Nyhetsblad från. ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra. Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsblad från. ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra. Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet!"

Transkript

1 Nyhetsblad från NR I aprilnumret 1Ledaren Rykande färska Yrkeskrav 2 Fullspäckad dag om :e deltagaren Kompetensombudsträff 4 Teman som inspirerar Café om dokumentation Årets Nationella konferens 5 Utökad målgrupp Nationella kompetensrådet 6 FoU Södertörn - en brygga mellan praktik och forskning Del 2 av Från idiot till. CARPE ett utvecklingsprojekt inom området funktionsnedsättning i 19 kommuner inom Stockholms län. Delfinansieras av ESF. 1/ / S Äntligen!! ropar vi förtjust och en lättnadens suck drar genom rummet. Samtidigt är det lite förvirrat och ångestladdat Är vi verkligen färdiga? Ska vi inte ändra lite här? Har vi nu tänkt på allt eller har vi missat något? Men tiden har gått ut och det är bara att gilla läget. Mer färdigt än så här blir det inte just nu. Yrkeskrav version 1 är redo för att spridas! ta tillvara det som finns och görs samt lära av andra er man ut så kan man knappt tro det, men ser man i kalendern så måste man tro det: Det dröjer inte länge förrän sommaren är här! Tiden går fort, men vi har ändå lite som vi ska hinna med denna termin : ett antal gymnasiekurser startar denna vecka, andra fortsätter, liksom flera högskolekurser. Därutöver ska en massa föreläsningar, seminarier och diverse träffar genomföras. Ja, det är mycket som sker och nu har Carpe haft över deltagare. Ni som gått in på Carpes hemsida har kanske sett att målgruppen utökats och omfattar även de medarbetare som arbetar med myndighetsutövning. Förhoppningsvis kommer även de att vara nöjda med det utbud som Carpe har, som delvis riktar sig till alla och delvis till olika yrkeskategorier. Att många deltar i de olika kompetensutvecklingsinsatserna är självklart viktigt och i detta nummer berättas om några sådana, men det är även av stor betydelse vad som sker på strategisk nivå. Dit hör exempelvis genomförandet av en nationell konferens med deltagare från hela Sverige. Det visar att det är många som ser samma problem och letar efter en gemensam lösning. Ett annat exempel är det nationella kompetensrådet, som förhoppningsvis kommer att vara en kraft att räkna med i ett nationellt perspektiv. När sommaren är över så träffas vi igen, eftersom Carpe blivit förlängt till den sista oktober till att börja med, men utan extra pengar. Före påsken ska dessutom en ansökan skickas in för en ytterligare förlängning till sista mars nästa år, och då med extra pengar. Det kommer att dröja ett par månader innan vi vet om den förlängningen godkänns, men eftersom vi alla är positiva så tror vi förstås på det! Eller hur? Carina Schmidt, projektledare Carpe Rykande färska YRKESKRAV för funktionshinderområdet! Lagom till den nationella konferensen 16 mars blev alla lärandemål och texter klara för att presenteras och spridas till andra. Beskrivningar av vad man ska kunna i ett yrke är alltid en färskvara. Nya metoder dyker upp, regelverk förändras och kunskapen förändras. Men just nu våren 2011 har vi alldeles rykande färska yrkeskrav för funktionshinderområdet. Hela materialet och en kortare informationsfolder går att ladda ner från Carpes hemsida. Arbetsgruppen som arbetat med yrkeskraven sträcker på sig och tackar för den här gången. Arbetet går vidare. Yrkeskrav ska hållas färska, de ska användas och utvecklas. Det ska vi ta tag i framöver! Liv Mannberg, projektledare Carpe Förutom Liv Mannberg ingick följande i arbetsgruppen: Helen Dahlgren Enhetschef Södermalm sdf Anna Thomsson Enhetschef Lidingö Eva Hjalmarsson Enhetschef Hägersten-Liljeholmen sdf Ruth Aourell Enhetschef Huddinge Lena Larnesjö Enhetschef Sollentuna Anneli Kimsjö Gruppledare Huddinge Eva Eriksson Enhetschef Sollentuna Birgitta Lindh Bitr. Enhetschef Älvsjö sdf Sam Grandell Enhetschef Värmdö Ann-Marie Wallenius Enhetschef Älvsjö sdf

2 SIDA 2 Fullspäckad dag om daglig verksamhet, personlig assistans & boende man kan aldrig få för mycket tid att diskutera och reflektera tillsammans... Den 24 mars 2011 var det dags för den tredje dagen om. Den här gången gällde det daglig verksamhet, boende och personlig assistans. Den första delen av dagen var gemensam för de tre yrkesområdena och handlade om yrkesrollen i stort inom funktionshinderområdet. Resterande tid var vikt för frågor gällande just daglig verksamhet, boende eller personlig assistans. Att genomföra dessa dagar delvis gemensamt var för att visa på både de likheter och skillnader som finns i yrken inom funktionshinderområdet. Syftet med dagen var att erbjuda både framtidsspaning, diskussion och erfarenhetsutbyte. För daglig verksamhet och boende var det här tredje gången en dag om. arrangerades, medan det för personlig assistans var en första. Yrkesrollen vilket uppdrag har vi? Under den första gemensamma timmen med alla ca 150 deltagare, reflekterade Susanne Larsson, Kvalitetsutvecklare inom Personlig Assistans i Södertälje kommun, kring yrkesrollen. Susanne som även är verksam som handledare och utbildare och har skrivit böcker inom området, utgick i sin presentation från sin praktiska erfarenhet inom området. En viktig aspekt som Susanne lyfte fram är att ibland ställa sig utanför sig själv och titta på hur man agerar i olika situationer. Efter gemensamt fika blev dagen yrkesspecifik med olika teman för respektive yrkesgrupp. Dag om daglig verksamhet fokuserade på samverkan mellan skola och arbetsliv. Pernilla Alm Hellberg, lärare och praktiksamordnare vid Lidingö särskola och Ellge Jakobsson, grupphandledare och introduktionssamordnare berättade om den samverkan som finns mellan särskolan och Ögruppen, som är Lidingö stads dagliga verksamhet. Pernilla Alm Hellberg är även projektledare för ett EU projekt Becoming an adult där lärare och elever från särskolor i fem länder deltar. Deltagarna i projektet har hunnit med två resor i Europa sedan man startade i augusti 2010 och i maj är det dags för nästa träff, då i Stockholm. Planering för detta pågår för fullt och förhoppningsvis kan vi få veta mer om projektet framöver. Dag om personlig assistans Samarbetssynsätt och aktionsgranskning i personlig assistans - Runar Fr. Björgvinsson, resultatenhetschef från Södertälje kommun, berättade om sin syn på samarbete och hur några av hans assistentgrupper arbetat för att utveckla detta. Runar beskrev sin övertygelse om att gott arbetsklimat och god assistans hänger ihop med samarbetsklimatet i och kring assistansen. Denna övertygelse använde han när två av assistansgrupperna visade sig vara så kallade krisgrupper/problemgrupper där man fokuserar på problem och det som inte fungerar, samt letar syndabockar: Vems är felet? Runar arbetade tillsammans med grupperna i form av workshoppar för att utveckla och förbättra samarbetet och eventuellt få till stånd en överenskommelse med brukaren. fortsättning på sid 3

3 SIDA 3 NYHETSBREV FRÅN CARPE SIDA 3 fortsättning från sid 2 Dag om boende Erik Tillander föreläste om sin etnologiska studie Veta bäst. Den lockade till många tankar om bland annat arbetskulturer, makt och strukturer på våra boenden. Hur vi präglas av ett tänk på en arbetsplats som skapar olika tillåtande arbetskulturer, hur vi som medarbetare både påverkar varandra och våra brukare och vikten av nätverkanden med andra arbetsplatser. På Carpes hemsida under Studentuppsatser finns Eriks kandidatuppsats Veta bäst att ladda ner. Gruppdiskussioner Efter lunch var det dags för gruppdiskussioner. Syftet med dessa valbara diskussioner var att deltagarna ska kunna välja ämnesområde och diskutera frågor för att få ta del av andras erfarenheter och bolla idéer etc. Till alla diskussionsområden fanns förslag på frågeställningar att utgå ifrån. Vissa grupper valde att diskutera alla frågor, andra valde ut några frågor och någon grupp diskuterade andra frågor än de som fanns formulerade. Helt i andan av att diskutera det som känns angeläget och se diskussionsgrupperna som ett forum för egna frågor! En reflektion efter diskussionspasset var att man arbetar med samma frågor och brottas med liknande problem överallt. Vid den sammanfattande diskussionen som avslutade detta pass, konstaterades det att man aldrig kan få för mycket tid att diskutera och reflektera tillsammans. Många lyfte fram möjligheten att byta erfarenheter och lära av varandra som det bästa med gruppdiskussionerna. Yrkesrollen och framtiden Efter fika och mingel avslutades dagen med en gemensam reflektion, där Susanne fångade upp lite olika aspekter som diskuterats både under de olika seminarierna och vid de efterföljande diskussionerna. Hon resonerade även om vikten av kunskap och kompetens i verksamheterna. Nu tar planering för kommande En dag om vid. Carin Bergström, projektledare Carpe Den :e deltagaren! Carpe har passerat strecket för deltagare. Den :e deltagaren heter Catarina Larsson. Vi har bett henne berättar lite om vem hon är. Jag heter Catarina Larsson och jobbar på Ögruppen, en av Lidingö stads dagliga verksamheter. Arbetspraktiken, som min arbetsplats heter, stödjer personer som är ute på praktik på externa företag. Jag har gått på en rad olika föreläsningar, seminarium och kurser i Carpes regi. Genom min roll som kompetensombud har jag varit på ett flertal kompetensombudsträffar. Alla dessa föreläsningar, kurser mm har stärkt mig i min yrkesroll genom att jag har ökat på kunskaperna i olika ämnen. LSS-kursen är en kurs jag tyckt extra bra om med ett jättebra upplägg och kunniga och engagerade föreläsare. Som bonus fick man dessutom högskolepoäng. Förutom detta har jag träffat en mängd olika kollegor från olika delar av Stockholm, där vi har utbytt erfarenheter. Jag har besökt en del andra verksamheter och fått nya idéer och inspiration. På Ögruppen har vi haft 3-4 olika verksamheter på besök Det finns också ett nätverk för verksamheter som jobbar med externa praktikplatser. Carpe har verkligen gjort en stor insats för oss som jobbar med stöd till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi är många som fått gå på olika kompetensutvecklande forum, tack! Catarina Larsson, Kompetensombud Träff för och med Kompetensombud Den 3 februari var det dags för årets första kompetensombudsträff. Denna träff blev lite speciell eftersom det var kompetensombuden som själva höll i stora delar av dagen. Åtta personer berättade om sina sammanlagt 4 projektarbeten som de arbetat med under kompetensombudskursen på Lärgården. Det första handlade om hur introduktionen på arbetsplatsen fungerar och kan bli bättre. Det andra och tredje om att kartlägga behovet av kompetensutveckling på arbetsplatsen och hur man sedan planerar för kompetensutveckling. Det fjärde handlade om kompetensombudets roll för utvecklingsarbetet inom personlig assistans. Det bästa med att höra kompetensombuden berätta om sina projektarbeten var att se engagemanget hos de övriga. Alla kände igen sig i projektarbetena så det var lätt att se kopplingen till den egna arbetsplatsen och bli inspirerad att själv komma igång med utvecklingsarbete! Liv Mannberg, projektledare Carpe Snart är dags för processutvärdering! Planera redan nu för del 3 av processutvärderingen, som kommer att ske under maj till och med augusti. Under rubriken Kompetensombud i menyn till vänster på Carpes hemsida kommer checklistan och ett formulär att ligga från den 1 maj. Liv och några av de Kompetensombud som stod för dagens program.

4 SIDA 4 Teman som inspirerar Den 10 mars var det dags att presentera fyra nya teman på Tema Carpe. Organisation för kompetensutveckling Först ut var Sundbybergs kommun där Leif Viklund och Torbjörn Ekevik berättade om det strategiska arbetet kring kompetensutveckling, där alla kompetensombud träffas 2 ggr per termin. Hela organisationen från ledning till medarbetare ser Carpe som en resurs. Man motiverar och lyfter varandras kunskaper och kompetens på arbetsplatsen och arbetar för att ta tillvara allas erfarenheter från kurser och föreläsningar. Kompetensutveckling är en stående punkt på APT. Fritidsaktiviteter Från Upplands Väsby kommun var Aulo Poolfors, Lena Berg Wiking och Karin Sandström på plats och berättade om deras fritidsaktiviteter, bland annat kolloverksamhet för äldre som sker i samarbete med feriearbetande ungdomar och med andra kommunala verksamheter. Ett uppskattat projekt, både för de aktiviteter som erbjuds de äldre personerna med funktionsnedsättning och för ungdomarna - det blir ett nätverk utan åldersgränser! Vi fick även hör om arbetet kring olika fritidsevenemang kommunen anordnar som en årlig melodifestival med uttagningar samt ett Olympiskt spel. Intresset för dessa aktiviteter sprider sig, i år uppmärksammades melodifestivalen i ABC-nyheterna. Teater för alla Så var det dags för Tina Lesant, Gabriella Mathur och Anders Cederin från Järfälla kommun äntra scenen för att berätta om Teater för alla Med sig hade de Anders Isaksson som medverkar i teaterprojektet. Teater för alla är ett projekt som skett i samarbete med kommunens olika verksamheter. Tanken är att alla skall få vara med och får göra det de själva upplever att de är bra på. Det kan vara allt från kulisser och manus till att uppträda på scen. Att få växa som människa och våga, känna trygghet i sig själv var några kommentarer från deltagarna i Teater för alla. Vardagsutveckling Lena Lundkvist och Marianne Irlander från Vallentuna kommun hade fokus på vardagsutveckling. De berättade om hur fyradagarsseminariet Att arbeta med personer med grav utvecklingstörning med Gunnel Winlund gett redskap att anpassa kommunikationen till rätt nivå för brukaren. Denna bedömningsmall har använts med mycket goda resultat som bättre kommunikation och ökat välmående hos brukarna. Det var en dag som speglade hur mycket erfarenheter, kunskap och glädje som ryms i våra verksamheter. Annika Müller Wille, projektassistent Carpe Café om dokumentation Carpe-caféerna fortsätter med olika teman. Den 21 februari var temat Dokumentation. Fyra verksamheter berättade om sitt arbete och sina erfarenheter och sedan fick alla deltagare diskutera med varandra runt caféborden. Man kan konstatera att dokumentation är ett tema som engagerar många, det väcker både lust och motstånd. Det blev tydligt i de gemensamma diskussionerna att alla brottas med liknande svårigheter även om dokumentationssystem, rutiner och arbetsgruppernas kompetens kan skilja sig åt. Under eftermiddagen lyftes flera frågor som kan vara intressanta att planera vidare kring. Nästa Carpe-café genomförs den 19 maj med temat Bemötande och Förhållningssätt. Missa inte det!! Liv Mannberg, projektledare Carpe Årets Nationella konferens Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet var rubriken på årets Nationella konferens den 16 mars. Jämfört med förra årets konferens så hade antalet deltagare fördubblats till över 200. Det var chefer och nyckelpersoner från ca 80 kommuner, enskilda utförare, utbildningsföretag och andra organisationer som samlats i Stockholm för att lyssna till föreläsare från bland annat Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Myndigheten för Yrkeshögskolan och Skolverket. En sammanfattning av dagen, en film och föreläsarnas presentationer finns på

5 SIDA 5 NYHETSBREV FRÅN CARPE SIDA 5 Nationella kompetensrådet Det nationella kompetensråd, som Carpe initierat, träffades den 17 mars för tredje gången. Dokumentation från denna, liksom de tidigare träffarna, finns på Carpes hemsida under rubriken Nationellt perspektiv i vänstermenyn. Vid varje träff är alltfler av regionerna representerade och denna gång gjordes en uppdelning av de regioner som hittills inte är representerade så att de blir kontaktade av någon i rådet. Målet är förstås en rikstäckande representation! Det tidigare påbörjade arbetet med att identifiera vilka nationella aktörer som är viktiga för verksamhetsområdet fortsatte och på vilket sätt kompetensrådet skulle kunna ha en positiv påverkan på dem. Dessutom beslutades att inrätta ett verkställande utskott som kan arbeta mellan de större träffarna. Nästa träff är i september hos SKL, som förstås är en de viktiga nationella aktörerna. Carina Schmidt, projektledare Carpe Carpes målgrupp är utökad Den 8 mars träffades för första gången en grupp LSS-handläggare i Carpes regi. Efter en presentationsrunda berättade vi från projektledningen utifrån ett bildspel om Carpes bakgrund och syften. Dessutom presenterades Carpes hemsida för att visa att man där kan hitta Nyhetsblad, info om Carpe både i skrift och som film, frågor och svar om projektet samt inte minst Kalendariet där alla aktiviteter läggs in. Via den kan nu alla LSS-handläggare i de deltagande kommunerna anmäla sig till det som är aktuellt. Liksom redan för utförarna så tas kostnader för kurser och föreläsningar ur de gemensamma projektmedlen och respektive arbetsplats står för lönekostnaderna. Efter en fikapaus tog Helene Wirandi, utredare på Socialstyrelsen över och presenterade Socialt arbete med personer med funktionshinder förslag till kompetensbeskrivning för handläggare som Socialstyrelsen publicerades 2007 och som sen utmynnat i ett allmänt råd (SOFS ). Såväl skriften som de allmänna råden delades ut. Enligt Helene så kan man allmänt säga att det råder stor okunnighet om dessa allmänna råd. Efter lunch diskuterade de närvarande handläggarna i smågrupper vilka kompetensbehov de kan se samt vilka olika ämnen som skulle vara intressanta att genomföra erfarenhetsutbyte kring. Vid den avslutande gemensamma diskussionen lyftes bland annat: Förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser Nya grupper - exempelvis personer med lindrig utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kopplat till behov av insatser. Barnperspektivet Mer kunskap om olika kommunikationssätt. Samtal samtalsmetodik Bland annat att samtala med barn Bland förslagen på områden för erfarenhetsutbyte fanns: Att göra bra beställningar som skapar förutsättningar för bra genomförandeplaner Brukarperspektivet erfarenhetsutbyte utifrån olika teman, exempelvis Möte med myndigheter, LSS bärande principer etc. Erfarenhetsutbyte kring God man och Förvaltare Förslaget om beställningar/genomförande - planer har redan mynnat ut i en träff den 19 maj och intresserade handläggare som inte anmält sig kan göra det på Carpes hemsida. Mötet avslutades med att alla uppmanades att höra av sig om man har förslag på aktiviteter för handläggare. Något specifikt för handläggarna kommer att genomföras under våren och till hösten kommer någon högskolekurs att erbjudas. Håll koll på Carpes hemsida! Carina Schmidt, projektledare Carpe

6 SIDA 6 FoU Södertörn - en brygga mellan praktik och forskning Behovet av kunskap inom funktionshinderverksamheterna är stort. Ibland betraktas arbeten som boendestödjare, personlig assistent eller arbetsledare inom daglig verksamhet som ett okvalificerat arbete. Ett synsätt som helt saknar grund utöver kunskaper om olika slags funktionsnedsättningar krävs omdöme, förmåga att skapa relationer och uppmuntra till självständighet. Många är ensamarbetare, en omständighet som gör arbetet än mer komplext. Kritiskt tänkande Visst kan man hävda att vissa har en naturlig fallenhet att arbeta med personer med funktionsnedsättningar, men utbildning handlar också om andra förmågor. Utöver rena fakta ska en utbildning lära ut kritiskt tänkande, reflektion, förmåga att argumentera och strategier för att ta till sig nya rön. Utbildning innebär att sätta ord på den vardagliga praktiken och därmed kunna diskutera och skapa ett förhållningssätt till sina arbetsuppgifter. Närmare vardaglig praktik I detta sammanhang är projektet Carpe angeläget för att anordna utbildningar och argumentera för gemensamma utbildningsvägar. Carpe spelar därför en viktig och kompletterande roll till den verksamhet som vi bedriver på FoU Södertörn där F står för forskning och U för utveckling. Vår uppgift är att utveckla socialt arbete genom fältanknuten forskning bl a inom funktionshinderområdet. Vårt arbete ligger ofta närmare den vardagliga praktiken än den forskning som bedrivs på högskolor. Under det senaste året har vi bl a haft projekt om arbetssätt, etiska dilemman och boendestöd. FoU Södertörn ägs av nio kommuner i södra stockholmsområdet. I FoU Södertörns uppdrag ingår inte att utbilda, men den kunskap vi själva tar fram vill vi naturligtvis sprida. FoU anordnar därför egna konferenser och seminarier baserade på våra forskningsrapporter. Yrkesmässig erfarenhet Socialtjänsten ska arbeta kunskapsbaserat. Kunskap om insatsers resultat och vad som ger god omsorg är nödvändigt för ett gott arbete. Många gånger har vi idag inte vetenskapliga belägg för att våra arbetssätt fungerar, men den yrkesmässiga erfarenheten säger oss att en metod är verksam och i bästa fall kanske också brukaren kan uttrycka att ett arbetssätt är bra för henne eller honom. Vi måste dock bli bättre på att fånga upp dessa viktiga erfarenheter. Eftersatt område Tyvärr är funktionshinderområdet ett eftersatt område i fråga om forskning och utveckling. Det finns lite forskning och få statliga utvecklingssatsningar. Frågor om funktionshinder är därmed försummade trots att behoven är stora. Till skillnad från andra verksamheter inom socialtjänsten saknar ofta de anställda högskoleutbildning eller relevant utbildning inom funktionshinderområdet. Kunskapsbaserad praktik FoU Södertörn kan vara en viktig brygga mellan vardagens praktik och forskning, både genom egna studier och genom att sprida forskningsresultat. Den kunskapsbaserade praktiken inom funktionshinderområdet bygger på så väl forskning och utveckling som utbildad och kompetent personal som kan driva och förbättra verksamheterna. Gunnel Andersson, Kristina Engwall och Hjördis Gustafsson från FoU Södertörn Vårt arbete ligger ofta närmare den vardagliga praktiken än den forskning som bedrivs på högskolor. Missa inte alla de aktiviteter som sker under uppmärksamhetsveckan för Ett friskare Sverige. Bland annat ett seminarium med forskare från Uppsala universitet. På Carpes hemsida finns mer information och anmälningsformulär. Uppföljaren till Från idiot till medborgare Nu kan du se ett smakprov ur filmen "Från idiot till medborgare del 2" på Carpes hemsida. Det är en uppföljare till dokumentärfilmen "Från idiot till medborgare" som släpptes Del 2 är just nu under produktion och premiärvisningen är den 9 juni. Förutom trailern finns all information om filmen samt när och hur man kan beställa den på Ansvarig utgivare Redaktör Projekt CARPE Fredrik Jurdell, tfn Anna Ekelöw, tfn

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare!

Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare! Kompetens inom funktionshinderområdet - arbetet går vidare! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Arrangerad av projekt Carpe Stockholm den 14 mars 2012 Program för konferens den 14 mars

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-sep 2011 Inledning

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning... 3 2. Deltagare...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 oktober 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) CARPES OLIKA NIVÅER Strukturell/ strategisk nivå Gruppnivå Individuell nivå Hur bedrivs Carpe? I Carpe är kompetensutveckling

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och

bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och bladet N är du läser det här har ännu en termin med kompetensutveckling i Carpe 2 och Forum Carpe passerat. Planering för hösten 2013 pågår för fullt, så håll utkik på de kalendarier som finns på Carpes

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011 3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli september 2013

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för. Forum Carpe

Sammanställning av kompetensinventering för. Forum Carpe Sammanställning av kompetensinventering för Forum Carpe Innehåll 1. Forum Carpe... 3 2. Deltagare i Forum Carpe... 3 3. Kompetensbehov i Forum Carpe... 4 4. Grundläggande kompetensbehov... 5 4.1 Kontakt

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2013-11-27 Uppstartmöte 2013-11-26, chefsnätverk för LSS-verksamhet i Dalarna. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2009 Inledning Inom

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18-19 UTBILDNINGAR 2015 ÅRSPLAN INTRODUKTION LSS

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

Organisation. Styrgrupp:

Organisation. Styrgrupp: Organisation Styrgrupp: Styrgruppens främsta uppgift är att följa projektet och ansvara för att målen uppnås. De som sitter i styrgruppen har befogenhet att fatta beslut i sin egen organisation. Styrgruppen

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

En mycket väl godkänd utbildning.

En mycket väl godkänd utbildning. Funktionshinder, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning En mycket väl godkänd utbildning. 2 Funktionshinder, Hägersten Liljeholmens Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Enkätundersökning i Region Halland

Enkätundersökning i Region Halland Enkätundersökning i Region Halland 3.1. Kungsbacka kommun Beslut om att anta nya titlar och utbildningskrav fattades 2012-04-23 Övergången till ny titulatur kommer att påbörjas vid årsskiftet 2014. Det

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nu är hösten här och alla börjar så smått komma tillbaka från sina sommarsemestrar. Som många av er säkert redan hört kommer internutbildningarna i Nyfiken på

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 4-5 november 2010 Utvärdering Plats: Språk Centrum, Stockholm

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 4-5 november 2010 Utvärdering Plats: Språk Centrum, Stockholm 1 Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 4-5 november 2010 Utvärdering Plats: Språk Centrum, Stockholm I år har arrangören lyckats knyta kontakt med thailändska skolor båda i Danmark och Norge

Läs mer

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning.

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning. PROCESSUTVÄRDERING NR 2 NOV 2010 Ser vi till att arbetskamrater På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning., utrymme ges under konferens Vid personalkonferenser.

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Inbjudan Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Kurs: Evidensbaserad praktik inom området funktionshindernedsättning och LSS - Grundkurs.

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer