Nyhetsblad från. ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra. Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsblad från. ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra. Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet!"

Transkript

1 Nyhetsblad från NR I aprilnumret 1Ledaren Rykande färska Yrkeskrav 2 Fullspäckad dag om :e deltagaren Kompetensombudsträff 4 Teman som inspirerar Café om dokumentation Årets Nationella konferens 5 Utökad målgrupp Nationella kompetensrådet 6 FoU Södertörn - en brygga mellan praktik och forskning Del 2 av Från idiot till. CARPE ett utvecklingsprojekt inom området funktionsnedsättning i 19 kommuner inom Stockholms län. Delfinansieras av ESF. 1/ / S Äntligen!! ropar vi förtjust och en lättnadens suck drar genom rummet. Samtidigt är det lite förvirrat och ångestladdat Är vi verkligen färdiga? Ska vi inte ändra lite här? Har vi nu tänkt på allt eller har vi missat något? Men tiden har gått ut och det är bara att gilla läget. Mer färdigt än så här blir det inte just nu. Yrkeskrav version 1 är redo för att spridas! ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra er man ut så kan man knappt tro det, men ser man i kalendern så måste man tro det: Det dröjer inte länge förrän sommaren är här! Tiden går fort, men vi har ändå lite som vi ska hinna med denna termin : ett antal gymnasiekurser startar denna vecka, andra fortsätter, liksom flera högskolekurser. Därutöver ska en massa föreläsningar, seminarier och diverse träffar genomföras. Ja, det är mycket som sker och nu har Carpe haft över deltagare. Ni som gått in på Carpes hemsida har kanske sett att målgruppen utökats och omfattar även de medarbetare som arbetar med myndighetsutövning. Förhoppningsvis kommer även de att vara nöjda med det utbud som Carpe har, som delvis riktar sig till alla och delvis till olika yrkeskategorier. Att många deltar i de olika kompetensutvecklingsinsatserna är självklart viktigt och i detta nummer berättas om några sådana, men det är även av stor betydelse vad som sker på strategisk nivå. Dit hör exempelvis genomförandet av en nationell konferens med deltagare från hela Sverige. Det visar att det är många som ser samma problem och letar efter en gemensam lösning. Ett annat exempel är det nationella kompetensrådet, som förhoppningsvis kommer att vara en kraft att räkna med i ett nationellt perspektiv. När sommaren är över så träffas vi igen, eftersom Carpe blivit förlängt till den sista oktober till att börja med, men utan extra pengar. Före påsken ska dessutom en ansökan skickas in för en ytterligare förlängning till sista mars nästa år, och då med extra pengar. Det kommer att dröja ett par månader innan vi vet om den förlängningen godkänns, men eftersom vi alla är positiva så tror vi förstås på det! Eller hur? Carina Schmidt, projektledare Carpe Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet! Lagom till den nationella konferensen 16 mars blev alla lärandemål och texter klara för att presenteras och spridas till andra. Beskrivningar av vad man ska kunna i ett yrke är alltid en färskvara. Nya metoder dyker upp, regelverk förändras och kunskapen förändras. Men just nu våren 2011 har vi alldeles rykande färska yrkeskrav för funktionshinderområdet. Hela materialet och en kortare informationsfolder går att ladda ner från Carpes hemsida. Arbetsgruppen som arbetat med yrkeskraven sträcker på sig och tackar för den här gången. Arbetet går vidare. Yrkeskrav ska hållas färska, de ska användas och utvecklas. Det ska vi ta tag i framöver! Liv Mannberg, projektledare Carpe Förutom Liv Mannberg ingick följande i arbetsgruppen: Helen Dahlgren Enhetschef Södermalm sdf Anna Thomsson Enhetschef Lidingö Eva Hjalmarsson Enhetschef Hägersten-Liljeholmen sdf Ruth Aourell Enhetschef Huddinge Lena Larnesjö Enhetschef Sollentuna Anneli Kimsjö Gruppledare Huddinge Eva Eriksson Enhetschef Sollentuna Birgitta Lindh Bitr. Enhetschef Älvsjö sdf Sam Grandell Enhetschef Värmdö Ann-Marie Wallenius Enhetschef Älvsjö sdf

2 SIDA 2 Fullspäckad dag om daglig verksamhet, personlig assistans & boende man kan aldrig få för mycket tid att diskutera och reflektera tillsammans... Den 24 mars 2011 var det dags för den tredje dagen om. Den här gången gällde det daglig verksamhet, boende och personlig assistans. Den första delen av dagen var gemensam för de tre yrkesområdena och handlade om yrkesrollen i stort inom funktionshinderområdet. Resterande tid var vikt för frågor gällande just daglig verksamhet, boende eller personlig assistans. Att genomföra dessa dagar delvis gemensamt var för att visa på både de likheter och skillnader som finns i yrken inom funktionshinderområdet. Syftet med dagen var att erbjuda både framtidsspaning, diskussion och erfarenhetsutbyte. För daglig verksamhet och boende var det här tredje gången en dag om. arrangerades, medan det för personlig assistans var en första. Yrkesrollen vilket uppdrag har vi? Under den första gemensamma timmen med alla ca 150 deltagare, reflekterade Susanne Larsson, Kvalitetsutvecklare inom Personlig Assistans i Södertälje kommun, kring yrkesrollen. Susanne som även är verksam som handledare och utbildare och har skrivit böcker inom området, utgick i sin presentation från sin praktiska erfarenhet inom området. En viktig aspekt som Susanne lyfte fram är att ibland ställa sig utanför sig själv och titta på hur man agerar i olika situationer. Efter gemensamt fika blev dagen yrkesspecifik med olika teman för respektive yrkesgrupp. Dag om daglig verksamhet fokuserade på samverkan mellan skola och arbetsliv. Pernilla Alm Hellberg, lärare och praktiksamordnare vid Lidingö särskola och Ellge Jakobsson, grupphandledare och introduktionssamordnare berättade om den samverkan som finns mellan särskolan och Ögruppen, som är Lidingö stads dagliga verksamhet. Pernilla Alm Hellberg är även projektledare för ett EU projekt Becoming an adult där lärare och elever från särskolor i fem länder deltar. Deltagarna i projektet har hunnit med två resor i Europa sedan man startade i augusti 2010 och i maj är det dags för nästa träff, då i Stockholm. Planering för detta pågår för fullt och förhoppningsvis kan vi få veta mer om projektet framöver. Dag om personlig assistans Samarbetssynsätt och aktionsgranskning i personlig assistans - Runar Fr. Björgvinsson, resultatenhetschef från Södertälje kommun, berättade om sin syn på samarbete och hur några av hans assistentgrupper arbetat för att utveckla detta. Runar beskrev sin övertygelse om att gott arbetsklimat och god assistans hänger ihop med samarbetsklimatet i och kring assistansen. Denna övertygelse använde han när två av assistansgrupperna visade sig vara så kallade krisgrupper/problemgrupper där man fokuserar på problem och det som inte fungerar, samt letar syndabockar: Vems är felet? Runar arbetade tillsammans med grupperna i form av workshoppar för att utveckla och förbättra samarbetet och eventuellt få till stånd en överenskommelse med brukaren. fortsättning på sid 3

3 SIDA 3 NYHETSBREV FRÅN CARPE SIDA 3 fortsättning från sid 2 Dag om boende Erik Tillander föreläste om sin etnologiska studie Veta bäst. Den lockade till många tankar om bland annat arbetskulturer, makt och strukturer på våra boenden. Hur vi präglas av ett tänk på en arbetsplats som skapar olika tillåtande arbetskulturer, hur vi som medarbetare både påverkar varandra och våra brukare och vikten av nätverkanden med andra arbetsplatser. På Carpes hemsida under Studentuppsatser finns Eriks kandidatuppsats Veta bäst att ladda ner. Gruppdiskussioner Efter lunch var det dags för gruppdiskussioner. Syftet med dessa valbara diskussioner var att deltagarna ska kunna välja ämnesområde och diskutera frågor för att få ta del av andras erfarenheter och bolla idéer etc. Till alla diskussionsområden fanns förslag på frågeställningar att utgå ifrån. Vissa grupper valde att diskutera alla frågor, andra valde ut några frågor och någon grupp diskuterade andra frågor än de som fanns formulerade. Helt i andan av att diskutera det som känns angeläget och se diskussionsgrupperna som ett forum för egna frågor! En reflektion efter diskussionspasset var att man arbetar med samma frågor och brottas med liknande problem överallt. Vid den sammanfattande diskussionen som avslutade detta pass, konstaterades det att man aldrig kan få för mycket tid att diskutera och reflektera tillsammans. Många lyfte fram möjligheten att byta erfarenheter och lära av varandra som det bästa med gruppdiskussionerna. Yrkesrollen och framtiden Efter fika och mingel avslutades dagen med en gemensam reflektion, där Susanne fångade upp lite olika aspekter som diskuterats både under de olika seminarierna och vid de efterföljande diskussionerna. Hon resonerade även om vikten av kunskap och kompetens i verksamheterna. Nu tar planering för kommande En dag om vid. Carin Bergström, projektledare Carpe Den :e deltagaren! Carpe har passerat strecket för deltagare. Den :e deltagaren heter Catarina Larsson. Vi har bett henne berättar lite om vem hon är. Jag heter Catarina Larsson och jobbar på Ögruppen, en av Lidingö stads dagliga verksamheter. Arbetspraktiken, som min arbetsplats heter, stödjer personer som är ute på praktik på externa företag. Jag har gått på en rad olika föreläsningar, seminarium och kurser i Carpes regi. Genom min roll som kompetensombud har jag varit på ett flertal kompetensombudsträffar. Alla dessa föreläsningar, kurser mm har stärkt mig i min yrkesroll genom att jag har ökat på kunskaperna i olika ämnen. LSS-kursen är en kurs jag tyckt extra bra om med ett jättebra upplägg och kunniga och engagerade föreläsare. Som bonus fick man dessutom högskolepoäng. Förutom detta har jag träffat en mängd olika kollegor från olika delar av Stockholm, där vi har utbytt erfarenheter. Jag har besökt en del andra verksamheter och fått nya idéer och inspiration. På Ögruppen har vi haft 3-4 olika verksamheter på besök Det finns också ett nätverk för verksamheter som jobbar med externa praktikplatser. Carpe har verkligen gjort en stor insats för oss som jobbar med stöd till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi är många som fått gå på olika kompetensutvecklande forum, tack! Catarina Larsson, Kompetensombud Träff för och med Kompetensombud Den 3 februari var det dags för årets första kompetensombudsträff. Denna träff blev lite speciell eftersom det var kompetensombuden som själva höll i stora delar av dagen. Åtta personer berättade om sina sammanlagt 4 projektarbeten som de arbetat med under kompetensombudskursen på Lärgården. Det första handlade om hur introduktionen på arbetsplatsen fungerar och kan bli bättre. Det andra och tredje om att kartlägga behovet av kompetensutveckling på arbetsplatsen och hur man sedan planerar för kompetensutveckling. Det fjärde handlade om kompetensombudets roll för utvecklingsarbetet inom personlig assistans. Det bästa med att höra kompetensombuden berätta om sina projektarbeten var att se engagemanget hos de övriga. Alla kände igen sig i projektarbetena så det var lätt att se kopplingen till den egna arbetsplatsen och bli inspirerad att själv komma igång med utvecklingsarbete! Liv Mannberg, projektledare Carpe Snart är dags för processutvärdering! Planera redan nu för del 3 av processutvärderingen, som kommer att ske under maj till och med augusti. Under rubriken Kompetensombud i menyn till vänster på Carpes hemsida kommer checklistan och ett formulär att ligga från den 1 maj. Liv och några av de Kompetensombud som stod för dagens program.

4 SIDA 4 Teman som inspirerar Den 10 mars var det dags att presentera fyra nya teman på Tema Carpe. Organisation för kompetensutveckling Först ut var Sundbybergs kommun där Leif Viklund och Torbjörn Ekevik berättade om det strategiska arbetet kring kompetensutveckling, där alla kompetensombud träffas 2 ggr per termin. Hela organisationen från ledning till medarbetare ser Carpe som en resurs. Man motiverar och lyfter varandras kunskaper och kompetens på arbetsplatsen och arbetar för att ta tillvara allas erfarenheter från kurser och föreläsningar. Kompetensutveckling är en stående punkt på APT. Fritidsaktiviteter Från Upplands Väsby kommun var Aulo Poolfors, Lena Berg Wiking och Karin Sandström på plats och berättade om deras fritidsaktiviteter, bland annat kolloverksamhet för äldre som sker i samarbete med feriearbetande ungdomar och med andra kommunala verksamheter. Ett uppskattat projekt, både för de aktiviteter som erbjuds de äldre personerna med funktionsnedsättning och för ungdomarna - det blir ett nätverk utan åldersgränser! Vi fick även hör om arbetet kring olika fritidsevenemang kommunen anordnar som en årlig melodifestival med uttagningar samt ett Olympiskt spel. Intresset för dessa aktiviteter sprider sig, i år uppmärksammades melodifestivalen i ABC-nyheterna. Teater för alla Så var det dags för Tina Lesant, Gabriella Mathur och Anders Cederin från Järfälla kommun äntra scenen för att berätta om Teater för alla Med sig hade de Anders Isaksson som medverkar i teaterprojektet. Teater för alla är ett projekt som skett i samarbete med kommunens olika verksamheter. Tanken är att alla skall få vara med och får göra det de själva upplever att de är bra på. Det kan vara allt från kulisser och manus till att uppträda på scen. Att få växa som människa och våga, känna trygghet i sig själv var några kommentarer från deltagarna i Teater för alla. Vardagsutveckling Lena Lundkvist och Marianne Irlander från Vallentuna kommun hade fokus på vardagsutveckling. De berättade om hur fyradagarsseminariet Att arbeta med personer med grav utvecklingstörning med Gunnel Winlund gett redskap att anpassa kommunikationen till rätt nivå för brukaren. Denna bedömningsmall har använts med mycket goda resultat som bättre kommunikation och ökat välmående hos brukarna. Det var en dag som speglade hur mycket erfarenheter, kunskap och glädje som ryms i våra verksamheter. Annika Müller Wille, projektassistent Carpe Café om dokumentation Carpe-caféerna fortsätter med olika teman. Den 21 februari var temat Dokumentation. Fyra verksamheter berättade om sitt arbete och sina erfarenheter och sedan fick alla deltagare diskutera med varandra runt caféborden. Man kan konstatera att dokumentation är ett tema som engagerar många, det väcker både lust och motstånd. Det blev tydligt i de gemensamma diskussionerna att alla brottas med liknande svårigheter även om dokumentationssystem, rutiner och arbetsgruppernas kompetens kan skilja sig åt. Under eftermiddagen lyftes flera frågor som kan vara intressanta att planera vidare kring. Nästa Carpe-café genomförs den 19 maj med temat Bemötande och Förhållningssätt. Missa inte det!! Liv Mannberg, projektledare Carpe Årets Nationella konferens Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet var rubriken på årets Nationella konferens den 16 mars. Jämfört med förra årets konferens så hade antalet deltagare fördubblats till över 200. Det var chefer och nyckelpersoner från ca 80 kommuner, enskilda utförare, utbildningsföretag och andra organisationer som samlats i Stockholm för att lyssna till föreläsare från bland annat Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Myndigheten för Yrkeshögskolan och Skolverket. En sammanfattning av dagen, en film och föreläsarnas presentationer finns på

5 SIDA 5 NYHETSBREV FRÅN CARPE SIDA 5 Nationella kompetensrådet Det nationella kompetensråd, som Carpe initierat, träffades den 17 mars för tredje gången. Dokumentation från denna, liksom de tidigare träffarna, finns på Carpes hemsida under rubriken Nationellt perspektiv i vänstermenyn. Vid varje träff är alltfler av regionerna representerade och denna gång gjordes en uppdelning av de regioner som hittills inte är representerade så att de blir kontaktade av någon i rådet. Målet är förstås en rikstäckande representation! Det tidigare påbörjade arbetet med att identifiera vilka nationella aktörer som är viktiga för verksamhetsområdet fortsatte och på vilket sätt kompetensrådet skulle kunna ha en positiv påverkan på dem. Dessutom beslutades att inrätta ett verkställande utskott som kan arbeta mellan de större träffarna. Nästa träff är i september hos SKL, som förstås är en de viktiga nationella aktörerna. Carina Schmidt, projektledare Carpe Carpes målgrupp är utökad Den 8 mars träffades för första gången en grupp LSS-handläggare i Carpes regi. Efter en presentationsrunda berättade vi från projektledningen utifrån ett bildspel om Carpes bakgrund och syften. Dessutom presenterades Carpes hemsida för att visa att man där kan hitta Nyhetsblad, info om Carpe både i skrift och som film, frågor och svar om projektet samt inte minst Kalendariet där alla aktiviteter läggs in. Via den kan nu alla LSS-handläggare i de deltagande kommunerna anmäla sig till det som är aktuellt. Liksom redan för utförarna så tas kostnader för kurser och föreläsningar ur de gemensamma projektmedlen och respektive arbetsplats står för lönekostnaderna. Efter en fikapaus tog Helene Wirandi, utredare på Socialstyrelsen över och presenterade Socialt arbete med personer med funktionshinder förslag till kompetensbeskrivning för handläggare som Socialstyrelsen publicerades 2007 och som sen utmynnat i ett allmänt råd (SOFS ). Såväl skriften som de allmänna råden delades ut. Enligt Helene så kan man allmänt säga att det råder stor okunnighet om dessa allmänna råd. Efter lunch diskuterade de närvarande handläggarna i smågrupper vilka kompetensbehov de kan se samt vilka olika ämnen som skulle vara intressanta att genomföra erfarenhetsutbyte kring. Vid den avslutande gemensamma diskussionen lyftes bland annat: Förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser Nya grupper - exempelvis personer med lindrig utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kopplat till behov av insatser. Barnperspektivet Mer kunskap om olika kommunikationssätt. Samtal samtalsmetodik Bland annat att samtala med barn Bland förslagen på områden för erfarenhetsutbyte fanns: Att göra bra beställningar som skapar förutsättningar för bra genomförandeplaner Brukarperspektivet erfarenhetsutbyte utifrån olika teman, exempelvis Möte med myndigheter, LSS bärande principer etc. Erfarenhetsutbyte kring God man och Förvaltare Förslaget om beställningar/genomförande - planer har redan mynnat ut i en träff den 19 maj och intresserade handläggare som inte anmält sig kan göra det på Carpes hemsida. Mötet avslutades med att alla uppmanades att höra av sig om man har förslag på aktiviteter för handläggare. Något specifikt för handläggarna kommer att genomföras under våren och till hösten kommer någon högskolekurs att erbjudas. Håll koll på Carpes hemsida! Carina Schmidt, projektledare Carpe

6 SIDA 6 FoU Södertörn - en brygga mellan praktik och forskning Behovet av kunskap inom funktionshinderverksamheterna är stort. Ibland betraktas arbeten som boendestödjare, personlig assistent eller arbetsledare inom daglig verksamhet som ett okvalificerat arbete. Ett synsätt som helt saknar grund utöver kunskaper om olika slags funktionsnedsättningar krävs omdöme, förmåga att skapa relationer och uppmuntra till självständighet. Många är ensamarbetare, en omständighet som gör arbetet än mer komplext. Kritiskt tänkande Visst kan man hävda att vissa har en naturlig fallenhet att arbeta med personer med funktionsnedsättningar, men utbildning handlar också om andra förmågor. Utöver rena fakta ska en utbildning lära ut kritiskt tänkande, reflektion, förmåga att argumentera och strategier för att ta till sig nya rön. Utbildning innebär att sätta ord på den vardagliga praktiken och därmed kunna diskutera och skapa ett förhållningssätt till sina arbetsuppgifter. Närmare vardaglig praktik I detta sammanhang är projektet Carpe angeläget för att anordna utbildningar och argumentera för gemensamma utbildningsvägar. Carpe spelar därför en viktig och kompletterande roll till den verksamhet som vi bedriver på FoU Södertörn där F står för forskning och U för utveckling. Vår uppgift är att utveckla socialt arbete genom fältanknuten forskning bl a inom funktionshinderområdet. Vårt arbete ligger ofta närmare den vardagliga praktiken än den forskning som bedrivs på högskolor. Under det senaste året har vi bl a haft projekt om arbetssätt, etiska dilemman och boendestöd. FoU Södertörn ägs av nio kommuner i södra stockholmsområdet. I FoU Södertörns uppdrag ingår inte att utbilda, men den kunskap vi själva tar fram vill vi naturligtvis sprida. FoU anordnar därför egna konferenser och seminarier baserade på våra forskningsrapporter. Yrkesmässig erfarenhet Socialtjänsten ska arbeta kunskapsbaserat. Kunskap om insatsers resultat och vad som ger god omsorg är nödvändigt för ett gott arbete. Många gånger har vi idag inte vetenskapliga belägg för att våra arbetssätt fungerar, men den yrkesmässiga erfarenheten säger oss att en metod är verksam och i bästa fall kanske också brukaren kan uttrycka att ett arbetssätt är bra för henne eller honom. Vi måste dock bli bättre på att fånga upp dessa viktiga erfarenheter. Eftersatt område Tyvärr är funktionshinderområdet ett eftersatt område i fråga om forskning och utveckling. Det finns lite forskning och få statliga utvecklingssatsningar. Frågor om funktionshinder är därmed försummade trots att behoven är stora. Till skillnad från andra verksamheter inom socialtjänsten saknar ofta de anställda högskoleutbildning eller relevant utbildning inom funktionshinderområdet. Kunskapsbaserad praktik FoU Södertörn kan vara en viktig brygga mellan vardagens praktik och forskning, både genom egna studier och genom att sprida forskningsresultat. Den kunskapsbaserade praktiken inom funktionshinderområdet bygger på så väl forskning och utveckling som utbildad och kompetent personal som kan driva och förbättra verksamheterna. Gunnel Andersson, Kristina Engwall och Hjördis Gustafsson från FoU Södertörn Vårt arbete ligger ofta närmare den vardagliga praktiken än den forskning som bedrivs på högskolor. Missa inte alla de aktiviteter som sker under uppmärksamhetsveckan för Ett friskare Sverige. Bland annat ett seminarium med forskare från Uppsala universitet. På Carpes hemsida finns mer information och anmälningsformulär. Uppföljaren till Från idiot till medborgare Nu kan du se ett smakprov ur filmen "Från idiot till medborgare del 2" på Carpes hemsida. Det är en uppföljare till dokumentärfilmen "Från idiot till medborgare" som släpptes Del 2 är just nu under produktion och premiärvisningen är den 9 juni. Förutom trailern finns all information om filmen samt när och hur man kan beställa den på Ansvarig utgivare Redaktör Projekt CARPE Fredrik Jurdell, tfn Anna Ekelöw, tfn

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

Projekt CARPE. Slutrapport förprojektering 1(13) Slutrapport förprojektering. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Telefon: 08-579 171 00

Projekt CARPE. Slutrapport förprojektering 1(13) Slutrapport förprojektering. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Telefon: 08-579 171 00 1(13) Projekt CARPE Slutrapport förprojektering Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171 00 Fax: 08-579 171

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handledning. Så får vi det bra på jobbet. Ett kompletterings- och handledningsmaterial

Handledning. Så får vi det bra på jobbet. Ett kompletterings- och handledningsmaterial Handledning Så får vi det bra på jobbet Ett kompletterings- och handledningsmaterial 1 2 Bakgrund Studiecirkelmaterialet Så får vi det bra på jobbet är framtaget i EU-projekt Lys, kompa och funka som genomfördes

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Författaren och FoU Skåne ISSN 1404-5419 ISBN 978-91-89661-40-0 FÖRFATTARE; Ann-Christine Gullacksen LAYOUT; Lena

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer