Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort"

Transkript

1 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen, vilka om- och tillbyggnader som behövs samt kostnader för de åtgärder som föreslås utföras. Samtliga föreslagna åtgärder har bygger på den utredning som Barn- och utbildningsförvaltningen har utfört. De olika alternativen beskrivs enligt de direktiv som tagits fram och delas upp efter de olika förslag till organisation för skolan som tagits fram. Förslagen är, -Att Näslundskolan, Fredhemsskolan och Nibbleskolan planeras för att fungera som F-6 skolor. -Att Lindboskolan planeras för att fungera som en samlad 4-6 skola för hela Hallstahammars tätort -Att Parkslolan planeras för att fungera som en 7-9 skola. -Att Näslundskolan, Fredhemsskolan och Nibbleskolan planeras för att fungera som F-3 skolor -Att Lindboskolan planeras för att fungera som en 7-9 skola Utredningsuppdrag: -Att Näslundskolan, Fredhemsskolan och Nibbleskolan planeras för att fungera som F-6 skolor. Alternativ innebär att skolorna planeras för nedanstående verksamheter: Fredhemskolan Grundskola årskurs 1-6, Förskoleklass, Fritidshem Nibbleskolan Grundskola årskurs 1-6, Grundsärskola årskurs 1-6, Förskoleklass, Fritidshem Näslundskolan Grundskola årskurs 1-6, Förskoleklass, Fritidshem 1(14)

2 FREDHEMSKOLAN Fredhemsskolan är funktionell och Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den skulle fungera som skola F-6. Om F-6 ska vara möjligt måste skolan disponera fler lokaler för undervisning och fritidshem. Om- och tillbyggnadsbehov Skolan behöver fler lokaler för skola och fritidshem för att rymma åk 6 och för att ha växa utrymme. För att kunna ta emot två klasser per årskurs och tillräcklig yta för fritidshemsplatser behövs tillbyggnad av tre klassrum, grupprum och eventuella kringutrymmen (som komplettering av yta för kapprum, toaletter, lärararbetsplatser fritidshem) Tekniska förvaltningen bedömer att den gamla matsalen kan byggas om till klassrum och bygger sin kalkyl på att detta är möjligt. Följande om- och tillbyggnad behövs för att tillgodose behovet: - Gamla matsalen byggs om till 2 klassrum, grupprum samt kringutrymmen kalkylerad kostnad: kr. - Skolan bygg ut med 100 kvm till 1 klassrum, grupprum samt kringutrymmen kalkylerad kostnad kr. Ingen lokalyta friställs Om-/tillbyggnad av tre klassrum, grupprum och eventuella kringutrymmen (komplettering av yta för kapprum, toaletter, lärararbetsplatser fritidshem). Ökade hyres-/driftskostnader för om-/utbyggnad Utbyggnad/anpassningskostnader inne- och utemiljö: kr. Tillkommande hyreskostnad: kr exkl. el Tillkommande städkostnad:? 2 (14)

3 NIBBLESKOLAN Nibbleskolan är funktionell och Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den skulle fungera som skola F-6 skola. Antalet elever i skolan skulle vara sådant att det behövs tre eller fyra klasser per årskurs F-6 Om- och tillbyggnadsbehov Lågstadiebyggnaden (5000 kvm) som fortfarande har elvärme behöver byta värmesystem samt fönster. I övrigt behövs inga större ändringar för att Nibbleskolan ska kunna fungera som F-6 skola inklusive grundsärskolan. Eventuellt kan utrustning i slöjdsalar flyttas till Lindboskolan om man beslutar att fördubbla slöjdsalarna på denna skola. Värmesystemet i skolan samt fönster behöver bytas till en kostnad av kr. Hela skolan disponeras inga lokaler friställs Inga ekonomiska konsekvenser tillkommer för lokalanpassning men för att byta värmesystem och fönster i skolan. Byte av värmesystem samt fönster: kr Tillkommande hyreskostnad:? 3 (14)

4 NÄSLUNDSKOLAN Nibbleskolan är funktionell och Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den skulle fungera som skola F-6 skola. Om F-6 ska vara möjligt måste skolan disponera fler lokaler för undervisning och fritidshem. Om- och tillbyggnadsbehov Näslundskolan behöver byggas till om den ska kunna fungera som F-6 skola. Skolan behöver också mer lokaler för att ha utrymme att växa. Eleverna kommer enligt prognosen i framtiden vara så många att det behövs fyra klassrum för årskurs 1-3 och lika många klassrum för årskurs 4-6. Det finns begränsade ytor som lämpar sig för tillbyggnad. Lokaler för hemkunskap kan finnas på Lindboskolan eller Nibbleskolan. För att kunna ta emot två klasser per årskurs och fritidshemsplatser behövs tillbyggnad med tre klassrum samt kringutrymmen. ( komplettering av yta för kapprum, toaletter, lärararbetsplatser fritidshem). Följande om- och tillbyggnad behövs för att tillgodose behovet: - Skolan byggs ut med 220 kvm till 3 klassrum á 55 kvm, 2 grupprum, 1 RWC, 2 WC samt korridor. Det är begränsat med utrymme på marken vilket innebär att det maximalt går att bygga 220 kvm. Om ytterligare lokalytor behövs kan en komplettering med ytterligare en våning göras. Kalkylen bygger på byggnad i en våning. kalkylerad kostnad kr. Ingen lokalyta friställs Tillbyggnad av tre klassrum, grupprum och eventuella kringutrymmen (som komplettering av yta för kapprum, toaletter, lärararbetsplatser fritidshem. Ökade hyres-/driftskostnader för utbyggnad/anpassning som måste finansieras Utbyggnads-/anpassningskostnader inne- och utemiljö: kr Tillkommande hyreskostnad: kr exkl. el Tillkommande städkostnad: kr 4 (14)

5 -Att Lindboskolan planeras för att fungera som en samlad 4-6 skola för hela Hallstahammars tätort Alternativ innebär att skolan planeras för nedanstående verksamheter: Lindboskolan Grundskola årskurs 4-6, Grundsärskola åk 1-6 alternativt åk 4-6, Fritidsklubb alternativt Fritidshem Lindboskolan är funktionell och och Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den kan fungera som skola för ett enat mellanstadie. Samtliga elever årskurs 4-6 från Hallstahammars tätort går då på Lindboskolan. Det innebär omflyttningar av eleverna från Fredhemskolan, Nibbleskolan och Näslundskolan. Elevunderlaget de kommande åren visar att ett enat mellanstadium på Lindboskolan skulle omfatta fyra eller fem klasser per årskurs. Till detta kommer utrymmen som behövs för grundsärskolan och fritidshem. Ingen lokalyta friställs. Det är tveksamt om grundsärskolan får plats även om bordtennisföreningen flyttas. Behöver utredas separat hur mycket lokalyta grundsärskolan behöver. Om inte grundsärskolan årskurs 4-6 flyttar till Lindboskolan blir ca. 400 kvm lokalyta friställt på Lindboskolan. Kultur och fritid disponerar vissa ytor för pingis m.m. Om grundsärskola ska inrymmas på Lindboskolan så föreslås denna inrymmas på dessa ytor. Det är för närvarande oklar hur grundsärskolan ska organiseras och detta kräver en separat utredning enligt skolchefen. Om- och tillbyggnadsbehov Anpassning av inne- och utemiljön för yngre elevers behov och för hemklassrum, grupprum, toaletter och lokaler för grundsärskolans behov På Lindboskolan finns ämnessalar för kemi, fysik, slöjd, musik och hemkunskap. En del av dessa lokaler behöver anpassas till mellanstadiets behov och några salar behöver byggas om för rymma samtliga klasser i årskurs 4-6. Utrymme behövs för en fritidsklubb (alt. fritidshem) där de elever som behöver kan få denna tillsyn och grundsärskolans elever behöver fritidshemsverksamhet. På Lindboskolan finns möjligheter att ha två salar vardera för trä- och metallslöjd respektive textilslöjd. Detta skulle underlätta för eleverna på Fredhemskolan som då skulle kunna ha sin slöjdundervisning på Lindboskolan i stället för att som nu är fallet åka buss till Nibbleskolan för att få sin slöjdundervisning. Hemkunskapens lokaler bör kunna räcka till för Lindboskolans, Parkskolans och Fredhemskolans behov. 5 (14)

6 Följande om- och tillbyggnad behövs för att tillgodose behovet: - Renovering av toalettgrupper, nya toelettgrupper samt en tillkommande slöjdsal i markplan - 3 nya klassrum (1 per våningsplan) - Ombyggnad utemiljö 80 kvm (lekplats, gräsyta m.m.) - 2 särskoleklassrum, fritidshem, grupprum, korridor, kapprum (bordtennisklubbens lokaler tas i anspråk) Anpassning av lokalerna till yngre elevers behov och organiseras med hemklassrum. Utemiljön anpassas till yngre elever. Anpassning av lokaler för grundsärskolans behov. Utredning behövs för att säkerställa att grundsärskolan ryms på Lindboskolan även om bordtennisföreningens lokaler tas i anspråk. Utökning av slöjdsalar för att möta Fredhemsskolans behov av slöjdsalar. Befintliga toaletter på skolan måste renoveras samtidigt som toaletter byggs på fler ställen i skolan. Detta behov finns alldeles oavsett vad Lindboskolan ska användas till i framtiden. Ökade hyres-/driftskostnader för anpassning som måste finansieras Anpassningskostnader inne- och utemiljö: kr Tillkommande hyreskostnad: kr exkl. el Tillkommande städkostnad: 6 (14)

7 -Att Parkskolan planeras för att fungera som en 7-9 skola. Alternativ innebär att skolan planeras för nedanstående verksamheter: Parkskolan, grundskola årskurs 7-9, Grundsärskola årskurs 7-10 Parkskolan är i stort funktionell och och Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den kan fungera som skola för åk 7-9. Parkskolan blir högstadieskola för eleverna i Hallstahammars tätort. Antalet elever de kommande åren gör att skolan kommer att ha fyra eller fem klasser per årskurs 7-9. Verksamheten inryms i A-huset. Förslaget innebär också att den verksamhet som Kultur- och fritid har på Eldsbodahuset flyttar till Parkskolan. Verksamheten inryms i del av A-huset samt i del av D-huset. B-huset rivs och marken återställs. D-huset kan disponeras så att en del hyrs ut till företag, en del disponeras av Kultur- och fritid som ungdomens hus, AMA alt. föreningar skulle kunna nyttja en del av huset och slutligen skulle en del kunna fungera som slöjdsalar för den nya Parkskolan 7-9. Om detta alternativ väljs för organisering av skolan behövs ytterliggare utredningar för att fastställa lokalernas disposition och användning. Parkskolan är en tillkommande skola med hyres-/driftskostnad som måste finansieras. B- huset rivs vilket innebär att 1939 kvm(bta) försvinner på Parkskolan Förslaget innebär också att Eldsbodahuset med 4047 kvm (BRA) blir tomt. I husdel C tomställs 860 kvm (BRA) Ombyggnadsbehov Skolan utrustas för att bli en modern skola vilket betyder behovsanpassning av befintliga lokaler och utemiljö. Högstadiet använder lämpligen lokaler i A-huset. Lokaler behöver anpassas för grundsärskolans verksamhet. Matsal och kök saknas liksom slöjdsalar för högstadiets behov, både textilslöjdsal och trä- och metallslöjdsal. Lindboskolans nuvarande kök och matsal räcker inte till som alternativ utan omfattande åtgärd. Ska maten fraktas mellan skolor kräver det förare med separat fordon. Alternativ till eget tillagningskök och matsal bör utredas separat. 7 (14)

8 Upprustning /anpassningar av befintliga lokaler för att fungera som en modern högstadieskola för åk 7-9. IT nätverk och utrustning (beräknas 1,5 miljoner) Matsal och tillagningskök. Alternativa lösningar medför också kostnad t.ex mottagningskök och frakt av skolmat samt åtgärder för tillagningskök på annan plats. Slöjdsalar för högstadiets behov både textilslöjdsal och trä- och metallslöjdsal. Yttre miljön anpassas till den nya användningen / iordningställande av utemiljö efter ev. rivning av B-huset, (ev. rivning av B-huset) Parkskolan är en tillkommande skola med ny tillkommande hyres-/driftskostnad som måste finansieras Anpassningskostnader inne- och utemiljö för skolans verksamhet kr Tillkommande hyreskostnad: kr exkl. el Rivningskostnad samt markarbeten B- huset är kalkylerad till kr. 8 (14)

9 -Att Näslundskolan, Fredhemsskolan och Nibbleskolan planeras för att fungera som F-3 skolor Alternativet innebär att skolorna planeras för nedanstående verksamheter: Fredhemskolan Grundskola årskurs 1-3, Förskoleklass, Fritidshem Nibbleskolan Grundskola årskurs 1-3, Grundsärskola årskurs 1-3, Förskoleklass, Fritidshem Näslundskolan Grundskola årskurs 1-3, Förskoleklass, Fritidshem FREDHEMSKOLAN Skolan är funktionell och och Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den kan fungerar som en skola för F-3 och fritidshem. Skolan blir betydligt mindre än i dag och har tidigare haft den organisationen. Det är en fördel för yngre elever som fortsatt får nära till sin skola. Skolan omfattar två klasser per årskurs F-3 samt fritidshem Om- och tillbyggnadsbehov I byggnaden behöver inga ombyggnationer göras. Del av skolan kan användas till annan verksamhet. Hur stor del är beroende på beräknat växautrymme. Inga om- eller tillbyggnadskostnader Anpassningskostnader inne- och utemiljö: 0 kr Tillkommande hyreskostnad för skolan: 0 kr 9 (14)

10 NIBBLESKOLAN Konsekvensanalys pedagogisk, kvalitet och effektivitet: Skolan är funktionell och och Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den kan fungerar som en skola för F-3, fritidshem och ev. grundsärskola 1-3 Enheten blir betydligt mindre än idag. Nibbleskolan behöver en buffert för att kunna ta emot varierande antal elever när kommunen får en inflyttning av nya invånare. Antalet elever blir enligt nuvarande prognos så stort att skolan behöver utrymme för tre eller fyra klasser per årskurs F-3. Då behöver hela stora skolan ianspråktas för skola, förskoleklass och fritids och grundsärskolan vara kvar i delar av lilla skolan s.k. lågstadiebyggnaden. Detta betyder i sin tur att hela lilla skolan inte kan byggas om för annan användning Om- och tillbyggnadsbehov Om lågstadiet och särskolan som idag finns i lågstadiedelen flyttar till tomställda ytor i högstadiedelen så behövs viss anpassning av dessa lokaler så att lokalerna passar för lågstadiet och särskolans behov. Utemiljön i anslutning till lågstadiet behöver byggas om. Lågstadiedelen (5000 kvm) rivs. Lågstadiedelen (5000 kvm) friställs och byggnaden rivs. Tillkommande kostnader för att anpassa den tomställda högstadiedelen för lågstadiet samt särskolan behov. Rivning av lågstadiedelen Ombyggnad av högstadiedelen för att passa för lågstadiet kalkylerad kostnad: kr Anpassning av utemiljön för lågstadiet kalkylerad kostnad: kr Anpassning av lokaler för särskolan kalkylerad kostnad: kr Rivningskostnad för lågstadiedelen samt återställande mark kalkylerad kostnad: kr Div. oförutsett: kr Tillkommande hyreskostnad för skolan: kr exkl. el 10 (14)

11 NÄSLUNDSKOLAN Skolan är funktionell och Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den kan fungerar som en skola för F-3 och fritidshem. Det är en fördel för yngre elever som fortsatt får nära till sin skola. I skolan kommer det att finnas tre eller ibland fyra klasser sammanlagt i årskurs 1-3 om man ser till aktuell elevprognos. Skolan rymmer även förskoleklass och fritidshem. Om- och tillbyggnadsbehov I byggnaden behöver inga ombyggnationer göras. Ingen friställd lokalyta men gott om utrymme att växa. Inga om- eller tillbyggnadskostnader Anpassningskostnader inne- och utemiljö: 0 kr Hyreskostnad för skolan: 0 kr -Att Lindboskolan planeras för att fungera som en 7-9 skola 11 (14)

12 Alternativet innebär att skolorna planeras för nedanstående verksamheter: Lindboskolan, grundskola årskurs 7-9, Grundsärskola årskurs 7-10 LINDBOSKOLAN Skolan skulle fungera som en 7-9 skola i stort på samma sätt som idag. Skolan har ämneslärarorganisation med lärare behöriga för undervisning och betygsättning i ämnena. Utrymme finns att ta emot fler elever. Utrymme finns för bordtennisföreningen att fortsatt nyttja sina lokaler. Ingen lokalyta friställs. Anpassning av ute/innemiljöer: Eftersom Lindboskolan skulle användas på i stort sett samma sätt som hittills skulle inga stora kostnader för ombyggnationer uppstå Skolan är i stort behov av att få sina toaletter renoverade och att få toaletter på fler ställen i skolan än idag. Eventuellt kan man bygga om så att två salar för vardera textilslöjd och trä- och metallslöjd tillskapas. I så fall skulle eleverna på Fredhemskolan kunna ha sin slöjdundervisning på Lindboskolan och inte som idag behöva skjutsas till Nibbleskolan. Kostnader uppkommer om man väljer att göra om slöjdsalarna men en del av dessa får man över tid tillbaka i form av mindre kostnader för skolskjuts för slöjd på Nibbleskolan. Skolan är i stort behov av att få sina toaletter renoverade oavsett organisation. Dubblering av slöjdsalar för att rymma också Fredhemsskolans slöjd. Anpassningskostnader inne- och utemiljö: kr Hyreskostnad: kr exkl. el Städkostnad: 12 (14)

13 Att Parkskolan tomställs och hela skolan rivs eller säljs, en del av skolan rivs, en del hyrs ut till företag PARKSKOLAN Om hela parkskolan friställs så ökar möjligheten att hitta en entreprenör som vill utveckla fastigheten. Detta alternativ skapar också ökad handlingsfrihet i enlighet med något av nedanstående alternativ. Om hela Parkskolan blir tomställd så finns följande möjligheter. 1. Hela skolan säljs till extern entreprenör 2. Del av skolan rivs och resterande del hyrs ut. 3. Del av skolan rivs och resterande del säljs till extern entreprenör. 4. Hela skolan rivs och marken återställs. 1. Hela Parkskolan säljs till extern entreprenör Kostnader för försäljning 2. Del av Parkskolan rivs och resterande del hyrs ut Kostnader för rivning av Hus A och B Eventuella kostnader för att bygga om Hus C,D och E. Kostnad för rivning av 4980 kvm BRA är kr Kostnad för att bygga om för ny hyresgäst tas ut på kommande hyra. 3. Del av Parkskolan rivs och resterande del säljs Kostnader för rivning av Hus A och B Kostnad för försäljning av Hus C,D och E Kostnad för rivning av 4980 kvm BRA är kr 13 (14)

14 Kostnad för att bygga om för ny hyresgäst tas ut på kommande hyra. 4. Hela Parkskolan rivs och marken återställs Om hela skolan rivs så innebär detta en rivningskostnad samt kostnad för återställning av marken Nuvarande driftskostnader elimineras Kvarstående bokförda kostnader Kostnad för rivning av kvm BRA, kvm BTA samt återställning av mark kalkylerad kostnad: ca kr Kvarstående kostnad: 14 (14)

Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05-14 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utifrån utredningsdirektiv undersöka möjligheten

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

Lindboskolans ombyggnad. skisser och planer

Lindboskolans ombyggnad. skisser och planer Lindboskolans ombyggnad skisser och planer Barn- och utbildningsnämnden 2017 Ombyggnationen av Lindboskolan har kommit igång och är en bra bit på väg. I styrgruppen för planeringen av byggprojektet har

Läs mer

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev 81 840 kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag

Läs mer

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 92 527 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av tre ordinära klassrum

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23 LÄGET I STADEN 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR Situationen idag Lokalbehov/förutsättningar Lågstadium: 2-parallelligt = 6 klasser Endast 1 av 6 klassrum har tillgång till i direkt anslutning Trånga kapprum Mellanstadium:

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG 1 ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG Barn och Utbildningsnämnden fastställde 20110413 direktiv avseende översyn av lokalnyttjande i förskolor och

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Framtidens skola i Bollnäs

Framtidens skola i Bollnäs Framtidens skola i Bollnäs Presentation utredning 2012-04-24 Jörgen Hansson Malin Holmkvist 1 Sustainable engineering and design 2 Sustainable engineering and design Med vår samlade kunskap gör vi det

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-05-09 Handläggare Leif G. Hellén Telefon: 08-508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2014-06-12 Genomförandeförslag om tillbyggnad

Läs mer

F-6 skola, centralorten

F-6 skola, centralorten F-6 skola, centralorten 2015-03-11 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 2010-03-11 Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 Undertecknad fick 2010-03-04 i uppdrag av barn- och ungdomsnämndens och fastighetsnämndens ordförande samt kommunchefen att, i samverkan med

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

VASA REAL. Informationsmöte

VASA REAL. Informationsmöte VASA REAL Informationsmöte 2017-04-18 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Norrmalm (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer generellt

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2013/341 Utbildningsnämnden Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag Prisexempel Ytskikt Målning Golv (rivning bef matta + nytt linoleum, sockling) Undertak (exkl. belysning) á pris 184kr/m2 1554kr/m2 440kr/m2+200kr rivning=640kr/m2 Fast inredning och rum Kapphyllor, ca

Läs mer

Utbyggnadsbehov i Sala tätort

Utbyggnadsbehov i Sala tätort SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-12-09\Ärende 7 Utbyggnadsbehov i sala tätort.docx BARN OCH UTBILDNING 1 (6) ÄRENDE 7 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2

Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2 2013-10-23 1 (5) Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2 Vid nämndens möte 2013-06-04 informerades om ett första steg i utredningen om lokalfrågor inom nämndens ansvarsområde. Då redovisades

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-10-10 1 (13) Agnetha Hedenbergh Diarienummer 2011/BUN127-41 Barn- och utbildningsnämnden Stadieindelning i Tyresös skolor Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen

Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: 2014-05-12 Version: 2.3 Ansvarig: Antaget av förvaltningsledningen 2014-05-13 rev 2014-09-09, 2014-10-13, 2014-12-10 Förvaltning:

Läs mer

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-12-03 Handläggare Johanna Slotteborn Telefon: 08-508 33 576 Till Utbildningsnämnden 2013-12-19 Genomförandebeslut om

Läs mer

Munksundsskolan - en skola för framtiden.

Munksundsskolan - en skola för framtiden. TJÄNSTESKRIVELSE 22 OKTOBER 2012 1 (5) Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se Munksundsskolan - en skola för framtiden. Förslag till beslut Skolnämnden

Läs mer

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Uppdrag Utbildningskontoret har av barn- och ungdomsnämnden fått uppdraget att ta fram förslag på ny skolorganisation för Malmslätt och

Läs mer

Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler

Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler Pressmeddelande från Umeå kommuns intranät 2012-11-08 Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler De renoveringar och tillbyggnader på skollokaler som ska ske de närmaste tre åren är nu ade.

Läs mer

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Hemvist F-6 Bakgrund Hemvisten är elevernas bas och trygga punkt i skolan. I hemvisten finns deras studierum av olika storlek, kapprum och toaletter. Hemvistens lärare har ofta sitt

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016 Program dagens möte Del 1 Processplan II delaktighet vårdnadshavare EN Förskoleklass

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14 Yttrande över

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

UTREDNING BUN

UTREDNING BUN 2015-11-04 UTREDNING BUN - MALUNG-SÄLENS KOMMUN BAKGRUND Uppdrag stadieindelning Minskning av barn och elever Oförändrad ram (3 år) Arbetet med risk- och konsekvensarbetet Uppdrag KFV fick i uppdrag att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade

Läs mer

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-10-29 Tjänsteskrivning Expediering till:bun Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan. Förslag till revidering av Fågelboet 2

En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan. Förslag till revidering av Fågelboet 2 En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan Förslag till revidering av Fågelboet 2 En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan För att möjliggöra en framgångsrik skola som utmärks av pedagogiskt nytänkande

Läs mer

En skola för framtiden! En vision för Idunskolans utveckling 2012-2018

En skola för framtiden! En vision för Idunskolans utveckling 2012-2018 En skola för framtiden! En vision för Idunskolans utveckling 2012-2018 Innehållsförteckning Bakgrund och Innehåll sid 2 Visionen sid 3 Skolans utveckling 2013-2017 sid 4 Hela skolan, 2018 sid 5 Etapp 1,

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Lokalprogram vid nybyggnad av grundskola för 100 elever, yta totalt ca 1250 kvm (exkl. idrott) Antal (fylls i av

Lokalprogram vid nybyggnad av grundskola för 100 elever, yta totalt ca 1250 kvm (exkl. idrott) Antal (fylls i av 2014-12-02 Sid 1 (5) Detta en är utgångspunkt för verksamhetens projektledare för att upprätta lokalprogram. Den ska anpassas efter projektet och kommer att ligga som grund för Lokalprogram vid nybyggnad

Läs mer

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-05-22 ÄRENDE 7 Handläggare SLK: Katharina Gratschew Telefon: 08-508 29 311 Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens.

Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens. Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens. Rapport mars 2014 Beslutad av förvaltningschefen 2014-03 - 18 1 Inledning I direktiv

Läs mer

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-24 Handläggare: Gustav Widström Telefon: 08-508 33 575 Till Utbildningsnämnden 2011-04-14 Ersättning av paviljong;

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-02 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2015-02-19 Genomförandeförslag

Läs mer

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR UTBILDNING OCH ADMINISTRATION ÄN DNR 40402-433/2013 SOF SID 1 (7) 2013-10-02 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Patrik Simonsson Telefon: 08-508

Läs mer

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-02 Handläggare Josefin Ohlson Telefon: 08-508 33 874 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inhyrningsmedgivande

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 PM 2016:192 RIV (Dnr 110-1269/2016) En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked 2015-04-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/292-226 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Investeringsbeslut och startbesked för Myrsjöskolan, Rödmyran årskurs F-6

Investeringsbeslut och startbesked för Myrsjöskolan, Rödmyran årskurs F-6 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/382-291 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Investeringsbeslut och startbesked för Myrsjöskolan, Rödmyran årskurs F-6 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Vi blir fler. Föräldrainformation

Vi blir fler. Föräldrainformation Vi blir fler Föräldrainformation 2015-01-19 18.30-20.00 Kvällens agenda 18.30-20.00 Presentation Bakgrund Vision förskola Vision grundskola Genomgång av organisationsförslag förskola Genomgång av organisationsförslag

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) KROKOMEN TJ1ELTE 31 mars 2014 1 (5) Plats och tid Beslutande 16.00-17.30, Mus-Olle (huset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Roger Nilsson, M Marianne Hallsten,

Läs mer

Fler kamrater på fritidshem och skola ger ökad stimulans och medverkar till positiv social. utveckling. Ökad integration med större upptagningsområde

Fler kamrater på fritidshem och skola ger ökad stimulans och medverkar till positiv social. utveckling. Ökad integration med större upptagningsområde 1 Elevunderlag för två parallellklasser: Förskoleklass åk 6 Lågt barn/elevunderlag, avståndet hinder: Förskola, förskoleklass åk 3. Åk 4-6 skolgång på närmsta större skola Förutsättningar för samarbete

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE. SID 1 (5) 2012-10-02 Handläggare: Gunilla Jalmarsson Telefon: 08-508 12 311 Till Stadsdelsnämnden 2012-10-25 Omstrukturering

Läs mer

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan Dnr 2013-08-12 Marie Hallsten-Eriksson fastighetskoordinator Tel. 0470-415 43 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-16 DNR BUN 2014.318 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser

Läs mer

Aktiviteter i utredningen

Aktiviteter i utredningen Aktiviteter i utredningen 1. Diskussion kring elevutvecklingen i Infjärden/markbygden. 2. Det totala behovet av skolytori området på lång sikt. 3. Genomgång av nuläge skolstruktur i Infjärden. 4. Diskussion

Läs mer

Förstudie angående lokalväxling mellan grund- och gymnasieskolan

Förstudie angående lokalväxling mellan grund- och gymnasieskolan SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-09-16\Förstudie angående lokalväxling mellan grund 2.docx SKOLNÄMNDEN 1 (5) ÄRENDE 12 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

Ansökan att starta fritidshem: Child Academy Uppsala AB - Vreta

Ansökan att starta fritidshem: Child Academy Uppsala AB - Vreta UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Håkansson Katarina Öqvist Annbritt Datum 2016-11-16 Diarienummer UBN-2016-2448 Utbildningsnämnden Ansökan att starta fritidshem: Child Academy Uppsala AB - Vreta Förslag

Läs mer

TIBRO SKOLUTREDNING. Bilaga 1 Förstudie. Bilaga 1: Handlingsalternativ F Ransberg F 6 - Ny skola 4-6. Datum:

TIBRO SKOLUTREDNING. Bilaga 1 Förstudie. Bilaga 1: Handlingsalternativ F Ransberg F 6 - Ny skola 4-6. Datum: TIBRO SKOLUTREDNING Bilaga 1 Förstudie Bilaga 1: Handlingsalternativ F - 3 - Ransberg F 6 - Ny skola 4-6 Datum: 2016.03.01 1 Handlingsalternativ Ransberg F-6 Handlingsalternativ F - 3 - Ransberg F 6 -

Läs mer

Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande

Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning, lokalenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-21 Handläggare Thomas Eriksson Telefon: 08-508 337 19 Till Utbildningsnämnden 2016-01-14

Läs mer

Underlag inför beslut kring Råda skola

Underlag inför beslut kring Råda skola Underlag inför beslut kring Råda skola 2016 05 03 Grundförutsättningar: Det ska finnas en skola i Råda En skola tillgänglig för alla(pedagogiskt, socialt och fysiskt) Goda lärmiljöer Undervisningen ska

Läs mer

Kungsgatan 57. Stockholm

Kungsgatan 57. Stockholm Kungsgatan 57 Stockholm 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014 Sidan 1 av 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-11-11 Er referens: Vår referens: Direkttel: Direktfax: E-postadress: Diarienr: BUN 2014:106.214 Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av lokalbehovsplan

Läs mer

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009--04-14 Handläggare: Leif G. Hellén Telefon: 508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2009-05-14 Genomförandeförslag

Läs mer

Uppdraget att tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättning för placering. av särskola i kv. Telemarken, Brofästet.

Uppdraget att tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättning för placering. av särskola i kv. Telemarken, Brofästet. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Wolfgang Friedh 20160126 BUN 2016/0060 048045 30 23 Barn och ungdomsnämnden Uppdraget att tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättning

Läs mer

stadsdelsförvaltning

stadsdelsförvaltning Södermalms Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-07 Handläggare Christina Amundberg Telefon: 08 508 130 44 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-04-23 Anmälan om ökad hyreskostnad med anledning av Vintertullens

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

~Tekniska. 2.Verksamhetsanalys. 1. Uppdrag. Förstudierapport. Högbyskolan, Tofsvipan 12

~Tekniska. 2.Verksamhetsanalys. 1. Uppdrag. Förstudierapport. Högbyskolan, Tofsvipan 12 1>~(0l1~ ~ ~Tekniska förvaltningen Bygg- och projekt avdelningen Högbyskolan, Tofsvipan 12 Ärende: Projektnr: Projektledare är Beställarens kontaktperson är BUF-skontaktperson är Förstudierapport Ombyggnation

Läs mer

Tjelvarskolan Följande alternativ utreds a. Skolan utökas till att omfatta en två-parallellig F-6 skola. Bilagor:

Tjelvarskolan Följande alternativ utreds a. Skolan utökas till att omfatta en två-parallellig F-6 skola. Bilagor: Resultat efter dialoger och sammanfattning av de olika alternativen till förändrad grundskoleorganisation i Visby med kringområden samt kostnadsberäkning: Bilagor: 1. Nulägesbeskrivning av respektive skola

Läs mer

Till vårdnadshavare till elever i åk F-5

Till vårdnadshavare till elever i åk F-5 Johan Skytteskolan 2015-04-30 Till vårdnadshavare till elever i åk F-5 Skolledningen vill härmed informera er om nästkommande läsår gällande lokaler och pedagoger samt ett nytt beslut gällande skriftliga

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Förskolan Spelevinken

Förskolan Spelevinken Förskolan Spelevinken Lokalutredning Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Lokalutredning För- och Grundskola Kommunstyrelsen 2014-12-31 Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer