Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning"

Transkript

1 Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012

2 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning Deltagare Kompetensbehov... 3 Kontakt och samspel... 4 Aktiviteter och relationer... 4 Stöd och service... 4 Hälsofrämjande... 4 Planering och administration... 4 Utveckling av arbetsplatsen De flest nämnda kompetensbehoven Kontaktuppgifter

3 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Chefer utan högskoleutbildning Delprojekt Chefer utan högskoleutbildning är ett av fyra delprojekt i projekt Carpe 2, ett utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning som delfinansieras av EU. Projekt Carpe pågår i drygt två år, från till Projektet bygger i mångt och mycket på kunskaper och erfarenheter från projekt Carpe som pågick från till Erfarenheter och kunskaperna från det första projektet tas tillvara och följer till viss del med i planering och genomförande av projekt Carpe 2, således finns det inte någon mobiliseringsfas i Carpe 2. Under aprilmånad 2012 skickades det dock ut en inventering till de deltagande cheferna i delprojektet. Inventeringen hade som syfte att få information om chefernas arbetssituation, erfarenhet i yrket, studievana samt kompetensbehov. Resultaten från inventeringen redovisas under rubrikerna Deltagare och Kompetensbehov. 2. Deltagare I delprojektet deltar 149 chefer från 30 olika kommuner/stadsdelar/företag i Stockholms län. Inventeringen som skickades ut besvarades av 112 chefer, varav 18 var män. Av dessa chefer har 21 % arbetat mer än 15 år som chef, 21 % mellan 11 och 15 år, 2 % mellan 6 och 10 år, 14 % mellan 3 och 5 år, samt 15 % mindre än 3 år. Cheferna arbetar inom olika verksamhetsdelar, 3 % arbetar med barn och ungdom, 60 % inom boendet, 17 % inom daglig verksamhet och 20 % inom personlig assistans. Cheferna har ett varierande antal medarbetare som de har ansvar för, 8 % anger att de har färre än 9 medarbetare, 30 % har mellan 11 och 20 medarbetare, 24 % har mellan 21 och 30 medarbetare, 23 mellan 31 och 40 medarbetare, 7 % mellan 41 och 50 medarbetare, 4 % mellan 51 och 60 medarbetare och slutligen är det 4 % som anger att de har fler än 60 medarbetare som de har ansvar för. 17 % av de chefer som besvarade inventeringen hade inga högskolepoäng, 56 % av cheferna hade mellan 7,5 och 45 högskolepoäng, 16 % hade mellan 45 och 90 högskolepoäng och 11 % hade mer än 90 högskolepoäng. Av de chefer som hade läst mellan 7,5 och 45 poäng var det många som hade läst kurser i projekt Carpe. De chefer som hade mer än 90 högskolepoäng hade i några fall läst utbildningar som inte hade anknytning till funktionshinderområdet. 3. Kompetensbehov I inventeringen fanns det en möjlighet för cheferna att, i fri text, ange vilka kompetensbehov man hade. Nedan återges kompetensbehoven indelad efter de yrkeskrav som har formulerats i projekt Carpe. Yrkeskraven är framtagna för att visa de generella kunskaper medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning bör ha, de är inte anpassade för cheferna inom detta område. Cheferna behöver dock ha en god kunskap om de kunskaper deras medarbetare bör ha. Chefernas arbetsuppgifter innefattar dessutom oftast, förutom verksamhetsansvar och därmed ansvar för kvalitén i verksamheten, även ansvar för medarbetarna och/eller ekonomi. De gene- 3

4 rella yrkeskraven för medarbetarna är inte direkt överförbara till de yrkeskrav som chefer bör ha och bör vidgas till att även omfatta ovan nämnda ansvarsområden Då det i dagsläget inte finns några specifika kunskapskrav för chefer har de generella yrkeskraven dock fått ge riktning för den rubricering som har gjorts vid sorteringen av de kompetensbehov cheferna har angett i inventeringen. Kontakt och samspel Yrkeskravet Kontakt och samspel handlar framförallt om kommunikation, bemötande och olika funktionsnedsättningar. Under detta yrkeskrav har för chefernas del rubrikerna Social Rätt, Evidensbaserad praktik och Funktionsnedsättningar fått en plats. Social Rätt Många av cheferna har angett att de har kompetensbehov inom områden juridik, lagarna, LSS lagar, Socialrätt, mm. Evidensbaserad praktik Under denna rubrik finns kompetensbehov som forskning om funktionshinderområdet, värderingsförmåga och förhållningssätt, evidensbaserad praktik, socialt arbete men även ämnesområden som pedagogik, psykologi, socialpedagogik, psykiatri. Funktionsnedsättningar Neuropsykiatri, diagnoser, dubbeldiagnoser, missbruk, psykiatri, psykiska funktionshinder är kompetensbehov under denna rubrik. Aktiviteter och relationer Några enstaka chefer har nämnd samverkan med t ex Försäkringskassan, psykiatrin eller arbetsterapeuter som kompetensbehov inom detta yrkeskrav. Det rörde sig dock om svar från enbart 2 personer. Stöd och service Det var ingen av cheferna som nämnde kompetensbehov inom området Stöd och service. Hälsofrämjande Sammanlagt två chefer nämnde hälsoarbete som ett kompetensbehov. Det framgick inte om hälsoarbetet skulle vara brukar- eller medarbetarinriktat. Planering och administration Vad gäller yrkeskravet Planering och organisation så nämndes kompetensbehov som kan placeras under rubrikerna Dokumentation samt Ekonomi och budget. Dokumentation Några av cheferna angav kompetensbehov vad gäller dokumentation i socialt arbete, kvalitet och förbättring, metodutveckling samt verksamhetsuppföljning. Ekonomi och budget Ett antal chefer uttalade kompetensbehov inom områden ekonomi och budget, företags- och personalekonomi, administrationsområden. 4

5 Utveckling av arbetsplatsen Yrkeskravet Utveckling av arbetsplatsen handlar främst om yrkesrollen och verksamhetsutveckling. Inom detta yrkeskrav var det de flesta kompetensbehov som påtalades. Kompetensbehoven finns under rubrikerna Ledarskap och organisation, Personalarbete, Arbetsrätt. Ledarskap och organisation Under ledarskap och organisation nämndes kompetensbehov som ledarskap, coachande ledarskap, personalfrågor/strategi, framtidens ledare, arbetssätt och metoder i chefskapet, retorik, projektarbeten. Personalarbete Handledning, samtalsmetodik, svåra samtal, gruppdynamik, konflikthantering, personalfrågor, att kunna hantera mångfald och olikheter. 4. De flest nämnda kompetensbehoven Nedan återges de flest nämnda kompetensbehov i ett stapeldiagram Kontaktuppgifter Delprojektledare Jansje van Bemmel Thomenius, Tfn Projektets hemsida: 5

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 oktober 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) CARPES OLIKA NIVÅER Strukturell/ strategisk nivå Gruppnivå Individuell nivå Hur bedrivs Carpe? I Carpe är kompetensutveckling

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Projekt CARPE. Slutrapport förprojektering 1(13) Slutrapport förprojektering. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Telefon: 08-579 171 00

Projekt CARPE. Slutrapport förprojektering 1(13) Slutrapport förprojektering. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Telefon: 08-579 171 00 1(13) Projekt CARPE Slutrapport förprojektering Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171 00 Fax: 08-579 171

Läs mer

Chefens yrkesroll och kompetens inom funktionshinderområdet

Chefens yrkesroll och kompetens inom funktionshinderområdet Chefens yrkesroll och kompetens inom funktionshinderområdet En enkätundersökning Januari februari 2014 Nationella Kompetensrådet maj 2014, Monica Andersson, Inger Dahl-Harrysson, Ann-Christine Gullacksen

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Analys Området personer med funktionshinder - en del av FOU äldre norr s uppdrag

Analys Området personer med funktionshinder - en del av FOU äldre norr s uppdrag Järfälla 2010-04-22 Analys Området personer med funktionshinder Underlag till styrgruppen 1 FOU äldre norr Birgittavägen 4 177 31 Järfälla www.foualdrenorr.se info@foualdrenorr.se INNEHÅLL INLEDNING...

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal

Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal Barn och familj Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal 15.01.2015 Barn och familj, Fyrbodals kommunalförbund Elisabeth Bredberg, projektledare Fyrbodal 2 Projektplan (utdrag)

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning (dock ej socialpsykiatrin) www.projektcarpe.se INLEDNING Verksamhetsområdet

Läs mer

Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för vård och omsorg. Britt-Inger Kajnäs sektionschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för vård och omsorg. Britt-Inger Kajnäs sektionschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik Carina Schmidt projektledare, Carpe Stockholms stad 08-508 25 410 carina.schmidt@stockholm.se Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Till: Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer