Krokoms kommun KROKOMEN TJïELTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krokoms kommun KROKOMEN TJïELTE"

Transkript

1 Kroms kommun KROKOMEN TJïELTE TJÄNSTEUTLATANDE Datum 6 februari 2014 Ulf Norring förvaltnings Socialnämnden nternkontrollplan 2014 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås anta föreslagen internkontrollplan socialnämnden för år för Bakgrund Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnderna att organisera, ansvarsfördela och ta fram rutiner för den interna kontrollen inom respektive nämnders ansvarsområde samt att informera om och förankra kontrollprocessen hos alla berörda. Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Syftet är att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv finansiell rapportering och information om verksamheten föreskrifter och riktlinjer mm efterlevs. verksamhet, tillförlitlig samt att tillämpliga lagar Underlag för beslut Redovisning av nternkontrollplan 2013 Förslag till nternkontrollplan 2014 Underskrift UlfNorring Förvaltnings Kopia till Sociala ledningsgruppen Kroms kommun Postadress Krom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel Fax

2 nternkontrollplan 2013 socialförvaltningen Rutin Kontrollmetod Omfattning av kontroll Ansvarig för att Aterrapporlering kontroll utförs till Ekonomisk Genomgång Månadsvis Förvaltnings Socialnämnden uppföljning Ekonom o fe Jfr kostnad/plats mm 2 ggr/år Fastställande av Genomgång kamrer och Arligen och vid behov Förvaltnings Seetalnämnden beslutsattestanter förvaltn ingsehef och ersättare Delegationsordning Genomgång förvaltnings- Arligen Förvaltnings Socialnämnden och funktionser Fakturahantering En. riktlinjer och rutiner Förvaltnings Uppdrag från nämnd Upprättande av lista Efter varje sarnrnanträde Nämndsekreterare Soeialnämnden och arbetsutskott Uppföljning Månadsvis Förvaltnings Seelala ledningsgruppen verksamhet och mål Dubbeidagarna 2 ggr/år Socialnämnden Kvalitetsmätning Externa och interna Arligen Resp funktíons Soclalnämnden Kundundersökningar, KKiK, öppna jämförelser Avvikelsehantering Eni riktlinjer och rutiner löpande Funktions Socialnämnden i enl. SoL Avvikelsehantering Eni riktlinjer och rutiner löpande MAS Soeialnämnden enl. HSL Styrning kentroll Vårdtyngdsmätning 2 ggr/år Funktions sårskilt Socialnämnden särskllt Uppföljning beviljad och Kvartalsvis Funktions utförd tid hemtjänst hemtjänst Statistik SeB Ariigen MASmfl Kostnad/vårddygn/belägg Arligen Funktions särskílt ning, personalbehov

3 sårskilt Personalförsörjninq Statistik från resurspoolen Månadsvis funknonsenet Socialnämnden Perscnalstrateqíska Månadsvis resurspoolen Sociala ledningsgruppen funktion Punktionser Tid hos kund, hemtjänst Funktions Delegerad HSL-tid Funktlons Placerlnqskostnader Fa Funktions Genomförandeplan Uppdateras då ny insats Arligen Arbetsledare Verksamheten för brukare är beslutad Fallolyckor HSL En. riktlinjer och rutiner löpande Funktions Mas Socialnämnden Tillbud och lindriga En. riktlinjer och rutiner löpande Arbetsledare/Funidions Cesam skador Arbetsskada En. riktlinjer och rutiner Löpande Arbetsledare/Funktions Cesam Skyddsronder En. riktlinjer och rutiner Löpande Arbetsledare/Funktions Cesam Samtalsguide En. riktlinjer och rutiner Arligen Arbetsledarerfunkticns Verksamheten Lönesamtal En. riktlinjer och rutiner Arligen Arbetsledare/Funktions Verksamheten Lex Sarah En. riktlinjer och rutiner Vid behov Funktions Socialnämnden Ok Avrapportera LOV 2 gånger per år Kvalitetscontroller Socialnämnden ---_... --

4 nternkontrollplan 2014 socialförvaltningen Rutin Kontrollmetod Omfattning av kontroll Ansvarig för att Aterrapportering kontroll utförs till Ekonomisk Genomgång Månadsvis Förvaltnings Socialnämnden uppföljning Ekonom o fe Jfr kostnad/plats mm 2 ggr/år Fastställande av Genomgång kamrer och Arligen och vid behov Förvaltnings Socialnämnden beslutsattestanter förvaltnings och ersättare Delegationsordning Genomgång förvaltnings- Arligen Förvaltnings Socialnämnden och funktionser Fakturahantering En. riktlinjer och rutiner Förvaltnings Uppdrag från nämnd Upprättande av lista Efter varje sammanträde Nämndsekreterare Socialnämnden och arbetsutskott Uppföljning Månadsvis Förvaltnings Sociala ledningsgruppen verksamhet och mål Dubbeidagarna 2 ggr/år Socialnämnden Kvalitetsmätning Externa och interna Arligen Resp funktions Socialnämnden Kundundersökningar, KKiK, öppna jämförelser Avvikelsehantering Eni riktlinjer och rutiner löpande Funktions Socialnämnden enl. SoL Avvikelsehantering Eni riktlinjer och rutiner löpande MAS Socialnämnden enl. HSL Styrning kontroll Vårdtyngdsmätning 2 ggr/år Funktions särskilt Socialnämnden särskilt Uppföljning beviljad och Kvartalsvis Funktions utförd tid hemtjänst hemtjänst Statistik SCB Arligen MASmfl Kostnad/vårddygn/belägg Arligen Funktions särskilt ning, personalbehov

5 sårskilt Personalförsörjning Statistik från resurspoolen Månadsvis funkflons Socialnämnden Personalstrateqlska Månadsvis resurspoolen Sociala ledningsgruppen funkflon Funktionser Tid hos kund, hemtjänst Funktions Delegerad HSl-tid Funktions Placerínqskoatnader FO Funktions Genomförandeplan Uppdateras då ny insats Arligen Arbetsledare Verksamheten för brukare är beslutad Fallolyckor HSL En. riktlinjer och rutiner Löpande Funktions Mas Socialnämnden Tillbud och lindriga En. riktlinjer och rutiner Löpande Arbetsledare/Funktions Cesam skador Arbetsskada En. riktlinjer och rutiner Löpande Arbetsledare/êunktlons Cesam Skyddsronder En. riktlinjer och rutiner Löpande Arbetsledare/Funktions Cesam Samtalsguide En. riktlinjer och rutiner Arligen Arbetsledare/Funktions Verksamheten lönesamtal En. rikttinier och rutiner Arligen Arbetsledare/Funktions Verksamheten Lex Sarah En. riktlinjer och rutiner Vid behov Funktions Socialnämnden Avrapportera lov 2 gånger per år Kvalltetscontroller Socialnämnden Utbetalning av En. riktlinjer och rutiner 2 ggr/år Controller Verksamheten försörjningsstöd - _.. - -

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Lönenämnden 2014-11-11

Lönenämnden 2014-11-11 Lönenämnden 2014-11-11 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2014-01-01-2014-12-31 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Christer Börjesson (M) Munkedals Kommun Helene

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer