Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Utbildningssamordnare Mats Sandberg , Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Förslag För att få möjlighet att uppfylla de ökade kraven i styrdokumenten och ge eleverna likvärdiga förutsättningar som i övriga Trelleborg, föreslår bildningsförvaltningen att eleverna i Alstad skola åk 4-6 flyttar till Väståkra åk F-9 från och med läsåret 15/16. Trelleborg2000, v 1.0, Central förvaltning Postadress: Box 79, Trelleborg Telefon: Besöksadress: Johan Kocksgatan 4 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (5) Skollag/styrdokument Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig. Rektor ansvarar bl.a. för att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. Detta kräver samarbete mellan lärare med olika yrkeskompetens. Fr.o.m 1 juli 2015 är det legitimationskrav för lärare. Sedan 2011 ska betyg sättas i åk 6. Betygssättning är en myndighetsutövning, varför det är viktigt att eleverna känner att de blivit rättvist bedömda och att de känner att de fått visa sina kunskaper. En likvärdig, rättssäker och rättvis betygssättning är en självklarhet och rektor har det övergripande ansvaret för att detta sker. Betygen ska visa i vilken utsträckning eleven har uppnått de nationellt uppställda kunskapskraven i alla ämnen och samt kvaliteten i kunskaperna. Elever som har delar av undervisningen på annan skola, får inte i samma utsträckning möjlighet till tematiskt/övergripande arbete som andra elever. Samarbete mellan pedagoger på olika skolor, där busstiden styr, är problematisk och kan aldrig ske spontant. Bakgrund Alstad skola ligger i norra delen av Trelleborgs kommun. Upptagningsområdet är geografiskt stort (se karta ovan). På skolan går elever från förskoleklass till åk 6. På skolan finns i nuläget 95 barn/elever från förskoleklass till åk 6, en klass i vardera årskurs. Klasserna är mycket små, ca. 13 elever i genomsnitt vilket bland annat innebär att eleverna har få träffytor vad gäller kamrater. De flesta elever är bussburna till/från skolan. Elevernas skoldag startar alla dagar. Eleverna flyttar efter åk 6 till Väståkra F-9. I Alstad finns inga specialsalar, eleverna bussas istället till och från dels Klagstorp (slöjd och idrott) dels Anderslöv (hemkunskap, idrott, språkval). Vaskar saknas i No-salarna och bildundervisningen bedrivs i ett grupprum på skolan. På fritids finns endast en spis i ett mindre utrymme, vilket gör att hemkunskap inte kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt. På Alstad skola saknas tillräckligt med lärare med legitimation i idrott, engelska, hemkunskap, slöjd och musik. På grund av detta samt avsaknad av specialsalar i Alstad sker en stor del av undervisningen, företrädesvis för åk 4-6, i Klagstorp och på Väståkra F-9. Eleverna i åk 4-6 spenderar mycket tid på buss per vecka vilket ger dem långa skoldagar då de ska få ihop tillräcklig undervisningstid i ett 1-9-perspektiv. Eleverna har, p.g.a. bussarna, fått all praktisk undervisning på förmiddagar, vilket gör att framför allt eleverna i åk 4-6 får tunga teoretiska ämnen på eftermiddagstid då de är trötta. Dessutom måste förflyttning ske på rasttid, för att dagarna inte ska bli alldeles för långa. Detta innebär att eleverna äter på skolan i minuter, har sin lunchrast i bussen och går sedan direkt till nästa lektion. En del lärare åker buss med eleverna till och från lektioner på andra enheter. Detta minskar pedagogernas utrymme i deras 35 timmars reglerad tid.

3 3 (5) Elever som har delar av undervisningen på annan skola, får inte i samma utsträckning möjlighet till tematiskt/övergripande arbete som andra elever. Lärarna ges inte utrymme att lösa konflikter samma dag de uppstår då elever ska till och från andra enheter alternativt hem med buss. Eventuella konflikter som uppstår vid undervisning på annan skola är ofta svåra att lösa, eftersom eleverna aldrig kan stanna kvar och tala med läraren, utan måste skynda sig till bussen. Effekter av flytt av åk 4-6 Alstad skola till Väståkra F-9 Elever Ht 15 Alstad åk 4-6 ej flytt Åk 4 4 elever i en klass, (11 elever, 4 elever har redan flyttat till Väståkra F-9, 3 elever planerar flytt till Kunskapsskolan/annan kommun) Åk 5 13 elever i en klass Åk 6 18 elever i en klass Ht 15 Väståkra åk 4-6 ej flytt Åk 4 44 elever i två klasser Åk 5 48 elever i två klasser Åk 6 57 elever i tre klasser Ht 15 om Alstad åk 4-6 flyttar till Väståkra åk 4-6 Åk 4 48 elever i två klasser Åk 5 61 elever i tre klasser(utökning en klass) Åk 6 74 elever i tre klasser Elevprognos för F-6 på Väståkra F-9, baserad på faktiska uppgifter om elever inskrivna i våra kommunala grundskolor samt barn i de lägre årskullarna folkbokförda i Trelleborgs kommun : Läsår: 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 End. Vä Vä.+Al Prognosen visar att efter Alstads flytt vid läsårsstart 15/16 sker ingen ytterligare elevökning de närmaste åren (in och utflyttningar ej inräknade). Styrdokumenten Eleverna får likvärdiga förutsättningar jämfört med övriga trelleborgselever. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas (viktigt att kunna jobba tematiskt tillsammans med praktiska ämnen). Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Genom att ha undervisningen samlad ökar möjligheten för lärarna att samarbeta över ämnesgränserna, vilket underlättar för eleverna att träna de förmågor som läroplanen kräver. Eleverna får fler träffytor med kamrater.

4 4 (5) Tid Eleverna slipper onödigt bussande och får kortare skoldagar. Lokaler Eleverna får tillgång till specialsalar. För att kunna ta emot eleverna från Alstad skola åk 4-6 på Väståkra F-9 krävs komplettering av klassrumsutrustning (bord och stolar till 43 elever). En svårighet är att matsalen i Väståkra F-9 blir ännu trängre vid en flytt av elever från Alstad skola. Den har kapacitet för 80 elever men tar idag emot130. Flytten innebär en ökning med ytterligare 25 elever. Matsalen behöver byggas ut på sikt för att möjliggöra för alla elever att kunna äta mellan kl Alstad förskola Alstad förskola kan inte ta emot de barn som står i kö till placering i förskola. Om tre klasser flyttar från Alstad skola frigörs tre klassrum vilket innebär att Alstad förskola kan ges möjlighet att utöka verksamheten i dessa lokaler. Då kan de förskolebarn som idag har lokal i källaren på Alstadhemmet tillsammans med en utökning på ca.10 barn ges plats i dessa lokaler. Under förutsättning att föräldrar som önskar plats för deras barn i Alstad förskola får sina önskemål om förskoleplaceringar tillgodosedda ökar möjligheten att de fortsätter i Alstads grundskola, som då får ett bättre elevunderlag. Ekonomi Om eleverna i årskurs 4-6 i Alstad skola flyttar beräknas underskottet under höstterminen till kronor jämfört med kronor om de blir kvar. För Väståkra F-9 beräknas resultatet att förbättras med kronor vid mottagande av årskurs 4-6 från Alstad skola. Kostnaden för skolskjuts beräknas öka med kronor exklusive eventuella behov av taxilösningar och drift skolbuss. Vid flytt av eleverna tillkommer en engångskostnad på runt kronor. Sammanfattning En flytt av eleverna i Alstad skola åk 4-6 till Väståkra F-9 från och med läsåret 15/16 får följande effekter: Eleverna får likvärdiga förutsättningar jämfört med övriga trelleborgselever. Eleverna får behöriga lärare samlat på sin skola. Samlad undervisning ökar möjligheten för lärarna att samarbeta över ämnesgränserna, vilket underlättar för eleverna att träna de förmågor som läroplanen kräver. Eleverna slipper onödigt bussande. Eleverna får tillgång till specialsalar. Eleverna får kortare och mer effektiva skoldagar. Eleverna får fler träffytor med kamrater. Kön minskar till Alstad förskola. En eventuell flytt bedöms kostnadsneutral i ett längre perspektiv.

5 Förslag till beslut Med stöd av ovanstående föreslår bildningsförvaltningen att bildningsnämnden fattar beslut om att eleverna i Alstad skola åk 4-6 flyttar till Väståkra F-9 från och med läsåret 15/16. 5 (5)

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

Kvalitetsarbete 2015/1

Kvalitetsarbete 2015/1 www.skola.ljungby.se Kvalitetsarbete 2015/1 Samverkan, övergångar Utbildningsval, arbete, samhällsliv 2015-04-15 Ansvariga för sammanställningen: Nils-Göran Jonasson, Hans Holmqvist KVALITETSARBETE 2015/1

Läs mer

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 Bildning Elisabet Björklund Datum 2014-10-09 Sida 1(15) Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 1. Kvalitetsrapporten gäller läsåret 2013/2014 och omfattar enbart de statligt uppsatta

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM 2 (44) FÖRORD Särskolan i sala består av tre enheter. Verksamheterna ligger på Åkra, Gysinge och Verdandi. All personal på särskolan arbetar Lösningsinriktat. Särskolans värdegrund:

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Skolorna f-6 Västra Mariestad

Skolorna f-6 Västra Mariestad Förstudierapport Skolorna f-6 Västra Mariestad Projektledare: Catarina Dahlander Beställare: Katarina Lindberg Datum: Dnr: Sida: 3 (133) Förord Mariestads kommun har under de senare åren gjort en stor

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-09-18 1 (9) Dnr 69-2013:00527 Redovisning av uppdrag enligt förordning (2011:355) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamhet

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

FRAMTIDENS GRUNDSKOLA

FRAMTIDENS GRUNDSKOLA FRAMTIDENS GRUNDSKOLA I NÄSSJÖ KOMMUN ÖKAT LÄRANDE I EN EFFEKTIV ORGANISATION INNEHÅLL Förord... 3 1. Uppdraget... 5 2. Utredningens innehåll... 5 3. Målsättning - en framgångsrik skolkommun...6 4. Forskningens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013

Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013 2013 Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013 Uppföljning och analys av måluppfyllelse utifrån kommunens samlade grundskolbild 2013 och sammanställda förutsättningar för förskola och fritidshem

Läs mer

Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6

Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Gudmuntorps skola åk F-6 Onsdag 15 februari 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Metod... 3 Introduktion med rektor... 3 Värdegrundsuppdraget...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer