Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:"

Transkript

1 Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke hon anser ger goda erfarenheter inom fastighetsbranschen. Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Mina primära arbetsuppgifter är att sköta den löpande ekonomin, ansvara för inbetalningar av hyror, eventuella eftergifter för dem som inte har betalat sin hyra i tid, svara på frågor från bostadsrättsföreningen, räkna ut hyreshöjningar, korrigera hyror, månadsbokslut och årsbokslut. Min största arbetsuppgift är att ta fram kvartalsvisa hyresavier. Som hyresadministratör arbetar man väldigt mycket med människor och kundkontakt är en stor del av vardagen. En stor del av min tid på arbetet går till telefonsamtal med bostadsrättsföreningar och med hyresgäster som har frågor angående sin bostad. Jag håller även en tät kontakt med olika myndigheter såsom kronofogden. Denna kontakt med människor gör att min vardag blir omväxlande. Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar med sin utbildning, men hon tackade nej på grund att hon ville bli klar med sin utbildning först. Jag tyckte det var väldigt lätt att få jobb efter utbildningen, men det förutsätter två saker. Dels måste man ha ett bra och välanpassat CV för det arbete man söker och vidare är det av stor vikt att man som person är drivande Uppfyller man de kraven finns det inga problem att få arbete ute på marknaden! Carolina har nu gått vidare i sin karriär och arbetar nu på Heimstaden fastigheter som marknadsanalytiker.

2 Hyresförhandlare Fastighetsföretagande är ett bra utbildningspaket Magnus Gustlin har precis avslutat tre år på programmet Fastighetsföretagande. Parallellt med studierna har han arbetat som hyresförhandlare på Hyresgästföreningen. Nu är Magnus heltidsanställd på Hyresgästföreningen. Under sitt sista år på programmet sökte Magnus arbete på Hyresgästföreningen. Magnus huvudsakliga arbetsuppgift är att för hyresgästernas räkning förhandla hyror med fastighetsägaren. - Vi företräder hyresgästerna och arbetar för att deras hyreskostnad ska vara skälig i förhållande till bostadens storlek, skick och läge. Som förhandlare företräder han även hyresgästerna i frågor om underhåll av bostaden. Det kan gälla en hyresgäst som vill ha nya tapeter eller golv. Är bostaden i sämre skick i form av mögel eller liknande så behandlas även detta. Magnus tillbringar cirka 75 % av sin arbetstid på kontoret, övrig tid är han ute hos hyresgäster. När en hyresgäst vill ha exempelvis ett nytt golv åker han ut till fastigheten och undersöker om detta bör beviljas. Genom besiktningarna leder detta till en omfattande del av kundkontakt. Magnus tycker att utbildningen står sig bra i arbetslivet. Programmet är ett bra paket, det har gett en god grund att stå på och att utvecklas ifrån.

3 Fastighetsvärd/biträdande förvaltare En fastighetsvärd har mycket kontakt med människor Märta Gjörtler arbetar som fastighetsvärd på Skolfastigheter i Stockholm AB.Tjänsten fick hon efter att studerat programmet Fastighetsföretagande. Nu har hon arbetat som fastighetsvärd i två år och trivs bra med sitt yrke. Fastighetsvärd motsvarar en befattning som biträdande förvaltare. Skolfastigheter är ett kommunalt fastighetsbolag och innebär förvaltning av förskolor och skolor inom Stockholm. Att arbeta som fastighetsvärd inom Skolfastigheter innebär varierande arbetsuppgifter. Mina arbetsuppgifter innefattar en mängd olika områden. Jag och min förvaltare har en budget att röra oss inom och för denna behöver vi bland annat planera underhåll i skolorna och se över det systematiska brandskyddet. För att kunna planera vilket underhåll som ska genomföras åker jag regelbundet ut till skolorna för att se vad som behöver åtgärdas. Jag arbetar med flera mindre projekt, några av dessa är exempelvis målning, takarbete, byta ut armaturen i skolan och även projekt som innebär upprustning av skolgårdar. För de arbeten som ska utföras använder jag mig av de upprättade avtal som centrala upphandlingsavdelningen inom vår organisation har tagit fram och beställer därifrån mina arbeten. Eftersom jag förvaltar skolor är de mest hektiska perioderna när alla går i skolan och periodvis är det väldigt mycket att göra på arbetet. Våra större underhåll utför vi under loven eftersom skolorna då står tomma. Att jobba som fastighetsvärd innebär en hög grad kontakt med människor. Jag har mycket kontakt med hyresgästerna och många ringer varje dag och deras ärenden kan variera stort. Samtalens innehåll kan handla om allt mellan felanmälan från hyresgäster, klagomål från grannar till olika önskemål. De felanmälningar jag tar emot innefattar inte ärenden som rör driftfelanmälan, eftersom dessa hamnar hos vår driftavdelning. När hyresgästerna hör av sig kan man säga att jag är det yttre skalet, det vill säga först tar hyresgästerna kontakt med mig och de största ärendena slussar jag vidare till förvaltaren. Tillsammans med mina kollegor har vi olika möten med både brukarna av fastigheten och stadsdelen. Vi har ett nära samarbete för att se vilka önskemål och förväntningar som finns kring fastigheterna. Samtidigt får vi uppmärksammar vi vad som inte fungerar och kan se över detta. Märta beskriver att det är en utmaning att komma ut i arbetslivet efter att ha studerat. Ofta kastas man ut i verkligheten efter att ha läst i skolan, men jag fick en introduktion när jag startade. Jag fick besöka alla olika avdelningarna en dag i taget för att träffa alla och se vilket samarbete vi skulle ha. Det var inte helt lätt att få arbete efter examen. - Just den perioden jag gick ut var arbetsmarknad lite trög. Jag märkte att det blev en markant skillnad i mitt arbetssökande när jag tog ett annat jobb under tiden. Arbetsgivarna uppskattar att man är aktiv under tiden och detta kan vara bra för studenter som söker jobb att tänka på. När jag presenterade programmet Fastighetsföretagande för min chef hade han en mycket positiv inställning till programmet och dess innehåll. Jag tror därför att det är viktigt att göra en bra presentation av sin utbildning när man söker jobb. Däremot märker jag att utbildningen börjar etablera sig allt mer.

4 Fastighetsförvaltare Ola Svensson har läst programmet Fastighetsföretagande med inriktning Property Management. Idag arbetar han som fastighetsförvaltare på Wihlborgs ett jobb han trivs med. Wihlborgs är ett företag med fokus på kommersiella fastigheter, vilket göra att arbetsuppgifterna kan skilja sig från de hos en traditionell förvaltare. Ola beskriver sin position enligt följande: - Jag arbetar med att hyra ut lokaler och anpassa dem till våra kunder, som kan ha olika behov och önskemål. I mina uppgifter kan även ingå att lösa eventuella problem som kan uppkomma, samt att se över större underhållarbeten som exempelvis fasadmålning eller takbyte. Mindre underhåll ansvarar fastighetsskötarna för. För Ola är det svårt att definiera en typisk arbetsdag då variationen är stor. Han ger ett exempel på hur en dag kan se ut: - På morgonen har jag flextid, vilket betyder att jag kan komma till kontoret mellan 07:30 och 08:30. Som exempel kan vi ta en dag i förra veckan då jag på förmiddagen hade möte med en arkitekt. Vi åkte runt bland bolagets fastigheter och gick bland annat igenom färgsättning, kommande åtgärder och säkerhetsaspekter. Senare på eftermiddagen satt jag i möte med en entreprenör i syfte att diskutera restaurering av en trappa. Dagen avslutades med arbete på en upphandling gällande trappstädning. Mina dagar ser väldigt olika ut vilket bidrar till att göra jobbet så spännande! Arbetet som förvaltare innehåller mycket kundkontakt och en viktig arbetsuppgift för Ola är att visa lediga lokaler för potentiella kunder. Även kontakten med befintliga kunder är viktig: - När jag är ute bland våra fastigheter tittar jag alltid in och säger hej samt försäkrar mig om att kunden är nöjd och att allt fungerar. Detta är ett bra sätt att upprätthålla en god kommunikation med våra kunder och visa att vi finns där för dem. Ola fick arbete redan innan han tog sin examen och har under sin resa i arbetslivet hunnit prova på en del olika yrkesroller i fastighetsbranschen. Som förvaltare på Wihlborgs trivs han, inte minst på grund av att den ena dagen inte är den andra lik.

5 Avdelningschef Kristina Forslund arbetade både som fastighetsreparatör och husvärd innan hon valde att studera vidare. Hon trivdes inom fastighetsbranschen och ville fortsätta att utvecklas inom denna. Ett naturligt steg var då att studera programmet Fastighetsföretagande. Efter avslutade studier har hon arbetat både som fastighetsförvaltare och förvaltningschef på HSB Nordvästra Skåne. En förvaltningschef kan ha en mängd olika arbetsuppgifter och inriktningar beroende på den organisation man arbetar i. Mitt arbete innefattade en hög gra d av ekonomi, både den interna ekonomin på avdelningen och föreningarnas ekonomi. HSB säljer tjänster inom fastighetsförvaltning till föreningar och andra fastighetsägare. Min roll var att ständigt utveckla dessa tjänster, förhandla avtal och se till att vi uppfyllde tecknade avtal. Som förvaltningschef hade jag även personalansvar. Det bästa med denna tjänst, tycker jag, var bredden av arbetsuppgifter som innehöll teknik, ekonomi, personalfrågor och juridik. Sedan en tid arbetar Kristina som avdelningschef för C4 Fastighetsteknik i Kristianstads kommun. Tjänsten innebär ett stort personalansvar, men innebär även arbete med utveckling, ekonomi och övergripande frågeställningar. Jag är nöjd med min nya tjänst, dess innehåll med stort personalansvar passar mig perfekt eftersom jag finner personal- och organisationsutveckling mycket intressant. Min nya tjänst är dessutom både spännande och utmanande. Kristianstad kommun har en stor teknisk organisation och där avdelningen för fastighetsteknik innefattar drygt 100 tjänster, det ger mig ett intressant och givande arbete. Tidigare arbetade jag i stort sätt enbart med bostäder, men nu arbetar jag med alla kommunala fastigheter, som inte räknas som bostäder, exempelvis skolor, idrottsanläggningar och stränder, men även arrenden för mark och jakt. Jag tycker det är intressant att börja med både en ny tjänst och ny inriktning inom branschen. Kristina är nöjd med sina studier på programmet Fastighetsföretagande. Jag tycker programmet passade mig bra och dessutom kompletterade de kunskaper jag hade sedan tidigare.

6 Fastighetsutvecklare När Benny Bendzovski valde vilken utbildning han skulle gå stod valet mellan att läsa till civilekonom eller studera programmet Fastighetsföretagande. Valet föll på Fastighetsföretagande, som då var ett nystartat program. Benny gick ut våren 2001 och har nu hunnit arbeta inom fastighetsbranschen i några år, en bransch som han anser är både spännande och omväxlande. Sedan ett halvår tillbaka arbetar Benny som fastighetsutvecklare på Fastighets AB Briggen. Att arbeta med fastighetsutveckling innebär både omväxlade och skiftande arbetsuppgifter. Ena dagen sitter man med en nystartad företagare som öppna butik nästa med ett stort internationellt bolag som ska etablera sig. - Jag ansvarar för hyresavtalen i mitt bestånd, vilket innebär en hel del förhandlingar. Via förhandlingsvägen skapas nya förutsättningar för kunden, om t.ex. verksamheten behöver expandera så försöker vi hitta innovativa lösningar genom att bygga om/till eller nytt. För att en lokals utformning ska överensstämma med kundens önskemål är det viktigt att tydligt gå igenom kundens behov på ett tidigt stadium och på sikt även utvecklingsbehov. Parallellt får man se över lokalen och fastighetens utvecklingspotential och tekniska förutsättningar. Tillsammans med hyresgästen diskuterar man sedan fram ett förslag som leder till en ritning, som vi under resans lopp hinner ändra både en och två gånger, för att slutligen hitta den ultimata lösningen och forma ett hyreskontrakt. Det är oftast en lång, men givande process att utveckla en lokal och den innebär mycket kontakt med både arkitekter, entreprenörer, hyresgästen, myndigheter med flera. Det är en härlig känsla och se något växa fram och slutligen få knyta ihop säcken, säger Benny Bendzovski. - I rollen som fastighetsutvecklare skapar man ett brett nätverk. För mig är det viktigt att bygga relationer för företaget, både med befintliga och nya kunder. Jag deltar därför vid olika kundarrangemang och näringslivstillställningar. Benny är nöjd med sin utbildning och uppskattar särskilt dess bredd som ger en bra kunskapsgrund att börja utifrån. Det finns stora möjligheter och utvecklas inom branschen, han kommer t.ex. själv att arbeta mer med upprättandet av affärsplaner för fastigheterna samt värderingar. Benny tycker det är viktigt att kunna utvecklas inom och med företaget. Utbildningen är respekterad och många i branschen söker personal med denna kompetens. Utbildningens bredd medför även att det på förhand är svårt att veta var man hamnar, men när man väl börjar jobba blir man nischad och får mer av en specialistroll, avslutar Benny.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2013 www.ludvikahem.se Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader Större & starkare driftavdelning sidan 4 Betala hyran

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer