29 november Skruvstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "29 november 18.00 19.30 Skruvstad"

Transkript

1 1 Inkomna åsikter från föräldrar Gällande utredning om skolans organisation 29 november Skruvstad Flytta tillbaka 6:an hit Lärare kan åka ut Att man tar teknik, gympa, språk, bad på en dag, samla dagen Små barn tvingas bli vuxna fort Jättesten F-9 Slottsbron F-6 Frigör lokaler på södra som kan bli dagis Skruvstad F-6 ****************** Inget av de 4 presenterade förslagen stöds! Avveckla Åsfjärdens lokaler Jättesten år F-9 Södra år F-6 Slottsbron år F-6 Skruvstad år F-6 med större upptagningsområde och även erbjudande till de som bor i Åshammar, Grönberg att få sin skolgång här. Bussarna utgår ju från Grönberg så inga/inget extra tur/körning skulle behövas. (frigör lokaler på Södra till förskolor). Vi tror att barnen/eleverna mår bättre om det finns utrymme för dem och att et inte är för trångt (som det verkar vara idag på Södra). Dessutom blir alla sedda. Spridning på 4-6 till fler skolområden minskar grupptryck för rökning, alkohol, droger mm. För betygsättning önskvärt att åk 4-6 hålls ihop, ej 6-9. Barn med speciella behov kan klara sig bättre på mindre skolområden, ibland till och med utan assistent. För Skruvstads del att 6:orna kommer tillbaka för att barnen ska få vara barn längre, plus att vi får fler elever på skolan. Här leker de större barnen bevisligen (även tillsammans med de mindre), inte bara står och hänger.

2 2 Att kommunen måste göra något för att eleverna ska stanna i Grums och gå klart skolan här och inte flytta till t ex engelska skolan. Göra Grums alla skolor mer attraktiva, framför allt Jättesten. Om man flyttar tillbaka år 6 till Skruvstad kan man ha en bättre åldersindelning i klasserna (ex F, 1-2, 34, 5-6) vilket leder till bättre/mer sammanhållna och innehållsrika lektioner. ********************** Dela ut barnen på ytterskolorna, ta bort dåliga lokaler och bygg nytt. Bostadsmarknaden i Grums. Var är det populärt att bo??? Där skolorna finns i ytterområdena t ex Skruvstad. Förslag A, fortsätt behålla Skruvstad som det är. Elever i centrala Grums kan erbjudas platser i Skruvstad. Ytterligare utredning, varför gå på en persons åsikter. Hur mycket energi drar Jättesten nu? Hur mycket energi drar en ny byggnad? Ny skola, anpassade lokaler som passar verksamheten. Vad kostar det om alla Skruvstads barn väljer andra skolalternativ? Byta namn på Jättestenskolan och börja om på nytt. Gör Åsfjärden till kontorshotell, sparad kostnad. Lokalerna på Jättesten, en del är otjänliga. Var ska eleverna gå, som är tänkta dit. Föräldrarna vill vara delaktiga i hela processen. Svårt att veta vad man tycker när man inte vet hur förslagen ser ut. Ett bristfärdigt underlag som diskussionsunderlag. Lärarna vara med och tycka till. Åsfjärden 7-9.

3 3 Övriga skolor F-6 Jättesten används inte Södra, Slottsbron, Åsfjärden, Skruvstad, Jättesten De som går i 4-5:an nu går kvar och får betyg av samma lärare. De som ska börja i 4:an nästa år flyter ner till Grums. Varumärket Jättesten ett jätte problem. Blir kvaliten bättre genom att göra denna omorganisation. Hur? Långsiktigt mål hur? Vad händer med de som börjar 6:an nästa år? Lokalöverskott? Behöver ej frigöras lokaler i Skruvstad. Behöriga lärare behövs ändå för förslag D. Årskurs 1-6 på Skruvstad skola!!! Lång restid tidigt om barnen skall åka till Jättesten (Grums). 7-9 på Jättesten, avyttra Åsfjärden. 6-9 på Jättesten för tätortsbarn 1-5 på Södra, Slottsbron 1-6 Segmon, Skruvstad När barnen ändå åker för gymnastik och träslöjd kan man samtidigt lägga in även andra behörighetsbelagda ämnen. Längre uppehållstid i Grums, ej dyrare då resan redan sker idag. ************************ Organisationsmodell Det baseras i stort på så som skolorna såg ut förr F-9 på Jättesten F-6 på Södra F-6 på Slottsbron F-6 på Skruvstad Konsekvenser

4 4 Detta frigör lokaler på Södra skolan som kan användas till förskolor 1-5 år. Även barn från Slottsbron kan erbjudas plats här, så frigörs lokaler i Slottsbron till 6:orna. Att behålla 6:orna på respektive skola överensstämmer med nya skollagen och läroplanen. Eleverna som skall betygsättas får betyg av en lärare som haft dem längre än 4 månader. Våra barn reser en-två dagar i veckan för att besöka bad, slöjd samt idrott. Är det svårt att få lärare som har kompetens i språk, no mm så kanske även dessa lektioner kan läggas en av dessa dagar då de är på resande fot, eller att man flyttar lärare ut till barnen. I detta förslag kan man avveckla Åsfjärden. I Skruvstad borde man kunna göra som på Södra och integrera fritids i skolan och sälja eller riva gula huset för att minska driftkostnaderna där. I ett förslag som vi fick så skulle det endast vara år 4-9 på Jättesten. Med detta är jag rädd att vi får negativa sociala effekter för många barn, då de mognar tidigare eftersom de påverkas av sin omgivning, då kan barnen bara se uppåt. I vårt förslag så kanske man vinner en mjukare attityd hos de äldre, samt att jag har ett större utbud av aktiviteter, jag kan vara både stor och liten. Barnen få tidigare en längre resväg. Önskvärda effekter Målbilden Att driva den bästa skolan Nöjda medborgare som blir bra ambassadörer för sin kommun ******************* 1 december, Södra skolan Förslag D Ej aktuellt. Ingen förändring. Åk 6 elever skall inte gå på samma Ställe som åk 7-9 Förslag B Åsfjärden Utemiljön och trafikmiljö är inte anpassad för barn i åk 4-6 Eget förslag

5 5 Ev. Bygg ut på Södra skolans område. Flytta åk 6 till S:a. F-6 på Södra skolan 7-9 på Jättsten Åsfjärden avyttras. Utnyttja Järpen. Flyta förskoleverksamheten. Förslag A Åk 4-6 & 7-9 till Jättesten. Alldeles för många barn på Jättesten. Ej lämpligt med blandning av Mellan- och högstadiet. Förslag C Kan fungera. Är Jättesten lämplig, med andra ord, lokaler för åk 4-6? Åk 7-9 får gå upp till Jättesten för speciallektioner, ex slöjd, kemi, idrott mm. Övrigt Förslagen är undermåligt beskrivna. Borde vara mer utförlig och kompletterad med ritningar/skisser på de olika förslagen. Sammanfattning av gruppens synpunkter: Eget förslag (F-6 på S:a, 7-9 på Jättesten) togs fram som bästa lösningen. C Negativt/Nackdel Väldigt utspritt Många förflyttningar - risk för skolk. Vi ser kostnader Positivt Nystart för högstadiet Jättesten namnet bort, byt namn Vi tycker att förslag A känns bäst. I en omorganisation måste det satsas stort, hela vägen ut. Det måste vara klart när invigning sker höstterminen 2013 med renovering av lokaler, organisationen då det gäller hur man arbetar, fördelar kompetens och resurser. Namnbyte är viktigt! (få bort den negativa stämpeln). Fortsatt dialog om organisationen med oss föräldrar och medborgare är viktig. Småenheterna i förskolan måste bort!!

6 6 Mycket bra med möjlighet till dialog, gärna fler sådana tillfällen! Man vill vara med och påverka som förälder i både stort och smått.. A Fördelar Nystart för Jättestenskolan. Men den måste DÖPAS om!! Koncentrerad/samlad kompetens och resurser, t ex skolsköterska, ämneslärare. Minskade kostnader. Man kan utnyttja stor sporthall, hemkunskapssal osv. Nackdel Möjlig risk att åldersspannet är för stort. En sådan lösning ställer höga krav på personal och ledning. Jättestensnamnet ska bort!! B Nackdelar Behåller lokalkostnader på Åsfjärden. Vi anser att 4-6 inte hör hemma nere på Grums, finns ingen gympahall. (Friskola Skruvstad Kostnad?) Vi i vår grupp anser att förslag 1A och 2C verkar bra. Det finns för- och nackdelar med båda. Förslag A: Ska dom gå 4-9 tillsammans eller blir det ungefär som förut, att dom är avskiljda. Förslag C: Ser inget positivt med att förskolan ska till Jättesten. Vi prioriterar kvalitén. Alla förslag kommer ju att kosta pengar. Hur mycket? och hur mycket kan ni spara? Viktigt att 4-6 går på samma ställe, givetvis 0-3 och 7-9 också. Förskola/dagis på OB-tid? Behov finns. A

7 7 Fritids på Jättesten åk 4-5? Skolskjuts?. Bra anpassad utemiljö. Använda Ugglan som förskola (dagis). Fritids på Södra, egna lokaler. Hemkunskapslokaler finns på Jättesten. Bra om åk 4-6 har en egen avdelning inte bland åk 7-9. Förslag B: Nej Förslag C: Nej Förslag D: Nej Förslag A B C D Samlad kunskap om det blir åk 4-6, 7-9 på Jättesten Sveaparken OK, fast saknar staket Åk 4-6 barn på vift ute på Grums centrum Betyg i åk 6 då läraren bara har haft eleverna1 termin Eget Förskolan till Järpen, Järpens barn fylls upp på andra fritids/dagis. Åk 4-6 kvar på Södra så får spec.lärare åka mellan Södra och Jättesten. Barn som inte passar in i stora skolor ska kunna beredas plats på Skruvstads skola som är en liten skola. Skolskjuts tur och retur ska ordnas av kommunen (bussen går ju). Skolan måste ha en stor morot för att folk ska kunna vilja placera sina barn i Grums skola = Bra resurser med hjälplärare/assistenter tidigt i åk 1 för att stävja stora problem på högstadiet. Det förslag som väljs måste vara långsiktigt ej < 5 år utan > 15 år. *********************

8 8 5 december, Slottsbrons skola Förslag E Flytta tillbaka 6:an till Slottsbrons skola, 1-6 Slottsbron. 1-6 Södra skolan (Dela Grums i två områden, Södra + Jättesten) 1-6 Jättesten 7-9 Åsfjärden ****************** Flytta inte 4-6 till Jättestenskolan. Bättre blanda små (Förskola-3:an) med högstadiet. ****************** Största ökningen sker i Slottsbron. därför bör man se till att skolan finns kvar där, årskurs förskolan. ****************** Finns en poäng att flytta högstadiet till Åsfjärden, man kan bli av med den dåliga stämpeln samt att eleverna känner att man satsar på dem. Förslag B Hur skall man lösa transport och flytt av 4-6 till t.ex gympan. Känns inte ok att låta dessa gå genom Grums. ****************** Mindre klasser, max 16 elever/klass Ej byte av skola när man byter block Hålla ihop blocken Förslag E 0-6 skall gå kvar på Slottsbrons skola 0-6 på Södra skolan

9 9 0-9 på Jättestenskolan Alla högstadieelever på Jätestenskolan Sälj Åsfjärden till Netto Sälj gamla skollokaler i Segmon Långsiktigt tänkande Vi tycker att Grums skall satsa på att få Sveriges BÄSTA SKOLA Hur följer man upp detta? Viktigt att lärarna ser individen och inte bara gruppen Studera hur Sveriges toppskola arbetar idag inled ett samarbete. **************** Inte bra att ha 6:orna tillsammans med 7-9. Slottsbrons skola fungerar bra som det är idag. Bygg ett nytt dagis i anslutning till Slottsbrons skola. Positiv utemiljö på Slottsbron = bra för barnet, det vill vi att de skall fortsätta att ha. Byt namn på Jättestenskolan. Namnet för jättemycket negativa åsikter med sig. Vi föräldrar skall tänka positivt om Grums skolor, men Jättesten behöver ett nytt namn. Förslag E Flytta Södra skolans 4-6 till Jättesten. Behåll 4-6 på Slottsbrons skola. Använd slöjdsalen till 6:orna. Buss till Grums för slöjd, kanske i samband med bad för samordningsvinster. Förslag A är inte bra men om det skulle röstas igenom måste vara åtskilda. Glappet mellan 4-6 och 7-9 åldersmässigt är stort. Mycket som händer i tonåren som inte är bra att blanda med yngre årskurser. Förslag C bäst av de fyra föreslagna, men 6:orna tillbaka till Slottsbron, högst önskat av gruppen. Förskolan i Slottsbron, utöka bygg ut Junibacken. Förskolan i Segmon bör vara kvar. Tänkbart att utnyttja de gamla skollokalerna

10 10 till utökade förskoleplatser. Förslag F Utnyttja skollokalerna i Segmon och använd dem till F-3 (Segmon + Slottsbrons barn). Använd Slottsbrons skola till 4-6. Bussar går idag från Segmon till Slottsbron, då bör det gå lika bra åt andra hållet. Fritids för barn från Segmon och Slottsbron bör vara på Slottsbrons skola. ***************** Inte blanda 4-6 med 7-9. Bygg ut förskolan vid Slottsbrons skola. (Stänga de mindre enheterna). Positiv skolmiljö (utemiljö) Slottsbron. Flytta åk 4-6 från Södra till Jättesten. F-6 på Skruvstad F-6 på Slottsbron (Ta bort slöjdsalen) **************** Pilen och Linden, vad kostar den i hyra. Förslag till Åsfjärden. Får ej vara bostäder på Åsfjärden. Skolan i Slottsbron kvar som den är. Bad och slöjd på Jättesten i kombination. 1-6 i Slottsbron. Riva Åsfjärden. Ingen skolverksamhet på Åsfjärden! Slottsbrons elever kvar t o m årskurs 6. (utnyttja slöjdsalen till 6:orna.) (Titta över S:a 6:or)

11 11 **************** Inget av förslagen bra! Vill göra ett nytt E Åsfjärden anses direkt olämplig som skolmiljö, innebär många förflyttningar mellan Jättesten och Åsfjärden i vissa ämnen. Kan tänka att Pilen och Linden flyttar dit blir av med hyror på Gamla vägen och sälj. Vill ha kvar alla klasser 1-6 i Slottsbron. Större fritidslokaler. Går att kombinera resorna till badet i Grums med slöjd blir bara en resa. Viktigt att höja lärarnas kompetens behöriga lärare! Skolskjuts ett måste! F 3 på samma ställe. Vill ha kvar förskola och fritids, men har ingen lösning på var den ska finnas. Tycker att det är viktigt med flera grupper, kan hjälpa varandra vid behov. ***************** 5 december, Slottsbron Slottsbrons resultat i förhållande till övriga. Alla F-3 till Jättesten, eller Alla 4-6 till Jättesten. (Åsfjärden inte till skolverksamhet) 6 tillbaka till Slottsbron Slöjd i samband med bad, även tekniska ämnen. Södras 4-6 till Jättesten. Frigör förskoleplats på Södra.

12 12 Bygg en förskoleenhet i anslutning till en F-6 skola i Slottsbron ***************** Åsfjärden bort, hyr ut till annan verksamhet F-3 Slottsbron inkl. kranskommuner Liljedal, Segmon mm F-3 Södra skolan 4-6, 7-9 Jättesten fritids tillgängligt (fräscha snygga lokaler) Bra att ta bort småenheter i Slottsbron, Segmon, Liljedal, fina områden vid Slottsbrons skola. Ta en större kostnad, så det blir långsiktigt bra med lokaler etc. ****************** Namnbyte!! Förslag A Ok Förslag C - mellanstadieskola Förslag D nej Bygga ny skola? Varför ska allting in till Grums? Om förslag A går vidare bör man jobba på att dela 4-6 och 7-9. Barn med särskilda behov. Samlade resurser bra. Resurser? Lärartäthet? Efter behov! ******************** En ny skola med två stadier på Jättesten, skall innebära ett namnbyte och i förlängningen en mer positiv syn på skolan hos kommuninvånarna. Det förslag som går vidare måste detaljredovisas i ett tidigt skede.

13 13 Exempel delning mellan, mellan- och högstadium enligt förslag A. Hur lösa problemen för barn med läs/skriv svårigheter? Innebär större klasser (i en ihopslagning) också större resurser i varje grupp? ******************** 6 december, Jättestenskolan Eget Skola på Järpen + Södra F-6. Flytta förskolan till Jättesten. Slottsbron kvar F-6, Bygg ut Junibacken. De större barnen kanske kan få en chans att hjälpa till med de mindre och kunna leka lite mer. ******************* Förslag A Nackdel: Barnen blir kvar längre på fritids då man ej naturligt kan gå hem och avvänjas succesivt. Nackel: Barnen blir tonåringar tidigt. Det är svårt att få till det så att de mindre får en naturlig lekmiljö. Positivt: Det kan om rätt förutsättningar ges, eventuellt resultera i att de större legitimt kan leka. Förslag D Kan inte läraren följa med upp i 6:an? Bra överlämning krävs i vilket fall som helst. Förslag B Inget alternativ. Åsfjärden olämplig lokal omgivning- för 4-6 verksamhet.

14 14 Förslag C Inget alternativ. Tar tid att förflytta sig mellan skolorna, vilket kan resultera i skolk, sen ankomst. Mycket byte av skollokaler: roller i gruppen vid byte av skolor. ******************* Förslag A Bäst enligt gruppen. Skruvstad dåliga lokaler. Inte för många uppbrott. Fritidsverksamheten kan kopplas till ungdomsgården, spara pengar genom att utnyttja lokalerna. 4-6 bra Dåligt rykte Jättestenskolan, måste få ett lyft. Större vuxennärvaro. Personalen ska vistas bland barnen. Ojämn kvalitet. Större permanenta förskolor, närhet till förskolan för familjen. Andra öppettider för förskola för skiftarbete. 2-3 avdelningar förskolan Barn med särskilda behov! Händelser som inte skulle få hända göms undan. Alkohol! Vikarier viktigt! Bra vikarier, inte inställd lektioner. **********************

15 15 Anser att stadierna bör hänga ihop. 1-6 på samma ställe, bättre än 4-9. ********************** 4-6 och 7-9 blir svårt att flytta till Åsfjärden på grund av mycket flackande fram och tillbaka. 4-6 för nära centrum om de går till Åsfjärden. Ta ej bort skolor från landsbygden!, då dör den bort. Renovera Jättesten och flytta alla klasser 1-9 tillbaka som det var från början. Viktigt att separera 4-6 från högstadiet, men inte delar på gruppen. 4-6 stannar kvar i respektive skola. Förslag E 0-6 på de skolor som finns idag. 7-9 på Jättesten Förskola i de tomma lokalerna på Jättesten ******************** 7 december Jättesten Satsa på kvalitén i skolan. Satsa på förslag A. Ny utredning, studera möjligheten till att öka kvalitén i skolan för eleverna. Förslag E Ta tillbaka 6:orna till landsbygdsskolorna; ökad trygghet, bättre service, närhet och service. Flytta högstadiet till Åsfjärden; enkelt sätt att tvätta bort Jättestenstämpeln, äldre

16 16 elever kan lätt förflytta sig till speciallokaler. Använd lokalerna på Jättesten till något kreativt, alternativ användning: Gör om utredningen med fokus på kvalitét och service. Årskull 4-6 eller 7-9 blir svårt att flytta till Åsfjärden på grund av mycket flackande fram och tillbaka. 4-6 för nära Centrum. Ta ej bort skolor från landsbygden, då dör den bort totalt. RENOVERA JÄTTESTEN och flytta alla klasser 1-9 tillbaka som det var från början. Viktigt att separera 4-6 från högstadiet. ******************** 8 december, Södra skolan EJ FÖRSLAG D ELLER B ÄMNESBEHÖRIGA LÄRARE!!! Förslag D inte bra på grund av ny lärare? skola vid första betygsättningen. Förslag B inte bra då utemiljö inte passar för den åldern. Således passar förslag A alternativt C bäst. Allt beroende å hur det beslutas angående Åsfjärden. Här finns fina lokaler (förslag C) men om dessa kan uthyras/säljas och resurser kan läggas på Jättesten och lärare är detta ett bra alternativ( Förslag A). Önskar ett extra tänk för de som nu går i årskurs 5. De kommer i kläm eftersom att oavsett beslut så sker inget före de går i 7:an. Kn de få stanna kvar på respektive skola så de inte behöver byta så mycket. (Om det ej blir 4-9 Jättesten). Förslag A: Vi föräldrar har stort tvivel mot att 4-6 ska gå tillsammans med 7-9. För att det

17 17 här förslaget ska fungera så måste det vara skillnad på lokalerna. Att 4-6 är helt separerade från 7-9. Föräldrarna är oroliga för eventuell mobbing. Det måste satsas på utemiljön etc. En Genuin satsning krävs för att det ska fungera. BYT NAMN PÅ SKOLAN!! Förslag B: Några föräldrar föredrar detta alternativ och några inte. De som vill ha detta alternativ vill inte att eleverna ska behöva gå på Jättesten när de är små. De som är emot har fundering på skolgården, trafiken utanför och resandet upp till Jättesten för vissa ämnen. Förslag C: Här finns det väldigt få synpunkter. Det ses inte positivt att eleverna ska gå mellan skolorna. Man är orolig för att det blir brister i undervisningen när eleverna ska flyttas mellan skolorna. Förslag D: Inte ett alternativ för föräldrarna i denna grupp. Eget förslag är att F-6 ska gå på Jättesten och 7-9 till Södra. Förslag A: 4:an, 5:an och 6:an är för små för att gå tillsammans med tillbaka på Södra. Förslag B: 4-6 för små, trafik, vart vara på rasterna. Hur ta sig till och från skolan. OGENOMTÄNKT FÖRSLAG Förslag C: Vi tycker detta förlag var bäst! 0-3 Södra lugnare skolgården, för det är det inte nu. 4-6 Jättesten 7-9 Åsfjädern

18 18 8 december Södra Viktigt att mellanstadiet får vara för sig själva på Jättesten och inte blir blandade med högstadiet, utan får vara barn så länge som möjligt. Mellanstadiet som en sluten cell högstadiet - sluten cell. Skruvstad? Med bara 25 barn kvar, hur driver man en fullvärdig undervisning då? Oavsett vilket förslag det blir, det VIKTIGASTE att innehållet på undervisningen är bra och ska Åsfjärden vara kvar inom skolan så är det 7-9 som ska flyttas dit. Förslag som ska bort: B, D. Vid ombyggnad, satsa ordentligt på en gång med en ordentlig upprustning/om Byggnad av skola Ej smådutta här och där. Långsiktig planering att få bra rykte nu ger stor vinning om 10 år. Förslag A bäst vad gäller förskolan. VIKTIGT att lokalerna är färdiga innan flytten sker. Skynda långsamt. Vi förespråkar Förslag A. Mycket bra initiativ till att bjuda in oss föräldrar till diskussion! **************** Dela på Jättesten om det blir 4-6 och 79. Risk för skolk om specialämneslokaler skall användas på Jättesten och gå i skola på Åsfjärden. Studiebesök för föräldrar i de lokaler som föreslås. Öppet hus på Jättesten och Åsfjärden. Sälj Åsfjärden, bygg ut Södra skolan. Om förskola på Södra, hur skall de barnen som går i skolan ha tillgång till fullgod uteplats/lekmiljö om dagis skall ha avskärmat

19 19 Trygghet (i miljö mm) speciellt på låg-mellan är väldigt viktigt. Klassföreståndare skall bytas så få gånger som möjligt, ger barnen trygghet, gör att Barnen mår bättre och presterar mer. Om 4-6 skall till Jättesten, vart skall fritids vara? Viktigt att ha det på samma plats! Föräldrar vill veta!!! Hur löses gymnastiksalar om 4-9 på Jättesten? Handikappanpassat på Badhusets gymnastiksal? Två omklädningsrum på flera klasser? Lägg ner Skruvstad, elever + redan lokalöverskott! Kommer vid något färre barn att läggas ner! Få bort Jättestens negativa stämpel. Fler barnfamiljer flyttar in. Fler möten innan beslut tas där vi får vara med och säga vad vi tycker! *************** Har barnens åsikter tagits i beaktande av konsulten? Viktigt att ta hänsyn till barnens behov utifrån helhetsperspektivet. Att de får förutsättningar att växa som individer både intellektuellt, fysiskt emotionellt och socialt. Parallella klasser på olika skolor inklusive Jättesten (som förr i tiden.) 4-6 där betyg sätts i 6:an viktigt med samma lärare/team för att kunna bedöma måluppfyllelse. Viktigt med bra ute- och innemiljö. Viktigt med rätt kompetens hos undervisande lärare. Årskurs 4-6 på Åsfjärden är ett mindre bra/dåligt alternativ, då det inte finns de förutsättningar som krävs för deras behov, ex utemiljön. Åsfjärdens fina lokaler görs om till Aktivitetens hus, där vår kommuns alla invånare träffas och umgås. Musik, café, kultur, lek, aktiviteter så som bild, form, teater, film etc. etc. Alla åldrar och nationaliteter umgås = Grums kommuns nya varumärke. Alltså. Inga skolklasser får plats. Eu-bidrag?? Integration!

20 20 Vårt förslag är alternativt A under förutsättning att övriga punkter tas med i beaktande. ****************** Hur fungerar Åsfjärden? transport mellan skolor. Är det bra med 6:or på högstadiet? Förslag A: Hur mycket och i vad kommer investeras? Vad händer med fritids vid skolskjuts? Verkar vara det bästa förslaget. Förslag B: Inget bra! Förslag D: Konstigt med förskola tillsammans med årskurs 6-9. Förändringar på Jättesten. Toffelskola? Låta föräldrar vara delaktiga i upprustning. Titta på Vålberg, hur fungerar det där? ********************** Anpassning av ute och innemiljöer för respektive årskullar. Extremt viktigt. Man måste kunna leka länge! Praktiskt delad miljö för respektive block 4-6 och 7-9 (ca 450 elever totalt) F-3 ca elever (idag 350) Dagis idag 369 inklusive flyktingbarn 15 + kooperativ Hämtnings- och lämningslogistik måste tänkas igenom.

21 21 Ska inte skolans målsättning vara att vi ska kunna locka hit istället för att våra barn och skolpengar ska flytta bort. Många som funderar på att ta sina barn från Grums på grund av dåliga Mer vuxna ute på skolan för att stävja förstörelse och mobbing. Ska Ugglan rivas och vad händer i så fall med de barnen? Viktigaste är: Anpassning av miljö Närvarande vuxna Kompetens hos vuxna = lärare Förslag A: Måste anpassa miljöerna efter åldrarna och se till att det finns möjligheter till lek. Vill ha ett möte till för att få ta del av mer färdiga förslag innan beslut tas. Viktigt! Förslag B: Skit! Förslag D: Åtminstone 5:or kvar här idag och får vara små. 6:an har ingen anpassad miljö för lek och aktiviteter på rasterna. 6:ans betyg hamnar på första året av en lärares samarbete Måste renoveras och anpassas mycket. *********************

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna?

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna? Anteckningar från medborgardialog Öjebyn, 22 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad blir vinsten med alternativ 2? Vad händer

Läs mer

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Datum 2015-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn-

Läs mer

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola.

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Exempel på alternativ för västra området Efter förändringar i modell för attraktiv skola/förskola påverkas

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012

Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012 Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012 Under 2012 genomfördes en undersökning av 6- åringars och deras vårdnadshavares upplevelse av övergången till förskoleklass. För vårdnadshavare genomfördes

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande:

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande: 1 Luleå 2015-11-20 Till/ Framtidens skola Luleå kommun 971 85 Luleå Synpunkter på del av materialet Framtidens skola i Luleå avseende förskolor på Hertsön I Underlag för fortsatt utredning av skolstruktur

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Thomas Nilsson, Förtydligande till utredningen om skolorganisation utifrån beslutet om återremiss i KF.

Thomas Nilsson, Förtydligande till utredningen om skolorganisation utifrån beslutet om återremiss i KF. Thomas Nilsson, 42117 2012-06-26 Förtydligande till utredningen om skolorganisation utifrån beslutet om återremiss i KF. Frågorna från återremissen i kursiverad stil 1. Skolutredningen har fått direktiv;

Läs mer

Frågor och svar om omorganisation av grundskolor i centrala Strängnäs

Frågor och svar om omorganisation av grundskolor i centrala Strängnäs Frågor och svar om omorganisation av grundskolor i centrala Vi har fått många frågor om de förslag som lagts fram kring en omorganisation av grundskolorna i centrala. Nedan redovisas de vanligaste frågorna

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Välkommen till dialogmöte om Sanda skola & Klinteskolans

Välkommen till dialogmöte om Sanda skola & Klinteskolans Välkommen till dialogmöte om Sanda skola & Klinteskolans framtid! Förslag till agenda Kort presentation av medverkande Föräldragruppen presenterar sin syn, analys och åsikt avseende verksamheterna vid

Läs mer

Klass: IUP-häftet 1-5. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Klass: IUP-häftet 1-5. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: 1 1-5 IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 2 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Projekt nya Gällivare Sportcenter

Projekt nya Gällivare Sportcenter Europeiska Energigymnasiet 2010-04-26 Projekt nya Gällivare Sportcenter Johanna Waara & Jenny Fransson Innehåll Inledning.2 Syfte...3 Bakgrund.4 Mål..5 Vision..6 Bilaga 1 1 Inledning Gällivare är ett samhälle

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Varberg 2012 Hur uppfyller vi kraven i den nya skollagen? Hur möter vi behoven i ett växande Varberg? Hur realiserar vi mål och vision för

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Vision Varberg 2025 Verksamhetsidé Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Förhållningssätt Hållbarhet

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

för Klinte rektorsområde

för Klinte rektorsområde Eskelhem skolas föräldraförening Brittis Benzler samt övriga ledamöter Barn- & utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsförvaltningen 62182VISBY i Eskelhem 2011-12-20 Angående förvaltningens för Klinte

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Trollebo fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Trollebo fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Trollebo fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

Perspektivinsamling - frågeställningar

Perspektivinsamling - frågeställningar Perspektivinsamling - frågeställningar Elever och före detta elever Vad är en bra skola för dig och dina kompisar? Vad är mindre bra? Hur ska skolan vara för att du ska få lust att lära? Personal Vad är

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

VÄNGE HAR VI VALT...

VÄNGE HAR VI VALT... VÄNGE HAR VI VALT... Vi möter kraven i nya lärar-reformen med de resurser som finns idag! Vi kan möta besparingskraven med effektiviseringar/förändringar inom nuvarande organisation! Föräldrar och barn

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17 Tranängskolans fritidshem Kvalitetsanalys 16/17 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 2 Resultatet av årets verksamhet... 5 2.1 Verksamhetens resultat... 5 2.1.1 Förändrat

Läs mer

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14 Välkommen till Myrsjöskolan Ditt skolval 2013/14 Elever som trivs i sin skola lär sig mer I Myrsjöskolan har vi skapat en stark gemenskap mellan lärare och elever samt en genomtänkt värdegrund för vårt

Läs mer

Modellkommun för lärande

Modellkommun för lärande för lärande Kan en klok byggnation ytterligare medverka till att utveckla skolresultaten? Från tusen tankar till? -Att skapa en byggnation i framkant för framtidens lärande. KS -uppdrag 1. Bygga ny skola

Läs mer

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Uppdrag Utbildningskontoret har av barn- och ungdomsnämnden fått uppdraget att ta fram förslag på ny skolorganisation för Malmslätt och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Vision Varberg 2025 Verksamhetsidé Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Förhållningssätt Hållbarhet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Bofinken/Vedby skola. Öppet Föräldrarådsmöte

Bofinken/Vedby skola. Öppet Föräldrarådsmöte Öppet Föräldrarådsmöte 2016-01-14 Inledning På initiativ från föräldrar vid Bofinken och Vedby hölls ett öppet föräldrarådsmöte på Bofinken den 14 jan. Syftet var att diskutera de olika förslag till framtida

Läs mer

Samrådsmöte : Brännaregårdsskolans matsal

Samrådsmöte : Brännaregårdsskolans matsal Samrådsmöte : Brännaregårdsskolans matsal 170321 Brännaregårdsskolan, Ekerydsskolan, förskolan/fsk.klass/fritids och skola Nämndsmöte 170320. Politikerna har ordet: Brännaregårdens förskola ska renoveras,

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 vid fastställande av budgetdirektiven för åren 2009-2011 bland annat:

Läs mer

Grundskolans framtida organisation

Grundskolans framtida organisation Grundskolans framtida organisation 1. Förslaget i korthet 2. Konsekvensanalys ur olika perspektiv 3. Sammanställning av synpunkter på förslaget Behov av nya skollokaler och lokalöverskott samt ny skollag

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Åsalyckans fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Åsalyckans fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Åsalyckans fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Grundskoleavdelningen Rektorsområde Utsälje Systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2016/2017

Grundskoleavdelningen Rektorsområde Utsälje Systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2016/2017 Grundskoleavdelningen Rektorsområde Utsälje Systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2016/2017 Utsäljeskolans åk 6-elever har i år presterat ett mycket gott. Alla elever klarade nationella proven i engelska,

Läs mer

ORGANISATION. F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år

ORGANISATION. F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år Rusksele skola ORGANISATION F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år lärare 2,2 tjänster inkl slöjd 13 elever / lärare Fritidspersonal

Läs mer

IS Atlas Kommunal enskild grundskola f-9

IS Atlas Kommunal enskild grundskola f-9 IS Atlas Kommunal enskild grundskola f-9 IS Atlas kännetecknas bland annat av goda resultat och hög kvalitet internationell skola - språk Skolinspektionens granskning 2011/12 Av tillsynen framgår att utbildningen

Läs mer

Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö kommun

Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö kommun Tjänsteskrivelse 2016-12 - 20 Handläggare Jane Jonsson - Syrén Avdelningen styrning och kvalitet Diarienummer 2016UTN/0271 Utbildningsnämnden Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö

Läs mer

Vi vill bli Hallands bästa landsbygdsskola och förskola! - Vi har idéerna.

Vi vill bli Hallands bästa landsbygdsskola och förskola! - Vi har idéerna. Vi vill bli Hallands bästa landsbygdsskola och förskola! - Vi har idéerna. Bakgrund Från Läsåret 2014/15 ryms alla barn från både Spannarp och Sibbarp samtidigt i Bosgårdsskolans lokaler med föreliggande

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för skolan läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation... Fel!

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Stora Skedvi förskola och skola

Stora Skedvi förskola och skola Stora Skedvi förskola och skola Frågor ställda vid det allmänna mötet i skolans gymnastiksal den 17 februari: Kommunens svar är i kursiv stil. Vissa frågor är påståenden som lämnats okommenterade Vad kostar

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

Sveriges Islamiska Skolor

Sveriges Islamiska Skolor Sveriges Islamiska Skolor 2008 SIS, Sveriges Islamiska Skolor SIS veriges Islamiska Skolor, som förkortas SIS, är en intresseorganisation för fristående skolor i Sverige som har muslimsk inriktning eller

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

Redovisning av synpunkter vid de fem dialogtillfällena om Hur vill du att förskolan på Gotland skall vara som genomfördes våren 2009

Redovisning av synpunkter vid de fem dialogtillfällena om Hur vill du att förskolan på Gotland skall vara som genomfördes våren 2009 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-06-16 Redovisning av synpunkter vid de fem dialogtillfällena om Hur vill du att förskolan på Gotland skall vara som genomfördes våren 2009 Sammanställning

Läs mer

Upptagningsområde för högstadieelever från Åbyskolan

Upptagningsområde för högstadieelever från Åbyskolan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2013-09-05 BUN 2013/0666 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Upptagningsområde för högstadieelever från Åbyskolan Förslag till beslut

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

Framtidens förskola och skola i område väster

Framtidens förskola och skola i område väster Framtidens förskola och skola i område väster Framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och leva i med målet att ha 80 000 invånare 2030. Ett konkret sätt att nå den visionen är att vidareutveckla utbildning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Alla avdelningar har en verkstad för skapande verksamhet. Fritids har även tillgång till skolans lilla idrottssal.

Alla avdelningar har en verkstad för skapande verksamhet. Fritids har även tillgång till skolans lilla idrottssal. Mariaskolan är en F-9 skola mitt på Södermalm med sammanlagt ca:800 elever. Skolans arbetslag för de yngre åren är organiserade vertikalt, d.v.s. F-2 utgör tre arbetslag. Under skoltid går eleverna i åldershomogena

Läs mer

Frågor/synpunkter (F:) & svar (S:)

Frågor/synpunkter (F:) & svar (S:) Protokoll föräldraråd Västbergaskolan Datum: 17/11 2014 Tid: 17:00 Plats: Västbergaskolan Närvarande Hans Larsson Rektor Maria Ottoson 6a Baltsar Bergqvist 3a Ninna Kapadia 2c Göran Gustavsson 1c Mina

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2012-09-19 Lärande Lärande Centralt Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda Tid: 19 september 2012, kl 18.00 Plats:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Barnen från Långträsk som går i Öjebyn, var är de medräknade i underlagen?

Barnen från Långträsk som går i Öjebyn, var är de medräknade i underlagen? Anteckningar från medborgardialog Sjulnäs, 25 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Barnen från Långträsk som går i Öjebyn, var är de medräknade i underlagen? Vilken kvadratmeteryra har man beräknat

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Tranängskolan 7-9

Kvalitetsanalys 14/15. Tranängskolan 7-9 Kvalitetsanalys 14/15 Tranängskolan 7-9 Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet... 8 Arbete

Läs mer

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015 jag tycker om skolan det är jätte bra skolan också alla personalen är mycket bra och alla elever är jättebra - Elev högstadiet skolan är bra alla är snälla och det känns som en stor härlig familj ingen

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

Kvalitetsrapport - Östra Frölunda förskola. Tiina Aavik förskolechef

Kvalitetsrapport - Östra Frölunda förskola. Tiina Aavik förskolechef Kvalitetsrapport - Tiina Aavik förskolechef Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3 xx förskola... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg R ömosseskolan är en skola som präglas av gemenskap, öppenhet och trygghet. Vi ser det som vår uppgift att skapa en skola där alla elever känner att de är lika mycket

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet Tryck Ctrl + L för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck Esc

Läs mer

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2009/10

Förskolan. Mål och arbetsplan 2009/10 Förskolan och arbetsplan 2009/10 1 Övergripande mål för Förskolan på Svenska skolan i Nairobi, Kenya Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt den svenska läroplanen för förskola (Lpfö98) Vi

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer