29 november Skruvstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "29 november 18.00 19.30 Skruvstad"

Transkript

1 1 Inkomna åsikter från föräldrar Gällande utredning om skolans organisation 29 november Skruvstad Flytta tillbaka 6:an hit Lärare kan åka ut Att man tar teknik, gympa, språk, bad på en dag, samla dagen Små barn tvingas bli vuxna fort Jättesten F-9 Slottsbron F-6 Frigör lokaler på södra som kan bli dagis Skruvstad F-6 ****************** Inget av de 4 presenterade förslagen stöds! Avveckla Åsfjärdens lokaler Jättesten år F-9 Södra år F-6 Slottsbron år F-6 Skruvstad år F-6 med större upptagningsområde och även erbjudande till de som bor i Åshammar, Grönberg att få sin skolgång här. Bussarna utgår ju från Grönberg så inga/inget extra tur/körning skulle behövas. (frigör lokaler på Södra till förskolor). Vi tror att barnen/eleverna mår bättre om det finns utrymme för dem och att et inte är för trångt (som det verkar vara idag på Södra). Dessutom blir alla sedda. Spridning på 4-6 till fler skolområden minskar grupptryck för rökning, alkohol, droger mm. För betygsättning önskvärt att åk 4-6 hålls ihop, ej 6-9. Barn med speciella behov kan klara sig bättre på mindre skolområden, ibland till och med utan assistent. För Skruvstads del att 6:orna kommer tillbaka för att barnen ska få vara barn längre, plus att vi får fler elever på skolan. Här leker de större barnen bevisligen (även tillsammans med de mindre), inte bara står och hänger.

2 2 Att kommunen måste göra något för att eleverna ska stanna i Grums och gå klart skolan här och inte flytta till t ex engelska skolan. Göra Grums alla skolor mer attraktiva, framför allt Jättesten. Om man flyttar tillbaka år 6 till Skruvstad kan man ha en bättre åldersindelning i klasserna (ex F, 1-2, 34, 5-6) vilket leder till bättre/mer sammanhållna och innehållsrika lektioner. ********************** Dela ut barnen på ytterskolorna, ta bort dåliga lokaler och bygg nytt. Bostadsmarknaden i Grums. Var är det populärt att bo??? Där skolorna finns i ytterområdena t ex Skruvstad. Förslag A, fortsätt behålla Skruvstad som det är. Elever i centrala Grums kan erbjudas platser i Skruvstad. Ytterligare utredning, varför gå på en persons åsikter. Hur mycket energi drar Jättesten nu? Hur mycket energi drar en ny byggnad? Ny skola, anpassade lokaler som passar verksamheten. Vad kostar det om alla Skruvstads barn väljer andra skolalternativ? Byta namn på Jättestenskolan och börja om på nytt. Gör Åsfjärden till kontorshotell, sparad kostnad. Lokalerna på Jättesten, en del är otjänliga. Var ska eleverna gå, som är tänkta dit. Föräldrarna vill vara delaktiga i hela processen. Svårt att veta vad man tycker när man inte vet hur förslagen ser ut. Ett bristfärdigt underlag som diskussionsunderlag. Lärarna vara med och tycka till. Åsfjärden 7-9.

3 3 Övriga skolor F-6 Jättesten används inte Södra, Slottsbron, Åsfjärden, Skruvstad, Jättesten De som går i 4-5:an nu går kvar och får betyg av samma lärare. De som ska börja i 4:an nästa år flyter ner till Grums. Varumärket Jättesten ett jätte problem. Blir kvaliten bättre genom att göra denna omorganisation. Hur? Långsiktigt mål hur? Vad händer med de som börjar 6:an nästa år? Lokalöverskott? Behöver ej frigöras lokaler i Skruvstad. Behöriga lärare behövs ändå för förslag D. Årskurs 1-6 på Skruvstad skola!!! Lång restid tidigt om barnen skall åka till Jättesten (Grums). 7-9 på Jättesten, avyttra Åsfjärden. 6-9 på Jättesten för tätortsbarn 1-5 på Södra, Slottsbron 1-6 Segmon, Skruvstad När barnen ändå åker för gymnastik och träslöjd kan man samtidigt lägga in även andra behörighetsbelagda ämnen. Längre uppehållstid i Grums, ej dyrare då resan redan sker idag. ************************ Organisationsmodell Det baseras i stort på så som skolorna såg ut förr F-9 på Jättesten F-6 på Södra F-6 på Slottsbron F-6 på Skruvstad Konsekvenser

4 4 Detta frigör lokaler på Södra skolan som kan användas till förskolor 1-5 år. Även barn från Slottsbron kan erbjudas plats här, så frigörs lokaler i Slottsbron till 6:orna. Att behålla 6:orna på respektive skola överensstämmer med nya skollagen och läroplanen. Eleverna som skall betygsättas får betyg av en lärare som haft dem längre än 4 månader. Våra barn reser en-två dagar i veckan för att besöka bad, slöjd samt idrott. Är det svårt att få lärare som har kompetens i språk, no mm så kanske även dessa lektioner kan läggas en av dessa dagar då de är på resande fot, eller att man flyttar lärare ut till barnen. I detta förslag kan man avveckla Åsfjärden. I Skruvstad borde man kunna göra som på Södra och integrera fritids i skolan och sälja eller riva gula huset för att minska driftkostnaderna där. I ett förslag som vi fick så skulle det endast vara år 4-9 på Jättesten. Med detta är jag rädd att vi får negativa sociala effekter för många barn, då de mognar tidigare eftersom de påverkas av sin omgivning, då kan barnen bara se uppåt. I vårt förslag så kanske man vinner en mjukare attityd hos de äldre, samt att jag har ett större utbud av aktiviteter, jag kan vara både stor och liten. Barnen få tidigare en längre resväg. Önskvärda effekter Målbilden Att driva den bästa skolan Nöjda medborgare som blir bra ambassadörer för sin kommun ******************* 1 december, Södra skolan Förslag D Ej aktuellt. Ingen förändring. Åk 6 elever skall inte gå på samma Ställe som åk 7-9 Förslag B Åsfjärden Utemiljön och trafikmiljö är inte anpassad för barn i åk 4-6 Eget förslag

5 5 Ev. Bygg ut på Södra skolans område. Flytta åk 6 till S:a. F-6 på Södra skolan 7-9 på Jättsten Åsfjärden avyttras. Utnyttja Järpen. Flyta förskoleverksamheten. Förslag A Åk 4-6 & 7-9 till Jättesten. Alldeles för många barn på Jättesten. Ej lämpligt med blandning av Mellan- och högstadiet. Förslag C Kan fungera. Är Jättesten lämplig, med andra ord, lokaler för åk 4-6? Åk 7-9 får gå upp till Jättesten för speciallektioner, ex slöjd, kemi, idrott mm. Övrigt Förslagen är undermåligt beskrivna. Borde vara mer utförlig och kompletterad med ritningar/skisser på de olika förslagen. Sammanfattning av gruppens synpunkter: Eget förslag (F-6 på S:a, 7-9 på Jättesten) togs fram som bästa lösningen. C Negativt/Nackdel Väldigt utspritt Många förflyttningar - risk för skolk. Vi ser kostnader Positivt Nystart för högstadiet Jättesten namnet bort, byt namn Vi tycker att förslag A känns bäst. I en omorganisation måste det satsas stort, hela vägen ut. Det måste vara klart när invigning sker höstterminen 2013 med renovering av lokaler, organisationen då det gäller hur man arbetar, fördelar kompetens och resurser. Namnbyte är viktigt! (få bort den negativa stämpeln). Fortsatt dialog om organisationen med oss föräldrar och medborgare är viktig. Småenheterna i förskolan måste bort!!

6 6 Mycket bra med möjlighet till dialog, gärna fler sådana tillfällen! Man vill vara med och påverka som förälder i både stort och smått.. A Fördelar Nystart för Jättestenskolan. Men den måste DÖPAS om!! Koncentrerad/samlad kompetens och resurser, t ex skolsköterska, ämneslärare. Minskade kostnader. Man kan utnyttja stor sporthall, hemkunskapssal osv. Nackdel Möjlig risk att åldersspannet är för stort. En sådan lösning ställer höga krav på personal och ledning. Jättestensnamnet ska bort!! B Nackdelar Behåller lokalkostnader på Åsfjärden. Vi anser att 4-6 inte hör hemma nere på Grums, finns ingen gympahall. (Friskola Skruvstad Kostnad?) Vi i vår grupp anser att förslag 1A och 2C verkar bra. Det finns för- och nackdelar med båda. Förslag A: Ska dom gå 4-9 tillsammans eller blir det ungefär som förut, att dom är avskiljda. Förslag C: Ser inget positivt med att förskolan ska till Jättesten. Vi prioriterar kvalitén. Alla förslag kommer ju att kosta pengar. Hur mycket? och hur mycket kan ni spara? Viktigt att 4-6 går på samma ställe, givetvis 0-3 och 7-9 också. Förskola/dagis på OB-tid? Behov finns. A

7 7 Fritids på Jättesten åk 4-5? Skolskjuts?. Bra anpassad utemiljö. Använda Ugglan som förskola (dagis). Fritids på Södra, egna lokaler. Hemkunskapslokaler finns på Jättesten. Bra om åk 4-6 har en egen avdelning inte bland åk 7-9. Förslag B: Nej Förslag C: Nej Förslag D: Nej Förslag A B C D Samlad kunskap om det blir åk 4-6, 7-9 på Jättesten Sveaparken OK, fast saknar staket Åk 4-6 barn på vift ute på Grums centrum Betyg i åk 6 då läraren bara har haft eleverna1 termin Eget Förskolan till Järpen, Järpens barn fylls upp på andra fritids/dagis. Åk 4-6 kvar på Södra så får spec.lärare åka mellan Södra och Jättesten. Barn som inte passar in i stora skolor ska kunna beredas plats på Skruvstads skola som är en liten skola. Skolskjuts tur och retur ska ordnas av kommunen (bussen går ju). Skolan måste ha en stor morot för att folk ska kunna vilja placera sina barn i Grums skola = Bra resurser med hjälplärare/assistenter tidigt i åk 1 för att stävja stora problem på högstadiet. Det förslag som väljs måste vara långsiktigt ej < 5 år utan > 15 år. *********************

8 8 5 december, Slottsbrons skola Förslag E Flytta tillbaka 6:an till Slottsbrons skola, 1-6 Slottsbron. 1-6 Södra skolan (Dela Grums i två områden, Södra + Jättesten) 1-6 Jättesten 7-9 Åsfjärden ****************** Flytta inte 4-6 till Jättestenskolan. Bättre blanda små (Förskola-3:an) med högstadiet. ****************** Största ökningen sker i Slottsbron. därför bör man se till att skolan finns kvar där, årskurs förskolan. ****************** Finns en poäng att flytta högstadiet till Åsfjärden, man kan bli av med den dåliga stämpeln samt att eleverna känner att man satsar på dem. Förslag B Hur skall man lösa transport och flytt av 4-6 till t.ex gympan. Känns inte ok att låta dessa gå genom Grums. ****************** Mindre klasser, max 16 elever/klass Ej byte av skola när man byter block Hålla ihop blocken Förslag E 0-6 skall gå kvar på Slottsbrons skola 0-6 på Södra skolan

9 9 0-9 på Jättestenskolan Alla högstadieelever på Jätestenskolan Sälj Åsfjärden till Netto Sälj gamla skollokaler i Segmon Långsiktigt tänkande Vi tycker att Grums skall satsa på att få Sveriges BÄSTA SKOLA Hur följer man upp detta? Viktigt att lärarna ser individen och inte bara gruppen Studera hur Sveriges toppskola arbetar idag inled ett samarbete. **************** Inte bra att ha 6:orna tillsammans med 7-9. Slottsbrons skola fungerar bra som det är idag. Bygg ett nytt dagis i anslutning till Slottsbrons skola. Positiv utemiljö på Slottsbron = bra för barnet, det vill vi att de skall fortsätta att ha. Byt namn på Jättestenskolan. Namnet för jättemycket negativa åsikter med sig. Vi föräldrar skall tänka positivt om Grums skolor, men Jättesten behöver ett nytt namn. Förslag E Flytta Södra skolans 4-6 till Jättesten. Behåll 4-6 på Slottsbrons skola. Använd slöjdsalen till 6:orna. Buss till Grums för slöjd, kanske i samband med bad för samordningsvinster. Förslag A är inte bra men om det skulle röstas igenom måste vara åtskilda. Glappet mellan 4-6 och 7-9 åldersmässigt är stort. Mycket som händer i tonåren som inte är bra att blanda med yngre årskurser. Förslag C bäst av de fyra föreslagna, men 6:orna tillbaka till Slottsbron, högst önskat av gruppen. Förskolan i Slottsbron, utöka bygg ut Junibacken. Förskolan i Segmon bör vara kvar. Tänkbart att utnyttja de gamla skollokalerna

10 10 till utökade förskoleplatser. Förslag F Utnyttja skollokalerna i Segmon och använd dem till F-3 (Segmon + Slottsbrons barn). Använd Slottsbrons skola till 4-6. Bussar går idag från Segmon till Slottsbron, då bör det gå lika bra åt andra hållet. Fritids för barn från Segmon och Slottsbron bör vara på Slottsbrons skola. ***************** Inte blanda 4-6 med 7-9. Bygg ut förskolan vid Slottsbrons skola. (Stänga de mindre enheterna). Positiv skolmiljö (utemiljö) Slottsbron. Flytta åk 4-6 från Södra till Jättesten. F-6 på Skruvstad F-6 på Slottsbron (Ta bort slöjdsalen) **************** Pilen och Linden, vad kostar den i hyra. Förslag till Åsfjärden. Får ej vara bostäder på Åsfjärden. Skolan i Slottsbron kvar som den är. Bad och slöjd på Jättesten i kombination. 1-6 i Slottsbron. Riva Åsfjärden. Ingen skolverksamhet på Åsfjärden! Slottsbrons elever kvar t o m årskurs 6. (utnyttja slöjdsalen till 6:orna.) (Titta över S:a 6:or)

11 11 **************** Inget av förslagen bra! Vill göra ett nytt E Åsfjärden anses direkt olämplig som skolmiljö, innebär många förflyttningar mellan Jättesten och Åsfjärden i vissa ämnen. Kan tänka att Pilen och Linden flyttar dit blir av med hyror på Gamla vägen och sälj. Vill ha kvar alla klasser 1-6 i Slottsbron. Större fritidslokaler. Går att kombinera resorna till badet i Grums med slöjd blir bara en resa. Viktigt att höja lärarnas kompetens behöriga lärare! Skolskjuts ett måste! F 3 på samma ställe. Vill ha kvar förskola och fritids, men har ingen lösning på var den ska finnas. Tycker att det är viktigt med flera grupper, kan hjälpa varandra vid behov. ***************** 5 december, Slottsbron Slottsbrons resultat i förhållande till övriga. Alla F-3 till Jättesten, eller Alla 4-6 till Jättesten. (Åsfjärden inte till skolverksamhet) 6 tillbaka till Slottsbron Slöjd i samband med bad, även tekniska ämnen. Södras 4-6 till Jättesten. Frigör förskoleplats på Södra.

12 12 Bygg en förskoleenhet i anslutning till en F-6 skola i Slottsbron ***************** Åsfjärden bort, hyr ut till annan verksamhet F-3 Slottsbron inkl. kranskommuner Liljedal, Segmon mm F-3 Södra skolan 4-6, 7-9 Jättesten fritids tillgängligt (fräscha snygga lokaler) Bra att ta bort småenheter i Slottsbron, Segmon, Liljedal, fina områden vid Slottsbrons skola. Ta en större kostnad, så det blir långsiktigt bra med lokaler etc. ****************** Namnbyte!! Förslag A Ok Förslag C - mellanstadieskola Förslag D nej Bygga ny skola? Varför ska allting in till Grums? Om förslag A går vidare bör man jobba på att dela 4-6 och 7-9. Barn med särskilda behov. Samlade resurser bra. Resurser? Lärartäthet? Efter behov! ******************** En ny skola med två stadier på Jättesten, skall innebära ett namnbyte och i förlängningen en mer positiv syn på skolan hos kommuninvånarna. Det förslag som går vidare måste detaljredovisas i ett tidigt skede.

13 13 Exempel delning mellan, mellan- och högstadium enligt förslag A. Hur lösa problemen för barn med läs/skriv svårigheter? Innebär större klasser (i en ihopslagning) också större resurser i varje grupp? ******************** 6 december, Jättestenskolan Eget Skola på Järpen + Södra F-6. Flytta förskolan till Jättesten. Slottsbron kvar F-6, Bygg ut Junibacken. De större barnen kanske kan få en chans att hjälpa till med de mindre och kunna leka lite mer. ******************* Förslag A Nackdel: Barnen blir kvar längre på fritids då man ej naturligt kan gå hem och avvänjas succesivt. Nackel: Barnen blir tonåringar tidigt. Det är svårt att få till det så att de mindre får en naturlig lekmiljö. Positivt: Det kan om rätt förutsättningar ges, eventuellt resultera i att de större legitimt kan leka. Förslag D Kan inte läraren följa med upp i 6:an? Bra överlämning krävs i vilket fall som helst. Förslag B Inget alternativ. Åsfjärden olämplig lokal omgivning- för 4-6 verksamhet.

14 14 Förslag C Inget alternativ. Tar tid att förflytta sig mellan skolorna, vilket kan resultera i skolk, sen ankomst. Mycket byte av skollokaler: roller i gruppen vid byte av skolor. ******************* Förslag A Bäst enligt gruppen. Skruvstad dåliga lokaler. Inte för många uppbrott. Fritidsverksamheten kan kopplas till ungdomsgården, spara pengar genom att utnyttja lokalerna. 4-6 bra Dåligt rykte Jättestenskolan, måste få ett lyft. Större vuxennärvaro. Personalen ska vistas bland barnen. Ojämn kvalitet. Större permanenta förskolor, närhet till förskolan för familjen. Andra öppettider för förskola för skiftarbete. 2-3 avdelningar förskolan Barn med särskilda behov! Händelser som inte skulle få hända göms undan. Alkohol! Vikarier viktigt! Bra vikarier, inte inställd lektioner. **********************

15 15 Anser att stadierna bör hänga ihop. 1-6 på samma ställe, bättre än 4-9. ********************** 4-6 och 7-9 blir svårt att flytta till Åsfjärden på grund av mycket flackande fram och tillbaka. 4-6 för nära centrum om de går till Åsfjärden. Ta ej bort skolor från landsbygden!, då dör den bort. Renovera Jättesten och flytta alla klasser 1-9 tillbaka som det var från början. Viktigt att separera 4-6 från högstadiet, men inte delar på gruppen. 4-6 stannar kvar i respektive skola. Förslag E 0-6 på de skolor som finns idag. 7-9 på Jättesten Förskola i de tomma lokalerna på Jättesten ******************** 7 december Jättesten Satsa på kvalitén i skolan. Satsa på förslag A. Ny utredning, studera möjligheten till att öka kvalitén i skolan för eleverna. Förslag E Ta tillbaka 6:orna till landsbygdsskolorna; ökad trygghet, bättre service, närhet och service. Flytta högstadiet till Åsfjärden; enkelt sätt att tvätta bort Jättestenstämpeln, äldre

16 16 elever kan lätt förflytta sig till speciallokaler. Använd lokalerna på Jättesten till något kreativt, alternativ användning: Gör om utredningen med fokus på kvalitét och service. Årskull 4-6 eller 7-9 blir svårt att flytta till Åsfjärden på grund av mycket flackande fram och tillbaka. 4-6 för nära Centrum. Ta ej bort skolor från landsbygden, då dör den bort totalt. RENOVERA JÄTTESTEN och flytta alla klasser 1-9 tillbaka som det var från början. Viktigt att separera 4-6 från högstadiet. ******************** 8 december, Södra skolan EJ FÖRSLAG D ELLER B ÄMNESBEHÖRIGA LÄRARE!!! Förslag D inte bra på grund av ny lärare? skola vid första betygsättningen. Förslag B inte bra då utemiljö inte passar för den åldern. Således passar förslag A alternativt C bäst. Allt beroende å hur det beslutas angående Åsfjärden. Här finns fina lokaler (förslag C) men om dessa kan uthyras/säljas och resurser kan läggas på Jättesten och lärare är detta ett bra alternativ( Förslag A). Önskar ett extra tänk för de som nu går i årskurs 5. De kommer i kläm eftersom att oavsett beslut så sker inget före de går i 7:an. Kn de få stanna kvar på respektive skola så de inte behöver byta så mycket. (Om det ej blir 4-9 Jättesten). Förslag A: Vi föräldrar har stort tvivel mot att 4-6 ska gå tillsammans med 7-9. För att det

17 17 här förslaget ska fungera så måste det vara skillnad på lokalerna. Att 4-6 är helt separerade från 7-9. Föräldrarna är oroliga för eventuell mobbing. Det måste satsas på utemiljön etc. En Genuin satsning krävs för att det ska fungera. BYT NAMN PÅ SKOLAN!! Förslag B: Några föräldrar föredrar detta alternativ och några inte. De som vill ha detta alternativ vill inte att eleverna ska behöva gå på Jättesten när de är små. De som är emot har fundering på skolgården, trafiken utanför och resandet upp till Jättesten för vissa ämnen. Förslag C: Här finns det väldigt få synpunkter. Det ses inte positivt att eleverna ska gå mellan skolorna. Man är orolig för att det blir brister i undervisningen när eleverna ska flyttas mellan skolorna. Förslag D: Inte ett alternativ för föräldrarna i denna grupp. Eget förslag är att F-6 ska gå på Jättesten och 7-9 till Södra. Förslag A: 4:an, 5:an och 6:an är för små för att gå tillsammans med tillbaka på Södra. Förslag B: 4-6 för små, trafik, vart vara på rasterna. Hur ta sig till och från skolan. OGENOMTÄNKT FÖRSLAG Förslag C: Vi tycker detta förlag var bäst! 0-3 Södra lugnare skolgården, för det är det inte nu. 4-6 Jättesten 7-9 Åsfjädern

18 18 8 december Södra Viktigt att mellanstadiet får vara för sig själva på Jättesten och inte blir blandade med högstadiet, utan får vara barn så länge som möjligt. Mellanstadiet som en sluten cell högstadiet - sluten cell. Skruvstad? Med bara 25 barn kvar, hur driver man en fullvärdig undervisning då? Oavsett vilket förslag det blir, det VIKTIGASTE att innehållet på undervisningen är bra och ska Åsfjärden vara kvar inom skolan så är det 7-9 som ska flyttas dit. Förslag som ska bort: B, D. Vid ombyggnad, satsa ordentligt på en gång med en ordentlig upprustning/om Byggnad av skola Ej smådutta här och där. Långsiktig planering att få bra rykte nu ger stor vinning om 10 år. Förslag A bäst vad gäller förskolan. VIKTIGT att lokalerna är färdiga innan flytten sker. Skynda långsamt. Vi förespråkar Förslag A. Mycket bra initiativ till att bjuda in oss föräldrar till diskussion! **************** Dela på Jättesten om det blir 4-6 och 79. Risk för skolk om specialämneslokaler skall användas på Jättesten och gå i skola på Åsfjärden. Studiebesök för föräldrar i de lokaler som föreslås. Öppet hus på Jättesten och Åsfjärden. Sälj Åsfjärden, bygg ut Södra skolan. Om förskola på Södra, hur skall de barnen som går i skolan ha tillgång till fullgod uteplats/lekmiljö om dagis skall ha avskärmat

19 19 Trygghet (i miljö mm) speciellt på låg-mellan är väldigt viktigt. Klassföreståndare skall bytas så få gånger som möjligt, ger barnen trygghet, gör att Barnen mår bättre och presterar mer. Om 4-6 skall till Jättesten, vart skall fritids vara? Viktigt att ha det på samma plats! Föräldrar vill veta!!! Hur löses gymnastiksalar om 4-9 på Jättesten? Handikappanpassat på Badhusets gymnastiksal? Två omklädningsrum på flera klasser? Lägg ner Skruvstad, elever + redan lokalöverskott! Kommer vid något färre barn att läggas ner! Få bort Jättestens negativa stämpel. Fler barnfamiljer flyttar in. Fler möten innan beslut tas där vi får vara med och säga vad vi tycker! *************** Har barnens åsikter tagits i beaktande av konsulten? Viktigt att ta hänsyn till barnens behov utifrån helhetsperspektivet. Att de får förutsättningar att växa som individer både intellektuellt, fysiskt emotionellt och socialt. Parallella klasser på olika skolor inklusive Jättesten (som förr i tiden.) 4-6 där betyg sätts i 6:an viktigt med samma lärare/team för att kunna bedöma måluppfyllelse. Viktigt med bra ute- och innemiljö. Viktigt med rätt kompetens hos undervisande lärare. Årskurs 4-6 på Åsfjärden är ett mindre bra/dåligt alternativ, då det inte finns de förutsättningar som krävs för deras behov, ex utemiljön. Åsfjärdens fina lokaler görs om till Aktivitetens hus, där vår kommuns alla invånare träffas och umgås. Musik, café, kultur, lek, aktiviteter så som bild, form, teater, film etc. etc. Alla åldrar och nationaliteter umgås = Grums kommuns nya varumärke. Alltså. Inga skolklasser får plats. Eu-bidrag?? Integration!

20 20 Vårt förslag är alternativt A under förutsättning att övriga punkter tas med i beaktande. ****************** Hur fungerar Åsfjärden? transport mellan skolor. Är det bra med 6:or på högstadiet? Förslag A: Hur mycket och i vad kommer investeras? Vad händer med fritids vid skolskjuts? Verkar vara det bästa förslaget. Förslag B: Inget bra! Förslag D: Konstigt med förskola tillsammans med årskurs 6-9. Förändringar på Jättesten. Toffelskola? Låta föräldrar vara delaktiga i upprustning. Titta på Vålberg, hur fungerar det där? ********************** Anpassning av ute och innemiljöer för respektive årskullar. Extremt viktigt. Man måste kunna leka länge! Praktiskt delad miljö för respektive block 4-6 och 7-9 (ca 450 elever totalt) F-3 ca elever (idag 350) Dagis idag 369 inklusive flyktingbarn 15 + kooperativ Hämtnings- och lämningslogistik måste tänkas igenom.

21 21 Ska inte skolans målsättning vara att vi ska kunna locka hit istället för att våra barn och skolpengar ska flytta bort. Många som funderar på att ta sina barn från Grums på grund av dåliga Mer vuxna ute på skolan för att stävja förstörelse och mobbing. Ska Ugglan rivas och vad händer i så fall med de barnen? Viktigaste är: Anpassning av miljö Närvarande vuxna Kompetens hos vuxna = lärare Förslag A: Måste anpassa miljöerna efter åldrarna och se till att det finns möjligheter till lek. Vill ha ett möte till för att få ta del av mer färdiga förslag innan beslut tas. Viktigt! Förslag B: Skit! Förslag D: Åtminstone 5:or kvar här idag och får vara små. 6:an har ingen anpassad miljö för lek och aktiviteter på rasterna. 6:ans betyg hamnar på första året av en lärares samarbete Måste renoveras och anpassas mycket. *********************

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna?

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna? Anteckningar från medborgardialog Öjebyn, 22 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad blir vinsten med alternativ 2? Vad händer

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Datum 2015-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn-

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Förstudie angående lokalväxling mellan grund- och gymnasieskolan

Förstudie angående lokalväxling mellan grund- och gymnasieskolan SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-09-16\Förstudie angående lokalväxling mellan grund 2.docx SKOLNÄMNDEN 1 (5) ÄRENDE 12 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

Sveriges Islamiska Skolor

Sveriges Islamiska Skolor Sveriges Islamiska Skolor 2008 SIS, Sveriges Islamiska Skolor SIS veriges Islamiska Skolor, som förkortas SIS, är en intresseorganisation för fristående skolor i Sverige som har muslimsk inriktning eller

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan.

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Till Kommunstyrelsen, För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Fastighetsnämnden Gislavedshus Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Med anledning av det förslag till besparingar i kommunen

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Tack för dina idéer och synpunkter!

Tack för dina idéer och synpunkter! Bergums skola 27/9 Tack för dina idéer och synpunkter! Din åsikt är viktig i arbetet med att ta fram ett förslag som politikerna ska besluta om i slutet av året. Under september har alla föräldrar, elever

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Stallarholmsskolans framtid. Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening Maj 2011

Stallarholmsskolans framtid. Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening Maj 2011 Stallarholmsskolans framtid Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening Maj 2011 Framtidsgruppen Stallarholmsskolans Föräldraförening har en intressegrupp som kallas Framtidsgruppen. Framtidsgruppen

Läs mer

Text från enkäten som gjordes 2011-05-04

Text från enkäten som gjordes 2011-05-04 Text från enkäten som gjordes 2011-05-04 Beskriv med dina egna ord vad du anser är viktigast för en bra skolutveckling i Lerums kommun 148 svar: Bra lärare samt mindre klasser. Att ha engagerade lärare

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Minnesanteckningar Föräldrasamråd Förskolan 2011-09-20

Minnesanteckningar Föräldrasamråd Förskolan 2011-09-20 Minnesanteckningar Föräldrasamråd Förskolan 2011-09-20 Föräldrarepresentanter närvarande från förskolorna Junibacken, Lyan, Tävelstad, Björkliden. Övriga deltagande: Martina Borg och Carin Olsson från

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

S:t Anna Skärgårdssko a Trygghet Kvalitet Utveckling

S:t Anna Skärgårdssko a Trygghet Kvalitet Utveckling S:t Anna Skärgårdssko a S:t Anna Skärgårdssko a Foto: Thomas Petterson I vackra S:t Anna skärgård i Söderköpings kommun ligger vår skola. Här får våra elever en trygg start i livet, nära naturen och med

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FRÅN SEGRANDE LIV KCS GRUNDSKOLA FÖR ÅR 2003-2004.

KVALITETSREDOVISNING FRÅN SEGRANDE LIV KCS GRUNDSKOLA FÖR ÅR 2003-2004. KVALITETSREDOVISNING FRÅN SEGRANDE LIV KCS GRUNDSKOLA FÖR ÅR 2003-2004. Bakgrund Segrande Liv KCS Grundskola är en fristående grundskola som startades 1992 och har årskurserna 1-9. Skolans vision är att

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

i Virestad ett nytt alternativ!

i Virestad ett nytt alternativ! Friskolan i Virestad ett nytt alternativ! Välkommen till Björkhaga i Virestad! Nu finns det ett nytt alternativ i Älmhults skolutbud! Ett alternativ som andas optimism och kreativitet istället för sparpaket

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Förskola och skola www.spsm.se/tillganglighet Isak Lukas Lisa Nesrin Tove Dennis

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Protokoll från styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2012-11-07, Snättringeskolans lärarrum Närvarande / Frånvarande Carin Staudte Ledamot Närvarande Cecilia

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING RÅSUNDA SKOLA 6-9 2012/2013

KVALITETSREDOVISNING RÅSUNDA SKOLA 6-9 2012/2013 KVALITETSREDOVISNING RÅSUNDA SKOLA 6-9 2012/2013 Verksamhetens förutsättningar Styrning och ledning Råsunda skola 6-9 leds av rektor och en biträdande rektor på 37,5%. Som stöd i sitt arbete har de lagledare,

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Åkullsjöns skola Ort 915 92 Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation 0934-14305 akull@robertfors.se 1. Vår skola Den

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Informationsunderlag inför skolstart för år 7-9

Informationsunderlag inför skolstart för år 7-9 Informationsunderlag inför skolstart för år 7-9 Namn Personnummer Årskurs Fylls i av dig som är elev - själv eller med hjälp av vårdnadshavare. Något du har särskilt lätt eller svårt för? Berätta... Fylls

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SKOLKONFERENS/ENHETSNIVÅ PÅ HUBERTUSGÅRDEN 2013-05-21

PROTOKOLL FÖRT VID SKOLKONFERENS/ENHETSNIVÅ PÅ HUBERTUSGÅRDEN 2013-05-21 LUNDS KOMMUN BSF Lunds stad Centrum-Torn skolområde Hubertusgårdens skola PROTOKOLL FÖRT VID SKOLKONFERENS/ENHETSNIVÅ PÅ HUBERTUSGÅRDEN 2013-05-21 Närvarande: Föräldrarepresentanter: Personal: Kontaktpolitiker:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Linnéskolans fritids 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Linnéskolans fritids 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Linnéskolans fritids 2012/2013 Eksjö kommun 2(6) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1 Vad har påverkat

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr Hovsjöstudien Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr johan.faskunger@proactivity.se Bostadsområdet vi bor i påverkar vår hälsa,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Det finns alternativ!

Det finns alternativ! Lokalförsörjningsplanering i Lyckebo och Storvreta. Betänkande från föräldrar och boende i Lyckebo den 11 mars 2007. Det finns alternativ! Vi vill med denna skrivning försöka bidra till en så bra lösning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 Datum Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 1. Nuläge Enheten har bytt chef under året. Ny chef började 1 september. Enheten behöver en förnyelse vad gäller både pedagogiska diskussioner,

Läs mer