Förvaltningskoordination AB Vi utvecklar Dig och Din fastighetsaffär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningskoordination AB Vi utvecklar Dig och Din fastighetsaffär"

Transkript

1 Vi utvecklar Dig och Din fastighetsaffär Folkuniversitetet Diplomerad Fas.ghetsförvaltare Förvaltarrollen Ove Nordqvist Stockholm

2 Ove Nordqvist Förvaltningskoordina.on (sept ) Newsec Asset Management (5 år) Fas.con (2,5 år) Keops (0,5 år) TryggHansaSPP / Aberdeen Property Investors (14 år) Ekonomisk Fas.ghetsplanering EKF (1986) (6 år) Utbildningar: IFL Företagsledning Fas.ghetsföretagets ekonomi (KTH) Fas.ghetsmäklare Husbyggnadsingenjör Andra uppdrag: Ordförande i Aff- Utbildningsråd Yrkeserfarenhet: Fas.ghetsförvaltning i över 28 år som: Konsult Chef Affärs- & Verksamhetsutveckling Chef Asset Management Förvaltningschef Sverige Förvaltningschef Stockholm Fas.ghetsförvaltare - 2

3 Vi utvecklar Dig och Din fastighetsaffär Föreläsa Upphandla Rekrytera Affärsutveckla Organisera Stödja Utveckla Planera Strukturera Kartlägga Mäta AE vara en Katalysator i nära samarbete med Bolagets medarbetare och med 100% diskrekon.

4 NÄR DU GÅR HÄRIFRÅN IDAG Få_ lite inblick i. Förvaltarrollen System & Rapportering Struktur Rast Miljö Planer Affärsplan - Grupparbete Förvaltarfokus - 4

5 NEWSECS VÄRDEPYRAMID Tillgångsförvaltning Portföljförvaltning Finansiering Financing Portföljstrategi Portfolio strategy Beslut till köp och sälj Decision buy/sell Kontroll och styrning Larger investments decisions Större investeringsbeslut Property Fastighetsstrategi strategy Förslag Suggestion till köp buy och and sälj sell Profitability Lönsamhetsanalys analysis Mindre investeringsbeslut Investment (in the property) Fastighetsutveckling KUNDENS ROLL Teknisk drift Fastighetsförvaltning Rapportering Koncernredovisning Bolagsredovisning Fastighetsredovisning Hyresadministration Strategiarbete Lease administration Leasing Uthyrning Teknisk Technical planering planning Omförhandling Re-negotiation Upphandlingar Planned maintenance Hyresgästrelationer Tenant relations Myndighetskrav Reports of faults Project Kommersiell development Miljötjänster projektledning Energioptimering Property caretaking Serviceanmälan Trimming operation Tillsyn & Skötsel Handling faults in property Felavhjälpande underhåll NEWSEC ROLL - 5

6 FÖRVALTARROLLEN - 6

7 TYP AV FASTIGHETSÄGARE Kommunala bolag Poli.ska beslut Statligt Byggnadsminne Industri Produk.onshjälpmedel BRF Billig bostad eller Byggbolag Bygg och sälj Kapitalplacerare - 7 Bara avkastning

8 FÖRVALTARENS VARDAG System Affärsplanen Myndigheter Drift Budget Projekt Ekonomi Kvalitet Serviceavtal Rapporter Uthyrning Kundvård Miljö Organisation Upphandling - 8

9 FÖRVALTARROLLER PÅ NEWSEC Centrumchef Kontraktsförvaltare Teknisk förvaltare Fastighetsförvaltare - 9

10 EX. PÅ EN FÖRVALTNINGSORGANISATION Kundansvarig Ekonomi Redovisning Fastighetsförvaltning Förvaltningssamordnare Hyresassistent Ekonomiassistent Bostads Förvaltare Kommersiell Förvaltare Uthyrning Inköp/Teknik/Service - 10

11 FOTBOLLSLAGET Backarna System Ekonomi, Hyresadministra.on Rapportering Mi[ältet Bevaka lagar, Miljö, Myndighetsbesiktningar Ramavtal, Serviceavtal, Upphandling, Drihop.mering Anfallare Service, Felanmälan Uthyrning, Förhandling, Kundvård Ledare & Målvakt Ledarskap Utveckling - 11

12 SYSTEM & RAPPORTERING - 12

13 IT- SYSTEM Fas.ghetssystem Ekonomisystem Datalager / Rapportprogram Felanmälan / Drih / Myndighetskrav Säljstöd / Kundvård Mediasta.s.k Ritningar Hemsida Verksamhetsledningssystem - 13

14 VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEMET - 14

15 RAPPORTERING Budget / Ujall / Prognos / Avvikelse / Analys / Åtgärd Månads-, Kvartals- och Årsredovisning Likviditetsprognos, inkomst- och ska_edeklara.on Hyresgästlista, inkasso, vakanser, omförhandlingar, uthyrt Media- och felanmälansta.s.k Myndighetskrav (hissar, SBA, OVK, etc) Etc (flexibla system) Det som inte rapporteras, görs inte? - 15

16 STRUKTUR - 16

17 FASTIGHETSPÄRM - 17

18 TEKNIKPÄRM - 18

19 MAPPSTRUKTUR - 19

20 BEFOGENHETER Vem får: besluta, beställa, granska, a_estera, utanordna, säga upp, underteckna, avskriva, lämna offert, vem och.ll vilken nivå? Fas.ghetsköp och försäljningar Hyresavtal Investeringar Underhållskostnader Drihskostnader Ska_er och myndighetsavgiher Upphandlingar etc - 20

21 BEFOGENHETSMATRIS Befogenhet allt SEK och exklusive moms Styrelse AMC AM Kundansv. Eko.ansv. Regionchef Förvaltare Kundansv. Regionchef FT FS 0. Förvaltnings- eller Driftavtalet 0.1 Beslut om tilläggsarbeten (Ombud) 0.2 Övriga avtalsfrågor 1. Fastighetsköp och försäljningar 1.1 Attest 1.2 Utanordning Kommentarer 2. Hyresavtal 2.1 Underteckna hyresavtal, max längd Alltid i förening med den som upprättat/förhandlat avtalet. 2.2 Underteckna hyresavtal, max hyra per år 2.3 Underteckna bostadshyresavtal samt p-platsavtal I förening med förvaltare. 2.4 Ingå övriga hyresavtal I förening med förvaltare. 2.5 Säga upp hyresavtal Endast i samråd med AM. 2.6 Lämna hyresoffert Alltid med förbehållet att det skall godkännas av ägaren (AM) 2.7 Lämna anstånd 2.7 Avskriva hyresförluster 3. Investeringar 3.1 Beslut om investeringsprojekt 3.2 Beställning av beslutat investeringsprojekt 3.3 Attest av investeringsfakturor 3.4 Utanordning 4. Underhållskostnader 4.1 Beslut om underhållsprojekt, budgeterat 4.2 Attest per faktura underhåll (UH), budgeterat 4.3 Beslut om akut UH, ej budgeterat 4.3 Attest per faktura akut UH, ej budgeterat 4.4 Utanordning 5. Driftskostnader 5.1 Beslut om driftskostnader, budgeterat 5.2 Attest av driftkostnader, budgeterat 5.3 Attest av E-fakturor 5.4 Utanordning 6. Skatter och myndighetsavgifter 6.1 Attest 6.2 Utanordning 7. Upphandling 7.1 Försörjningsmedia Endast i samråd med AM. 7.2 Ramavtal Endast i samråd med AM. 7.3 Serviceavtal Endast efter godkänd budget. 7.4 Övriga fastighetsavtal Endast efter godkänd budget. 8. Manuella bokföringsorder 8.1 Attest 9. Likvidöverföring 9.1 Attest 9.2 Utanordning Beställare Förvaltning Drift - 21

22 MÖTESPLAN Vilka möten behövs? Hur oha? Vem är ordförande? Vilka ska vara med? Protokollförda? Vad är syhe? - 22

23 MÖTES- & RAPPORTTIDPLAN Jan Möten Frekvens Ordf Medlemmar Syfte Strategimöte årsvis Strategisk utveckling av samarbetet Kontraktsmöten halvårsvis Kontraktets innehåll, kvalitet, förutsättningar och förändringar. Förvaltningsmöten kvartalsvis Avstämning av den löpande förvaltningen. Budgetmöte årsvis Budgetstrategier och input från B inför budgetarbetet. Budgetförslagsmöte årsvis Genomgång av budgetförslag från E. Loggmöten månadsvis Genomgång av hur samarbetet och avtalet fortlöper. RAPPORTTIDPLAN Månads- och helårsrapportering (siffror) Jan Månads- och helårsrapportering (kommentarer & Leverans) Kvartalsrapport Halvårsrapport inkl. ny budgetprognos - 23

24 AKTIVITETSLISTA - LOGGBOK Datum Införd Ärende Åtgärd/Beslut/Status Ansv Klart Deadline Ny deadline KP Vad händer med NN kollar NN

25 15 MIN RAST - 25

26 MILJÖ - 26

27 MILJÖ Historik Miljöklassning av fas.ghet Miljöplan för beståndet Fram.den Gröna hyresavtal - 27

28 DEFINITION E- grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om a- vissa åtgärder ska vidtas för a- bibehålla och förbä-ra den miljömässiga prestandan i den fas=ghet, byggnad eller lokal som avtalet avser. - 28

29 GRÖNA HYRESAVTAL Lite historik Gröna hyresavtal börjar användas som begrepp i Sverige Vasakronan börjar i mars erbjuda hrg de_a (idag >500 st) Fas.ghetsägarna och Niras startar upp e_ projekt (april) 2012 Grön Bilaga, klar a_ användas from 1 juni

30 AVTALSUTFORMNING 4. Handledningar INNEHÅLL 1. Informa.on och utbildning 2. Byggnadens miljöprestanda B.2 Ange om grönt hyresavtals biläggs. 2. Basmall grönt hyresavtal Minimikrav / obligatoriska punkter (fokus ak.viteter och samverkan). 3. Frivilliga punkter för anpassning.ll HV och HG miljöambi.oner samt lokalens och byggnadens förutsä_ningar. Val ur bru_olista. 3. Mängd energi 4. Typ av energi 5. Inomhusmiljö 6. Hyresgästanpassning / Materialval / Avfall 7. Resor.ll och från fas.gheten - 30

31 GRÖN BILAGA - 31

32 PLANER - 32

33 MARKNADSPLAN FÖR LOKALER Beskrivning av lokalens förutsä_ningar Beskrivning av byggnadens förutsä_ningar Vilken typ av hyresgäst Eventuella lokalanpassningar Tidplaner Budget Hyressä_ning Marknadsföringsinsatser - 33

34 UNDERHÅLLS- ELLER DRIFTPLAN Drih- o skötselkort Myndighetskrav Energiop.mering Serviceavtal Ramavtal Upphandlingar Felanmälan Miljö - 34

35 Grupparbete: Vad bör du ha med i en Affärsplan per fas.ghet? - 35

36 VAD BÖR DU HA MED I EN AFFÄRSPLAN? - 36

37 - 37 AFFÄRSPLAN TEGELUDDEN 13 TEGELUDDSVÄGEN 80 STOCKHOLM

38 - 38

39 - 39

40 - 40

41 - 41

42 - 42

43 AFFÄRSPLAN PER FASTIGHET Dialog från Fas.ghetsskötare.ll Kund/Ägare och.llbaka. Fakta om fas.gheten (byggår, m², etc) Strategi (SWOT, etc) Kontraktsuppgiher (nr, namn,.der, kr/m², etc) Hyresgäs.nfo (typ, bransch, ra.ng, etc) Budget och flerårsprognos Investeringar Nyckeltal (media, uh, etc) Foton Underhålls- eller drihplan - 43

44 FÖRVALTARFOKUS Ekonomi (budget/prognos/avvikelse med drihne_o ansvar) Förhandling (omförhandling, uthyrning) Utveckling (proak.v förvaltning, affärsplanering) Kundvård (i varje dialog med hrg) Teknik (upphandling, felanmälan) Teamet (assistent, h, fs) - 44

45 EN KORT SAMMANFATTNING - 45

46 KONTAKTUPPGIFTER Vi utvecklar Dig och Din fastighetsaffär Ove Nordqvist

Att lyckas med fastigheter

Att lyckas med fastigheter rukarnytta behöver en trygg partner vid sin sida. Någon som har kompetens inom hela förvaltningsområdet.antingen det handlar om lokaler eller bostäder behövs en flexibel partner som tänker och agerar med

Läs mer

Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag

Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag 2 Hållbar fastighetsförvaltning Det här är vår syn på hur en Hållbar Fastighetsförvaltning ska vara: Långsiktig I en bostadsrättsförening byts

Läs mer

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77 Årsredovisning 2011 Innehåll Det senaste året 1 VD har ordet 2 SBC i korthet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 SBC Förvaltning 7 Marknad 10 Bostadsrätten och styrelsearbete 12 Vår Brf 16 Ekonomisk

Läs mer

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55.

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55. Årsredovisning 2010 Detta är SBC Innehåll SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och drygt

Läs mer

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55.

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55. Årsredovisning 2010 Detta är SBC Innehåll SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och drygt

Läs mer

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 344 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Innehåll 2 SBC ÅRSREDOVISNING 2013

Innehåll 2 SBC ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 2 SBC ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 SBC i korthet 8 Marknad 10 Vision, affärsidé, mål och strategi 12 Styrelsens bästa vän 14 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar.

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar. Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Samtal med VD 2 SBC i korthet 4 Affärsidé, mål, strategier och vision 6 Marknad 7 Bostadsrätten 10 SBC Förvaltning 12 Ekonomisk förvaltning 16 Teknisk förvaltning

Läs mer

Granskning av entreprenadtjänster

Granskning av entreprenadtjänster Revisionsrapport Granskning av entreprenadtjänster Kramfors kommun Lisbet Östberg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrningsrapport Bolaget har en bolagsstyrning som uppfyller de krav som uppställs i bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Läs mer

Granskning av underhåll av fastigheter

Granskning av underhåll av fastigheter Revisionsrapport Granskning av underhåll av fastigheter Halmstads kommun Stefan Karlsson 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och syfte 2 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor 2 2.2

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Revisionsrapport Fastighetsförvaltning Kramfors kommun Hans Stark Erik Palmgren September 2011 Revisorerna i Kramfors kommun har den 12 oktober 2011 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den

Läs mer

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Version 2, maj 2012 Tidigare versioner: Version 1, mars 2012. Remissomgång Version 1, april 2012 Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Maj 2012 Sida 1 av 19 Om BELOK Beställargruppen

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

ADM Rb 2006. Beskrivning av administrativa arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA

ADM Rb 2006. Beskrivning av administrativa arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA ADM b 2006 Beskrivning av administrativa arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GÄNSDAGNINGSLISTA Objekt/uppdrag: Sångfågeln 1 Beställare: Brf Sångfågeln 1 Brf Sångfågeln 1 1(24) Gäller fr.o.m. 2007-12-01 ADM

Läs mer

PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2014 22 okt

PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2014 22 okt KURSER PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2014 22 okt HÖSTSTART www.plus.se Vi startar ytterligare en kursomgång av vår framgångsrika

Läs mer

Byggprocess med garantiförvaltning

Byggprocess med garantiförvaltning Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Augusti 2004 Byggprocess med garantiförvaltning Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund innemiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Umeå

Årsredovisning 2013 HSB Umeå Årsredovisning HSB Umeå 1 2 VÄLKOMMEN TILL HSB UMEÅ Vi är en medlemsägd organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Vi vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

Läs mer

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter ska vara en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra hyresgäster definierar vi vad som krävs

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Revisionsrapport Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Gällivare kommun Maj 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, Revisionskonsult 2010-05-31 Hans Forsström Rolf

Läs mer