DIPLOMERAD FASTIGHETS- FÖRVALTARE. FOLKUNIVERSITETET OVE NORDQVIST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIPLOMERAD FASTIGHETS- FÖRVALTARE. FOLKUNIVERSITETET OVE NORDQVIST 2014-05-13"

Transkript

1 DIPLOMERAD FASTIGHETS- FÖRVALTARE. FOLKUNIVERSITETET OVE NORDQVIST

2 KORT OM MIG... Ekonomisk Fastighetsplanering EKF (1986) (6 år) TryggHansaSPP / Aberdeen Property Investors (14 år) Keops / Landic (0,5 år) Fasticon (2,5 år) Newsec Asset Management (juni ) (5 år) - 2

3 NÄR DU GÅR HÄRIFRÅN IDAG... Fått lite inblick i. Newsec Asset Management Förvaltarroller System & Rapportering Struktur Rast Miljö Planer Affärsplan - Grupparbete Förvaltarfokus - 3

4 NEWSEC ASSET MANAGEMENT.

5 NEWSEC ASSET MANAGEMENT DEL AV STRONGHOLD KONCERNEN Asset Management - 5

6 510 MEDARBETARE OCH M 2 UNDER FÖRVALTNING I NORRA EUROPA Fastighetsslag Yta (m 2 ) Kontor Bostäder Industri Handel (inkl 60 köpcentrum och handelsplatser Totalt

7 ETT URVAL AV VÅRA KUNDER - 7

8 VÅR AFFÄRSIDÉ OCH VISION LEVER OCH UTVECKLAS MED VÅR VÄRDEGRUND Affärsidé För fastighetsägare proaktivt förvalta och förädla fastigheter med fokus på ökad direktavkastning, värdeutveckling, nöjda hyresgäster och bättre miljö Vision Att vara Nordens mest excellenta, innovativa och framgångsrika gröna fastighetsförvaltare" - 8

9 MED HJÄLP AV VÅR VÄRDEPYRAMID SKAPAS ETT TYDLIGT GRÄNSSNITT Asset Management/ Tillgångsförvaltning Property Management Administrativ & Teknisk Förvaltning Investment & Portfolio Management Ekonomisk förvaltning Finansiering Financing Portföljstrategi Portfolio strategy Beslut Köp & Sälj Decision buy/sell Kontroll och styrning Större Larger investeringsbeslut investments decisions Property Fastighetsutveckling strategy Suggestion Fastighetsstrategi buy and sell Förslag Profitability till Köp analysis & Sälj, Investment Lönsamhetsanalys, (in the property) Investeringar (i fastighet) KUNDENS ROLL Lease administration Kontraktsförvaltning Leasing Teknisk planering, Technical planning Re-negotiation Uthyrning Upphandling och Omförhandling Planned maintenance Tenant relations genomförande, Hyresgästrelationer Reports of faults Project development Underhållsplaner, Projektstyrning Serviceanmälan Retail Management NEWSECS ROLL Technical Services Property caretaking Trimming Tillsyn operation & Skötsel Felavhjälpande Handling faults underhåll in property - 9

10 - 10 FÖRVALTARROLLER

11 FÖRVALTARENS VARDAG System Affärsplanen Myndigheter Drift Budget Projekt Ekonomi Kvalitet Serviceavtal Rapporter Uthyrning NKI Miljö Organisation Upphandling - 11

12 FÖRVALTARROLLER PÅ NEWSEC Centrumchef Kontraktsförvaltare Teknisk förvaltare Fastighetsförvaltare - 12

13 EX. PÅ EN FÖRVALTNINGSORGANISATION Kundansvarig Ekonomi Redovisning Fastighetsförvaltning Förvaltningssamordnare Hyresassistent Ekonomiassistent Bostads Förvaltare Kommersiell Förvaltare Uthyrning Inköp/Teknik/Service - 13

14 FOTBOLLSLAGET Backarna System Ekonomi Hyresadministration Rapportering Mittfältet Bevaka lagar, Miljö Myndighetsbesiktningar Ramavtal, Serviceavtal, Upphandling, Driftoptimering Anfallare Service, Felanmälan Uthyrning Förhandling Kundvård Ledare & Målvakt Ledarskap Utveckling - 14

15 - 15 SYSTEM & RAPPORTERING

16 IT SYSTEM Fastighetssystem Ekonomisystem Datalager / Rapportprogram Felanmälan / Drift / Myndighetskrav Säljstöd / Kundvård Mediastatistik Ritningar Hemsida Verksamhetsledningssystem - 16

17 VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEMET - 17

18 RAPPORTERING Budget / Utfall / Prognos / Avvikelse / Analys / Åtgärd Månads-, Kvartals- och Årsredovisning Likviditetsprognos, inkomst- och skattedeklaration Hyresgästlista, inkasso, vakanser, omförhandlingar, uthyrt Media- och felanmälanstatistik Myndighetskrav (hissar, SBA, OVK, etc) Etc (flexibla system) Det som inte rapporteras, görs inte? - 18

19 - 19 STRUKTUR

20 FASTIGHETSPÄRM - 20

21 TEKNIKPÄRM - 21

22 MAPPSTRUKTUR - 22

23 BEFOGENHETER Vem får: besluta, beställa, granska, attestera, utanordna, säga upp, underteckna, avskriva, lämna offert, vem och till vilken nivå? Fastighetsköp och försäljningar Hyresavtal Investeringar Underhållskostnader Driftskostnader Skatter och myndighetsavgifter Upphandlingar etc - 23

24 BEFOGENHETSMATRIS Befogenhet allt SEK och exklusive moms Styrelse AMC AM Kundansv. Eko.ansv. Regionchef Förvaltare Kundansv. Regionchef FT FS 0. Förvaltnings- eller Driftavtalet 0.1 Beslut om tilläggsarbeten (Ombud) 0.2 Övriga avtalsfrågor 1. Fastighetsköp och försäljningar 1.1 Attest 1.2 Utanordning Kommentarer 2. Hyresavtal 2.1 Underteckna hyresavtal, max längd Alltid i förening med den som upprättat/förhandlat avtalet. 2.2 Underteckna hyresavtal, max hyra per år 2.3 Underteckna bostadshyresavtal samt p-platsavtal I förening med förvaltare. 2.4 Ingå övriga hyresavtal I förening med förvaltare. 2.5 Säga upp hyresavtal Endast i samråd med AM. 2.6 Lämna hyresoffert Alltid med förbehållet att det skall godkännas av ägaren (AM) 2.7 Lämna anstånd 2.7 Avskriva hyresförluster 3. Investeringar 3.1 Beslut om investeringsprojekt 3.2 Beställning av beslutat investeringsprojekt 3.3 Attest av investeringsfakturor 3.4 Utanordning 4. Underhållskostnader 4.1 Beslut om underhållsprojekt, budgeterat 4.2 Attest per faktura underhåll (UH), budgeterat 4.3 Beslut om akut UH, ej budgeterat 4.3 Attest per faktura akut UH, ej budgeterat 4.4 Utanordning 5. Driftskostnader 5.1 Beslut om driftskostnader, budgeterat 5.2 Attest av driftkostnader, budgeterat 5.3 Attest av E-fakturor 5.4 Utanordning 6. Skatter och myndighetsavgifter 6.1 Attest 6.2 Utanordning 7. Upphandling 7.1 Försörjningsmedia Endast i samråd med AM. 7.2 Ramavtal Endast i samråd med AM. 7.3 Serviceavtal Endast efter godkänd budget. 7.4 Övriga fastighetsavtal Endast efter godkänd budget. 8. Manuella bokföringsorder 8.1 Attest 9. Likvidöverföring 9.1 Attest 9.2 Utanordning Beställare Förvaltning Drift - 24

25 AKTIVITETSLISTA - LOGGBOK Datum Införd Ärende Åtgärd/Beslut/Status Ansv Klart Deadline Ny deadline KP Vad händer med NN kollar NN

26 MINUTERS RAST

27 - 27 MILJÖ

28 MILJÖ Historik Miljöklassning av fastighet Miljöplan för beståndet Framtiden Gröna hyresavtal - 28

29 DEFINITION Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om att vissa åtgärder ska vidtas för att bibehålla och förbättra den miljömässiga prestandan i den fastighet, byggnad eller lokal som avtalet avser. - 29

30 GRÖNA HYRESAVTAL Lite historik Gröna hyresavtal börjar användas som begrepp i Sverige Vasakronan börjar i mars erbjuda hyresgäster detta (idag >500 st) Fastighetsägarna och Niras startar upp ett projekt (april) 2012 Grön Bilaga, klar att användas from 1 juni

31 AVTALSUTFORMNING B.2 Ange om grönt hyresavtals biläggs. 4. Handledningar 2. Basmall grönt hyresavtal Minimikrav / obligatoriska punkter (fokus aktiviteter och samverkan). 3. Frivilliga punkter för anpassning till HV och HG miljöambitioner samt lokalens och byggnadens förutsättningar. Val ur bruttolista. INNEHÅLL 1. Information och utbildning 2. Byggnadens miljöprestanda 3. Mängd energi 4. Typ av energi 5. Inomhusmiljö 6. Hyresgästanpassnin g / Materialval / Avfall 7. Resor till och från fastigheten - 31

32 GRÖN BILAGA - 32

33 - 33 PLANER

34 MARKNADSPLAN FÖR LOKALER Beskrivning av lokalens förutsättningar Beskrivning av byggnadens förutsättningar Vilken typ av hyresgäst Eventuella lokalanpassningar Tidplaner Budget Hyressättning Marknadsföringsinsatser - 34

35 UNDERHÅLLS- ELLER DRIFTPLAN Drift- o skötselkort Myndighetskrav Energioptimering Serviceavtal Ramavtal Upphandlingar Felanmälan Miljö - 35

36 MÖTESPLAN Vilka möten behövs? Hur ofta? Vem är ordförande? Vilka ska vara med? Protokollförda? Vad är syfte? - 36

37 MÖTES- OCH RAPPORTTIDPLAN Jan Möten Frekvens Ordf Medlemmar Syfte Strategimöte årsvis Strategisk utveckling av samarbetet Kontraktsmöten halvårsvis Kontraktets innehåll, kvalitet, förutsättningar och förändringar. Förvaltningsmöten kvartalsvis Avstämning av den löpande förvaltningen. Budgetmöte årsvis Budgetstrategier och input från B inför budgetarbetet. Budgetförslagsmöte årsvis Genomgång av budgetförslag från E. Loggmöten månadsvis Genomgång av hur samarbetet och avtalet fortlöper. RAPPORTTIDPLAN Månads- och helårsrapportering (siffror) Jan Månads- och helårsrapportering (kommentarer & Leverans) Kvartalsrapport Halvårsrapport inkl. ny budgetprognos - 37

38 GRUPPARBETE VAD BÖR DU HA MED I EN AFFÄRSPLAN? - 38

39 VAD BÖR DU HA MED I EN AFFÄRSPLAN? - 39

40 AFFÄRSPLAN PER FASTIGHET Dialog från Fastighetsskötare till Kund/Ägare och tillbaka. Fakta om fastigheten (byggår, m², etc) Strategi (SWOT, etc) Kontraktsuppgifter (nr, namn, tider, kr/m², etc) Hyresgästinfo (typ, bransch, rating, etc) Budget och flerårsprognos Investeringar Nyckeltal (media, uh, etc) Foton Underhålls- eller driftplan - 40

41 - 41 AFFÄRSPLAN TEGELUDDEN 13 TEGELUDDSVÄGEN 80 STOCKHOLM

42 - 42

43 - 43

44 - 44

45 - 45

46 - 46

47 - 47 FÖRVALTARFOKUS

48 FÖRVALTARFOKUS Ekonomi (budget/prognos/avvikelse med driftnetto ansvar) Förhandling (omförhandling, uthyrning) Utveckling (proaktiv förvaltning, affärsplanering) Kundvård (i varje dialog med hrg) Teknik (upphandling, felanmälan) Teamet (assistent, ft, fs) - 48

49 EN KORT SAMMANFATTNING men det är Värdens roligaste jobb! - 49

50 KONTAKTUPPGIFTER NEWSEC ASSET MANAGEMENT AB Ove Nordqvist Chef Affärs- & Verksamhetsutveckling Stockholm Humlegårdsgatan 14 P.O. Box 5365 SE Stockholm Tel: Fax:

Att lyckas med fastigheter

Att lyckas med fastigheter rukarnytta behöver en trygg partner vid sin sida. Någon som har kompetens inom hela förvaltningsområdet.antingen det handlar om lokaler eller bostäder behövs en flexibel partner som tänker och agerar med

Läs mer

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77 Årsredovisning 2011 Innehåll Det senaste året 1 VD har ordet 2 SBC i korthet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 SBC Förvaltning 7 Marknad 10 Bostadsrätten och styrelsearbete 12 Vår Brf 16 Ekonomisk

Läs mer

Innehåll 2 SBC ÅRSREDOVISNING 2013

Innehåll 2 SBC ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 2 SBC ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 SBC i korthet 8 Marknad 10 Vision, affärsidé, mål och strategi 12 Styrelsens bästa vän 14 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag

Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag 2 Hållbar fastighetsförvaltning Det här är vår syn på hur en Hållbar Fastighetsförvaltning ska vara: Långsiktig I en bostadsrättsförening byts

Läs mer

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 344 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på

Läs mer

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55.

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55. Årsredovisning 2010 Detta är SBC Innehåll SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och drygt

Läs mer

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55.

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55. Årsredovisning 2010 Detta är SBC Innehåll SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och drygt

Läs mer

Granskning av underhåll av fastigheter

Granskning av underhåll av fastigheter Revisionsrapport Granskning av underhåll av fastigheter Halmstads kommun Stefan Karlsson 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och syfte 2 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor 2 2.2

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Umeå

Årsredovisning 2013 HSB Umeå Årsredovisning HSB Umeå 1 2 VÄLKOMMEN TILL HSB UMEÅ Vi är en medlemsägd organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Vi vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Revisionsrapport Fastighetsförvaltning Kramfors kommun Hans Stark Erik Palmgren September 2011 Revisorerna i Kramfors kommun har den 12 oktober 2011 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter ska vara en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra hyresgäster definierar vi vad som krävs

Läs mer

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Granskning av entreprenadtjänster

Granskning av entreprenadtjänster Revisionsrapport Granskning av entreprenadtjänster Kramfors kommun Lisbet Östberg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Byggprocess med garantiförvaltning

Byggprocess med garantiförvaltning Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Augusti 2004 Byggprocess med garantiförvaltning Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund innemiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga

Läs mer

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar.

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar. Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Samtal med VD 2 SBC i korthet 4 Affärsidé, mål, strategier och vision 6 Marknad 7 Bostadsrätten 10 SBC Förvaltning 12 Ekonomisk förvaltning 16 Teknisk förvaltning

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Å R S R E D O V I S N I N G ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

innehåll Året i korthet Vd har ordet...4 verksamheten...6 Möjligheter och risker...12 Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till hyresgäster...

innehåll Året i korthet Vd har ordet...4 verksamheten...6 Möjligheter och risker...12 Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till hyresgäster... 2010 årsredovisning innehåll Vd har ordet...4 verksamheten...6 Möjligheter och risker...12 hyresgäster...16 våra fastigheter...18 finansiering...21 Året i korthet Intäkter från fastighetsförvaltning ökade

Läs mer

STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING VERKSAMHET

STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING VERKSAMHET STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING STÅNGÅSTADEN I det expansiva Linköping är AB Stångåstaden det ledande bostadsbolaget och den största aktören på stadens bostadsmarknad. Företaget har höga ambitioner att vara

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter ÅRSREDOVISNING 2013 Kv Kronoberg, Stockholm Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE The Tenant Way Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Verksamhet. Strategi för finansiering

Verksamhet. Strategi för finansiering Verksamhet Tillväxt i förvaltningsresultatet Nettoinvestering Belåningsgrad Räntetäckningsgrad Utdelningsandel Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning

Läs mer