29 november Skruvstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "29 november 18.00 19.30 Skruvstad"

Transkript

1 1 Inkomna åsikter från föräldrar Gällande utredning om skolans organisation 29 november Skruvstad Flytta tillbaka 6:an hit Lärare kan åka ut Att man tar teknik, gympa, språk, bad på en dag, samla dagen Små barn tvingas bli vuxna fort Jättesten F-9 Slottsbron F-6 Frigör lokaler på södra som kan bli dagis Skruvstad F-6 ****************** Inget av de 4 presenterade förslagen stöds! Avveckla Åsfjärdens lokaler Jättesten år F-9 Södra år F-6 Slottsbron år F-6 Skruvstad år F-6 med större upptagningsområde och även erbjudande till de som bor i Åshammar, Grönberg att få sin skolgång här. Bussarna utgår ju från Grönberg så inga/inget extra tur/körning skulle behövas. (frigör lokaler på Södra till förskolor). Vi tror att barnen/eleverna mår bättre om det finns utrymme för dem och att et inte är för trångt (som det verkar vara idag på Södra). Dessutom blir alla sedda. Spridning på 4-6 till fler skolområden minskar grupptryck för rökning, alkohol, droger mm. För betygsättning önskvärt att åk 4-6 hålls ihop, ej 6-9. Barn med speciella behov kan klara sig bättre på mindre skolområden, ibland till och med utan assistent. För Skruvstads del att 6:orna kommer tillbaka för att barnen ska få vara barn längre, plus att vi får fler elever på skolan. Här leker de större barnen bevisligen (även tillsammans med de mindre), inte bara står och hänger.

2 2 Att kommunen måste göra något för att eleverna ska stanna i Grums och gå klart skolan här och inte flytta till t ex engelska skolan. Göra Grums alla skolor mer attraktiva, framför allt Jättesten. Om man flyttar tillbaka år 6 till Skruvstad kan man ha en bättre åldersindelning i klasserna (ex F, 1-2, 34, 5-6) vilket leder till bättre/mer sammanhållna och innehållsrika lektioner. ********************** Dela ut barnen på ytterskolorna, ta bort dåliga lokaler och bygg nytt. Bostadsmarknaden i Grums. Var är det populärt att bo??? Där skolorna finns i ytterområdena t ex Skruvstad. Förslag A, fortsätt behålla Skruvstad som det är. Elever i centrala Grums kan erbjudas platser i Skruvstad. Ytterligare utredning, varför gå på en persons åsikter. Hur mycket energi drar Jättesten nu? Hur mycket energi drar en ny byggnad? Ny skola, anpassade lokaler som passar verksamheten. Vad kostar det om alla Skruvstads barn väljer andra skolalternativ? Byta namn på Jättestenskolan och börja om på nytt. Gör Åsfjärden till kontorshotell, sparad kostnad. Lokalerna på Jättesten, en del är otjänliga. Var ska eleverna gå, som är tänkta dit. Föräldrarna vill vara delaktiga i hela processen. Svårt att veta vad man tycker när man inte vet hur förslagen ser ut. Ett bristfärdigt underlag som diskussionsunderlag. Lärarna vara med och tycka till. Åsfjärden 7-9.

3 3 Övriga skolor F-6 Jättesten används inte Södra, Slottsbron, Åsfjärden, Skruvstad, Jättesten De som går i 4-5:an nu går kvar och får betyg av samma lärare. De som ska börja i 4:an nästa år flyter ner till Grums. Varumärket Jättesten ett jätte problem. Blir kvaliten bättre genom att göra denna omorganisation. Hur? Långsiktigt mål hur? Vad händer med de som börjar 6:an nästa år? Lokalöverskott? Behöver ej frigöras lokaler i Skruvstad. Behöriga lärare behövs ändå för förslag D. Årskurs 1-6 på Skruvstad skola!!! Lång restid tidigt om barnen skall åka till Jättesten (Grums). 7-9 på Jättesten, avyttra Åsfjärden. 6-9 på Jättesten för tätortsbarn 1-5 på Södra, Slottsbron 1-6 Segmon, Skruvstad När barnen ändå åker för gymnastik och träslöjd kan man samtidigt lägga in även andra behörighetsbelagda ämnen. Längre uppehållstid i Grums, ej dyrare då resan redan sker idag. ************************ Organisationsmodell Det baseras i stort på så som skolorna såg ut förr F-9 på Jättesten F-6 på Södra F-6 på Slottsbron F-6 på Skruvstad Konsekvenser

4 4 Detta frigör lokaler på Södra skolan som kan användas till förskolor 1-5 år. Även barn från Slottsbron kan erbjudas plats här, så frigörs lokaler i Slottsbron till 6:orna. Att behålla 6:orna på respektive skola överensstämmer med nya skollagen och läroplanen. Eleverna som skall betygsättas får betyg av en lärare som haft dem längre än 4 månader. Våra barn reser en-två dagar i veckan för att besöka bad, slöjd samt idrott. Är det svårt att få lärare som har kompetens i språk, no mm så kanske även dessa lektioner kan läggas en av dessa dagar då de är på resande fot, eller att man flyttar lärare ut till barnen. I detta förslag kan man avveckla Åsfjärden. I Skruvstad borde man kunna göra som på Södra och integrera fritids i skolan och sälja eller riva gula huset för att minska driftkostnaderna där. I ett förslag som vi fick så skulle det endast vara år 4-9 på Jättesten. Med detta är jag rädd att vi får negativa sociala effekter för många barn, då de mognar tidigare eftersom de påverkas av sin omgivning, då kan barnen bara se uppåt. I vårt förslag så kanske man vinner en mjukare attityd hos de äldre, samt att jag har ett större utbud av aktiviteter, jag kan vara både stor och liten. Barnen få tidigare en längre resväg. Önskvärda effekter Målbilden Att driva den bästa skolan Nöjda medborgare som blir bra ambassadörer för sin kommun ******************* 1 december, Södra skolan Förslag D Ej aktuellt. Ingen förändring. Åk 6 elever skall inte gå på samma Ställe som åk 7-9 Förslag B Åsfjärden Utemiljön och trafikmiljö är inte anpassad för barn i åk 4-6 Eget förslag

5 5 Ev. Bygg ut på Södra skolans område. Flytta åk 6 till S:a. F-6 på Södra skolan 7-9 på Jättsten Åsfjärden avyttras. Utnyttja Järpen. Flyta förskoleverksamheten. Förslag A Åk 4-6 & 7-9 till Jättesten. Alldeles för många barn på Jättesten. Ej lämpligt med blandning av Mellan- och högstadiet. Förslag C Kan fungera. Är Jättesten lämplig, med andra ord, lokaler för åk 4-6? Åk 7-9 får gå upp till Jättesten för speciallektioner, ex slöjd, kemi, idrott mm. Övrigt Förslagen är undermåligt beskrivna. Borde vara mer utförlig och kompletterad med ritningar/skisser på de olika förslagen. Sammanfattning av gruppens synpunkter: Eget förslag (F-6 på S:a, 7-9 på Jättesten) togs fram som bästa lösningen. C Negativt/Nackdel Väldigt utspritt Många förflyttningar - risk för skolk. Vi ser kostnader Positivt Nystart för högstadiet Jättesten namnet bort, byt namn Vi tycker att förslag A känns bäst. I en omorganisation måste det satsas stort, hela vägen ut. Det måste vara klart när invigning sker höstterminen 2013 med renovering av lokaler, organisationen då det gäller hur man arbetar, fördelar kompetens och resurser. Namnbyte är viktigt! (få bort den negativa stämpeln). Fortsatt dialog om organisationen med oss föräldrar och medborgare är viktig. Småenheterna i förskolan måste bort!!

6 6 Mycket bra med möjlighet till dialog, gärna fler sådana tillfällen! Man vill vara med och påverka som förälder i både stort och smått.. A Fördelar Nystart för Jättestenskolan. Men den måste DÖPAS om!! Koncentrerad/samlad kompetens och resurser, t ex skolsköterska, ämneslärare. Minskade kostnader. Man kan utnyttja stor sporthall, hemkunskapssal osv. Nackdel Möjlig risk att åldersspannet är för stort. En sådan lösning ställer höga krav på personal och ledning. Jättestensnamnet ska bort!! B Nackdelar Behåller lokalkostnader på Åsfjärden. Vi anser att 4-6 inte hör hemma nere på Grums, finns ingen gympahall. (Friskola Skruvstad Kostnad?) Vi i vår grupp anser att förslag 1A och 2C verkar bra. Det finns för- och nackdelar med båda. Förslag A: Ska dom gå 4-9 tillsammans eller blir det ungefär som förut, att dom är avskiljda. Förslag C: Ser inget positivt med att förskolan ska till Jättesten. Vi prioriterar kvalitén. Alla förslag kommer ju att kosta pengar. Hur mycket? och hur mycket kan ni spara? Viktigt att 4-6 går på samma ställe, givetvis 0-3 och 7-9 också. Förskola/dagis på OB-tid? Behov finns. A

7 7 Fritids på Jättesten åk 4-5? Skolskjuts?. Bra anpassad utemiljö. Använda Ugglan som förskola (dagis). Fritids på Södra, egna lokaler. Hemkunskapslokaler finns på Jättesten. Bra om åk 4-6 har en egen avdelning inte bland åk 7-9. Förslag B: Nej Förslag C: Nej Förslag D: Nej Förslag A B C D Samlad kunskap om det blir åk 4-6, 7-9 på Jättesten Sveaparken OK, fast saknar staket Åk 4-6 barn på vift ute på Grums centrum Betyg i åk 6 då läraren bara har haft eleverna1 termin Eget Förskolan till Järpen, Järpens barn fylls upp på andra fritids/dagis. Åk 4-6 kvar på Södra så får spec.lärare åka mellan Södra och Jättesten. Barn som inte passar in i stora skolor ska kunna beredas plats på Skruvstads skola som är en liten skola. Skolskjuts tur och retur ska ordnas av kommunen (bussen går ju). Skolan måste ha en stor morot för att folk ska kunna vilja placera sina barn i Grums skola = Bra resurser med hjälplärare/assistenter tidigt i åk 1 för att stävja stora problem på högstadiet. Det förslag som väljs måste vara långsiktigt ej < 5 år utan > 15 år. *********************

8 8 5 december, Slottsbrons skola Förslag E Flytta tillbaka 6:an till Slottsbrons skola, 1-6 Slottsbron. 1-6 Södra skolan (Dela Grums i två områden, Södra + Jättesten) 1-6 Jättesten 7-9 Åsfjärden ****************** Flytta inte 4-6 till Jättestenskolan. Bättre blanda små (Förskola-3:an) med högstadiet. ****************** Största ökningen sker i Slottsbron. därför bör man se till att skolan finns kvar där, årskurs förskolan. ****************** Finns en poäng att flytta högstadiet till Åsfjärden, man kan bli av med den dåliga stämpeln samt att eleverna känner att man satsar på dem. Förslag B Hur skall man lösa transport och flytt av 4-6 till t.ex gympan. Känns inte ok att låta dessa gå genom Grums. ****************** Mindre klasser, max 16 elever/klass Ej byte av skola när man byter block Hålla ihop blocken Förslag E 0-6 skall gå kvar på Slottsbrons skola 0-6 på Södra skolan

9 9 0-9 på Jättestenskolan Alla högstadieelever på Jätestenskolan Sälj Åsfjärden till Netto Sälj gamla skollokaler i Segmon Långsiktigt tänkande Vi tycker att Grums skall satsa på att få Sveriges BÄSTA SKOLA Hur följer man upp detta? Viktigt att lärarna ser individen och inte bara gruppen Studera hur Sveriges toppskola arbetar idag inled ett samarbete. **************** Inte bra att ha 6:orna tillsammans med 7-9. Slottsbrons skola fungerar bra som det är idag. Bygg ett nytt dagis i anslutning till Slottsbrons skola. Positiv utemiljö på Slottsbron = bra för barnet, det vill vi att de skall fortsätta att ha. Byt namn på Jättestenskolan. Namnet för jättemycket negativa åsikter med sig. Vi föräldrar skall tänka positivt om Grums skolor, men Jättesten behöver ett nytt namn. Förslag E Flytta Södra skolans 4-6 till Jättesten. Behåll 4-6 på Slottsbrons skola. Använd slöjdsalen till 6:orna. Buss till Grums för slöjd, kanske i samband med bad för samordningsvinster. Förslag A är inte bra men om det skulle röstas igenom måste vara åtskilda. Glappet mellan 4-6 och 7-9 åldersmässigt är stort. Mycket som händer i tonåren som inte är bra att blanda med yngre årskurser. Förslag C bäst av de fyra föreslagna, men 6:orna tillbaka till Slottsbron, högst önskat av gruppen. Förskolan i Slottsbron, utöka bygg ut Junibacken. Förskolan i Segmon bör vara kvar. Tänkbart att utnyttja de gamla skollokalerna

10 10 till utökade förskoleplatser. Förslag F Utnyttja skollokalerna i Segmon och använd dem till F-3 (Segmon + Slottsbrons barn). Använd Slottsbrons skola till 4-6. Bussar går idag från Segmon till Slottsbron, då bör det gå lika bra åt andra hållet. Fritids för barn från Segmon och Slottsbron bör vara på Slottsbrons skola. ***************** Inte blanda 4-6 med 7-9. Bygg ut förskolan vid Slottsbrons skola. (Stänga de mindre enheterna). Positiv skolmiljö (utemiljö) Slottsbron. Flytta åk 4-6 från Södra till Jättesten. F-6 på Skruvstad F-6 på Slottsbron (Ta bort slöjdsalen) **************** Pilen och Linden, vad kostar den i hyra. Förslag till Åsfjärden. Får ej vara bostäder på Åsfjärden. Skolan i Slottsbron kvar som den är. Bad och slöjd på Jättesten i kombination. 1-6 i Slottsbron. Riva Åsfjärden. Ingen skolverksamhet på Åsfjärden! Slottsbrons elever kvar t o m årskurs 6. (utnyttja slöjdsalen till 6:orna.) (Titta över S:a 6:or)

11 11 **************** Inget av förslagen bra! Vill göra ett nytt E Åsfjärden anses direkt olämplig som skolmiljö, innebär många förflyttningar mellan Jättesten och Åsfjärden i vissa ämnen. Kan tänka att Pilen och Linden flyttar dit blir av med hyror på Gamla vägen och sälj. Vill ha kvar alla klasser 1-6 i Slottsbron. Större fritidslokaler. Går att kombinera resorna till badet i Grums med slöjd blir bara en resa. Viktigt att höja lärarnas kompetens behöriga lärare! Skolskjuts ett måste! F 3 på samma ställe. Vill ha kvar förskola och fritids, men har ingen lösning på var den ska finnas. Tycker att det är viktigt med flera grupper, kan hjälpa varandra vid behov. ***************** 5 december, Slottsbron Slottsbrons resultat i förhållande till övriga. Alla F-3 till Jättesten, eller Alla 4-6 till Jättesten. (Åsfjärden inte till skolverksamhet) 6 tillbaka till Slottsbron Slöjd i samband med bad, även tekniska ämnen. Södras 4-6 till Jättesten. Frigör förskoleplats på Södra.

12 12 Bygg en förskoleenhet i anslutning till en F-6 skola i Slottsbron ***************** Åsfjärden bort, hyr ut till annan verksamhet F-3 Slottsbron inkl. kranskommuner Liljedal, Segmon mm F-3 Södra skolan 4-6, 7-9 Jättesten fritids tillgängligt (fräscha snygga lokaler) Bra att ta bort småenheter i Slottsbron, Segmon, Liljedal, fina områden vid Slottsbrons skola. Ta en större kostnad, så det blir långsiktigt bra med lokaler etc. ****************** Namnbyte!! Förslag A Ok Förslag C - mellanstadieskola Förslag D nej Bygga ny skola? Varför ska allting in till Grums? Om förslag A går vidare bör man jobba på att dela 4-6 och 7-9. Barn med särskilda behov. Samlade resurser bra. Resurser? Lärartäthet? Efter behov! ******************** En ny skola med två stadier på Jättesten, skall innebära ett namnbyte och i förlängningen en mer positiv syn på skolan hos kommuninvånarna. Det förslag som går vidare måste detaljredovisas i ett tidigt skede.

13 13 Exempel delning mellan, mellan- och högstadium enligt förslag A. Hur lösa problemen för barn med läs/skriv svårigheter? Innebär större klasser (i en ihopslagning) också större resurser i varje grupp? ******************** 6 december, Jättestenskolan Eget Skola på Järpen + Södra F-6. Flytta förskolan till Jättesten. Slottsbron kvar F-6, Bygg ut Junibacken. De större barnen kanske kan få en chans att hjälpa till med de mindre och kunna leka lite mer. ******************* Förslag A Nackdel: Barnen blir kvar längre på fritids då man ej naturligt kan gå hem och avvänjas succesivt. Nackel: Barnen blir tonåringar tidigt. Det är svårt att få till det så att de mindre får en naturlig lekmiljö. Positivt: Det kan om rätt förutsättningar ges, eventuellt resultera i att de större legitimt kan leka. Förslag D Kan inte läraren följa med upp i 6:an? Bra överlämning krävs i vilket fall som helst. Förslag B Inget alternativ. Åsfjärden olämplig lokal omgivning- för 4-6 verksamhet.

14 14 Förslag C Inget alternativ. Tar tid att förflytta sig mellan skolorna, vilket kan resultera i skolk, sen ankomst. Mycket byte av skollokaler: roller i gruppen vid byte av skolor. ******************* Förslag A Bäst enligt gruppen. Skruvstad dåliga lokaler. Inte för många uppbrott. Fritidsverksamheten kan kopplas till ungdomsgården, spara pengar genom att utnyttja lokalerna. 4-6 bra Dåligt rykte Jättestenskolan, måste få ett lyft. Större vuxennärvaro. Personalen ska vistas bland barnen. Ojämn kvalitet. Större permanenta förskolor, närhet till förskolan för familjen. Andra öppettider för förskola för skiftarbete. 2-3 avdelningar förskolan Barn med särskilda behov! Händelser som inte skulle få hända göms undan. Alkohol! Vikarier viktigt! Bra vikarier, inte inställd lektioner. **********************

15 15 Anser att stadierna bör hänga ihop. 1-6 på samma ställe, bättre än 4-9. ********************** 4-6 och 7-9 blir svårt att flytta till Åsfjärden på grund av mycket flackande fram och tillbaka. 4-6 för nära centrum om de går till Åsfjärden. Ta ej bort skolor från landsbygden!, då dör den bort. Renovera Jättesten och flytta alla klasser 1-9 tillbaka som det var från början. Viktigt att separera 4-6 från högstadiet, men inte delar på gruppen. 4-6 stannar kvar i respektive skola. Förslag E 0-6 på de skolor som finns idag. 7-9 på Jättesten Förskola i de tomma lokalerna på Jättesten ******************** 7 december Jättesten Satsa på kvalitén i skolan. Satsa på förslag A. Ny utredning, studera möjligheten till att öka kvalitén i skolan för eleverna. Förslag E Ta tillbaka 6:orna till landsbygdsskolorna; ökad trygghet, bättre service, närhet och service. Flytta högstadiet till Åsfjärden; enkelt sätt att tvätta bort Jättestenstämpeln, äldre

16 16 elever kan lätt förflytta sig till speciallokaler. Använd lokalerna på Jättesten till något kreativt, alternativ användning: Gör om utredningen med fokus på kvalitét och service. Årskull 4-6 eller 7-9 blir svårt att flytta till Åsfjärden på grund av mycket flackande fram och tillbaka. 4-6 för nära Centrum. Ta ej bort skolor från landsbygden, då dör den bort totalt. RENOVERA JÄTTESTEN och flytta alla klasser 1-9 tillbaka som det var från början. Viktigt att separera 4-6 från högstadiet. ******************** 8 december, Södra skolan EJ FÖRSLAG D ELLER B ÄMNESBEHÖRIGA LÄRARE!!! Förslag D inte bra på grund av ny lärare? skola vid första betygsättningen. Förslag B inte bra då utemiljö inte passar för den åldern. Således passar förslag A alternativt C bäst. Allt beroende å hur det beslutas angående Åsfjärden. Här finns fina lokaler (förslag C) men om dessa kan uthyras/säljas och resurser kan läggas på Jättesten och lärare är detta ett bra alternativ( Förslag A). Önskar ett extra tänk för de som nu går i årskurs 5. De kommer i kläm eftersom att oavsett beslut så sker inget före de går i 7:an. Kn de få stanna kvar på respektive skola så de inte behöver byta så mycket. (Om det ej blir 4-9 Jättesten). Förslag A: Vi föräldrar har stort tvivel mot att 4-6 ska gå tillsammans med 7-9. För att det

17 17 här förslaget ska fungera så måste det vara skillnad på lokalerna. Att 4-6 är helt separerade från 7-9. Föräldrarna är oroliga för eventuell mobbing. Det måste satsas på utemiljön etc. En Genuin satsning krävs för att det ska fungera. BYT NAMN PÅ SKOLAN!! Förslag B: Några föräldrar föredrar detta alternativ och några inte. De som vill ha detta alternativ vill inte att eleverna ska behöva gå på Jättesten när de är små. De som är emot har fundering på skolgården, trafiken utanför och resandet upp till Jättesten för vissa ämnen. Förslag C: Här finns det väldigt få synpunkter. Det ses inte positivt att eleverna ska gå mellan skolorna. Man är orolig för att det blir brister i undervisningen när eleverna ska flyttas mellan skolorna. Förslag D: Inte ett alternativ för föräldrarna i denna grupp. Eget förslag är att F-6 ska gå på Jättesten och 7-9 till Södra. Förslag A: 4:an, 5:an och 6:an är för små för att gå tillsammans med tillbaka på Södra. Förslag B: 4-6 för små, trafik, vart vara på rasterna. Hur ta sig till och från skolan. OGENOMTÄNKT FÖRSLAG Förslag C: Vi tycker detta förlag var bäst! 0-3 Södra lugnare skolgården, för det är det inte nu. 4-6 Jättesten 7-9 Åsfjädern

18 18 8 december Södra Viktigt att mellanstadiet får vara för sig själva på Jättesten och inte blir blandade med högstadiet, utan får vara barn så länge som möjligt. Mellanstadiet som en sluten cell högstadiet - sluten cell. Skruvstad? Med bara 25 barn kvar, hur driver man en fullvärdig undervisning då? Oavsett vilket förslag det blir, det VIKTIGASTE att innehållet på undervisningen är bra och ska Åsfjärden vara kvar inom skolan så är det 7-9 som ska flyttas dit. Förslag som ska bort: B, D. Vid ombyggnad, satsa ordentligt på en gång med en ordentlig upprustning/om Byggnad av skola Ej smådutta här och där. Långsiktig planering att få bra rykte nu ger stor vinning om 10 år. Förslag A bäst vad gäller förskolan. VIKTIGT att lokalerna är färdiga innan flytten sker. Skynda långsamt. Vi förespråkar Förslag A. Mycket bra initiativ till att bjuda in oss föräldrar till diskussion! **************** Dela på Jättesten om det blir 4-6 och 79. Risk för skolk om specialämneslokaler skall användas på Jättesten och gå i skola på Åsfjärden. Studiebesök för föräldrar i de lokaler som föreslås. Öppet hus på Jättesten och Åsfjärden. Sälj Åsfjärden, bygg ut Södra skolan. Om förskola på Södra, hur skall de barnen som går i skolan ha tillgång till fullgod uteplats/lekmiljö om dagis skall ha avskärmat

19 19 Trygghet (i miljö mm) speciellt på låg-mellan är väldigt viktigt. Klassföreståndare skall bytas så få gånger som möjligt, ger barnen trygghet, gör att Barnen mår bättre och presterar mer. Om 4-6 skall till Jättesten, vart skall fritids vara? Viktigt att ha det på samma plats! Föräldrar vill veta!!! Hur löses gymnastiksalar om 4-9 på Jättesten? Handikappanpassat på Badhusets gymnastiksal? Två omklädningsrum på flera klasser? Lägg ner Skruvstad, elever + redan lokalöverskott! Kommer vid något färre barn att läggas ner! Få bort Jättestens negativa stämpel. Fler barnfamiljer flyttar in. Fler möten innan beslut tas där vi får vara med och säga vad vi tycker! *************** Har barnens åsikter tagits i beaktande av konsulten? Viktigt att ta hänsyn till barnens behov utifrån helhetsperspektivet. Att de får förutsättningar att växa som individer både intellektuellt, fysiskt emotionellt och socialt. Parallella klasser på olika skolor inklusive Jättesten (som förr i tiden.) 4-6 där betyg sätts i 6:an viktigt med samma lärare/team för att kunna bedöma måluppfyllelse. Viktigt med bra ute- och innemiljö. Viktigt med rätt kompetens hos undervisande lärare. Årskurs 4-6 på Åsfjärden är ett mindre bra/dåligt alternativ, då det inte finns de förutsättningar som krävs för deras behov, ex utemiljön. Åsfjärdens fina lokaler görs om till Aktivitetens hus, där vår kommuns alla invånare träffas och umgås. Musik, café, kultur, lek, aktiviteter så som bild, form, teater, film etc. etc. Alla åldrar och nationaliteter umgås = Grums kommuns nya varumärke. Alltså. Inga skolklasser får plats. Eu-bidrag?? Integration!

20 20 Vårt förslag är alternativt A under förutsättning att övriga punkter tas med i beaktande. ****************** Hur fungerar Åsfjärden? transport mellan skolor. Är det bra med 6:or på högstadiet? Förslag A: Hur mycket och i vad kommer investeras? Vad händer med fritids vid skolskjuts? Verkar vara det bästa förslaget. Förslag B: Inget bra! Förslag D: Konstigt med förskola tillsammans med årskurs 6-9. Förändringar på Jättesten. Toffelskola? Låta föräldrar vara delaktiga i upprustning. Titta på Vålberg, hur fungerar det där? ********************** Anpassning av ute och innemiljöer för respektive årskullar. Extremt viktigt. Man måste kunna leka länge! Praktiskt delad miljö för respektive block 4-6 och 7-9 (ca 450 elever totalt) F-3 ca elever (idag 350) Dagis idag 369 inklusive flyktingbarn 15 + kooperativ Hämtnings- och lämningslogistik måste tänkas igenom.

21 21 Ska inte skolans målsättning vara att vi ska kunna locka hit istället för att våra barn och skolpengar ska flytta bort. Många som funderar på att ta sina barn från Grums på grund av dåliga Mer vuxna ute på skolan för att stävja förstörelse och mobbing. Ska Ugglan rivas och vad händer i så fall med de barnen? Viktigaste är: Anpassning av miljö Närvarande vuxna Kompetens hos vuxna = lärare Förslag A: Måste anpassa miljöerna efter åldrarna och se till att det finns möjligheter till lek. Vill ha ett möte till för att få ta del av mer färdiga förslag innan beslut tas. Viktigt! Förslag B: Skit! Förslag D: Åtminstone 5:or kvar här idag och får vara små. 6:an har ingen anpassad miljö för lek och aktiviteter på rasterna. 6:ans betyg hamnar på första året av en lärares samarbete Måste renoveras och anpassas mycket. *********************

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Förord Under

Läs mer

Värmdö skoldialog. Slutrapport

Värmdö skoldialog. Slutrapport Värmdö skoldialog Slutrapport Ann Lundqvist och Sara Blücher Maj 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 Inledning... 4 BAKGRUND... 4 DIALOGPROCESSEN... 5 Några utgångspunkter för dialogen... 5 Syfte och mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna.

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. 20140218 et här är en redovisning av de svar som kommit in dels vid föräldramöten med igerbergets skolas föräldrar och dels via den enkät

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Öppet brev till Bräcke kommuns politiker och kommunstyrelse med anledning av den utredning och planerade flytten av Kälarnes högstadium.

Öppet brev till Bräcke kommuns politiker och kommunstyrelse med anledning av den utredning och planerade flytten av Kälarnes högstadium. 1 Öppet brev till Bräcke kommuns politiker och kommunstyrelse med anledning av den utredning och planerade flytten av Kälarnes högstadium. På uppdrag av nedanstående personers skickar jag härmed dessa

Läs mer

Demokratiforum för ungdomar HÖSTEN 2014

Demokratiforum för ungdomar HÖSTEN 2014 Demokratiforum för ungdomar HÖSTEN 2014 Rapport - en redaktionell sammanställning av dialogen INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM DEMOKRATIFORUM FÖR UNGDOMAR OM PEDERSKRIVARES SKOLA FEM TEMAN - EN KREATIV OCH AKTIV

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(3) Sammanträdesdaturn: 2013-06-03 Sammanträdestid: OBSERVERA TIDEN KL 17:00

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(3) Sammanträdesdaturn: 2013-06-03 Sammanträdestid: OBSERVERA TIDEN KL 17:00 BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(3) KALLELSE DATUM: 2013-05-27 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-25 13 39 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdaturn: 2013-06-03 Sammanträdestid: OBSERVERA TIDEN KL

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan.

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Till Kommunstyrelsen, För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Fastighetsnämnden Gislavedshus Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Med anledning av det förslag till besparingar i kommunen

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Kungsbacka här och nu, och imorgon

Kungsbacka här och nu, och imorgon Kungsbacka här och nu, och imorgon Kommunutvecklarna 2011 Per Abrahamsson, Emma Lygnerud Boberg, Alexander Burwall, Henrietta Flodell, Charlotte Foureaux, Klara Gattbro, Evelina Hentilä, Tova Medby, Christoffer

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 4 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om integration och mångfald Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Oktober 2009 Sammanfattning Antal respondenter som omfattades

Läs mer

Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november

Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november Den 17 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen NTI-mediagymnasiet i Göteborg och deltog tillsammans med kommunpolitiker och årskurs

Läs mer