Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna?"

Transkript

1 Anteckningar från medborgardialog Öjebyn, 22 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad blir vinsten med alternativ 2? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna? Viktigt: Att ta särskild hänsyn till utfasning av elever och lärare om det skulle bli en flytt. Vad kostar det kommunen att erbjuda alla skolskjuts? Viktigt hur man göra övergången till det nya t.ex. bryta mellan år 8 åk 9 Varför gör man inte träningsskolan till särskola Varför ska man integrera med Norrmalmskolan? (några tycker att det är bra) funktionellt och inkluderande/integrerande med Norrmalmskolan (majoriteten) Vad händer med den klass som går 9:an? Kan den få behålla sin klassindelning? Hur ser uppgörelsen angående hörselklass och aspberger ut? Är det försvarbart att flytta 7-9:an och bygga dubbla lokaler/förutsättningar? Hur kommer skolskjutsen att gå? Är det säker väg från bussen? Tappar vi kompetens (hörsel)? Kommer det bli skolskjuts för slöjd etc i mellanstadiet? Hur stor blir grupperna, 40 barn för stora grupper Färre barn - hur ser födslar/dödslar/åldersfördelning ut? Bussa från stan Öjebyn i stället, möjligt? Vad säger eleverna? Hur drabbas eleverna av förändringen. Ofta gör man förändring och sedan ändrar man sig tillbaka och inte tycker det var bra. Hur blir det med organiserade fritidsverksamheten i Öjebyn, kommer alla bli PIF;are? Kommer Degerängets elever välja Norrmalm direkt? Ännu mindre elever till Öjebyn. Hur är det med hörselklass/asperbergersklass Förberedande språkklass/språkslussen Vad händer med biblioteket om skolan försvinner?

2 Frågor kring modell Måste modellen utgå från fyra noder? Vad händer om det finns fler noder/färre noder? Ger modellen resultat? Data? Vad kommer att hända framåt 4 avdelningar kan det bli hur många som helst i framtiden? Piteå Kommun är inte konkursmässig, varför spara? Varför göra åtgärder innan paniken? Dåligt med förslag Skjuts måste ordnas för att eleverna ska komma till simhall Vad händer med de satsningar som gjort på slöjd och hemkunskapslokaler, mellanstadiet kan knappast tänkas nyttja dessa. Hörselklassernas överlevnad? Trist att 1-16 års perspektivitet inte finns kvar i Öjebyn om förslaget går igenom. Idrottsanläggningen, studiesamarbete, elevantal och bibliotek. I Öjebyn finns alla dessa parameterar Då borde renoveringspengarna läggas till Öjebyn Viktigt att kostnaderna för olika renoveringsförslag jämförs. De positiva effekterna i strukturförslaget gäller inte för Öjebyn. I Öjebyn finns de attraktiva parametrarna Hur ser framtiden ut för Öjebyn och Solander, kommer vi att växa ytterligare? Varför ska vi då lägga ner Solander. Många familjer flyttar till Öjebyn för att deras barn ska kunna gå i hörselklass. Det är attraktivt med Öjebyn. Förslag 2, känns som liten besparing/ekonomisk vinning för att flytta barnen Skolskjutsarnas kostnad, kan bli en klassfråga. Alla förbättringar finns i Öjebyn (bad, slöjd, lokaler) Kvalitén för simundervisning kommer försämras Dräller på stan när de har håltimme eller när de väntar på bussen Vill inte öka antalet kamratkontakter, det räcker som det är Nu äntligen kan barnen ta sig själva till skolan, nu ska det istället åka buss vilket ger sämre hälsa

3 Det finns ingen säker cykelväg från Öjebyn till stan De svagare får det svårare att ta sig till skolan Vill bo där barnen går i skolan I Öjebyn är det många hus från 70-talet, men vilka barnfamiljer vill flytta hit om skolan flyttar till stan risken är att de unga familjerna väljer att bo kvar i stan och det blir ännu trängre i stan. Var tar tryggheten vägen om man sätter många elever på samma skola. Hur stökigt kommer det att bli? Det är en trygghet och social aspekt att vi alla föräldrar vet vem som våra barn umgås med Kamrater kan de få ändå, behövs inte störres skola för det Svårt att ta ställning till förslaget (alt, 2) när man ej vet exempelvis hur många elever i klasserna, antal klasser, samarbete mellan låg-mellan och högstadiets lärare försvinner Få positiva argument (för dåligt argument språkval ekonomi) Trafiksituationen kring CH. Matsalen hur ska alla rymmas? Tryggheten tappar gå- och cykel till skolan. Många elever tysta elever försvinner i mängden Tappar röda tråden från fsk högre Långt till simhall Försämrad byakänsla Långa skoldagar för barn som får byta skola Mycket små besparingar om åk 7-9 flyttas från Öjebyn till Piteå C Hur ser tillgången på idrottshallar ut om alla Öjebyelever till Christina Minussidan väger tyngre än plussidan Restid går ut över organiserade fritidsverksamheter, för när ska annars läxan göras Ser inte alls fördelarna Församring för de som inte får skolskjuts Risk att föräldrar säger upp fritidsplats skolskjuts Risk för försämrad verksamhet om stora enheter Öjebyn + Christina som alt, sämre. Öjebyn som alt, utsatt område ses de eleverna i en större enhet? Stryk förslag 2 mindre tryggt för barnen Hörselklasserna hållas samman eller delas upp? Måste utredas Förslag 2 slår sönder visionsarbetet i Öjebyns skolområde

4 Översyn av trafiksituationen/skolvägar är väsentligt Hade varit lättare att sätta om åk 7-9 flyttas till Böle än till stan Utemiljön Christinaskolan bra asfalt Risk för håltimmar? Öjebyn tappar i attraktion Sjulnässkolan färre elever. Varför läggs Ö-byn ned? Öjebyn ökar (+25)/Christina minskar (-25). Varför läggs det ned. Christina Pitholm = Nära varandra!! Känns konstigt! Öjebyn har även Sikfors som underlag långa xxxx?? Underlaget för slöjd, musik minskar om 7-9 flyttar Christinaskolan för stor skola med ca 500 elever. Sociala neg, effekter Liten minskning eller flytta Öjebyn till Christinaskolan Praktisk estetiska lärare: vi tappar underlag för heltidstjänster Man vill ha kvar gympasalen Vi har badhus, bibliotek, sporthall m.m. D.v.s. bra förutsättningar enligt elevernas önskemål. Man vill INTE flytta 7-9 till Christina Solanderskolan är en jättebra skola, varför ska man bryta upp klasserna/högstadiet? Det här är en social knytpunkt. Christinaskolan stor: sämre trygghet, mer händer, försvinner i mängden Urvattna Öjebyn, sämre utveckling/rykte, tillhåll (bostäder, område) Öjebyn har bibliotek, bad, alla kring resurser Tre högstadieskolor behövs: 54 % centralt Skolväg trygghet, riskabelt//brist skolskjuts, säkrare skolväg, trafiksituationen centralt Vintertid långt gå, fler röra sig risker ökar Top lärare istället för barn (spilltid, attraktivitet) Vad är den kvalitetshöjning som blir när eleverna blir fler Varför inte flytta Christina hit? Renovering Björklunda 7 mkr är inte så stor besparing All fritidsverksamhet finns ju också här

5 Trist att allt ska samlas centralt, trafiksituationen är osäker Öjebyn - attraktivt Om förslag 2 blir måste särskilda busskort ordnas för eleverna Dåligt med modell Negativt med för många grupper i samma enhet (ex 9 grupper). Hinner ej se alla barn Fara med att det kan bli för många barn/elever i klasserna eftersom det ej finns ett tak, max antal elever/klass och lärare Rädsla att större enheter medför att barn med särskilda behov ej får sina behov tillgodosedda/kommer i kläm (försvinner i mängden, blir anonyma) Bristande underhåll/investering av Björklunda ligger till grund för att lägga ner högstadieskolan varför har andra skolor prioriterats före? PK är inte konkursmässig, goda resultat Modellen rimmar illa med lagda förslaget 2, Öjebyn Öjebyn inte attraktivt område i mångas ögon. Men en flytt av 7-9 till stan har det minskat ytterligare Mindre koll på eleverna som t.ex. droger osv. du känner till eleverna och ser tidigare om det är problem Svårt yttra sig om modellen, utan bakgrundsinfo Dåligt förslag PK växer mindre attraktivt flytta hit. Obalans skolor bostäder attraktivitet? Jmf, idrottsdöd (centralisering) Tidigare möjlighet svänger Alla diskussioner utveckla Öjebyn, bygga Det finns ingen vits att det är många elever, de håller ändå ihop i klassen, man umgås inte över klasserna. En fara i att det är lättare för att hitta likasinnade när det gäller droger osv. Ålderintegrerade grupper inte bra! ej för små enheter Miljövinsterna ses inte som ett positivt argument Föräldrarna kan hellre tänka sig att skjutsa barnen till byarna På en stor enhet blir inte barnen sedda Vid en liten skola finns en större social kontroll

6 Bra med förslag Bra att flytten sker succesivt (enligt förslag 2) Bra att få bort små enheter Bra att matsalen i Öjebyn byggs ut Fördel med att erbjuda heltidstjänster underlättar, hård konkurrand om lärarkompetens Bra (gäller små skolor) med någorlunda stora skolenheter kompisar, fler jämlikar Bra med flera barngrupper samlat i förskolan bättre resurser Bra att se över lokaler PK inte äger. Nyttja egna lokaler Bra att utveckla förskolelokalerna som man inte äger. Bra att få loss de resurserna till de lokaler som man äger Större barn roligare, mindre kontroll, friare (med större enheter ex, i stan) raster, på stan, koll. Dick sämre för föräldrarna. Behörigheter större enheter, ämneslärare bra för kvalitén Bra med samverkan pedagoger pedagogisk trygghet krävs större, värdet vara lärare skolor större enheter Pitholms lärare lär av varandra Kollegor samma plats, mer utbyte Den idylliska byskolan dyr, ovanlig Stora enheter, ämneslärare löpande band Bra med ett fräscht område där man renoverar Lättare samordna personal Bra att kulturskolan blir kvar Bra att stadierna är samlade Bra med modell Finns en struktur och långsiktigt övergripande plan hur området ska se ut Bra att man tittar objektivt på alla delar Bra om man lyckas öka lärarnas kompetens Bra få en gemensam bild av alla mindre enheter slå samman

7 Man tycker att modellen är bra!! Bra att kvalitetssäkra med heltidstjänst, pedagogers kompetens, nyttjande av komp, + skola i varje kommundel Elevantalet i modellen för stadierna känns rimliga (F-3, 4-6, 7-9) Bra skolmiljö, närhet till bibliotek, sporthall, simhall, uteliv m.m. Bra kamrater, sociala kontakter (Öjebyn har det) Bra i Öjebyn med fsk högstadium på samma område! Tryggt för syskon!! Mer nytta av varnadra i en större enhet fördelar resurserna bra Behöriga lärare och tjänster underlättas Övrigt Förslag - Kunde flytta Christinaelever till Öjebyn/Pitholm. Specialskola Christina. Dans/musikskola/olika idrottsskola Mentorerna och rektor har gjort ett jättebra arbete, där till och med lärare och elever umgås på fritiden Barnen idag är mycket mer harmoniska än för några år sedan Det har varit en stabil lärare här, vilket har varit bra för skolan Mentorskapet där eleverna från olika årskurser träffas varje måndag har fungerat bra

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Förord Under

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Investeringar Gick man inte igenom skuldsättningsfrågan när man byggde Örnen och AMB? Det gjorde man inte. AMB var ett speciellt erbjudande som man inte kunde säga nej

Läs mer

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 18 Medborgarbudget April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget.

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Öppet brev till Bräcke kommuns politiker och kommunstyrelse med anledning av den utredning och planerade flytten av Kälarnes högstadium.

Öppet brev till Bräcke kommuns politiker och kommunstyrelse med anledning av den utredning och planerade flytten av Kälarnes högstadium. 1 Öppet brev till Bräcke kommuns politiker och kommunstyrelse med anledning av den utredning och planerade flytten av Kälarnes högstadium. På uppdrag av nedanstående personers skickar jag härmed dessa

Läs mer

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna.

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. 20140218 et här är en redovisning av de svar som kommit in dels vid föräldramöten med igerbergets skolas föräldrar och dels via den enkät

Läs mer

Värmdö skoldialog. Slutrapport

Värmdö skoldialog. Slutrapport Värmdö skoldialog Slutrapport Ann Lundqvist och Sara Blücher Maj 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 Inledning... 4 BAKGRUND... 4 DIALOGPROCESSEN... 5 Några utgångspunkter för dialogen... 5 Syfte och mål

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017

Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 sid 1 (14) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-04-02 Christina Widén, 054-540 29 02 christina.widen@karlstad.se Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 Ärende

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Datum 2015-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn-

Läs mer

Tertialrapport 1 år 2014

Tertialrapport 1 år 2014 Utbildningsnämnden Tertialrapport 1 år 2014 Sammanställning alla enheter UN:s mål: Borgholms barn är trygga i alla våra verksamheter NKI för elever och föräldrar i T1 2015 För femte gången har vi i våra

Läs mer

FRAMTIDENS GRUNDSKOLA

FRAMTIDENS GRUNDSKOLA FRAMTIDENS GRUNDSKOLA I NÄSSJÖ KOMMUN ÖKAT LÄRANDE I EN EFFEKTIV ORGANISATION INNEHÅLL Förord... 3 1. Uppdraget... 5 2. Utredningens innehåll... 5 3. Målsättning - en framgångsrik skolkommun...6 4. Forskningens

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Kvalitetsarbete 2015/1

Kvalitetsarbete 2015/1 www.skola.ljungby.se Kvalitetsarbete 2015/1 Samverkan, övergångar Utbildningsval, arbete, samhällsliv 2015-04-15 Ansvariga för sammanställningen: Nils-Göran Jonasson, Hans Holmqvist KVALITETSARBETE 2015/1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer