BARNS SPRÅKANDE I FÖRSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARNS SPRÅKANDE I FÖRSKOLAN"

Transkript

1 BARNS SPRÅKANDE I FÖRSKOLAN SKL 25 MARS 2014 BARBRO BRUCE LEG. LOGOPED, UNIV. LEKTOR I UTBILDNINGSVETENSKAP Barn, kunskap och lärande Språk och språkutveckling Förskolan, pedagogik och läroplan 1 2 BARNSYN KUNSKAP MÅSTE IFRÅGASÄTTAS, OMVÄRDERAS OCH UPPDATERAS! Kan Vill tilltro till sig själv nyfikenhet Förändras Förankras Vågar vill utmanas Förhandlas Större erfarenhet, mer att benämna, systematik Ökad medvetenhet, ifrågasätta, omvärdera Språk- och kunskapsutveckling integreras 1

2 FÖRSKOLAN EN MÖJLIGHETSARENA MER FRAMFÖR ÄN BAKOM, PROAKTIVT ARBETE INTE HUNNIT MISSLYCKAS, RÄTT FRÅN BÖRJAN INTE ENDAST ENDIMENSIONELL PAPPER/PENNA- KONTEXT VARDAG, VARIATION, VERKLIGHET ALLA SINNEN TAS I BRUK SPRÅK OCH LÄRANDE INTEGRERADE EDU CARE VARANDRAS FÖRUTSÄTTNING I EN ODELBAR HELHET FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE SAMSYN OCH SAMVERKAN Trygghet & tillit Begriplig värld Känsla av sammanhang Hitta tillbaka Självbild Tillsammans Samvarokompetens Läsa av och förstå andras känslor Lyssna på andra Läsa av andra Tid & tänkande Stanna upp Bearbeta Tänka, förstå Minnas, förvänta Genomföra, fullfölja Didaktik Barnpsykologi Neuropsykologi Barnspråksforskning KÄRNAN INNEHÅLLER ALLT DEN UTVECKLAS TILL GRODD, PLANTA, VÄXT ÄR BEROENDE AV GOD JORDMÅN, SOL & VATTEN NYCKLAR TILL LIVSLÅNGT LÄRANDE 2

3 Skriftspråk Språklig medvetenhet Uttal, grammatik Ordförråd INNEHÅLL OCH FORM: BYGGSTENAR OCH REGLER: BEGREPP/ORD, LJUD/UTTAL, GRAMMATIK FUNKTION: GENOM ATT ANVÄNDA SPRÅKET I SAMSPEL OCH LEK BEFÄSTS OCH UTVECKLAS DET Samspel Skapa förutsättningar Vara närvarande: följa, iaktta, lyssna, bekräfta och bjuda in Vara goda förebilder Ge stöd och stimulans Tala tydligt i lagom mängd och takt Underlätta och utmana VI PRATAR MED SMÅ BARN SOM OM DE REDAN KUNDE PRATA 16 SAMSPEL och SAMTAL peka visa känslor grimasera gestikulera jollra babbla prata berätta rita skriva gör sig förstådd Uttryck Ta in läsa av lyssna iaktta följa tolka läsa förstå Samspel och samtal dela göra gemensam samtala konversera samverka samarbeta BEGREPPSUTVECKLING UTFORSKA MED ALLA SINNEN: RÖRA, KÄNNA, PILLA, LIRKA, SKRUVA, VÄLTA, KASTA, SMAKA, LUKTA, TITTA, IAKTTA UPPLEVA MED HELA KROPPEN: LÅTA SIG FASCINERAS, BERÖRAS, BLI FÖRVÅNAD, FÖRUNDRAS UPPTÄCKA LITE MER KOGNITIVT: JÄMFÖRA, REFLEKTERA, FUNDERA, TÄNKA, DRA SLUTSATSER BENÄMNA, BERÄTTA 3

4 UTTAL OCH GRAMMATIK LYSSNA OCH FÖRSÖKA FÖRSTÅ VAD ANDRA SÄGER OCH MENAR IBLAND INTE SAMMA TÄNKA HÖGT, FUNDERA, SPÅNA, SPANA GE OCH TA EMOT ÅTERKOPPLING: VAR DET SÅ DU MENADE? ANNARS UTTRYCKA PÅ ANNAT SÄTT VARA MIND-MINDED OCH NYFIKEN PÅ HUR ANDRA TÄNKER, TYCKER, KÄNNER SPRÅKLIG MEDVETENHET - BEMÄSTRANDE LEKA MED SPRÅKET, INTE VARA RÄDD FÖR ATT SÄGA FEL, TESTA, PRÖVA, VÅGA SJÄLVTILLIT FLEXIBILITET TOLERANS MOT OLIKHET MÅNGKULTURALITET FÖRSTÅ UTÖVER DET BOKSTAVLIGA: SKÄMT, GÅTOR, VITSAR, METAFORER SKAPA NYA ORD IFRÅGASÄTTA (CRITICAL LITERACY) FLERSPRÅKIGHET SOM RESURS MÖTE MED SKRIFT/LITERACY BEMÖTANDE SKRIFT SOM BESTÄNDIG KOMMUNIKATION Läsa av, lyssna, följa barnets intresse SPÅRA, KLOTTRA, RIT-SKRIVA, LEK-LÄSA BOKSTÄVER, NAMN, SKYLTAR Skapa ett gemensamt fokus i handling KYLSKÅPSMAGNETER, STÄMPLAR SKRIFTEN SOM KVITTO PÅ TALET Bekräfta, bjuda in barnet till samtal KOM-IHÅG-LISTOR, HEMLIGA LAPPAR Språkförebild: benämna och berätta SPRÅKLJUD SOM FATTAS OCH BYTER PLATS SAMLING MED KLAS KLÄTTERMUS TOMTEN OCH KALLE KANIN JOHAN OCH S-LJUDET

5 BARNEN SKAPAR GÅTOR Mötet Miljön Materialet 25 SPRÅKTRÄNING I SKOGEN OCH MATERIALET OCH LEKARNA DÅ? NALLEN GÖMMER SIG ETT SKEPP KOMMER LASTAT FINN FEM FEL VAD SKA BORT? MAGNUS OCH BRASSE! Anknutna Äkta Produktiva Relevanta OM ATT STÄLLA FRÅGOR Länkade till barnet Inte kontrollfrågor Mana till utforskande Förväntade i sammanhanget VAD GÖR MAN NÄR MAN INTE UPPFATTAR?

6 OLIKA BARN, OLIKA STIMULANS, OLIKA SAMMANHANG SKÖR OCH SÅRBAR SPRÅKUTVECKLING Timing Takt Typ Olika intressen Olika erfarenheter Olika ålder Olika personligheter Olika roller Olika sammanhang Sparsamt med stavelsejoller och sen taldebut Utvecklingen går långsamt Alla milstolpar kommer senare Annorlunda språkutveckling Vanligt med stora grammatiska svårigheter 31 TIDIG SPRÅKSCREENING Språkförståelse Ge mamma väskan! Låtsaslek Bjuda på kaffe med tomma muggar SPRÅKPROBLEM OCH ADHD Kommunikation Läsa och skriva lyssna, anknyta, inte avbryta och prata i mun Förstå vad man läser, skriva begripligt Bruce, B., Kornfält, R., Radeborg, K., Hansson, K. and Nettelbladt, U. (2003). Identifying children at risk for language impairment: screening of communication at 18 months. Acta Paediatrica 92: Bruce, B. (2007). Problems of language and communication identification and intervention. Doktorsavhandling, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. Bruce, B. & Hansson, K. (2008). Early communication skills; important in screening for language impairment and neuropsychiatric disorders. Current Paediatric Issues, 4, Bruce, B. (2009). Språkutveckling på olika villkor. I: A. Sandberg (red.). Med sikte på förskolan. Barn i behov av stöd (s ). Lund: Studentlitteratur. Bruce, B., Thernlund, G. and Nettelbladt, U. ADHD and Language impairment. A study of the questionnaire Fiveto-Fifteen. (2006). European Journal of Child and Adolescent Psychiatry. 15: Bruce, B. (2010). Bokstavsbarnen och bokstäverna. I: L. Bjar & C. Liberg (red.). Barn utvecklar sitt språk. (sid ). Lund: Studentlitteratur. Bruce, B. Språkliga svårigheter hos skolbarn (2006). I: L. Bjar (red.): Det hänger på språket. Utveckling och lärande i grundskolan (s ). Lund: Studentlitteratur. Bruce, B. & Thernlund, G. (2007). Språkliga svårigheter i tal och skrift vid neuropsykiatriska funktionshinder. I: L. Hartelius, U. Nettelbladt & B. Hammarberg (red.) Logopedi. (sid ). Lund: Studentlitteratur. Bruce, B. (in press). Att möta skolans ökade krav med sviktande verktyg. I: S. Fischbein. Ungdomar läser och skriver. Lund: Studentlitteratur. DIALOGSAMSPEL MELLAN BARN PROFESSIONELL SAMTALSSTIL Språkjämlika Jämngamla språkbarn tar fler samtalsinitiativ Kamraten lyssnar och anknyter mer Fritt samtal Lyssnar och anknyter mer till barnet Mer positiv återkoppling Bruce, B., Nettelbladt, U. & Hansson, K. (2012). The relationship between language skills and interactional skills in children with language impairment. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 3, Bruce, B., Hansson, K. & Nettelbladt, U. (2010). Assertiveness, responsiveness, and reciprocity in verbal interaction. Dialogues between children with SLI and peers with typical language development. First Language, 30, Bruce, B. (2010). Lek och språk. I: B. Riddersporre & S. Persson. Utbildningsvetenskap i förskolan (s ). Stockholm: Natur & Kultur. Bruce, B. (2013). Språkutveckling genom dialogsamspel. I: I. Pramling & I. Tallberg Broman. Barndom, lärande och ämnesdidaktik. (s ). Lund: Studentlitteratur. Språkträning Högre grammatisk komplexitet Fler omformuleringar av barnets tal Bruce, B., Hansson, K. & Nettelbladt, U. (2007). Interactional style, elicitation strategies and language production in professional language intervention. Child Language Teaching and Therapy, 23, Bruce, B. (2013). Språkutveckling genom dialogsamspel. I: I. Pramling & I. Tallberg Broman. Barndom, lärande och ämnesdidaktik. (s ). Lund: Studentlitteratur. 6

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

2010-06-24 U2010/4443/S

2010-06-24 U2010/4443/S Promemoria 2010-06-24 U2010/4443/S Utbildningsdepartementet Arbetsgrupp (U 2010:A) Förslag till vissa förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan Uppdraget Bakgrund Statens skolverk har haft

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen EXAMENSARBETE 2009:032 Meningsfullt skapande för barnen - i samspel med medforskande pedagoger Ann-Sofi Niva Birgitta Stenberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Stödstrukturer för elevers deltagande i samtal om matematik

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Stödstrukturer för elevers deltagande i samtal om matematik SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Stödstrukturer för elevers deltagande i samtal om matematik Författare: Helena Svanängen ARTIKEL NUMMER 10/2014 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola.

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Emma Friman & Lisa Östergaard Inriktning/specialisering: Skapande verksamhet, LAU370 Handledare: Margareta Borg Examinator:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta

Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta Karin

Läs mer

Hitta. språket! Prata, lek och läs med ditt barn 0 5 år

Hitta. språket! Prata, lek och läs med ditt barn 0 5 år Hitta språket! 1 Prata, lek och läs med ditt barn 0 5 år Till dig som har ett barn 0 5 år 3 Del 1: Från födseln till de första orden 5 1. Lek och bus med babyn 2. Sjung för ditt barn 3. Lek och härma 4.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Språkstörning i kombination med flerspråkighet

Språkstörning i kombination med flerspråkighet Salameh, Eva-Kristina. Språkstörning i kombination med flerspråkighet. Läsning nr 2, 4-13, utgiven av SCIRA (Swedish Council of the International Reading Association) 2006 Språkstörning i kombination med

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Caroline Liberg Uppsala universitet Abstract I den här artikeln beskrivs kritiska punkter i barns och ungas läs- och skrivutveckling baserat på forskning

Läs mer

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Man är ju stark om man har sagan i sig - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Jenny Berg Charlotte Vennberg Examensarbete 15 p Utbildningsvetenskap 61-90 p Lärarprogrammet Institutionen

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran

Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran Daghemmet Tärnans plan för småbarnsfostran 1 Innehållsförteckning Inledning 1. Värdegrund 4 1.1. Barnets bästa 1.2. Trygga människoförhållanden 1.3. Att bli förstådd och uppmärksammad enligt ålder och

Läs mer