplever lite kontroll över smärta Upplever sig ha dålig hälsa Mer smärtfokuserad Tror ej på återgång i arbete

8 Patient: Passiv, rädd, undviker aktivitet, hjälplös Medkännande Kliniker Oroar sig, tar hand om, överbeskyddar, uppmuntrar passivitet, utför saker åt patienten Patient: Hotande, aggressiv, grälsjuk, krävande Medkännande Kliniker Skuld, rädsla, ger efter, bortförklarar, försvarar sig själv, hjälplöshet, osäkerhet Auktoritär kliniker Irritation, frustration, förringar problemen det är inget fel på dig Auktoritär kliniker Ökar kontroll och krav, grälar, hotar, irritation, ilska, bestraffning Konsekvenser: ökat smärtbeteende, förstärker sjukroll, doktor shopping, du kan inte hjälpa mig, rättshaverist, felbehandlad

9 Diagnostiska/behandlande riskfaktorer vårdgivare/terapeut förstärker handikapp motsägelsefulla diagnoser Otydlig information ( vi hittar inget på röntgen ) beroendeskapande/passiva behandlingar patientens misstro till åtgärder råd att vara passiv, att låta smärta var din guide

10 Individuella riskfaktorer för dålig prognos Somatisering Rädsla för rörelse Rädsla för smärta Föreställning av ingen kontroll Katastroftänkande Depression Fokus på kroppsliga symtom Smärtbeteende (acceptans av sjukroll) Upplevelse av dålig hälsa/handikapp

11 Riskfaktorer, sjukfrånvaro (Ålder) Tidigare sjukskrivning Tidigare ryggbesvär Smärtintensitet och funktionsnedsättning Fysiska arbetsmiljöfaktorer (tunga lyft, vridna arbetsställningar, vibrerande underlag) Psykosociala faktorer individuella (tankar, attityder, beteenden, relationer) Ekonomi (huvudförsörjare, ej lönsamma företag, försäkringsärende) Psykosociala faktorer arbetet (arbetstillfredställelse, upplevelse av att inte vara välkommen tillbaka, arbetslöshet, socialt stöd, ledarskap) Hansson &Jensen SBU 2003, Stenstra et al 2005, Hockings et al 2008, Dekkers-Sanchez et al 2007, Melloh et al Int Orthop m fl

12 Arbetsplatsen, fysiska och psykosociala riskfaktorer för ryggbesvär Tunga lyft Vridna arbetsställningar Vibrerande underlag Långvarigt sittande Arbetstillfredsställelse Spänt arbete (krav/kontroll) Relation till ledning Socialt stöd arbetet Socialt klimat

13 Läkare och sjukgymnasters inom primärvård, kunskaper om psykosociala riskfaktorer 936 olika faktorer 16% var evidensbaserade De allra flesta faktorer var breda och allmänna och utan möjlighet för behandlaren att påverka Mest faktorer som beskiver patientens sociala situation Inte de kognitiva och beteendemässiga faktorerna som nämns i forskningslitteraturen i samband med ont i ryggen Overmeer et al

14 Fokusera på de risker som är möjliga att påverka

15 Prognos Läkares, sjukgymnaster samt försäkringskassans bedömning av patientens förmåga att återgå i arbete - lågt samband med framtida sjukskrivning Visar på behovet av standardisering Den bästa prediktorn för framtida sjukskrivning oberoende av rehabilitering är patientens egen tro på återgång i arbete och effektiva behandlingar. Ektor-Andersen et al 2008, Heymans et al J Occup Rehab 2006, Heijbel et al al J Occup Rehab 2006, Jensen et al SPINE 2000,

16 När tror du att du kan återgå i arbete.. Tror du att du kommer att klara av ditt arbete framöver.. Tror du att du kommer att kunna arbete igen.. Har du varit sjukskriven tidigare för samma besvär

17 Vad bör vara kartlagt utifrån arbetshinder Tidigare sjukskrivning (antal gånger, antal dagar) Fysisk arbetsbelastning Arbetstillfredställelse (psykosocialsituation på arbetet) Patientens egen uppfattning om möjlighet till återgång i arbete Smärtupplevelse (intensitet, duration, frekvens) Patientens tro på behandling Rädsla för smärta, katastrofinriktad, undvikande av aktivitet Förekomst av depression, ångest Socialt stöd på arbetet, och hemma Vilka råd patienten fått av tidigare vårdgivare

18 Forskningen visar att vi har 3 månader på oss... Efter det händer inte mycket...

19 Värderingsgrund Samtliga i teamet inklusive administratörer med patientkontakt måste vara överens om och praktisera den värderingsgrund som ligger till grund för insatserna: Den besvärsdrabbade är den aktiva förändringsparten i det gemensamma arbete. Smärta skall inte styra aktivitet; kontinuerlig information ges att rörelsesmärta inte äventyrar resultatet på lång sikt. Konsekvent uppmuntran när målbeteenden/önskade beteenden genomförs. Fokus ligger på beteenden som är funktionella för att deltagaren ska uppnå uppsatta mål. Invanda smärtbeteenden ges ingen särskild uppmärksamhet. 19

20

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80p Uppsats 15hsp, D-nivå Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Min dotter sov bort sin skolgång

Min dotter sov bort sin skolgång 1 Krysmyntha Sjödin Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen Min dotter sov bort sin skolgång - Om föräldrars upplevelse av stöd vid långvarig skolfrånvaro. Krysmyntha Sjödin Examensuppsats 15

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Minskar en ACT-baserad insats stressrelaterad psykisk ohälsa hos primärvårdspatienter? Sanna Grön Julia Kiiskinen Handledare: Gunilla Berglund PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering 1999:22 Ett friskt arbetsliv Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering Kerstin Jeding Göran M Hägg Staffan Marklund Åke Nygren Töres Theorell Eva

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Ta kontrollen över dina tankar

Ta kontrollen över dina tankar Ta kontrollen över dina tankar Vi vill alla må bra, känna lycka och nå våra mål. Men vi lägger ofta krokben för oss själva genom skuldkänslor, självförakt, oro eller svartsjuka. Genom att ändra ditt sätt

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer