Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131"

Transkript

1 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula x Kräver renovering x Fortsatt levande landsbygd, våra skolor får samtliga vara kvar. x Trygghet i en lite skola, får vara barn en längre tid. x Renoverad skola ökar statusen för skolan och kan därför locka till sig nya elever från t.ex. Vitsand. x Lämpligt avstånd till skolan x Bra utemiljö x Samkörd personal får vara kvar x Socialdemokraterna ökar sina möjligheter att sitta kvar ytterligare mandatperiod. x Alternativet friskola försvinner x Bra med en gemensamlokal- bjuda in andra föreningar i området att nyttja, ger infjärdensområdet en attraktiv skolmiljö, redo att kunna ta emot fler framtida elever. x Renoveras inte hela skolan nu, så finns det väl risk att inte resten renoversas sen? x Kan pyretavdelningen bli kvar till`s att den ev. får plats i skolan? 2. Byggnader från markbygden används i Svensbyn till matsal eller förskoleavd och eventuellet på andra ställen (böle) Renovering av Svensbyskolan. Sjunkande elevunderlag i Svensbyn gör att lokalerna ej blir överbelastade i framtiden. x Kan ge billigare renoveringskostnad eller dyrare renoveringskostnad. x Äter fritidsbarn frukost och mellanmål i modulbyggnaden? x Kräver förändring vad gäller personalparkering, lite beroende på ev. placering av byggnad x Samma punkter som under alt. 1. x Kostnader vid ev. Flytt från långträsk, kostnader om de blir kvar? x Kan "modulerna" användas? 3. Separering av barn och anpassning/renovering av lokaler därefter.

2 Roknäsbarn i Roknäs, Svensbybarn i Svensbyn, Lillpitebarn i Lillpite osv. x Fritids på ett ställe eller på alla ställen? x Mindre kostnad för renovering av Svensbyskolan pga. mindre barntryck. x Föräldrar som önskar placera sina barn på Svensbyskolan kommer inte att kunna erbjudas plats. x Kräver att mellanstadiet i Sjulnäs blir ett låg- och mellanstadie. x Flytta tillbaka mellanstadiet till Svensbyn. Två fritidshem Svensbyn- Sjulnäs, placering av årskurser vilka ryms i "mellanstadiebyggnaden". x Om alla barn går skola i "sin" by - vad innebär det för det totala nyttjandet av ytor/slitage/arbetsro. x Blir det då sedan lättare att lägga ner i vissa fall mindre enheter? x Får man ekonomi på detta förslag? 4. Nedläggning av Svensbyskolan, utbyggnad av Sjulnässkolan för att få en fungerande verksamhet där. x Möjligtvis en dyrare lösning än att renovera och ha kvar Svensbyskolan. x Ingen besparing. Driftkostnaderna på Svensbyskolan är redan låga. x Ger det mindre överytor? x Förskoleklass tillsammans med högstadiebarn inte önskvärt. Små barn får tidigt influenser från äldre barn (rökning, alkohol, attityd m.m.) x Lämpligt avstånd till skolan x Brutet vallöfte x "Risk" för friskola -> kostnader för lokaler kan komma att ligga kvar hos Fastighetskontoret. x Driftkostnad kvarstår i Svensbyskolan. Kan inte direkt kallställas. Pelletsanläggning finns kvar och försörjer hyreshus. x Kan ge ännu högre elevantal än endast barn från Svensbyskolan. Barn i Långnäs som idag går i Böle flyttar sannolikt till Sjulnäs också. x Kan lågstadiebarnen erbjudas gymnastiktider med tanke på nuvarande gymnastiksals beläggning? x Besparing på skolskjuts om 3:orna i Svensbyn inte behöver bussas till Sjulnäs för slöjd. x Räcker de 36 miljonerna eller hur mycket mer blir det? Utemiljö för 100 barn till. Ryms hela Svensbyskolan eller måste grupperna splittras?

3 x Skolskjutser till olika skolor. Var ska eleverna från de olika byarna gå? Vilka åldersgrupper hamnar i resp mellan och högstadiebyggnad? x Fritidslokaler. Miljöpåverkan- ökad bilkörning, stora omvägar att hämta och lämna sina barn. 5. Nedläggning av Svensbyn, flytta in de barn som ryms i Sjulnäs. Barn som ej ryms flyttas till tex Lillpite, Böle. Här måste man räkna med ett tapp av elever till andra rekorsområden. x Risk för splittrade klasser om delning måste ske för att rymma barn någonstans. x Problematiskt med var fritids ska vara x Långa resvägar / försämring rent ekonomiskt för föräldrar x Nedlagd skola i Svensbyn innebär ett stort tapp för byns attraktionskraft (mindre inflyttning, mindre nya barn m.m.) x Ännu större åldersskillnader på t.ex. Sjulnässkolan (åk 2-9 eller 3-9 t.ex.) x Barnen tappar sin trygghet om man måste byta skola oftare, t.ex. först några åk i Lillpite för att sedan flytta till Sjulnäs. x Risken för tapp till andra rektorsområden minskar elevunderlaget till den nyrenoverade Sjulnässkolan x En fördyring av skolskjuts? x I vissa fall långa avstånd till skolan x Splittrade arbetslag, inkörd personal splittras. x Brutet vallöfte x "Risk" för friskola -> kostnader för lokaler kan komma att ligga kvar hos Fastighetskontoret. x Driftkostnad kvarstår i Svensbyskolan. Kan inte direkt kallställas. Pelletsanläggning finns kvar och försörjer hyreshus. x Friskola, eget val av skola (kanske mest elever f-3) - tapp av elever vad händer med de resterande verksamheterna, hur mycket måste sparas in där? x Miljöpåverkan- ökad bilkörning, stora omvägar att hämta och lämna sina barn x Vad kostar "elevtappet"? 6. Förskolan i Lillpite flyttas in i Skolan, därmed minskas kvadratmeter som man anses ha över. x Ombyggnadskostnad för att anpassa lokaler till förskoleverksamhet

4 x Fastigheten som Trulle är inrymd i kan säljas om det går. Kan bli svårsåld med tanke på byggnadens placering. x Minskade driftkostnader. x Kan möjligtvis bli trångt för skolverksamheten. Är det praktiskt möjligt? x Stora åldersgrupper, från 1 år till 6:an i samma byggnad. x Möjligheten att flytta in barn från Svensbyskolan minskar/försvinner pga. mindre yta. 7. Nedläggning Av Pyret(Svensbyn) och ombyggnation i Roknäs och nedläggning av Skrållan(Böle). Övriga synpunkter/tankar: x x x Möjligheten med en aula i Sjulnäs bör kunna kopplas till/tas ifrån alla alternativ. Därför är det viktigt att olika kostnader och ettekter blir synliggjorda och särskiljbara i materialet från kommunen för att arbetsgruppen ska kunna se på olika alternativ. x Möjligheterna med en samlingslokal/aula i Sjulnäs. Vi som föräldrar vill ju möjliggöra för våra ungdomar att stanna i byarna på helgerna också. Att våra barn och ungdomar ska ha tillgång till något alternativ. x Dagens sk överytor: Hur har de konstaterats, vad mäts?, vilka skolor har det? x Våra avstånd gör att våra barn måste få ha tillgång till flera byaskolor, för att deras arbetsmiljö ska vara möjlig att lyckas och utvecklas i. x Kostnader för skolskjuts? Hur beräknas dessa? Hur många barn berörs om "alla går på sin skola"? Blir det någon skillnad om skolskjuts beviljas till och från fritte? x Minskat elevunderlag även i centrala Piteå? Kan det vara så att dessa barn ska flyttas på? Barn från infjärden är väl inte mer flyttbara än dessa barn?

5 x Vad kan kommunen erbjuda i analys av barnens bästa? Detta borde kunna presenteras och Elisabeth lyfte detta fokus under mötet. Det är rimligt att förvänta sig en analys på detta område.

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Datum 2015-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn-

Läs mer

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande...3 1. Informationsinhämtning....3

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2012. Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan. för. Nynäshamns kommun. Sorundanet

MÅL OCH BUDGET 2012. Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan. för. Nynäshamns kommun. Sorundanet MÅL OCH BUDGET 2012 Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan för Nynäshamns kommun Sorundanet Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Ny högstadieskola i Skara kommun

Ny högstadieskola i Skara kommun Ny högstadieskola i Skara kommun Innehåll I det här presentationsmaterialet vill vi förklara och informera om vad investeringen i en ny högstadieskola på Teglagärdet innebär för Skara kommun. Vi kommer

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Förord Under

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag)

Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag) 1(9) Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag) Förhoppningar på en gemensam rekryteringsenhet Kompetens och kvalitet Kompetensen

Läs mer

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet.

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 maj 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Anneli Roth, Tf. Rektor Kristin Helmersson, Fritidspedagog Rockan

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer