Hälsobarometern Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009"

Transkript

1 Hälsobarometern Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern (7) Utgiven av Alecta juni 009

2 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kraftig minskning av antalet nya sjukfall 5 Stress fortsatt den vanligaste diagnosen 6 Över 59 år friskast 8 Slutsatser Ansvarig utgivare Alecta Kommunikation Stockholm Telefon (vxl) Mejl Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom låga kostnader. Hälsobarometern Vi förvaltar cirka miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och kundföretag. (7)

3 Om Hälsobarometern Hälsobarometern visar statistik för sjukfall längre än 90 dagar för privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP. Hälsobarometern baseras på Alectas samlade statistik över sjukskrivningar bland privatanställda tjänstemän försäkrade inom ITP-planen 1). Alecta har publicerat Hälsobarometern varje kvartal sedan år Det övergripande syftet är att sprida kunskap om vad det höga antalet långtidssjukskrivningar innebär för hela samhället. Hälsobarometern innehåller statistik från På grund av systemuppdateringar väljer vi att bryta perioden juni 2008 till maj Siffrorna för denna tidsperiod är uttagna i juni Om en utsökning görs för samma tidsperiod men vid ett senare tillfälle kan siffrorna komma att förändras med tanke på en viss eftersläpning. Vi brukar räkna med en eftersläpning runt cirka 10 procent. Diagnoserna som presenteras i Hälsobarometern har sedan 1998 tillhört samma tio-i-toppdiagnoser för samtliga år. I siffrorna för 2010 kommer vi att se över tio-i-topp-diagnoserna och lyfta fram ett antal nya intressanta parametrar. Det här är således den sista Hälsobarometern som presenteras i denna utformning. Om Alecta och tjänstepensionen ITP Tjänstepensionsföretaget Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Alecta förvaltar cirka 400 miljarder kronor och ger service till kundföretag och 1,7 miljoner privatkunder. Alectas lösningar innebär att dessa företag kan trygga ekonomin för sina anställda så länge de lever. Att Alecta driver hälsofrågor har sin grund i sjukförsäkringen som ingår i tjänstepensionen ITP. Syftet med Hälsobarometern är att mot bakgrund av sjukstatistik över Alectas försäkrade belysa och lyfta upp diagnosområden som utmärker sig. Vidare att visa på vinsten för; företagen, medarbetarna, Alecta och för samhället, genom att satsa på dessa områden. Alecta är en engagerad aktör som skapar kännedom och förståelse om faktorer som bidrar till ett friskt arbetsliv. 1) ITP-planen består av två olika planer. En premiebestämd tjänstepension (ITP 1) och en i huvudsak förmånsbestämd (ITP 2). Vilken du tillhör beror enligt huvudregeln på din ålder. För ITP 1 född 1979 eller senare för ITP 2 född 1978 eller tidigare. Du kan tillhöra ITP 1 även om du är född 1978 eller tidigare om din arbetsgivare tillämpar den planen för alla sina anställda. Du kan också ha kommit överens med din arbetsgivare att tillhöra ITP 1 när du är en så kallad tiotaggare. Det vill säga tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp per år. Minibarometer Antal nyanmälda sjukfall - 40 % Antal nyanmälda sjukfall psykisk ohälsa - 52 % 3 (7)

4 Kraftig minskning av antalet nya sjukfall Hälsobarometern för 2008 till 2009 visar en kraftig minskning av antalet nyanmälda sjukfall* jämfört med kalenderåret Den psykiskt relaterade ohälsan har en andel på 27 procent av de totala nyanmälda sjukfallen i jämförelse med 2007 då andelen var 33 procent av de nyanmälda sjukfallen. Sedan 2002 har antalet nyanmälda sjukfall som varar längre än 90 dagar minskat stadigt. Mellan åren 2008 och 2009 har sjukfall nyanmälts. Det är en minskning med 40 procent jämfört med 2007 då nya sjukfall anmäldes. Den psykiska ohälsan i form av reaktion på stress, depression och utbrändhet uppvisar en ännu kraftigare minskning. Under motsvarande period har sjukfall med någon av dessa diagnoser nyanmälts. Motsvarande antal 2007 var Detta ger en minskning på 52 procent. Andelen nyanmälda sjukfall med någon av dessa diagnoser utgör 27 procent av de nyanmälda sjukfallen mellan juni 2008 och maj * Hälsobarometern mäter antalet nyanmälda sjukfall som varar i minst 90 dagar bland tjänstepensionsföretaget Alectas privatanställda tjänstemän. Antal nyanmälda sjukfall per år Antal % % % % % % % År /2009 Reaktion på svår stress, depression och utbrändhet Övriga diagnoser 4 (7)

5 Stress fortsatt den vanligaste diagnosen Diagnosen reaktion på stress som sedan 2001 ökat sin andel över tiden från 14 procent till 19 procent 2007 är nu tillbaka på 2001 års nivåer. Enbart reaktion på stress står fortfarande för flest sjukfall och för åren 2008 och 2009 står den för 15 procent av alla nyanmälda sjukfall. Nedgången sker för samtliga åldersgrupper men minskningen är störst i åldersgruppen under 44 år. Nack-, skulder-, och armvärk har över tid varit relativt konstant men mellan 2008 och 2009 ser vi att den ökat sin andel från totalt 1 procent till 4 procent av de nyanmälda sjukfallen. Ryggvärk har ett motsatt förhållande som gått från 5 procent till 1 procent av alla nyanmälda sjukfall. De vanligaste diagnoserna (i procent) Diagnos År /2009 Reaktion på stress Depression Nack-, skulder-, armvärk Ångest Ryggvärk Generell muskelvärk Utbrändhet Sjukdomskänsla och trötthet Bristsituation/utmattning (0) Mindre än 0,5 procent 5 (7)

6 Över 59 år friskast Reaktion på stress, som är den vanligaste diagnosen, är mest frekvent för målgruppen år, där depression är den näst största diagnosen. För åldersgruppen 44 år och yngre står depression för 15 procent av alla nyanmälda sjukfall. Ångest är fortsatt vanligast i åldersgruppen under 35 år och avtar med stigande ålder. För samtliga tio-itopp-diagnoser är åldersgruppen 59 år och äldre den friskaste åldersgruppen. De vanligaste diagnoserna per åldersgrupp (i procent) Diagnos Åldersgrupp <35 år >59 år Totalt Reaktion på stress Depression Nack-, skulder-, armvärk Ångest Ryggvärk Generell muskelvärk Utbrändhet Sjukdomskänsla och trötthet Bristsituation/utmattning (0) Mindre än 0,5 procent 6 (7)

7 Slutsatser Vad beror den kraftiga minskningen av nya sjukfall på? Det finns inget självklart och entydigt svar i denna fråga. Enligt Försäkringskassan begär färre personer sjukpenning, färre sjukfall startar och sjukperioderna blir kortare. Det är dessutom färre som får sjuk- och aktivitetsersättning. En viktig och bidragande orsak tror vi är att arbetsgivarna har blivit duktigare på att upptäcka tidiga signaler på sjukdom och på så sätt kunnat förhindra fler långa sjukskrivningar. Vård- och hälsoaktörer kan ha blivit fler och arbetar bättre med främjande, förebyggande och rehabiliterande metoder. Kultur, attityder och förhållningssätt till sjukskrivningar kan också ha förändrats. Man kanske drar slutsatsen att sjukskrivningar minskar i kristider men det behöver inte finnas ett sådant samband. Vid konferensen Stress, sömn och hälsa i kristider ( ) presenterade Fil.dr Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, förhållandet mellan arbetslöshet och sjukskrivning i Sverige Det har funnits en föreställning om att hög arbetslöshet skulle leda till en låg sjukfrånvaro men det finns inget som styrker detta. Förhållandet mellan arbetslöshet och sjukfrånvaro har sedan 1990 förändrats och det är omöjligt att dra några generella slutsatser om hur konjunktur och sjukskrivning påverkar varandra. Vill du få hjälp med vad sjukfrånvaron egentligen kostar ditt företag? Med Alectas sjukfrånvarokalkyl får du ett pris på kostnaderna och kan skapa större lönsamhet i ett förebyggande arbete. Vi visar företagets direkta kostnader och belyser de som inte syns så tydligt. Du kan beställa vår sjukfrånvarokalkyl och få en prislapp på sjukfrånvaron på 7 (7)

Hälsobarometern 2003

Hälsobarometern 2003 Hälsobarometern 2003 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 5 mars 2004 1 (16) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar: Alla har ett

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014. Ett upprop till Sveriges arbetsgivare

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014. Ett upprop till Sveriges arbetsgivare HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare FÖRETAGEN BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR ETT FRISKARE SVERIGE Vi lever i en tid då vi blir allt äldre, samtidigt som vi mår allt sämre.

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 FÖRETAGEN BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR ETT FRISKARE SVERIGE... 3 (O)HÄLSAN I SVERIGE... 4

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion

En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1. Rehabiliteringskedjan... 4 2.2. Arbetslivsintroduktion... 5 2.3. Tidigare studier

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Avräkning av garantipension mot tjänstepension

Avräkning av garantipension mot tjänstepension 1 (21) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Avräkning av garantipension mot tjänstepension I regleringsbrevet för 2008 har regeringen uppdragit åt Försäkringskassan att analysera effekterna av att använda

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

- Sjuka karriärkvinnor -

- Sjuka karriärkvinnor - - Sjuka karriärkvinnor - En kvalitativ studie kring orsaker till att högavlönade kvinnor i storstäder blir långtidssjukskrivna Populärversion Hélène Sandmark, Karolinska Institutet Monica Renstig, Women

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Psykiska sjukdomar och stressrelaterade besvär

Psykiska sjukdomar och stressrelaterade besvär REDOVISAR 2004:8 Psykiska sjukdomar och stressrelaterade besvär Långvariga sjukskrivningar åren 1999 till 2003 Sammanfattning De psykiska sjukdomarna har ökat tämligen dramatiskt som sjukskrivningsorsak.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Betydelsen av förebyggande kring psykisk ohälsa. En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser

Betydelsen av förebyggande kring psykisk ohälsa. En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser Betydelsen av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser 3 Förord Det är hög tid att lyfta fram och synliggöra ett av

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer