ESLÖVS KOMMUN. Uppföljning av intern kontroll MOS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESLÖVS KOMMUN. Uppföljning av intern kontroll 2014 18 MOS.2015.0043"

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (36) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18 MOS Uppföljning av intern kontroll 2014 Ärendebeskrivning Uppföljning av intern kontroll 2014 är genomförd och redovisas i bifogat dokument. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Uppföljning av intern kontroll Bilaga 18 a-b Beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: godidnna rapporten över utförd intern kontroll 2014 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Expedieras: Kommunstyrelsen Staben Justeraresignatur Utdragsbestyrkande RD CS:ja-

2 E S LÖ VS KOMMUN MOS Or INVESTORS ,," IN PEOPLE Miljö och Samhällsbyggnad Ingela Lundqvist, 2885 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Uppföljning av intern kontroll 2014 Ärendebeskrivning Uppföljning av intern kontroll 2014 är genomförd och redovisas i bifogat dokument. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Uppföljning av intern kontroll Förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna rapporten över utförd intern kontroll 2014 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. gla Lundqvist orvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad Postadress Eslöv Telefon Webb

3 Uppföljning av intern kontroll 2014 Gransknin M Ikategori 1: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Metodik lag etc. Ansvarig Tid Klar U för nin 31 dec 2014 hade vi Inga oavslutade bygglov Plan- och bygglov äldre än 10 äldre än b la en veckor. fullständi a handlin ar inga oavslutade 10 veckor (avser ärenden med ärenden med fullständiga handlin ar Stadsbyggna Löpan Jan ds- de 2015 chef Ra ort till nämnden Rapport presenterades i Jämförelse med andra kommuner- kostnader Arbetsmetodik, offerter, la stiftnin Jan ort till nämnden Aterkoppling till Rapport till nämnden Förvaltningslagen Utvecklingsle Löpan Jan Granskning av ett 50-tal ärenden inom kategorierna medborgare Riktlinjer för dare de 2015 frågor, klagomål och synpunkter. överlag sker kommunikation, återkoppling mycket snabbt och enligt Riktlinjer för Riktlinjer för kommunikation. Den grafiska profilen följs i stor synpunkter utsträckning vad avser e-postsignaturen. Det finns emellertid anledning att fortsätta arbetet inom detta område, då det finns förbättringsområden. Fokuset på Riktlinjer för kommunikation och den grafiska profilen bör intensifieras.

4 Metodik lag etc. Ansvarig Tid Klar U följnin Förvaltningsekonom deltar Ekonomiska på arbetsplatsträffaroch styrprinciper informerar om ekonomi. Fortsatt utveckling av uppföljningsrutiner. Ekonomisk rapportering varje nämnd. Rapport till nämnden Förvaltningse Löpan Jan Internbudget konom de 2015 kommunicerad på alla avdelningar. Uppföljning av beställning och köp görs i excelfil. Förvaltningse Löpan Jan konom de 2015 Ekonomisk rapportering har skett vid varje nämnd utom i 'anuari. Granskning har gjorts av fakturor för att se om periodisering vid årsskiftet blivit rätt. Urvalet har varit fakturor med verifikationsdatum från december 2013 till mars I urvalet har vikt lagts vid fakturor med större belopp, men även fakturor med mindre belopp finns med i granskningen. 44 fakturor har granskats och av dessa hittades sju fakturor som har bokförts på år 2014 men som avser Eftersom några av fakturorna som blev felperiodiserade vid årsskiftet avsåg bostadsanpassningsbidrag har rutinen för detta setts över inför årsskiftet Alla bostadsanpassningsbidrag som har blivit beviljade under 2014 har bokförts på 2014 oavsett om utbetalning har skett eller inte. För övrigt har information gått ut regelbundet under december och början på januari att det är viktigt att periodisera fakturor på rätt år. Fler uppbokningar har också gjorts vid bokslutet 2014 än bokslutet Gransknin Mälkategori 2: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Ekonomisk kontrolloch uppföljning Kontroll av fakturahantering

5 Gransknin a egon Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer Metodik lag etc. Ansvarig Tid Klar U förnin Centrala riktlinjer för Granskning genom 10 tjänstemän på olika nivåer inom förvaltningen mutor intervjuer med intervjuades. Vid granskningen framkom att de intervjuade hade god kännedom om dokumentet Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner. Det framkom också att några tjänstemän upplevde att de hade blivit erbjudna otillbörliga förmåner om än att förmånerna får anses vara av blygsam karaktär. De berörda tjänstemännen kunde emellertid redovisa hur de hanterat situationen. Man har vidare diskuterat händelsen med kolleger inom avdelningen. medarbetare Riktlinjer för mutor Utvecklingsle Löpan Jan dare de 2015 Registrering av allmänna Rapport till nämnden Offentlighets- och Utvecklingsle Löpan Jan Av 5 kap 1 första stycket offentlighets- och handlingar sekretesslagen dare de 2015 sekretesslagen (2009:400) följer att allmänna handlingtar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Granskningen har genomförts genom intervjuer med avdelningens assistenter samt genom genomgång av assistentgruppens minnesanteckningar. Granskningen har visat att registrering av allmänna handlingar sker samma dag eller senast dagen efter det att handlingen har kommit in till eller upprättats. Under sommarsemestern förekom det att allmänna handlingar fått ligga ytterligare någon dag innan registrering skett. Under våren förekom det att registreringen inom Staben hade ett eftersläp med registreringen. Sett över året har registrering av allmänna handingar ändå skett på ett tillfredsställande sätt. Ledningsgruppen har ändå funnit att det finns anledning att vara särskilt uppmärksam på hur bemanningen under semesterperioder ser ut.

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

91 KoF.2013.0246. Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013

91 KoF.2013.0246. Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sida 10 (22) Sammanträdesdatum 2013-12-04 2.014 0 8 91 KoF.2013.0246 Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har antagit

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar

Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar V90 9.0\ -3 11 31 1 ESLÖVS KOMMUN Sirpa Komulainen 0413-621 68 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012 Eslövs Kommun Uppföljning av 2010 års granskningar Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och avgränsning... 2 1.3.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Revisionsrapporten "Ansvarsgranskning - Sala kommuns nämn-

Revisionsrapporten Ansvarsgranskning - Sala kommuns nämn- Sidnr 1 (1) 2011-04-26 REVISIONEN Handläggare Gun-Britt Alnefelt Tfn 021-4489203 0709-292 183 Skol nämnden Sala kommun Revisionsrapporten" Ansvarsgranskning - Sala kommuns nämnder" Under 20 I O genomfördes

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012 Eslövs kommun Granskning av överförmyndarnämnden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport Försörjningsstöd

Revisionsrapport Försörjningsstöd s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens rutiner för försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen Tomelilla kommun ^cr Revisorerna 2013-11-05 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen Difflrifini' För kännedom till: Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer